TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG":

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC VÀO PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC VÀO PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC VÀO PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chương 1 : Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính và mô hình hồi quy Binary Logistic. Chương 2 : Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Công ty Cho thuê tài chính II Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chương 3 : Ứng dụng mô hình Binary Logistic trong phân tích rủi ro tín dụng tại Công ty Cho thuê tài chính II Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chương 4 : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Công ty Cho thuê Tài chính II Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Xem thêm

149 Đọc thêm

Đề cương chi tiết tin học ứng dụng tài chính ngân hàng ppt

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TIN HỌC ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG PPT

Return On Investment Capital)(Lãi ròng + Lãi vay)/ Tài sảnTỷ lệ lãi gộp Lãi gộp/ Doanh thuTỷ lệ lãi gộp so với hàng tồn kho bình quân Lãi gộp/ Hàng tồn kho bình quân18Đề cương chi tiết bài giảng môn Tin học ứng dụng1.1.6 Quản trị dữ liệu, lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và phân tích rình hình trên Excel- Có thể sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng hoặc phần mềm bảng tính MS Excel để quản trị dữ liệu, lập sổ kế toán và báo cáo tài chính cho một doanh nghiệp.Ưu, nhược điểm của việc sử dụng MS Excel- Ưu điểm: Linh hoạt, dễ sử dụng, dễ bảo trì, sửa đổi, thuận tiện cho việc lập các báo cáo quản trị và phân tích tình hình.- Nhược điểm: Người sử dụng phải am hiểu nghiệp vụ, sử dụng thành thạo phần mềm, phải thực hiện nhiều thao tác, khả năng bảo mật và tính hệ thống không cao.- Một số phần mềm kế toán cho phép xuất khẩu (export) dữ liệu sang tập tin Excel, có thể sử dụng kết hợp để quản trị dữ liệu, lập sổ sách, báo cáo kế toán theo các mẫu cố định cũng như thay đổi theo yêu cầu của công tác quản lý doanh nghiệp.1.2 TỔ CHỨC CƠ SỞ DỮ LIỆU KẾ TOÁN TRÊN MS EXCEL1.2.1 Các thành phần cơ bản cũa một CSDL kế toán trên Excel- Toàn bộ dữ liệu kế toán của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán được lưu trên một tập tin Excel.- Các bảng dữ liệu cơ sở phục vụ cho việc lập sổ kế toán và báo cáo tài chính:o Bảng danh mục tài khoản (BDMTK): danh mục các tài khoản được sử dụng.o Sổ kế toán máy (SOKTMAY): lưu các bút toán định khoản thực hiện trong ký.Ví dụ minh họa: Xây dựng CSDL kế toán kỳ tháng 12/2008 cho doanh nghiệp XXXX.
Xem thêm

75 Đọc thêm

BÁO CÁO: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LUẬT KẾT HỢP VÀO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

BÁO CÁO: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LUẬT KẾT HỢP VÀO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Có rất nhiều tác giả nghiên cứu về luật kết hợp, ứng dụng vào phân tích tài chính như: Ứng dụng luật kết hợp vào phân tích đầu tư chứng khoán của tác giả Ngô Sỹ Điềm. 1.2 Tính cấp thiết của đề tài - Trong vài thập niên gần đây, khai thác dữ liệu (KTDL) đã trở thành một trong những hướng nghiên cứu chính trong lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ tri thức. - Hoạt động tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng là hoạt động trong môi trường phân tán. Nghiên cứu khai thác luật kết hợp trong môi trường tài chính vẫn là một hướng nghiên cứu mới mẻ, thực tế, thú vị và thu hút được nhiều tác giả nghiên cứu. - Với mục đích nghiên cứu và tìm kiếm ứng dụng, đưa các luật kết hợp vào ứng dụng trong thực tế ngân hàng để phân tích các luật tài chính ví dụ như với khoản tiền gửi bao nhiêu thì đảm bảo thu vốn đúng hạn, hay khả năng vỡ nợ thường rơi vào những tài khoản bao nhiêu v.v. giúp chuyên gia có được những thông tin có tính chất qui luật, trợ giúp quyết định hiệu quả 1.3 Mục tiêu Nghiên cứu các vấn đề như: - Các chức năng của ngân hàng - Những vấn đề chung về khai thác dữ liệu - Phản ánh tình hình hoạt động của các loại nguồn vốn trong hoạt động ngân hàng - Cho phép người sử dụng tự khai thác các quy luật hoạt động của các loại tiền gửi tiết kiệm. 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu các khái niệm chung về khai phá tri thức, khai thác dữ liệu, các quy luật, luật kết hợp. 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Xem thêm

20 Đọc thêm

NHỮNG kĩ THUẬT BASIC tạo DỰNG THỦ tục và hàm TRONG ACCESS TRONG QUẢN lí tài CHÍNH NGÂN HÀNG

NHỮNG KĨ THUẬT BASIC TẠO DỰNG THỦ TỤC VÀ HÀM TRONG ACCESS TRONG QUẢN LÍ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

MỤC LỤC DANH SÁCH NHÓM 07 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 PHẦN I :TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC, CÔNG CỤ MODULE TRONG ACCESS VÀ CÁC HÀM THÔNG DỤNG 2 1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC 2 1.1.Khái niệm: 2 1.2. Giới thiệu về công cụ Module: 3 1.2.1. Khái niệm: 3 1.2.2. Phân loại : 3 1.2.3. Cửa sổ soạn thảo code VB : 3 1.2.4.Các tạo một module: 4 2. KIỂU DỮ LIỆU 6 2.1. Kiểu số 6 2.2. Kiểu chuỗi: String 6 2.3. Kiểu đối tượng thuộc cơ sở dữ liệu : 6 3. CÁC HÀM THÔNG DỤNG: 7 3.1. Hàm MsgBox : 7 3.2. Hàm InputBox: 8 3.3.Hàm dữ liệu số: 8 3.4.Hàm xử lý chuỗi 9 PHẦN 2: ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ GIAO DỊCH LƯU ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM. 10 I.TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ GIAO DỊCH LƯU ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH VIỆT NAM 10 1.Giới thiệu sơ lược về ngân hàng chính sách việt nam 10 2.Tính cấp thiết của chương trình quản lí giao dịch lưu động: 10 3.Mục tiêu quản lí của chương trình: 12 4.Kết quả đạt được: 13 II. MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CÔNG CỤ MODULE TRONG VBA 14 III. KẾT LUẬN 16 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay hầu hết tất cả công việc trên thế giới đều được giải quyết bằng máy tính hoặc có lien quan đến máy tính , cùng với nó là sự bùng nổ của các phần mềm tin học ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống như: kinh tế chính trị, văn hoá, xã hội,….Các ngôn ngữ lập trình mới, các thiết bị máy móc mới ngày càng phong phú với những tính năng mới tiện dụng hơn, mạnh mẽ hơn, có thể thay thế cho con người nhiều công việc nặng nhọc, nguy hiểm, vì vậy tin học ứng dụng hiện nay đã trở thành một phần trong đời sống của con người. Ở nước ta hiện nay nhiều ngành nghề đã ứng dụng tin học trong việc, ngành tài chính ngân hàng cũng không phải là ngoại lệ. Ngành ngân hàng việt nam hiện tại có rất nhiều nghiệp vụ làm việc với các ứng dụng tin học như : cho vay, chuyển khoản, tính lãi suất, chuyển tiền…. nhưng do một số điều kiện khách quan về khách hàng, về thiết bị nên các ứng dụng khách quan về ngân hàng vẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình như visual basic, visual C và một số hệ quản trị dữ liệu như là SQL để thiết kế và xây dựng các phần mềm làm việc , giảm đánh kể chi phí và sức lao động của con người. Trong bài tiểu luận này em xin đề cập tới “Những kĩ thuật basic tạo dựng thủ tục và hàm trong Access trong quản lí Tài chính ngân hàng. Vì thời gian và kiến thức còn hạn chế, tiểu luận không tránh khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót. Rất mong được sự góp ý chân thành của thầy để bài làm được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

20 Đọc thêm

Công tác khảo sát và Một số vấn đề chung về đề tài

CÔNG TÁC KHẢO SÁT VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

- Vốn này do các Ngân hàng cơ sở và các tổ chức kinh doanh tiền tệ khác gửilên để điều hoà, phân phối cho các Ngân hàng cơ sở và các tổ chức tín dụng khácđang cần vốn. Vốn vay:Chủ yếu là vay của các tổ chức tài chính (Ngân hàng Nhà nớc, các Ngân hàng thơngmại, quỹ tín dụng khu vực, quỹ tín dụng cơ sở,...) và vay nớc ngoài. Các nguồn vốn khác: Nh lãi cha phân phối, vốn uỷ thác đầu t...Các nguồn vốn trên đ ợc sử dụng trong các lĩnh vực sau: - Cho vay các tổ chức trong và ngoài hệ thống theo nguyên tắc u đãi các tổ chứctrong hệ thống về mặt lãi suất.- Lập quỹ an toàn để bù đắp rủi ro trong kinh doanh.- Hùn vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp, mua chứng khoán sinh lợi.- Mua mới, sửa chữa, bảo dỡng tài sản cố định, hiện đại hoá công cụ lao động ...nhằm làm tăng hiệu quả công việc.- Các sử dụng vốn khác: Chi phí giao dịch, đi lại4. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các Ngân hàng thơng mạiquốc doanh hiện nay.Trong thời gian thực tập tại Cục Công ngệ tin học Ngân hàng - Đơn vị thuộcNgân hàng TW. Khi nghiên cứu về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin củangành Ngân hàng nói chung và của các Ngân hàng thơng mại quốc doanh nóiriêng, tình hình ứng dụng của các bộ phận này nh sau:Để phục vụ công việc kinh doanh và quản lý của các cơ quan này chủ yếu sửdụng một số mạng máy tính. Hệ điều hành mạng chủ yếu ở đây là Novel Netwarecho các máy trạm và máy chủ. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của các cơ quan chủ yếulà hệ quản trị cơ sở dữ liệu Foxpro 2.6 for DOS cùng với bộ chơng trình quản lýchạy trên môi trờng này bao gồm:+ Phân hệ huy động vốn (bao gồm các chơng trình quản lý tiền gửi tiết kiệm,quản lý trái phiếu, kỳ phiếu, quản lý tín dụng...)+ Chơng trình kế toán giao dịch Ngân hàng.+ Chơng trình thanh toán tiền điện tử .
Xem thêm

13 Đọc thêm

Cẩm nang logo

CẨM NANG LOGO1

CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN, UY TÍN QUỐC TE ÁCỬ NHÂN TRỰC TUYẾN, UY TÍN QUỐC TE ÁCỬ NHÂN TRỰC TUYẾN, UY TÍN QUỐC TE Á13x9x142 x138 x2x 2x2x2xET C`OUQ N˝T YU ,N`EYUT CˇRT N´AHN C`7www.topica.edu.vn Tin học ứng dụng Quản trị kinh doanh Tài chính kế toán1. CẨM NANG LOGO - Kích thước đề nghị cho Logo

34 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á21

dài hạn; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển; vay vốn các tín dụng khác; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; thương phiếu, cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá khác; hùn vốn liên doanh và mua cổ phần; làm dịch vụ thanh toán; phát hành thanh toán thẻ nội địa; thanh toán quốc tế, kinh doanh vàng bạc; kinh doanh ngoại tệ; huy động vốn nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài.Ngân hàng có trụ sở chính tại 117 Quang Trung, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Văn phòng hội sở ở Hà Nội tại 60 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Các chi nhánh ở Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.2.1.2 Mô hình cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Bắc ÁHỘI ĐỒNG TÍN DỤNGKHỐI NGÂN HÀNG BÁN BUỐNKHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁNBAN CÔNG NGHỆ & TIN HỌCBỘ PHẬN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰKHỐI TÁC NGHIỆP & HỖ TRỢBỘ PHẬN PHÁP CHẾKHỐI QUẢN LÝ RỦI ROBỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ KHỐI NGUỒN VỐN & KINH DOANH NGOẠI TỆHỘI ĐỒNG ALCOKHỐI NGÂN HÀNG BÁN LẺBAN KIỂM SOÁTCHI NHÁNH & PHÒNG GIAO DỊCHBỘ PHẬN PR & MARKETINGĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊBAN TỔNG GIÁM ĐỐCNguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng Bắc Á2.1.3 Chức năng và nhiệm vụMục đích hoạt động của Bắc Á là cung cấp cho khách hàng và thị trường các sản
Xem thêm

26 Đọc thêm

DÙNG cơ sở dữ LIỆU QLSV và THỰC HIỆN các TRUY vấn

DÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QLSV VÀ THỰC HIỆN CÁC TRUY VẤN

TRƯỜNG ĐHCN TP HỒ CHÍ MINH (CƠ SỞ THANH HÓA) KHOA: CÔNG NGHỆ  BÀI TIỂU LUẬN MÔN: TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH TÀI CHÍNH_NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI: DÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QLSV VÀ THỰC HIỆN CÁC TRUY VẤN GV HƯỚNG DẪN: TRẦN THU HÀ NHÓM: 3 LỚP: CDTD13TH THANH HÓA, THÁNG 52012 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội hiện nay nhu cầu ứng dụng tin học trong học tập,quản lý… rất cần thiết môn tin học ứng dụng ngành tài chính ngân hàng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu vê các kỹ năng cơ bản cho sinh viên kh i sử dụng các phần mềm Microsoft office hỗ trợ như soạn thảo văn bản truy cập và tìm dữ liệu trên internet. Trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu môn tin học ứng dụng ngành tai chính ngân hàng do cô TRÂN THU HÀ giảng dạy, hướng dẫn tận tình chu đáo chúng em đã nắm được kiến thức căn bản với hệ thống bài tập của cô trong quá trình giảng dạy đã giúp sinh viên chúng em phát huy được khả năng tim tòi và khai thác thông tin . Để có thể hoàn thành tôt bài tiểu luận này em xin chân thành cảm ơn sự dạy dỗ hướng dẫn nhiệt tình cua cô giáo để chúng có thể hoàn thành tôt bài tiêu luận nay. Em biết bài làm con nhiều sai sót ,chưa hợp lý và cách trình bày chưa khoa học nhiều thiếu sót,vì thế chúng em rất mong nhận được sự góp ý phê bình của cô để bài tiểu luận có thể thêm hoàn hảo hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN: B NỘI DUNG 1. Nhập dữ liệu cho bảng 5.Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng Câu 2: CÂU 3: CÂU 4: CÂU 5: CÂU 6: STT HỌ TÊN SINH VIÊN MSSV 1 LÊ THỊ HẰNG( nhóm trưởng) 11020363 2 BÙI THỊ DUNG 11020133 3 NGUYỄN THỊ THÚY 11014093 4 LƯU THỊ HÀ 11020083 5 DƯƠNG THỊ SEN 11011943 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1GIÁO TRÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2. GIÁO TRÌNH ACCESS 2010. 3. GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN B
Xem thêm

16 Đọc thêm

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG BÌNH

cho từng nhân viên Ngân hàng đảm bảo nghiệp vụ thực hiện một cách chính xác, kịp thời, nhanh chóng, giải phóng một lợng khách hàng lớn thờng xuyên phải chờ đợi ở quầy giao dịch, tạo điều kiện an toàn, thuận cho khách hàng.Kết quả này đợc thực hiện trong các hoạt động thanh toán liên hàng, thanh toán bù trừ... Tình trạng sai lầm cũng nh thời gian luân chuyển chứng từ so với trớc đây ( khi cha có mạng máy tính) đã giảm nhiều, nó đợc thực hiện nhanh hơn và chính xác hơn nhiều lần.Mặc dù vậy tin học ứng dụng trong các nghiệp vụ kế toán hiện nay tại Ngân hàng Nông nghiệp Quảng Bình vẫn còn cha đợc hoàn hảo, nhất là đối với kế toán cho vay, thu nợ, điều này đã gây ra một số trở ngại cho kế toán trong việc sử lý nghiệp vụ kỹ thuật hàng ngày và theo dõi thời hạn trả nợ, trả lãi công việc tính lãi của từng món vay. Từ tồn tại đó Tôi xin nêu kiến nghị về việc áp dụng tin học trong kế toán cho vay nh sau:Đa vào chơng trình vi tính ngày trả nợ gốc và mức trả nợ mỗi lần đối với từng khách hàng. Việc thực hiện theo dõi trả lãi và trả nợ gốc sẽ đợc kế toán cho vay trực tiếp thực hiện, hàng tháng định ra một ngày nhất định (ví dụ ngày 25 hàng tháng ) kế toán cho vay in ra hai bản, (một bản đa cho các bộ tín dụng) danh sach các món đến hạn trong tháng và gần đến hạn trả nợ ( ví dụ trong vòng khoảng 10 ngày gọi là lần đến hạn). Thực hiện đợc công việc trên sẽ đem lại cho Ngân hàng nhiều mặt lợi.5 5
Xem thêm

8 Đọc thêm

CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯƠC ĐÁNH GIÁ RẤT CAO

CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯƠC ĐÁNH GIÁ RẤT CAO

chứng khoán bất động sản đươc đánh giá rất cao Năm 2010 dự báo nền kinh tế sẽ phục hồi một cách mạnh mẽ và sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Trong đó, cổ phiếu ngành bất động sản được các chuyên gia chứng khoán đánh giá có nhiều khả năng tăng trưởng trong thời gian tới. Theo phân tích của Ths. Lê Đạt Chí, Trưởng bộ môn Đầu tư tài chính Đại học Kinh tế TPHCM, ngành xây dựng sẽ góp phần tạo nên tăng trưởng cho nền kinh tế trong năm 2010. Theo ông, chính phủ sẽ tăng cường giải ngân cho các dự án xây dựng hiện có để kích thích nền kinh tế. Ông nói rằng đó là do các dự án xây dựng có sức lan tỏa cao và tạo ra nhu cầu cho nhiều ngành khác như sắt thép, xi măng... “Năm 2009, ngành xây dựng được xem là đầu tàu với mức tăng trưởng 9,73%”, ông Chí nói. Theo báo cáo ngành của Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), ưu tiên của chính phủ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng sẽ là những động lực chính cho đầu ra ngành xi măng năm 2010. Với đánh giá tăng trưởng GDP 5,4% và lạm phát 10%, SSI ước tính tiêu thụ xi măng sẽ khoảng 50 triệu tấn năm 2010, tăng trưởng 13% so với 2009. Ths. Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính, Viện trưởng Viện nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, nhận định ngành bất động sản có nhiều khả năng tăng trưởng cao
Xem thêm

5 Đọc thêm

Hệ thống quản lý ký túc xá sinh viên trường đại học thương mại

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Trong thời đại hiện nay, ứng dụng tin học hóa vào các ngành kinh tế góp phần quan trọng trong sự thành công và tăng trưởng của từng ngành. Đặc biệt là ứng dụng tin học vào các lĩnh vực quản lý của các hệ thống như bến xe, công ty, ngân hàng, ký túc xá…đã giảm thiểu được số lượng phí đầu tư cho nguồn nhân công, đồng thời còn giúp tăng hiệu quả chính xác trong việc quản lý. Trường đại học thương mại với số lượng sinh viên tương đối nhiều. Việc quản lý ký túc xá sinh viên của trường là rất khó khăn nếu không có sự ứng dụng của tin học. Vì vậy để có thể quản lý được ký túc xã sinh viên một cách chặt chẽ hiệu quả cần xây dựng một hệ thống quản lý bằng tin học. Đây là vấn đề rất bức thiết đối với nhà trường. Dựa vào mô hình cụ thể, quản lý ký túc xá sinh viên đại học thương mại chúng em đã đi tìm hiểu và đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “ hệ thống quản lý ký túc xá sinh viên trường đại học thương mại”.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao khả năng huy dộng vốn xóa đói giảm nghèo tại Agribank Lạng Sơn - 4 docx

GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY DỘNG VỐN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI AGRIBANK LẠNG SƠN - 4 DOCX

được thêm nhiều khách hàng, đặc biệt là các khách hàng là tư nhân có doanh số tiền gửi thanh toán hoạt động thường xuyên. Thực hiện một khối lượng luân chuyển vốn qua Ngân hàng chính xác, kịp thời. Hoạt động ngân quỹ : Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn là một Chi nhánh nhiều năm liền luôn bội thu tiền mặt, nhưng Chi nhánh vẫn chủ động khơi tăng nguồn thu tiền mặt bằng nhiều biện pháp và đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi trả bằng tiền mặt và ngân phiếu thanh toán cho khách hàng. Năm 2004 Ngân hàng đã thực hiện đúng chế độ quy định về đảm bảo an toàn kho quỹ, nên không xảy ra mất mát tài sản. Cùng với trang thiết bị công nghệ tin học, công tác kế toán – ngân quĩ đã thường xuyên giao dịch với một lượng khách hàng rất lớn, đã tổ chức quản lý chặt chẽ tiền vốn và tài sản của Ngân hàng, của khách hàng. Thực hiện nhanh toán nhanh chóng, chính xác giữa các khách hàng, thu đúng, thu đủ các nguồn thu. Kiểm tra, kiểm soát các khoản chi. Tổ chức lập các báo có tháng, quí, năm… đúng thời gian, đảm bảo chất lượng. Tổng thu tiền mặt là: 5.877,2 tỷ đồng, tăng 41,7% so với năm 2003 tổng chi tiền mặt 4.616,2 tỷ đồng, tăng 32.6% so với năm 2003. bội thu tiền mặt nộp NHNN Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.261 tỷ tăng 135%. Mặc dù lượng tiền mặt thu chi lớn nhưng cán bộ thủ quỹ cố gắng thu chi đúng, đủ, kiểm tra phát hiện tiền giả. Hoạt động thông tin điện toán ứng dụng tin học: Trong nhiều năm qua NHNo&PTNT tỉnh Lạng sơn đã từng bước củng cố hệ thống tin học, đưa ứng dụng tin học vào các mặt nghiệp vụ như : Thực hiện hệ thống thanh toán nối mạng giao dịch đạt kết quả tốt nhờ đưa vào sử dụng những thiết bị công nghệ tiên tiến hiện đại có công suất cao, với những trang thiết bị mới, công tác thông tin điện toán đã phục vụ tốt các nghiệp vụ Ngân hàng như : Tính lãi tiền gửi, tiền vay, quản lý lãi suất, đối chiếu số dư cho khách hàng, lập các báo cáo đảm bảo số liệu thông tin báo cáo được nhánh chóng, chính xác và an toàn. Công tác công nghệ tin học đang từng bước phát triển theo hướng hiện
Xem thêm

10 Đọc thêm

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

chức năng nhận và đổi tiền trực tiếp qua máy ATM lần đầu tiên tại Việt Nam. Greenapple 10THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TH.S.ĐOÀN NGỌC DUY LINH- Giải thưởng "Thương hiệu Việt nam nổi tiếng nhất ngành Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm” năm 2006.- Giải thưởng SMART50 dành cho 50 doanh nghiệp hàng đầu của châu Á ứng dụng thành công IT vào công việc kinh doanh do Tạp chí công nghệ thông tin hàng đầu Châu Á Zdnet trao tặng.- Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” năm 2003, 2005, 2007 do Hội các Nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng- Giải thưởng Thương hiệu Việt do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng.- Chứng nhận Cúp Vàng thương hiệu uy tín chất lượng của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam.- Đạt “Giải thưởng chất lượng Việt Nam” 2003 do Bộ Khoa học và Công nghệ trao.- Cúp vàng Thương hiệu Nhãn hiệu do Hiệp hội Nghiên cứu Đông Nam Á trao.- Bằng khen thành tích xuất xắc trong phát triển sản phẩm và thương hiệu tham gia hợp tác kinh tế quốc tế do Ủy ban Quốc gia về Hợp Tác Kinh Tế Quốc Tế trao tặng.- Bằng khen về việc đóng góp cho sự phát triển giáo dục do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trao tặng - Bằng khen thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động và ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.HCM trao tặng.2. Ứng dụng thương mại điện tử trong ngân hàng Đông Á.2.1. Ứng dụng mobile-banking:(Giao dịch trực tiếp với ngân hàng qua điện thoại).DongA Mobile Banking hoạt động từ đầu năm 2008. Tại sao DongA Bank nay lại thêm ứng dụng Mobile Banking mới?- Thực ra, việc giao dịch tài chính thông qua điện thoại di động bằng phương thức nhắn tin SMS đã được DAB và các ngân hàng khác triển khai một thời gian khá lâu. Tuy nhiên hiệu quả mang lại cho khách hàng không cao do một số hạn chế như: khó sử dụng vì yêu cầu khách hàng phải ghi nhớ cú pháp tin nhắn theo quy định của ngân hàng cung cấp dịch vụ; bị giới hạn số lượng ký tự truyền đi trên một bản tin (thông thường một tin
Xem thêm

42 Đọc thêm

Hệ thống quản lý ký túc xá sinh viên trường đại học Thương Mại

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

I.LỜI NÓI ĐẦUTrong thời đại hiện nay, ứng dụng tin học hóa vào các ngành kinh tế góp phần quan trọng trong sự thành công và tăng trưởng của từng ngành. Đặc biệt là ứng dụng tin học vào các lĩnh vực quản lý của các hệ thống như bến xe, công ty, ngân hàng, ký túc xá…đã giảm thiểu được số lượng phí đầu tư cho nguồn nhân công, đồng thời còn giúp tăng hiệu quả chính xác trong việc quản lý.Trường đại học thương mại với số lượng sinh viên tương đối nhiều. Việc quản lý ký túc xá sinh viên của trường là rất khó khăn nếu không có sự ứng dụng của tin học. Vì vậy để có thể quản lý được ký túc xã sinh viên một cách chặt chẽ hiệu quả cần xây dựng một hệ thống quản lý bằng tin học. Đây là vấn đề rất bức thiết đối với nhà trường.Dựa vào mô hình cụ thể, quản lý ký túc xá sinh viên đại học thương mại chúng em đã đi tìm hiểu và đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “ hệ thống quản lý ký túc xá sinh viên trường đại học thương mại”.
Xem thêm

13 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

TRANG 1 _Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho TTCNTT - Ngân hàng MHB_ LỜI NÓI ĐẦU Gần chục năm trở lại đây, tin học đang dần được phổ cập hóa, nhiều chương trình ứng dụng đang đi vào th[r]

2 Đọc thêm

THONG CAO BAO CHI ICT IN FINANCE 2008

THONG CAO BAO CHI ICT IN FINANCE 2008

THÔNG CÁO BÁO CHÍHà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2008, Dưới sự chủ trì của Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp tổ chức buổi Họp báo công bố sự kiện Hội thảo triển lãm thường niên “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính - Vietnam ICT in Finance 2008” (ICTF’08) sẽ diễn ra trong các ngày, từ 16 – 19/9/2008 tại Khách sạn Melia Hà Nội. Hội thảo triển lãm hàng năm ICTF’08 là cơ hội gặp gỡ giữa một bên có nhu cầu ứng dụng có hiệu quả CNTT – TT nhằm hiện đại hoá công nghệ quản lý tài chính, thực hiện cải cách hành chính, và tạo điều kiện thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Tài chính với một bên là các đối tác - các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và các tập đoàn CNTT đến để chia sẻ và đưa ra những giải pháp, kinh nghiệm triển khai các dự án CNTT tư vấn cho nhu cầu của ngành Tài chính.Đây là lần thứ năm Bộ Tài chính và IDG tổ chức hoạt động này. Mỗi lần qua, Bộ Tài chính đều nhận được các kết quả hữu ích cho công cuộc hiện đại hoá ngành tài chính ở nhiều phương diện hoạt động, từ thuế, hải quan đến chứng khoán, bảo hiểm,… Chúng tôi hy vọng rằng ICTF’08 tiếp tục khẳng định vai trò của một diễn đàn CNTT quốc tế được tổ chức hàng năm tại Việt Nam với quy mô ngày càng mở rộng và thu hút đông đảo các tổ chức trong và ngoài nước tham gia.Nội dung chương trình Vietnam ICT in Finance 2007:Chương trình Hội thảo/Triển lãm diễn ra trong 2 ngày với sự tham dự của các diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính và Công nghệ, hứa hẹn sẽ đem lại cho người tham dự bức tranh toàn cảnh về ứng dụng CNTT trong ngành tài chính hiện tại cũng như trong tương lai. Đặc biệt tại Hội thảo, các diễn giả cao cấp từ Bộ Tài chínhNgân hàng Thế giới cũng sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về các chính sách và định hướng chiến lược phát triển ngành Tài chính, Giám sát và Quản lý thị trường tài chính trong những năm tới.Hội thảo Vietnam ICT in Finance 2008 sẽ tập trung chuyên sâu vào các vấn đề: Ứng dụng CNTT giúp hoạch định chiến lược và đưa ra quyết sách trong ngành tài chính hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực tài chính Phát triển Cơ sở dữ liệu và các giải pháp phân tích thông tin phục vụ lãnh đạo và điều hành Đảm bảo tính liên tục cho hoạt động kinh doanh/dịch vụ công Giải pháp an toàn bảo mật và chứng thực điện tử trong ngành tài chính
Xem thêm

4 Đọc thêm

LY THUYET THIET KE TO CHUC

LY THUYET THIET KE TO CHUC

Một tổ chức lớn như trường ĐH kinh tế Đà Nẵng có nhiều khoa kế toán, tài chính- ngân hàng, quản trị kinh doanh, thống kê tin học, khoa kinh tế chính trị, khoa lý luận chính trị, khoa th[r]

32 Đọc thêm

GIỚI THIỆU CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC XÂY DỰNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ

GIỚI THIỆU CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC XÂY DỰNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ

Giới thiệu các hướng nghiên cứu và nghề nghiệp được xây dựng trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý của Khoa Tin học quản lý. Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý của Khoa Tin học quản lý trang bị cho sinh viên các kiến thức từ cơ sở đến nâng cao trong việc vận dụng các công cụ, công nghệ tin học vào các lĩnh vực kinh tế như quản trị/quản lý doanh nghiệp, đơn vị hoặc tổ chức hành chính sự nghiệp. Ngoài các kiến thức chuyên về tin học, chương trình đào tạo còn cung cấp kiến thức cơ sở của các hoạt động nghiệp vụ trong kinh tế như thương mại, tài chính, ngân hàng, kế toán, marketing, … nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên khi thực hiện triển khai tự động hóa hoặc tối ưu các hoạt động nghiệp vụ thông qua việc xây dựng các hệ thống quản lý dựa trên công nghệ thông tin. Hầu hết các kiến thức này được thể hiện ở hình thức môn học tự chọn, tổ chức theo hệ thống chuỗi các môn học cùng hướng, để sinh viên có thể xác định cho mình những định hướng cụ thể về năng lực, kiến thức chuyên môn liên ngành giữa Tin học – Kinh tế. Bên cạnh hệ thống các môn học cơ bản, các kiến thức cơ sở quan trọng của chương trình đào tạo được tập trung ở 4 học kỳ đầu mà sinh viên phải đạt được, với các môn học như : Tin học đại cương, Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu, Nhập môn Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính và bảo mật, Hệ thống thông tin quản lý, và các môn học thuộc khối ngành kinh tế, quản lý và luật như Kinh tế học, Quản trị học căn bản, Kế toán đại cương, Marketing căn bản, Luật kinh tế. Từ học kỳ thứ 4 trở đi, bên cạnh các môn học trong hướng ngành chính là Hệ thống thông tin quản lý, sinh viên có thể tự chọn các môn học theo những định hướng nghề nghiệp cụ thể mà sinh viên sẽ được tư vấn tỉ mỉ bởi các giáo viên chủ nhiệm và các cán bộ nòng cốt trong Khoa. Các định hướng này trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn tốt hơn, sâu hơn, từ đó, sẽ mở ra các cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, góp phần giúp sinh viên hòa nhập nhanh với môi trường làm việc thực tế. Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần quan tâm đến các kiến thức về kinh tế và quản trị nằm trong khối các môn tự chọn được dàn trải xuyên suốt từ học kỳ 4 cho đến học kỳ 7, sinh viên có thể lựa chọn học để bổ sung các kiến thức hoạt động nghiệp vụ về kinh tế, quản lý, nhằm gắn kết chặt chẽ hơn trong kiến thức chuyên môn liên ngành Tin học – Kinh tế.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN GỬI TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC NINH

cho việc nghiên cứu, áp dụng và phát triển các thành tựu khoa học kỹ thuật nói chung, công nghệ thông tin nói riêng, góp phần vào quá trình ứng dụng tin học hoá trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đảm bảo tính chính xác bảo mật, thống nhất theo quy định về cải cách hành chính của Chính phủ.Hiện trạng về máy móc trang thiết bị của nhà trường có 07 máy tính để làm, hệ thống máy tính xách tay, máy chiếu đang được đưa vào sử dụng để giảng dạy, chưa có mạng nội bộ. Tuy nhiên, việc cập nhật thông tin về hồ sơ học viên, việc lên điểm, lên danh sách lớp, lập kế hoạch học tập … vẫn đang được làm thủ công, riêng lẻ ở từng bộ phận, do chưa có phần mềm quản lý chung một cách thống nhất. Vì vậy, trên thực tế vẫn sảy ra sai sót, gây chậm trễ về mặt thời gian, việc cập nhật sửa chữa thông tin và học viên đôi khi còn gặp khó khăn nếu người quản lý bộ phận đó nghỉ. Chính vì vậy, nếu xây dựng được phần mềm dùng chung sẽ giúp cải thiện được những hạn chế trên. Ngoài ra trên cơ sở đó nhà trường sẽ có thể phát triển thêm nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống về sau này từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường Quân đội trong tình hình mới.Đồng thời, sau mỗi quý, mỗi năm việc in báo cáo danh sách học viên các đối tượng tốt nghiệp về các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, UBND tỉnh nói chung cũng có những khó khăn do nhà trường chưa thể phân loại, sắp xếp, thống nhất theo mẫu báo cáo chung. Do đó, việc báo cáo phải gửi đi gửi lại nhiều lần nếu chỉ có một sai sót nhỏ về nội dung gây tốn kinh phí, thời gian. 2. Tìm hiểu hệ thống thông tin Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình2.1. Khảo sát sơ bộBan Tham mưu - Đào tạo trực thuộc sự quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu, cơ quan tham mưu cấp trên có chức năng và nhiệm vụ được quy định cụ thể như sau:2.1.1. Chức năng:- Tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám hiệu về các chủ trương, biện pháp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng học viên về học tập tại nhà trường.2.1.2. Nhiệm vụ
Xem thêm

57 Đọc thêm

Kế tóan cho vay trong nước tại Ngân Hàng No&PTNT Từ Liêm - 7 pptx

KẾ TÓAN CHO VAY TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NO&PTNT TỪ LIÊM - 7 PPTX

Nợ TK tiền mặt tại quỹ 1011 : 5.014.000 hoặc Nợ TK tiền gửi của khách hàng : 5.014.000 Có TK thu nhập của Ngân hàng : 5.014.000 Tiểu khoản thu lãi cho vay: 5.000.000 Tiểu khoản thu khác : 14.000 5. áp dụng tin học trong kế toán cho vay Ngân hàng là một ngành kinh tế mũi nhọn mà hoạt động của nó có tác động lớn đến các ngành kinh tế khác. Ngân hàng phục vụ cho một khối lượng khách hàng đông đảo mà những yêu cầu về dịch vụ Ngân hàng đoì hỏi phải tuyệt đối chính xác, nhanh chóng và thuận tiện. Do đó hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng đang là vấn đề cần giải quyết cấp bách không chỉ đối với Ngân hàng Nông nghiệp Từ Liêm mà còn đối với tất cả các Ngân hàng khác đặc biệt là các Ngân hàng thương mại. Thông qua hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng sẽ làm giảm bớt những công việc thủ công hiện nay còn đang thực hiện nhất là trong lĩnh vực kế toán, góp phần giảm nhẹ công việc cho từng nhân viên Ngân hàng, đảm bảo nghiệp vụ thực hiện một cách chính xác, kịp thời, nhanh chóng, Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 5giải phóng một lượng khách hàng lớn thường xuyên phải chờ đợi ở quầy giao dịch, tạo điều kiện an toàn, thuận lợi cho khách hàng. Kết quả này được thực hiện trong các hoạt động thanh toán liên hàng, điện tử, bù trừ Tình trạng sai lầm cũng như thời gian luân chuyển chứng từ so với trước đây (khi chưa có mạng máy tính) đã giảm nhiều, nó được thực hiện nhanh hơn và chính xác hơn nhiều lần. Mặc dù vậy tin học ứng dụng trong các nghiệp vụ kế toán hiện nay tại Ngân hàng Nông nghiệp Từ Liêmvẫn còn chưa được hoàn hảo, nhất là đối với kế toán cho vay, thu nợ, điều này đã gây ra một số trở ngại cho kế toán trong việc sử lýnghiệp vụ kỹ thuật hàng ngày và theo dõi thời gian trả nợ, trả lãi và công việc tính lãi của từng món vay.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề