BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH HÒA HIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH HÒA HIỆP":

báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tài

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TỨ TÀI

báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tàibáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tứ tài
Xem thêm

46 Đọc thêm

hoàn thiện quy trình kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây Dựng Miền Tây.

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MIỀN TÂY.

Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây Dựng Miền Tây.Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây Dựng Miền Tây.Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây Dựng Miền Tây.Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây Dựng Miền Tây.Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây Dựng Miền Tây.Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây Dựng Miền Tây.Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây Dựng Miền Tây.
Xem thêm

90 Đọc thêm

Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng sóc sơn

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI –XÂY DỰNG SÓC SƠN

Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng sóc sơn Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng sóc sơn Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng sóc sơn Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng sóc sơn Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng sóc sơn Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng sóc sơn Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại –xây dựng sóc sơn
Xem thêm

119 Đọc thêm

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH sam woon IND

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH SAM WOON IND

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon INDKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Sam Woon IND
Xem thêm

56 Đọc thêm

Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán vốn bằng tiền ở công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Ở CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

“Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất” đó là phương châm giáo dục và đào tạo của Đảng ta, của nhà trường Xã hội chủ nghĩa chúng ta.Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau này khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại cơ quan, xí nghiệp có thể nhanh chóng hoà nhập và đảm đương các nhiệm vụ được phân công.Là một sinh viên chuyên nghành kế toán, trong thời gian thực tập tại công ty , được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn Lê Thị Ánh Tuyết và của Quý công ty , em đã quan tâm tìm hiểu về hoạt động của công ty đặc biệt là về công tác kế toán tại công ty và mạnh dạn chọn đề tài : Kế Toán Vốn Bằng Tiền Với đề tài này em đã tìm hiểu nghiên cứu và rút ra những kinh nghiệm hiểu biết cho bản thân đồng thời mạnh dạn bày tỏ một vài ý kiến hy vọng có thể giúp ích cho hoạt động kế toán của công ty trong thời gian tới.Nội dung của báo cáo này ngoài Lời mở đầu và Kết luận, chuyên đề gồm 3 chương chính :Chương 1: Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông ThônChương 2: Chuyên đề kế toán vốn bằng tiền.Chương 3: Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán Vốn bằng tiền ở Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn.Vì thời gian thực tập ở công ty có hạn và do còn thiếu kinh nghiệm nên có thể báo cáo này của em còn chưa được tốt. Rất mong được các thầy cô giáo và Quý công ty Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cám ơn cô giáo hướng dẫn Lê Thị ánh Tuyết và ông Phạm Danh Thuyên giám đốc công ty Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn cùng tập thể nhân viên phòng kế toán tài chính của công ty đã giúp đỡ em để hoàn thành báo cáo này.
Xem thêm

85 Đọc thêm

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh Bình

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC NINH BÌNH

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh Bình
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh Bình
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh Bình

103 Đọc thêm

Báo cáo thực tập Kế toán vốn bằng tiền Công ty TNHH Hưng Lâm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÔNG TY TNHH HƯNG LÂM

Báo cáo thực tập Kế toán vốn bằng tiền Công ty TNHH Hưng LâmSau khi được hoc xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, ban lãnh đạo nhà trường đã cho em tìm hiểu thực tế về chuyên ngành kế toán, nhằm cũng cố, vận dụng những lý luận đã học vào công việc, vừa nâng cao năng lực chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau khi ra trường, về công tác ở doanh nghiệp thì em có thể nhanh chóng hòa nhập với công việc được phân công.

38 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền và một số giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Nông Nghiệp Thái Bình

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi giai đoạn phát triển kinh tế xã hội khác nhau đòi hỏi trình độ quản lý khác nhau. Thông thường sự phát triển của giai đoạn sau luôn cao hơn giai đoạn trước cả về qui mô và cách thức quản lý. Để quản lý có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nhiệp cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau. Trong đó kinh tế được coi là công cụ quản lý có hiệu lực nhất.
Trong doanh nghiệp vốn bằng tiền là kết quả của việc mua bán hàng hóa dịch vụ hoặc thu tiền từ các khoản nợ vay. Nó vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu mua sắm vật tư hàng hóa tài sản phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, vừa để thoanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Do vậy quy mô vốn bằng tiền phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Và là tấm gương phản chiếu tình hình tài chính của doanh nghiệp đó. Dựa trên cơ sở đồng vốn bằng tiền phải được sử dụng sao cho có hiệu quả kinh tế cao nhất. Mặt khác, việc quản lý sử dụng và bảo toàn vốn bằng tiền được chấp hành nghiêm chỉnh những quy tắc, quy định của nhà nước ban hành.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó. Các doanh nghiệp đã hết sức quan tâm đến công tác kế tán vốn bằng tiền một phần không thể thiếu được trong công tác hạch toán của doanh nghiệp. Tổ chức hạch toán tốt kế toán vốn bằng tiền doanh nghiệp sẽ đảm bảo nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh, tiết kiệm vốn lưu động. Góp phần cung cấp những thông tin đầy đủ chính xác giúp doanh nghiệp điều hành kế hoạch của mình một cách có hiệu quả.
Được sự giúp đỡ của thầy giáo Kiều Thị Thanh Tâm và sự giúp đỡ của ban lãnh đạo cùng các chị trong tổ kế toán tại công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Nông Nghiệp Thái Bình . Em đã chọn đề: “Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền và một số giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Nông Nghiệp Thái Bình.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp của em ngoài phần mở đầu và phần kết luận bao gồm ba phần chính:
Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.
Phần II: Thực trang tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Nông Nghiệp Thái Bình
Phần III: Phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Nông Nghiệp Thái Bình
Xem thêm

73 Đọc thêm

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty tnhh xây dựng và thương mại minh châu

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH CHÂU

... lý vốn tiền khoản phải thu, hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền khoản phải thu đơn vị 1.3 P MV Ê CỨU 1.3.1 Không gian Đề tài thực công tác kế toán vốn tiền khoản phải thu công ty TNHH xây dựng. .. giá hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền khoản phải thu công ty TNHH xây dựng thương mại Minh Châu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng công tác kế toán vốn tiền khoản phải thu đơn vị -... vốn tiền khoản phải thu công ty TNHH xây dựng thương mại Minh Châu C C 2.1 C SỞ Ý UẬ VÀ P P ÁP Ê CỨU SỞ Ý UẬ 2.1.1 Tổng quan kế toán vốn tiền 2.1.1.1 Khái niệm phân loại vốn tiền Vốn tiền phận
Xem thêm

141 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty cổ phần dược phẩm An Đông Mekong

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN ĐÔNG MEKONG

Khóa luận tốt nghiệp dưới đây với nội dung về quy trình hạch toán kế toán vốn bằng tiền và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty An Đông Mekong. Xem thêm các thông tin về Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty cổ phần dược phẩm An Đông Mekong tại đây

77 Đọc thêm

TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH EUNMIN S&D VIỆT NAM

TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH EUNMIN S&D VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay các quốc gia ngày càng xích lại gần nhau và đều có tác động qua lại đến các vấn đề của cuộc sống, đặc biệt là kinh tế. Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay đang rơi vào tình trạng suy thoái. Nước ta cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng đó, tuy chưa rơi vào khủng hoảng kinh tế nhưng thị trường tài chính hiện nay của nước ta cũng đang gặp nhiều khó khăn do xuất khẩu kém và nguồn vốn đầu tư của nước ngoài vào suy giảm, điều đó sẽ tạo nhiều trở ngại trong quá trình sản xuất kinh doanh của một công ty do thiếu nguồn vốn.
Ở bất kỳ một lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì tiền tệ đóng vai trò không nhỏ đến hiệu quả kinh tế của đơn vị. Một công ty có nguồn tiền tệ ổn định sẽ đảm bảo được khâu thanh toán và sẽ đáp ứng kịp thời khâu lưu thông hàng hoá, sẽ làm cho tốc độ chu chuyển vốn được nâng cao.
Vì vậy vốn bằng tiền là nguồn lực cần thiết quyết định đến sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp trong tình hình kinh tế hiện nay.
Vốn bằng tiền trở thành nguồn vốn chủ yếu, nó tham gia thanh toán công nợ, thanh toán cho người lao động. Vốn bằng tiền là căn cứ để các nhà kinh tế quyết định các chiến lược kinh doanh trước mắt và lâu dài. Điều đó nói lên tầm quan trọng của vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
Xuất phát từ lý do trên và qua thời gian thực tập tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Tổ Chức Kế Toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam ”
2. Mục tiêu nghiên cứu
•Mục tiêu chung
Từ việc nghiên cứu kế toán Vốn bằng tiền, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán Vốn bằng tiền là một yếu tố tất yếu của công ty nói riêng, các doanh nghiệp nói chung. Từ đó phát hiện những điểm mạnh cần khai thác, điểm cần khắc phục, đồng thời có những biện pháp, những kiến nghị, đề xuất nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn bằng tiền của đơn vị.
Vận dụng những kiến thức đã học ở nhà trường và thực tiễn qua đó tích luỹ thêm kiến thức thực tế. Từ đó nâng cao hiểu biết về công tác kế toán Vốn bằng tiền cho bản thân
•Mục tiêu cụ thể
Tổng kết và khái quát về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam. Đồng thời Đua ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền là một trong những mục tiêu quan trọng mà ban lãnh đạo công ty đặt ra, từ đó đua công ty ngày càng phát triển
•Đối tượng nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu và đi sâu phân tích kế toán Vốn bằng tiền
* Phạm vi nghiên cứu :
Phạm vi về không gian: Thực tập và thực hiện đề tài tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam
Phạm vi về thời gian: Từ ngày 29/3 - 1/6/2011
Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu về kế toán Vốn Bằng tiền tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam
Bố cục ngoài phần mở đầu và kết luận gòm có 2 chương:
Chương 1: Tổng quan về công tác kế toán tại công ty EUNMIN S&D Việt Nam
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán Vốn Bằng tiền tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam
Xem thêm

40 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế, nó có vai trò tích cực đối với việc quản lý kinh tế, quản lý vốn bằng tài sản và điều hành các hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Muốn thực hiện tốt nghiệp vụ của mình thì công tác kế toán phải được tổ chức một cách khoa học, hợp lý nhằm cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác, đáp ứng nhu cầu của cơ chế quản lý kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Do đó công tác kế toán không thể thiếu được trong chức năng phản ánh và giám đốc vật tư của doanh nghiệp.Đối với toàn bộ quá trình SXKD của doanh nghiệp thì kế toán vốn bằng tiền là một khâu quan trọng nhất trong toàn bộ khối lượng công tác kế toán. Bởi vì vốn bằng tiền là một bộ phận cấu thành của tài sản lưu động, mà tài sản lưu động là một trong những phần chủ yếu của quá trình sản xuất kinh doanh. Nếu hạch toán kế toán nói chung là công cụ quản lý kinh tế thì kế toán vốn bằng tiền là công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý vốn trong doanh nghiệp có hiệu quả.Vấn đề quan trọng là tiến hành hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền trong hoạt động SXKD phải đảm bảo 3 yêu cầu cơ bản đó là phải: chính xác đầy đủ kịp thời. Muốn có lãi trong hoạt động SXKD thì khâu đầu tư TSLĐ hay khâu quản lý vốn phải được coi trọng hơn cả, hạch toán chi tiết vốn bằng tiền sẽ đảm bảo cho việc đầu tư được hợp lý và liên tục nhu cầu về vốn. Mặt khác còn kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chấp hành thu chi đúng nguyên tắc, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, đầu tư vốn hợp lý nâng cao đời sống của người lao động và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.Do đó kế toán vốn bằng tiền tại công ty là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu và phục vụ đắc lực cho công tác quản lý vốn lưu động. Muốn có lợi nhuận cao thì phải có phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, phải có thị trường mở rộng, giá cả hợp lý và đặc biệt phải có vốn đầu tư bằng tiền phù hợp.Qua quá trình học tập ở trường và thời gian thực tập tại công ty cổ phần kỹ thuật Mesco, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là các nhân viên kế toán phòng tài vụ, em càng nhận thấy rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty. Vì vậy em đã chọn đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền” ở công ty cổ phần kỹ thuật Mesco để làm chuyên đề nghiên cứu cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

62 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng thực hiện 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ANH – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG THỰC HIỆN 

Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng thực hiện 

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm
toán báo cáo tài chính.
Chương 2: Quy trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài
chính do Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng thực
hiện.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán vốn bằng tiền trong
kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi
nhánh Hải Phòng.
Xem thêm

90 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: Công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC

Báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đình Nguyễn. Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp dành cho khối kế toán sẽ giúp ích cho các bạn. Xem thêm các thông tin về Báo cáo tốt nghiệp: Công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước tại đây

61 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ

Lời nói đầu
Trong nền kinh tế thị trường, bất kì doanh nghiệp nào muốn tiến hành kinh doanh đòi hỏi phải có một lượng vốn nhất định, vì thế vốn có vai trò đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình kinh doanh cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế mới theo xu thế quốc tế hóa ngày càng cao. Do vậy, nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, cho sự đầu tư phát triển của doanh nghiệp ngày càng lớn. Bên cạnh đó, khả năng tạo lập và huy động vốn của các doanh nghiệp lại bị hạn chế, vì vậy nhiệm vụ đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tài chính tín dụng và chấp hành pháp luật.
Là một công ty hoạt động trong nền kinh tế thị trường đồng thời là một công ty kinh doanh hàng hóa thương mại, dịch vụ, công ty Đức Hà chú trọng đến hiệu quả kinh doanh và tìm mọi biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình.
Là một sinh viên chuyên ngành kế toán, trong thời gian thực tập tại công ty, được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn TS.Thái Bá Công và của quý công ty, em đã quan tâm tìm hiểu về hoạt động của công ty đặc biệt là công tác kế toán tại công ty và chọn đề tài: Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền.
Với đề tài này, em đã tìm hiểu nghiên cứu và rút ra những hiểu biết cho bản thân đồng thời mạnh dạn bày tỏ một vài ý kiến hi vọng có thể giúp ích cho hoạt động kế toán của công ty trong thời gian tới.
Nội dung của chuyên đề này ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương chính:
Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác vốn bằng tiền tại doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Đức Hà.
Vì thời gian thực tập có hạn và do còn thiếu kinh nghiệm nên có thể báo cáo này của em còn chưa được tốt. Rất mong được thầy cô giáo và quý công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Thái Bá Công và bà Bùi Thị Gấm Giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà cùng tập thể nhân viên phòng kế toán tài chính của công ty đã giúp đỡ em để hoàn thành báo cáo này.
Xem thêm

87 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần XNK Thái Nguyên

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THÁI NGUYÊN

Với đề tài nghiên cứu: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần XNK Thái Nguyên. Bài báo cáo tốt nghiệp dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tìm tài liệu và đề tài cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Chúc các bạn năm cuối thành công. Xem thêm các thông tin về Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần XNK Thái Nguyên tại đây

76 Đọc thêm

Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đầu tư Thành Hưng

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÀNH HƯNG

Trong nền kinh tế thị trường, vốn là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định tới các bước tiếp theo trong quá trình sản xuất kinh doanh của một DN. Vốn bằng tiền của DN là một yếu tố rất quan trọng tại một thời điểm nhất định, nó chỉ phản ánh và có ý nghĩa như một hình thái biểu hiện của vốn lưu động, nhưng sự vận động của vốn bằng tiền được xem là hình ảnh trung tâm của quá trình sản xuất kinh doanh – phản ánh năng lực tài chính của DN.
Khi đã có nhu cầu về vốn thì tất yếu thị trường về vốn sẽ hình thành. Trong điều kiện đó, các DN phải có đầy đủ điều kiện và khả năng để khai thác thu hút các nguồn vốn trên thị trường nhằm phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh và phát triển của mình. Nhưng vấn đề là DN phải xác định chính xác nhu cầu về vốn, cân nhắc lựa chọn hình thức thu hút vốn thích hợp, sử dụng các đòn bẩy kinh tế hợp lý…nhằm đủ sức huy động vốn linh hoạt sử dụng các nguồn vốn và cân đối khả năng thanh toán, trang trải cho các nguồn tài trợ. Để đáp ứng được các yêu cầu đó, nhà quản lý tài chính của DN phải sử dụng vốn một cách tiết kiệm, hiệu quả; một mặt phải bảo toàn vốn, mặt khác phải sử dụng các biện pháp để tăng nhanh vòng quay vốn kinh doanh. Và kế toán vốn bằng tiền là bộ phận theo dõi dòng chảy của luồng tiền – nơi cung cấp những thông tin cần thiết, sự hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý tài chính DN.
Với sự hiện diện của vốn bằng tiền tuy là bề nổi nhưng nó lại phản ánh trung thực và chính xác nhất tình hình tài chính của DN. Điều này giải thích tại sao một DN làm ăn có lợi nhuận cao nhưng vẫn phá sản. Tức là DN đó có lợi nhuận chứ không có tiền, mà mọi hoạt động của DN thì không thể không sử dụng đến tiền. Như vậy, tiền là vấn đề được quan tâm hàng đầu, là vấn đề sống còn của bất cứ DN nào.
Như đã trình bày ở trên, ta thấy được tầm quan trọng của vốn bằng tiền, là nhu cầu tất yếu để DN hoạt động, là thông tin cần thiết cho nhà quản lý tài chính,

là một trong những chỉ tiêu quan trọng để lãnh đạo, đánh giá được tình hình tài chính cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Chính vì vậy, trong quá trình thực tập tôi đã chọn đề tài “kế toán vốn bằng tiền” tại Cty TNHH Đầu tư Thành Hưng làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
Do thời gian thực tập có hạn nên báo cáo thực tập tốt nghiệp chỉ tập trung tìm hiểu “kế toán vốn bằng tiền” tại Công ty TNHH Đầu tư Thành Hưng trong phạm vi tháng 12 năm 2010.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngoài lời nói đầu và kết luận bao gồm 2 phần:
Phần 1: Đặc điểm, tình hình chung về Cty TNHH Đầu tư Thành Hưng.
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán tại Cty TNHH Đầu tư Thành Hưng,
Xem thêm

51 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế Cường An 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ CƯỜNG AN 

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế Cường An 
CHƯƠNG I : Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán vốn bằng tiền
trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG II : Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH tƣ
vấn thiết kế Cƣờng An
CHƯƠNG III : Một số ý kiển đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn
bằng tiền tại Công ty TNHH tƣ vấn thiết kế Cƣờng An.

94 Đọc thêm

Báo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV HỢP QUỐC

Báo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp QuốcBáo cáo thực tập công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc
Xem thêm

58 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG QUỐC

Dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài: Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc để các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán sắp làm luận văn, đồ án tốt nghiệp có thể tham khảo thêm cho bài luận của mình. Xem thêm các thông tin về Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hoàng Quốc tại đây

83 Đọc thêm

Cùng chủ đề