TIẾT 3 4 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TIẾT 3 4 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH":

LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

05/09/14 LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# 05/09/14Các bước tổng quátTiếp cận bài toán-vấn đềThiết kế giải thuật và cấu trúc dữ liệuViết chương trình (dựa trên 1 NNLT)Nhập chương trìnhBiên dịch/thông dịch, thi hành,gỡ rốiHoàn chỉnh 05/09/14Ưu điểm của C#Các ưu điểm này đứng trên quan điểm 1 người sử dụng NNLT như 1 công cụ thể hiện giải thuật-Gần gủi với các NNLT thông dụng (Pascal,C/C++,Java)-“3 in 1 “ : C++ / C# và Java-Cải tiến các khuyết điểm của C/C++ :con trỏ, các hiệu ứng phụ,…
Xem thêm

36 Đọc thêm

VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN ĐƠN GIẢN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C.

VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN ĐƠN GIẢN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C.

VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN ĐƠN GIẢN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C.
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN ĐƠN GIẢN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C.
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN ĐƠN GIẢN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C.
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN ĐƠN GIẢN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C.

54 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 1

Môn học tập trung trình bày và khai thác các thế mạnh của ngôn ngữ lập trình C. Về
dữ liệu, sinh viên được trang bị thêm kiểu cấu trúc, con trỏ và phân phối bộ nhớ
động, kiểu tệp để khai thác bộ nhớ ngoài. Sinh viên làm quen với cách mođun hoá
chương trình thông qua thiết kế các hàm. Đồng thời can thiệp sâu hơn vào hệ thống;
ứng dụng kỹ thuật đồ hoạ trong các giao diện phần mềm. Một số thuật toán toán học
tiêu biểu sẽ giúp sinh viên lập trình cho các bài toán tính toán khoa học và kỹ thuật
phức tạp
Xem thêm

5 Đọc thêm

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

Hình H17 Bạn lưu ý, nếu COMPILE CHương trình khi Destination là Disk thì sẽ tạo tập tin vớI tên hiện tạI có phần mở rộng là .EXE trên đĩa, bạn có thể chạy chương trình này bằng cách gõ đ[r]

34 Đọc thêm

TỔNG QUAN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

TỔNG QUAN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

 NGUYÊN MẪU CỦA HÀM: TÊN HÀMDANH SÁCH CÁC THAM SỐ; • KIỂU GIÁ TRỊ CỦA HÀM: Giá trị trả về của hàm phải được xác định dựa vào mục đích của hàm và trong thân hàm ta phải trả về đúng kiểu[r]

44 Đọc thêm

PHÂN PHÓI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 8 MỚI

PHÂN PHÓI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 8 MỚI

GhichúMô đun I: Làm quen với môi trƣờng lập trình Scrat1Bài 1. Làm quen với Scrat21, 22Bài 2. Thực hành làm quen với Scrat23, 43Bài 3. Chuyển động theo quỹ đạo hình học25, 64

2 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lập trình lớp giao diện
(presentation tier), ngôn ngữ C.NET, và nâng cao kỹ năng lập trình với giao diện đồ
họa sử dụng môi trường lập trình chuyên nghiệp Microsoft Visual C .NET.
Giúp cho sinh viên làm quen các công cụ lập trình trực quan, có kiến thức khái
quát về các đối tượng giao diện thường dùng.
Kiến thức của môn học này là tiền đề cho sinh viên sau này có thể học tốt các
ngôn ngữ lập trình khác, và cũng là nền tảng hỗ trợ cho sinh viên làm các đề tài lập
trình trong trường cũng như các dự án phần mềm sau khi ra trường
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT : LẬP TRÌNH C ỨNG DỤNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT : LẬP TRÌNH C ỨNG DỤNG

1. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành modul này, người học có khả năng Sử dụng được ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển ( các kiểu dữ liệu, các phép toán xử lý dữ liệu, cấu trúc chương trình, mảng dư liệu, hàm.) Viết được các chương trình giải quyết các bài toán ứng dụng trong thực tế: Led đơn, Led 7 thanh, LCD, động cơ bước, động cơ DC.Modul này giúp người học phát triển năng lực: Tư duy lập trình, sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 2. Điều kiện tiên quyết:Đã học các modul: Nhập môn tin học(đã bao gồm cơ bản về ngôn ngữ lập trình C), vi điều khiển, điện tử căn bản. 3. Mô tả modul:Modul này cung cấp cho sinh viên các kiến thức:Ôn lại về ngôn ngữ C theo chuẩn ANSI Ôn lại về vi điều khiển AT89C51 KeilC cho vi điều khiển AT89C51Các Seminar về lập trình C cho Vi điều khiển
Xem thêm

10 Đọc thêm

Bài tập Môn xử lý ảnh Chương trình tính tích chập Convolution C++

BÀI TẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TÍCH CHẬP CONVOLUTION C++

báo cáo bài tập môn xử lý ảnh, bao gồm code chương trình convolution được viết bới ngôn ngữ lập trình c++,báo cáo bài tập môn xử lý ảnh, bao gồm code chương trình convolution được viết bới ngôn ngữ lập trình c++,báo cáo bài tập môn xử lý ảnh, bao gồm code chương trình convolution được viết bới ngôn ngữ lập trình c++,

3 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CƠ BẢN: CHƯƠNG 1 THS. PHẠM ĐÀO MINH VŨ

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CƠ BẢN: CHƯƠNG 1 THS. PHẠM ĐÀO MINH VŨ

Chương 1 giới thiệu tổng quan về giải thuật. Thông qua chương này người học sẽ hiểu được giải thuật là gì, ngôn ngữ lập trình là gì, các đặc điểm cần có của chương trình, các ngôn ngữ lập trình, các môi trường hỗ trợ lập trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

26 Đọc thêm

LẬP TRÌNH BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN BÃI ĐỖ XE

LẬP TRÌNH BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN BÃI ĐỖ XE

TIỂU LUẬN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH MẠNG LẬP TRÌNH BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN BÃI ĐỖ XE
MỤC LỤC

MỤC LỤC i
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ TIN HỌC PHÂN TÁN 2
1.1 Định nghĩa 2
1.2 Các thực thể trong hệ phân tán 2
1.3 Đặc điểm của hệ phận tán 2
1.4 Các ưu điểm của tài nguyên dùng chung trong hệ phân tán: 3
1.5 Các thao tác chuẩn của hệ phân tán 3
CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN BÃI ĐỖ XE Ô TÔ 4
2.1 Phát biểu bài toán 4
2.1.1 Tình huống thứ 1 4
2.1.2 Tình huống thứ 2 5
2.2 Hướng giải quyết bài toán 5
2.3 Vấn đề cần giải quyết cho bài toán bãi đỗ xe 6
2.3.1 Giải quyết vấn đề 7
2.3.2 Thuật toán chương trình 9
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 12
3.1 Giới thiệu ngôn ngữ Java 12
3.1.1 Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Java 12
3.1.2 RMI – Remote Method Invoke – và lập trình phân tán đối tượng 13
3.2 Nghiên cứu RMI trong Java 15
3.2.1 Bộ đăng ký (REGISTRY) 15
3.2.2 Trao đổi thông tin giữa các đối tượng 15
3.2.3 Tải xuống các lớp Bytecode cho đối tượng 16
3.3 Tiến trình xây dựng chương trình 17
3.3.1 III.3.1. Xây dựng chương trình Server 18
3.3.2 Xây dựng chương trình Client 23
3.3.3 Tải xuống mã động sử dụng RMI 24
3.3.4 Các lớp và giao diện trong ứng dụng RMI 25
3.4 Triển khai chương trình 31
3.4.1 Triển khai chương trình Server 32
3.4.2 Triển khai chương trình Client 33
3.5 Thực hiện chương trình 34
3.5.1 Khởi động các server 34
3.5.2 Thực hiện các yêu cầu từ các server 35
KẾT LUẬN 36
Kết quả thực tế đạt được 36
Tính khả thi và ưu điểm của chương trình 36
Hạn chế của chương trình 36
Hướng phát triển của đề tài 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO 37
Xem thêm

40 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY MICROSOFT AZURE SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP TRÌNH HÀM F

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY MICROSOFT AZURE SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP TRÌNH HÀM F

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY MICROSOFT AZURE SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP TRÌNH HÀM F

F là một ngôn ngữ lập trình đa năng trên nền tảng .NET. F hợp nhất cả 3 mô hình:
lập trình hàm, lập trình cấu trúc và lập trình hướng đối tượng.Với F, có thể chọn bất cứ mô hình nào để giải quyết các vấn đề, các bài toán sao cho hiệu quả nhất hoặc kết hợp cả 3 phong cách lập trình trên vào trong một chương trình để khai thác thế mạnh của mỗi mô hình.

14 Đọc thêm

NHỮNG kĩ THUẬT BASIC tạo DỰNG THỦ tục và hàm TRONG ACCESS TRONG QUẢN lí tài CHÍNH NGÂN HÀNG

NHỮNG KĨ THUẬT BASIC TẠO DỰNG THỦ TỤC VÀ HÀM TRONG ACCESS TRONG QUẢN LÍ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM 07
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
PHẦN I :TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC, CÔNG CỤ MODULE TRONG ACCESS VÀ CÁC HÀM THÔNG DỤNG 2
1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC 2
1.1.Khái niệm: 2
1.2. Giới thiệu về công cụ Module: 3
1.2.1. Khái niệm: 3
1.2.2. Phân loại : 3
1.2.3. Cửa sổ soạn thảo code VB : 3
1.2.4.Các tạo một module: 4
2. KIỂU DỮ LIỆU 6
2.1. Kiểu số 6
2.2. Kiểu chuỗi: String 6
2.3. Kiểu đối tượng thuộc cơ sở dữ liệu : 6
3. CÁC HÀM THÔNG DỤNG: 7
3.1. Hàm MsgBox : 7
3.2. Hàm InputBox: 8
3.3.Hàm dữ liệu số: 8
3.4.Hàm xử lý chuỗi 9
PHẦN 2: ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ GIAO DỊCH LƯU ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM. 10
I.TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ GIAO DỊCH LƯU ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH VIỆT NAM 10
1.Giới thiệu sơ lược về ngân hàng chính sách việt nam 10
2.Tính cấp thiết của chương trình quản lí giao dịch lưu động: 10
3.Mục tiêu quản lí của chương trình: 12
4.Kết quả đạt được: 13
II. MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CÔNG CỤ MODULE TRONG VBA 14
III. KẾT LUẬN 16

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay hầu hết tất cả công việc trên thế giới đều được giải quyết bằng máy tính hoặc có lien quan đến máy tính , cùng với nó là sự bùng nổ của các phần mềm tin học ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống như: kinh tế chính trị, văn hoá, xã hội,….Các ngôn ngữ lập trình mới, các thiết bị máy móc mới ngày càng phong phú với những tính năng mới tiện dụng hơn, mạnh mẽ hơn, có thể thay thế cho con người nhiều công việc nặng nhọc, nguy hiểm, vì vậy tin học ứng dụng hiện nay đã trở thành một phần trong đời sống của con người.
Ở nước ta hiện nay nhiều ngành nghề đã ứng dụng tin học trong việc, ngành tài chính ngân hàng cũng không phải là ngoại lệ. Ngành ngân hàng việt nam hiện tại có rất nhiều nghiệp vụ làm việc với các ứng dụng tin học như : cho vay, chuyển khoản, tính lãi suất, chuyển tiền…. nhưng do một số điều kiện khách quan về khách hàng, về thiết bị nên các ứng dụng khách quan về ngân hàng vẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình như visual basic, visual C và một số hệ quản trị dữ liệu như là SQL để thiết kế và xây dựng các phần mềm làm việc , giảm đánh kể chi phí và sức lao động của con người.
Trong bài tiểu luận này em xin đề cập tới “Những kĩ thuật basic tạo dựng thủ tục và hàm trong Access trong quản lí Tài chính ngân hàng. Vì thời gian và kiến thức còn hạn chế, tiểu luận không tránh khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót. Rất mong được sự góp ý chân thành của thầy để bài làm được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

20 Đọc thêm

Sổ giáo án tích hợp lập trình căn bản

SỔ GIÁO ÁN TÍCH HỢP LẬP TRÌNH CĂN BẢN

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUNNăm học:- Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi học xong các môn học chung, mô đunnày học vào học kỳ 1 của năm thứ nhất.- Tính chất: Là mô đun cơ sở bắt buộc, kiến thức môn này là các kiếnthức cơ bản về lập trình, làm nền tảng để học các môn lập trình sau này.II. MỤC TIÊU MÔ ĐUNa- Về kiến thức:- Hiểu được công dụng của ngôn ngữ lập trình, hiểu cú pháp, công dụng củacác câu lệnh dùng trong ngôn ngữ lập trình .- Phân tích được chương trình: xác định nhiệm vụ chương trình (phải làmgì).b- về kỹ năng:- Vận dụng điều kiện, trợ giúp môi trường của ngôn ngữ lập trình, chẳnghạn: các thao tác biên tập chương trình, các công cụ, điều khiển, thực đơn lệnhtrợ giúp, gỡ rối, bẫy lỗi,v.v.1- Viết chương trình và thực hiện chương trình trong máy tính.c- Về thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.III. NỘI DUNG MÔ ĐUN1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gianThời gianTTTên các bài trong mô đun
Xem thêm

29 Đọc thêm

tài liệu ôn thi cuối kì phương pháp luận lâp trình

TÀI LIỆU ÔN THI CUỐI KÌ PHƯƠNG PHÁP LUẬN LÂP TRÌNH

Đề cương ôn thi phương pháp luận lập trình đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên full ngân hàng :v
CHƯƠNG 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LẬP TRÌNH

1.1 Kỹ thuật lập trình giai đoạn thứ nhất của MTĐT
Lập trình, hay nói chính xác hơn là học lập trình là một công việc nặng nhọc, năng xuất thấp. Có thể nói năng xuất lập trình đứng cuối bảng so với các hoạt động trí tuệ khác. Cho đến nay, năng xuất của lập trình viên chỉ dao động trong khoảng 45 lệnhngày. Một sản phẩm phần mềm có thể được thiết kế và cài đặt trong khoảng 6 tháng với 3 lao động chính. Nhưng để kiểm tra và tiếp tục tìm lỗi, hoàn thiện sản phẩm đó phải mất thêm chừng 3 năm. Hiện tượng này là phổ biến trong tin học, người ta khắc phục nó bằng một mẹo nhỏ có tính chất thương mại như sau: Thay vì sửa sản phẩm, người ta công bố bản sửa đó dưới dạng một phiên bản mới.
Ví dụ: Ta thấy hệ điều hành DOS 4.0, chỉ tồn tại một thời gian ngắn được thay bẳng DOS 5.0, . ..............................tương tự cho hệ điều hành Window.....
Trong thời kỳ đầu của tin học, khoảng những năm 50, người ta lập trình bằng các ngôn ngữ bậc thấp.
o Việc nạp và theo dõi hoạt động của chương trình một cách trực tiếp theo chế độ trực tuyến (online), tìm diệt lỗi (debugging) như ta hay làm ngày nay là không thể được.
o => Lập trình viên ngày xưa làm việc thận trọng hơn ngày nay rất nhiều. Trước những năm 60, người ta coi lập trình như một hoạt động nghệ thuật, nhuốm màu
sắc tài nghệ cá nhân hơn là khoa học. Một người nắm được một ngôn ngữ lập trình và một số mẹo vặt tận dụng cấu hình phần cứng cụ thể của máy tính có thể được xem là chuyên gia nắm bắt được những bí mật của “nghệ thuật lập trình”.

1.2 Cuộc khủng hoảng PM những năm 60
Những năm 60 đã bùng nổ “ cuộc khủng hoảng về đảm bảo phần mềm” được đặc trưng
bởi hai hiện tượng sau đây:
Chi phí cho tin học quá lớn, trong đó chi phí cho phần mềm chiếm tỉ lệ cao và ngày càng tăng so với chi phí cho kỹ thuật tin học (phần cứng).
o Năm 1965 tổng chi phí cho tin học trên Thế giới chiếm 250 tỉ Franc.
o Rất nhiều đề án lớn nhằm ứng dụng tin học bị thất bại liên tiếp. Nguyên nhân thất bại chủ yếu là do phần đảm bảo sản phẩm
Để giải quyết những vướng mắc trong kỹ thuật lập trình, các nhà tin học lý thuyết đã đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu bản chất của ngôn ngữ, thuật toán và các hoạt động lập trình và nâng nội dung của nó lên thành nguyên lý khoa học.


Các kết quả nghiên cứu điển hình như:
+ Dijkstra trong nghiên cứu của mình đã chỉ ra rằng: “động thái của chương trình có thể được đánh giá một cách tường minh qua các cấu trúc lặp, rẽ nhành, gọi đề quy...” và rằng ”... tay nghề của lập trình viên tỷ lệ nghịch với toán tử goto mà anh ta viết trong chương trình”
+ Gues trong bài báo của mình đã phân tích sâu sắc nguyên nhân dẫn đên tình trọng trong lập trình dùng goto bừa bãi sẽ biến chương trình thành một mớ rối rắm như món mì sợi.
+ Gries phê phán trong các trường đại học, người ta dạy ngôn ngữ lập trình chứ không dạy kỹ thuật lập trình, người ta dạy các mẹo để lập trình chứ không quan tâm đến các nguyên lý phương pháp luận lập trình.

1.3 Những tư tưởng cách mạng trong lập trình
Tính cách mạng của những quan điểm khoa học nẩy nở trong giai đoạn này thể hiện ở
những điểm sau đây:
o Chương trình máy tính và lập trình viên trở thành đối tượng nghiên cứu của lý thuyết lập trình
o Vấn đề cơ bản đặt ra đối với lý thuyết lập trình là “làm thế nào có thể làm chủ được sự phức tạp của hoạt động lập trình”.
Do trí tuệ của từng cá nhân lập trình viên là có hạn mà các vấn để thực tiễn cần giải quyết bằng các công cụ tin học là lớn và phức tạp. Vấn đề đặt ra là liệu có thể phân bài toán lớn thành những bài toán nhỏ có độ phức tạp thấp để giải riêng, sau đó tổng hợp kết quả lại được không ?

Các kết quả nghiên cứu đạt được:
+ Năm 1969, Hoere phát biểu các tiên đề phục vụ cho việc chứng minh tính đúng đắn của chương trình và phát hiện tính chất bất biến của vòng lặp. Sau đó Dijkstra và Hoere đã phát triển ngôn ngữ lập trình có cấu trúc.
+ Để triển khai được các nguyên lý lập trình Wirth đã thiết kế và cài đặt ngôn ngữ ALGOL W – một biến thể của ALGOL – 60. Sau này ALGOL W tiếp tục được hoàn thiện để trở thành ngôn ngữ lập trình Pascal. Đây là ngôn ngữ giản dị, trong sáng về cú pháp, dễ minh họa các tư tưởng của lập trình hiện đại => Rất phù hợp trong giảng dạy.
+ Năm 1978, Kernighan và Ritchie đã thiết kế ra ngôn ngữ lập trình C.

Cuộc cách mạng lập trình diễn ra những năm 60 – 70 đem lại cho chúng ta những nhận thức sau đây:
o Lập trình là một trong những lĩnh vực khó nhất của toán học ứng dụng. Có thể coi lập trình như một khoa học nhằm đề xuất các nguyên lý và phương pháp nâng cao hiệu xuất lao động cho lập trình viên. Năng xuất ở đây cần định hướng trước hết đến:
 Tính đúng đắn của chương trình
 Tính dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hiện của chương trình
 Tính dễ sửa đổi của chương trình
 Tận dụng tối đa khả năng của thiết bị mà vẫn không phụ thuộc vào thiết bị.
o Tóm lại: Kỹ thuật lập trình hay ở mức độ rộng hơn là CNPM nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là “Sử dụng tối ưu sự phối hợp giữa người và máy”.
o Người ta chỉ kiểm soát được tính đúng đắn của một đối tượng nào đó nếu nó được kiến trúc một cách đơn giản và trong sáng.
 Lập trình viên phải thoát khỏi những ràng buôc cụ thể về văn phạm của ngôn ngữ lập trình, phải diễn đạt một cách trong sáng và đúng đắn các chỉ thị (chứ không phải biết bao nhiêu ngôn ngữ) – đây là tiêu chuẩn số 1.
 Trong lập trình, một số lập trình viên mới hay bị cột chặt vào những ngôn ngữ lập trình cụ thể. Thực chất của quá trình lập trình là “người ta không lập trình trên một ngôn ngữ cụ thể mà lập trình hướng đến nó”


1.4 Triển khai chương trình theo sắc thái công nghệ
Xem thêm

50 Đọc thêm

Lập trình c cho vđk 8051

LẬP TRÌNH C CHO VĐK 8051

Trong kỹ thuật lập trình vi điều khiển nói chung, ngôn ngữ lập trình được sử
dụng thường chia làm 2 loại: Ngôn ngữ bậc thấp và Ngôn ngữ bậc cao.
Ngôn ngữ bậc cao là các ngôn ngữ gần vơi ngôn ngữ con người hơn, do đó việc
lập trình bằng các ngôn ngữ này trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Có thể kể đến một
số ngôn ngữ lập trình bậc cao như C, Basic, Pascal… trong dó C là ngôn
ngữ thông dụng hơn cả trong kỹ thuật vi điều khiển. Về bản chất, sử dụng các ngôn
ngữ này thay cho ngôn ngữ bậc thấp là giảm tải cho lập trình viên trong việc nghiên
cứu các tập lệnh và xây dựng các cấu trúc giải thuật. Chương trình viết bằng ngôn ngữ
bậc cao cũng sẽ được một phần mềm trên máy tính gọi là trình biên dịch (Compiler)
chuyển sang dạng hợp ngữ trước khi chuyển sang mã máy.
Khi sử dụng ngôn ngữ C người lập trình không cần hiểu sâu sắc về cấu trúc của
bộ vi điều khiển. Có nghĩa là với một người chưa quen với một vi điểu khiển cho
trước sẽ xây dựng được chương trình một cách nhanh chóng hơn, do không phải mất
thời gian tìm hiểu kiến trúc của vi điều khiển đó. Và việc sử dụng lại các chương trình
đã xây dựng trước đó cũng dễ dàng hơn, có thể sử dụng toàn bộ hoặc sửa chữa một
phần.
Xem thêm

72 Đọc thêm

ĐỀ KT (1IẾT) TIN 8 - ĐỀ 7

ĐỀ KT (1IẾT) TIN 8 - ĐỀ 7

KIỂM TRA 1 TIẾT Đề 07 _ MÔN Tin học (20 câu trắc nghiệm+3 câu tự luận)Họ và tên :.....................................................................Lớp:...............................................................................Điểm Lời phêI. Trắc nghiệm khách quan (4):Câu 1: Cấu trúc chung của một chương trình gồm những gì?A. Phần khai báo B. Phần thân C. Phần tên D. a, b đúngCâu 2: Tên nào là hợp lệ trong các tên sau:A. STamgiac B. Lop em C. Con người D. Tam giacCâu 3: Trong giao tiếp nguời và máy tính, “ Nhập dữ liệu” là?A. Input B. Output C. a, b đúng D. a, b chưa đúngCâu 4: Phần mở rộng của Turbo Pascal là:A. .cOm B. . Pas C. .Net D. .TxtCâu 5: Câu nào sau đây là đúng nhất trong việc tạo ra chương trình máy tínhA. Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu đượcB. Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình, dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu đượcC. Viết chương trình bằng ngôn ngữ PascalD. Tất cả đều saiCâu 6: Ngôn ngữ dùng để viết chương trình cho máy tính hiểu được gọi là:A. Ngôn ngữ lập trình B. Ngôn ngữ máyC. Ngôn ngữ tiếng Anh D. a, b đúngCâu 7: Trong Turbo Pascal, từ khóa viết đúng chính tả có màu gì?A. Màu trắng B. Màu vàng C. Màu xanh D. Màu đenCâu 8: Câu lệnh Clrscr dùng để làm gì?A. Phân biệt chữ hoa, chữ thường B. Xóa màn hình in kết quảC. Chỉ sử dụng khi khai báo thư viện Crt D. b, c đúngCâu 9: Viết chương trình là gì?A. Viết các câu lệnh để chỉ dẫn máy tính
Xem thêm

2 Đọc thêm

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG “DỰ BÁO THỜI TIẾT” TRÊN NÊN ANDROID

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG “DỰ BÁO THỜI TIẾT” TRÊN NÊN ANDROID

thời tiết trên hệ điều hành android8CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID1.1.Android và lịch sử phát triểnAndroid là một hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux được thiết kế dành chocác thiết bị di động có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tínhbảng. Ban đầu, Android được phát triển bởi Tổng công ty Android, với sự hỗ trợ tàichính từ Google và sau này được chính Google mua lại vào năm 2005. Android ramắt vào năm 2007 cùng với tuyên bố thành lập Liên minh thiết bị cầm tay mở: mộthiệp hội gồm các công ty phần cứng, phần mềm, và viễn thông với mục tiêu đẩymạnh các tiêu chuẩn mở cho các thiết bị di động. Chiếc điện thoại đầu tiên chạyAndroid được bán vào tháng 10 năm 2008.Android có mã nguồn mở và Google phát hành mã nguồn theoGiấy phépApache. Chính mã nguồn mở cùng với một giấy phép không có nhiều ràng buộc đãcho phép các nhà phát triển thiết bị, mạng di động và các lập trình viên nhiệt huyếtđược điều chỉnh và phân phối Android một cách tự do. Ngoài ra, Android còn cómột cộng đồng lập trình viên đông đảo chuyên viết các ứng dụng để mở rộng chứcnăng của thiết bị, bằng một loại ngôn ngữ lập trình Java có sửa đổi. Vào tháng 10năm 2012, có khoảng 700.000 ứng dụng trên Android, và số lượt tải ứng dụng từGoogle Play, cửa hàng ứng dụng chính của Android, ước tính khoảng 25 tỷ lượt.Những yếu tố này đã giúp Android trở thành nền tảng điện thoại thông minhphổ biến nhất thế giới, vượt qua Symbian vào quý 4 năm 2010, và được các công tycông nghệ lựa chọn khi họ cần một hệ điều hành không nặng nề, có khả năng tinhchỉnh, và giá rẻ chạy trên các thiết bị công nghệ cao thay vì tạo dựng từ đầu. Bảnchất mở của Android cũng khích lệ một đội ngũ đông đảo lập trình viên và những
Xem thêm

Đọc thêm

FX3u 3uc programming manual (vietnamese)

FX3U 3UC PROGRAMMING MANUAL (VIETNAMESE)

Bộ Điều Khiển Lập Trình FX 3U FX 3UC 1. Giới thiệu
Sổ Tay Lập Trình Tài Liệu Hướng Dẫn Ứng Dụng
1.1 Ngôn ngữ lập trình PLC

21

1. Giới thiệu

Chương này giải thích các phần cơ bản liên quan đến việc lập trình các bộ điều khiển lập trình FX 3U
và FX3UC .

a. Ngôn ngữ lập trình PLC
Mục này giải thích các đặc tính lập trình PLC FX 3U và FX3UC.

1.1.1 Các dạng ngôn ngữ lập trình
PLC FX3U và FX3UC hỗ trợ ba dạng ngôn ngữ lập trình:

1. Lập trình danh sách ( List programming)
Đây là phương pháp cơ bản.
1) Đặc tính
Trong phương pháp này, các chuỗi lệnh được nhập vào theo dạng các từ khóa lệnh như
LD, AND và OUT.
Phương pháp nhập vào này là cơ sở của các chương trình tuần tự.
2) Ví dụ
Bước Lệnh Số thiết bị
0000 LD X000
0001 OR Y005
0002 ANI X002
0003 OUT Y005
2. Lập trình sơ đồ mạch
Trong phương pháp này, trên màn h ình là dạng hình thang.
Xem thêm

1016 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LẬP TRÌNH MẠNG LỰA CHỌN ĐỀ THI TỪ XA

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LẬP TRÌNH MẠNG LỰA CHỌN ĐỀ THI TỪ XA

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LẬP TRÌNH MẠNG LỰA CHỌN ĐỀ THI TỪ XA ( có kèm theo code)
MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1 3
NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ 3
LẬP TRÌNH JAVA TRÊN MẠNG 3
1.1. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Java. 3
1.2. Liên lạc trên Internet. 3
1.2.1. Họ giao thức TCPIP (Transmision Control ProtocolInternet Protocol). 3
1.2.2. Chuyển dữ liệu trên mạng và giao thức UDP (User Datagram Protocol). 4
1.3. Giao tiếp trên mạng theo mô hình kháchchủ (ClientServer) và khái niệm Socket. 4
1.4. Thư viện Java.net và sử dụng TCP Socket. 6
1.4.1. Tìm hiểu một số lớp cần thiết của gói thư viện Java.net. 6
CHƯƠNG 2 10
BÀI TOÁN “LỰA CHỌN ĐỀ THI TỪ XA” 10
2.1. Mô tả bài toán “Lựa chọn đề thi từ xa”. 10
2.2. Phân tích bài toán. 10
2.3. Các bước của chương trình. 10
2.4. Demo chương trình 14
PHẦN KẾT LUẬN 17
TÀI LIỆU THAM KHẢO 18LỜI MỞ ĐẦU
Thời đại ngày nay, Công nghệ thông tin chiếm lĩnh một vị trí hàng đầu trong hệ thống khoa học kỹ thuật, đồng thời nó đóng góp tích cực cho mọi sự thành công của mọi lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.
Qua quá trình tiếp nhận, lĩnh hội, tìm hiểu và nghiên cứu những kiến thức về hệ tin học phân tán, lập trình mạng và được sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Lê Văn Sơn. Nhóm chúng tôi chọn thực hiện đề tài “Lựa chọn đề thi từ xa”. Đây là một bài toán khá hấp dẫn, phù hợp với xu thế hiện nay và mang tính thực tế cao.
Nội dung đề tài này bao gồm:
Chương 1: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lập trình Java trên mạng.
Chương 2: Tìm hiểu bài toán “Lựa chọn đề thi từ xa”
Trong một thời gian ngắn, chúng tôi bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình Java để giải quyết một bài toán lớn nên không thể tránh khỏi được những hạn chế và sai sót. Rất mong sự góp ý quý báu của Thầy và các bạn để đề tài được hoàn thiện và đáp ứng thực tế hơn.
Xem thêm

19 Đọc thêm