CÁC KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT":

Nhân nhanh giống cây hoa lyly bằng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào

NHÂN NHANH GIỐNG CÂY HOA LYLY BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO

... trình nhân nhanh hoa Lily kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tạo vật liệu khởi đầu từ đế hoa bầu nhụy loại noãn hoa Lily - Tái sinh củ in vitro từ lớp mỏng đế hoa Lily... 88 ngày [4] 1.6 Nuôi cấy mô tế bào thực vật ứng dụng công tác nhân giống 1.6.1 Khái niệm nuôi cấy mô[r]

79 Đọc thêm

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÂY MÔ CÁC LOÀI CÂY NƯA AMORPHOPHALLUS

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÂY MÔ CÁC LOÀI CÂY NƯA AMORPHOPHALLUS

Quy trình nhân nhanh giống cây Nưa (Amorphophallus spp.) bằng côngnghệ nuôi cấy tế bào thực vật2. Mục đích của quy trìnhSử dụng công nghệ sinh học hiện đại là Công nghệ nuôi cấy tế bàothực vật để nhân nhanh giống cây Nưa trong ống ng[r]

13 Đọc thêm

KỸ THUẬT NUÔI CẤY MERISTEM VÀ TẠO CÂY SẠCH BỆNH VIRUS

KỸ THUẬT NUÔI CẤY MERISTEM VÀ TẠO CÂY SẠCH BỆNH VIRUS

- Ưu điểm: đơn giản; ít tốn kém; dễ thực hiện.- Nhược điểm: phải có kinh nghiệm; khó áp dụng khi cây nhiễm tổ hợpvirus; phụ thuộc ngoại cảnh, tuổi cây, đặc điểm giống.Phương pháp chuẩn đoán bằng chỉ thị.Dùng dịch ép của thực vật cần được xét nghiệm để lây nhiễm trên 1 câychỉ thị thích hợp hoặ[r]

13 Đọc thêm

nuôi cấy mô tế bào thực vật

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 1: LÀM QUEN PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT VÀ PHA CHẾ DUNG DỊCH MẸ.
I. Giới thiệu hệ thống phòng thí nghiệm NCMTBTV:
Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật hiện đại được thiết kế phù hợp với tính chất dây chuyền của loại công việc này có sơ đồ tổng quát như sau:
1 2 3 4
1.[r]

13 Đọc thêm

nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng tế bào trần và kĩ thuật chuyển gen

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT BẰNG TẾ BÀO TRẦN VÀ KĨ THUẬT CHUYỂN GEN

nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng tế bào trần và kĩ thuật chuyển gen

70 Đọc thêm

BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI

BÁO CÁO NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO VI NHÂN GIỐNG CHUỐI

BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy mô tế bào VI NHÂN GIỐNG CHUỐI BÁO cáo NUÔI cấy m[r]

28 Đọc thêm

TIỂU LUẬN NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT: Biến dị dòng vô tính (biến dị soma) trong nuôi cấy in vitro

TIỂU LUẬN NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT: BIẾN DỊ DÒNG VÔ TÍNH (BIẾN DỊ SOMA) TRONG NUÔI CẤY IN VITRO

TIỂU LUẬN NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Chủ đề: Biến dị dòng vô tính (biến dị soma) trong nuôi cấy in vitro

A ĐẶT VẤN ĐỀ
Ban đầu nuôi cấy mô được sử dụng làm kỹ thuật mới để tạo sinh khối và phương pháp nhân giống lý tưởng để sản xuất hàng loạt cây đồng nhất và như bố mẹ ban đầu của các giốn[r]

21 Đọc thêm

Nhân nhanh cây hoa dã yên thảo (petunia hybrida) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật

NHÂN NHANH CÂY HOA DÃ YÊN THẢO (PETUNIA HYBRIDA) BẰNG KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

... vậy, kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật xét cho kĩ thuật điều khiển phát sinh hình thái tế bào thực vật (khi nuôi cấy tách rời điều kiện nhân tạo vô trùng) [4], [6] 1.2.2 Hiện trạng nuôi cấy mô. .. giống giảm giá thành thực nghiên cứu đề tài: Nhân nhanh hoa Dã yên thảo (petunia hybrida) kĩ thu[r]

46 Đọc thêm

Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT HỌC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào t[r]

186 Đọc thêm

NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

Trong những năm gần đây, nuôi cấy mô tế bào thực vật đã không ngừng phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chọn tạo và nhân giống cây trồng. Những thành tựu trên đã góp phần to lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao manh tính cạnh tranh trong thị trườ[r]

34 Đọc thêm

KỸ THUẬT NUÔI CẤY VÀ DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN

KỸ THUẬT NUÔI CẤY VÀ DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN

Nhóm 12MỤC LỤCA, ĐẶT VẤN ĐỀB, NỘI DUNGI, Protoplast là gì? Thế nào là lai tế bào soma?II, So sánh đặc điểm nuôi cấy tế bào trần với nuôi cấy tế bào vẫn còn thành.III, Các kỹ thuật cụ thể1, Kỹ thuật tách tế bào trần2, Kỹ thuật nuôi cấy tế bào trần3, Kỹ thuật dung hợp tế bào trầnIV, Triển vọng ứng dụn[r]

20 Đọc thêm

Tiểu luận sinh học NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ TẾ BÀO

TIỂU LUẬN SINH HỌC NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ TẾ BÀO

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật là một trong những công nghệ
quan trọng của Công nghệ Sinh học, nó là nền tảng để nghiên cứu và áp dụng các
công nghệ khác trong lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật. Nhờ đó mà người ta có
thể tạo ra được những giống cây trồng có năng suất cao,[r]

19 Đọc thêm

Nuôi cấy mô Tế Bào Thực Vật

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Đối với các loại cây trồng có giá trị thương mại lớn, kỹ thuật nuôi cấy mô đã đem
lại những hiệu quả kinh tế hết sức rõ rệt.
Hiện nay, người ta đã bắt đầu ứng dụng khả năng nuôi cấy tế bào thực vật tách
rời ở qui mô công nghiệp để thu nhận các sản phẩm, các hoạt chất sinh học có giá trị kinh
tế ca[r]

355 Đọc thêm

Bước đầu xây dựng quy trình nuôi cấy invitro cây nghệ vàng (curcuma ionga l) phục vụ chiết xuất curcumin

BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CẤY INVITRO CÂY NGHỆ VÀNG (CURCUMA IONGA L) PHỤC VỤ CHIẾT XUẤT CURCUMIN

MỤC LỤC
Lời cam ñoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt vi
Danh mục bảng biểu vii
Danh mục các hình viii
Danh mục các biểu ñồ ix
Tóm tắt x
1. MỞ ðẦU 1
1.1 ðặt vấn ñề 1
1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài. 3
1.2.1 Mục ñích. 3
1.2.2 Yêu cầu. 3
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
2.1. Vài nét chung[r]

77 Đọc thêm

NUÔI CẤY INVITRO TỪ MÔ SẸO

NUÔI CẤY INVITRO TỪ MÔ SẸO

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………….1
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………2
1.1 Sơ lược lý thuyết mô sẹo…………………………………………………...2
1.1.1 Khái niệm mô sẹo…………………………………………………...2
1.1.2 Đặc tính của mô sẹo………………………………………………...2
1.1.3 Ứng dụng của mô sẹo……………………………………………...2
1.1.4 Sự tạo chồi từ mô[r]

44 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Công nghệ sinh học là sự ứng dụng tổng hợp của sinh hóa học, vi sinh vật học và các khoa học về công nghệ để đạt đến sự ứng dụng công nghiệp các năng lực của vi sinh vật, của các tế bào, các tổ chức nuôi cấy và các thành phần của chúng.
Công nghệ sinh học như một thân cây mà những rễ chính của cây[r]

352 Đọc thêm

Tiểu luận kĩ THUẬT NUÔI cấy mô tế bào THỰC vật

TIỂU LUẬN KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬTI.Giới thiệu:Nuôi cấy mô thực vật là một trong những lĩnh vực ứng dụng đạt nhiều thành công nổi bật của công nghệ sinh học thực vật. Bằng các kỹ thuật nuôi cấy trong điều kiện vô trùng các bộ phận tách rời của cơ thể thực vật, người ta đã nhân giống in vitro thành[r]

7 Đọc thêm

tiểu luận (công nghệ tế bào động vật)

TIỂU LUẬN (CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT)

II.NUÔI CẤY SƠ CẤP TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
Khái niệm
Nuôi cấy sơ cấp là quá trình nuôi cấy đầu tiên của tế bào saukhi tách từ mô hay cơ quan trước lần cấy truyền đầu tiên.
Đặc điểm nuôi cấy sơ cấp
Thành phần tế bào trong giai đoạn này rất hỗn độn.
Kết thúc nuôi cấy sơ cấp khi tế bào được cấy truyền sang mộ[r]

29 Đọc thêm

Chuong 2 nuoi cay mo f

CHUONG 2 NUOI CAY MO F

Nhân giống in vitro:
Đây là giai đoạn quan trọng trong nhân giống cây trồng bằng phương pháp
nuôi cấy mô và tế bào thực vật nhằm mục đích tăng sinh khối thể nhân giống.
Vật liệu nuôi cấy là những thể chồi, môi trường nuôi cấy thường giống môi
trường tạo thể chồi, đôi khi nồng độ chất sinh trưởng giả[r]

14 Đọc thêm

KHẢO SÁT SƯ ẢNH HƯỞNG CỦA NAA LÊN SỰ TẠO RỄ Ở CÂY CHUỐI SỨ

KHẢO SÁT SƯ ẢNH HƯỞNG CỦA NAA LÊN SỰ TẠO RỄ Ở CÂY CHUỐI SỨ

đối với các loại cây trồng có giá trị thương mại lớn, kỹ thuật nuôi cấy đãđem lại những hiệu quả kinh tế rất cao, chẳng hạn như nhân sâm, chuối, dứa,mía, sương sâm...Chuối là loại cây ăn quả nhiệt đới, dễ trồng và cho sản lượng khá cao, trungbình có thể đạt năng suất 3[r]

41 Đọc thêm

Cùng chủ đề