GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN KHỐI 1 - TUẦN 35

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN KHỐI 1 - TUẦN 35":

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 4 TỔNG HỢP

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 4 TỔNG HỢP

Giáo án lớp 1 tổng hợp đầy đủ các môn của tuần 4, rất hay, tổng cộng có 32 trang, được soạn chi tiết, cẩn thận, nội dung chính xác.
Chỉ hữu ích đối với người cần nó, các bạn có thể chỉnh sửa thoải mái theo ý của mình

31 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN TỔNG HỢP THEO TUẦN LỚP 1 TUẦN 35

HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN TỔNG HỢP THEO TUẦN LỚP 1 TUẦN 35

- Biết viết, đọc đúng số dưới mỗi vạch của tia số; thực hiện cộng trừ trong phạm vi 100; đọc giờ đúng trên đồng hồ và giải toán có lời văn.. - Rèn kỹ năng cộng trừ số có 2 chữ số và giả[r]

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN LỚP 1 TUẦN 35

HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN LỚP 1 TUẦN 35

Cho HS ñoïc ñoaïn coøn laïi vaø traû lôøi caâu hoûi: + Tieáng gaø laøm haït ñaäu , boâng luùa, ñaøn sao , oâng trôøi coù gì thay ñoåi?. -Ñoïc laïi caû baøi thô[r]

25 Đọc thêm

GA LỚP 2 TUẦN 35 CẢ NGÀY ĐẦY ĐỦ CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

GA LỚP 2 TUẦN 35 CẢ NGÀY ĐẦY ĐỦ CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG

Vậy cõu hỏi cú cụm từ vỡ sao dựng để hỏi điều gỡ?
-Yờu cầu 2 HS ngồi cạnh thực hành hỏi đỏp với cỏc cõu cũn lại. Sau đú gọi một số cặp lờn trỡnh bày trước lớp, 1 con đặt cõu hỏi, con kia trả lời. Nhận xột và cho điểm từng HS.

21 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 20: NGÀY TUYỆT VỜI GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 20: NGÀY TUYỆT VỜI GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT


1. Giáo viên : Tranh minh họa, tranh chủ đề, thẻ từ, vdeo chơi bóng chuyền, mẫu chữ
có các vần uân, uyên, uyt, bảng phụ ghi nội dung cần luyện đọc, phấn.
2. Học sinh : SGK, VTV, bút, gôm III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

6 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 17: VƯỜN ƯƠM GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 17: VƯỜN ƯƠM GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 17: VƯỜN ƯƠM GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... .................................................[r]

21 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 34: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1 GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 34: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1 GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 34: GỬI LỜI CHÀO LỚP 1 GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... .......................................[r]

Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 13: THĂM QUÊ GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 13: THĂM QUÊ GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 13: THĂM QUÊ GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN
TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... ................................................[r]

10 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 14: LỚP EM GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 14: LỚP EM GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 14: LỚP EM GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... ..................................................[r]

9 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 18: NHỮNG ĐIỀU EM ĐÃ HỌC GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 18: NHỮNG ĐIỀU EM ĐÃ HỌC GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 18: NHỮNG ĐIỀU EM ĐÃ HỌC GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... ......................................[r]

7 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 25: MẸ VÀ CÔ GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 25: MẸ VÀ CÔ GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

a. Ai là mẹ của thỏ bông?
b. Mẹ thỏ bông làm gì khi dắt con đi chơi lúc trời mưa?
+ Đoạn 1: Bà bận nấu cơm … khỏi ướt. + Đoạn 2: Bỗng mẹ thỏ … hết sốt rồi. + Đoạn 3: Nghe vậy … hết bệnh ạ. - HS đọc trước lớp, nhận xét bạn

8 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 15: SINH NHẬT GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 15: SINH NHẬT GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 15: SINH NHẬT GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... ................................................[r]

Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 31: PHỐ XÁ NHỘN NHỊP GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 31: PHỐ XÁ NHỘN NHỊP GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 31: PHỐ XÁ NHỘN NHỊP GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... ..........................................[r]

31 Đọc thêm

giáo án tổng hợp các môn lớp 1 cả năm

GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN LỚP 1 CẢ NĂM

giáo án tổng hợp các môn lớp 1 cả nămgiáo án tổng hợp các môn lớp 1 cả nămgiáo án tổng hợp các môn lớp 1 cả nămgiáo án tổng hợp các môn lớp 1 cả nămgiáo án tổng hợp các môn lớp 1 cả nămgiáo án tổng hợp các môn lớp 1 cả nămgiáo án tổng hợp các môn lớp 1 cả nămgiáo án tổng hợp các môn lớp 1 cả nămgiáo[r]

1111 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 24: NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 24: NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 24: NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... .................................[r]

9 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 26: NHỮNG NGƯỜI BẠN IM LANG GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 26: NHỮNG NGƯỜI BẠN IM LANG GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 26: NHỮNG NGƯỜI BẠN IM LANG GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... ..................................[r]

Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 27: BẠN CÙNG HỌC CÙNG CHƠI GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 27: BẠN CÙNG HỌC CÙNG CHƠI GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 27: BẠN CÙNG HỌC CÙNG CHƠI GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... ...................................[r]

10 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 28: TRONG CHIẾC CẶP CỦA EM GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 28: TRONG CHIẾC CẶP CỦA EM GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 28: TRONG CHIẾC CẶP CỦA EM GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... ...................................[r]

10 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 29: ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 29: ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 29: ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... .........................................[r]

6 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ 19: NGÀN HOA KHOE SẮC GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 19: NGÀN HOA KHOE SẮC GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT

CHỦ ĐỀ 19: NGÀN HOA KHOE SẮC GIÁO ÁN CTST MÔN TIẾNG VIỆT 1 GIÁO ÁN TRỌN BỘ 35 CHỦ ĐỀ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NĂM 2020.................................................................... .................................................................... ........................................[r]

Đọc thêm