MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRONG KHU VỰC VÀ THẾ GI...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI TRONG KHU VỰC VÀ THẾ GI...":

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thạnh Ân Việt Nam

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THẠNH ÂN VIỆT NAM

Bước sang thế kỷ 21, nền kinh tế Việt Nam có những chyển biến tích cực, không ngừng thúc đẩy mở cửa hợp tác với các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới và đã có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt như : Kinh tế, chính trị, văn hóa… Tháng 11 2006 Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức th[r]

102 Đọc thêm

Giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước trong Liên minh thuế quan miền Nam châu Phi (SACU)

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRONG LIÊN MINH THUẾ QUAN MIỀN NAM CHÂU PHI (SACU)

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài luận án
Mở rộng, đa dạng hóa quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các đối tác là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 được thông qua tại Đại hội đại bi[r]

146 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM EU

PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM EU

Nêu tính cấp thiết của việc lựa chọn đề tài nghiên cứu:
Hoạt động kinh tế là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Trong xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa nền kinh tế thế giới đang ngày càng gia tăng như hiện nay, việc mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại đã trở thành tất yếu k[r]

70 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

Hiện nay khi xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ giữa các quốc gia với nhau dẫn đến hoạt động thương mại giữa các quốc gia ngày càng đa dạng và phát triển thì thanh toán quốc tế (TTQT) là hoạt động có vai trò đắc lực trong việc tạo dựng mối quan hệ thương mại đa phương và song phương. Đặc biệ[r]

88 Đọc thêm

Thực trạng và phương hướng xuất khẩu gạo của việt nam giai đoạn gần đây

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN GẦN ĐÂY

Trong điều kiện hiện nay, hoạt động giao tiếp giữa các quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực kinh tế thương mại ngày càng phát triển mở rộng và mang tính khu vực hóa và toàn cầu hóa một cách mạnh mẽ, đặc biệt là sự hình thành, tồn tại và phát triển của các liên kết kinh tế thương mại trong phạm vi k[r]

47 Đọc thêm

Nghiên cứu ứng dụng mô hình dự báo ngắn hạn để dự báo xu hướng biến động sản xuất tiêu thu tồn khoa ngành công nghiệp

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO NGẮN HẠN ĐỂ DỰ BÁO XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG SẢN XUẤT TIÊU THU TỒN KHOA NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Nghiên cứu phương pháp luận cơ bản về dự báo thống kê ngắn hạn để dự báo xu hướng biến động sản xuất, tiêu thụ, tồn kho ngành công nghiêp Nghiên cứu các mô hình dự báo knih tế ngắn hạn đang được áp dụng ở trong nước cũng như nước ngoài hiện nay, đồng thời giới thiệu một số mô hình dự báo xu hướng b[r]

77 Đọc thêm

WTO với tư cách là một tổ chức thương mại của tất cả các nước trên thế giới

WTO VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI CỦA TẤT CẢ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

WTO với tư cách là một tổ chức thương mại của tất cả các nước trên thế giới, thực hiện những mục tiêu đã được nêu trong Lời nói đầu của Hiệp định GATT 1947 là nâng cao mức sống của nhân dân các nước thành viên, đảm bảo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thương mại, sử dụng có hiệu quả nhất[r]

7 Đọc thêm

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẢNG LÃNH ĐẠO QUAN HỆ VIỆT NAM TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1991 2015

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẢNG LÃNH ĐẠO QUAN HỆ VIỆT NAM TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1991 2015

Việt Nam, Trung Quốc là hai nước láng giềng “núi liền núi, sông liềnsông”, nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị, kề vai sát cánh giúp đỡ nhautrong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội,vì độc lập tự do của hai dân tộc. Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải lúc[r]

71 Đọc thêm

QUAN HỆ MỸ TRUNG TRONG MƯỜI NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

QUAN HỆ MỸ TRUNG TRONG MƯỜI NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

Lời nói đầu
Trong thập niên đầu của thế kỷ XXI, thế giới đã chứng kiến những thay đổi hết sức lớn lao và nhanh chóng trong môi trường quốc tế và khu vực đã và đang tác động rất mạnh đến chiến lược, chính sách và quan hệ của các nước trên thế giới, nhất là sự thay đổi trong cán cân quyền lực giữa các[r]

69 Đọc thêm

Thực trạng quá trình xúc tiến thương mại điện tử của ebay

THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA EBAY

Hiện nay, nhờ có kỹ thuật số, cuộc sống con người được cải thiện rất nhiều, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Thương mại điện tử trên thế giới đang có xu hướng phát triển mạnh. Kỹ thuật số giúp con người tiết kiệm đáng kể các chi phí như: vận chuyển trung gian, chi phí giao dịch…và đặc biệt là có thể tiế[r]

53 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Hàng hải, chi nhánh Long Biên

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI, CHI NHÁNH LONG BIÊN

Việt Nam đang trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước theo hướng XHCN, cùng với công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh thì nền kinh tế cũng cần có những tăng trưởng và phát triển một cách b[r]

64 Đọc thêm

Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty XNK TRƯỜNG AN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY XNK TRƯỜNG AN

Xu thế phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương mại quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt trên thị trường thế giới. Hiện nay thủ công mỹ nghệ là m[r]

158 Đọc thêm

Phát triển vận tải hành khách nội địa của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)

PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA VIỆT NAM (VIETNAM AIRLINES)

PHẦN MỞ ĐẦU

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt không những với các doanh nghiệp trong nước mà còn cả với các tập đoàn đa quốc gia có tiềm lực lớn mạnh. Để tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp phải luôn tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra các[r]

157 Đọc thêm

NHẬN THỨC về XU THẾ PHÁT TRIỂN của LỊCH sử và TÍNH ĐÚNG đắn của VIỆC lựa CHỌN CON ĐƯỜNG lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM

NHẬN THỨC VỀ XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ VÀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA VIỆC LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Cuộc sống luôn vận động và hình thành những xu thế cơ bản trong thế giới chúng ta, nằm ở tầng sâu những sự kiện và quá trình hỗn độn. Phát quật lên những xu thế đó là nhiệm vụ của khoa học. Nhưng đó là việc làm không đơn giản, dễ dàng nếu chỉ nhìn vào hiện tượng mà chưa đi sâu vào khám phá bản chất[r]

7 Đọc thêm

DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÓNG MỚI TÀU CHỞ HÀNG KHÔ TRỌNG TẢI 7000 DWT TRỰC THUỘC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT BIỂN

DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÓNG MỚI TÀU CHỞ HÀNG KHÔ TRỌNG TẢI 7000 DWT TRỰC THUỘC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT BIỂN

Sau khi đã nghiên cứu một cách khách quan và chủ quan, cùng với chủ trương đường lối kinh tế của đảng và nhà nước. Việc đóng tàu không những mang lại giá trị kinh tế cao cho doanh nghiệp mà góp phần thúc đẩy cho ngành hàng hải Việt Nam lớn mạnh với đội ngũ tàu hàng kinh doanh quốc tế. Nhất là trong[r]

105 Đọc thêm

ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Trong nền kinh tế nước ta, vai trò của khu vực kinh tế Nhà nước mà lực lượng chủ yếu là các doanh nghiệp Nhà nước được coi là chủ đạo. Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: " ... thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó kinh tế Nhà nước[r]

38 Đọc thêm

thực trạng và giải pháp hoạt động theo mô hình kinh doanh ebay.com

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH KINH DOANH EBAY.COM

Hiện nay, nhờ có kỹ thuật số, cuộc sống con người được cải thiện rất nhiều, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Thương mại điện tử trên thế giới đang có xu hướng phát triển mạnh. Kỹ thuật số giúp con người tiết kiệm đáng kể các chi phí như: vận chuyển trung gian, chi phí giao dịch…và đặc biệt là có thể tiế[r]

55 Đọc thêm

Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty TNHH Công nghệ Dẫn Đầu

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DẪN ĐẦU

Tình hình thế giới trong những năm gần đây luôn có những biến động mạnh mẽ như hạn hán, lũ lụt, sóng thần, tai nạn hàng không, khủng bố và cả những cuộc chiến phi nghĩa do con người gây ra đã không ngừng tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên do có sự phát triển mạnh mẽ của nền khoa học c[r]

99 Đọc thêm

Chuyên đề khoa học KINH NGHIỆM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC KINH NGHIỆM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾChuyên đề khoa học

KINH NGHIỆM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG


Nhóm 07: Phùng Thị Hồng Hạnh
Phan Thị Mai Ly
Vũ Thị Thu

Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS Kim Ngọc
Hà Nội, 122013
MỤC LỤC[r]

48 Đọc thêm

Vấn đề Crưm trong quan hệ Nga – Ukraina từ năm 1991 đến nay

VẤN ĐỀ CRƯM TRONG QUAN HỆ NGA – UKRAINA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Quan hệ Nga – Ukraina có vai trò quan trọng không chỉ trong khu vực mà còn tác động đến toàn thế giới. Crưm là nơi có vị trí chiến lược quan trọng đối với cả Nga và phương Tây. Điều đó đã biến nơi đây thành “điểm nóng” của thế giới từ sau Chiến tranh lạnh đến nay và trở[r]

108 Đọc thêm

Cùng chủ đề