TÀI LIỆU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÀI LIỆU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP":

MÔ PHỎNG, THIẾT KẾ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP, OSPF

MÔ PHỎNG, THIẾT KẾ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP, OSPF

Mục lục
DANH SÁCH NHÓM 12 i
Chương 1 Tổng quan về các giao thức định tuyến 1
1.1 Khái niệm cơ bản 1
1.2 Khái niệm giao thức 1
Chương 2 RIP 1
2.1 Tổng quát về giao thức RIP 1
2.2 Giao thức định tuyến RIP 2
Chương 3 OSPF 12
3.1 Giới thiệu về OSPF 12
3.2 Hoạt động của OSPF 12
3.3 OSPF với Multi – Area 21
3.4 Định dạng gói tin OSPF 23
3.5 Ưu, nhược điểm: 27
3.6 Cấu hình OSPF 28
Chương 4 Phần demo 30
4.1 Giao thức RIP 30
4.2 Giao thức OSPF Multiarea 36

43 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VỀ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP EIGRP VÀ OSPF

NGHIÊN CỨU VỀ CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP EIGRP VÀ OSPF

thuật toán sử dụng để tính toán con đường ngắn nhất tới node đíchThuật toán Vector khoảng cách (DVA): Là một thuật toán định tuyếntương thích nhằm tính toán con đường ngắn nhất giữa các cặp node trongmạng, dựa trên phương pháp tập trung được biết đến như là thuật toánBellman-Ford. Các node mạng thực hiện quá trình trao đổi thông tin trên cơsở của địa chỉ đích, node kế tiếp, và con đường ngắn nhất tới đích.Ketnooi.com chia sẻ cho bạn21Đầu tiên mỗi router sẽ gửi thông tin cho biết nó có bao nhiêu kết nối vàtrạng thái của mỗi đường kết nối như thế nào, và nó gửi cho mọi router kháctrong mạng bằng địa chỉ multicast. Do đó mỗi router đều nhận được từ tất cảcác router khác thông tin về các kết nối của chúng. Kết quả là mỗi router sẽcó đầy đủ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về trạng thái các đường liênkết. Như vậy mỗi router đều có một cái nhìn đầy đủ và cụ thể về cấu trúc củahệ thống mạng.Router sẽ lưu tất cả các đường mà router lân cận thông báo qua. Dựa trênthông số định tuyến tổng hợp của mổi đường, DUAL sẽ so sánh và chọn rađường có chi phí thấp nhất đến đích. DUAL đảm bảo mỗi một đường này làkhông có lặp vòng. Đường được chọn gọi là đường thành công (successor) vànó sẽ được lưu trong bảng định tuyến, đồng thời cũng được lưu trong bảngcấu trúc mạng. Khi mạng bị đứt thì DUAL sẽ tìm đường dự phòng (feasiblesuccessor) trong bảng cấu trúc mạng.Gói tin hello được gửi theo chu kỳ và EIGRP có thể cấu hình được.Khoảng thời gian hello mặc định phụ thuộc vào băng thông tuy nhiên do góitin hello rất nhỏ nên nó ít tốn băng thông và thời gian hội tụ nhanh.Đối với DUAL hoạt động cập nhật được diễn ra liên tục để cập nhật sự
Xem thêm

61 Đọc thêm

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP

III. Hoạt động của RIP Khichưa chạy định tuyến mỗi router chỉbiết các mạng kết nối trực tiếp trên cáccổng đấu nối của mình và đưa các subnetnày vào bảng định tuyếnIII. Hoạt động của RIPGiả sử R3 gửibảng định tuyếncho R2 trước tiên Tiếptheo, để các router có thể lấy được thôngtin của nhau, ta chạy định tuyến RIP trên cácrouter để chúng quảng bá thông tin cho nhau.Mỗi router sẽ gửi toàn bộ bảng định tuyến củamình cho các router láng giềng theo định kỳIII. Hoạt động của RIPR3 gửi bảng địnhtuyến cho R2 Khinhận được bảng định tuyến từ R3, R2
Xem thêm

32 Đọc thêm

TÀI LIỆU MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỤ THỂ-RIP VA IGRP PDF

TÀI LIỆU MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỤ THỂ-RIP VA IGRP PDF

MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỤ THỂ Tác giả: Trần Văn ThànhCác giao thức cổng nội (Interior Routing Protocols)I. Classfull routing protocolI.1. RIPv1Routing Information Protocol (RIP) là giao thức định tuyến vector khoảng cách (Distance Vector Protocol) xuất hiện sớm nhất. Nó suất hiện vào năm 1970 bởi Xerox như là một phần của bộ giao thức Xerox Networking Services (XNS). Một điều kỳ lạ là RIP được chấp nhận rộng rải trước khi có một chuẩn chính thức được xuất bản. Mãi đến năm 1988 RIP mới được chính thức ban bố trong RFC1058 bởi Charles Hedrick. RIP được sử dụng rộng rãi do tính chất đơn giản và tiện dụng củanó.1. Định nghĩaRIP là giao thức định tuyến vector khoảng cách điển hình, là nó đều đăn gửi toàn bộ routing table ra tất cả các active interface đều đặn theo chu kỳ là 30 giây. RIP chỉ sử dụng metric là hop count để tính ra tuyến đường tốt nhất tới remote network.Thuật toán mà RIP sử dụng để xây dựng nên routing table là Bellman-Ford.2. Các giá trị về thời gian (RIP Timers)Trước khi đi vào tìm hiểu hoạt động của RIP, tôi xin giới thiệu một số khái niệm về thời gian: Route update timer: là khoảng thời gian trao đổi định kỳ thông tin định tuyến của router ra tất cả các active interface. Thông tin định tuyến ở đây là toàn bộ bảng routing table, giá trị thời gian là 30 giây. Route invalid timer: là khoảng thời gian trôi qua để xác định một tuyến là invalid. Nó được bắt đầu nếu hết thời gian hold time mà không nhận được update, sau khoảng thời gian route invalid timer nó sẽ gửi một bản tin update tới tất cả các active interface là tuyến đường đó là invalid. Holddown timer: giá trị này được sử dụng khi thông tin về tuyến này bị thay đổi. Ngay khi thông tin mới được nhận, router đặt tuyến đường đó vào trạng thái hold-down. Điều này có nghĩa là router không gửi quảng bá cũng như không
Xem thêm

8 Đọc thêm

nghiên cứu và ứng dụng chuyển mạch IP

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CHUYỂN MẠCH IP

MỤC LỤC
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 1
LỜI NÓI ĐẦU 4
PHẦN I
TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN MẠCH IP....................................5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 6
1.1 Định tuyến trong chuyển mạch gói truyền thống 6
1.2 ATM IP 8
1.3 IP over ATM 10
CHƯƠNG 2. ĐÁNH ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊNH TUYẾN IP 12
2.1 Mô hình chồng giao thức TCPIP 12
2.2 Đánh địa chỉ IP 13
2.3 Định tuyến IP 15
2.4 Các giao thức định tuyến trong IP 17
2.4.1 Định tuyến theo vectơ khoảng cách 19
2.4.2 Định tuyến trạng thái đường 21
2.4.3 RIP (Routing Information Protocol) 23
2.4.4 OSPF (Open Shortest Path First) 29
2.4.5 BGP (Border Gateway Protocol) 36
PHẦN II
CHUYỂN MẠCH IP VÀ ỨNG DỤNG....................................39
CHƯƠNG 3. CHUYỂN MẠCH IP 40
3.1 Định nghĩa và các thuật ngữ 40
3.1.1 Chuyển mạch IP 40
3.1.2 Đầu vào và đầu ra của chuyển mạch IP 42
3.1.3 Đường tắt 43
3.2 Các mô hình địa chỉ của chuyển mạch IP 45
3.2.1 Địa chỉ riêng 45
3.2.2 Ánh xạ địa chỉ IP sang VC 46
3.3 Các mô hình chuyển mạch IP 46
3.3.1 Mô hình xếp chồng 46
3.3.2 Mô hình đồng cấp 48
3.4 Các kiểu chuyển mạch IP 49
3.4.1 Giải pháp chuyển mạch theo luồng 49
3.4.2 Giải pháp chuyển mạch theo cấu hình 51
3.5 Một số giải pháp trong chuyển mạch IP 53
CHƯƠNG 4. CHUYỂN MẠCH THẺ CỦA CISCO 56
4.1 Giới thiệu chuyển mạch thẻ 56
4.2 Kiến trúc của chuyển mạch thẻ 57
4.3 Các thành phần 59
4.4 Các phương pháp cấp phát thẻ 62
4.4.1 Phương pháp downstream 62
4.4.2 Phương pháp downstream on demand 63
4.4.3 Phương pháp upstream 64
4.5 Giao thức phân phối thẻ 64
4.5.1 Chức năng của TDP 65
4.5.2 Các kiểu đơn vị giao thức TDP 65
CHƯƠNG 5. ỨNG DỤNG CỦA CHUYỂN MẠCH IP 65
5.1 Chuyển mạch IP hỗ trợ lưu lượng đa hướng 65
5.1.1 IFMP hỗ trợ lưu lượng đa hướng 65
5.1.2 CSR và Multicast 65
5.1.3 Hỗ trợ đa hướng trong chuyển mạch thẻ 65
5.1.4 ARIS và dịch vụ đa hướng 65
5.2 Mạng chuyển mạch IP 65
5.2.1 Chuyển mạch IP của hãng Ipsilon 65
5.2.2 Mạng CSR 65
3.2.3 Mạng chuyển mạch thẻ 65
5.2.4 Mạng ARIS 65
KÉT LUẬN 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
Xem thêm

83 Đọc thêm

Xây dựng mạng nội bộ trong công ty

XÂY DỰNG MẠNG NỘI BỘ TRONG CÔNG TY

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin như hiện nay, Mạng máy tính không còn là một khái niệm xa lạ , mơ hồ đối với nhiều người. Đây là một lĩnh vực của CNTT có phạm vi nghiên cứu và ứng dụng lớn. Trong khuôn khổ môn học : “ Mạng máy tính” mà chúng em được học vừa qua. Trong bài cáo này chúng em xin trình bày một số hiểu biết về hai vấn đề sau:Vấn đề 1: Xây dựng một mạng để so sánh hai giao thức định tuyến RIP và OSPF.Vấn đề 2:Xây dựng một mạng nội bộ trong công ty. Có mạng nội bộ, mạng công khai ở các phòng marketing, manage và sale, mỗi phòng đều có VLANS khác nhau.Cấu hình Access ListCấu hình NAT, dynamic NAT và PAT cho mạng trên.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Các giao thức định tuyến

CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN

1.Giao thức định tuyến RIP
1.1 Giới thiệu
1.2 Giao thức định tuyến RIP v.1
1.3 Giao thức định tuyến RIP v.2
2.Giao thức định tuyến IGRP
 3.Giao thức định tuyến OSPF
 4.Giao thức định tuyến EIGRP
 5.Kết luận

44 Đọc thêm

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ DATASOCKET

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ DATASOCKET

TCPIP là một họ giao thức để cung cấp phương tiện truyền thông liên mạng và nó được cấu trúc theo kiểu phân cấp.Khác với mô hình OSIISO tầng liên mạng sử dụng giao thức kết nối mạng không liên kết (connectionless) IP, tạo thành hạt nhân hoạt động của Internet. Cùng với các thuật toán định tuyến RIP, OSPF, BGP, tầng liên mạng IP cho phép kết nối một cách mềm dẻo và linh hoạt các loại mạng vật lý khác nhau như: Ethernet, Token Ring

32 Đọc thêm

Giao thức định tuyến OSPF

GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF

Giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF

27 Đọc thêm

TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AOMDV TRÊN MẠNG MANET

TÌM HIỂU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AOMDV TRÊN MẠNG MANET

MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU 1
2. NỘI DUNG 2
2.1 Giới thiệu về mạng MANET 2
2.2 Giao thức định tuyến AOMDV (Adhoc OnDemand Multipath Distance Vector Routing) 2
2.2.1 Giới thiệu về giao thức AOMDV 2
2.2.2 Kỹ thuật tránh vòng lặp (Loop Freedom) 3
2.2.3 Nguyên tắc số tuần tự 5
2.2.4 Kỹ thuật phân tách tuyến (Disjoint Path ) 6
2.2.5 Mô tả cụ thể giao thức 10
2.3 Mô phỏng và phân tích kết quả 14
3. KẾT LUẬN 15
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

16 Đọc thêm

Báo cáo chuyên đề KTVT: Các giao thức định tuyến trong internet

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KTVT: CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG INTERNET

I. Mở đầu
1. Định tuyến là gì
2. Tại sao cần giao thức định tuyến
3. Phân loại giao thức định tuyến
II. Các giao thức định tuyến trong
1. RIP
2. OSPF
3. IGRP
4. EIGRP
III. Giao thức định tuyến ngoài EGP
1. Giao thức định tuyến BGP
1.1 Tổng quan BGP
1.2. Đặc điểm BGP
1.3 Hoạt động BGP
1.4 Khi dùng BGP và không dùng BGP

28 Đọc thêm

Tìm hiểu ảnh hưởng của giao thức định tuyến AODV và DSR trong điều khiển tắc nghẽn của TCP và TFRC trên mạng MANET

TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AODV VÀ DSR TRONG ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN CỦA TCP VÀ TFRC TRÊN MẠNG MANET

MỞ ĐẦU
Ngày nay, việc sử dụng công nghệ không dây trở thành một dịch vụ đắc lực cho
con người trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, phần lớn thông tin được liên lạc,
trao đổi với nhau qua mạng. Từ khi ra đời đến nay, mạng máy tính có dây đã có đóng
góp lớn cho sự phát triển chung của xã hội. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng
của khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhất là khi các thiết bị di động như Laptop, điện
thoại thế hệ mới, PDA ra đời thì mạng có dây bắt đầu bộc lộ những hạn chế của nó, do
không thể đáp ứng hết những tính năng ưu việt mới của các thiết bị đó.
Với sự hỗ trợ của các thiết bị vô tuyến, mạng không dây cũng không ngừng
phát triển. Hàng loạt chuẩn mạng không dây được ra đời, từ các thế hệ 2G, 3G, 4G của
điện thoại di động, đến các chuẩn IrDA, Open Air, BlueTooth và các chuẩn của
Wireless Lan như IEEE 802.11e, HiperLan. Mạng không dây giúp các thiết bị di động
sử dụng một cách hiệu quả, thuận tiện hơn như:
+ Khả năng di động cao, dễ dàng bổ sung, thay thế các thiết bị.
+ Thiết lập thông tin liên lạc cho chuyên ngành, tùy biến, ứng dụng đột xuất ở
những nơi không có cơ sở hạ tầng.
Bên cạnh đó, mạng không dây còn có những hạn chế về giá cả cũng như về mặt
kỹ thuật: tỷ lệ lỗi bit cao, băng thông hạn chế, bán kính phủ sóng ngắn, chi phí thiết bị
phần cứng cao, tuổi thọ pin của thiết bị còn thấp, khả năng bảo mật chưa cao.
Hiện nay, Wireless LAN với công nghệ Wifi là công nghệ nổi bật đang được sử
dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Xu hướng trong tương lai của mạng Wireless LAN là
mạng tùy biến không dây Mobile Ad-hoc Network (MANET).
Mặc dù có nhiều nghiên cứu hoạt động của TCP trong mạng MANET, nhưng
hoạt động của TFRC vẫn chưa rõ ràng trong mạng MANET. Sự kết hợp giữa giao thức
truyền tin và giao thức định tuyến cho thấy hiệu năng mạng không dây có sự cải thiện
đáng kể. Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự kết hợp giao
thức truyền tin TCP, TFRC với các giao thức định tuyến AODV, DSR trên mạng tùy
biến không dây MANET góp phần giải quyết bài toán thực tiễn hiện nay và tương lai
đó là khi người sử dụng mạng không dây ngày càng tăng về số lượng, phạm vi rộng và
nhu cầu dịch vụ mới mà mạng có dây còn hạn chế. Vì vậy việc nghiên cứu đánh giá
hiệu suất truyền thông của mạng tùy biến không dây để đưa ra khuyến nghị áp dụng là
một vấn đề rất cấp thiết.
Tổng quan tài liệu: Gần đây, những nghiên cứu về mạng MANET tăng lên do
sự gia tăng của các thiết bị điện tử nhỏ gọn, máy tính xách tay, điện thoại di động thế
hệ mới [1], có nhiều công trình nghiên cứu cải thiện giao thức định tuyến TCP như là
TFRC [3], [8] trong mạng MANET. Tuy nhiên, đề tài này quan tâm nhiều hơn trong
hoạt động nguyên bản của TCP và TFRC [1], [4].
Hầu hết các nhà khoa học trước đây đã nghiên cứu và đánh giá hiệu suất của
giao thức truyền tải biệt lập với giao thức định tuyến của mạng MANET [6]. Gần đây,
các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu sự tương tác giữa các giao thức truyền tin ở
tầng giao vận với giao thức định tuyến của lớp mạng [5], [8].
Nghiên cứu ảnh hưởng giữa sự kết hợp giao thức truyền tin và giao thức định
tuyến cải thiện hiệu năng sử dụng của mạng MANET [6], cũng là lĩnh vực mới mà
nhiều nhà nghiên cứu quan tâm.
Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu hoạt động của TCP và TFRC, đánh giá sự ảnh
hưởng của việc kết hợp TCP, TFRC với giao thức định tuyến AODV, DSR trên mạng
MANET.
Đối tượng nghiên cứu: Mạng MANET và kỹ thuật truyền dữ liệu, các giao
thức định tuyến AODV, DSR trong điều khiển tắc nghẽn của TCP và TFRC trên mạng
MANET.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết các giao thức định tuyến, làm
cơ sở cho việc đánh giá ảnh hưởng giữa sự kết hợp giao thức truyền tin và giao thức
định tuyến trên mạng MANET.
Xem thêm

75 Đọc thêm

5GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH VIỄN THÔNG

5GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH VIỄN THÔNG

Lưu thông tin cấu hình:Router#write memoryHoặc Router#copy running-config startup-config2.4 PASSWORD RECOVERY2.4.1 Khôi phục mật khẩu cho RouterRouteruá trình khởi động của router đã được định trước. Sau quá trình POST và nạp hệđiều hành IOS, router sẽ nạp cấu hình hoạt động trong N RAM. Các cấu hình này khôngchỉ chứa thông tin giao thức định tuyến, địa chỉ mà còn chứa mật khẩu của router.Mật khẩu được phục hồi bằng cách bỏ qua nội dung file cấu hình (configuration file)trong N RAM trong quá trình khởi động. iệc bỏ qua cấu hình được thực hiện bằng cáchsửa đổi nội dung thanh ghi cấu hình (configuration register) của router. Lúc này router sẽkhông cấu hình chứa mật khẩu cần phục hồi. hi đã vào được router, người dùng có thểxem mật khẩu trong N RAM và có thể sử dùng, xoá hay thay đổi chúng.Việc phục hồi mật khẩu (password recovery) khác nhau đối với các dòng router, tổngquát cách thực hiện như sau:--Nối console vào routerTắt router và bật lại.Phải ngắt quá trình khởi động của router và đưa nó về monitor mode.Tại monitor mode, cấu hình router sao cho router khởi động mà không đọc nội dungfile cấu hình trong NVRAM.hởi động lại router.
Xem thêm

155 Đọc thêm

SO SÁNH GIAO THỨC AODV VÀ AOMDV TRONG MẠNG MANET

SO SÁNH GIAO THỨC AODV VÀ AOMDV TRONG MẠNG MANET

1. MỞ ĐẦU 1
2. NỘI DUNG 2
2.1 Giới thiệu về mạng MANET 2
2.2 Giao thức định tuyến AOMDV (Adhoc OnDemand Multipath Distance Vector Routing) 2
2.2.1 Giới thiệu về giao thức AOMDV 2
2.2.2 Kỹ thuật tránh vòng lặp (Loop Freedom) 3
2.2.3 Nguyên tắc số tuần tự 5
2.2.4 Kỹ thuật phân tách tuyến (Disjoint Path ) 6
2.2.5 Mô tả cụ thể giao thức 10
2.3 Giao thức định tuyến AODV 14
2.4 Mô phỏng và phân tích kết quả 16
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 20

21 Đọc thêm

BÀI VIẾT MULTILAYER SWITCHING

BÀI VIẾT MULTILAYER SWITCHING

_Giai đoạn 2: Cấu hình cho Catalyst 3550 DLSwitch hoạt động ở chế độ MLS, _ cấu hình các giao thức định tuyến trên Router… *Trong phạm vi bài Lab này, dùng giao thức định tuyến OSPF _*Tr[r]

14 Đọc thêm

BÀI VIẾT MULTILAYER SWITCHING

BÀI VIẾT MULTILAYER SWITCHING

_Giai đoạn 2: Cấu hình cho Catalyst 3550 DLSwitch hoạt động ở chế độ MLS, _ cấu hình các giao thức định tuyến trên Router… *Trong phạm vi bài Lab này, dùng giao thức định tuyến OSPF _*Tr[r]

14 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP VÀ ỨNG DỤNG CHO MẠNG WAN NGÂN HÀNG

NGHIÊN CỨU GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN EIGRP VÀ ỨNG DỤNG CHO MẠNG WAN NGÂN HÀNG

Ket-noi.com diễn đàn công nghê, giáo dụcNguyễn Hữu ThiệnLớp : 07T1NỘI DUNG ĐỀ TÀIPHẦN I: Giới thiệu chung về các giao thức định tuyến. Giao thức định tuyếnEIGRP.1. Giới thiệu chung về các giao thức định tuyến2. Giới thiệu giao thức định tuyến EIGRP.PHẦN II: Nghiên cứu giao thức định tuyến EIGRP1. So sánh giao thức EIGRP và giao thức IGRP2. Các đặc điểm, kỹ thuật cơ bản của giao thức EIGRP2.1. Các đặc điểm cơ bản2.2. Các kỹ thuật của EIGRP2.2.1. Sự phát hiện và tái hiện các router láng giềng (Neighbor discovery andrecovery)2.2.2. Giao thức truyền tải tin cậy (RTP – Reliable Transport Protocol)2.2.3. Thuật toán DUAL2.2.4. Cấu trúc từng phần theo giao thức (PDMs - Protocol-Dependent Modules)3. Thành phần về các phép tính toán trong EIGRP3.1. Các bảng của EIGRP (EIGRP Tables)3.1.1. Bảng láng giềng (Neighbor table)3.1.2. Bảng cấu trúc mạng (Topology table)3.1.3. Bảng định tuyến (Routing Table)3.2. Các dạng gói tin của EIGRP (EIGRP Packet Formats)Ket-noi.com diễn đàn công nghê, giáo dục4. Cấu hình cơ bản và kiểm tra cấu hình EIGRP
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tiểu luận môn Mạng Máy Tính Routing Information Protocol (RIP)

TIỂU LUẬN MÔN MẠNG MÁY TÍNH ROUTING INFORMATION PROTOCOL (RIP)

Tiểu luận môn Mạng Máy Tính Routing Information Protocol (RIP)
RIP là giao thức định tuyến vector khoảng cách
Quảng bá toàn bộ bảng định tuyến của nó cho các bộ định tuyến lân cận theo định kỳ.
Chu kỳ cập nhật của RIP là 30 giây
Thuật toán mà RIP sử dụng để xây dựng nên routing table là BellmanFord.
Sử dụng số đếm các node (hopcount) để làm giá trị đánh giá chất lượng của định tuyến
Giá trị tối đa của hopcount là 15 hops
Thích hợp với mạng quy mô nhỏ.

57 Đọc thêm

ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG, THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN GIAO THỨC RIP, OSPF

ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG, THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN GIAO THỨC RIP, OSPF

ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG, THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN GIAO THỨC RIP, OSPF

30 Đọc thêm