VIỆT NAM GIA NHẬP WTO NĂM BAO NHIÊU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VIỆT NAM GIA NHẬP WTO NĂM BAO NHIÊU":

Các Cơ Hội Và Thách Thức Của Việt Nam Khi Gia Nhập WTO

CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

Như đã biết , Việt Nam chúng ta được đánh giá là 1 nước đang phát triển và thực sự , chúng ta mới chỉ thoát khỏi khủng hoảng và lệ thuộc kinh tế hơn chục năm.Đối với đấu trường kinh tế giới , các sân chơi dường như còn quá xa vời và cao lớn với tầm vóc nền kinh tế Việt Nam.Việc chúng ta gia nhập WTO ko mang ý nghĩa thúc đẩy ngay việc phát triển kinh tế những năm đầu này mà mang ý nghĩa quyết định cho tương lai của nền kinh tế Việt Nam mai sau.Vậy để chuẩn bị tốt cho sân chơi WTO , sẵn sang hội nhập vào biển kinh tế thế giới mà vẫn giữ cho chúng ta “ hòa nhập chứ ko hòa tan “ , tránh bị khủng hoảng và lệ thuộc kinh tế cũng như giữ vững được lập trường chính trị , thể chế ; chúng ta cần 1 lộ trình dài và chắc chắn nhằm giúp kinh tế Việt Nam tránh sock và có thể hòa nhập trong ổn định với thị trường thương mại lớn nhất Thế Giới này.
Xem thêm

32 Đọc thêm

Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè của Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO (Lấy ví dụ Công ty Đầu tư Phát triển chè Nghệ An)

THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CHÈ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP WTO (LẤY VÍ DỤ CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN)

1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là thành viên của WTO và đã thực hiện những cam kết về mở cửa thị trường cũng như được hưởng những ưu đãi trong tổ chức này. Việc gia nhập WTO tạo ra các cơ hội phát triển lớn cho nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành chè nói riêng khi các rào cản thương mại đuợc dỡ bỏ, cơ hội thâm nhập thị trường quốc tế trở nên rõ ràng hơn. Do đó, việc tận dụng cơ hội để phát triển ngành chè Việt Nam là việc làm cần thiết.
Hiện nay, Việt Nam hiện đang đứng thứ 7 về xuất khẩu và chiếm 6% sản lượng xuất khẩu chè của thế giới. Năm 2006, xuất khẩu chè của cả nước đạt 111 triệu USD, sản lượng xuất khẩu đạt 105 nghìn tấn, tăng 14% về kim ngạch và 19,3% về lượng so với năm 2005. Tuy vậy, ngành chè đang đứng trước những thách thức lớn cần phải xem xét và giải quyết. Hệ thống phân phối sản phẩm chè trên thị trường nước ngoài không hợp lý, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, thiếu vùng nguyên liệu, sản xuất nhỏ lẻ là những bất cập mà ngành chè đang gặp phải, và là nguyên nhân gây ra tình trạng hàng loạt lô hàng chè xuất khẩu Việt Nam bị trả về, giá xuất khẩu chỉ bằng một nửa các nước trong khu vực, khả năng cạnh tranh thấp, tình trạng mất thị trường thường diễn ra. Nếu không khắc phục được tình trạng đó, mặt hàng chè Việt Nam khó có khả năng cạnh tranh khi Việt Nam là thành viên WTO.
Với mục tiêu trong trong giai đoạn 20102015, xuất khẩu chè đạt trên 200 triệu USD hàng năm, Việt Nam cần phải có các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu chè. Vì vậy, việc chọn đề tài “Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè của Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO (Lấy ví dụ Công ty Đầu tư Phát triển chè Nghệ An)” có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Hiện nay có một số đề tài có nghiên cứu về ngành chè: Luận văn (2003) “Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mặt hàng chè Việt Nam sang thị trường Mỹ” của Lý Thị Thu Hiền đề cập tới các đặc điểm của ngành chè Việt Nam và nhu cầu của thị trường Mỹ từ đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chè sang thị trường này; Luận văn (2004) “Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu mặt hàng chè Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn hiện nay” của Trần Thị Ngọc đề cập các giải pháp tăng cường xuất khẩu chè sang thị trường EU; hay đề tài nghiên cứu (2003) “Một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất chè trong điều kiện hiện nay” của Nguyễn Thị Minh Hạnh, đề cập đến khía cạnh tài chính trong việc tăng cường năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp chè Việt Nam. Những đề tài này đều không xem xét vấn đề gia nhập WTO của Việt Nam và cũng chưa nghiên cứu tổng hợp các vấn đề liên quan đến thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá tình hình thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mặt hàng này trong điều kiện Việt Nam là thành viên WTO.
Để thực hiện mục tiêu trên, đề tài đặt ra các nhiệm vụ: (1) Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá và tổng kết kinh nghiệm một số nước về thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè làm bài học đối với Việt Nam, (2) Đánh giá hoạt động thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, (3) Nghiên cứu xu hướng thị trường chè thế giới và chiến lược phát triển ngành chè, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu chè Việt Nam khi gia nhập WTO.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO. Đề tài nghiên cứu sâu trường hợp Công ty Đầu tư Phát triển chè Nghệ An trong lĩnh vực xuất khẩu nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè Việt Nam.
Đề tài nghiên cứu hoạt động thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè Việt Nam từ năm 1995 đến nay từ khía cạnh chính sách và lấy Công ty Đầu tư Phát triển chè Nghệ An làm trường hợp nghiên cứu.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đề tài còn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, đặc biệt là phương pháp nghiên cứu tình huống để giải quyết nhiệm vụ đặt ra.
6. Những đóng góp của đề tài
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá, tổng kết kinh nghiệm các nước về xuất khẩu chè đề làm bài học cho Việt Nam.
Phân tích thực trạng thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chè Việt Nam, đánh giá những thành công và hạn chế của hoạt động thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè Việt Nam hiện nay.
Dự báo xu thế chung của thị trường chè thế giới, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục chữ viết tắt, luận văn được trình bày trong 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về hoạt động thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá và kinh nghiệm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè của một số nước
Chương 2: Thực trạng hoạt động thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (Trường hợp Công ty Đầu tư Phát triển chè Nghệ An)
Chương 3: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng chè của Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO
Xem thêm

125 Đọc thêm

TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG

KẾT LUẬN Việc gia nhập WTO của Việt Nam tạo ra những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và các thành viên WTO.Một trong những thách thức đó là Việt Nam hiện tại có một địa vị kinh tế,[r]

49 Đọc thêm

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ XUẤT KHẨU KHI TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ XUẤT KHẨU KHI TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO

Vì thế, Bộ thương mại nhận định, trước mắt việc Trung Quốc gia nhập WTO có thể không làm giảm xuất khẩu giầy dép của Việt Nam vào các thị trường chính như EU, Mỹ, Nhật, nhưng từ năm 2005[r]

41 Đọc thêm

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ XUẤT KHẨU KHI TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO”.

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ XUẤT KHẨU KHI TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO”.

Vì thế, Bộ thơng mại nhận định, trớc mắt việc Trung Quốc gia nhập WTO có thể không làm giảm xuất khẩu giầy dép của Việt Nam vào các thị trờng chính nh EU, Mỹ, Nhật, nhng từ năm 2005 trở [r]

35 Đọc thêm

Thương mại Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO, thực trạng và một số giải pháp

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SAU 2 NĂM GIA NHẬP WTO, THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

“Thương mại Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO, thực trạng và một số giải pháp”
Công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam đã mang lại nhiều thành tựu kinh tế xã hội đáng ghi nhận. Việt Nam là một trong số ít nước chuyển đổi đạt được mức tăng trưởng kinh tế tương đối cao và liên tục trong thời gian dài, thực hiện khả năng thành công ổn định kinh tế vĩ mô... nhất là trong việc kiềm chế lạm phát, duy trì ở mức độ vừa phải thâm hụt ngân sách nhà nứơc và nợ nước ngoài.

Sau gần 2 năm gia nhập WTO, VN đã học được những gì trong việc điều hành vĩ mô? Những vấn đề được các những thành tựu và thách thức” tác động tích cực nhất của việc 2 năm Việt Nam gia WTO, là môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam được cải thiện đáng kể, nhờ đó Việt Nam đã trở thành điểm hấp dẫn các nguồn vốn từ bên ngoài.
Xem thêm

32 Đọc thêm

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

phân tích thuận lợi và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO. với bài phân tích này các bạn có thể tìm hiểu về WTO, lịch sử Việt Nam gia nhập WTO, và quan trọng hơn hết là phân tích được mặt thuận lợi và thách thức khi nước ta gia nhập wto.

20 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KINH TẾCHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO


Nhóm 11: Trần Duy Hưng
Hoàng Thị Diệu Linh
Lê Thị Thu Trang


Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS Kim Ngọc
Hà Nội, 12014

MỤC LỤC
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2
DANH MỤC CÁC BẢNG 3
DANH MỤC CÁC HÌNH 3
LỜI MỞ ĐẦU 4
Chương 1 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 1
1.1. Đôi nét cơ bản về WTO 1
1.2. Tóm tắt quá trình Việt Nam gia nhập WTO 2
1.3. Tóm lược các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO 3
1.4. Tình hình thực hiện các cam kết của Việt Nam 5
Chương 2 8
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 8
2.1. Tác động tới tăng trưởng kinh tế 8
2.1.1. Đánh giá chung 8
2.1.2. Đánh giá theo ngành 10
2.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 13
2.2. Tác động đến thương mại 14
2.2.1. Xuất nhập khẩu 14
2.2.2. Thương mại trong nước 19
2.3. Tác động đến hoạt động đầu tư 21
2.3.1. Tác động đến vốn đầu tư toàn xã hội 21
2.3.2. Tác động của WTO tới đầu tư nước ngoài 22
2.3.3. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 25
Chương 3 27
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 27
3.1. Đánh giá tác động sau khi Việt Nam gia nhập WTO 27
3.1.1. Đối với tăng trưởng các ngành kinh tế 27
3.1.2. Thương mại 29
3.1.3. Đầu tư 30
3.2. Khuyến nghị 31
KẾT LUẬN 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt
1 ASEAN The Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
2 BTA Bilateral Trade Agreement Hiệp định Thương mại song phương
3 CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
4 CNXD Công nghiệp Xây dựng
5 DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
6 DSB Dispute Settlement Body Cơ quan giải quyết tranh chấp
7 ĐTNN Đầu tư nước ngoài
8 ĐTRNN Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
9 EU European Union Liên minh Châu Âu
10 FDI Foreign Direct Investment Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
11 FTA Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do
12 GATS General Agreement on Trade in Services Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ
13 GATT General Agreement on Tariffs and Trade Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan
14 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm trong nước
15 GPA Government Procurement Agreement Hiệp định mua sắm chính phủ của WTO
16 GTGT Giá trị gia tăng
17 HNKTQT Hội nhập Kinh tế Quốc tế
18 ITA Information Technology Agreement Hiệp định Công nghệ thông tin
19 MFN Mostfavourednation treatment Nguyên tắc Tối huệ quốc
20 NLT Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản
21 NSLĐ Năng suất lao động
22 SHTT Sở hữu trí tuệ
23 TM Thương mại
24 TMTD Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
25 TRIM TradeRelated Investment Measures Các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại
26 TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ
27 WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới
28 XKNK Xuất khẩuNhập khẩu
DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu Tên bảng Trang
Bảng 2.1: Thứ hạng xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam trên toàn thế giới theo thống kê của Tổ chức Thương mại thế giới giai đoạn 2003 2012 16
Bảng 2.2: Cơ cấu trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương (%) 18
18
Bảng 2.3: Cơ cấu trị giá nhập khẩu hàng hoá theo 19
Bảng 2.4: Cơ cấu mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế (%) 20
Bảng 2.5: Cơ cấu mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh (%) 21
Xem thêm

44 Đọc thêm

THÀNH TỰU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

THÀNH TỰU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Phát triển mạnh của hoạt động xuất nhập khẩu những năm qua là động lực thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ ăn theo và, do vậy, góp phần quan trọng duy trì tăng trưởng kinh [r]

4 Đọc thêm

THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

Do vậy, để phát triển nông nghiệp thời kỳ hội nhập vào WTO, việc tăng cường trang bị kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật, cách thức sản xuất tiên tiến cho người dân nông thôn thông qua chính hoạt[r]

6 Đọc thêm

 THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO

Do vậy, để phát triển nông nghiệp thời kỳ hội nhập vào WTO, việc tăng cường trang bị kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật, cách thức sản xuất tiên tiến cho người dân nông thôn thông qua chính hoạt[r]

6 Đọc thêm

VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

_B/ KHÓ KHĂN: _ _ -_ Nhận thức của quần chúng và một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp về cơ hội, thách thức của việc tham gia WTO ch−a cao; - Hệ thống pháp luật ch−a phù hợp với các ti[r]

10 Đọc thêm

vận dụng mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter đánh giá cường độ cạnh tranh ngành bán lẻ việt nam

VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH CỦA M.PORTER ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM

Sau gần 7 năm gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO), thị trường bán lẻ Việt Nam đã có nhiều biến chuyển mạnh mẽ, Việt Nam luôn được xếp thứ hạng cao về chỉ số kinh doanh bán lẻ, luôn nằm trong Top thị trường bán lẻ hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Từ ngày 112009, Việt Nam đã mở cửa thị trường bán lẻ, ngày càng nhiều các doanh nghiệp bán lẻ có 100% vốn đầu tư nước ngoài gia nhập thị trường làm cho thị trường bán lẻ Việt Nam trở nên sôi động, hội nhập vào xu hướng chung của thế giới và mở ra cơ hội phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại.Theo thống kê, hiện cả nước có 717 cửa hàng bán lẻ hiện đại, 8.600 chợ truyền thống. Cơ quan quản lý về bán lẻ là Bộ Công Thương mong muốn đến năm 2020, cả nước sẽ có 1.200 siêu thị, 157 trung tâm mua sắm, 180 trung tâm thương mại. Lúc đó, tỷ trọng bán lẻ hiện đại đạt 43%. Dự kiến tháng 12015 thị trường Việt Nam sẽ chính thức mở cửa hoàn toàn cho các doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo lộ trình cam kết gia nhập WTO. Điều này dự báo sẽ là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp bán lẻ trong nước.
Xem thêm

12 Đọc thêm

1HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

1HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

Việt Nam tổ chức thành công APEC lần thứ 14năm 2006• NỘI DUNGSơ lược các tổ chức Việt Nam đã gia nhậpTổng quan về WTO và tiến trình gia nhập của Việt NamYêu cầu đặt ra và bất cập của Việt Nam khi gia nhậpCơ hội và thách thứcKết quả đạt đượcWTO VÀ VIỆT NAMNHÌN LẠI & BƯỚC TIẾPWTO là gì?• WTO ( world trade organization ): tổ chứcthương mại thế giới• Thành lập theo Hiệp định thành lập tổ chứcthương mại thế giới ký tại Marrakesh(Maroc) ngày 15-4-1994• Chính thức hoạt động từ 1-1-1995, ra đờitrên cơ sở kế tục tổ chức tiền thân là Hiệpđịnh chung về thuế quan và thương mại
Xem thêm

43 Đọc thêm

tac dong cua viec gia nhap wto doi voi nong nghiep

TAC DONG CUA VIEC GIA NHAP WTO DOI VOI NONG NGHIEP

WTO là tổ chức thương mại quốc tế được thành lập ngày 11 1995, tiền thân là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), nhằm thảo luận để đưa ra phương thức qui định thương mại thế giới, đề ra các nguyên tắc về bảo hộ mậu dịch. Tất cả những qui định đó dựa trên 5 nguyên tắc cơ bản, đó là: (1) thương mại không phân biệt đối xử;(2) thương mại ngày càng được tự do hơn thông qua đàm phán;(3) dễ dự đoán, dự báo;(4) tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng;(5) dành cho các nước đang phát triển một số ưu đãi. Nhận thấy đây là cơ hội mở rộng, phát triển kinh tế, nâng tầm giao thương hàng hóa lên một bậc cao hơn và đưa đất nước hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, hướng tới một cộng đồng năng động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng. Do đó, Việt Nam cũng đã làm đơn xin gia nhập WTO từ năm 1995, và đã trải qua nhiều phiên đàm phán song phương với các đối tác thương mại và đàm phán đa phương, làm việc với Đoàn công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO. sau 11 năm đàm phán, thương lượng với nổ lực đầy quyết tâm để gia nhập WTO, ngày 7 tháng 11 năm 2006 Việt Nam đã chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Phía trước là cả một con đường rộng thênh thang nhưng đầy thử thách cho sự phát triển kinh tế đất nước nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Đảng, nhà nước và toàn bộ lực lượng xã hội đã không lưỡng lự trước ngã ba lịch sử mà chúng ta đã lựa chọn con đường tiến lên cùng nhân loại. Ai cũng biết rằng cơ hội sẽ đến nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực, lựa chọn các quyết sách thông minh và nhiều thách thách, chướng ngại, rủi ro chờ đợi chúng ta ở phía trước. Cơ hội tiềm năng đã có, rủi ro đang rình rập, vậy làm thế nào để chúng ta biến cơ hội tiềm năng thành hiện thực và khai thác tối đa lợi ích của nó, đồng thời hạn chế đến mức tối thiểu những nguy cơ. Thông qua môn học Luật kinh doanh thương mại quốc tế bản thân tôi phần nào đã nhận thấy tầm quan trọng về các chính sách, thể chế về pháp luật và các định hướng chiến lược mà nhà nước ta áp dụng khi gia nhập WTO. Trong khuôn khổ thời gian cho phép tôi xin được nêu lên những ý kiến về Những tác động của việc gia nhập WTO đối với lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam, đề tại chủ yếu giải quyết một số câu hỏi sau:1.Chúng ta cần hoàn thiện và xây dựng những chính sách mới gì để hài hoà hoá và hợp chuẩn chính sách nông nghiệp và nông thôn phù hợp với khuôn khổ và chuẩn mực quốc tế?2.Cần có những chính sách gì để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam, của các doanh nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn và của các ngành hàng nông lâm sản, đặc biệt là các ngành hàng nông lâm sản chủ lực? Hay nói một cách khác là cần có những chính sách và cơ chế gì để thúc đẩy sự phát triển của ngành, của doanh nghiệp của sản phẩm ngành nông nghiệp, nông thôn?3.Liệu chúng ta có phải điều chỉnh lại các định hướng chiến lược phát triển trong cơ cấu ngành nông lâm nghiệp không? Nếu có chiến lược điều chỉnh đó là gì, thể chế chính sách gì để khuyến khích sự điều chỉnh này?4. Chúng ta cần có cơ chế và chính sách gì để tận dụng và khai thác triệt để các qui định, các công cụ của WTO nhằm bảo vệ và hỗ trợ nền nông nghiệp và nông thôn nước ta trước sự cạnh tranh của nông sản thế giới? Các biện pháp và công cụ này đương nhiên là phù hợp với qui định của WTO và cam kết của nước ta khi gia nhập.Hôi nhập kinh tế quốc tế là vấn đề phức tạp, tác động nhiều chiều và cũng là vấn đề mới mẻ. Ngành nông nghiệp và nông thôn sẽ chịu tác động rất lớn. Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và viết đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, bản thân tôi rất mong được sự chia sẻ, nhận được sự trao đổi và đóng góp nhiều ý tưởng của Giảng viên và các bạn đọc để tiểu luận được hoàn thiên hơn
Xem thêm

21 Đọc thêm

Chiến lược marketing sản phẩm mặt nạ dưỡng da

CHIẾN LƯỢC MARKETING SẢN PHẨM MẶT NẠ DƯỠNG DA

Nền kinh tế Việt Nam sau một năm gia nhập WTO đã có những bước phát triển lớn và đạt được nhiều thành tựu nhất định.Riêng đối với hoạt động thương mại,nước ta được hưởng quy chế thành viên của WTO,điều này tạo cơ hội cho việc mở rộng thị trường ,nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu ,tăng tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ.Thị trường trong nước phát triển sôi động với nhiều chủng loại hàng hóa đa dạng ,phong phú. Trong sự phát triển chung đó sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến thị trường mỹ phẩm Việt Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân là 20%năm.
Xem thêm

25 Đọc thêm

HOI NHAP VAN HOA VA HOI NHAP KINH TE KHI VIET NAM GIA NHAP WTO

HOI NHAP VAN HOA VA HOI NHAP KINH TE KHI VIET NAM GIA NHAP WTO

Vào WTO không chỉ là Hội nhập kinh tế quốc tế mà cònlà hội nhập văn hóa, hoặc đúng hơn là hội nhập văn hóađể thành công.1.WTOWTO có tên đầy đủ là Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization). Tổchức này được thành lập và hoạt động từ 01/01/1995 với mục tiêu thiết lập và duy trì mộtnền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch.Tổ chức này kế thừa và phát triển các quy định và thực tiễn thực thi Hiệp định chung vềThương mại và Thuế quan - GATT 1947 (chỉ giới hạn ở thương mại hàng hoá) và là kếtquả trực tiếp của Vòng đàm phán Uruguay (bao trùm các lĩnh vực thương mại hàng hoá,dịch vụ, sở hữu trí tuệ và đầu tư).Tính đến ngày 26/6/2014, tổ chức này có 160 thành viên. Việt Nam gia nhập WTO vàongày 26/1/2006Nhiệm vụ của WTOWTO được thành lập với 04 nhiệm vụ chủ yếu:• Thúc đẩy việc thực hiện các Hiệp định và cam kết đã đạt được trong khuôn khổ WTO(và cả những cam kết trong tương lai, nếu có);• Tạo diễn đàn để các thành viên tiếp tục đàm phán, ký kết những Hiệp định, cam kếtmới về tự do hoá và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại;•Giải quyết các tranh chấp thương mại phát sinh giữa các thành viên WTO;•Rà soát định kỳ các chính sách thương mại của các thành viên.2.hội nhập kinh tế và hội nhập văn hóa.Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tếLà việc gắn kết nền kinh tế nước ta với các nền kinh tế khác trên thế giới,xây dựng mộtnền kinh tế mở,hội nhập với khu vực và thế giới,hướng mạnh về xuất khẩu,đồng thời thay
Xem thêm

2 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT WTO VÀ NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ………. 4
1.1 Sơ lược WTO…………………………………………………………………………4
1.2 Nền nông nghiệp Việt Nam trước khi gia nhập WTO……………………………… 5

CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 6
2.1 Ảnh hưởng của WTO đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam………………………...6
2.1.1 Thuận lợi của nền nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO…………………..6
2.1.2 Thách thức đặt ra cho nền nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO………….9
2.2 Những thành tựu Việt Nam đã đạt được sau 2 năm gia nhập WTO ………………..12
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 17LỜI MỞ ĐẦU

Ngày 1112007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bắt đầu quá trình thực thi các nghĩa vụ và quyền lợi với tư cách là một thành viên hoàn toàn của Tổ chức Thương mại có quy mô toàn cầu này. Việc gia nhập WTO là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, là cột mốc đánh dấu sự hội nhập sâu rộng của đất nước chúng ta vào nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, việc gia nhập WTO cũng thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế với những thành công của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội trong nước và mở cửa, hội nhập với bên ngoài của Việt Nam trong hai thập kỷ qua.
Có thể nói, thời gian hơn 1 năm không phải là nhiều, nhưng những thành tựu Việt Nam đạt được sau khi là thành viên WTO thì không thể phủ nhận được. Và trong bài tiểu luận này nhóm chúng tôi sẽ làm rõ hơn nhưng tác động của WTO đến nền nông nghiệp Việt Nam, những sự thay đổi những thành tựu cũng như những khó khăn của Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại WTO.
Trong quá trình tìm hiểu, do khả năng còn hạn hẹp, nhóm 1 mới chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu tài liệu, tổng hợp các số liệu, các ý kiến, nhìn nhận của các chuyên gia v.v… Do đó, có thể bài viết sẽ còn nhiều khiếm khuyết, và chưa đạt được mục đích mà nhóm đã đặt ra. Bởi vậy, nhóm rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô và các bạn, để bài viết hoàn chỉnh hơn.
Xin chân thành cảm ơn
Nhóm 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT WTO VÀ NÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
1.1 Sơ lược về Tổ chức Thương mại Thế giới WTO
Tổ chức Thương mại Thế giới (tiếng Anh: World Trade Organization, viết tắt WTO; tiếng Pháp: Organisation mondiale du commerce; tiếng Tây Ban Nha: Organización Mundial del Comercio; tiếng Đức: Welthandelsorganisation) là một tổ chức quốc tế đặt trụ sở ở Genève, Thụy Sĩ có chức năng giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên với nhau theo các quy tắc thương mại.
WTO có các chức năng sau:
• Quản lý việc thực hiện các hiệp định của WTO
• Diễn đàn đàm phán về thương mại
• Giải quyết các tranh chấp về thương mại
• Giám sát các chính sách thương mại của các quốc gia
• Trợ giúp kỹ thuật và huấn luyện cho các nước đang phát triển
• Hợp tác với các tổ chức quốc tế khác
Hoạt động của WTO nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại. Ngày 13 tháng 5 năm 2005, ông Pascal Lamy được bầu làm Tổng giám đốc thay cho ông Supachai Panitchpakdi, người Thái Lan, kể từ 1 tháng 9 năm 2005. Tính đến ngày 25 tháng 1 năm 2008, WTO có 152 thành viên. Mọi thành viên của WTO được yêu cầu phải cấp cho những thành viên khác những ưu đãi nhất định trong thương mại, ví dụ (với một số ngoại lệ) những sự nhượng bộ về thương mại được cấp bởi một thành viên của WTO cho một quốc gia khác thì cũng phải cấp cho mọi thành viên của WTO (WTO, 2004c).
Ngày 7 tháng 11 năm 2006 Việt Nam chính thức gia nhập WTO sau 11 năm thương thuyết và là thành viên 150 của tổ chức này.
1.2 Nền nông nghiệp Việt Nam trước khi gia nhập WTO
Sản xuất nông nghiệp Việt Nam không những cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm mà còn sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.
Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong xuất khẩu nông sản. Từ chỗ 20 năm trở về trước, Việt Nam hầu như không xuất khẩu nông sản, cho tới nay, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo và cà phê đứng thứ hai tr
Xem thêm

25 Đọc thêm

TÀI LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ VỀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN VIỆT NAM

TÀI LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ VỀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA WTO ĐẾN VIỆT NAM

WTO tác động đến Việt Nam. trường cao
Trong thời đại ngày nay hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một điều tất yếu khách quan và là xu thế của thời đại có tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới. Hiện nay trên thế giới đã có hàng trăm hình thức tổ chức liên chính phủ và hàng nghìn hình thức phi chính phủ hoạt động trong hầu hết tất cả các lĩnh vực kinh tế chính trị xã hội. Trong đó có những tổ chức kinh tế và thương mại quốc tế, các tổ chức liên kết kinh tế đặc thù theo khu vực như khu mậu dịch tự do bắc mỹ ( NAFTA) thị trường chung nam mỹ ( MERCOSUR) tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và đỉnh cao của sự hội nhập trong lĩnh vực kinh tế và thương mại thế giới là sự ra đời của tổ chức thương mại thế giới WTO sau 11 năm kiên trì đàm phán 11012007 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO tổ chức kinh tế và thương mại lớn nhất hành tinh có thể nói rằng bước qua ngưỡng cửa WTO Việt Nam gần như đã hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu các cơ hội thị trường mở rộng gắn liền với áp lực cải cách thể chế nâng cao năng lực cạnh tranh gia tăng sẽ tạo thành động lực phát triển quan trọng nhất cho Việt Nam trong giai đoạn tới việc có sử dụng tốt các động lực này hay không sẽ quyết định việc gia nhập WTO và hội nhập kinh tế thế giới có tốt cho Việt Nam hay không phải thừa nhận rằng là nước gia nhập WTO muộn Việt Nam phải chịu nhiều điều kiện khó khăn thậm chí có thể là bất công đặc biệt là đối với một nền kinh tế còn khó khăn kém phát triển lại đang chuyển đổi như Việt Nam.Vậy để biết được WTO có những chức năng gí? Vai trò như thế nào? Việt Nam gia nhập WTO có những lợi ích gì? Thách thức ra sao? Đó cũng là những vấn đề mà nhóm chúng em sẽ nghiên cứu.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP

Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP

TRANG 36 - Gia nhập WTO sẽ tăng khả năng tiếp cận của Việt Nam vào thị trường dệt may của Hoa Kỳ; tuy nhiên sẽ không trực tiếp mở rộng quy mô thị trường; - Gia nhập WTO sẽ giúp Việt Nam [r]

38 Đọc thêm