CÂN BẰNG NƯỚC TRONG ĐỚI RỄ CÂY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÂN BẰNG NƯỚC TRONG ĐỚI RỄ CÂY":

BÀI 1 2 3 4 TRANG 82 SGK SINH 6

BÀI 1, 2, 3, 4 TRANG 82 SGK SINH 6

Câu 1. Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá. Câu 2. Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ? Câu 3. Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn. Câu 1. Hãy mô tả một thí nghiệm chứn[r]

1 Đọc thêm

TAI LIEU BOI DUONG HSG SINH 11 SLTV

TAI LIEU BOI DUONG HSG SINH 11 SLTV

CHUYÊN ĐỀ : SINH LÝ THỰC VẬT

CHỦ ĐỀ 1: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở TV

Lý thuyết:
1. Vai trò của nước đối với thực vật
2. Đặc điểm bộ rễ liên quan đến qt hấp thụ nước:
Trình bày đặc điểm hình thái của hệ rễ cây thích nghi với chức năng hấp thụ nước và các ion khoáng.
Ví dụ chứng minh sự phát triển chiều d[r]

15 Đọc thêm

Chuẩn kiến thức kỹ năng lớp 11 môn sinh học

CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG LỚP 11 MÔN SINH HỌC

I. NỘI DUNG DẠY HỌC SINH HỌC 11

Sinh học cơ thể thực vật và động vật
1. Yêu cầu về kiến thức
1.1. Đối với địa phương thuận lợi:
Học sinh trình bày được những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, thực tiễn về cấp độ tổ chức cơ thể của sự sống chủ yếu là sinh học cơ thể thực vật, động vật.
Học s[r]

154 Đọc thêm

KHTN 6 TUAN 12

KHTN 6 TUAN 12

theo chức năng : dinh dưỡng, duy trì và - Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơphát triển nòi giốngquan :GV : trao đổi về sự phân loại thực vật+ Cơ quan sinh dưỡng : rễ, thân, lá có chức- Thực vật trong đời ra hoa, kết quả và tạo năng chính là nuôi dưỡng câyhạt gọi là TV có hoa+ Cơ qu[r]

8 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 SINH 6

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 SINH 6

móc vào trụ bám. Có chức năng giúp cây leo lên.+ Ví dụ: rễ cây trầu không- Rễ thở: Cây sống trong điều kiện thiếu không khínên rễ mọc ngược lên mặt đất, có chức năng lấy oxicung cấp cho các phần rễ dưới đất.+ Ví dụ: rễ cây bịt mọc[r]

8 Đọc thêm

CHỮA HO DO CẢM MẠO VỚI DỨA GAI

CHỮA HO DO CẢM MẠO VỚI DỨA GAI

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Dứa gai còn có tên là  dứa dại, dứa gỗ. Là loại  cây nhỏ, cao 1 - 2m, thân có rễ phụ dài. Lá mọc tập trung ở ngọn, hình dải hẹp, cứng, mép và gân giữa có gai cứng. Cụm hoa gồm hoa đực và hoa cái. Quả to khi chín màu vàng.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1, 2, 3 TRANG 39 SGK SINH 6

BÀI 1, 2, 3 TRANG 39 SGK SINH 6

Câu 1. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?Trả lời:Nước và muối khoáng hòa tan trong đất. được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất. Câu 1. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu h[r]

1 Đọc thêm

Giáo án sinh học lớp 11 cơ bản trọn bộ

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 11 CƠ BẢN TRỌN BỘ

PHẦN IV: SINH HỌC CƠ THỂ
CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
A.CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Tiết:… Ngày soạn:…………….
Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
I . MỤC TIÊU: Qua bài này HS phải
Học sinh mô t[r]

36 Đọc thêm

Giáo án sinh học lớp 11 (chương trình chuẩn)

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

I. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG :
1. Kiến thức:
S+Trình bày được vai trò của nước ở TV: Đảm bảo hình dạng nhất định của TB và tham gia vào qtrình sinh lý của cây. TV pbố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước đối với TB và cơ thể.
+Phân biệt được[r]

117 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GmEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (Glycine max (L.) Merrill)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ CHUYỂN GEN GMEXP1 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát
Tạo được dòng cây chịu hạn mang cấu trúc gen chuyển liên quan đến sự
kéo dài rễ phân lập từ cây đậu tương bằng kỹ thuật chuyển gen.
2.2. Mục tiêu cụ thể
(i) Xác định được sự khác biệt về sự phát triển của bộ rễ và sự sai khác về
trình tự nucleotide của[r]

27 Đọc thêm

KỸ THUẬT TRỒNG THÔNG CARIBÊ

KỸ THUẬT TRỒNG THÔNG CARIBÊ

phẳng, nện chặt.Trộn đều hỗn hợp ruột bầu theo tỷ lệ qui định. Cho đất vào 1/3 bầu lèn chặt để tạo đáybầu, tiếp tục cho đất đầy bầu, vỗ cho đất xuống đều và chặt. Bầu được xếp sát nhau trênluống. Nếu là luống đất phải đắp gờ cao ít nhất bằng 2/3 thân bầu xung quanh luống để giữbầu không bị nghiêng n[r]

7 Đọc thêm

 HƯỚNG ĐỘNG

HƯỚNG ĐỘNG

- Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích. - Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN -  Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích. -   Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của[r]

3 Đọc thêm

Giáo án sinh học lớp 11 full

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 11 FULL

Bài 1 : SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄI. MỤC TIÊUHọc sinh : Mô tả cấu tạo của rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và các ion khoáng. Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây. Trình bày được[r]

108 Đọc thêm

vai trò thực vật về môi trường

VAI TRÒ THỰC VẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

1. Do thực vật có khả năng hút khí cacbonic và thải ra khí oxy > thực vật có khả năng điều hoà lượng khí ỗi và cácbonic trong không khí
2. Cần phải tích cực trồng cây gây rừng vì:
Rừng cây điều hòa lượng khí oxi và khí cacbonic trong không khí
Giảm ô nhiễm môi trường
Rừng điều hòa khí hậu, chố[r]

3 Đọc thêm

Giáo án cơ bản sinh học lớp 11

GIÁO ÁN CƠ BẢN SINH HỌC LỚP 11

Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh cần:
1. Kiến thức:
Mô tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng.
Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.
Tr[r]

109 Đọc thêm

Giáo án sinh học lớp 11 (giảm tải)

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 11 (GIẢM TẢI)

Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh cần:
1. Kiến thức:
Mô tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng.
Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.
Tr[r]

128 Đọc thêm

BÀI 44. RỄ CÂY (TIẾP THEO)

BÀI 44. RỄ CÂY (TIẾP THEO)

Rễ có chức năng hút nước và muốikhoáng hòa tan cótrong đất để nuôi cây. Ngoài ra, rễ còn giúp cây bám chặtvào đất để giữ cho cây không bị đổ.Hoạt động 2: Lợi ích của một số rễ cây đối với đời sốngcon người2. Cây sắn (Khoai mì)3. Thổ nhân[r]

31 Đọc thêm

BÀI 44. RỄ CÂY (TIẾP THEO)

BÀI 44. RỄ CÂY (TIẾP THEO)

- Vì cây mất gốc, không có rễ hút chất dinh dưỡng nuôicây.Rễ cây có chức năng gì?* Rễ cây có chức năng hút nước và muốikhoáng hòa tan trong đất để nuôi cây,đồngthời rễ bám chặt vào đất giữ cho cây khôngbị đổ.Thứ 4 ngày 18 t[r]

22 Đọc thêm

Giáo án sinh học 11 chuẩn đầy đủ 2013 2014

GIÁO ÁN SINH HỌC 11 CHUẨN ĐẦY ĐỦ 2013 2014

TUẦN 01 Tiết 1Ngày soạn: ….........……….Ngày dạy :…..……………. Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNGBài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄI. MỤC TIÊU BÀI HỌC.1. Kiến thức: Mô tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng. Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và[r]

122 Đọc thêm

BÀI 1, 2, 3 TRANG 33 SGK SINH 6

BÀI 1, 2, 3 TRANG 33 SGK SINH 6

Câu 1. Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.Câu 2. Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì? Câu 1. Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng. Trả lời:  Vỏ gồm: biểu bì, thịt vỏ có các chức năng hút nước, muối khoáng rồi chuyển vào trụ giữa. Trụ giữa gồm: các bó mạch và[r]

1 Đọc thêm