GIAO AN LICH SU 10 CO BAN 3 COT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAO AN LICH SU 10 CO BAN 3 COT":

GIAO AN LICH SU 10

GIAO AN LICH SU 10

của con người trong thời đại Người tinh khôn. Điều đó đưađến xã hội bầy người nguyên thủy, một tổ chức hợp quần vàsinh hoạt theo từng gia đình trong hình thức bầy người cũngkhác đi. Số dân đã tăng lên. Từng nhóm người cũng đôngđúc, mỗi nhóm có hơn 10 gia đình (đông đúc hơn trước gấp2 - 3 lần) gồm 2, 3 thế hệ già trẻ có chung dòng máu ⇒ Họhợp thành một tổ chức xã hội chặt chẽ hơn, gắn bó hơn, cótổ chức hơn. Hình thức tổ chức ấy gọi là thị tộc - nhữngngười "cùng họ". Đây là tổ chức thực chất và định hình đầutiên của loài người.H: Thế nào là thị tộc? Mối quan hệ trong thị tộc?+ Thị tộc là nhóm người có khoảng hơn 10 gia đình, gồm 2- 3 thế hệ già trẻ có chung dòng máu.+ Trong thị tộc, mọi thành viên đều hợp sức, chung lưngđấu cật, phối hợp ăn ý với nhau để tìm kiếm thức ăn. Rồiđược hưởng thụ bằng nhau, công bằng. Trong thị tộc, concháu tôn kính ông bà cha mẹ và ngược lại, ông bà cha mẹđều yêu thương, chăm lo, bảo đẩm nuôi dạy tất cả con cháucủa thị tộc.GV phân tích bổ sung dể nhấn mạnh khái niệm hợp tác laodộng ⇒ hưởng thụ bằng nhau - cộng dồng. Công việc laođộng hàng đầu và thường xuyên của thị tộc là kiếm thức ănđể nuôi sống thị tộc. Lúc bấy giờ với công việc săn đuổi vàsăn bẫy các con thú lớn, thú chạy nhanh, con người khôngthể lao động riêng rẽ, buộc họ phải cùng hợp sức tạo thànhmột vòng vây, hò hét, ném đá, ném lao, bắn cung tên, dồnthú chỉ còn một con đường chạy duy nhất, đó là hố bẫy.Yêu cầu của công việc và trình độ thời đó buộc phải hợp tácnhiều người, thậm chí của cả thị tộc. Việc tìm kiếm thức ănkhông thường xuyên, không nhiều. Khi ăn, họ cùng nhau ăn
Xem thêm

129 Đọc thêm

Giáo án sinh 8 cả năm

GIÁO ÁN SINH 8 CẢ NĂM

giáo án sinh 8, giao an sinh 8, giáo án sinh 8 3 cột, giáo án sinh 8 chuẩn ktkn, giáo án sinh 8 mới nhất, giáo án sinh 8 năm 2014 2015, giao an sinh 8 ca nam, giao an sinh 8 3 cot, giao an sinh 8 hay, giao an sinh 8 chuan ktkn

294 Đọc thêm

Giao An HINH HOC 12 3 COT Hay

Giao An HINH HOC 12 3 COT Hay

Các câu hỏi trong đề thi Đại học không được phép nằm ngoài chương trình SGK. Song các câu hỏi đó có mức độ tư duy cao hơn các bài tập sách giáo khoa ít nhất là một bậc. Do đó, nếu chỉ học theo bài tập sách giáo khoa thì khi thi Đại học, mỗi môn không thể vượt quá 5 điểm. Muốn được điểm cao thì em phải học theo phương châm: “Đào sâu, bới kỹ, nâng cao kiến thức có trong SGK” và phải biết cách trình bày bài thi.

Đọc thêm

Chuyên đề Lượng giác ôn thi THPT Quốc gia 2016

Chuyên đề Lượng giác ôn thi THPT Quốc gia 2016

. GV: Phạm Bắc Tiến−0995095121 44 Phương trình lượng giác 91 sinx + sin2x = 3 (cosx + cos2x); 92 tanx = cotx + 4cos3 2x 93 3 – tanx.( tanx + 2sinx ) + 6.cosx = 0 94 3.cos4x – 8.cos6 x + 2.cos2 x + 3 = 0 95 cot x – 3 cos2x 1 2 1 tan x 2 = − + (sin 2x + cos 2x) 96 tanx – cot 7 2x 2 π⎛ ⎞ −⎜ ⎟ ⎝ ⎠ = tan 3x 97 cos4 x + sin4 x – sin 2x + 3 4 sin2 2x = 0 98 cos3 4x = cos 3x .cos3 x + sin 3x .sin3 x 99 1 1 7 4sin x 3sin x 4 sin x 2 π⎛ ⎞ + = −⎜ ⎟π⎛ ⎞ ⎝ ⎠−⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 100 sin3 x – 3 cos3 x = sinx.cos2 x – 3 sin2 x cosx 101 2sinx (1 + cos2x) + sin2x = 1 + 2cosx 102 (1 + sin2 x).cosx + (1 + cos2 x).sinx = 1 + sin2x 103 2.sin2 2x + sin7x – 1 = sinx; 104 2 sin cos 3.cos 2 2 x x x ⎛ ⎞ + +⎜ ⎟ ⎝ ⎠ = 2 105 6 6 2.(cos sin ) sin .cos 0 2 2.sin x x x x x + − = − ; 106 x cot x sin x.(1 tan x.tan ) 4 2 + + = 107 cos3x + cos2x – cosx – 1=0; 108 cos2 3x.cos2x – cos2 x = 0 109 1 + sinx + cosx + sin2x + cos2x = 0 110 0 2 3 4 3sin. 4 cossincos 44 =−⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ −⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ −++ ππ xxxx 111 (2.cosx – 1).(2.sinx + cosx) = sin2x – sinx 112 2cos2x 1 cot x 1 sin x .sin 2x 1 tan x 2 − = + − + 113 cotx – tanx + 4sin2x = x2sin 2 ; 114 2 2 2 sin .tan cos 0 2 4 2 x x x π⎛ ⎞ − − =⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 115 sin2 3x – cos2 4x = sin2 5x – cos2 6x 116 Tìm nghiệm thuộc khoảng ( 0;2π ) của phương trình : cos3x sin3x 5 sin x cos2x 3 1 2sin2x +⎛ ⎞ + = +⎜ ⎟ +⎝ ⎠ 117 Tìm nghiệm x∈0;14 của pt: cos3x – 4cos2x + 3cosx – 4 = 0 Phương trình lượng giác 1 GV: Phạm Bắc Tiến−0939319183 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 1 Các hệ thức cơ bản: a sin tan cos x x x = ; b cos cot sin x x x = ; c cos2 x + sin2 x = 1 d tanx.cotx = 1 e 1 + tan2 x = 2 1 cos x f 1 + cot2 x = 2 1 sin x CHÚ Ý: sinx = cosx.tanx; cosx = sinx.cotx 2 Cung (góc) liên kết: a Hai cung đối nhau: b Hai cung bù nhau: cos(− α) = cos α sin(− α) = − sinα tan(− α) = − tanα cot(− α) = − cotα cos(π − α) = − cosα sin(π − α) = sinα tan(π − α) = − tanα cot(π − α) = − cotα c Hai cung phụ nhau: d Hai cung hơn kénh nhau π: cos( 2 π − α) = sinα; sin( 2 π − α) = cosα tan( 2 π − α) = cotα; cot( 2 π − α) = tanα sin(π + α ) = −sinα cos(π + α ) = −cosα tan(π + α ) = tanα cot(π + α ) = cotα CHÚ Ý: sin(α + k2π) = sinα; cos(α + k2π) = cosα; tan(α + kπ) = tanα; cot(α + kπ) = cotα 3 Công thức cộng: cos(a ± b) = cosa cosb ∓ sinasinb sin(a ± b) = sinacosb ± sinbcosa tan(a ± b) = tan tan 1 tan tan a b a b ± ∓ 4 Công thức nhân: a Công thức nhân đôi: b Công thức nhân ba: sin2a = 2sinacosa cos2a = cos2 a − sin2 a = 2cos2 a − 1 = 1 − 2sin2 a tan2a = 2 2tan 1 tan a a− sin3a = 3sina − 4sin3 a cos3a = 4cos3 a − 3cosa 3 2 3tan tan tan3 1 3tan a a a a − = −
Xem thêm

Đọc thêm

GIAO AN TU CHON BAM SAT VAT LI 10 CƠ BẢN 3 CỘT

GIAO AN TU CHON BAM SAT VAT LI 10 CƠ BẢN 3 CỘT

Yêu cầu HS đọc đề và phântích dữ kiệnGV hướng dẫn cách giải, gọihai HS lên bảng giảiViết công thức định luật II vàIII Niutơn?Viết công thức tính gia tốctheo động học chất điểm.GV nhận xét từng bài làm, sosánh và cho điểmHoạt động 4:(5’) tổng kết bài họcHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinhGV yêu cầu HS:HS ghi nhận :- Chốt lại kiến thức, bài tập cơ bản đã học- Kiến thức, bài tập cơ bản đã- Ghi nhớ và luyện tập kỹ năng giải các bài tập- Kỹ năng giải các bài tập cơ bảncơ bảnGhi nhiệm vụ về nhàGiao nhiệm vụ về nhàBài 1: Một vật có khối lượng 0,5 kg CĐNDĐ vớivận tốc ban đầu 2 m/s. Sau thời gian 4s, nó đi đượcquãng đường 24m. Biết vật luôn chịu tác dụng của lựckéo Fk và lực cản Fc = 0,5N.a/ Tính độ lớn của lực kéo (ĐS: Fk = 1,5N)b/ Sau 4s đó, lực kéo ngừng tác dụng. Hỏi sau bao lâuthì vật dừng? (ĐS: t = 10s)Bài 2: Một quyển sách đứng yên trên mặt bàn nằm
Xem thêm

36 Đọc thêm

GIAO AN LOP 4 SOAN 3 COT CHUAN KTKN

GIAO AN LOP 4 SOAN 3 COT CHUAN KTKN

- GV giới thiệu kéo cắt vải, kéo cắt chỉ .? Nêu cách cầm kéo? (Ngón cái đặt vàomột tay cầm các ngón tay còn lại đặt vàotay cầm bên kia để điều khiển lưỡi kéo,lưỡi nhọn nhỏ ở phía dưới)? Nêu tên các dụng cụ có trong hình 6?c. Hoạt động 3 : - GV giới thiệu tác dụng của một số dụngcụ.HD quan sát,nhận xét một số - Khung thêu, thước dây, thước may,vật liệu và dụng phấn may, khuy cài, khung bấm- Thước may: Dùng để đo vải, vạch dấucụ khác:(10’)trên vải- Thước dài: Dùng để đo số đo trên cơthể....- Khung thêu: giữ cho mặt vải căng khithêu.- Khuy cài, khuy bấm dùng để đính vàoquần áo .- Phấn may dùng để vạch dấu trên vải.Cho học sinh quan sát các loại vật liệu vàdụng cụ nói trên kết hợp khi nêu TDC. Kết thúc: - Y/c BHT lên cho lớp chia sẻ tiết hoc.- Nhận xét giờ học ,CB kim các loại, chỉ(2')khâu, chỉ thêu.18
Xem thêm

37 Đọc thêm

SKKN XÂY DỰNG VÀ VẬN DỤNG GIÁO ÁN CÁC LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 10 BAN CƠ BẢN

SKKN XÂY DỰNG VÀ VẬN DỤNG GIÁO ÁN CÁC LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 10 BAN CƠ BẢN

2. Mục đích, yêu cầu.Đọc sách góp phần rèn luyện cho học sinh kỹ năng thói quen hứng thúv phương pháp l m việc với sách.Trong công việc n y cần khắc phục những qu n niệm không úngthường có những học sinh thích ọc tiểu thuyết kiếm hiệp hơn l ọc nhữngt i liệu lịch sử t i liệu gốc; bị thu hút v o những tình tiết ly kỳ h p dẫn mkhông chú ý ên những kiến thức kho học.3. Cách tiến hành.Trước tiên giáo viên giúp học sinh lập d nh mục sách cần ọc trong mỗikhó trình trong năm học. Trong d nh mục nên có phần ph n loại nhữngloại sách cần thiết phải ọc v những loại sách ọc thêm nếu có thời gi n.Tiếp ó ể khơi dậy tính tích cực hứng thú sự hiếu kỳ v lòng h m hiểubiết cái mới củ học sinh giáo viên tóm tắt sơ lược nội dung một số cuốnsách. Trong cách giới thiệu ặc biệt có hiệu quả l dẫn r một v i chi tiếtnhững oạn nhỏ h p dẫn ể kích thích học sinh tiếp tục tìm ọc.Trong chương trình lịch sử trung học phổ thông có thể tìm ọc các loạisách s u y:- Về lịch sử thế giới cổ trung ại: học sinh cần ọc các quyển: “Lịch sửthế giới cổ ại” v “Lịch sử thế giới trung ại” (Nh xu t bản Giáo dục – HàNội). Đ y l loại t i liệu kho học có tác dụng tốt trong việc bổ sung kiếnthức cho học sinh trong các b i nội khó . Ngo i r học sinh có thể ọc cáctập sách thần thoại cổ tích Việt N m các nước khác như: “Ili t” “Ô ixꔓThần thoại Hy Lạp” “Thần thoại Ấn Độ”…; Các sách nói về các cuộc utr nh chống áp bức bóc lột củ nô lệ nông nô; những sách nói về ời sốngkinh tế củ người nguyên thủy củ nô lệ củ gi i c p tư sản mới lên (trong:“Hội chợ phù ho ”) sinh hoạt củ các kỵ sĩ trung ại (trong “Aiv nhô”)…- Về lịch sử thế giới cận ại: Ngo i cuốn “Lịch sử thế giới cận ại” (nhxu t bản Giáo dục) giáo viện hướng dẫn học sinh ọc các cuốn sách về cuộcời v sự nghiệp củ các vị lãnh tụ cách mạng như Các Mác F.EnghenV.I.Lênin những sách nói về phong tr o công nh n v phong tr o xã hội chủ
Xem thêm

53 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2014 (P2)

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2014 (P2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 1 I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH  Bài 1: : a)  Cho  sinα = -3/4 (-π/2 < α < 0) .Tính các giá trị lượng giác còn lại                          c) Xác định m để phương trình mx2-2(m-2)x + m-3 =0 có hai nghiệm dương   Bài 3: Viết phương trình chính tắc của elip (E) biết độ dài trục lớn bằng 6, tiêu cự bằng 4 Viết phương trính đường tròn qua hai điểm M(2;3) , N(-1;1) và có tâm trên đường thẳng x - 3y -11 = 0   Viết phương trình đường thẳng AB. Viết phương trình đường tròn đường kính AB. Viết phương trình Elip có tiêu điểm F và qua điểm A.  II. PHẦN RIÊNG  1.Theo chương trình chuẩn. Bài 6a : 2). Tính giá trị biểu thức   P= (sin α + cos α )/ ( cos α – sin α) với tan α = -2 và π/2 < α < π 3). Cho tam giác ABC có . Viết phương trình tổng quát đường thẳng AB và tính khoảng cách từ C đến đường thẳng AB . 2. Theo chương trình nâng cao. Bài 6b: 1).Cho tam thức bậc hai:  f(x) = (m-3)x2 – 10(m-2)x + 25m -24           Xác định m để f(x) < = 0 với mọi x ⊂ R       2). Rút gọn biểu thức: P = (tanα + cotα)2 – (tanα – cotα)2        3). Cho Hypebol (H): 9x2 -16y2 =144 .Xác định độ dài các trục ,tâm sai của (H) và viết phương trình các đường tiệm cận .  ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 2 I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH  Bài 1: Giải các bất phương trình và hệ bpt sau:  Bài  2 : Cho f(x)  =  x2 ­ 2(m+2) x + 2m2 + 10m + 12.   Tìm m để:        a). Phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm trái dấu        b). Bất phương trình f(x)  0 có tập nghiệm R  Bài  3 : a). CMR :(cosα + sin α)/ sin3α = 1 + cot α  + cot2α  + cot3α  (α # k π, k ⊂ Z) b. Cho cos α = 1/3 với - π /2 α < 0. Tính sinα và cos2α Bài  4 : Bài  5 : Trong mặt phẳng Oxy, cho DABC với A(1; 2), B(2; –3), C(3; 5).        a). Viết phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A.        b). Viết phương trình đường tròn tâm B và tiếp xúc với đường thẳng AC.        c). Viết phương trình đường thẳng D vuông góc với AB và tạo với 2 trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 10.  II. PHẦN RIÊNG  1.Theo chương trình chuẩn. 2. Theo chương trình nâng cao.  Bài 7b). Cho đường thẳng d: 2x+y-1=0 và điểm M(0,-2) lập phương trình đường thẳng d’ qua M và tạo với d một góc 600  
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2014 (P5)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2014 (P5)

Câu 1 (4,0 điểm).  a) Cho sin α = 3/5 (π/2 < 0 < π). Tính cos α, tan α, cot α. b) Cho cos α = 4/5 (0 < α < π/2). Tính sin2α,cos2α  Câu 2 (2,0 điểm). Rút gọn các biểu thức sau : Câu 3 (4,0 điểm).  Chứng minh : ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 10 NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 3 Các em thường xuyên theo dõi các đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2014 trên Tuyensinh247.com

Đọc thêm

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỊCH SỬ 10 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỊCH SỬ 10 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

Âu.GV giới thiệu về Bi-xmác: Ôttô phôn Bi-xmác (1815-1898)b. Quá trình thống nhất nướclàm thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ Ngoại giao Phổ, người đại Đứcdiện cho quan điểm và quyền lợi của tầng lớp quý tộc tư sảnhóa – gioongke thực hiện chính sách liên minh chặt chẽ giữađịa chủ quý tộc và đại tư bản. ông theo chủ nghĩa dân tộc Phổđặt nước Phổ đứng đầu quốc gia Đức chủ trương dùng bạolực để chống Áo và các nước khác cản trở quá trình thốngnhất nước Đức. Ông tuyên bố: “những vấn đề lớn của thờiđại không thể giải quyết bằng diễn văn hay biểu quyết màphải bằng sắt và máu”. Bi-xmác trở thành người trụ cột lãnh-đạo.GV sử dụng lược đồ hình 64 SGK yêu cầu HS trình bày lại quá-trình thống nhất Đức.GV phân tích và chốt ý: Quá trình thống nhất nước Đức chủ- Năm 1864, Phổ tấn công Đanyếu tập trung vào những nội dung sau:+ Năm 1864, Bi-xmác tấn công Đan Mạch chiếm Hônxtainơ Mạch, nhanh chóng giành thắng(Holstein) và Sơlêvich (Schleswig) – hai địa bàn chiến lược lợi.quan trọng ở Ban Tích và Bắc Hải. Đan Mạch phải ký hoà ước(30/10/1864), đồng ý trao hai vùng này cho Áo và Phổ thành- Năm 1866, Phổ gây chiến với
Xem thêm

15 Đọc thêm

Unit 13 speaking English 10

Unit 13 speaking English 10

Unit 13 Part BSpeaking English 10 Ban co ban Unit 13 Part BSpeaking English 10 Ban co ban Unit 13 Part BSpeaking English 10 Ban co ban Unit 13 Part BSpeaking English 10 Ban co ban Unit 13 Part BSpeaking English 10 Ban co ban

Đọc thêm

GIAO AN SINH HOC 7 3 COT

GIAO AN SINH HOC 7 3 COT

3. Thái độGiáo dục ý thức yêu thích môn học.4. Năng lựcPhát triển cho học sinh năng lực hợp tác làm việc nhóm.II. Chuẩn bị1. GV: - Tranh phóng to hình 5.1, 5.2, 5.3 trong SGK.- Chuẩn bị tư liệu về động vật nguyên sinh2. HS: Ôn lại bài thực hànhIII. Tiến trình lên lớp1. Ổn định tổ chức (1’)2. Kiểm tra bài cũ (3’)Hoạt động của GVHoạt động của HSGV hỏi: Có thể gặp trùng roi HS trả lời: Có thể gặp trùng roi ở xung quanh chúng ta, cụ thể là:ở đâu? Nêu hình thức dinh Váng xanh nổi lên ở các ao hồ; trong các vũng nước mưa, nướcdưỡng và sinh sản của trùng dự trữ phòng hoả, ... có màu xanh; trong bình nuôi cấy động vậtroi? Trùng roi giống và khác nguyên sinh ở phòng thí nghiệm. Trùng roi có 2 hình thức dinhvới thực vật ở những điểm dưỡng là tự dưỡng và dị dưỡng. Trùng roi có hình thức sinh sảnnào?vô tính bằng cách phân đôi theo chiều dọc cơ thể. Trùng roi giốngthực vật ở các đặc điểm: Có cấu tạo từ tế bào, khả năng tự dưỡng.Trùng roi khác thực vật ở các đặc điểm: Có khả năng di chuyển,có thêm hình thức dinh dưỡng dị dưỡng.3. Giảng bài mớia. Giới thiệu bài: Chúng ta tiếp tục nghiên cứu một số đại diện khác của ngành động vật nguyênsinh: Trùng biến hình, trùng giày.b. Tiến trình tiết dạyHoạt động 1: Trùng biến hình (15’)Hoạt động của GVHoạt động của HS
Xem thêm

213 Đọc thêm

GÍAO ÁN LỊCH SỬ LỚP 10 BÀI 2

GÍAO ÁN LỊCH SỬ LỚP 10 BÀI 2

Tại sao tư hữu xuất hiện ?Hệ quả của việc xuất hiệntư hữu ?Dặn dò: học bài cũ, xem tiếp bài mới số 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

14 Đọc thêm

Giáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) tron bộ

Giáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) tron bộ

Giáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộGiáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) Tron bộ
Xem thêm

Đọc thêm