PHONG CÁCH LẬP TRÌNH JAVA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHONG CÁCH LẬP TRÌNH JAVA":

LẬP TRÌNH JAVA 4 BÀI TẬP

LẬP TRÌNH JAVA 4 BÀI TẬP

Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA Lập trình JAVA
Xem thêm

9 Đọc thêm

Java programming Tài Liệu Lập Trình Java Căn Bản Full

JAVA PROGRAMMING TÀI LIỆU LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN FULL

Ngôn ngữ lập trình Java
Tài liệu lập trình java căn bản đến nâng cao
Java không còn là một ngôn ngữ xa lạ với cộng đồng lập trình. Với việc có lợi thế khi được sinh ra với tiêu chí “Write Once, Run Anywhere” (WORA) – tức là “Viết một lần, thực thi khắp nơi”, cùng với việc liên tiếp cải tiến tốc độ biên dịch chương trình, để từng bước thu hẹp khoảng cách về thời gian biên dịch với các ngôn ngữ C, C++, … Java đã thực sự thể hiện vai trò quan trọng của mình trong giới chuyên môn
Xem thêm

54 Đọc thêm

ĐỀ THI LẬP TRÌNH JAVA (20092010)

ĐỀ THI LẬP TRÌNH JAVA (20092010)

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành CNTT Đề thi số 02 môn: LẬP TRÌNH JAVA (năm 20092010) của Trường Đại học Dân lập Văn Lang. Đề thi này có 42 câu hỏi trắc nghiệm.Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành CNTT Đề thi số 02 môn: LẬP TRÌNH JAVA (năm 20092010) của Trường Đại học Dân lập Văn Lang. Đề thi này có 42 câu hỏi trắc nghiệm.

12 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP
TRÌNH JAVA.........................................................................7
1.1. Mở đầu .........................................................................7
1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java............................7
1.2.1. Java là gì? ..............................................................7
1.2.2. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java........7
1.2.3. Một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java
........................................................................................8
1.3. Các ứng dụng Java...................................................... 10
1.3.1. Java và ứng dụng Console.................................... 10
1.3.2. Java và ứng dụng Applet ...................................... 11
1.3.3. Java và phát triển ứng dụng Desktop dùng AWT và
JFC................................................................................ 12
1.3.4. Java và phát triển ứng dụng Web.......................... 13
1.3.5. Java và phát triển các ứng dụng nhúng ................. 14
1.4. Dịch và thực thi một chương trình viết bằng Java........ 14
1.5. Chương trình Java đầu tiên.......................................... 15
1.5.1. Tạo chương trình nguồn HelloWordApp .............. 15
1.5.2. Biên dịch tập tin nguồn HelloWordApp................ 16
1.5.3. Chạy chương trình HelloWordApp....................... 16
1.5.4. Cấu trúc chương trình HelloWordApp.................. 17
Sử dụng phương thứcbiến của lớp................................ 17
1.6. Công cụ lập trình và chương trình dịch........................ 17
1.6.1. J2SDK................................................................. 17
1.6.2. Công cụ soạn thảo mã nguồn Java. ....................... 18
Chương 2: ............................................................................. 21
HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, ........................................... 21
TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC....................................... 21
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA.......................... 21
2.1. Biến............................................................................ 21
2.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở................................................. 23
2.2.1. Kiểu số nguyên .................................................... 24
2.2.2. Kiểu dấu chấm động............................................. 26
2
2.2.3. Kiểu ký tự (char) .................................................. 26
2.2.4. Kiểu luận lý (boolean).......................................... 27
2.3. Hằng:.......................................................................... 27
2.4. Lệnh, khối lệnh trong java........................................... 28
2.5. Toán tử và biểu thức ................................................... 29
2.5.1. Toán tử số học...................................................... 29
2.5.2. Toán tử trên bit..................................................... 29
2.5.3. Toán tử quan hệ logic....................................... 29
2.5.4. Toán tử ép kiểu .................................................... 30
2.5.5. Toán tử điều kiện ................................................. 30
2.5.6. Thứ tự ưu tiên ...................................................... 30
2.6. Cấu trúc điều khiển..................................................... 31
2.6.1. Cấu trúc điều kiện if… else ................................. 31
2.6.2. Cấu trúc switch… case........................................ 32
2.6.3. Cấu trúc lặp.......................................................... 32
2.6.4. Cấu trúc lệnh nhảy (jump) .................................... 33
2.7. Lớp bao kiểu dữ liệu cơ sở (Wrapper Class)................ 33
2.8. Kiểu dữ liệu mảng....................................................... 34
2.8.1. Khái niệm mảng................................................... 34
2.8.2. Khai báo mảng..................................................... 34
2.8.3. Cấp phát bộ nhớ cho mảng................................... 35
2.8.4. Khởi tạo mảng...................................................... 35
2.8.5. Truy cập mảng ..................................................... 35
2.9. Một số ví dụ minh họa: ............................................... 36
Chương 3: HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA............... 47
3.1. Mở đầu ....................................................................... 47
3.2. Lớp (Class) ................................................................. 48
3.2.1. Khái niệm............................................................ 48
3.2.2. Khai báođịnh nghĩa lớp ....................................... 48
3.2.3. Tạo đối tượng của lớp .......................................... 49
3.2.4. Thuộc tính của lớp ............................................... 49
3.2.5. Hàm Phương thức lớp (Method)......................... 50
3.2.6. Khởi tạo một đối tượng (Constructor)................... 52
3.2.7. Biến this............................................................... 53
Xem thêm

205 Đọc thêm

Học lập trình java ở đâu hà nội

HỌC LẬP TRÌNH JAVA Ở ĐÂU HÀ NỘI

Học lập trình java ở đâu Hà Nội Stanford là địa chỉ uy tín và chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao cho các lập trình viên tương lai, Stanford dạy kinh nghiệm lập trình là cầu nối của các lập trình viên.

6 Đọc thêm

BÀI 1 TỔNG QUAN LẬP TRÌNH JAVA

BÀI 1 TỔNG QUAN LẬP TRÌNH JAVA

1Lập trình Java cơ bảnCao Đức Thông - Trần Minh Tuấncdthong@ifi.edu.vn, tmtuan@ifi.edu.vn 2Bài 1. Tổng quan lập trình Java•Giới thiệu ngôn ngữ Java•Kiến trúc của Java•Nội dung một chương trình Java cơ bản•Các kiểu dữ liệu cơ bản & toán tử•Các cấu trúc điều khiển•Nhập dữ liệu từ bàn phím•Công cụ soạn thảo•Bài tập3Giới thiệu ngôn ngữ Java•Lịch sử phát triển của Java•Ra đời tại Sun Microsystems bởi James Gosling•1991: Version đầu tiên với tên “Oak”•
Xem thêm

34 Đọc thêm

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH JAVA MODULE 3

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH JAVA MODULE 3

Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3
Xem thêm

176 Đọc thêm

Học lập trình java ở đâu tốt nhất

HỌC LẬP TRÌNH JAVA Ở ĐÂU TỐT NHẤT

Học java tại Stanford bạn sẽ được các chuyên gia hàng đầu về lập trình chia sẻ kinh nghiệm thực tế, bạn sẽ không còn băn khoăn học lập trình Java ở đâu nữa.Java không chỉ là ngôn ngữ mà còn là nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng cho các doanh nghiệp lớn như ngân hàng, giao dịch trực tuyến..

5 Đọc thêm

Tham gia khóa học lập trình java trực tuyến tại stanford

THAM GIA KHÓA HỌC LẬP TRÌNH JAVA TRỰC TUYẾN TẠI STANFORD

Học lập trình java trực tuyến ngay hôm nay cùng với giảng viên của Stanford. Không chỉ là kiến thức, chúng tôi còn dạy bạn kinh nghiệm lập trình qua dự án.


Trước khi quyết định bắt đầu một khóa học lập trình Java trực tuyến, chúng ta thường băn khoăn Học lập trình Java ở đâu tốt và chuyên nghiệp? mà không tự hỏi: khi tham gia khóa học chúng ta có được kết quả gì sau khi hoàn thành khóa học, chúng ta muốn học trong môi trường thế nào, có phù hợp với khả năng của mình không?.
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÀI THỰC HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

BÀI THỰC HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

BÀI THỰC HÀNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

56 Đọc thêm

Báo cáo lập trình java về Interoperating with Legacy Code

BÁO CÁO LẬP TRÌNH JAVA VỀ INTEROPERATING WITH LEGACY CODE

.. .Lập trình Java – IT4784 Phần I Giới thiệu Interoperating with Legacy Code • Như sáng tạo hoàn toàn mới, ngày thời gian API Java phải tương thích với lớp có, chẳng hạn java. util.Date, java. util.GregorianCalender,... (Instant) NGUYỄN ĐỨC HẬU - 20124977 Lập trình Java – IT4784 • Tương tự vậy, ZonedDateTime tương tự java. util.GregorianCalendar, lớp có phương th ức chuyển đổi Java Phương thức chuyển đổi toZonedDateTime... 15:45:50 ICT 2014 NGUYỄN ĐỨC HẬU - 20124977 Lập trình Java – IT4784 Phần II Câu hỏi trắc nghiệm 1) Câu 1:Phương thức dùng để chuyển đổi lớp java. util.Date java. time.Instant? A Date.from(instant)
Xem thêm

8 Đọc thêm

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH JAVA 1

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH JAVA 1

Lý thuyết lập trình JAVA Lý thuyết lập trình JAVA Lý thuyết lập trình JAVA Lý thuyết lập trình JAVA Lý thuyết lập trình JAVA Lý thuyết lập trình JAVA Lý thuyết lập trình JAVA Lý thuyết lập trình JAVA Lý thuyết lập trình JAVA Lý thuyết lập trình JAVA

7 Đọc thêm

Tổng quan về Lập Trình Java

TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH JAVA

Tổng quan về Lập Trình Java, tài liệu hướng dẫn cơ bản về lập trình, ngôn ngữ lập trình, cũng như các thuật toán lập trình, cùng với ngôn ngữ lập trình Java, tài liệu chi tiết, dành cho các bạn nghiên cứu ,học tập về Java

75 Đọc thêm

Lớp học lập trình java chuyên nghiệp tại stanford

LỚP HỌC LẬP TRÌNH JAVA CHUYÊN NGHIỆP TẠI STANFORD

Lớp học lập trình Java tại Stanford, bạn sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về Java core, làm việc lớp lập trình CSDL bằng JDBC và lập trình desktop.Ở Việt Nam hiên nay nhu cầu tuyển dụng lập trình viên Java là rất lớn.

4 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH JAVA

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP TRÌNH JAVA

Kiến thức:
 Nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình với ngôn ngữ Java.
 Hiểu rõ mô hình xử lý sự kiện trong Java và các vấn đề liên quan đến
việc phát triển ứng dụng với giao diện đồ họa.
 Nắm được quy trình cơ bản sử dụng công nghệ Java để phát triển ứng
dụng giao tiếp CSDL, ứng dụng web.
3.2.2. Kỹ năng:
 Nắm vững kỹ năng lập trình ứng dụng với ngôn ngữ Java.
 Nắm vững cách thức sử dụng các giải pháp, công nghệ Java để phát triển
ứng dụng.
3.2.3. Thái độ:
 Nhận thức được vai trò và ý nghĩa của môn học
 Có ý thức tự học hỏi để nâng cao hiểu biết về các giải pháp công nghệ hỗ
trợ phát triển ứng dụng
Xem thêm

5 Đọc thêm

lap_trinh_java_split_10_6374

LAP_TRINH_JAVA_SPLIT_10_6374

tài liệu “Tự học ngôn ngữ lập trình Java” được thiết kế cho các đối tượng là những người chưa từng học lập trình và cả cho những lập trình viên chuyên nghiệp vì nó giới thiệu bao quát t

38 Đọc thêm

Tìm hiểu java tiếp cận lập trìnhphát triển công nghệtừng bước thành công

TÌM HIỂU JAVA TIẾP CẬN LẬP TRÌNHPHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆTỪNG BƯỚC THÀNH CÔNG

như chúng ta đã biết tất cả các ngôn ngữ lập trình dù phức tạp đến đâu cũng dựa trên nền tảng lập trình java.vậy để tiếp cận được với ngành lập trình thì trước hết phải tìm hiểu về ngôn ngữ java.mình xin cung cấp cho các bạn một số thông tin về java để các bạn tìm hiểu và bước đầu làm quen với ngành lập trình.cảm ơn đã ủng hộ.

30 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LẬP TRÌNH MẠNG LỰA CHỌN ĐỀ THI TỪ XA

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LẬP TRÌNH MẠNG LỰA CHỌN ĐỀ THI TỪ XA

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LẬP TRÌNH MẠNG LỰA CHỌN ĐỀ THI TỪ XA ( có kèm theo code)
MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1 3
NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ 3
LẬP TRÌNH JAVA TRÊN MẠNG 3
1.1. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Java. 3
1.2. Liên lạc trên Internet. 3
1.2.1. Họ giao thức TCPIP (Transmision Control ProtocolInternet Protocol). 3
1.2.2. Chuyển dữ liệu trên mạng và giao thức UDP (User Datagram Protocol). 4
1.3. Giao tiếp trên mạng theo mô hình kháchchủ (ClientServer) và khái niệm Socket. 4
1.4. Thư viện Java.net và sử dụng TCP Socket. 6
1.4.1. Tìm hiểu một số lớp cần thiết của gói thư viện Java.net. 6
CHƯƠNG 2 10
BÀI TOÁN “LỰA CHỌN ĐỀ THI TỪ XA” 10
2.1. Mô tả bài toán “Lựa chọn đề thi từ xa”. 10
2.2. Phân tích bài toán. 10
2.3. Các bước của chương trình. 10
2.4. Demo chương trình 14
PHẦN KẾT LUẬN 17
TÀI LIỆU THAM KHẢO 18LỜI MỞ ĐẦU
Thời đại ngày nay, Công nghệ thông tin chiếm lĩnh một vị trí hàng đầu trong hệ thống khoa học kỹ thuật, đồng thời nó đóng góp tích cực cho mọi sự thành công của mọi lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.
Qua quá trình tiếp nhận, lĩnh hội, tìm hiểu và nghiên cứu những kiến thức về hệ tin học phân tán, lập trình mạng và được sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Lê Văn Sơn. Nhóm chúng tôi chọn thực hiện đề tài “Lựa chọn đề thi từ xa”. Đây là một bài toán khá hấp dẫn, phù hợp với xu thế hiện nay và mang tính thực tế cao.
Nội dung đề tài này bao gồm:
Chương 1: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lập trình Java trên mạng.
Chương 2: Tìm hiểu bài toán “Lựa chọn đề thi từ xa”
Trong một thời gian ngắn, chúng tôi bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình Java để giải quyết một bài toán lớn nên không thể tránh khỏi được những hạn chế và sai sót. Rất mong sự góp ý quý báu của Thầy và các bạn để đề tài được hoàn thiện và đáp ứng thực tế hơn.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Lập trình mạng 9 RMI Remote Method Invocation

LẬP TRÌNH MẠNG 9 RMI REMOTE METHOD INVOCATION

Hỗ trợ gọi phương thức từ xa trên các đối tượng trong các máy ảo (JVM) khác nhau Tích hợp mô hình đối tượng phân tán vào ngôn ngữ lập trình Java theo một cách tự nhiên, có tin cậy trong khi vẫn duy trì các ngữ cảnh đối tượng của ngôn ngữ lập trình Java Làm cho mô hình đối tượng phân tán và mô hình đối tượng cục bộ không có sự khác biệt

93 Đọc thêm

TÌM HIỂU KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PHÂN TÁN TRONG JAVA

TÌM HIỂU KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PHÂN TÁN TRONG JAVA

Ngôn ngữ lập trình Java do công ty Sun Microsystems phát triển vào đầu thập kỷ 1990. Trải qua hơn 20 năm phát triển, Java thật sự đã lớn mạnh. Hiện tại, Java đã có mặt trong hầu hết các lĩnh vực lập trình với các tên gọi quen thuộc như Java.net, RMI, JDBC, JSP, Servlet, Java Mail, J2ME…

135 Đọc thêm