CÓ SỬ DỤNG HÌNH VẼ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÓ SỬ DỤNG HÌNH VẼ":

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÓ SỬ DỤNG HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU BẢNG, ĐỒ THỊ HÓA HỌC 11 NÂNG CAO

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÓ SỬ DỤNG HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU BẢNG, ĐỒ THỊ HÓA HỌC 11 NÂNG CAO

- Đề xuất phương thức sử dụng bài tập có hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, đồ thị để nâng cao hiệu quảdạy học hóa học nói chung và hóa học 11 nói riêng.8. Phương pháp nghiên cứu- Các phương pháp nghiên cứu lí luận: tra cứu các tài liệu sư phạm, các văn bản có liên quan đếnđề tài.- Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: phương pháp điều tra, phương pháp thực nghiệm sưphạm.- Phương pháp thống kê toán học: xử lí kết quả thực nghiệm.Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứuBài tập có sử dụng hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng, đồ thị hiện nay còn rất ít, nhất là bài tập về hìnhvẽ và đồ thị. Chỉ có một số ít công trình nghiên cứu về mảng bài tập này. Chúng tôi xin giới thiệumột vài công trình có liên quan đến đề tài như sau:1.1.1. Các tài liệu đã xuất bản● Bài tập lí thuyết và thực nghiệm hóa học – tập 1- hóa học vô cơ - của tác giả Cao Cự Giác(2009), NXB Giáo dục.Tác phẩm gồm 7 chương viết về các bài tập lí thuyết và thực nghiệm hóa học vô cơ. Đángchú ý là ở chương 7, tác giả đã viết về “Bài tập hóa học thực nghiệm có sử dụng các hình vẽ môphỏng thí nghiệm”. Ở đây, tác giả đã đưa ra 35 bài tập có sử dụng hình vẽ để giúp đọc giả thấy đượcviệc khai thác các bài tập hóa học có sử dụng hình vẽ mô phỏng thí nghiệm là việc rất cần thiết đểrèn luyện kĩ năng thực hành và tăng cường tính thực tiễn của môn học.● Giúp trí nhớ chuỗi phản ứng hóa học – của tác giả Ngô Ngọc An (2008), NXB Đại học Sưphạm.Trong quyển sách này, tác giả đã đưa ra các sơ đồ phản ứng hóa học cả phần vô cơ lẫn hữucơ để giúp các em học sinh lớp 10, 11, 12 dễ hệ thống kiến thức và thấy được mối liên hệ giữa cácchất với nhau từ đó nhớ bài được lâu hơn.● Ôn tập và hệ thống hóa nhanh giáo khoa hóa vô cơ – của tác giả Quan Hán Thành (2003),NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2

SỬ DỤNG HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ VÀ GIẢI BÀI TOÁN ĐƠN (CÓ LỜI VĂN) Ở MÔN TOÁN LỚP 1 VÀ LỚP 2

Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2 Sử dụng hình vẽ, sơ đồ trong dạy học phép tính cộng, trừ và giải bài toán đơn (có lời văn) ở môn toán lớp 1 và lớp 2
Xem thêm

138 Đọc thêm

BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ BÀI HỌC

BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ BÀI HỌC

+ Giáo viên củng cố lại những kiến thức học sinh chưa hiểu rõ.- Các hình thức hướng dẫn rèn luyện học sinh củng cố bài như sau:+ Sử dụng hình vẽ và sơ đồ rèn luyện kĩ năng quan sát và xử lý thông tin.+ Sử dụng bản đồ tư duy HS sẽ học được phương pháp học, tăng tính độclập, chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy. Đồng thời giúp HS nắm được kiếnthức thông qua một “bản đồ” thể hiện các liên kết chặt chẽ của tri thức.+ Sử dụng các thí nghiệm thực hành đơn giản giúp học sinh rèn luyện kĩnăng thực hành và khả năng giải quyết vấn đề.- Có thể lựa chọn nhiều hình thức củng cố bài phù hợp với mục tiêu bài, đốitượng học sinh và thời gian thực hiện2. Kiến nghị - đề xuất- Tiếp tục nghiên cứu các hình thức củng cố bài dạy, chú trọng các hình thứcdạy lấy học sinh làm trung tâm, bổ sung thêm các phim ảnh phục vụ cho việc củngcố bài học.18- Giáo viên trong tổ học hỏi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động củng cố bàidạy lẫn nhau để có thêm nhiều hình thức phong phú lôi cuốn học sinh tham gia.- Trong biện pháp sử dụng bản đồ tư duy HS sẽ học được phương pháp học,tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy. Đồng thời giúp HS nắmđược kiến thức thông qua một “bản đồ” thể hiện các liên kết chặt chẽ của tri thứcthì giáo viên không cần phải cho học sinh ghi bài như phương pháp truyền thống.- Sử dụng thêm những dụng cụ và hóa chất trong phòng thực hành Sinh để cáchoạt động củng cố bài dạy thêm sinh động hứng thú với học sinh. Trong biện phápsử dụng các thí nghiệm thực hành đơn giản để giúp học sinh rèn luyện kĩ năng thựchành thì cần phải có thêm thời gian phân phối cho nội dung bài học đó- Ngoài ra có thể sử dụng các biện pháp củng cố khác: Củng cố bài giảng bằng việc tổ chức các trò chơi.Biện pháp này tạo sự vui vẻ, hứng khởi cho học sinh đối với môn học.
Xem thêm

20 Đọc thêm

SKKN BÀI TẬP HÌNH VẼ THỰC NGHIỆM HOÁ HỌC

SKKN BÀI TẬP HÌNH VẼ THỰC NGHIỆM HOÁ HỌC

2.2. Những đóng góp mới của sáng kiến- Xây dựng và hệ thống được một số bài tập hình vẽ phần Hóa học vô cơ 11 kể cảhình thức tự luận và trắc nghiệm theo xu hướng phát triển của bài tập Hóa học hiện nayvà dạy học tích cực nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh dưới sự hướng dẫncủa giáo viên.- Đây là dạng bài tập tương đối mới ở chương trình phổ thông, vì hiện nay rất ítsách viết về bài tập hình vẽ. Bài tập dạng này rất có ích cho giáo viên sử dụng để hướngdẫn cho học sinh trong những tiết luyện tập, đặc biệt là hướng dẫn học sinh trong nhữngtiết chuẩn bị thực hành, để các em làm thực hành một cách an toàn và hiệu quả. Từ bàitập hình vẽ sẽ rèn luyện cho học sinh nhiều kĩ năng như: quan sát, phân tích, nhận xét,thao tác lắp ráp dụng cụ thí nghiệm.v.v.từ đây sẽ phát huy được tính tích cực, tính tự giáchọc tập của học sinh.- Nghiên cứu phương pháp sử dụng dạng bài tập hình vẽ trong việc xây dựng kếhoạch bài dạy theo hướng dạy học tích cực.ThS. Huỳnh Văn HoáTrang 3Trường THPT chuyên Thoại Ngọc HầuBáo cáo kết quả thực hiện sáng kiến3. Nội dung sáng kiến:3.1. Hệ thống bài tập hóa học có sử dụng hình vẽ chương nhóm Nitơ3.1.1. Bài tập tự luậna. Nitơ và hợp chấtBài tập 1.1.1. Bộ dụng cụ trong hình vẽ bên dùng để điều chế
Xem thêm

46 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN

10Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hệ toạ độ trong không gian'I. TOẠ ĐỘ CỦA ĐIỂM• GV sử dụng hình vẽ đểVÀ CỦA VECTƠgiới thiệu hệ trục toạ độ1. Hệ toạ độtrong không gian.Hệ toạ độ Đề–các vuônggóc trong không gian là hệgồm 3 trục x′Ox, y′Oy,z′Oz vuông góc với nhauĐ1. (Oxy), (Oyz), (Ozx).từng đôi một, r với cácrrH1. Đọc tên các mặti j kphẳng toạ độ?vectơ đơn vị , , .rrrĐ2. Đôi một vuông góci 2 = j 2 = k2 = 1rvới nhau.ir r r r rr

Đọc thêm

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 12 TIẾT 25

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 12 TIẾT 25

Nội dung10'Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hệ toạ độ trong không gianI. TOẠ ĐỘ CỦA ĐIỂM VÀ• GV sử dụng hình vẽ để giớiCỦA VECTƠthiệu hệ trục toạ độ trong1. Hệ toạ độkhông gian.Hệ toạ độ Đề–các vuông góctrong không gian là hệ gồm 3trục x′Ox, y′Oy, z′Oz vuônggóc với nhau từng đôimột, vớir r rcác vectơ đơn vị i , j , k .r2 r2 r2H1. Đọc tên các mặt phẳng toạ Đ1. (Oxy), (Oyz), (Ozx).i= j = k =1độ?rr r r rri . j = j .k = k .i = 0r r Đ2. Đôi một vuông góc vớiH2. Nhận xét các vectơ i , j ,nhau.rk?10'
Xem thêm

2 Đọc thêm

Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực

Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực

Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Với mục đích giúp các em học sinh phát triển được các năng lực, phẩm chất và lòng say mê khoa học hóa học.

Đọc thêm

BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG LÝ 11 NHIỀU DẠNG

BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG LÝ 11 NHIỀU DẠNG

A. quy tắc cái đinh ốc 1, cái đinh ốc 2B. quy tắc cái đinh ốc 2, cái đinh ốc 1C. quy tắc bàn tay trái, bàn tay phảiD. quy tắc bàn tay phải, bàn tay tráiCâu hỏi 35: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện đi qua, nằm trong mặt phẳng P, M và N là hai điểm cùngnằm trong mặt phẳng P và đối xứng nhau qua dây dẫn. Véc tơ cảm ứng từ tại hai điểm này có tính chất nàosau đây:A. cùng vuông góc với mặt phẳng P, song song cùng chiều nhauB. cùng vuông góc với mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, cùng độ lớnC. cùng nằm trong mặt phẳng P, song song cùng chiều nhauQD. cùng nằm trong mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, cùng độ lớnPCâu hỏi 36: Một dây dẫn thẳng dài có đoạn giữa uốn thành hình vòng tròn như hình vẽ. Cho dòngđiện chạy qua dây dẫn theo chiều mũi tên thì véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn có hướng:A. thẳng đứng hướng lên trênB. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng raphía sauC. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía trước D. thẳng đứng hướng xuống dướiCâu hỏi 37: Một dòng điện cường độ 5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài chiều như hình vẽ.Cảm ứng từ tại hai điểm M và N quan hệ với nhau như thế nào, biết M và N đều cách dòng.điện 4cm, đều nằm trên mặt phẳng hình vẽ đối xứng nhau qua dây dẫn.A.BM = BN; hai véc tơvàsong song cùng chiềuB. BM = BN; hai véc tơvàsong songngược chiều
Xem thêm

59 Đọc thêm

C9 trang 62 sgk Vật lí lớp 7

C9 TRANG 62 SGK VẬT LÍ LỚP 7

Cho mạch điện có sơ đồ như Cho mạch điện có sơ đồ như hình 22.5 nguồn điện là một chiếc pin với các cực (+) và (-) chưa biết. Hãy nêu cách làm khi sử dụng đèn điôt phát quang để xác định xem A hay B là cực (+) của pin này và chiều dòng điện chạy trong mạch. Hướng dẫn giải: - Cách 1: Nối bản kim loại nhỏ của đèn LED với cực A của nguồn điện và đóng công tắc K. Nếu đèn LED sáng thì cực A là cực dương của nguồn điện và dòng điện có chiều như hình vẽ: Nếu đèn không sáng thì cực A là cực âm của nguồn điện và cực B là cực dương của nguồn điện. - Cách 2: Nối bản kim loại nhỏ của đèn LED với cực B của nguồn điện và đóng côn tắc K. Nếu đèn LED sang thì cực B là cự dương của nguồn điện và dòng điện trong mạch có chiều như hình vẽ: Nếu đèn không sáng thì cực B là cực âm của nguồn điện và cực A là cực dương của nguồn điện
Xem thêm

1 Đọc thêm

QUY ĐỊNH GHI NHÃN THUỐC

QUY ĐỊNH GHI NHÃN THUỐC

Nhãn thuốc là bản in, bản vẽ của chữ, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu được in, dập trực tiếp trên bao bì thương phẩm của thuốc hoặc được dán, đính, gắn chắc chắn trên bao bì thương phẩm của thuốc, bao gồm cả tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ.

Đọc thêm

Tiểu luận nhận dạng hệ thống

Tiểu luận nhận dạng hệ thống

Phân tích và điều khiển tháp chưng 2 sản phẩmA. Yêu cầu: Trình bày tóm tắt các bước thực hiện, kết quả tính toán và kết quả mô phỏng theo từng nội dung yêu cầu. sử dụng MATLAB để hỗ trợ tính toán.Nêu phương phápcông thức tính và sau đó sử dụng công cụ MATLABSIMULINK như có thể được, đưa mã MATLAB hoặcvà sơ đồ SIMULINK cũng như các đồ thị kết quả mô phỏng vào mỗi vị trí sử dụng trong báo cáo. Các đồ thị phải ghi chú đủ để theo dõi. Tất cả công thức, hình vẽ phải đánh số để tiện tham khảo
Xem thêm

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI CHẾ TẠO THIẾT BỊ NẠP TỪ CHO NAM CHÂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI CHẾ TẠO THIẾT BỊ NẠP TỪ CHO NAM CHÂM PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Lương Cao Thắng – Trường THPT số 3 Văn Bàn tỉnh Lào Cai§Ò tµi :SỬ DỤNG MÔ HÌNH CỦA MỘT SỐ HÌNH VẼ TRONG CHƯƠNG TỪTRƯỜNG SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ CƠ BẢN LỚP 11 NHẰM NÂNG CAOKẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CHỦ ĐỀ “TỪ TRƯỜNG” CỦA HỌC SINHLỚP 11A1 TRƯỜNG THPT SỐ 3 VĂN BÀN.Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.1Lương Cao Thắng – Trường THPT số 3 Văn Bàn tỉnh Lào CaiTÓM TẮTThực trạng học sinh khối 11 ở các trường có điều kiện khó khăn và học sinhkhối 11 ở trường THPT số 3 Văn Bàn nói riêng, kết quả học tập môn Vật lí còn thấp.Sau khi xem xét ở nhiều góc độ và tham khảo các đồng nghiệp ở các trường có điềukiện tương tự tôi nhận thấy rằng: Nội dung các phần kiến thức lớp 11 ban cơ bản cónhiều vấn đề trìu tượng. Ví dụ: Các chương từ trường và cảm ứng điện từ…Để hỗtrợ cho việc dạy học của các chương này sách giáo khoa đưa ra rất nhiều các hình vẽmô phỏng, các tài liệu được đăng tải ở một số trang web ( Bạch kim, Thư viện vậtlí…) đã cố gắng vẽ mô phỏng các hình vẽ trên PowerPoint phục vụ cho việc chiếulên trong các tiết dạy. Những năm gần đây do yêu cầu của việc đổi mới phương phápbộ môn Vật lí cũng được cung cấp một số mô hình, tuy nhiên số lượng không đầy đủvà chất lượng chưa thật sự đảm bảo, đặc biệt ở những trường THPT mới thành lậpvà những trường có điều kiện đặc biệt khó khăn. Trong điều kiện việc khai thác vàsử dụng Internet còn hạn chế, đối tượng học sinh phần đa là khả năng tư duy trìutượng kém thì việc học sinh lớp 11 có kết quả học tập chương “Từ tường” sách giáokhoa Vật lí 11 ban cơ bản thấp là điều tất nhiên.
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH GIỚI HẠN KẾT CẤU_ĐẠI HỌC THỦY LỢI_ ĐỀ SỐ 22

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH GIỚI HẠN KẾT CẤU_ĐẠI HỌC THỦY LỢI_ ĐỀ SỐ 22

Xác định tham số tải trọng giới hạn của khung phẳng cho ở hình vẽ dưới theo phương pháp tổ hợp các cơ cấu độc lập.2. Xác định tham số tải trọng giới hạn của khung phẳng nói trên bằng phương pháp gia tải từng bước (sử dụng phần mềm SAP2000).3. Xác định tham số tải trọng giới hạn của khung phẳng nói trên bằng phương pháp gia tải từng bước (sử dụng phần mềm SAP2000) trong trường hợp có xét tới liên kết dầm – cột tại các mặt cắt 1,3,6 và 8 là liên kết nửa cứng
Xem thêm

16 Đọc thêm

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT 2QUINOLIN2YL13TROPOLON

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT 2QUINOLIN2YL13TROPOLON

của 1,3-tropolon với hiệu suất cao (theo sơ đồ 16).Hình vẽ trong file thuyết minh đính kèmCách đây không lâu một số tác giả [17] đưa ra phương pháp tổng hợp dẫn xuất 1,3-tropolon chỉ qua4 giai đoạn có thể thu được các 2-alkoxi-1,3-tropolon với hiệu xuất từ 20-37% bắt đầu từ 2-alkylphuran theo sơ đồ dưới đây:Hình vẽ trong file thuyết minh đính kèmTổng quan chung về quinolinQuinolin đã được biết đến từ năm 1834 khi Runge tách được từ nhựa than đá. Từ đó đến nay, hoáhọc các hợp chất chứa vòng quinolin phát triển mạnh và đem lại nhiều kết quả đáng quan tâm, đặcbiệt là trong hoá dược. Các nghiên cứu về tổng hợp khung quinolin đã được tổng hợp thành nhữngcuốn sách tham khảo cả bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.Quinolin là bộ khung chính trong một số ancaloit có hoạt tính sinh học cao như Quinin (tách từ câythanh hao làm thuốc chống sốt rét), Sopcain (làm thuốc gây mê), plasmoxin và acrikhin (đều làmthuốc chống sốt rét hiệu quả), saquinavir (thuốc điều trị HIV).Hình vẽ trong file thuyết minh đính kèmDo các hợp chất chứa hệ quinolin thể hiện hoạt tính sinh học đa dạng như vậy, nên đã từ lâu hệ dịvòng quinolin được nhiều nhà khoa học quan tâm và đã có rất nhiều phương pháp tổng hợp đượccông bố. Những phương pháp tổng hợp hệ quinolin hiệu quả nhất đều bắt nguồn từ chất đầu là cácdẫn xuất của anilin. Sau đây là một số phương pháp thông dụng tiêu biểu.Tổng hợp Skraup và tổng hợp Doebner-von Miller (bằng phản ứng của amin thơm với cacbonyl không no)Hình vẽ trong file thuyết minh đính kèmTổng hợp Combes (bằng phản ứng của amin thơm với hợp chất 1,3-đicacbonyl)Hình vẽ trong file thuyết minh đính kèmPhản ứng ngưng tụ đóng vòng xảy ra khi đun nóng hỗn hợp arylamin và hợp chất 1,3đicacbonyl tới khoảng 1000C, có mặt axit mạnh.Hình vẽ trong file thuyết minh đính kèmTổng hợp Friedlander (bằng phản ứng của o-axylanilin và hợp chất cacbonyl có nhóm -metylen).Hình vẽ trong file thuyết minh đính kèmHợp chất cacbonyl có thể là anđehit hoặc xeton ( R 1 = H, ankyl, aryl, …) hoặc xeto este, xeto nitrin,xeto amit (R2 = H, ankyl, aryl, COOC2H5, COCH3, CN, CONHCH3, …). Nhóm o-axyl của anilin có thể là
Xem thêm

Đọc thêm

Chuong II bai 3 viet chu len hinh ve tiet 12

Chuong II bai 3 viet chu len hinh ve tiet 12

Bài 3. VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ (TT) I. Mục đích, yêu cầu 1. Kiến thức Làm quen với công cụ viết chữ lên hình vẽ Biết các kiểu viết chữ Áp dụng các kiểu viết chữ khác nhau lên bức tranh làm cho bức tranh thêm sinh động 2. Kĩ năng Nhận biết công cụ viết chữ lên hình. Biết chỉnh font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ và màu nền cho chữ. Biết biểu tượng trong suốt trong hộp công cụ. Học sinh biết các thao tác để viết chữ lên tranh. Học sinh phân biệt được và sử dụng có mục đích hai kiểu viết chữ lên tranh: trong suốt và không trong suốt. 3. Thái độ Khơi gợi lòng ham thích tin học cho học sinh. HS có thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tập, tìm hiểu về máy tính và các ứng dụng của MT II. Phương tiện và phương pháp dạy học 1. Phương tiện:  Chuẩn bị của giáo viên: Máy tính, sách giáo khoa, giáo án  Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa và các dụng cụ ghi chép thông tin. 2. Phương pháp dạy học Đặt vấn đề, vấn đáp, trực quan. III. Tiến trình lên lớp 1. Ổn định lớp, kiểm tra sách giáo khoa (1’): 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Câu 1. Em hãy nêu cách viết chữ lên hình vẽ? Câu 2. Yêu cầu học sinh thực hành viết chữ lên hình theo yêu cầu? 3. Nội dung bài mới
Xem thêm

Đọc thêm

Ebook Bí quyết vẽ bút chì: Phần 1 Huỳnh Phạm Hương Trang

EBOOK BÍ QUYẾT VẼ BÚT CHÌ: PHẦN 1 HUỲNH PHẠM HƯƠNG TRANG

Phần 1 cuốn sách Bí quyết vẽ bút chì giới thiệu tới người đọc các kiến thức về cách sử dụng bút chì, những nguyên tắc của hình họa (con mắt Công cụ cơ bản của phối cảnh, các đồ vật hình lập phương, sử dụng các bản phác thảo để hoàn chỉnh một hình vẽ, các đồ vật hình trụ,..), vẽ phong cảnh bằng bút chì.

49 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Quốc có sự can thiệp khá lớn của Nhà nước. Tất cả các nguồn tài nguyênkhoáng sản đều thuộc về sở hữu nhà nước và sự thay đổi về quyền sở hữu đấttrên đó có khoáng sản cũng không hề ảnh hưởng gì đến sự sở hữu khoáng sản vìchúng luôn thuộc về nhà nước. Để tránh tình trạng đầu cơ, luật cũng quy địnhnghiêm cấm việc trục lợi bằng đầu cơ quyền thăm dò và khai thác. Chủ giấyphép phải đầu tư chi phí thăm dò tối thiểu.Tuy được đánh giá là quốc gia đứng thứ 5 trong số các nước có nhiềukhoáng sản nhất trên thế giới, nhưng môi trường luật pháp và chính sách củaPhilippin lại bị chỉ trích rất nhiều vì tính không nhất quán. Luật Khai khoángPhilippin quy đinh rằng cả đất công và đất tư, kể cả đất rừng đều có thể đượcđưa vào khai thác mỏ. Luật dường như cho phép thực hiện các hoạt động khaikhoáng trên toàn bộ diện tích đất nước không loại trừ cả các khu vực được coi làthiết yếu về sinh thái [22].Còn đối với cộng đồng Guinea, nhận thức được tầm quan trọng của khoángsản cũng như những tác động to lớn của hoạt động khoáng sản đến môi trườngnói chung và môi trường đất nói riêng, đất nước này đã có những biện pháp táisử dụng đất, trồng cây hạt điều tại mỏ khai thác cát trước đây nhằm bảo vệ môitrường, phục hồi đất và đem lại thu nhập bền vững cho người dân.12Alcoa được coi là công ty đi đầu trong phục hồi vùng mỏ tại bang Tây Úcvà bang Victoria. Tại Tây Úc, Alcoa đã phục hồi 430,2 ha đất sau khi khai tháctrong năm 2005. Mục tiêu chủ yếu của chương trình phục hồi là gây dựng lại hệsinh thái rừng bạch đàn vốn có ở đây trước khi khai thác mỏ [23].Khác với các loại tài nguyên như tài nguyên đất (dưới góc độ sử dụng choviệc trồng trọt, xây dựng,...), tài nguyên rừng thì tài nguyên khoáng sản khôngnhững không tái tạo được mà nếu khai thác không hợp lý thì việc khắc phụcnhững sai lầm sẽ gặp vô vàn những khó khăn, bất cập lớn. Có thể thấy, để đáp
Xem thêm

108 Đọc thêm

MÁY THU VỆ TINH GPS KGP 911

MÁY THU VỆ TINH GPS KGP 911

- Di chuyển con trỏ đến chữ XTE ở dòng ALARM.- Bấm SEL, chữ XTE sáng lên. Chức năng XTE được đặt xong. hạn* Chú ý: Bấm tiếp SEL chữ XTE trở về trạng thái bình thường, thôi trựcbáo động XTE. Nếu chế độ báo động ANCW đang ở trạng thái hoạt động mà takích hoạt chế độ XTE thì chế độ ANCW sẽ tự động về trạng thái tắt.8. Khai thác các chức năng EVT, MOB:8.1. EVT - Lưu giữ vị trí hiện tại:Ấn EVT lưu giữ vị trí hiện tại.khai th¸c sö dông m¸y thu vÖ tinh gps 911Trang 10TRƯỜNG CDHH-I - KHOA ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂNCác điểm vị trí hiện tại được lưu vào nhóm WPT 00 (9 điểm từ điểm số 1 → 9)và 01 (10 điểm từ 0 → 9). Tổng cộng là 19 điểm 001 → 019. Các điểm WPT nàycó thể được sử dụng để lập tuyến, hàng hải theo điểm, theo tuyến như các điểmWPT khác ở các nhóm 02 → 19.Nếu tiếp tục ấn WPT sau khi đã lưu giữ đủ 19 điểm thì điểm đầu tiên 001sẽ bị xóa đi để lưu giữ vị trí mới (nhớ trước → xóa trước), muốn điểm không bịxoá thì phải copy chúng sang nhóm khác từ 02 đến 19.Muốn xem lại các vị trí đã được lưu giữ ta chọn màn hình MARK, vàonhóm 00, 01 để xem.8.2. MOB (Man Over Board - Người rơi xuống nước):Khi ấn phím MOB thì chức năng MOB xẽ hoạt động, vị trí hiện tại đượclưu giữ vào điểm 000, màn hình MOB xuất hiện. Máy hiển thị các thông số dẫnđường về điểm 000 như ở chế độ hàng hải theo điểm giúp ta dễ dàng điều độngtàu quay về vị trí vừa bấm MOB.Khi màn hình đang ở chế độ MOB thì chỉ có các phím CLR, EVT, CTRS,OFF và phím PWR DIM mới có tác dụng.
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 TUẦN 15 TIET 29 30

GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 TUẦN 15 TIET 29 30

Gv thông báo về quy tắc bàn taytráiGọi Hs đọc quy tắcCho Học sinh tìm hiểu hình vẽ27.2 để hiểu rõ quy tắcGiáo viên hướng dẫn cụ thể cáchsử dụng quy tắc để Học sinh vậndụng làm ngay trên lớpVận dụng quy tắc để kiểm trachiều của lực điện từ trong thínghiệmHoạt động 3: Vận dụng – củngcố (10 phút)Học sinh tự hoàn thành C2,C3,C4của phần vận dụngXác định chiều dòng điện thì làmcách nào ?Muốn xác định chiều đường sứcHs nêu:Đổi chiều dòng điệnqua AB thì lực điện từ tácdụng lên dây dẫn AB cũngthay đổi .Hs làm thí nghiệmĐổi cực của nam châm .Thì chiều của lực điện từ cũngthay đổi .Hs trả lời
Xem thêm

6 Đọc thêm

hình vẽ trong hóa cập nhật xu thế đề thi mới nhất

hình vẽ trong hóa cập nhật xu thế đề thi mới nhất

như các bạn đã biết hình vẽ hóa học là một trong số những tài liệu hay hiện nay vì cập nhật xu thế đề thi mới thì hình vẽ chiếm tầm 12 câu trong đề thi, để giúp các bạn làm quen với các dạng hình vẽ và nhận biết phản ứng dễ dàng thì đây chính là tài liệu quan trọng hỗ trợ bạn, cả thầy cô và các bạn học sinh đều có thể tham khảo, hi vọng nó sẽ giúp các bạn tự tin chinh phục dạng lý thuyết về hình vẽ, tài liệu sẽ cung cấp cho bạn khả năng phản xạ nhanh trước mọi tình huống lý thuyết có hình vẽ
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề