CÔN SƠN KIẾP BẠC Ở ĐÂU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÔN SƠN KIẾP BẠC Ở ĐÂU":

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc ở hải dương hiện nay

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC BẢO VỆ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CÔN SƠN KIẾP BẠC Ở HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

... UNESCO công nhận di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc di sản văn hóa giới 1.3 Nội dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 1.3.1 Bảo vệ khu di tích công... dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 18 Chƣơng THỰC TRẠNG CỦA VIỆC BẢO VỆ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CÔN SƠN - KIẾP BẠC Ở HẢI DƢƠNG... Sự vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương nay Làm khóa luận Lịch sử nghiên cứu Xuất phát từ giá trị vô to lớn di tích lịch sử văn
Xem thêm

67 Đọc thêm

KHÔNG GIAN VĂN HÓA CÔN SƠN KIẾP BẠC

KHÔNG GIAN VĂN HÓA CÔN SƠN KIẾP BẠC

mặc, quần áo, đồ dùng thường tiết kiệm. Việc cưới xin ma chay giỗ tết giữ đúng lễ...dân các nơi nói chung đều thuần hậu chất phác..." [14, tr.41]. Sách Chí Linh phongvật chí viết " (thời Lý, Trần) đến thế kỷ XIX Chí Linh số người đậu Tiến sĩ có 55người, còn đậu hương cống, võ quan, tam trường thì không kể xiết" [16, tr.3].Côn Sơn - Kiếp Bạc hình thành khá sớm đất Chí Linh, vào thời Trần đãtrở thành một địa danh nổi tiếng, được Nhà nước xếp vào hạng "Đại Già Lam".Được xây dựng trên một vùng đất địa linh nhân kiệt, vừa có núi cao, sông sâu vừacó người tài. Nơi đây rồng chầu hổ phục, long phượng trình tường, sơn thanh thuỷtú, nhiều cao nhân đại sĩ các thời đại quy ẩn. Tam tổ Trúc Lâm dựng chùa cầuphúc; Thánh võ Hưng Đạo Vương dựng phủ đệ Vạn Kiếp dưỡng nhàn; Thánh vănChu Văn An lấy Phượng Hoàng làm nơi dậy học; Quan Đại Tư Đồ Trần NguyênĐán mở Động Thanh Hư Côn Sơn; Nguyễn Trãi ẩn tàng Côn Sơn Tự. Nonthiêng vẫn còn đấy di tích không phai mờ, biết bao anh hùng hào kiệt đã nghiêngmình trước Côn Sơn hùng vĩ, Kiếp Bạc uy linh, Phượng Sơn kỳ bí. Thấm đậmnhững huyền thoại và lịch sử, trải qua thời gian biết bao những di tích tôn giáo,đền miếu được xây dựng để tưởng nhớ những con người ưu tú, hình thành nên tínngưỡng dân tộc, bồi đắp cho nền văn hoá Việt Nam qua những năm tháng và cònlại cho đến ngày nay. Trong kho tàng di sản văn hoá đó, Côn Sơn - Kiếp Bạc được13coi là những trung tâm tín ngưỡng, tôn giáo lớn có giá trị đặc biệt quan trọng củatoàn vùng châu thổ sông Hồng và của cả nước.1.1.2. Tài nguyên thiên nhiên1.1.2.1.Địa hình và cảnh quanThị xã Chí Linh là địa bàn có địa hình, cảnh quan đa dạng đặc trưng củavùng đất chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi. Chí Linh có đồi núi, sông suối,hồ, đầm, đồng bằng, thung lũng, có cảnh quan núi đá, cảnh quan đồng bằng, córừng tự nhiên, có rừng trồng… Tạo hình Chí Linh như bức tranh thủy mặc đẹp đẽ
Xem thêm

159 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CÔN SƠN- KIẾP BẠC THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CÔN SƠN KIẾP BẠC THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH

dạng. Điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa cũng là một điều kiện thuận lợi cho việc hình thành nên những cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ sinh thái phong phú với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Tuy nhiên, ngày nay vấn đề bảo tồn nguồn tài nguyên này cũng trở thành một vấn đề cấp bách đối với đất nước. Con người hưởng thụ nét đẹp của tự nhiên nhưng không phải ai cũng hiểu hết được giá trị mà nó mang lại. Đại đa số còn chưa nhận thức đúng mức, vẫn coi tài nguyên, môi trường là cái mà “thiên nhiên ban tặng”. Chính vì vậy, họ khai thác sử dụng để phục vụ tối đa cho nhu cầu của mình mà không nghĩ đến việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị tự nhiên. Một nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là giá trị của tài nguyên thiên nhiên thường bị ẩn sau một số giá trị khác, hàng hóa chất lượng môi trường chưa được định giá trên thị trường. Khu di tích lịch sử Côn Sơn là một địa điểm thu hút nhiều khách tham quan du lịch với vẻ đẹp của núi rừng, của các loài thực vật phong phú cũng như vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử. Giá trị mà di tích này mang lại cũng cần được đánh giá đúng mức để mỗi du khách đến đây cũng như người dân sống khu vực này nhận thức được và có trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ. Đó là lý do mà tôi lựa chọn đề tài: “Đánh giá giá trị chất lượng môi trường tại khu di tích lịch sử Côn SơnKiếp Bạc thông qua phương pháp Chi phí du lịch” 2. Phương pháp sử dụng: Để đánh giá giá trị hàng hóa môi trường, các nhà kinh tế đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Các phương pháp này có thể được sử dụng kết hợp với nhau để đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình đánh giá. Có thể chia các phương pháp thành hai nhóm lớn:- Phương pháp không sử dụng đường cầu: Là các phương pháp mà khi đưa vào đánh giá không cần thiết phải sử dụng mô hình hàm cầu mà người ta dựa trên những nguyên lý để đánh giá kết hợp với dựa trên cơ sở các kỹ thuật đánh giá. Phương pháp này thật sự rất có ích cho quá trình hoạch định chính sách. Nó bao gồm 5 phương pháp sau: + Phương pháp liều lượng đáp ứng. + Phương pháp chi phí thay thế.
Xem thêm

22 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CÔN SƠN- KIẾP BẠC THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CÔN SƠN KIẾP BẠC THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU LỊCH

trọng trong hệ thống kinh tế và nền kinh tế sẽ không thể hoạt động bình thường nếu thiếu các yếu tố tài nguyên môi trường. Đó chính là lý do mà con người phải hết sức quan tâm và ngày càng phải quan tâm nhiều hơn nữa đến các hoạt động của mình ảnh hưởng như thế nào đến môi trường và hạn chế tối đa những tác động có hại cho môi trường tự nhiên, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam là một đất nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa cũng là một điều kiện thuận lợi cho việc hình thành nên những cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ sinh thái phong phú với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Tuy nhiên, ngày nay vấn đề bảo tồn nguồn tài nguyên này cũng trở thành một vấn đề cấp bách đối với đất nước. Con người hưởng thụ nét đẹp của tự nhiên nhưng không phải ai cũng hiểu hết được giá trị mà nó mang lại. Đại đa số còn chưa nhận thức đúng mức, vẫn coi tài nguyên, môi trường là cái mà “thiên nhiên ban tặng”. Chính vì vậy, họ khai thác sử dụng để phục vụ tối đa cho nhu cầu của mình mà không nghĩ đến việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị tự nhiên. Một nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là giá trị của tài nguyên thiên nhiên thường bị ẩn sau một số giá trị khác, hàng hóa chất lượng môi trường chưa được định giá trên thị trường. Khu di tích lịch sử Côn Sơn là một địa điểm thu hút nhiều khách tham quan du lịch với vẻ đẹp của núi rừng, của các loài thực vật phong phú cũng như vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử. Giá trị mà di tích này mang lại cũng cần được đánh giá đúng mức để mỗi du khách đến đây cũng như người dân sống khu vực này nhận thức được và có trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ. Đó là lý do mà tôi lựa chọn đề tài: “Đánh giá giá trị chất lượng môi trường tại khu di tích lịch sử Côn SơnKiếp Bạc thông qua phương pháp Chi phí du lịch” 2. Phương pháp sử dụng: Để đánh giá giá trị hàng hóa môi trường, các nhà kinh tế đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Các phương pháp này có thể được sử dụng kết hợp với nhau để đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình đánh giá. Có thể chia các phương pháp thành hai nhóm lớn:- Phương pháp không sử dụng đường cầu: Là các phương pháp mà khi đưa vào
Xem thêm

23 Đọc thêm

Côn Sơn – Kiếp Bạc pot

CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Côn SơnKiếp Bạc Đường lên Côn Sơn thông reo vi vút ngày đêm, một vùng non xanh nước biếc, cảnh tiên kì thú, không khí trong lành, môi trường trong sạch và tĩnh lặng. Lên Đây ngỡ mình vào cõi mộng. “Lớp lớp rào lim ngăn sóng biển Khóa sông xích sắt cũng vậy thôi Lật thuyền mới rõ sông như nước Cây hiểm khôn xoay mệnh trời” Nguyễn Trãi. Điểm đầu tiên du khách dừng chân là nhà khách tỉnh ủy Hải Dương tọa lạc tại bên hồ Côn Sơn thơ mộng. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng xanh, bao quanh hồ là rặng núi thấp, lác đác ít nhà bên sườn núi ẩn hiện dưới rừng thông bốn mùa xanh mát. Lên thăm quần thể khu di tích Côn Sơn như lạc vào rừng thông xanh mát, gió vi vu đưa ta ngược dòng lịch sử sống với người xưa hào hùng và bi tráng của nhiều thế kỷ trước. Chùa Côn Sơn tọa lạc trên núi Côn Sơn do nhà Trần xây dựng cuối thế kỉ 13. Trước cửa chùa có 2 cây đại cổ thụ do công thần Đại Tri Đồ Trân Nguyên Đán – ông ngoại Nguyễn Trãi – trồng vẫn xanh tươi tỏa hương thơm ngào ngạt cho đời và sống với thời gian. Đền thờ Nguyễn Trãi Đền thờ Nguyễn Trãi trên lưng núi. Vào thắp nén nhang tưởng nhớ đến Người – vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới – nhà chính trị quân sự,ngoại giao kiệt xuất. Đến thăm nhà cũ của Người giữa rừng thông và trúc, có suối nước trong róc rách. Người đến với thiên nhiên vì thiên nhiên đem đến cho Người cảm giác thanh sạch, Người đắm mình vào thiên nhiên và đây có sự gần gũi và sẻ chia: “Láng giềng một áng mây bạch/ Khách khứa hai hàng núi xanh” rời xa cõi hồng trần bụi bặm. Mặc dù đắm mình với thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên, song trong Người vẫn không nguôi ngoai nghĩ về việc nước đang bị bè lũ triều thần hèn kém đang lộng hành, và Người vẫn canh cánh thao thức: “Còn một tấm lòng ân việc nước/ Đêm đêm thức nhẵn nẻo sơ chung”. Người đã ngủ đâu, gần 600 năm người vẫn còn thao thức đấy chứ !. Lên Côn Sơn thắp nén nhang tưởng nhớ đến Người – vị anh hùng dân tộc văn võ song
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 79 SGK ĐỊA LÍ 9

BÀI 3 TRANG 79 SGK ĐỊA LÍ 9

Đồng bằng sông Hồng có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch3. Chứng minh rằng Đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.Trả lời.Đồng bằng sông Hồng có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch+ Có tài nguyên du lịch phong phú:* Tài nguyên du lịch tự nhiên:- Thắng cảnh: Hoa Lư – Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình), Tam Đảo, Đại Lải (Vĩnh phúc), hồ Tây, hồHoàn Kiếm (Hà Nội)…- Vườn quốc gia: Cát Bà (Hải Phòng), Cúc Phương (Ninh Bình), Ba Vì (Hà Tây), Xuân Thủy (NamĐịnh).- Bãi tắm Đồ Sơn (Hải Phòng).* Tài nguyên du lịch nhân văn:- Di tích văn hóa – lịch sư: Lăng Hồ Chủ Tịch, Văn Miếu, Cổ Loa, chùa Một Cột … (Hà Nội), Côn SơnKiếp Bạc (Hải Dương), di tích Hoa Lư (Ninh Bình), chùa Tây Phương (Hà Tây), chùa Dâu (Bắc Ninh),cầu Long Biên (Hà Nội)…- Lễ hội: chùa Hương (Hà Tây), hội Lim (Bắc Ninh), Phủ Giầy (Nam Định)…- Làng nghề; gốm Bát tràng, đồng Ngũ Xá, Lụa Vạn Phúc … (Hà Nội), tranh Đông Hồ, mực Đồng Kị(Bắc Ninh), sứ Thanh trì (Hà Nội)…+ Cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thong đô thị phát triển, có các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng,Nam Định.+ Vị trí giao thông thuận lợi với các vùng trong nước, với nước ngoài. Có Hà Nội là đầu mối giao thônglớn nhất phía bắc, cảng Hải phòng và sân bay quốc tế: Nội Bài, Hải phòng.
Xem thêm

1 Đọc thêm

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

tỉnh và một số tỉnh khác. Sét chịu lửa huyện Chí Linh, trữ lượng 8 triệu tấn,chất lượng tốt, cung cấp nguyên liệu sản xuất gạch chịu lửa trong tỉnh và một sốtỉnh khác. Bôxít huyện Kinh Môn, trữ lượng 200.000 tấn.Tài nguyên nước:Mạng lưới sông ngòi khá dày và trải đều trên phạm vi toàn tỉnh. Các dòngchính thuộc hệ thống sông Thái Bình (vùng hạ lưu) chảy qua địa phận HảiDương dài 63km và phân thành 3 nhánh: sông Kinh Thầy, sông Gùa và sôngMysa. Các sông này có đặc điểm là lòng sông rộng, độ dốc lòng sông nhỏ, cókhả năng bồi đắp phù sa cho các cánh đồng, tưới nước cho cây trồng, là điềukiện tốt cho việc giao lưu hàng hoá bằng đường thuỷ giữa Hải Dương và cáctỉnh khác trong vùng đồng bằng sông Hồng.Hải Dương còn có diện tích ao, hồ, đầm khá lớn như hồ Bến Tắm (35ha),hồ Tiên Sơn (50ha), hồ Mật Sơn (30ha), hồ Bình Giang (45ha)… Những hồ,đầm này không chỉ cung cấp nước cho sản xuất và đời sống, là nguồn thuỷ sảnlớn của tỉnh mà cảnh quan xung quanh đẹp là những điểm du lịch, vui chơi giảitrí nhiều triển vọng.Tài nguyên du lịch:Hải Dương là một trong những cái nôi văn hoá lâu đời của dân tộc ViệtNam, với hàng trăm di tích lịch sử văn hoá. Vùng đất này gần với tên tuổi và sựnghiệp của nhiều danh nhân nước Việt như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi vớiđịa danh nổi tiếng Côn Sơn, Kiếp Bạc, cùng với những tên tuổi khác như MạcĐĩnh Chi, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Tuệ Tĩnh… Vùng đất này còn có nhiềungôi chùa nổi tiếng với những lễ hội đặc sắc: đền Côn Sơn và lễ hội Côn Sơn,đền Kiếp Bạc và lễ hội Kiếp Bạc, đền Yết Kiêu và lễ hội Yết Kiêu và nhữngdanh thắng: Kính Chủ An Phụ, Phượng Hoàng, Bến Bình Than, Bàn Cờ Tiên…Hải Dương cũng chính là mảnh đất đã tạo nên những làng nghề truyền thống vớinhững sản phẩm tinh xảo đã nổi tiếng từ nhiều thế kỷ như chạm khắc đá KínhChủ, làm bánh đậu xanh thành phố Hải Dương, sản xuất gốm sứ làng Cậy,thêu Xuân Ngô, chạm khắc gỗ Đông Giao, kim hoàn Châu Khê.Dân số và nguồn lao động: nguồn nhân lực được coi là một lợi thế phát
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thuyết minh về Côn Sơn và Kiếp Bạc.

THUYẾT MINH VỀ CÔN SƠN VÀ KIẾP BẠC.

Mời bạn hành hương về miền Đông Bắc của Tổ quốc, vùng đất thiêng của Đại Việt, sông núi, rừng cây, bãi cỏ, cánh đồng... đã mấy trăm năm nay, đã nghìn năm qua còn lưu giữ bao dấu tích của Người xưa.     Mời bạn hành hương về miền Đông Bắc của Tổ quốc, vùng đất thiêng của Đại Việt, sông núi, rừng cây, bãi cỏ, cánh đồng... đã mấy trăm năm nay, đã nghìn năm qua còn lưu giữ bao dấu tích của Người xưa. Hồn thiêng núi sông tụ hội anh linh của tiền nhân, của những anh hùng với bao chiến công chói ngời sử sách. Núi Phượng Hoàng - Kỳ Lân, nơi Chu Văn An ở ẩn, chùa Côn Sơn, Giếng Ngọc, Thạch Bàn, Bàn Cờ Tiên, Đền Kiếp Bạc,... mỗi một danh thắng, mỗi một di tích lịch sử gợi nhớ gợi thương trong lòng ta về tổ tiên ông cha với bao tự hào. Nghe thông Côn Sơn reo, ta tưởng như nghe tiếng mài gươm của Nguyễn Trãi thuở  “bình Ngô”. Nghe tiếng sóng Lục Đầu Giang vỗ, ta tưởng như nghe tiếng reo cùa trăm vạn hùng binh dưới ngọn cờ người anh hùng Trần Quốc Tuấn đang ào ào xông tới Vạn Kiếp tiêu diệt giặc Nguyên-Mông. Khu di tích Côn Sơn nằm ở giữa hai dãy núi Phượng Hoàng - Kỳ Lân, xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, gần làng Chi Ngại quê hương của dòng họ Nguyễn Trãi. Khu di tích này gồm có núi non, chùa, tháp, rừng thông, khe suối và các di tích nổi tiếng gắn liền với cuộc đời của nhiều danh nhân lịch sử. những dấu tích thời Trần và các giai đoạn lịch sử kế tiếp. Ta đến Chùa Côn Sơn, Chùa có tên là Tư Phức tự, nhân dân địa phương thường gọi là chùa Hun, có từ trước đời Trần, nơi tu luyện của Trạng nguyên Lý Đạo Tái, Pháp danh Huyền Quang. Nguyễn Trãi có thời gian được vua giao chức “Đề Cử" chùa Côn Sơn. Trải qua biến thiên về lịch sử và thời gian, chùa Côn Sơn ngày nay chỉ còn lại ngôi chùa nhỏ ẩn mình dưới tán lá xanh của những cây cổ thụ. Trong chùa còn đầy đủ hệ thống tượng Phật, trong đó có tượng Di Đà Tam Tôn, tượng Trúc Lâm Tổ - tức Trần Nhân Tông, tượng Nhà sư Huyền Quang, tượng ông bà Trần Nguyên Đán, hai pho tượng Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Hiện trong chùa còn nhiều di vật có giá trị được lưu giữ như 8 bia thời Trần – Lê. Ta hãy soi hồn mình vào Giếng Ngọc. Nằm ở sườn núi Kỳ Lân, bên phải là lối lên bàn cờ tiên. Tương truyền đây là giếng nước do thiền sư Huyền Quang được thần linh báo mộng ban cho chùa nguồn nước quí. Nước giếng trong vắt, xanh mát quanh năm được các sư dùng làm nước cúng lễ của chùa. Rồi đến Thạch Bàn: Bên suối Côn Sơn có một phiến đá lớn, mặt phẳng và nhẵn gọi là Thạch Bàn, nơi Bác Hồ tới thăm Côn Sơn (15/2/1965), Bác dã dừng chân nghỉ tại đây. Tương truyền khi xưa Nguyễn Trãi lấy làm “chiếu thảm” nghi ngơi, ngắm cảnh, làm thơ và suy tư việc nước. Và ta ngắm nhìn Bàn cờ tiên. Từ chùa Côn Sơn leo lên các bậc đá đến đỉnh núi, là một khu đất bằng phẳng, tại đây có một phiến đá khá rộng, tục gọi là Bàn Cờ Tiên. Hiện Bàn Cờ Tiên có dựng nhà bia theo kiểu vọng lâu đình, hai tầng cổ, tám mái. Đứng tại đây, du khách có thể nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn: Lục Đầu Giang -Côn Sơn-Kiếp Bạc. Đền thờ Nguyễn Trãi: Năm 2002, tỉnh Hải Dương đã xây dựng đền thờ Nguyễn Trãi trên một khu đất rộng trong quần thể khu di tích Côn Sơn. Trong đền thờ có tượng Nguyễn Trãi bằng đồng với kích thước hợp lý đặt trong nhà tưởng niệm rất trang trọng. Hội Côn Sơn có hai dịp trong năm: hội Xuân từ ngày 16 đến 22 tháng Giêng Âm lịch nhằm tưởng nhớ vị tổ thứ 3 của thiền phái Trúc Lâm; hội Thu từ 15 đến 20 tháng 8 Âm lịch tưởng niệm Nguyễn Trãi. Đến Kiếp Bạc ở xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nơi dây là thung lũng trù phú trông ra sông Thương và ngã sáu Lục Đầu Giang, xung quanh có dẫy núi Rồng bao bọc. Trần Hưng Đạo, người anh hùng dân tộc, vị chỉ huy tối cao trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông hồi thế kỷ XIII đã đặt bản doanh ở đây, trên vị trí chiến lược này. Đền thờ ông được xây dựng vào đầu thế kỷ XIV, trên một khu đất trung tâm thung lũng, nơi đã diễn ra chiến thắng Kiếp Bạc lừng lẫy do ông chỉ huy và cũng là nơi ông về sống những năm tháng cuối đời. Trong đền hiện còn 5 pho tượng bằng đồng: tượng Trần Hưng Đạo, phu nhân, hai con gái, Phạm Ngũ Lão cùng 4 bài vị thờ 4 con trai. Hàng năm, hội đền dược tổ chức vào ngày mất của Trần Hưng Đạo (20 tháng 8 âm lịch) thu hút rất đông đảo khách thập phương về dự “Tháng 8 giỗ Cha”. Trích: loigiaihay.com
Xem thêm

2 Đọc thêm

KIẾP HÀO HOA

KIẾP HÀO HOA

Kiếp Hào HoaHôm qua đi chơi với ThưTối về mới biết tương tư em HồngTiếc thay Hương đã có chồngCòn Tuyết tay bế tay bồng hai conCầm phone định gọi cho LoanMới quay một số thì Đoan đến tìmCùng Hằng đi dạo công viênThấy Nga xinh đẹp lại hiền muốn hônDáng Thu làm anh hết hồnXuân cười e thẹn nghe xôn xao lòngNắng Hạ đi với em BôngÔm Đào ngủ suốt mùa đông lạnh dàiNhớ Dung trong tà áo dàiThương Vân bởi dáng Trang đài liêu trai Yêu Nhung gì đôi mắt naiRiêng Thuỷ có mái tóc dài khó quênYến Nhi thì mới biết tênBích Ngọc nũng nịu làm duyên trao tìnhThư gởi Mai tặng tấm hìnhEmail Trinh bảo nhớ mình Hạnh thôiBên Ngoan ngồi ngắm sao trờiNhìn trăng nhớ Liểu một thời mê NgânMây bay chợt nhớ đến HânNghe dòng suối chảy nhớ thầm cô HoaThúy Ái tiếng đồn gần xaNguyệt thì diễm lệ riêng Hà hát hayThanh Trúc ngã trong dòng tayPhượng buồn rủ rượi Châu dài tuôn rơi
Xem thêm

1 Đọc thêm

DE, DAP AN KSCL NV7

DE, DAP AN KSCL NV7

* Yêu cầu cụ thể:+ Về nội dung:A. Mở bài ( 0,5 điểm)- Dẫn dắt vấn đề: Giới thiệu vài nét về thơ trung đại- Nêu luận điểm cần chứng minh: Trích dãn n/x đề bài- Nêu giới hạn phạm vi dẫn chứngB. Thân bàiI. Giải thích ( 0,5điểm)- Lòng yêu nớc: Là trạng thái ý thức, tình cảm của con ngời với Tổ quốc, đó là t/c vừa thiêng liêng, cao đẹp vừa gần gũi, bình dị của mỗi con ngời. - Biểu hiện của lòng yêu nớc trong thơ trung đại: + Phản ánh tinh thần, ý chí chống giặc ngoại xâm+ Lòng tự hào dân tộc+ Tình yêu thiên nhiên, quê hơng xứ sởII. Chứng minh1. Thơ trung đại đã phản ánh rõ nét tinh thần, ý chí chống giặc ngoại xâm của nh/dân ta (1,5điểm)- Lòng căm thù giặc sâu sắc:Dẫn chứng: Nh hà nghịch lỗ lai xâm phạm ( Nam quốc sơn hà)-> Cách gọi giặc là: Nghịch lỗthể hiện thái độ coi thờng, khinh bỉ giặc- ý chí quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nớc:Dẫn chứng: Nhữ đẳng hành khan thủ bại h(Nam quốc sơn hà)-> Câu thơ rắn rỏi thể hiện rõ lời cảnh báo đanh thép về sự thất bại thảm hại của giặc và sự tất thắng của quân ta- Tinh thần chiến đấu dũng cảm, áp đảo kẻ thù:Dẫn chứng: Chơng Dơng.thù ( Đoạt sóc Chơng Dơng.Hàm Tử Quan)-> Đảo ngữ, động từ mạnh đã phản ánh t thế chủ động tấn công kẻ thù2. Thơ trung đại đã phản ánh lòng tự hào dân tộc của nhân dân ta (1điểm)- Tự hào về độc lập chủ quyền dân tộc:Dẫn chứng: Nam quốc.đế c( Nam quốc sơn hà)
Xem thêm

4 Đọc thêm

TINH DAT - BAI HAT TUYET VOI

TINH DAT - BAI HAT TUYET VOI

Tình Đất - Anh ThơĐóng góp: Nguyen Van DeĐất bạc màu và vai áo em bạc thêmTrắng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ em vềĐất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưaĐất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương taĐất yêu người bàn chân lấm bùn khuya sớmĐất thương người lẻ loi thân cò trên đồngNghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đấtTiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta vềĐất bạc màu và vai áo em bạc thêmNắng nghiêng trên đồng, xa xa lối nhỏ ai vềĐất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thươngNắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man.
Xem thêm

1 Đọc thêm

MƯA C HIỀ U

MƯA C HIỀ U

TRANG 1 _MƯA CHIỀU_ Thẫn thờ đếm giọt ma rơi Ma bao nhiêu hạt trắng trời mù sơng Giá không có chuyện chung đờng Đâu sinh nỗi nhớ Sâm - Thơng hai đầu Muộn màng kiếp trớc gặp nhau Kiếp này[r]

2 Đọc thêm

Tài liệu Thơ thiên nhiên trong Ức Trai thi tập và Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi pdf

TÀI LIỆU THƠ THIÊN NHIÊN TRONG ỨC TRAI THI TẬP VÀ QUỐC ÂM THI TẬP CỦA NGUYỄN TRÃI PDF

Tiếp xúc với thiên nhiên trong thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi trong Ức Trai thi tập, chúng ta có thể nhận thấy ý kiến đánh giá của PSG.TS Lã Nhâm Thìn thật xác đáng: đó là một thiên nhiên kỳ vĩ, hoành tráng nhưng cũng đồng thời mỹ lệ, thi vị; thiên nhiên gắn với những địa danh như một cuốn nhật kí gắn với cuộc đời phong phú từng trải của Nguyễn Trãi; qua đó ta nhận ra một tâm hồn cao rộng, khoáng đạt, phong tình và tinh tế. Phần lớn những bài thơ của Nguyễn Trãi viết về thiên nhiên bằng chữ Hán đều tuân thủ nghiêm ngặt thể loại Đường luật nhưng không hề gò bó cảm xúc. Thơ thiên nhiên gắn với tâm hồn trí tuệ của một con người lừng danh “viết thư, thảo hịch tài giỏi hơn hết một thời” cũng mang theo cái mạnh mẽ phóng khoáng của một tấm lòng nặng niềm “ưu ái”, bao giờ cũng phảng phất bóng dáng con người hăm hở gánh vác giang sơn, trổ tài kinh bang tế thế để thực hiện hoài bão trí quân trạch dân. Bên cạnh đó là một thiên nhiên chất chứa ưu tư. Cùng chung cảm hứng này, trong những bài thơ Nôm, Nguyễn Trãi lại có dịp bộc bạch nhiều ưu tư hơn. Ông tìm thấy trong thiên nhiên những bài học lớn, đặc biệt là thiên nhiên trong chùm thơ Bảo kính cảnh giới Quốc âm thi tập. Quãng đời lui về ẩn cư quê ngoại Côn Sơn giúp Nguyễn Trãi có dịp hoà nhập với thiên nhiên hết mình hơn, khi “công danh đã được hợp về nhàn”, những cảm xúc thiên nhiên trong chùm thơ Mạn thuật, Thuật hứng, những cảm nhận về hoa cỏ trong Hoa mộc môn…cũng bộc lộ con người ông thật bình dị gần gũi. Ta cũng nhận ra chân dung tâm hồn Nguyễn Trãi sinh động tự nhiên hơn trong những vần thơ dân dã nôm na. Thiên nhiên trong thơ Nôm Nguyễn Trãi là cả một không gian bát ngát tình người, tràn căng sức sống “thế giới đông lên ngập một bầu”. Điểm khác biệt về cảm hứng giữa thơ chữ Nôm và thơ chữ Hán xuất phát từ chính những nét đặc biệt trong hoàn cảnh của nhà thơ khi về ẩn cư: Ao cạn vớt bèo cấy muống Đìa thanh phát cỏ ương sen Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc Thuyền chở yên hà nặng vạy then…
Xem thêm

10 Đọc thêm

KIẾP LUÂN HỒI

KIẾP LUÂN HỒI

Trường đại học Tổng hợp Virginia đã thử tìm các bằng chứng, được tồn tại như một “thực trạng X”, mặc dù không tìm được những yếu tố vô lý trong “các X” và họ cũng không thể lý giải chúng dưới ánh sáng khoa học được. Giáo sư Bác sĩ J.Steveson cùng các đồng nghiệp đi tới quyết định chỉ tồn tại một khả năng duy nhất: giống như “ảo giác” - nếu nói về khả năng phân tích khoa học hiện nay. Còn một nhà phântâm học người Mỹ, Bác sĩ Scot Rogo. cũng đã từng dày công nghiên cứu các trường hợp liên quan tới sự “đầu thai” hoặc “kiếp luân hồi” hơn ba thập niên gần đây, cũng mới chỉ đưa ra các giả thuyết, chứ chưa “dám” nêu lên một kết luận khoa học chắc chắn nào cả. Trước đây nhiều năm, đa số các nhà khoa học phủ nhận sự “đầu thai”, cho đó là một trò “hoàn toàn lừa bịp”. Nhưng ngày nay đa phần trong số họ đã thừa nhận hiện tượng này như là một phương cách chữa cácchứng khủng hoảng tâm lý. Còn Giáo sư Tiến sĩ Abraham Kelsy, Trưởng khoa Y học lâm sàng của Viện Đại học New York, trong các thực nghiệm riêng của mình đã dùng những phương pháp giúp các bệnh nhân nhớ lại “quãng đời kiếp trước” của họ, và bằng cách này giúp họ giải phóng khỏi những vướng mắc hiện tại. Ông giải thích: “Tôi đã rút ra được kết luận là, rất nhiều biểu hiện hiện tại của người bệnh là hệ lụy của kiếp trước và chính chúng là những trở ngại phong tỏa nghị lực của cuộc sống thực tại. Theo tôi, cơ thể con người luôn mang sẵn những thứ phi vật chất, những thứ vẫn tồn tại sau khi thân xác đã chết. Nôm na như người phương Đông gọi là “hồn”. Chính thứ “hồn” này được tái sinh - đầu thai lại. Niềm tin này của tôi càng được củng cố qua các phân tích tỉ mỉ về “chất lượng riêng” của mỗi cá nhân. Tại sao trong một gia đình, trẻ em thường khác biệt nhau, dù rằng chúng được sinh ra cùng cha cùng mẹ, có cùng một tổng thể gien và lớn lên trong cùng một môi trường? Rất nhiều trẻ em, khi đang chơi, luôn có xung quanh chúng “những người bạn vô hình” nào đó mà chúng luôn cho là đang hiện hữu thật sự. Tới độ 4-5 tuổi, thứ cảm giác ấy đột nhiên biến mất. Điều này theo các nhà khoa học chính là kỷ niệm về những người bạn "kiếp trước" của chúng. Vẫn chưa có một nhà tâm lý học nào có thể giải thích một cách logic về những cá tính khác nhau, cũng như các “chất lượng cá nhân” khác nhau của đám con trẻ được sinh ra từ một gia đình chung. Trong từng trường hợp, thể hiện những dấu hiệu ảnh hưởng từ “kiếp trước”, được giới tâm lý học nêu ra các giả thuyết về những “biến dạng của tâm lý”: như mê ngủ, nghe hoặc đọc được đâu đó... Giới vương quyền Ai Cập thời cổ cũng từng hay nói về các “kiếp luân hồi”, cả Hoàng đế Pháp Napoléon, cũng như nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng khác cũng vậy – những người thường nhớ về "kiếp trước", để chỉ muốn tạo ra cái ấn tượng về “xuất xứ thần thánh” của họ. Đa phần trong chúng ta không hề gợi nhớ lại “kiếp trước”
Xem thêm

2 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp Cơ chế hình thành – hệ thống dầu khí bồn trũng cửu long và nam côn sơn

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CƠ CHẾ HÌNH THÀNH – HỆ THỐNG DẦU KHÍ BỒN TRŨNG CỬU LONG VÀ NAM CÔN SƠN

Cơ chế hình thành – hệ thống dầu khí bồn trũng cửu long và nam côn sơn Cơ chế hình thành – hệ thống dầu khí bồn trũng cửu long và nam côn sơn Cơ chế hình thành – hệ thống dầu khí bồn trũng cửu long và nam côn sơn Cơ chế hình thành – hệ thống dầu khí bồn trũng cửu long và nam côn sơn Cơ chế hình thành – hệ thống dầu khí bồn trũng cửu long và nam côn sơn Cơ chế hình thành – hệ thống dầu khí bồn trũng cửu long và nam côn sơn Cơ chế hình thành – hệ thống dầu khí bồn trũng cửu long và nam côn sơn
Xem thêm

70 Đọc thêm

1TIET LOP7

1TIET LOP7

J. Thu vàng bạc, hơng liệu từ ấn Độ và phơng ĐôngK. Vốn và công nhân làm thuêL. Sự phá sản của chế độ phong kiếnCâu 3 : Điền thời gian vào các sự kiện sau :A. Nhà Lý ban hành bộ Hình thB. Rời đô về Thăng LongCâu 4 : Quốc hiệu nớc ta thời Lý là gì ?A. Vạn Xuân B. Đại Ngu C. Đại Việt D.Đại Cồ ViệtCâu 5:Điền các từ còn thiếu vào câu sau:Thành Đại La, đô cũ của Cao Vơng, giữa khu vực trời đất, đợc thế ....,chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trớc. Vùng này mặt đất .,thế đất , dân c không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tơi tốt, phồn thịnh.Xem khắp đất Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ hội tụ quan yếu bốn phơng.Đúng là nơi .
Xem thêm

4 Đọc thêm

Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn

KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT CÔN SƠN

Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh dịch vụ và sản xuất côn sơn
Xem thêm

120 Đọc thêm

KIẾP SAU

KIẾP SAU

đem về làm bạn đặt tên là chàng Thứ Sáu. Sau đó cha của Thứ Sáu xuất hiện, cuộc sống trên đảo vui hơn Cuối cùng, chàng giúp đỡ một thuyền trưởng bị bọn nổi loạn chiếm tàu. Chàng cùng Thứ Sáu trở về tổ quốc sau 28 năm 2 tháng 12 ngày sống trên hoang đảo. Rô-bin-sơn Cru-xô là một tác phẩm kết hợp nhiều loại tiểu thuyết thịnh hành lúc bấy giờ: du ký, tự truyện, giáo huấn, luận đề. Tác giả đã dựa vào một sự kiện có thật là một thủy thủ bị lạc vào đảo hoang biển Chilê năm 1705 và được giải thoát năm 1709. Từ đó ông đã xây dựng thành một tiểu thuyết ly kỳ có tầm khái quát rộng lớn và ý nghĩa sâu sắc. Tác phẩm có vài dấu ấn của tự truyện, so sánh với cuộc đời khá sóng gió trong xã hội của Đi-phô. Nhưng chủ yếu tác giả đã xây dựng một mẫu người tiêu biểu của thời đại ông: tầng lớp trung lưu với nhiều yếu tố tích cực lẫn tiêu cực đã được sàng lọc để thành một hình tượng hoàn chỉnh với những phức tạp xen lẫn nhau. Rô-bin-sơn Cru-xô là nhân vật khẳng định niềm tin của tác giả vào con người lao động, dũng cảm đối diện và chiến đấu một cách cô độc trước thiên nhiên. Tính cách đó hấp dẫn người đọc cho đến khi Rô-bin-sơn trở về với xã hội tư sản thì nó mới chấm dứt. 3. Nhân vật Rô-bin-sơn:Trước khi ra đảo hoang:Rô-bin-sơn được xây dựng như một mẫu người tiêu biểu cho thời đại của tác giả - nhân vật tầng lớp trung lưu Anh thế kỷ XVIII - vừa có tâm tư hoài bão gắn với
Xem thêm

21 Đọc thêm

Nếu muốn chiến thắng, hãy làm điều đối thủ chưa từng nghĩ đến docx

NẾU MUỐN CHIẾN THẮNG, HÃY LÀM ĐIỀU ĐỐI THỦ CHƯA TỪNG NGHĨ ĐẾN DOCX

Nếu muốn chiến thắng, hãy làm điều đối thủ chưa từng nghĩ đến Tại Trung Quốc, Fairmont đã chiến thắng nhờ nhìn xa hơn tất cả tập đoàn kinh doanh khách sạn tại địa phương và xây dựng hình ảnh đẹp, quan hệ tốt tại địa phương. Khó khăn: Tập đoàn Fairmont quản lý một chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới, trong đó bao gồm Savoy tại London và Plaza New York. Tập đoàn có 3 khách sạn tại Trung Quốc. Khách sạn Yangcheng Lake Hotel thành phố Côn Sơn, gần Thượng Hải, Trung Quốc cũng thuộc quản lý của tập đoàn. Khách sạn này hết sức nổi tiếng, đặc biệt với người Thượng Hải. Thách thức: Fairmont thành phố Côn Sơn đối đầu với áp lực cạnh tranh khốc liệt không phải từ các tập đoàn khách sạn quốc tế mà là các tập đoàn nội địa. khu vực Yangcheng Lake, Fairmont là tập đoàn khách sạn nước ngoài duy nhất, 19 khu nghỉ còn lại đều thuộc sở hữu của người Trung Quốc. Giờ đây, người Trung Quốc không còn coi khách sạn của tập đoàn nước ngoài như biểu tượng của chất lượng vượt trội so với khách sạn tại địa phương. Khách sạn do người Trung Quốc xây dựng cũng đạt chuẩn tương đương quốc tế. Fairmont buộc phải tìm nhiều cách khác để làm cho thương hiệu của mình nổi bật. Chiến lược: Fairmont hiểu họ cần phải cho người Trung Quốc thấy thương hiệu khách sạn của họ thực sự đáng tin cậy. Để làm được điều này, lãnh đạo tập đoàn quyết định tập trung vào chất lượng của thực phẩm, yếu tố cực kỳ quan trọng trong văn hóa Trung Quốc. Rau sạch, an
Xem thêm

6 Đọc thêm

CẢM NHẬN KHI ĐỌC BÀI CA CÔN SƠN CỦA NGUYỄN TRÃI.

CẢM NHẬN KHI ĐỌC BÀI CA CÔN SƠN CỦA NGUYỄN TRÃI.

Ngôi nhà thiên nhiên ấy thật đặc biệt: suối là đàn, rêu là chiếu,bóng thông làm giường, bóng tre trúc là nơi ngâm vịnh thơ ca.Thật là tuyệt thú! Và trong ngôi nhà thiên nhiên ấy, ông để tâmhồn mình giao hoà với cảnh và vẽ lại nó bằng một ngọn bút tàihoa.Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca) là một bài thơ chữ Hán nổi tiếng. Có lẽ Nguyễn Trãi viết bài thơ nàytrong thời kì ông cáo quan về ở ẩn Côn Sơn để giữ cho tâm hồn được thanh cao, trong sạch.Đối với Nguyễn Trãi, Côn Sơn là một miền đất có sức hút kì lạ. Chẳng thế mà hai lần cáo quan về ở ẩn,ông đều tìm về với Côn Sơn. Và núi rừng Côn Sơn thanh vắng đã trở thành một thế giới riêng đầy thânthương gắn bó với thi nhân. Tại Côn Sơn, Nguyễn Trãi đượcsống với chính mình. Dường như thiên nhiênđã trở thành cứu cánh cho tâm hồn ông- một tâm hồn đớn đau vì nhân tình thế thái. Tại Côn Sơn, mọi vậtđối với ông trở nên có tình, có nghĩa, như bầu bạn, như tri âm:Núi láng giềng, chim bầu bạnMây khách khứa, nguyệt anh tam(Thuật hứng - Bài 19)Cảnh trí Côn Sơn thanh tĩnh, rộng mở, để cho tâm hồn Nguyễn Trãi hoá thân tìm về, ùa vào đó mà quênđi mọi nỗi ưu phiền:Côn Sơn suối chảy rì rầmTa nghe như tiếng đàn cầm bên taiCôn Sơn có đá rêu phơiTa ngồi trên đá như ngồi chiếu êmTrong ghềnh thông mọc như nêm,Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.Trong rừng có bóng trúc râm,Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.(Trích Côn Sơn ca).Đoạn mở đầu bài Côn Sơn ca đem đến cho người đọc bao cảm nhận mới mẻ về tâm hồn thi sĩ của ỨcTrai. Trong cảm xúc của ông, cảnh trí Côn Sơn hiện ra thật thơ mộng và lãng mạn: có tiếng suối chảy rìrầm, có đá rêu phơi êm ái, có rừng thông mọc rậm, dày, có rừng trúc xanh mát..., vừa có cái hoang dã củathiên nhiên, vừa có hơi ấm của cuộc sống đầy ắp tình người. Hơn nữa, trong con mắt thi nhân, thiên nhiên
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề