C ON THE MOVE PERIOD 43 LESSON 5 C3 C4 C6

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "C ON THE MOVE PERIOD 43 LESSON 5 C3 C4 C6":

Giáo án Anh văn lớp 6 - Period 16 - Unit 3 - Lesson: 5 pdf

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 6 - PERIOD 16 - UNIT 3 - LESSON: 5 PDF

Period 16 Unit 3 AT HOME Lesson :5 B5 P.36  Aim: Practice in Comparatives and Superlatives of Irregular adjectives and long adjs.  Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to write sentences with the comparatives and superlatives.  Vis[r]

4 Đọc thêm

Giáo án Anh văn lớp 8 - Unit 4 - PERIOD 25 - LESSON 5 : WRITE pot

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 8 - UNIT 4 - PERIOD 25 - LESSON 5 : WRITE POT

PERIOD 25 LESSON 5 : WRITE A/ Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to use Simple Past Tense to write a folk tale . B / Teaching aids : Text book , eleven cards , chalks , boards . C / Procedure : I / Warm up : Chatting - A[r]

5 Đọc thêm

Period 46 - UNIT 7: SAVING ENERGY - Lesson 5 ppsx

PERIOD 46 - UNIT 7: SAVING ENERGY - LESSON 5 PPSX

Period 46 UNIT 7: SAVING ENERGY Lesson 5: Write A / Aims and Objectives :  By the end of the lesson , Ss will be able to write short , simple speech with clear organization and present it in front of the whole class . B / Teaching aids :  Textbook[r]

6 Đọc thêm

Period 41 - UNIT 6: THE ENVIRONMENT - Lesson 5 pps

PERIOD 41 - UNIT 6: THE ENVIRONMENT - LESSON 5 PPS

Period 41 UNIT 6: THE ENVIRONMENT Lesson 5: Language focus I. Teaching points: Practice doing exercises using the grammar points in Unit 6 By the end of the lesson, Ss will be able to use the grammar points in doing exercises. II. Teach[r]

5 Đọc thêm

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 7 Saving energy - Period 43 - Lesson 1 : getting started listen and read pptx

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 9 - UNIT 7 SAVING ENERGY - PERIOD 43 - LESSON 1 : GETTING STARTED LISTEN AND READ PPTX

Unit 7 Saving energy Period 43 lesson 1 : getting started listen and read A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to use the words and phrases relating to energy saving and understand the dialogue , the w[r]

6 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 UNIT 5 THINGS I DO

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 UNIT 5 THINGS I DO

10.00III.Consolidation:(2ms)Asks the form of yes/ no question- Asks Ss to give the questions & answers used to ask & answer the time to dothe daily routine:- What time does Ba get up ?- He gets up- Asks Ss to summarize the general idea of the les[r]

20 Đọc thêm

E7_U3

E7 U3

- Mr. Nguyen Van An is the president of the Congress.- He works in the Houses of Parliamentin Ha Noi. 2. Read.@Students’ answers. Match these half sentences.@ Key answer.a. A farmer works on a farm.b. A doctor takes care of sick people.c. A journalist writes for a newspa[r]

15 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS

*Write it up:T: Ask Sts to read the rightEg : Hello , My name is ………….. I likepassage againsports very much . In the summer , I oftengo swimming …………..IV/ Consolidation:(2-5' )-T: Ask ss to retell the leson.Ss: Answer* For class 6A: Ask ss to write the adverbs in <[r]

15 Đọc thêm

E6 PERIOD41-42-43-44-45 CHUAN 2COT

E6 PERIOD41 42 43 44 45 CHUAN 2COT

Date of preparation: Date of teaching : Period : 43UNIT 7 : YOUR HOUSELesson 5: CON THE MOVE ( C3, C4)I/ Objectives: By the end of the lesson, students will be able to read about Hoang’s daily routine for further[r]

11 Đọc thêm

Tieng Anh 9 tiet 27

TIENG ANH 9 TIET 27

Date of preparing : …………….. Period 27Week: 14UNIT 5: THE MEDIA LESSON1: GETTING STARTED-LISTEN ANDREAD A.Objectives: - By the end of the lesson students will be able to talking about meansof the media and a chance for them to review gerunds aft[r]

4 Đọc thêm

Lập trình hê thống (ĐH Cần Thơ) -3 pot

LẬP TRÌNH HÊ THỐNG ĐH CẦN THƠ 3 POT

In các kết quả ở dạng thập phân: A + B, A – B. 4.5. Viết chương trình tính giai thừa n! Với n là số nguyên dương nhập từ bàn phím. In kết quả ra màn hình ở dạng thập phân. Cho biết, khả năng của 8086 tính được n lớn nhất là bao nhiêu? Bài 5 – Xử lý tập tin ThS. Nguyễn Hứa Duy Khang - Ks. Trần[r]

10 Đọc thêm

GIẢI BÀI C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7 TRANG 36,37,38 SGK LÝ 8: LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT

GIẢI BÀI C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7 TRANG 36,37,38 SGK LÝ 8: LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT

Ác si mét.Khi đổ nước từ cốc B và cốc A, lực kế chỉ giá trị P1, điều này chứng tỏ lực đẩy Ác si mét cân bằng trọnglượng của phần chất lỏng bị chiếm chỗ.Vậy dự đoán của Ác si mét về độ lớn của lực đẩy Ác si mét là đúng.Bài C4: (trang 38 SGK Lý 8)Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.Đáp á[r]

3 Đọc thêm

Hướng dẫn tổng quát về lập trình hệ thống cơ bản phần 6 pot

HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VỀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG CƠ BẢN PHẦN 6 POT

- Hãy sửa đổi file BAI_5C3.ASM và lưu với tên BAI_5C4.ASM để có thể thực hiện được yêu cầu sau: đọc nội dung của tập tin và sau đó nhập một chuỗi ký tự bất kỳ và ghi tiếp theo sau nội du[r]

5 Đọc thêm

a nh van

A NH VAN

+ Cabin (n): + Marvelous (a): 3/ While – Reading:- ask ss some questions- lead them to the new lesson- introduce voc by giving situation- read twice- call some-correct- ask Ss to look at the pictures to introduce about the text- answer- listen- listen and take note- repea[r]

3 Đọc thêm

giao an thuc tap

GIAO AN THUC TAP

cho hệ thực hiện công thì có thể làm thay đổi nội năng của hệ.* Trong quá trình thực hiện công thì có sự biến đổi qua lại giữa nội năng và dạng năng lượng khác.2. Truyền nhiệt a. Quá trình truyền nhiệt có động năng.Giữa các phân tử có lực tương tác nên có thế năng tương tác (thế năng phân tử).→Khái[r]

3 Đọc thêm

PUBLIC ACCOUNTS AND ESTIMATES COMMITTEE Financial Audit of the Victorian Auditor-General''''s Office Tender brief March 2010_part5 doc

PUBLIC ACCOUNTS AND ESTIMATES COMMITTEE FINANCIAL AUDIT OF THE VICTORIAN AUDITOR-GENERAL''''S OFFICE TENDER BRIEF MARCH 2010_PART5 DOC

(b) suspend the operation of this Agreement for a specified period of up to 6 months with 14 days notice; and/or (c) terminate this Agreement with 14 days notice. 2.10 In exercising its discretion under paragraph 2.9, the Purchaser will take into consideration: (a) whe[r]

11 Đọc thêm

Bai 9 TA 9- Getting started

BAI 9 TA 9- GETTING STARTED

our life more modern and convenient.*/ Suggested passage:English 9 – Unit 5-Period: 31 - Lesson 4: WRITE3/ Post-writing: */ Discussing:What are the disadvantages of the Internet?*/ Suggested answer:- time-comsuming.- costly.- viruses.- bad programs.- spam/ electron[r]

13 Đọc thêm

Sinh học 11 bài 9 Thực vật C3, C4 và CAM doc

SINH HỌC 11 BÀI 9 THỰC VẬT C3 C4 VÀ CAM

2) Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu ? Gợi ý trả lời : Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước theo phản ứng : 3) Sản phẩm của pha sáng là gì ? Gợi ý trả lời : Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH và O2 4) Những chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành Cacbohidrat[r]

3 Đọc thêm

TUẦN 15-TIẾT 31-VL9

TUẦN 15-TIẾT 31-VL9

là chỉ chiều của lực từIII.Vận dụngC2,C3,C4IV. Ghi nhớ: ( SGK)V.Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 Đọc thêm

Giáo án anh văn lớp 12 - Unit: 14 INTERNATIONAL ORGANIZATION - Lesson: 3 Listening pot

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 12 - UNIT: 14 INTERNATIONAL ORGANIZATION - LESSON: 3 LISTENING POT

5’ Task 2: ( P 157) Key: 1. solve international problems 2. the UN 3. in its goals 4. at war 5. independence IV/ Post- listening: - UN: United Nations - UNICEF: United Nations International to answer

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề