CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KỸ THUẬT SÁNG TẠO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KỸ THUẬT SÁNG TẠO":

Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách

GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH TM DV TÙNG BÁCH

Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH TM DV tùng bách
Xem thêm

101 Đọc thêm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM & DV VĨNH CƯỜNG ĐÀ NẴNG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM & DV VĨNH CƯỜNG ĐÀ NẴNG

A. PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, đây là quá trìnhchuyển hoá vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hoá sang hình thái vốn tiền tệ hoặc vốntrong thanh toán. Vì vậy, đẩy nhanh quá trình bán hàng đồng nghĩa với việc rút ngắn chukỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay của vốn, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.Trong xu thế thương mại hóa, toàn cầu hóa hiện này, khối lượng thông tin cần xử lý ngàycàng nhiều và đòi hỏi phải đáp ứng nhanh chóng, kịp thời cho nhu cầu quản lý. Ngày naytrên thế giới ngành công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão nhiều phát kiến mớiđã ra đời để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của con người. Việt Nam đang là một nướcnghèo, khoa học công nghệ còn lạc hậu. Các doanh nghiệp gặp khó khăn về mọi mặt nhưvề vốn, về nguyờn vật liệu dùng cho sản xuất, một vấn đề lớn đặt ra ở đây đó là việc tổchức như thế nào để doanh nghiệp có thể nâng cao được lợi nhuận và có thể áp dụng đượcnhững thành tựu khoa học của thế giới,để có thể gia tăng sản xuất. để có thế tiếp thu đượcnhững thành tựu khoa học của thế giới thì các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự thay đổivề mặt tổ chức, cũng như là phương pháp làm việc. Đối với một doanh nghiệp thì việclàm thế nào để đạt được lợi nhuận, doan thu lớn nhất là một vấn đề lớn và đặt lên hàngđầu. Để có thể tăng doanh thu thì doanh nghiệp luôn phải cải tiến kỹ thuật sản xuất đặcbiệt là phải cải tiến công tác quản lý. Do vậy, công nghệ tin học đóng một vai trò quantrọng trong công tác quản lý nói chung, quản lý bán hàng nói riêng.Tại chi nhánh công ty ty TNHH TM & DV Vĩnh Cường Đà Nẵng thì việc quản lýbán hàng chủ yếu thực hiện bằng công tác thủ công tốn nhiều thời gian, nguồn lực và cóthể gây ra sai sót vì vậy cần phải áp dụng hệ thống quản lý bán hàng để có thể kiểm soátđược quá trình bán hàng tại công ty từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác quản lý bán hàng trong doanh nghiệp sảnxuất và cơ sở, kiến thức môn học em đã chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống thông tin quảnlý bán hàng tại chi nhánh công ty TNHH TM & DV Vĩnh Cường Đà Nẵng ” không ngoàimục đích học hỏi và mong muốn đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề khó khăntrong công tác quản lý bán hàng mà công ty đang gặp phải giúp ban quản lý bớt vất vả,tiết kiệm được thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.1
Xem thêm

29 Đọc thêm

Tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH TM và XD Anh Phát

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ XD ANH PHÁT

Phần 1: Khái quát về tình hình hoạt động của Công ty TNHH TM và XD Anh Phát Phần 2: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty TNHH TM và XD Anh Phát Phần 3: Nhận xét và khuyến nghị về tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH TM và XD Anh Phát

89 Đọc thêm

Tổ chức mô hình kế toán và bộ máy kế toán công ty TNHH TM Công Nghệ Số

TỔ CHỨC MÔ HÌNH KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH TM CÔNG NGHỆ SỐ

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình thực tập tại công ty TNHH TM Công Nghệ Số, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ phòng kế toán trong công ty, em đã thực hiện báo cáo thực tập của mình tại công ty TNHH TM Công Nghệ Số ”. Báo cáo gồm 6 phần: Phần 1 : Nội quy, quy chế của công ty TNHH TM Công Nghệ Số Phần 2 : Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH TM Công Nghệ Số. Phần 3: Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ khác của công ty Công Nghệ Số. Phần 4: Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH TM Công Nghệ Số. Phần 5: Tổ chức mô hình kế toán và bộ máy kế toán trong doanh nghiệp Phần 6: Nghiên cứu các nghiệp vụ quản lý ở từng phòng ban.
Xem thêm

13 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV TẤN LẬ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV TẤN LẬ

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, thuận lợi nhiều nhưng thách thức cũng không ít. Để tồn tại được và phát triển được trong nền kinh tế vốn rất cạnh tranh như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng cố gắng tìm ra những phương hướng kinh doanh mới cho phù hợp với tình hình chung của đất nước và của doanh nghiệp. Vì vậy công tác quản lý trong doanh nghiệp yêu cầu phải được tổ chức đồng bộ, chặt chẽ và luôn được hoàn thiện cho phù hợp với công tác quản lý trong tình hình mới. Khi nói đến công cụ quản lí trong doanh nghiệp không thể không nói đến kế toán. Kế toán là một công cụ quản lí hết sức quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Kế toán có vai trò tích cực trong việc quản lí vốn và tài sản cũng như điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán giúp doanh nghiệp xác định một cách chính xác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là nguồn cung cấp thông tin rất quan trọng cho các cấp lãnh đạo của công ty, các cơ quan pháp luật cũng như các đối tượng cần sử dụng thông tin của doanh nghiệpTham gia vào hoạt động kinh doanh, mục tiêu trọng tâm của doanh nghiệp là tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận có được là do hiệu quả sản xuất kinh doanh mang lại. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì điều tất yếu phải đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa. Nếu không có quá trình tiêu thụ thì hàng hoá sẽ ứ đọng, gây khó khăn cho việc sản xuất kinh doanh, việc tái sản xuất được xem như là nhiệm vụ hàng đầu trong kinh doanh.Do vậy, để đứng vững trên thị trường thì đòi hỏi doanh nghiệp phải chú trọng đến công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ nói riêng một cách hợp lý. Nhằm giúp doanh nghiệp xác định một cách chính xác hơn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình và tìm ra các phương hướng kinh doanh mới kết hợp với các biện pháp nhằm làm tăng lợi nhuận.Xuất phát từ những vấn đề trên, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH TM DV Tấn Lập, tôi nhận thấy kế toán tiêu thụ hàng hoá đóng góp lớn vào sự phát triển và tồn tại của công ty. Vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Tấn Lập’’.
Xem thêm

49 Đọc thêm

Báo cáo thực tập công ty TNHH TM quyết thắng

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY TNHH TM QUYẾT THẮNG

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Phần I: giới thiệu khái quát về công ty TNHH TM Quyết thắng 2 I. Quá trình hình thành, phát triển và phương hướng kinh doanh của công ty TNHH Quyết Thắng 2 1. Phương hướng kinh doanh chủ yếu của Công ty 2 2. Mô hình tổ chức sản xuất và mô hình tổ chức bộ máy quản trị 3 3. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty. 6 Phần II: thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty 8 1. Chiến lươc và kế hoạch của công ty 8 2. Hoạt động bán hàng của công ty TNHH TM Quyết Thắng 9 2.1 Các hình thức kinh doanh của công ty 10 2.2. Thị trường bán buôn 13 2.3. Thị trường bán lẻ 16 3. Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 20 3.1. Doanh thu 20 Phần III: một số nhận xét ban đầu 23 1. Thuận lợi và cơ hội 23 2. Khó khăn và thách thức 23 3. Kết quả 24 4. Phương hướng và mục tiêu phát triển. 24 Kết Luận 26
Xem thêm

28 Đọc thêm

Báo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng Tiến

Báo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng Tiến

Báo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng TiếnBáo cáo thực tập Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng Tiến
Xem thêm

Đọc thêm

Quản trị hoạt động tiêu thụ tại công ty TNHH TM DV Cường Thịnh

QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH TM DV CƯỜNG THỊNH

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, số lượng các doanh nghiệp tham gia vào kinh doanh trên thị trường ngày càng tăng lên nhanh chóng và kéo theo khối lượng, danh mục hàng hoá sản phẩm đưa vào tiêu thụ trên thị trường cũng tăng lên gấp bội. Do đó tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên khóc liệt hơn. Trong điều kiện đó, ngành sản xuất và chế biến thực phẩm nói chung, Công ty TNHH TMDV Cường Thịnh nói riêng hoạt động tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH TMDV Cường Thịnh , xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty,tôi lựa chọn đề tài “Quản trị hoạt động tiêu thụ tại công ty TNHH TM DV Cường Thịnh” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp. Mục tiêu ngiên cứu của đề tài nhằm phân tích về hoạt động quản trị tiêu thụ sản phẩm em đã được học với thực tế hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TMDV Cường Thịnh để rút ra những kinh nghiệm và đưa ra một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động quản trị tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH TM DV Cường Thịnh để nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quản trị tiêu thụ sản phẩm của một doanh nghiệp bao gồm các hoạt động: nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, tổ chức xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm, tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ khách hàng trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng với đề tài này là phương pháp lí luận học kết hợp với nghiên cứu thực tế. Lí luận mang tính khái quát hệ thống và lô gích, còn thực tế thì phong phú đa dạng, phức tạp và có tính cụ thể về thời gian, địa điểm. Vì vậy phân tích thực tế để thấy được sự khái quát sâu sắc và củng cố lí luận đã học và từ đó ứng dụng lí luận vào trường hợp tình huống cụ thể.
Xem thêm

47 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV HƯƠNG AN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV HƯƠNG AN

Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công tyTNHH TM & DV Hương An.Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinhdoanh tại công ty TNHH TM & DV Hương An.Phần III: Kết luận và kiến nghị.SVTH: Phạm Minh SơnPHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUCHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐNKINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP1.1. Vốn kinh doanh.1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh.Trong nền kinh tế thị trường, để tiến hành hoạt động sản xuất kinhdoanh, các doanh nghiệp cần phải có các yếu tố cơ bản sau: Sức lao động, đốitượng lao động và tư liệu lao động. Để có được các yếu tố này đòi hỏi doanhnghiệp phải ứng ra một số vốn nhất định phù hợp với quy mô và điều kiện kinhdoanh.Vốn kinh doanh của doanh nghiệp thường xuyên vận động và chuyển hóatừ hình thái ban đầu là tiền. Sự vận động của vốn kinh doanh như vậy được gọi làsự tuần hoàn của vốn. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpdiễn ra liên tục, không ngừng. Do đó, sự tuần hoàn của vốn kinh doanh cũng diễnra liên tục, lặp đi lặp lại có tính chất chu kỳ tạo thành sự chu chuyển của vốn kinhdoanh. Sự chu chuyển của vốn kinh doanh chịu sự chi phối rất lớn bởi đặc điểmkinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh.Như vậy, vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền củatoàn bộ giá trị tài sản được huy động, sử dụng vào hoạt động sản xuất kinhdoanh nhằm mục đích sinh lời.Vốn kinh doanh không chỉ là điều kiện tiên quyết đối với sự ra đời của
Xem thêm

51 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty TNHH-TM-DV- Phát triển sản phẩm thực phẩm Sao Việt.

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH-TM-DV- PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỰC PHẨM SAO VIỆT.

Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty TNHH-TM-DV- Phát triển sản phẩm thực phẩm Sao Việt. Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty TNHH-TM-DV- Phát triển sản phẩm thực phẩm Sao Việt. Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty TNHH-TM-DV- Phát triển sản phẩm thực phẩm Sao Việt.

119 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI TẬP TẠI CÔNG TY TNHH TM TÂM ĐỨC PHÁT

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI TẬP TẠI CÔNG TY TNHH TM TÂM ĐỨC PHÁT

LỜI MỞ ĐẦU 3 PHẦN 1 3 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TM TÂM ĐỨC PHÁT 3 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Doanh nghiệp 3 1.2 Nhiệm vụ chính và các nhiệm vụ khác của Doanh nghiệp 5 1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Doanh nghiệp 6 1.3.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận 6 1.3.2 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận 7 1.4 Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM Tâm Đức Phát 8 1.4.1Các bộ phận sản xuất và mối quan hệ 8 1.4.2 Quy trình sản xuất sản phẩm chính 9 PHẦN 2 11 ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 11 2.1 Tình hình hoạt động marketing và tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH TM Tâm Đức Phát. 11 2.1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH TM Tâm Đức Phát trong những năm gần đây 11 2.1.2 Một số đối thủ cạnh tranh của công ty 12 2.2 Tình hình sử dụng tài sản cố định 16 2.2.1 Giá trị tài sản cố định: 16 2.2.2 Thống kê số lượng máy móc – thiết bị sản xuất 17 2.3 Tình hình lao động, tiền lương 19 2.3.1 Cơ cấu lao động của Công ty TNHH TM Tâm Đức Phát 19 2.3.2 Tổng quỹ lương của doanh nghiệp 19 2.4 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty 20 2.5 Đánh giá chung 25 2.6Những ưu điểm 25 3.3 Những hạn chế 26 3.4 Các đề xuất hoàn thiện 27 KẾT LUẬN 27 Danh mục tài liệu tham khảo 29
Xem thêm

28 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Ngọc Lâm

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC LÂM

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Ngọc Lâm.MỤC LỤCDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUviDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTviiPHẦN MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh1.1.Về góc độ lý thuyết1.2.Về góc độ thực tiễn2.Mục tiêu nghiên cứu3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh4.Phương pháp nghiên cứu4.1.Phương pháp thu thập dữ liệu4.1.1.Phương pháp phiếu điều tra trắc nghiệm4.1.2.Phương pháp tổng hợp dữ liệu4.1.3.Phương pháp nghiên cứu tài liệu4.2.Phương pháp phân tích dữ liệu4.2.1.Phương pháp so sánh4.2.2.Phương pháp lập biểu mẫu5.Kết cấu khóa luậnCHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH11.1.Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh11.1.1.Một số khái niệm về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh11.1.1.1.Khái niệm về vốn11.1.1.2.Các khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn21.1.2.Một số vấn đề lý thuyết liên quan31.1.2.1.Phân loại vốn kinh doanh31.1.2.2.Vai trò của vốn kinh doanh51.1.2.3.Mục đích của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh51.1.2.4.Nguồn tài liệu sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh61.2.Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh61.2.1.Phân tích tình hình biến động và cơ cấu của vốn kinh doanh61.2.1.1.Phân tích khái quát cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh61.2.1.2.Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn lưu động71.2.1.3.Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn cố định81.2.2.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh81.2.2.1.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh81.2.2.2.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động101.2.2.3.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định12CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC LÂM132.1.Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Ngọc Lâm132.1.1.Tổng quan về Công ty TNHH TM DV Ngọc Lâm132.1.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển132.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh132.1.1.3Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán142.1.2.Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Ngọc Lâm162.1.2.1Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài Công ty162.1.2.2Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc môi trường bên trong Công ty172.2.Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Ngọc Lâm182.2.1.Phân tích dữ liệu sơ cấp182.2.2.Phân tích dữ liệu thứ cấp của Công ty TNHH TM DV Ngọc Lâm232.2.2.1.Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh của Công ty232.2.2.2.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty30CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC LÂM353.1.Các kết luận và phát hiện qua phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty353.1.1.Những kết quả đạt được353.1.2.Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân363.2.Các đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH TM DV Ngọc Lâm383.2.1.Xây dựng chính sách bán hàng hợp lý và chính sách công nợ hiệu quả393.2.2.Quản lý chặt chẽ và huy động tối đa năng lực sản xuất kinh doanh của TSCĐ423.2.3.Quản lý tốt hàng tồn kho và nâng cao vòng quay vốn lưu động443.2.4.Thành lập Phòng chuyên trách phân tích kinh tế45KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC 
Xem thêm

63 Đọc thêm

qui trình thủ tục hải quan nhận hàng nhập kinh doanh tại công ty tnhh tm và dv thiên long

QUI TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬN HÀNG NHẬP KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THIÊN LONG

qui trình thủ tục hải quan nhận hàng nhập kinh doanh tại công ty tnhh tm và dv thiên long

29 Đọc thêm

Hoàn thiện và tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH TM DV XNK thái tôn

HOÀN THIỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TM DV XNK THÁI TÔN

Hoàn thiện và tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH TM DV XNK thái tôn

56 Đọc thêm

Hoạt động Emarketing của công ty TNHH TM DV Audio Hà Nội

Hoạt động Emarketing của công ty TNHH TM DV Audio Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, đến nay, Việt Nam đã có khoảng 38% số doanh nghiệp có website và hơn 93% số doanh nghiệp kết nối Internet sử dụng vào sản xuất kinh doanh. Sớm nhận ra xu hướng phát triển này, công ty TNHH TM DV Audio Hà Nội đã ứng dụng Emarketing vào hoạt động kinh doanh của mình một cách có hiệu quả, gây được dấu ấn với đông đảo khách hàng trên thị trường. Tuy vậy, ngoài những thành công mà công ty này đạt được thì vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục để đem lại hiệu quả cao hơn nữa. Chính vì thế, khi được đi thực tập tại Công ty TNHH TM DV Audio Hà Nội, tôi quyết định chọn đề tài: “Ứng dụng Emarketing vào hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM DV Audio Hà Nội” và bổ sung, hoàn thành thêm đề tài khóa luận: “Hoạt động Emarketing của công ty TNHH TM DV Audio Hà Nội” nhằm hiểu biết thêm về hoạt động Emarketing tại công ty, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.
Xem thêm

Đọc thêm

Kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH TM – DV phú đại thành

KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV PHÚ ĐẠI THÀNH

Kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH TM – DV phú đại thành

51 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH TM TH DV Thành Phát

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM TH DV THÀNH PHÁT

Kế toỏn là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tỡnh hỡnh và kết quả kinh doanh. Hiện nay nước ta đang trong quá trỡnh chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trước yêu cầu và nội dung quản lý cú tớnh chất mới mẻ, đa dạng và khụng ớt phức tạp. Là một cụng cụ thu thập xử lý và cung cấp thụng tin về cỏc hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bờn ngoài doanh nghiệp nờn cụng tỏc kế toỏn cũng trải qua những cải biến sõu sắc, phự hợp với thực trạng nền kinh tế. Việc thực hiện tốt hay khụng tốt đều ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của cụng tỏc quản lý. Cụng tỏc kế toỏn ở cụng ty cú nhiều khõu, nhiều phần hành, giữa chỳng cú mối liờn hệ, gắn bú với nhau tạo thành một hệ thống quản lý cú hiệu quả. Mặt khỏc, tổ chức cụng tỏc kế toỏn khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Qua quỏ trỡnh học tập mụn kế toỏn doanh nghiệp sản xuất và tỡm hiểu thực tế tại Cụng ty TNHH TM TH DV Thành Phỏt đồng thời được sự giúp đỡ tận tỡnh của cụ giỏo Phạm Thị Hồng Diệp cũng như các cô chú kế toán của Công ty TNHH TM TH DV Thành Phỏt. Em đó hoàn thành Bỏo cỏo kế toỏn tổng hợp tại Cụng ty TNHH TM TH DV Thành Phỏt. Báo cáo gồm 2 phần: Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH TM TH DV Thành Phát Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH TM TH DV Thành Phát.
Xem thêm

52 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM DV VIỆT LÂM

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 7 1.1 Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại. 7 1.1.1 Những khái niêm chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7 1.1.2 Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7 1.1.3 Ý nghĩa của bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7 1.1.4 Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp 8 1.2 Một số vấn đề về bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương mại. 8 1.2.1 Các phương thức bán hàng 9 1.3 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 10 1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 10 1.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng 13 1.3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 14 1.3.4 Kế toán CPBH và CPQLDN 14 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT LÂM 16 2.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH TM DV Việt Lâm 16 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 16 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 16 2.1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 16 Sơ đồ 2.1: tổ chức kinh doanh của công ty 18 1.7 Nghiên cứu nội dung quản lý của doanh nghiệp: 18 2.1.4 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất của công ty TNHH TM DV Việt Lâm: 17 2.1.4.1 Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty 19 2.1.4.2 công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH TM DV Việt Lâm 19 2.1.5 Tổ chức công tác kế toán trong công ty TNHH TM DV Việt Lâm 19 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm 23 2.2.1 đặc điểm hoạt động bán hàng 23 2.2.2 Các phương thức bán hàng, xác định giá vốn và thanh toán 24 2.2.3 Kế toán hoạt động bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm: 27 2.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 27 2.2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu: 35 2.2.3.3 Kế toán chi phí bán hàng 54 2.2.3.4 kế toán xác định kết quả bán hàng 68 CHƯƠNG 3 71 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 71 VIỆT LÂM 71 3.1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm 71 3.1.1.Ưu điểm: 71 3.1.2. Hạn chế: 71 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty. 72 3.2.1. Phương pháp tính giá vốn của hàng xuất kho: 72 3.2.2. Cách tính lương cho nhân viên kinh doanh. 72 3.3.3. Sổ cái các tài khoản. 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
Xem thêm

76 Đọc thêm

Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên TM & DV kỹ thuật Ngọc Linh

GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM & DV KỸ THUẬT NGỌC LINH

Điện tử viễn thông là lĩnh vực kinh doanh rất sôi nổi hiện nay. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta, thị trường về điện tử viễn thông cũng không ngừng tăng trưởng và điều đó đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường hợp thành một quần thể cạnh tranh sôi động trong thị trường để tiêu thụ sản phẩm của mình. Họ cố gắng giành lấy “miếng bánh” lớn hơn phần của mình đã có trong thị trường đó. Một điều hiển nhiên là ở đây sẽ xuất hiện những người được và cũng sẽ có người mất phần của mình do sự yếu kém hơn trong cạnh tranh. Trong đó hoạt động tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất của Công ty, là khâu quyết định chu kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giúp cho Công ty tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Thật vậy, chỉ khi Công ty tiêu thụ được sản phẩm của mình sản xuất ra hay kinh doanh thương mại thì lúc đó Công ty mới có thu nhập để trang trải những chi phí về nhân công, chi phí,… cũng như có vốn để mở rộng kinh doanh. Vì vậy, nếu không tiêu thụ được sản phẩm thì mọi hoạt động của Công ty sẽ bị ngừng trệ. Trong nền kinh tế thị trường khi mà các Công ty phải tổ chức mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển thì gặp rất nhiều khó khăn nhất là tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các Công ty đang phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Để có thể tồn tại và phát triển được trong môi trường cạnh tranh đó buộc Công ty phải luôn bám sát, thích ứng với mọi biến động của thị trường và có trách nhiệm đến cùng đối với sản phẩm của mình, kể cả sản phẩm đó đang được người tiêu dùng sử dụng để cuối cùng tạo ra cho mình một chỗ đứng thích hợp và vững chắc. Điều này có thể thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào việc sử dụng các nguồn lực của Công ty để đề ra các chiến lược kinh doanh sắc bén nhất, hiệu quả nhất. Công tác tiêu thụ sản phẩm, một trong các chiến lược kinh doanh chủ yếu của các doanh nghiệp thương mại hiện nay, nó không phải là hoạt động tự phát mà là một môn khoa học, một nghệ thuật trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Công ty TNHH một thành viên TM & DV kỹ thuật Ngọc Linh là một công ty chuyên kinh doanh về sản phẩm máy tính, thiết bị mạng, linh kiện tin học và điện tử, là một công ty trẻ nhưng cũng đã có chỗ đứng trên thị trường nhưng trong thời đại công nghiệp hóa đất nước ngày nay thì tình hình cạnh tranh lại diễn ra gay gắt. Vì thế, để giữ vững và nâng cao được sản lượng tiêu thụ của mình là điều cần thiết nhất của mỗi công ty. Sau một thời gian thực tập tại công ty, qua quá trình học tập và rèn luyện kết hợp với những kiến thức nghiên cứu được tích lũy trong quá trình học tập, cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.S Nguyễn Thị Phương Lan, em đã chọn đề tài: “ Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên TM & DV kỹ thuật Ngọc Linh” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH một thành viên TM &DV kỹ thuật Ngọc Linh Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên TM & DV kỹ thuật Ngọc Linh Chương 3: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên TM & DV kỹ thuật Ngọc Linh
Xem thêm

50 Đọc thêm

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PANDA

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PANDA

... tượng thành lập 39 Chương KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PANDA 4.1 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH THÁNG 1/2014 4.1.1 Kế toán khoản doanh thu giá vốn hàng bán... CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ BẢO TRÂN MSSV/HV: C1200395 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PANDA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Mã số... tài Kế toán xác định kết kinh doanh Công ty TNHH TM DV PanDa cho luận văn tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán xác định kết hoạt động kinh
Xem thêm

103 Đọc thêm

Cùng chủ đề