LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI C

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI C":

lập trình cơ bản trong java

LẬP TRÌNH CƠ BẢN TRONG JAVA

lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java lập trình cơ bản trong java

86 Đọc thêm

cơ bản về ngôn ngữ lập trình c

CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

Cơ bản về ngôn ngữ lập trình c, một số lệnh cơ bản và vài nét về ngôn ngữ lập trình c. Bộ tài liệu này sẽ bước đầu giúp bạn có những khái niệm cơ bản nhất về c Sau khi đọc và học hết bộ tài liệu này bạn sẽ có thể lập trình được một số chương trình cơ bản cũng như bạn hoàn toàn có thể có nền móng vững chắc để học cao hơn Tóm lại bộ tài liệu này rất cần cho những ai mới bước chân vào c

79 Đọc thêm

KHÁI NIỆM CƠ BẢN C

KHÁI NIỆM CƠ BẢN C

TRANG 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN C Tạo 1 project FileNewProjectVisual C++CLR Console Applicationnhập tênOK Viết chương trình nhỏ: /* Nhập vào 2 số nguyên..  GETSCHAR*, PUTSCHAR*: NHẬP, XU[r]

10 Đọc thêm

Hướng dẫn lập trình C

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH C

Tài liệu hướng dẫn tự học môn lập trình c cơ bản để phát triển lên các ngôn ngữ cao cấp khác. hướng dẫn chi tiết để tự học lập trình C hiệu quả hơn. Sinh viên trong ngành ngoài ngành đều học dễ dàng được

65 Đọc thêm

Khởi đầu vững chắc cho người mới học lập trình c++ cơ bản

KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO NGƯỜI MỚI HỌC LẬP TRÌNH C++ CƠ BẢN

Nếu bạn đang đam mê lập trình và quyết định theo nghề thì ngôn ngữ bạn chọn để bắt đầu phụ thuộc rất nhiều vào cái mà bạn đang cố gắng học và đích cuối cùng bạn theo đuổi. Dù bạn muốn lập nghiệp bằng ngôn ngữ nào thì cũng nên bắt đầu từ việc học lập trình C++ cơ bản. Bởi vì những ngôn ngữ lập trình bậc cao như Java, C, JavaScript đều liên quan nguồn gốc với C.

6 Đọc thêm

Cơ bản lập trình song song MPI cho c c++

CƠ BẢN LẬP TRÌNH SONG SONG MPI CHO C C++

1 Mở đầu 2
2 MPI 3
2.1 Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Cài đặt MPICH2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3 Biên dịch và thực thi chương trình với MPICH2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 Cấu trúc cơ bản của một chương trình MPI 5
3.1 Cấu trúc chương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.2 Các khái niệm cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3 Ví dụ “Hello world” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.4 Ví dụ truyền thông điệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Các lệnh MPI 13
4.1 Các lệnh quản lý môi trường MPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2 Các kiểu dữ liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.3 Các cơ chế truyền thông điệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.4 Các lệnh truyền thông điệp blocking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.5 Các lệnh truyền thông điệp nonblocking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.6 Các lệnh truyền thông tập thể . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5 Một số ví dụ 23
5.1 Ví dụ tính số π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.2 Ví dụ nhân ma trận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tài liệu tham khảo 29
Xem thêm

30 Đọc thêm

C cơ bản đến nâng cao

C CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

C cơ bản nâng cao: bạn sẽ được học C từ những kiến thức cơ bản nhất cho đến những kiến thức chuyển sâu để bạn có đủ khả năng sử dụng C cho việc lập trình Windows form và lập trình WEB. Từ những kiến thức cơ bản này, bạn có thể dễ dàng sử dụng C để lập trình ứng dụng cho Windows hoặc lập trình web

68 Đọc thêm

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C Chương 1: Các khái niệm cơ bản

BÀI GIẢNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Nội dung chương 1 Các khái niệm cơ bản thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C trình bày về những nội dung lần lượt như sau: khái niêm về ngôn ngữ lập trình, lời chú thích, câu lệnh, kểu dữ liệu, biến, hằng, phép toán , biểu thức, các hàm thư viện chuẩn của ngôn ngữ C.

22 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT : LẬP TRÌNH C ỨNG DỤNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT : LẬP TRÌNH C ỨNG DỤNG

1. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành modul này, người học có khả năng Sử dụng được ngôn ngữ lập trình C cho vi điều khiển ( các kiểu dữ liệu, các phép toán xử lý dữ liệu, cấu trúc chương trình, mảng dư liệu, hàm.) Viết được các chương trình giải quyết các bài toán ứng dụng trong thực tế: Led đơn, Led 7 thanh, LCD, động cơ bước, động cơ DC.Modul này giúp người học phát triển năng lực: Tư duy lập trình, sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 2. Điều kiện tiên quyết:Đã học các modul: Nhập môn tin học(đã bao gồm cơ bản về ngôn ngữ lập trình C), vi điều khiển, điện tử căn bản. 3. Mô tả modul:Modul này cung cấp cho sinh viên các kiến thức:Ôn lại về ngôn ngữ C theo chuẩn ANSI Ôn lại về vi điều khiển AT89C51 KeilC cho vi điều khiển AT89C51Các Seminar về lập trình C cho Vi điều khiển
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH TRÊN WINDOWS GIỚI THIỆU MÔN HỌC TRẦN MINH THÁI

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH TRÊN WINDOWS GIỚI THIỆU MÔN HỌC TRẦN MINH THÁI

Bài giảng Lập trình trên Windows Giới thiệu môn học cung cấp kiến thức kỹ năng lập trình ứng dụng Windows cơ bản nâng cao; cung cấp kiến thức lập trình C cho các ứng dụng Windows và các hàm thư viện cơ bản .NET; sử dụng môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET 2015

16 Đọc thêm

Namespaces trong lập trình C

NAMESPACES TRONG LẬP TRÌNH C

tìm kiếm trên listview trong lập trình c×
code đọc số sang chữ trong lập trình c×
thủ thuật trong lập trình c×
câu lệnh trong lập trình c×
thừa kế trong lập trình c×
các hàm cơ bản trong lập trình c×chương trình mã hóa caesar trong lập trình c
tái định nghĩa trong lập trình c
cấu trúc trong lập trình c
bài tập về hàm trong lập trình c

5 Đọc thêm

LẬP TRÌNH C WINDOWS 09 BÀI TẬP TUẦN

LẬP TRÌNH C WINDOWS 09_BÀI TẬP TUẦN

Các sự kiện: WM_CHAR, WM_PAINT Các chức năng soạn thảo: a Nhập dữ liệu b Xóa bằng phím Backspace c Con trỏ di chuyển _ MỘT SỐ HƯỚNG DẪN KHI CÀI ĐẶT Lệnh cập nhật lại màn hình: Invalidate[r]

1 Đọc thêm

BÀI TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG LẬP TRÌNH C

BÀI TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG LẬP TRÌNH C

Nhập vào bán kính đáy R và chiều cao h của hình trụ tròn, tính diện tích đáy, diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ tròn theo công thức các số liệu là số thực, giá trị ∏đã được C[r]

14 Đọc thêm

Bài giảng LẬP TRÌNH C CƠ BẢN (HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP)

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH C CƠ BẢN (HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP)

Trên thực tế có nhiều bài toán có phương pháp giải quyết đơn giản nhưng quá trình thực hiện lại cồng kềnh lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho người giải bài toán nhàm chán, mệt mỏi dẫn đến mất tập trung gây ra sai sót. So với con người, máy tính có khả năng tính toán một khối lượng lớn các phép toán với độ chính xác cao trong khoảng thời gian cực ngắn (và không biết mệt). Do đó, từ lúc ra đời (khoảng năm 1940), máy tính đã trở thành một công cụ đa năng trong việc giải quyết các bài toán thuộc nhiều lãnh vực: quân sự, quản lý, khoa học, tư vấn, thương mại, …
Xem thêm

103 Đọc thêm

C++ và lập trình hướng đối tượng - Chương 11

C++ VÀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - CHƯƠNG 11

CÁC BỚC THỰC HIỆN TRONG PHÂN TÍCH HỚNG ĐỐI TỢNG.[r]

1 Đọc thêm

Lập trình C cơ bản dành cho người mới bắt đầu

LẬP TRÌNH C CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

oàn thành đầy đủ thông tin giúp tài liệu của bạn có thứ hạng cao trên kết quả tìm kiếm
oàn thành đầy đủ thông tin giúp tài liệu của bạn có thứ hạng cao trên kết quả tìm kiếm
oàn thành đầy đủ thông tin giúp tài liệu của bạn có thứ hạng cao trên kết quả tìm kiếm
oàn thành đầy đủ thông tin giúp tài liệu của bạn có thứ hạng cao trên kết quả tìm kiếm

16 Đọc thêm

Lập Trình C căn bản -L 23-Table of Content.

LẬP TRÌNH C CĂN BẢN L 23 TABLE OF CONTENT

Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp – Thực hành 21.. Quản Lý Tập Tin – Lý thuyết.[r]

1 Đọc thêm

LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

Khi có nhiều sự lựa chọn thì đây là cấu trúc phù hợp thay vì phải dùng nhiều lệnh if… else lồng nhau 3.1 CÚ PHÁP TRANG 9 _case n1:_ _các câu lệnh_ _case n2:_ _các câu lệnh_ _………_ _case n[r]

26 Đọc thêm

LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

2. Cho ba số a, b, c đọc vào từ bàn phím. Hãy tìm giá trị lớn nhất của ba số trên và in ra kết quả.3. Cho ba số a, b, c đọc vào từ bàn phím. Hãy in ra màn hình theo thứ tự tăng dần các số. (Chỉ được dùng thêm hai biến phụ).4. Viết chương trình nhập vào một số nguyên n gồm ba chữ số. Xuất ra màn hình chữ số lớn nhất ở vị trí nào?Ví dụ: n=291. Chữ số lớn nhất nằm ở hàng chục (chữsố 9).775. Viết chương trình nhập vào số nguyên n gồm ba chữ số. Xuất ra màn hình theo thứ tự tăng dần của các chữ số.Ví dụ: n=291. Xuất ra 129.6. Nhập vào ngày, tháng, năm. Kiểm tra xem ngày, tháng, năm đó có hợp lệ hay không? In kết quả ra màn hình.7. Nhập vào giờ, phút, giây. Kiểm tra xem giờ, phút, giây đó có hợp lệ hay không? In kết quả ra màn hình.8. Viết chương trình nhập vào ngày, tháng, năm hợp lệ. Cho biết năm này có phải là năm nhuận hay không? In kết quả ra màn hình.9. Viết chương trình tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, hình vuông, hình chữ nhật và hình tròn với những thông tin cần được nhập từ bàn phím.7822/04/20111410. Viết chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng:km đầu tiên là 13000đ.
Xem thêm

23 Đọc thêm