PHẦN I MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHẦN I MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI":

tiểu luận cao học Vai trò của hồ chí minh với thắng lợi cách mạng tháng tám 1945

tiểu luận cao học Vai trò của hồ chí minh với thắng lợi cách mạng tháng tám 1945

A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Tính cấp thiết của đề tài: Hiện nay, việc nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang được đặt ra một cách nghiêm túc. Đề tài khoa học đều nhằm tìm hiểu rõ giá trị tư tưởng của Người. Thông qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu làm sáng tỏ vai trò tư tưởng của Người đối với cách mạng Tháng Tám năm 1945. II. Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tìm hiểu vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc xác định đường lối cách mạng, tổ chức lực lượng cách mạng, nắm bắt thời cơ tién lên Tổng khởi nghĩa giành độc lập dân tộc, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. Từ việc nghiên cứu, chúng ta có thể rút ra những bài học quý báu trong Tư tưởng của Người, từ đó tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đạo đức của Người trong giai đoạn hiện nay. III. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng Thág Tám 1945, dưới góc độ khoa học nên đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề về mặt lý luận, với những nội dung cơ bản và ngắn gọn nhất. IV: Lịch sử vấn đề nghiên cứu: Hiện nay đã có nhiều đề tài khoa học nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng dưới góc độ tiểu luận này, nội dung chủ yếu là tìm hiểu để thấy rõ vai trò của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Tháng Tám – 1945, một sự kiện lớn có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc. V: Kết cấu đề tài: Đề tài ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 chương với kết cấu như sau:
Xem thêm

Đọc thêm

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty nội thất Hoàng duy

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY NỘI THẤT HOÀNG DUY

Chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 2 phần chính sau: PHẦN I Thực trạng về Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng PHẦN II Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng

83 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Ở XÃ TỊNH SƠN

TIỂU LUẬN PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Ở XÃ TỊNH SƠN

Tiểu luận phòng chống tệ nạn xã hội ở xã Tịnh SơnPHẦN A: MỞ ĐẦU21. Tính cấp thiết của đề tài22. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài33. Kết cấu tiểu luận3PHẦN B: NỘI DUNG4Chương 1: Cơ sở lý luận của hoạt động đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội41.1.Khái niệm về tệ nạn xã hội:4Chương 2: Công tác phòng chống tệ nạn ma tuý ở xã Tịnh Sơn52.1. Thực trạng tại địa phương52.2. Vai trò, kết quả đạt được trong công tác phòng chống TNXH 6Chương 3: Đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế trong công tác phòng chống TNXH……………………..………………………………………….93.1. Mặt mạnh:93.2. Mặt hạn chế:9PHẦN C: KẾT LUẬN11Tài liệu tham khảo12
Xem thêm

10 Đọc thêm

Luận văn Kinh tế: Tái cấu trúc tài chính ở các doanh nghiệp nhằm thu hút và cách sử dụng vốn đầu tư hiệu quả

Luận văn Kinh tế: Tái cấu trúc tài chính ở các doanh nghiệp nhằm thu hút và cách sử dụng vốn đầu tư hiệu quả

Luận văn tiến sĩ Kinh tế bao gồm 218 trang (chưa bao gồm bìa), bản đẹp, được chuyển từ word, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo. KHÔNG KHUYẾN KHÍCH COPY TOÀN BỘ. MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. Đảm bảo cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhà nước làm ăn có hiệu quả và phát triển là cơ sở cho sự vững mạnh và phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong thời đại hiện nay, với những đòi hỏi và thử thách mới cảu cơ chế thị trường đã dẫn đến quá trình tái cấu trúc lại nền kinh tế Việt Nam sao cho vừa phù hợp với xu thế, vừa đảm bảo tăng cường và phát triển.
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN: Tìm hiểu và hướng dẫn học sinh làm bài tập Vật lý 6

SKKN: TÌM HIỂU VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP VẬT LÝ 6

MỤC LỤCIPHẦN MỞ ĐẦU2I.1. Lý do chọn đề tài2I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài2I.3. Đối tượng nghiên cứu.2I.4. Phạm vi nghiên cứu.2I.5. Phương pháp nghiên cứu3II PHẦN NỘI DUNG3II.1. Cơ sở lí luận3II.2. Thực trạng3II.3. Giải pháp thực hiện6II.4. Kết quả quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề15III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ16III.1. Kết luận16III.2. Kiến nghị16TÀI LIỆU THAM KHẢO19

19 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ AN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ AN

1.1.Tính cấp thiết của chuyên đề. Trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu hết mới được thành lập đang phải vật lộn với những cuộc cạnh tranh đầy cam go thử thách để giành lấy vị trí làm cơ sở cho sự phát triển lớn mạnh. Muốn vậy doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả mầ trước hết thể hiện ở hiệu quả sử dụng vốn. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả thực sự là cuộc đấu trí giữa các doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Nó là bài toán phải giải trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và rất khó khăn trong thời kỳ đầu thành lập. Đối với các doanh nghiệp thương mại việc quản lý vốn và vấn đề đặc biệt khó khăn và phức tạp. Hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là vấn đề đã và đang được rất nhiều các ban ngành, chuyên gia quan tâm nghiên cứu. Song cho đến nay kết quả thu được vẫn chỉ ở mức độ nhất định trên phạm vi chung, còn đối với các doanh nghiệp cụ thể thì đòi hỏi phải có đường đi nước bước riêng cụ thể cho mình. Qua quá trình học tập ở trường, tìm hiểu thực tế ở Công ty TNHH Phú An em đã chọn đề tài nghiên cứu :” Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú An” để làm và với hy vọng góp phần tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hiệu quả hoạt động của công ty nói riêng và các công ty thương mại nói chung. 1.2. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề. Đề tài hướng vào mục đích là khảo sát những số liệu thực tế về thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp. Từ những vấn đề lý thuyết cơ bản đến những đánh giá thực tế về những kết quả và hạn chế trong công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Để đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty. 1.3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề . Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vốn lưu động và hiệu quả sử dụng, thông qua giá trị là tiền, tài chính của doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu toàn cảnh về vấn đề hiệu quả sử dụng vốn lưu động và hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp trong ba năm gần đây (20102012) và đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho những năm tiếp theo. 1.4. Phương pháp nghiên cứu chuyên đề. Dựa trên tình hình thực tế về vấn đề quản lý và sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp, để xem xét tình hình một cách khách quan từ đó đưa ra những giải pháp có tính khả thi cao nhất có thể. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin để nắm thêm về tình hình kinh doanh của công ty. 1.5. Kết cấu của chuyên đề. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp em bố trí theo bố cục như sau: Ngoài phần danh mục, sơ đồ bảng biểu và kết luận, chuyên đề được chia thành 4 phần sau: Phần I: Lời mở đầu Phần II: Những vấn đề chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn. Phần III: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Phú An
Xem thêm

66 Đọc thêm

Kế toán xác định kết quảkinh doanh tại Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí CTCP

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ CTCP

MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v PHẦN MỞ ĐẦU vi 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh. vi 1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh. vi 1.2. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu vii 2 . Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài vii 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu viii 4. Phương pháp thực hiện đề tài viii 4.1. Thu thập số liệu viii 4.1.1. Thu thập số liệu sơ cấp viii Phương pháp quan sát. viii 4.1.2. Thu thập thông tin thứ cấp ix 4.2. Phương pháp phân tích số liệu thu thập ix 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp ix CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1 1.1 Một số khái niệm cơ bản và lý thuyết liên quan đến kế toán KQKD trong doanh nghiệp. 1 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 1 1.1.2 Lý thuyết liên quan đến kế toán Kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 4 1.1.2.1 Nội dung kế toán kết quả kinh doanh 4 1.1.2.2 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh 5 1.2 Nội dung kế toán Kết quả kinh doanh theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành…… 8 1.2.1 Kế toán Kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 8 1.2.2 Kế toán Kết quả kinh doanh theo quyết định 15 12 1.2.2.1. Chứng từ kế toán. 12 1.2.2.2 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 12 1.2.2.3. Sổ kế toán 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP 21 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kế toán Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP 21 2.1.1 Tổng quan tình hình kế toán Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 21 2.1.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến kế toán Kết quả kinh doanh củaTổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 25 2.2 Thực trạng kế toán Kết quả kinh doanh tại Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 27 2.2.1 Nội dung, phương pháp xác định KQKD tại Tổng Công Ty Dung DịchKhoan Và Hóa Phẩm Dầu Khí_CTCP. 27 2.2.2 Kế toán kết quả kinh doanh tại Tổng Công Ty Dung Dịch Khoan Và HóaPhẩm Dầu Khí _CTCP. 34 2.2.2.1Chứng từ sử dụng 34 2.2.2.2Tài khoản sử dụng 36 2.2.2.3Trình tự hạch toán 36 2.2.2.4Quy trình ghi sổ sách 41 CHƯƠNG III :CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN KQKD TẠI TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ _CTCP 43 3.1.Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 43 3.1.1. Đánh giá chung 43 3.1.2 Những kết quả đạt được 43 3.1.3 Những mặt hạn chế tồn tại và nguyên nhân. 44 3.2.Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán KQKD của Tổng công ty Dung Dịch Khoan Và Hóa Phẩm Dầu Khí_CTCP 45 3.3.Điều kiện thực hiện 47 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Xem thêm

61 Đọc thêm

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tính cấp thiết của đề tài: Khái quát những vấn đề còn tồn tại, từ đó làm rõ lý do chọn đề tài, ý nghĩa khoa học, tính cấp thiết và tính khả thi của đề tàiTổng quan về vấn đề nghiên cứu: Trình bày khái quát ngắn gọn tổng quan về vấn đề nghiên cứu; khảo sát các công trình đã đăng tải liên quan đến đề tài luận văn; nêu những vấn đề còn tồn tại chưa giải quyết được; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn quan tâm.Mục đích nghiên cứu: Nêu rõ mục tiêu của luận văn, các kết quả cần đạt được (Cả về mặt lý luận và thực tiễn)
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ tin học An Việt

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AN VIỆT

Trong điều kiện khi sản xuất gắn liền với thị trường thì chất lượng sản phẩm về cả mặt nội dung và hình thức đều rất quan trọng và trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với doanh nghiệp.Tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế là cơ sở để doanh nghiệp tồn tại và phát triển vững chắc trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh. Xuất phát từ đòi hỏi của nền kinh tế tác động mạnh đến hệ thống quản lý nói chung và kế toán nói riêng cũng như vai trò cấp thiết của kế toán bán hàng, qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ tin học An Việt em đã chọn đề tài:“Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ tin học An Việt” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Đặc điểm và tổ chức hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ tin học An Việt. Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ tin học An Việt. Chương III:.Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ tin học An Việt. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Đức Vinh cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán trong Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ tin học An Việt đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

78 Đọc thêm

đề án nâng cao chất lượng phục vụ bộ phận bếp khách sạn

ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN BẾP KHÁCH SẠN

PHẦN MỞ ĐẦU Ngày nay, trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống văn hóa – xã hội. Hoạt động du lịch đã được phát triển một cách mạnh mẽ, trở thành một ngành kinh tế quan trọng nhất trên thế giới. Trong cuộc sống tấp lập và hiện nay khi mà con người luôn bận rộn với công việc của mình và khi được nghỉ ngơi, thư giãn thì sẽ là lúc con người ta tận hưởng thành quả cuộc sống và thưởng thức những tinh túy của xã hội, để bù lại những khoảng thời gian làm việc vất vả đầy căng thẳng một trong số những nơi mà họ chọn chính là các khách sạn khách sạn để thưởng thức nét đẹp của ẩm thực. Chính vì nhu cầu cấp bách và ngày một lớn mạnh như vậy mà lần lượt các khách sạn, khách sạn thay nhau ra đời để phục vụ những nhu cầu mạnh mẽ đó. 1. Tính cấp thiết của đề tài Muốn làm được điều đó thì mỗi doanh nghiệp khách sạn không ngừng tìm hiểu và bổ sung những kiến thức chuyên sâu về chất lượng dịch vụ ăn uống trong kinh doanh khách sạn, xây dựng tính chuyên nghiệp trong quản lý và trong điều hành. Thực tế kinh doanh khách sạn cho thấy: chất lượng dịch vụ kinh doanh ăn uống là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng ta có thể so sánh giữa hai doanh nghiệp
Xem thêm

65 Đọc thêm

Tiểu luận QLMT: Ô nhiễm môi trường làng nghề

TIỂU LUẬN QLMT: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ

MỤC LỤC MỤC LỤC 2 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VÀ BẢN ĐỒ 3 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề 3 1. Tính cấp thiết của đề tài 4 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 4 3. Phương pháp nghiên cứu 5 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5 I. LÀNG NGHỀ VIỆT NAM 5 1.1 Khái niệm làng nghề 5 1.2 Vai trò của các làng nghề truyền thống 6 1.3 Ô nhiễm môi trường làng nghề 8 1.3.1 Ô nhiễm không khí. 8 1.3.2 Ô nhiễm nguồn nước mặt 9 1.3.3 Ô nhiễm chất thải rắn ...11 1.4 Tác hại của ô nhiễm môi trường làng nghề đến cộng đồng dân cư....14 II. Ô NHIỄM LÀNG NGHỀ BÁT TRÀNG 16 2.1 Làng nghề Bát Tràng 16 2.1.1 Vị trí điạ lý............................................................................................16 2.1.2 Mấy nét về làng gốm Bát Tràng xưa và nay......................................16 2.2 Ô nhiễm làng nghề Bát Tràng ...19 2.2.1 Ô nhiễm đất...................................................................................20 2.2.2 Ô nhiễm không khí.......................................................................22 2.2.3 Ô nhiễm nguồn nước....................................................................25 2.2.4 Ô nhiễm tiếng ồn..........................................................................26 2.3 Tác hại của ô nhiễm môi trường làng nghề đến cộng đồng dân cư ....27 2.4 Giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Bát Tràng. 28 KẾT LUẬN 31
Xem thêm

31 Đọc thêm

NGHIÊN cứu BỆNH cầu TRÙNG ở đàn gà NUÔI tại một số xã THUỘC HUYỆN yên PHONG TỈNH bắc NINH

NGHIÊN CỨU BỆNH CẦU TRÙNG Ở ĐÀN GÀ NUÔI TẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN YÊN PHONG TỈNH BẮC NINH

Họ c viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1 PHẦN I. MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Chăn nuôi gia súc, gia cầm từ lâu đã trở thành một vị trí quan trọng trong ngành chăn nuôi của nước ta. Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi đã có những thay đổi đáng kể cùng với quá trình phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao mức sống cho người nông dân ở nông thôn cũng như thành thị. Chăn nuôi gà theo phương thức công nghiệp ở nước ta ngày càng phát triển. Nó không chỉ cung cấp về thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình mà còn mang tính chất hàng hóa phục vụ kinh doanh đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người chăn nuôi. Để chăn nuôi được thành công thì người chăn nuôi cần phải hiểu rõ về quy trình chăm sóc và phòng chống bệnh xảy ra trên đàn gà. Trong các bệnh thường xuyên xảy ra thì bệnh cầu trùng gà (Coccidiosis Avium) là bệnh phổ biến trên đàn gà nuôi công nghiệp có mức độ thâm canh cao (Larry R.Mc Dougald, 1997). Trong các bệnh ký sinh trùng ký sinh trên gà thì bệnh cầu trùng gà khẳng định được tính chất nguy hiểm hơn về quy mô và mức độ gây thiệt hại cho ký chủ. Loại ký sinh trùng này đã phát triển trong đường ruột và gây ra tổn thương mô, ảnh hưởng đến việc ăn uống, tiêu hóa hoặc hấp thu dưỡng chất, mất máu và tăng tính mẫn cảm với những tác nhân gây bệnh khác (Calnek B.W, 1997). Bên cạnh đó, bệnh còn làm giảm sức đề kháng của đàn gà, mở đường cho mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác xâm nhập như: Gumborro, Newcastle, E.coli,… Để tìm hiểu về bệnh cầu trùng trên đàn gà nuôi công nghiệp và với những đàn gà được chăn nuôi theo phương thức thả vườn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu bệnh cầu trùng ở đàn gà nuôi tại một sỗ xã thuộc Huyện Yên Phong Tỉnh Bắc Ninh” làm cơ
Xem thêm

102 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 I. PHẦN MỞ ĐẦU I.1. Lí do chọn đề tài: Như chúng ta đã biết, một trong những hạnh phúc lớn nhất của trẻ là được đến trường, được học đọc, học viết. Biết đọc, biết viết thì cả một thế giới mới rộng lớn mênh mông sẽ mở ra trước mắt các em. Tiểu học là bậc học nền tảng, dạy Tiếng Việt và tập viết là chúng ta đã trao cho các em chìa khóa để mở ra những cánh cửa bước vào tương lai, là công cụ để các em vận dụng suốt đời. Dạy chữ chính là dạy người.Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Chữ viết cũng là một biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, tính kỷ luật, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy cô và bạn mình”.
Xem thêm

16 Đọc thêm

thừa phát lại trong thi hành án dân sự

THỪA PHÁT LẠI TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Chủ đề: THỪA PHÁT LẠI TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰCÁC NỘI DUNG CHÍNH: Phần mở đầu: I. Tính cấp thiết của đề tài II. Tình hình nghiên cứu Phần nội dung Chương I: Một số vấn đề lý luận về Thừa phát lại I.Khái quát về Thừa phát lại 1.Khái niệm xã hội hóa thi hành án dân sự và thừa phát lại 2.Đặc điểm 3.Quá trình hình thành và phát triển II.Quy định về Thừa phát lại1.Lập vi bằng2.Tống đạt văn bản3.Xác minh điều kiện thi hành án4.Tổ chức thi hành án dân sự Chương II: Thực trạng Thừa phát lại ở Việt Nam 1.Những tác động tích cực của chế định Thừa phát lại2.Những hạn chế còn tồn tại Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị Kết luậnPHẦN MỞ ĐẦU:I. Tính cấp thiết của đề tàiThi hành án dân sự có một ý nghĩa quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án nói riêng và trong hoạt động tư pháp nói chung. Bản án, quyết định của tòa án chỉ là những phán quyết trên giấy nếu nó không được thực thi trên thực tế. Hoạt động thi hành án nói chung và thi hành án dân sự nói riêng có hiệu quả sẽ góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần củng cố bộ máy nhà nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trong thi hành án dân sự quan hệ giữa các bên mang đậm tính dân sự, theo đó các bên có quyền định đoạt, thỏa thuận để thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo phán quyết của tòa án, nhà nước không cần thiết can thiệp trực tiếp hay thực hiện thay các bên trong quan hệ đó.Hiện nay nước ta đang trong nền kinh tế thị trường các quan hệ kinh tế phát triển mạnh mẽ, kéo theo tranh chấp xảy ra ngày càng nhiều và phức tạp, làm nảy sinh nhiều nhu cầu pháp lý. Từ những nhu cầu đó, việc xã hội hóa công tác thi hành án dân sự là nhu cầu tất yếu trong đó việc thành lập thừa phát lại sẽ gọp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thi hành án dân sự, giảm tải hoạt động của cơ quan nhà nước, bảo đảm cho người dân được phục vụ tốt hơn. Nhu cầu này được hiện thực hóa thông qua Nghị quyết số 482005NQTƯ ngày 2452005 của Bộ chính trị về “ Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, ngày 1922009 Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kí Quyết định số 224QĐTTg “ Phê duyệt đề án thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh”, cùng với nghị định 612009NĐCP ngày 2472009 của Chính Phủ “Về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Nghị định 1352013NĐCP ngày 18102013 “ Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của nghị định 612009NĐCP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính Phủ về tổ chức hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 362012QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Ngày 26112015 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1072015 về chế định thừa phát lại, theo Nghị quyết này Quốc hội “Giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế ở địa phương tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi hành nghề theo quy định hiện hành, có sự sửa đổi, bổ sung cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Thừa phát lại và chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại.Các tổ chức Thừa phát lại được thành lập theo Nghị quyết số 242008QH12 và Nghị quyết số 362012QH13 của Quốc hội tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi Quốc hội ban hành Luật Thừa phát lại.” Như vậy, sau Nghị quyết số 1072015 Thừa phát lại đã chính thức được triển khai.Hoạt động thừa phát lại là một hoạt động trong THÁDS được thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2009 và được nhân rộng ra các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương từ cuối năm 2013 đến năm 2015 được nhân rộng ra 12 tỉnh thành nhìn chung có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của xã hội và được đánh giá là khá thành công. Thông qua hoạt động thừa phát lại người dân có thể chủ động hơn trong các hoạt động dân sự, tố tụng dân sự, hành chính, giúp cho người dân có sự lựa chọn trong hoạt động THÁDS , hạn chế tiêu cực và tính độc quyền của hoạt động này. Dưới góc độ xã hội, hoạt động thừa phát lại đã hỗ trợ tích cực hoạt động tư pháp: giảm bớt áp lực, tình trạng quá tải, tiêu cực, đồng thời làm tăng tính minh bạch, khách quan. Tuy nhiên, quá trình hoạt động thừa phát lại đã bộc lộ ra nhiều hạn chế. Dù đã tồn tại nhiều năm ở nước ta và tồn tại ở cả chế độ cũ nhưng phần lớn người dân chưa biết, chưa rõ về mô hình dịch vụ trong lĩnh vực hành chính tư pháp này, số lượng vụ việc thi hành án do thừa phát lại thực hiện có hiện quả chưa cao. Ngoài ra, cơ chế hiện hành nói chung và các quy đinh pháp luật về thừa phát lại còn nhiều bất cập; sự phối hợp giữa các tổ chức hành nghề thừa phát lại và các cơ quan hữu quan còn thiếu chặt chẽ. Trên cơ sở thực tiễn đó nhóm đã chọn chủ đề tài “ Thừa phát lại trong thi hành án dân sự” làm đề tài cho bài thuyết trình.
Xem thêm

42 Đọc thêm

K2PI NET VN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CHO HỌC SIN

K2PI NET VN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CHO HỌC SIN

Tài liệu được đăng tải trên K2pi.Net.VnPHẦN I - MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiCó một câu khẩu hiệu rất nổi tiếng: “Đừng đưa cá cho người muốn ăn nómà hãy đưa cho họ chiếc cần”. Thực sự như vậy, tự lực cánh sinh, tự thân vậnđộng là một phương châm sống, một cách sống cần thiết đối với mỗi con người.Cũng như đối với một học sinh, tự học chìa khóa của sự thành công bằng chínhkhả năng của mình.Trong môi trường công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng như hiệnnay, nhà trường dù tốt đến đâu cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu học tập củangười học cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Vì vậy, rèn luyện kỹ năngtự học cho học sinh là một công việc cấp thiết trong các nhà trường. Chỉ có tựhọc, tự bồi đắp tri thức bằng nhiều con đường, nhiều cách thức khác nhau mỗihọc sinh mới có thể bù đắp được những thiếu khuyết về kiến thức chung, kiếnthức Toán học nói riêng và hơn thế nữa là kiến thức khoa học về đời sống xãhội. Từ đó có được sự tự tin trong cuộc sống, công việc bởi năng lực thực sự vàtoàn diện của mình.Tự học là một phần quan trọng của hoạt động học tập, là yếu tố "nội lực" cótác dụng quyết định chất lượng học tập và sự phát triển của người học. Mộttrong những thành phần chủ yếu của nội lực là năng lực tự học, tự giải quyếtvấn đề. Nhưng chất lượng giáo dục chỉ đạt hiệu quả cao khi có sự cộng hưởngcủa yếu tố ngoại lực (hoạt động dạy của giáo viên ) và nội lực (hoạt động học vàtự học của học sinh). Giáo viên giỏi là người biết dạy cho học sinh cách tự học,trò giỏi là người biết tự học một cách sáng tạo. Vì vậy, việc hình thành kỹ năngtự học cho học sinh là hết sức cần thiết.Thực tế cho thấy vấn đề tự học của học sinh là một khâu quan trọng khôngthể tách rời của quá trình đào tạo ở trường THPT. Đó là hoạt động cần thiết đểhọc sinh biến tri thức nhân loại thành vốn hiểu biết và khả năng của riêng mình.Tuy nhiên hiện nay tại các trường THPT, việc đổi mới phương pháp dạy và họcchưa thực sự chú trọng vấn đề tự học, học sinh học tập còn lệ thuộc vào thầygiáo trong quá trình học tập, còn nhiều giáo viên vẫn dạy học theo kiểu truyền
Xem thêm

63 Đọc thêm

Báo cáo thực tập mẫu

BÁO CÁO THỰC TẬP MẪU

đề tài: “Hoàn thiện công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Quỳnh Giang”. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, báo cáo gồm 3 chương chính: Chương 1:: Tổng quan công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Quỳnh Giang. Chương 2:: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Quỳnh Giang. Chương 3: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành.

57 Đọc thêm

SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Cư Pang

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5-6 TUỔI HỌC TỐT MÔN LÀM QUEN VĂN HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON CƯ PANG

MỤC LỤC I. PHẦN MỞ ĐẦU:.................................................................................2 I.1. Lí do chọn đề tài .................................................................................2 I.2. Mục tiêu và nhiệm vụ.:........................................................................3 I.3. Đối tượng nghiên cứu:.........................................................................3 I.4. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................3 I.5. Phương pháp nghiên cứu:....................................................................4 II. PHẦN NỘI DUNG..............................................................................5 II.1.Cơ sở lí luận:........................................................................................5 II.2. Thực trạng…………………………………………………………...5 II.3. Giải pháp, biện pháp…………………………………………………9 II.4. Kết quả………………………………………………………………16 III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………..................................17 III.1. Kết luận:…………………………………………………………….17 III.2. Kiến nghị:…………………………………………………………...18 * Nhận xét của hội đồng sáng kiến ………………………………………19 * Tài liệu tham khảo....................................................................................20
Xem thêm

21 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu và giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ GIÁ VỐN TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG V.I.N.E

1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với sự phát triển của đất nước đời sống kinh tế xã hội của nước ta cũng có sự thay đổi nhu cầu, nhất là trong điều kiện Việt nam hội nhập toàn cầu thì nhu cầu tại thị trường Việt Nam càng đa dạng, phong phú và phải đạt chuẩn quốc tế... Ngày nay, nếu đi dọc phố phường thì đâu đâu cũng tràn lan các quán ăn, các cửa hàng ăn uống, một góc nhỏ của một ngõ nhỏ nào đó cũng có hàng ăn, sự thuận tiện thì có xong liệu có ai đảm bảo chắc chắn về vệ sinh an toàn thực phẩm, và rồi hàng loạt các nguy cơ về dịch bệnh như dịch tả bùng phát tháng 10/2007 trên các địa bàn như Hà nội, Hải Dương, Hưng Yên… mà một trong nguyên nhân của nó phát tán từ nguồn này. Các thực khách càng hoang mang nhất là những thực khách đang trong thời gian công tác, đặc biệt là khách nước ngoài. Xuất phát từ đòi hỏi của thị trường hệ thống nhà hàng ăn uống thuộc Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E đã ra đời khắc phục những nhược điểm của những quán ăn nhỏ lẻ, bình dân để thu hút những thực khách khó tính trong vấn đề an toàn thực phẩm, khơi dậy sở thích ăn uống của đa số thực khách. Mặt hàng ăn uống là mặt hàng đáp ứng theo khẩu vị của khách hàng nên thành phẩm của nó không theo một định lượng chuẩn nào cả, rất khó khăn trong vấn đề quản lý doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán. Hơn nữa, một trong những điều kiện để các nhà hàng này tồn tại và phát triển được thì kinh doanh phải có lãi, mà muốn biết lỗ lãi thế nào thì không thể thiếu bộ máy kế toán quản lý, cung cấp thông tin một các trung thực, đầy đủ, chính xác, kịp thời… Muốn vậy, tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo trôi chảy từ tất cả các khâu, các bộ phận, các phần hành. Đặc biệt phần hành kế toán doanh thu, giá vốn. Xuất phát từ lý do trên tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu và giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E” 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phần hành kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu những yếu tố cấu thành và thực trạng công tác tổ chức kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E - Phạm vi nghiên cứu: hệ thống nhà hàng của công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E. 3. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E, từ đó chỉ ra những mặt còn hạn chế về tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E - Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, thông qua đề tài tôi đề xuất và kiến nghị những phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu trên nền tảng những hiểu biết và vận dụng cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm phương pháp luận cơ bản kết hợp với hệ thống phương pháp: phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp khảo sát thực tế, phương pháp so sánh Kết hợp lý luận cơ bản của khoa học kinh tế với các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ phát triển kinh tế để phân tích đánh giá các vấn đề từ đó rút ra kết luận có căn cứ khoa học trên cả lý luận và thực tiễn. 5. Dự kiến đóng góp của đề tài - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống - Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E, từ đó nêu những tồn tại cần khắc phục và sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, giá vốn - Đề xuất những kiến nghị xuất phát từ yêu cầu thực tế của tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E 6. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, giá vốn tại Công ty TNHH Nhà hàng V.I.N.E
Xem thêm

86 Đọc thêm

TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DA GIẦY Ở VIỆT NAM

TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DA GIẦY Ở VIỆT NAM

A) Phần mở đầuI)Giới thiệu sơ qua về đề tài nghiên cứu và tình hình xuất khẩu ởViệt namThực hiện chủ trương mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nềnsản xuất trong nước, trong những năm qua Việt Nam đã mở rộng quan hệ hợptác với hơn 200 quôc gia trên thế giới, tham gia nhiều tổ chức kinh tế khu vựcvà quốc tế như Asean, AFTA, WTO …nhưng sự tham gia này vẫn dừng ởphạm vi nhỏ, hẹp cả về lĩnh vực lẫn quy mô, khối lượng.Trước yêu cầu củacông nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trước yêu cầu của phát triển kinh tếthị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta không thể không đẩynhanh tốc độ, quy mô hội nhập kinh tế quốc tế.Bởi vậy nghị quyết đại hộiĐảng lần thứ VIII, IX và X đều khẳng định phải ‘’ đẩy nhanh quá trình hộinhập kinh tế khu vực và thế giới’’, với quy mô rộng hơn và trình độ cao hơn.Chỉ có hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả thì chúng ta mới tạo rađược thế đứng mới trên thương trường quốc tế, mới hạn chế được những đốixử không công bằng. Chỉ có hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta mới tranh thủđược nguồn vốn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để đáp ứng yêu cầu côngnghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước. Chỉ có hội nhập kinh tế quốc tế chúng tamới mở rộng được thị trường xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việctiêu thụ sản phẩm.Bên cạnh môt vài những lợi thế mà ta có được như nguồn lao động, tàinguyên.. thì là muôn vàn những khó khăn : xuất phát điểm của nền kinh tếcòn thấp, đang trong quá trình chuyển đổi, nền kinh tế thị trường còn ở giaiđoạn sơ khai, các yếu tố cơ bản, đồng bộ của một thị trường chưa phát triểnđầy đủ. Điều đó dẫn đến khả năng cạnh tranh của hàng hoá còn kém.Thịtrường thế giới để hang hoá nước ta xâm nhập còn hạn hẹp do những yêu cầugắt gao.Trong bối cảnh tự do buôn bán, tự do đầu tư, chúng ta đang ở vào thếyếu, rất dễ trở thành nơi tiêu thụ hang hoá cho nước ngoài. Do đó chính phủ,bộ ngành mà trực tiếp là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nướccần có những biện pháp cải thiện tình hình cả trước mắt và lâu dài nhằm
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NGHỊ HỖ TRỢ TÌM KIẾM THÔNG TIN HỌC THUẬT DỰA TRÊN TIẾP CẬN PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI (TT)

PHÁT TRIỂN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NGHỊ HỖ TRỢ TÌM KIẾM THÔNG TIN HỌC THUẬT DỰA TRÊN TIẾP CẬN PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI (TT)

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 26 tháng 02 năm 2016Có thể tìm luận án tại:- Thư viện Quốc gia Việt Nam- Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TpHCM.I. MỞ ĐẦUI.1 Dẫn nhậpViệc tìm kiếm thông tin khoa học để thực hiện các công việc liên quanđến nghiên cứu là nhu cầu thường xuyên, không thể thiếu đối với nhữngngười làm nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các nghiên cứu viên (NCV).Các NCV trẻ thì thiếu kinh nghiệm tìm kiếm và xác định các thông tin hữuích liên quan. Trong khi, các NCV có kinh nghiệm thì phải đương đầu vớiquá tải thông tin. Để giúp họ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các thông tinhọc thuật hữu ích liên quan, hệ khuyến nghị trong lĩnh vực học thuật là giảipháp đang được quan tâm nghiên cứu trong những năm gần đây.Các bài toán khuyến nghị thông tin học thuật phổ biến như: khuyếnnghị bài báo, cộng tác, gởi bài, v.v... cũng như các cách tiếp cận truyềnthống cho hệ khuyến nghị là lọc dựa trên thông tin lý lịch (DemographicFiltering), lọc dựa trên nội dung CB (Content-Based), lọc cộng tác CF(Collaborative Filtering ), lai (Hybrid) phải đương đầu với một số khó khăn,thách thức như: dữ liệu lớn, chưa có dữ liệu chuẩn (benchmark) cho đánhgiá thực nghiệm, độ chính xác chưa cao, vấn đề khởi động lạnh (cold-start),chưa có phương pháp phù hợp để đánh giá chất lượng khuyến nghị.Xu hướng tiếp cận để phát triển các phương pháp mới cho hệ khuyếnnghị đó là: phân tích mạng xã hội, khai thác thông tin ngữ cảnh và cácphương pháp lai [23]. Trên thực tế, sở thích và quyết định của con ngườithường chịu ảnh hưởng bởi những người có quan hệ. Các NCV thường cầnlời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô để đưa ra những quyết định
Xem thêm

31 Đọc thêm

Cùng chủ đề