THUYẾT MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHÈ XANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THUYẾT MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHÈ XANH":

BÁO CÁO KIỂM TOÁN CHẤT THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH GỖ SATIMEX

BÁO CÁO KIỂM TOÁN CHẤT THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH GỖ SATIMEX

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 2 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH GỖ SATIMEX 4 1. Sự hình thành và phát triển Nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất khẩu (SATIMEX). 4 2. Tên giao dịch và địa chỉ liên hệ 5 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất của nhà máy 5 3.1. Cơ cấu tổ chức nhà máy 5 3.2.Hoạt động sản xuất kinh doanh 5 4. Đặc điểm qui trình sản xuất và sản phẩm sản xuất tại Nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất khẩu (SATIMEX). 6 PHẦNI : TIỀN ĐÁNH GIÁ 8 I.Các điều kiện ban đầu để thực hiện kiểm toán 8 1. Cam kết của doanh nghiệp 8 2. Mục tiêu kiểm toán 8 3. Thiết lập đội kiểm toán 8 4. Chuẩn bị tài liệu 9 II. Đánh giá quy trình và đặc điểm công nghệ sản xuất 9 1. Thuyết minh quy trình sản xuất 10 2.Xây dựng sơ đồ hoạt động của quy trình sản xuất 12 III. Xác định nguyên vật liệu ,hóa chất, năng lượng đầu vào (định lượng): 16 IV. Xác định đầu ra của quá trình. 22 1. Liệt kê các sản phẩm chính , phụ của nhà máy 22 2. Xác định các nguồn thải 22 PHẦN 2: CÂN BẰNG VẬT CHẤT 25 1.Xác định các nguồn thải ( Xác định đối với 01 mẻ gỗ (100m3 gỗ ) 25 PHẦN III: XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU CHẤT THẢI 27 1. Xác định các dòng thải có vấn đề 27 2.Đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải 27 2.1. Kiểm soát chất thải 27 2.2. Bảo tồn tài nguyên 28 3. Đánh giá tính khả thi 29 4. Lập kế hoạch thực hiện 29 PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31  
Xem thêm

34 Đọc thêm

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỰC PHẨM (SP BIA)

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỰC PHẨM (SP BIA)

Hồ sơ gồm có: 1.Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (xác nhận của cơ sở); 2. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang, thiết bị và dụng cụ sản xuất; 3.Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng; 4.Bản thuyết minh quy trình sản xuất bia; 5.Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp (có xác nhận của cơ sở); 6.Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP (có xác nhận của cơ sở).

17 Đọc thêm

HACCP trong công nghệ sản xuất chè

HACCP TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ

MỞ ĐẦU2CHƯƠNG I: TỔNG QUAN31. Tổng quan về chè31.1 Giới thiệu chè31.2 Thị trường chè trong nước31.3 Thực trạng vấn đề an toàn vệ sinh trong sản xuất chè62. Giới thiệu về hệ thống HACCP72.1. Khái niệm72.2.Các nguyên tắc của hệ thống HACCP72.3. Trình tự áp dụng HACCP gồm 12 bước:82.4. Các yêu cầu tiên quyết đối với việc áp dụng HACCP83. Các chương trình tiên quyết93.1 Qui phạm sản xuất (GMP)93.2. Qui phạm vệ sinh (SSOP)104.Tổng quan về quy trình công nghệ chế biến chè đen11CHƯƠNG II: THUYẾT MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHÈ ĐEN CTC14CHƯƠNG III: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HACCP CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHÈ ĐEN16Bước 1: Thành lập nhóm HACCP16Bước 2: Mô tả sản phẩm16Bước 3: Xác định mục đích sử dụng18Bước 4: Xây dựng sơ đồ quy trình sản xuất:18Bước 5: Thẩm tra sơ đồ quy trình sản xuất21Bước 6: Phân tích các mối nguy và xác định các biện pháp kiểm tra21Bước 7: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCP25
Xem thêm

48 Đọc thêm

ĐỒ án tốt NGHIỆP MÁY BÀO VỎ MÍA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY BÀO VỎ MÍA

Bao gồm tất cả file CAD,pdf thuyết minh, quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong máy, kết cấu, động học máy...........Bản vẽ chi tiết sản phẩm, lồng phôi, sơ đồ đúc, qui trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá. Bản thuyết minh Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn.... Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm qui trình công nghệ và làm đồ gá....

81 Đọc thêm

BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ LUẬT THỰC PHẨM SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SỮA

BÁO CÁO TIỂU LUẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ LUẬT THỰC PHẨM SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SỮA

HỒ SƠ XIN CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM. BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM PHỤ LỤC BẢNG THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM QUY TRÌNH SẢN XUẤT Thuyết minh quy trình KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Sản phẩm: SỮA TƯƠI THANH TRÙNG ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm SƠ ĐỒ VỊ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT, KINH DOANH SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA THANH TRÙNG BẢN THUYẾT MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA TƯƠI THANH TRÙNG BẢN THUYẾT MINH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐÃ ĐƯỢC TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KHÁM SỨC KHỎE QUY PHẠM SẢN XUẤT( GMP) Tên sản phẩm: SỮA TƯƠI THANH TRÙNG GMP 5: CÔNG ĐOẠN THANH TRÙNG QUY PHẠM VỆ SINH( SSOP) SSOP: KIỂM SOÁT SỨC KHỎE CÔNG NHÂN KẾ HOẠCH HACCP: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA TƯƠI THANH TRÙNG Mô tả sản phẩm Phân tích mối nguy Xác định CCP Các giới hạn tới hạn sữa tiệt trùng Tổng hợp kế hoạch HACC So sánh chương trình tiên quyết và kế hoạch HACCP của FSSC và BRC
Xem thêm

124 Đọc thêm

THIẾT KẾ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH GRANITELÒ NUNG CON LĂN (THUYẾT MINH+BẢN VẼ)

THIẾT KẾ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH GRANITELÒ NUNG CON LĂN (THUYẾT MINH+BẢN VẼ)

Tổng quan về sản phẩm, nguyên liệu sản xuất Sơ đồ công nghệ dây chuyền Thuyết minh các giai đoạn chính trong sơ đồ Tính toán đơn phối liệu Tính toán cân bằng vật chất Tính toán lựa chọn thiết bị

46 Đọc thêm

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết bánh răng Z34/40×2

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT BÁNH RĂNG Z34/40×2

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết bánh răng Z34/40×2 có kèm theo bản thuyết minh+ bản vẽ quy trình công nghệ, bản vẽ chi tiết và bản vẽ đồ gá,

28 Đọc thêm

Báo cáo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế quy trình công nghệ gia công con bẩy máy ép nhựa

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CON BẨY MÁY ÉP NHỰA

1. Đầu đề thiết kế.Thiết kế quy trình công nghệ gia công con bẩy máy ép nhựa 2. Các số liệu ban đầu.Sản lượng hàng năm: 10000 chiếcnăm.Điều kiện sản xuất tự chọn 3. Nội dung phần thuyết minh.Phân tích chức năng làm vịêc của chi tiết.Phân tích tính công nghệ trong kết cấu.Xác định dạng sản xuất.Chọn phương pháp chế tạo phôi.Lập thứ tự các nguyên công.Tính và tra lượng dư.Tính toán chế độ cắt.Tính toán và thiết kế đồ gá. 4. Phần bản vẽ. Các loại bản vẽ và kích thước.Bản vẽ chi tiết : 1 bản vẽ A0Bản vẽ chi tiết lồng phôi: 1bản A0.Bản vẽ sơ đồ nguyên công:2 bản A0Bản vẽ đồ gá:2 bản vẽ gồm một bản vẽ A0 và một bản vẽ A1
Xem thêm

89 Đọc thêm

Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài

Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Thực hiện quy trình hoạt động KHCN, sau khi Hiệu trưởng phê duyệt danh mục đề tài KHCN năm học 20112012, Nhà trường đã thông báo đến các đơn vị và trên Website để các tổ chức và cá nhân có khả năng tham gia tuyển chọn thực hiện ĐT. Thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở là một trong các hồ sơ cần thiết để đăng ký tham gia tuyển chọn; thuyết minh thực hiện theo biểu mẫu quy định, ban hành kèm theo Quyết định số 1182QĐĐHQB ngày 1182011 của Hiệu trưởng (mẫu số 4). Sau khi được Nhà trường phê duyệt, Thuyết minh đề tài KHCN trở thành văn bản pháp lý quan trọng để quản lý đề tài (giao nhiệm vụ, theo dõi thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu).
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TINH CHẾ POLYPHENOL TỪ CHÈ XANH VỤN PHẾ LIỆU

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TINH CHẾ POLYPHENOL TỪ CHÈ XANH VỤN PHẾ LIỆU

(EGCG). Teavigo là sản phẩm gần như không màu và ít hoặc không có tác độngvào mùi vị, bổ sung vào các sản phẩm thực phẩm và đồ uống để tránh sự hư hỏng…1.4.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất polyphenol chè xanh ở Việt NamNước ta là một trong những nước sản xuất chè lớn trên thế giới nhưng chỉxuất khẩu chè uống dạng chè cánh khô. Các loại chế phẩm chiết xuất từ chè cũng đãcó những nghiên cứu cơ bản, song chủ yếu phục vụ công tác nghiên cứu và phântích chất lượng chè cánh xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.Các nghiên cứu về chè xanh ở Việt Nam cho đến nay chủ yếu là tập trungvào quy trình, điều kiện trồng, chăm bón, chọn giống, chế biến, sinh trưởng pháttriển và tăng năng suất của chè. Các nghiên cứu về công nghệ trích ly nhằm khaithác hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao vốn có trong chè vẫn còn ít. Vìthế cho đến nay, nước ta vẫn chưa có hướng khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệuchè phong phú phục vụ các mục đích phòng và chữa bệnh cho con người.Năm 1990, Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam đã sớm tổ chức triển khainghiên cứu công nghệ sản xuất polyphenol chè xanh theo phương pháp truyềnthống. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trong các bài báo cáo đề tài nghiên cứucấp Viện 1995 – 1996 [6], báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài độc lập cấpNhà nước ĐTĐL-2002/13 [9]. Phát triển kết quả các nghiên cứu này, Viện đã thựchiện thành công dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp nhà nước DAĐL-2006/06;trong đó polyphenol chè xanh >80% là một trong 5 sản phẩm chính của dự án.Năm 2006, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam thuộc Tổng công ty hóachất Việt Nam đã bắt đầu cung cấp dịch chiết chè xanh cho Unilever Việt Nam phối18chế vào sản phẩm kem đánh răng và một số sản phẩm mỹ phẩm khác. Tuy nhiên vềchủng loại sản phẩm và chất lượng cần có những cải tiến nhất định.Từ những năm 2000, các cơ sở nghiên cứu trong nước cũng bắt đầu tổ chứctriển khai nghiên cứu công nghệ chiết xuất polyphenol tổng số từ chè xanh và bắt
Xem thêm

Đọc thêm

công nghệ sản xuất bánh bích quy

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH BÍCH QUY

I. TỔNG QUAN 1 1.1. Tổng quan về bánh biscuit 1 1.1.2. Nguồn gốc 1 1.1.3. Phân loại 1 1.1.4. Đặc tính 2 1.1.5. Giá trị dinh dưỡng 2 1.1.6. Sản phẩm trên thị trường 3 1.2. Tổng quan về nguyên liệu 4 1.2.1. Bột mì 4 1.2.1.1. Chỉ tiêu đánh giá bột mì 5 1.2.2. Đường 6 1.2.2.1. Nguồn gốc 6 1.2.2.2. Tính chất của saccharose 6 1.2.2.3. Vai trò 7 1.2.3. Chất béo 7 1.2.3.1. Vai trò 7 1.2.4. Trứng 7 1.2.4.1. Vai trò 8 1.2.5. Hương liệu 8 II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH BISCUIT 9 2.1. Quy trình làm bánh biscuit 9 2.2. Thuyết minh quy trình 10 2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu 10 2.2.2. Nhào bột 11 2.2.2.1. Các biến đổi xảy ra trong quá trình nhào 12 2.2.3. Ép tạo hình 14 2.2.3.1. Mục đích 14 2.2.3.2. Cách tiến hành 14 2.2.4. Nướng 15 2.2.4.1. Mục đích 15 2.2.4.2. Cách tiến hành 15 2.2.4.3. Các biến đổi 16 2.2.5. Làm nguội 19 2.3. Tỉ lệ phối trộn 20 III. KẾT LUẬN 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22  
Xem thêm

28 Đọc thêm

thiết bị tiệt trùng dạng Tấm – Ống – Tấm

THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG DẠNG TẤM – ỐNG – TẤM

LỜI MỞ ĐẦU2CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN31.1.Giới thiệu sữa tươi tiệt trùng31.2. Giới thiệu thiết bị tiệt trùng dạng Tấm – Ống – Tấm4CHƯƠNG 2: SƠ ĐỒ VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH62.1. Sơ đồ62.1.1.Sơ đồ khối62.1.2. Sơ đồ thiết bị.72.2. Thuyết minh.82.2.1. Đường đi của sữa.82.2.2. Đường đi của nước .82.3. Ưu nhược điểm của thiết bị.8

9 Đọc thêm

Nhiệm vụ THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG THÂN HỘP DẪN

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG THÂN HỘP DẪN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BỘ MÔN : CHẾ TẠO MÁY --------- --------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Giáo viên hướng dẫn : Ths. Hoàng Văn Quyết Sinh viên thiết kế : Nguyễn Tiến Tăng Lớp : HP08M-HC Mã số sinh viên : CD08M-067 Thái Nguyên 2011 TRƯỜNG ĐHKTCN THÁI NGUYÊN KHOA: CƠ KHÍ BỘ MÔN : CHẾ TẠO MÁY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------&-------------- ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sinh viên thiết kế : Nguyễn Tiến Tăng Lớp : HP08M-HC Ngành : Cơ khí Chế tạo máy Giáo viên hướng dẫn : Ths. Hoàng Văn Quyết Ngày giao đề : 20 / 8 /2011 Ngày hoàn thành đề tài : 16/10/ 2011 Nội dung đề tài : THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG THÂN HỘP DẪN Sản lượng : 25.000 Chi tiết/năm Trang thiết bị : Tự chọn Vật liệu : SCMn2 Số lượng và kích thước bản vẽ: Gồm 07 bản A0 : 01 bản vẽ chi tiết lồng phôi 05 bản vẽ sơ đồ nguyên công 01 bản vẽ đồ gá Ngày tháng năm 2011 TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TL/HIỆU TRƯỞNG ( Ký tên ) ( Ký tên ) Chủ nhiệm khoa (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG ĐHKTCN THÁI NGUYÊN KHOA: CƠ KHÍ BỘ MÔN : CHẾ TẠO MÁY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------&-------------- BẢN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG THÂN HỘP DẪN Sinh viên thiết kế : Nguyễn Tiến Tăng Lớp : HP08M-HC Ngành : Cơ khí Chế tạo máy Giáo viên hướng dẫn : Ths. Hoàng Văn Quyết Ngày giao đề : 20/ 8/ 2011 Ngày hoàn thành đề tài : 16/10/2011 Nội dung : 1. Số trang : 64 trang 2. Số bản vẽ : 07 bản A0 3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: Phần I: Phân tích chi tiết gia công. Phần II: Xác định dạng sản xuất. Phần III: Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi. Phần IV: Thiết kế quy trình công nghệ. Phần V: Tính và tra lượng dư. Phần VI: Tính và tra chế độ cắt cho các nguyên công. Phần VII: Tính toán và thiết kế đồ gá. Bản thuyết minh đồ án tốt nghiệp đã được thông qua. Ngày ... tháng …. năm 2011 TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TL/HIỆU TRƯỞNG ( Ký tên ) ( Ký tên ) Chủ nhiệm khoa (Ký tên, đóng dấu)
Xem thêm

3 Đọc thêm

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành giấy

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH GIẤY

MỤC LỤC LỜI C ẢM ƠN 1 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 12 I. ĐẶT VẤN ĐỀ 12 II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN. 13 III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 13 IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 13 V. NỘI DUNG THỰC HIỆN 14 VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN 14 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY 15 I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY Ở VIỆT NAM. 15 II. TỔNG QUAN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY. 20 2.1. Sơ đồ quy trình công nghệ 20 2.2. Thuyết minh sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất giấy 21 III. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY. 24 3.1. Chất thải rắn. 26 3.2. Khí thải. 27 3.3. Nước thải 28 IV. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU NƯỚC THẢI CHO NGÀNH CÔNG 29 NGHIỆP GIẤY. 29 4.1. Áp dụng biện pháp sản xuất sạch hơn. 29 4.2. Các biện pháp khác 30 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY 31 I. PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC 31 1.1. Song chắn rác. 32 1.2. Lưới lọc 33 1.3. Bể lắng cát 34 1.4. Bể lắng đợt I, đợt II 34 1.5. Các loại bể lắng 35 1.5.1. Bể lắng ngang 35 1.5.2. Bể lắng đứng 36 1.5.3. Bể lắng lớp mỏng 37 1.5.4. Bể lắng li tâm 37 1.6. Lọc cơ học. 37 1.6.1. Lọc qua vách lọc 37 1.6.2. Bể lọc vớ i lớp vật liệu lọc dạng hạt 38 1.6.3. Thiết bị lọc chậm 38 1.6.4. Thiết bị lọc nhanh 38 II. PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ 39 2.1. Bể điều hòa. 39 2.2. Bể keo tụ tạo bông 39 2.3. Tuyển nổi. 40 2.4. Bể khử trùng. 46 2.5. Hấp phụ. 46 2.6. Trao đổi ion 47 2.7. Các quá trình tách bằng màng . 47 2.8. Các phương pháp điện hóa. 47 2.9. Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học. 47 2.10. Phương pháp trung hòa. 48 2.11. Phương pháp oxy hóa và khử 48 III. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC 48 3.1. Công trình xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên. 49 3.1.1. Hồ sinh học 49 3.1.2. Cánh đồng tưới và bãi lọc 49 3.2. Công trình xử lý nhân tạo 50 3.2.1. Phương pháp xử lý hiếu khí 50 3.2.2. Phương pháp xử lý kỵ khí 53 3.3. Xử lý bùn cặn 55 IV. VẤN ĐỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY VIỆT 56 NAM 56 V. MỘT SỐ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY ĐƯỢC ÁP DỤNG HIỆN NAY 57 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY 61 I. TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO. 61 II. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI ĐẦU RA. 61 III. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 62 3.1. Nguyên tắc lựa chọn quy trình công nghệ 62 3.2. Phân tích lựa chọn 62 IV. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 65 4.1. Phương án 1 65 4.1.1. Sơ đồ quy trình công nghệ. 65 4.1.2. Thuyết minh sơ đồ quy trình công nghệ. 66 4.2. Phương án 2. 67 4.2.1. Sơ đồ quy trình công nghệ. 67 4.2.2. Thuyết minh sơ đồ quy trình công nghệ. 68 V. SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN 69 5.1. So sánh phương án xử lý cơ học 69 5.2. So sánh phương án xử lý sinh học 69 CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 74 I. SONG CHẮN RÁC 75 1.1. Nhiệm vụ 75 1.2. Tính toán 75 1.3. Hiệu quả xử lý 77 II. HỐ THU GOM 78 2.1. Nhiệm vụ 78 2.2. Tính toán: 78 III. LẮNG SƠ BỘ 80 3.1. Nhiệm vụ 80 3.2. Tính toán 80 IV. BỂ ĐIỀU HÒA 86 4.1. Nhiệm vụ 86 4.2. Tính toán 86 V. BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG 91 5.1. Nhiệm vụ 91 5.2. Tính toán 91 VI. BỂ LẮNG SAU TẠO BÔNG 99 6.1. Nhiệm vụ 99 6.2. Tính toán 99 VII. BỂ UASB 103 7.1. Nhiệm vụ 103 7.2. Tính toán 103 VIII. BỂ AEROTANK 111 8.1. Nhiệm vụ 111 8.2. Tính toán 111 IX. BỂ LẮNG II 119 9.1. Nhiệm vụ 119 9.2. Tính toán 119 X. BỂ TRUNG GIAN 125 XI. BỂ OXY HÓA 125 11.1. Nhiệm vụ 125 11.2. Mô tả 125 11.3. Tính toán 126 XII. BỂ LẮNG ĐỨNG 128 12.1. Nhiệm vụ 128 12.2. Tính toán 128 XIII. BỂ KHỬ TRÙNG 133 XIV. B Ể CHỨA BÙN 134 14.1. Nhiệm vụ 134 14.2. Tính toán 134 XV. M ÁY ÉP B ÙN 136 15.1. Nhiệm vụ 136 15.2. Tính toán 136 CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 137 I. CHI PHÍ XÂY DỰNG 137 1.1. Song chắn rác 137 1.2. Bể tập trung 137 1.3. Bể lắng sơ bộ 137 1.4. Bể điều hòa 137 1.5. Bể keo tụ 138 1.6. Bể tạo bông 138 1.7. Bể lắng sau Keo tụ tạo bông và sau oxy hóa bậc cao. 138 1.8. Bể UASB 139 1.9. Bể Aerotank 139 1.10. Bể lắng 139 1.11. Hai Bể chứa trung gian 139 1.12. Bể chứa b n 140 1.13. Bể oxy hóa 140 II. CHI PHÍ DẦU TƢ TRANG THIẾT BỊ 141 III. CHI PHÍ VẬN HÀNH 145 3.1. Nhân viên vận hành. 145 3.2. Hóa chất. 145 3.3. Điện năng. 146 IV. CHI PHÍ XỬ LÝ NƢỚC THẢI 146 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147 I. KẾT LUẬN 147 II. KIẾN NGHỊ 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 149
Xem thêm

149 Đọc thêm

Thiết kế quy trình công nghệ gia công trục vít me bàn trượt dọc phụ máy tiện 1M61.

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRỤC VÍT ME BÀN TRƯỢT DỌC PHỤ MÁY TIỆN 1M61.

Thiết kế quy trình công nghệ gia công trục vít me bàn trượt dọc phụ máy tiện 1M61. đồ án bao gồm đầy đủ file thuyết minh, bàn vẽ chi tiết, nguyên công, lồng phôi, bản vẽ đồ gá (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D (3D)..., Bản thuyết minh file DOC (DOCX), Bản vẽ chi tiết sản phẩm, lồng phôi,c, qui trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá.

64 Đọc thêm

KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

• Khả năng thanh toán.• Tỷ suất sinh lời.+ Chỉ tiêu 6: “ Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu”. Đây là phần doanh nghiệp tự đánh giákhái quát tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo của mình cùng những khókhăn, thuận lợi mà doanh nghiệp gặp phải trong kỳ báo cáo.+ Chỉ tiêu 7: “ Các kiến nghị”Doanh nghiệp đề xuất các kiến nghị với các cơ quan hữu quan về các vấn đề liên quanđến chế độ, chính sách...trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Tác dụng của việc phân tích” Thuyết minh báo cáo tài chính”Phân tích thuyết minh báo cáo tài chính sẽ cung cấp bổ sung những thông tin chi tiết,cụ thể hơn về một số tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanhnghiệp. Cụ thể:+ Phân tích chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” sẽ cho ta biết tình hìnhbiến động của chi phí trong kỳ theo từng yếu tố chi phí: nguyên vật liệu, nhân công,khấu hao.+ Phân tích chỉ tiêu: “Tình hình tăng giảm tài sản cố định” sẽ cho ta biết được tình hìnhbiến động của tài sản cố định trong kỳ theo từng loại. Qua đó, đánh giá được tình hìnhđầu tư, trang bị tài sản cố định của doanh nghiệp và xây dựng được kế hoạch đầu tư.+ Phân tích chỉ tiêu: “Tình hình thu nhập của công nhân viên” sẽ giúp ta có những đánhgiá chính xác hơn về sự phát triển của doanh nghiệp bởi vì không thể nói một doanhnghiệp kinh doanh có hiệu quả nếu thu nhập của người lao đông có xu hướng giảm theothời gian và thấp so với mặt bằng chung được. Thu nhập của công nhân viên phải gắnliền với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.+ Phân tích chỉ tiêu: “Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu” để thấy được tìnhhình biến động của tổng số nguồn vốn chủ sở hữu cũng như từng loại nguồn vốn chủ12/13Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp và thông tin sử dụng trong phân tíchtài chính
Xem thêm

13 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

1CHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH1.1. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính1.1.1. Các khái niệm cơ bảnPhân tích là quá trình chia nhỏ, tách rời một sự vật, hiện tượng thànhnhiều bộ phận cấu thành nên sự vật, hiện tượng đó, từ đó tìm hiểu mối quan hệtác động qua lại giữa các bộ phận, để có thể đưa ra được những nhận xét, đánhgiá về những sự vật, hiện tượng mà ta nghiên cứu.Báo cáo tài chính là báo cáo một cách tổng hợp và trình bày một cáchtổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quảhoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Báo cáo tàichính còn phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳbáo cáo tài chính của doanh nghiệp.Phân tích báo cáo tài chính là quá trình thu thập thông tin xem xét, đốichiếu, so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ của công ty,giữa đơn vị và chỉ tiêu bình quân nghành. Để từ đó có thể xác định được thựctrạng tài chính và tiên đoán cho tương lai về xu hướng tiềm năng kinh tế củacông ty nhằm xác lập một giải pháp kinh tế, điều hành, quản lý khai thác cóhiệu quả, để được lợi nhuận như mong muốn.1.1.2. Ý nghĩaMối quan tâm của các đối tượng cũng như các quyết định của từng đốitượng chỉ phù hợp và được đáp ứng khi họ tiến hành phân tích BCTC. Và dođó, với mỗi đối tượng khác nhau thì việc phân tích BCTC cũng sẽ mang lạimột ý nghĩa khác nhau:- Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Phân tích BCTC nhằm đánh giáhoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xác định các điểm mạnh,điểm yếu của doanh nghiệp từ đó làm cơ sở để định hướng cho các kế hoạch
Xem thêm

46 Đọc thêm

THIẾT KẾ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH XÂY DỰNG LÒ NUNG TUYNEN (THUYẾT MINH+BẢN VẼ)

THIẾT KẾ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH XÂY DỰNG LÒ NUNG TUYNEN (THUYẾT MINH+BẢN VẼ)

Tổng quan về sản phẩm, nguyên liệu sản xuất Sơ đồ công nghệ dây chuyền Thuyết minh các giai đoạn chính trong sơ đồ Tính toán đơn phối liệu Tính toán cân bằng vật chất Tính toán lựa chọn thiết bị

25 Đọc thêm

Nhóm 1 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ sản XUẤT SURIMI

NHÓM 1 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SURIMI

sơ đồ sản xuất surimi, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất surimi, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất surimi, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất surimi,sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất surimi,sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất surimi, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất surimi, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất surimi, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất surimi, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất surimi, sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất surimi.sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất surimi
Xem thêm

35 Đọc thêm

THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến

THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ GIÒ HẾN

THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH sản XUẤT CHẢ GIÒ hến
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề