NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ SỬ DỤNG INTERNET CỦA HỌC SINH THCS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ SỬ DỤNG INTERNET CỦA HỌC SINH THCS":

TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN BAN HỌC CỦA HỌC SINH THPT

TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN BAN HỌC CỦA HỌC SINH THPT

phân ban ra sao? Chứ chưa có nhiều đề tài nghiên cứu về tác động của một số yếu tố trong việc lựa chọn ban và chọn nghề của học sinh THPT. Trong Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ VI (năm 2007) của Khoa Sư Phạm- Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã có một đề tài nghiên cứu về chương trình phân ban của các bạn K50 SP Hoá nhưng mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá bước đầu về chương trình phân ban chứ chưa đặt nó trong mối tương quan tác động đến tâm lý của học sinh khi chọn ban. Trong đề tài nghiên cứu 3 Công tác giáo dục hướng nghiệp bắt đầu được Đảng và NN chú trọng từ những năm 70.3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368của mình, chúng tôi muốn một cái nhìn sâu sắc hơn về một số yếu tố tác động đến việc chọn ban học của học sinh THPT nhưng chúng tôi cũng không bỏ qua những kiến thức tương đối sâu sắc về chương trình phân ban.4. Đối tượng nghiên cứuLà một số yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ban học của học sinh THPT ngoài ra còn nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình phân ban hiện nay. Nhưng do thời gian có hạn, chúng tôi mới chỉ tiến hành khảo sát tại một số lớp 10 và 11 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội. 5. Phương pháp nghiên cứu- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc các loại sách, tạp chí có nội dung liên quan đến phân ban và tâm lý học sinh THPT sau đó tiến hành tổng hợp phân tích tài liệu.- Phương pháp điều tra thống kê: xây dựng mẫu phiếu điều tra gồm 14 câu hỏi có nội dung về : các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến việc lựa chọn ban học của học sinh THPT ; việc có hay không thi đại học sau khi tốt nghiệp THPT; về thế mạnh của học tập của học sinh…sau đó phát cho học sinh trường THPT Nhân Chính để trưng cầu ý kiến của các em. Cuối cùng, tổng hợp số liệu điều tra, rút ra nhận xét đánh giá.
Xem thêm

27 Đọc thêm

TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN BAN HỌC CỦA HỌC SINH THPT

TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN BAN HỌC CỦA HỌC SINH THPT

phân ban ra sao? Chứ chưa có nhiều đề tài nghiên cứu về tác động của một số yếu tố trong việc lựa chọn ban và chọn nghề của học sinh THPT. Trong Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ VI (năm 2007) của Khoa Sư Phạm- Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã có một đề tài nghiên cứu về chương trình phân ban của các bạn K50 SP Hoá nhưng mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá bước đầu về chương trình phân ban chứ chưa đặt nó trong mối tương quan tác động đến tâm lý của học sinh khi chọn ban. Trong đề tài nghiên cứu 3 Công tác giáo dục hướng nghiệp bắt đầu được Đảng và NN chú trọng từ những năm 70.3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368của mình, chúng tôi muốn một cái nhìn sâu sắc hơn về một số yếu tố tác động đến việc chọn ban học của học sinh THPT nhưng chúng tôi cũng không bỏ qua những kiến thức tương đối sâu sắc về chương trình phân ban.4. Đối tượng nghiên cứuLà một số yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ban học của học sinh THPT ngoài ra còn nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình phân ban hiện nay. Nhưng do thời gian có hạn, chúng tôi mới chỉ tiến hành khảo sát tại một số lớp 10 và 11 trường THPT Nhân Chính – Hà Nội. 5. Phương pháp nghiên cứu- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc các loại sách, tạp chí có nội dung liên quan đến phân ban và tâm lý học sinh THPT sau đó tiến hành tổng hợp phân tích tài liệu.- Phương pháp điều tra thống kê: xây dựng mẫu phiếu điều tra gồm 14 câu hỏi có nội dung về : các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến việc lựa chọn ban học của học sinh THPT ; việc có hay không thi đại học sau khi tốt nghiệp THPT; về thế mạnh của học tập của học sinh…sau đó phát cho học sinh trường THPT Nhân Chính để trưng cầu ý kiến của các em. Cuối cùng, tổng hợp số liệu điều tra, rút ra nhận xét đánh giá.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ ATM TẠI TECHCOMBANK VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))
Xem thêm

141 Đọc thêm

0905392489 PHÂN TÍCH SPSS CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ LOGISTIC

0905392489 PHÂN TÍCH SPSS CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ LOGISTIC

Lý thuyết về Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ logistic . Thực trạng về Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ logistic . Đề xuất kiến nghị Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ logistic

23 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ LƯỢNG ĐẠM BÓN VÀ CÔNG LAO ĐỘNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ LƯỢNG ĐẠM BÓN VÀ CÔNG LAO ĐỘNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA

I MỞ ĐẦU Chuế Lưu là một xã thuần nông của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, có truyền thống canh tác lúa nước từ lâu đời, thu nhập chính là từ trồng lúa. Năng suất lúa của các hộ trong xã trong những năm gần của xã đang tăng dần lên do được đầu tư nhiều hơn về các yếu tố đầu vào. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa, như lượng phân bón, công lao động, chất lượng giống, tính chất đất canh tác, khí hậu, khoa học công nghệ áp dụng…. Năng suất lúa là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả trong sản xuất lúa. Do vậy em tiến hành nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lượng phân hữu cơ, lượng đạm bón và công lao động đến năng suất lúa để thấy được ảnh hưởng của các yếu tố này. Từ đó đưa ra các dự đoán, đề xuất nhằm tăng năng suất lúa tới mức cao nhất có thể. Từ đó nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người trồng lúa.Đó cũng là lý do em sử dụng mô hình hồi quy toán học để phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố trên đến năng suất lúa.II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUBước 1: Thu thập số liệuTổng hợp số liệu điều tra từ các hộ nông dânSTT Năng suất lúa Lượng phân hữu cơ Lượng đạm Công lao động1 180 300 6 52 180 350 5 53 160 400 6 44 190 400 6.5 65 200 450 8 66 220 500 10 77 180 350 6.5 48 170 350 6 69 170 300 5.5 510 160 450 6 411 230 600 11 912 200 500 6 8
Xem thêm

11 Đọc thêm

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LIÊN HỆ VỚI TT BĐS

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LIÊN HỆ VỚI TT BĐS

về môi trờng, đất đai thờng gắn liền với khí hậu, địa hình, thổ nhỡng và yếu tố không gian và đợc phân bố rộng rãi trên phạm vi toàn cầu cũng nh trên từng vùng, từng miền lãnh thổ. Đất đai là yếu tố hình thành nên môi trờng và chịu tác động của môi trờng. Do đó đất đai và môi trờng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thông qua các tác động tích cực của con ngời vào đất đai, môi trờng sẽ đợc bảo vệ nh là trên đất dốc, đất đồi núi trọc khi trồng cây gây rừng làm giảm độ xói mòn, bảo vệ đợc mạch nớc ngầm, điều hoà không khíNgợc lại, đất đai nằm ở cạnh các khu công nghiệp không xử lý triệt để nớc thải thì môi trờng đất cũng sẽ bị ô nhiễm. 2. Các quan điểm về giá đất. Giá đất là một phạm trù kinh tế khách quan, nó gắn liền với quá trình trao đổi, chuyển nhợng, thế chấp, bảo lãnh, thừa kếTrong quá trình sử dụng đất luôn luôn có lao động kết tinh trong đất nên đất đai có giá trị và giá trị sử dụng. Khi hai giá trị này đơck thể hiện qua quan hệ trao đổi tức là có ngời mua và ngời bán thì đất đai trở thành hàng hoá. Giá đất đợc coi là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ, hiệu quả Nguyễn Tiến Dũng Lớp Địa chính K445Đề án môn học của quá trình sử dụng đất. Đây là một vấn đề rất phức tạp mà hiện nay còn nhiều quan điểm khác nhau thậm chí trái ngợc nhau. Trong đó có các quan điểm nổi bật sau:Có quan điểm cho rằng với mục đích xác định giá đất nh hiện nay cần phải giả quyết, điều hoà hai lợi ích luôn đối lập nhau: Xác định giá đất để tính nguồn thu ngân sách Nhà nớc nh: tính thuế, tính tiền giao đất, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, lệ phí trớc bạXác định giá đất để bồi thờng cho ngời sử dụng đất khi Nhà nớc thu hồi đất, khi thế chấp, khi đấu giá quyền sử dụng đất, để trả nợ và thi hành ánĐó là hai mặt đối lập nhau về lợi ích. Thực chất quan điểm này là đi giải quyết hài hoà lợi ích của Nhà nớc và các bên liên quan trong quan hệ giao dịch dân sự. Để giả quyết lợi ích của ngời bị Nhà nớc thu hồi đất thì Nhà nớc phải bồi thờng cho ngời sử dụng đất. Khi Nhà nớc thu hồi đất phục vụ cho mục đích công cộng, quốc phòng an ninh sẽ gây ảnh hởng rất lớn đến đời sống của ngời bị thu hồi đất. Đất đai, tài sản bị
Xem thêm

29 Đọc thêm

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LIÊN HỆ VỚI TT BĐS

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LIÊN HỆ VỚI TT BĐS

về môi trờng, đất đai thờng gắn liền với khí hậu, địa hình, thổ nhỡng và yếu tố không gian và đợc phân bố rộng rãi trên phạm vi toàn cầu cũng nh trên từng vùng, từng miền lãnh thổ. Đất đai là yếu tố hình thành nên môi trờng và chịu tác động của môi trờng. Do đó đất đai và môi trờng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thông qua các tác động tích cực của con ngời vào đất đai, môi trờng sẽ đợc bảo vệ nh là trên đất dốc, đất đồi núi trọc khi trồng cây gây rừng làm giảm độ xói mòn, bảo vệ đợc mạch nớc ngầm, điều hoà không khíNgợc lại, đất đai nằm ở cạnh các khu công nghiệp không xử lý triệt để nớc thải thì môi trờng đất cũng sẽ bị ô nhiễm. 2. Các quan điểm về giá đất. Giá đất là một phạm trù kinh tế khách quan, nó gắn liền với quá trình trao đổi, chuyển nhợng, thế chấp, bảo lãnh, thừa kếTrong quá trình sử dụng đất luôn luôn có lao động kết tinh trong đất nên đất đai có giá trị và giá trị sử dụng. Khi hai giá trị này đơck thể hiện qua quan hệ trao đổi tức là có ngời mua và ngời bán thì đất đai trở thành hàng hoá. Giá đất đợc coi là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ, hiệu quả Nguyễn Tiến Dũng Lớp Địa chính K445Đề án môn học của quá trình sử dụng đất. Đây là một vấn đề rất phức tạp mà hiện nay còn nhiều quan điểm khác nhau thậm chí trái ngợc nhau. Trong đó có các quan điểm nổi bật sau:Có quan điểm cho rằng với mục đích xác định giá đất nh hiện nay cần phải giả quyết, điều hoà hai lợi ích luôn đối lập nhau: Xác định giá đất để tính nguồn thu ngân sách Nhà nớc nh: tính thuế, tính tiền giao đất, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, lệ phí trớc bạXác định giá đất để bồi thờng cho ngời sử dụng đất khi Nhà nớc thu hồi đất, khi thế chấp, khi đấu giá quyền sử dụng đất, để trả nợ và thi hành ánĐó là hai mặt đối lập nhau về lợi ích. Thực chất quan điểm này là đi giải quyết hài hoà lợi ích của Nhà nớc và các bên liên quan trong quan hệ giao dịch dân sự. Để giả quyết lợi ích của ngời bị Nhà nớc thu hồi đất thì Nhà nớc phải bồi thờng cho ngời sử dụng đất. Khi Nhà nớc thu hồi đất phục vụ cho mục đích công cộng, quốc phòng an ninh sẽ gây ảnh hởng rất lớn đến đời sống của ngời bị thu hồi đất. Đất đai, tài sản bị
Xem thêm

29 Đọc thêm

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC CHỌN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

của việc chọn nghề (đối với lĩnh vực hoạt động và sự khuyên bảo của người đi- Lựa chọn và vận dụng một số lý thuyết xã hội học để xây dựng và kiểmđịnh mô hình nghiên cứu của đề tài.trước…) Những thành kiến và tiếng tăm nghề nghiệp do ảnh hưởng trực tiếp hay- Trên cơ sở mô hình nghiên cứu, xây dựng và kiểm định thang đo, tiến hànhgián tiếp của những người khuyên bảo, sự yêu thích nghề… mới chỉ là bề ngoài,khảo sát trên mẫu học sinh được lựa chọn để xác định các yếu tố tác động đến quyếtcảm tính. Cá nhân chưa thực sự hiểu được nghề đó.định chọn trường của học sinh lớp 12 THPT.- Thứ hai, cá nhân thiếu tri thức, kinh nghiệm về những tình huống đó. Cóthể do sự đồng nhất môn học với nghề, không hiểu hết năng lực của bản thân,- Phân tích sự khác biệt của các tác động nêu trên giữa các nhóm học sinhkhác nhau về đặc điểm cá nhân và gia đình.không biết hoặc không đánh giá đầy đủ những đặc điểm phẩm chất cá nhân, khônghiểu được đặc điểm và yêu cầu của nghề đòi hỏi với người lao động, thao tác vàtrình tự của chúng khi giải quyết vấn đề chọn nghề.Việc chọn nghề, nơi đào tạo nghề của học sinh rất quan trọng. Vì vậy, cầnphải có sự hướng dẫn để các em khi chọn nghề, chọn trường biết kết hợp một cáchlý tưởng ba yếu tố: nguyện vọng, năng lực của cá nhân, những đòi hỏi của nghềnghiệp và yêu cầu của xã hội. Vì vậy tôi mạnh dạn thực hiện đề tài nghiên cứu
Xem thêm

56 Đọc thêm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MẠNG CHO TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ MẠNG CHO TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG

Tuy nhiên với vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế còn hạn hẹp nênkhông tránh khỏi những sai sót trong quá trình làm bài. Em rất mong được các thầycô và các bạn giúp đỡ và đóng góp ý kiến để em tiếp thu được vốn kiến thức và kinhnghiệm hoàn thiện hơn.Giáo viên hướng dẫn: Lê Chí Chung3XÂY DỰNG GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ MẠNG TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNGTổng quan1. Lý do chọn đề tàiSự phát triển nhanh chóng của xã hội, đặc biệt là khoa học kỹ thuật đã làmthay đổi mục tiêu đào tạo của nhà trường, dẫn đến yêu cầu về sự đổi mới các yếutố cấu thành nên quá trình dạy học và các phương tiện dạy học , quản lý học sinh.Trên cơ sở phát triển vượt bậc của ngành Inernet thì rất nhiều các ứng dụng của nóđã được áp dụng vào trong nhà trường. Thế nhưng việc sử dụng Internet sao chohợp lý, tận dụng những thế mạnh của nó và hạn chế được mặt hại vẫn là điều khókhăn chưa thể giải quyết trong thời gian ngắn.Việc xây dựng một hệ thống quản trị mạng ở trường học hiện nay là một xuhướng mới mẻ nhưng vô cùng cần thiết. Đó là xu hướng chung của các trường họchiện đại ngày nay, rất nhiều trường học trên thế giới đã xây dựng cho mình một hệthống mạnh, vừa quản lý được việc sử dụng của người dùng vừa là một cổng thôngtin chia sẽ dữ liệu chung. Ở Việt Nam, hệ thống mạng cho trường học nhỏ cònchưa được quan tâm nhiều do đó việc xây dựng một hệ thống mạng quản lý cònkhó khăn.Một trong những khó khăn trong việc tiếp cận việc xây dựng hệ thống mạngđó là chi phí xây dựng còn lớn. Thiếu nguồn lực quản lý và điều hành, nhiều quan
Xem thêm

65 Đọc thêm

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM LÝ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HÀ NỘI KHI MUA HÀNG TẠI CỬA HÀNG G7 MART

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM LÝ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HÀ NỘI KHI MUA HÀNG TẠI CỬA HÀNG G7 MART

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………….3I. Hệ thống bán lẻ G7 Mart………………………………………………….41. Giới thiệu về hệ thống bán lẻ G7 Mart……………………………………42. Ba giai đoạn phát triển của G7 Mart……………………………………..63. Chiến lược phát triển của G7 Mart………………………………………..74. Cơ hội và thách thức mà G7 Mart sẽ phải đối mặt khi Việt Nam gia nhập WTO…………………………………………………………………………9II. Những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý mua hàng của người tiêu dùng Hà Nội tại cửa hàng G7 Mart…………………………………………………..101. Khái niệm Hành vi người tiêu dùng……………………………………..102. Những nhân tố thuộc về tâm lý người tiêu dùng………………………..112.1 Động cơ……………………………………………………………… ..112.2 Nhận thức………………………………………………………………142.3 Sự chú ý chọn lọc………………………………………………………152.4 Sự hiểu biết (kinh nghiệm)……………………………………………..172.5 Niềm tin và thái độ……………………………………………………..183. Những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng khi mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ………………………………………………………..204. Những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng Hà Nội khi mua hàng tại G7 Mart…………………………………………………………..234.1 Phiếu khảo sát. 4.2 Đánh giá mức độ thu hút khách hàng thông qua những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng khi mua hàng tại G7 Mart……………………231III. Các giải pháp cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống bán lẻ G7 Mart……………………………………………………………..301. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường…………………………….302.Hoàn thiện chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp……………………...313. Hoàn thiện chiến lược phân phối và tổ chức mạng lưới bán hàng………314. Tăng cường công tác quảng cáo, xúc tiến bán hàng để kích thích sức mua
Xem thêm

35 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Phân tích mức ảnh hưởng của các yếu tố đến tình hình lợi nhuận là xác định mức độ ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng, khối lượng sản phNm tiêu thụ, giá vốn hàng bán, giá bán, chi phí hoạt động đến lợi nhuận. www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ GVHD: NGUYỄN THN HỒNG LIỄU - 69 - SVTH: NGUYỄN THN DIỄM HẰNG  Năm 2007 so với năm 2006: Căn cứ vào số liệu của công ty, ta tính toán bảng số liệu phục vụ cho việc phân tích này như sau: Bảng 14: DOANH THU VÀ TỔNG GIÁ VỐN 2006 – 2007 ĐVT: 1.000đ TỔNG DOANH THU TỔNG GIÁ VỐN q06 * g06 q07 * g06 q07 * g07
Xem thêm

6 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP CỦA SINH VIÊN1

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP CỦA SINH VIÊN1

BẢN KHẢO SÁTXin chào các bạn!!!Hiện nay chúng mình đang tiến hành nghiên cứu đề tài “tìm hiểu việc tham gia bán hàng đa cấp của sinh viên” , sự giúp đỡ của các bạn là yếu tố quan trọng để giúp nhóm mình có thể hoàn thành đề tài này và đưa ra 1 cái nhìn tổng quan nhất về tình hình việc tham gia bán hàng đa cấp của sinh viên. Rất mong nhận được sự góp ý nhiệt tình của các bạn...Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bán hàng đa cấp của sinh viên1. Bạn hiện đang là sinh viên trường……………………………………………………..năm………….2. Ngành học……………………………..3. Bạn có biết hay đã từng tìm hiểu về hình thức kinh doanh theo mạng chưa ?A.Có B.Không( Nếu chọn CÓ thì trả lời câu 4 đến câu 6)(Nếu chọn Không thì trả lời câu 11)4. Bạn biết được thông tin qua đâu ?A.Internet, tạp chí, thời sự. C.Thành viên công ty bán hàng đa cấpB.Người thân, bạn bè D.Khác………..5.Mức độ tìm hiểu của bạn ?A.Không hiểu lắm. C.Hiểu rõ.B.Bình thường. D.Hiểu rất rõ.6.Bạn có tham gia bán hàng đa cấp không ?A.Đang tham gia C.Dự địnhB.Đã từng D.Không(Nếu ở câu 6 bạn chọn đáp án A hoặc B thì trả lời tiếp từ câu 6.1 đến 6.6)(Nếu chọn C thì trả lời tiếp câu 7 đến câu 8)(Nếu chọn D thì trả lời tiếp câu 9 đến câu 10)6.1)Mục tiêu chính của bạn khi tham gia vào bán hàng đa cấp là gì ?A.Tăng thu nhập C.Rèn luyện các kĩ năng mềmB.Bổ trợ kiến thức chuyên ngành D.Mục tiêu khác :…………….. 6.2)Thời gian trung bình mỗi ngày tham gia bán hàng của bạn ?..................6.3)Công ty bạn đang tham gia bán sản phẩm gì ?.................6.4)Đánh giá của bạn về 1 số yếu tố sau như thế nào ?
Xem thêm

2 Đọc thêm

MÀU SẮC CỦA NƯỚC QUẢ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

MÀU SẮC CỦA NƯỚC QUẢ, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

mầu càng xanh đậm (trong vòng benzen có thể có 1 – 2 hoặc 3 nhóm OH). Mức độ metyl hóa các nhóm OH ở trong vòng benzen càng cao thì màu càng đỏ. Nếu nhóm OH ở vị trí thứ ba kết hợp với gốc đường thì màu sắc cũng sẽ thay đổi theo số lượng các gốc đường được dính vào nhiều hay ít.[5]Các antoxian cũng có thể tạo phức với các ion kim loại để cho các màu khác nhau: chẳng hạn muối kali sẽ cho với antoxian màu đỏ máu, còn muois canxi và magie sẽ cho với antoxian phức có màu xanh ve. Hoặc người ta cũng thấy phúc bồn tử đen sẽ chuyển sang màu xanh, còn anh đào thì chuyển sang màu tím khi có mặt thiếc, anh đào cũng sẽ cho màu tím khi có mặt nhôm, nhưng nhôm lại không ảnh hưởng đến màu của nho đỏ. Các antoxian của nho chỉ thay đổi đáng kể khi có Fe, Sn, hoặc Cu. Điểm đáng chú ý là màu sắc của các antoxian phục thuộc rất nhanh vào pH của môi trường.Thông thường khi pH > 7 các antoxian cho màu xanh và khi pH < 7 các antoxian có màu đỏ.Khi đun nóng lâu dài các antoxian có thể phá hủy và mất màu. Đặc biệt là các antoxian của dâu tây, anh đào, củ cải. Ngược lại, các antoxian của phúc bồn tử đen Học viên: Mailsa,Trần Thị Thu Hoài,Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thị Vàng Anh9Tiểu luận môn Phân tích các tính chất cảm quan thực phẩmCB 2010Bcũng trong điều kiện đó lại không bị thay đổi. Nhìn chung khi gia nhiệt, các chất màu đỏ dễ dàng bị phá hủy, còn chất màu vàng thì khó hơn.Trong sản xuất đồ hộp, đẻ bảo vệ các màu sắc tự nhiên, người ta có thẻ cho thêm chất chống oxy hóa, ví dụ, thêm rutin để bảo vệ màu của anh đào vàu mận, thêm tanin, axit ascorbic để bảo vệ màu của dâu và anh đào. Một biện pháp khác có thể bảo vệ được màu tự nhiên của các đồ hộp rau quả là thêm enzim glucooxydaza, chẳng hạn như thêm glucooxydaza để giữ màu tự nhiên của nước quả đục...[6]b. FlavanonSo với các flavonoit khác thì các flavanon ít gặp hơn. Hesperidin và naringin là hai flavanon có trong vỏ cam quýt bên cạnh các catesin có hoạt tính vitamin P, Aglucon
Xem thêm

25 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CỰC DÂY P5

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI GIA CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CỰC DÂY P5

Hướng dẫn sử dùng phần mềm xử lý tư liệu viễn thám Nguyen Quang Tuan GeoSciences Faculty, Hue College of Sciences E-mail: tuanhuegis@Gmail.com HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ENVI 4.3 (Dành cho các ngành khoa học Trái đất) I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ENVI (ENviroment for Visualizing Images) là một phần mềm xử lý tư liệu viễn thám của Research System Inc, Mỹ. Các công cụ của phần mềm này có khả năng hiển thị và phân tích ảnh số với một môi trường và giao diện thân thiện với người sử dụng, đáp ứng các thao tác thuật toán về xử lý ảnh vệ tinh và ảnh máy bay. Người dùng có thể phát triển các công cụ của phần mềm ENVI với ngôn ngữ lập trình là IDL (Interactive Data Language). ENVI 4.3 còn tích hợp công cụ hiển thị dữ liệu ảnh số chuyên nghiệp ENVI Zoom 4.3: Hướng dẫn sử dùng phần mềm xử lý tư liệu viễn thám Nguyen Quang Tuan GeoSciences Faculty, Hue College of Sciences E-mail: tuanhuegis@Gmail.com II. HỆ THỐNG CÁC TRÌNH ĐƠN (MENU) CỦA ENVI
Xem thêm

14 Đọc thêm

Báo cáo " Phân tích lỗi sai học sinh thường gặp khi sử dụng phó từ “就” đứng sau trạng ngữ chỉ thời gian 时间状语之后副词“就”的偏误分析 " pptx

BÁO CÁO PHÂN TÍCH LỖI SAI HỌC SINH THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG PHÓ TỪ “就” ĐỨNG SAU TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN 时间状语之后副词“就”的偏误分析 PPTX

Xuất phát từ thực trạng dạy học tiếng Hán, chúng tôi đã khảo sát đặc điểm các lỗi sai, tìm hiểu về nguyên nhân phát sinh có liên quan đến cách sử dụng phó từ đa chức năng “就” ở vị trí đứng sau trạng ngữ biểu thị thời gian. Kết quả cho thấy, sự ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ, khả năng tri nhận và tính đa nghĩa của bản thân từ “就” là những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng phó từ “就” của học sinh, từ đó gây ra các lỗi sai có liên quan. Chúng tôi cho rằng, trong H.L. Dương, C.T. Tài / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 25 (2009) 31-40 40 quá trình dạy học, nếu giáo viên chỉ giảng giải chức năng ngữ pháp, cách sử dụng của từ “就” một cách đơn giản thì vẫn chưa đầy đủ, mà nên tăng cường nghiên cứu đối chiếu phó từ “就” với các phương thức diễn đạt trong tiếng Việt, đặc biệt là chức năng biểu đạt thời gian và chức năng liên kết, từ đó ứng dụng kết quả nghiên cứu vào trong quá trình dạy học. Trên đây mới chỉ là những nội dung đề cập chưa được đầy đủ, chúng tôi mong muốn tiếp tục được trao đổi cùng các chuyên gia, đồng nghiệp để có được kết quả nghiên cứu hoàn chỉnh hơn. Tài liệu tham khảo [1] Shi Guanqian, A Study on“就” as an Adverb of
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tài liệu phiều dieu tra doc

TÀI LIỆU PHIỀU DIEU TRA DOC

Điều travề tình hình sử dụng dịch vụ 3G của ViettelCông ty Công nghệ Viettel_Tổng công ty viễn thông quân đội_Địa chỉ: K2, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện Trung tâm hội nghị Quốc Gia)- Khi trả lời đối với những câu hỏi đã sẵn có phương án trả lời, xin chọncâu trả lời thích hợp bằng cách đánh dấu X vào ô  hoặc ô Ο tương ứng. Trong đó ký hiệu Ο : chỉ chọn một trong các câu trả lời; Ký hiệu  : có thể chọn nhiều hơn 1 câu trả lời. Sự hợp tác của các bạn là một trong những yếu tố làm nên thành công của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn.I. Thông tin cá nhân:Họ và tên : Giới tính : Nam/Nữ: Số điện thoại : Nghề nghiệp : II. Bạn biết gì về mạng 3G?1. Bạn biết những tính năng gì của 3G? Video call.  MMS.  Lướt Web.  Vmail.  MobiTV.2. Bạn biết đến dịch vụ 3G từ đâu?Ο. Báo chí. Ο. Truyền hình. Ο. Internet. Ο. Bạn bè.Ο. Khác.(ghi rõ nguồn bạn biết: ……………………………………… )III. Sử dụng dịch vụ 3G:3. Bạn có đang sử dụng dịch vụ 3G của Viettel? Ο. Đang dùng. (Trả lời từ câu 4 đến câu 8) Ο. Chưa dùng. (Trả lời từ câu 9 đến câu 11)4. Mục đích chính sử dụng 3G của bạn? Học tập.  Liên lạc.  Giải trí.  Công việc.5. Bạn hãy sắp xếp giảm dần theo mức độ sử dụng các tiện ích của 3G?
Xem thêm

2 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC ĐẾN THÓI QUEN SỬ DỤNG TÚI NILON CỦA SINH VIÊN

ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC ĐẾN THÓI QUEN SỬ DỤNG TÚI NILON CỦA SINH VIÊN

nghĩ, chính yếu tố này đã làm cho số lượng túi được sử dụng mỗi ngày khá lớn.c)biết về cách sử dụng Túi nilon có nhiều tiện ích mà các túi khác khó thay thế: là 1 loại chất có tính bền khó thấm nước và trong chúng ta vẫn có thể hạn chế tác hại của túi nilon bằng tận dụng triệt để công dụng của nó như sử dùng nhiều lần,mỗi lần sử dụng có thể giặt sạch cho lần sau, 1 chiếc túi đựng cho nhiều đồ hay sáng tạo ra những đồ vật trang trí như bông hoa,… Trên thực tế quan sát của chúng tôi,mỗi lần mua đồ sinh viên hầu hết sử 1 túi cho mỗi 1 món đồ và chỉ sử dụng một lần với 1 túi do vậy lượng túi thải ra 1 ngày là rất lớn, chỉ có số it là để lại cho đựng rác.3. Cảm nhận của sinh viên về túi nilonBiểu đồ đánh giá về mức nguy hại của bao nilon cho sức khỏe và môi trườngSau sự nhận thức về tác hại của túi nilon ,từ biểu đồ trên cho thấy có:
Xem thêm

7 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ PHÒNG TRỌ CHO SINH VIÊN LÀNG ĐẠI HỌC – LINH TRUNG – THỦ

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ PHÒNG TRỌ CHO SINH VIÊN LÀNG ĐẠI HỌC – LINH TRUNG – THỦ

- Về vấn đề ngập nước: địa hình như nhau nên chẳng có gì đặc trưng.Sau khi đã xem xong, chúng tôi quyết định đi đến nghiên cứu các biến sau: Thứ nhất, SQUARE (m2) là diện tích phòng trọ. Đây là biến quan trọng ảnh hưởng lớn tới giá phòng (điều này hầu như ai cũng biết). Kỳ vọng mang dấu dương (+). Thứ hai, NUMBER (người) là số người thuê phòng đó. Kinh nghiệm tìm hiểu thông tin về giá nhà trọ của nhóm, nhóm nhận thấy rằng số người ở trọ càng đông thì giá càng cao. Kỳ vọng dấu dương (+). Thứ ba, INCR (biến dummy) phòng trọ có tăng giá khi tăng người ở hay không; INCR=1: phòng tăng giá khi tăng người ở, INCR=0: phòng không tăng giá khi tăng người ở (khoán phòng cho người trọ, người cho thuê không quan tâm đến số người ở thêm trong phòng sau khi đã cho thuê trọ). Kỳ vọng dấu dương (+). Thứ tư, TIME (phút) là thời gian đi bộ từ chỗ trọ đến trường đại học gần nhất. Chỗ trọ của chúng ta càng gần các trường thì giá càng cao vì lúc đó họ nghĩ là chúng ta đi học sẽ thuận lợi hơn, dù có thể xa trường của chúng ta. Kỳ vọng dấu âm (-). Thứ năm, SAFE (đo theo mức độ) là an ninh khu trọ. Các mức độ được quy ra thang điểm như sau: rất tệ (1điểm); tệ (2 điểm); bình thường (3 điểm); tốt (4 điểm); rất tốt ( 5 điểm).Do các phòng trọ tại làng Đại học có điểm chung là: hầu hết mỗi phòng đều có nhà vệ sinh, do vậy chúng tôi khônng đưa biến này vào mô hình. Giá điện, nước, mạng internet cùng nột số dịch vụ khác được trả hàng tháng, không tính vào giá phòng, do vậy chúng tôi không đưa các biến này vào mô hình.Biến được giải thích là PRICE (VNĐ): giá phòng trọ.Phần 3
Xem thêm

14 Đọc thêm

 16 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BÁN MỘT CĂN NHÀ

16 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BÁN MỘT CĂN NHÀ

3_QNT: có 29 căn nhà thuộc quận ngoại thành.Còn 44 mẫu là nhà thuộc các quận khác (không thuộc trung tâm thành phố cũng không thuộc quận ngoại thành).Biến D4_TTNN: tình trạng ngôi nhà, trong đó có 22 căn nhà mới xây, 78 căn nhà đã qua sử dụng.Biến D5_KC1: kết cấu nhà kiểu biệt thự, có 7 mẫu nhà là biệt thựBiến D6_KC2: kết cấu nhà có lầu, có 79 mẫu nhà có lầu. Còn 14 mẫu nhà có kết cấu khác.Biến D7_GTPL: giấy tờ pháp lí của căn nhà, trong đó có 98 mẫu nhà có giấy tờ pháp lí, 2 mẫu nhà không có giấy tờ pháp lí.Biến D8_GT: giao thông, trong đó có 10 mẫu nhà không có vị trí giao thông thuận lợi và 90 mẫu nhà có vị trí giao thông thuận lợi.Biến D9_TTC: truyền hình cáp, trong đó có 70 mẫu nhà có truyền hình cáp, 30 mẫu nhà không có truyền hình cáp.Biến D10_I: Internet, trong đó có 68 mẫu nhà có Internet, 32 mẫu nhà không có
Xem thêm

9 Đọc thêm

t 78 79

T 78 79

Chương 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC• Mục tiêu của chương.1. Kiến thức. - Học sinh biết khái niệm về tốc độ phản ứng.- Học sinh hiểu:+ Cân bằng hoá học là gì?+ Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học.+ Ý nghĩa của cân bằng hoá học trong kỹ thuật và trong đời sống.2. Kỹ năng.- Vận dụng các yếu tố ảnh hướng đến tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học để điều khiển phản ứng hoá học.- Sử dụng biểu thức hằng số cân bằng để tính nồng độ các chất và ngược lại.- Rèn luyện kỹ năng làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm.- Rèn luyện kỹ năng phân tích và khái quát vấn đề dựa vào tư duy logic.3. Giáo dục tình cảm, thái độ.- Tiếp tục giáo dục lòng đam mê và thích khám phá khoa học.- Có ý thức vận dụng những kiến thức được học để lý giải những hiện tượng, quy trình kỹ thuật trong cuộc sống và trong sản xuất.- Tin tưởng vào khoa học, con người có khả năng điều khiển các quá trình hoá học.Bài 49. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌCI. Mục tiêu bài học.Học sinh biết: Tốc độ phản ứng hoá học là gì?Học sinh hiểu: Tại sao những yếu tố nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt chất phản ứng, xúc tác có ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.Học sinh vận dụng: - Sử dụng công thức tính tốc độ trung bình của phản ứng.- Vận dụng các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng tốc độ phản ứng.II. Chuẩn bị.- Giáo viên chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm: cốc thí nghiệm loại 100ml, đèn cồn. Hoá chất: ddBaCl2
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề