NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ":

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước tại Sở Giao thông vận tải Ðăk Nông

LUẬN VĂN THẠC SỸ: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ÐĂK NÔNG

Bước vào thế kỷ XXI, bộ mặt nước ta có nhiều thay đổi to lớn, vượt bậc. Có rất nhiều yếu tố tác động, nhưng có thể nói vốn đầu tư xây dựng cơ bản là nhân tố có vai trò hết sức to lớn. Nhờ đó mà xây dựng được cơ sở hạ tầng, phát triển và tăng trưởng kinh tế, chuyến dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư[r]

127 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc

LUẬN VĂN THẠC SỸ - HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC

Điện năng luôn là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân vì thế việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện là một mối quan tâm lớn của mọi quốc gia.
Trong những năm gần đây đã chứng minh rằng tốc độ tiêu thụ điện của nước ta tăng trên 14%/năm. Việc đầu tư xây dựng hệ thống đi[r]

102 Đọc thêm

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ VỐN NGÂN SÁCH TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

(1) Trong Luận án đưa ra cách tiếp cận mới về quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước theo năm khâu của quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm quản lý nhà nước trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch; lập, thẩm định, phê duyệt dự án; triển khai các dự án; nghiệm thu,[r]

247 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại tường thành doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG THÀNH DOC

MỤC LỤCMỤC LỤC1LỜI MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu:13.Đơn vị nghiên cứu:24. Phương pháp nghiên cứu:25. Kết cấu đề tài:2CHƯƠNG 13TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.31.1 Khái niệm dự án và dự án đầu tư31.1.1 Dự án và những khái niệm về dự án:31.1.1.1 Khái niệm dự án:31.1.1.2.Dự án:31[r]

56 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 1

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI 1

1. Lý do chọn đề tài
Bưu chính - Viễn thông là một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, ngành Bưu chính - Viễn thông đã luôn cố gắng hoàn thành một cách có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã đư[r]

92 Đọc thêm

Bài giảng Đầu tư quốc tế Chương 5: Quản lý nhà nước trong giai đoạn triển khai, thực hiện dự án đầu tư

BÀI GIẢNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nội dung chính của chương 5 Quản lý nhà nước trong giai đoạn triển khai, thực hiện dự án đầu tư thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: quản lý nhà nước trong giai đoạn triển khai, quản lý nhà nước trong giai đoạn thực hiện.

23 Đọc thêm

 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU T NỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

- Nguồn vốn này khi đa vào liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh thì không phân tỷ lệ góp vốn cao hay thấp của doanh nghiệp nớc chủ nhà, đều trở thành nguồn vốn chung của doanh ngh[r]

41 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

• Nộp ngân sách dự kiến là bao nhiêu • Giải quyết, đào tạo đợc bao nhiêu lao động có tay nghề đáp ứng đợc cho sản xuất • Tác động đến những ngành sản xuất khác • Sản phẩm có tác động nh [r]

14 Đọc thêm

HỢP ĐỒNG XÂT DỰNG –KINH DOANH– CHUYỂN GIAO, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG– CHUYỂN GIAO–KINH DOANH, HOWPK ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO

HỢP ĐỒNG XÂT DỰNG –KINH DOANH– CHUYỂN GIAO, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG– CHUYỂN GIAO–KINH DOANH, HOWPK ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO

HỢP ĐỒNG XÂT DỰNG –KINH DOANH– CHUYỂN GIAO, HỢP
ĐỒNG XÂY DỰNG– CHUYỂN GIAO–KINH DOANH, HOWPK ĐỒNG XÂY
DỰNG – CHUYỂN GIAO

PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
I. TỔNG QUÁT CHUNG VỀ ĐẦU TƯ THEO HỢP ĐỒNG BOT,BTO,BT 2
1. Khái niệm về đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT: 2
2. So sánh Hợp đồng BOT, BTO, và BT:[r]

53 Đọc thêm

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng Lương Toàn Hiệp

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG LƯƠNG TOÀN HIỆP

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng Lương Toàn HiệpChia sẻ: wide_12 | Ngày: 30072014Bài giảng Quản lý dự án xây dựng nhằm trình bày về khái niệm về Dự án đầu tư xây dựng, các yêu cầu chủ yếu của Dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý dự án xây dựng công trình, phân loại dự án đầu tư xây dựng công t[r]

94 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng;+ Thi công xây dựng công trình;+ Giám sát thi công xây dựng;+ Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành;+ Nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành;+ Bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;+ Vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc[r]

109 Đọc thêm

THẨM ĐỊNH dự án đầu tư trong doanh nghiệp

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

A Lý thuyết chung
I. Mục đích và vai trò thẩm định dự án đầu tư tại doanh nghiệp

1. Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp

1.1. Vai trò của hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp

Đầu tư là hoạt động chủ yếu, quyết định sự phát triển và khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Trong hoạt động đầu tư, doan[r]

18 Đọc thêm

Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 1 Bộ Giao thông vận tải.

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

. Các dự án đầu tư được thực hiện chủ yếu sử dụng các nguồn vốn ngân sách, và vốn vay viện trợ nước ngoài và với khối lượng vốn lớn. Để quản lý các dự án này, Chính phủ thành lập ra các Ban quản lý thuộc các Bộ chủ quản để có thể tập trung chuyên môn vào quản lý, đại diện cho nhà nước làm chủ đầu t[r]

83 Đọc thêm

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN

TRANG 1 DỰ ÁN KHÁCH SẠN TRANG 2 MÔ TẢ DỰ ÁN • Vị trí: Nằm trên trục du lịch, đi vào Furama và các Resort khác.. TRANG 3 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ • Thành lập Công ty mới để quản lý dự án này.[r]

12 Đọc thêm

TỔNG QUÁT hóa lập và THẨM ĐỊNH dự án đầu tư

TỔNG QUÁT HÓA LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TỔNG QUÁT hóa lập và THẨM ĐỊNH dự án đầu tư. NHỮNG NỘI DUNG VỀ TỔNG QUÁT hóa lập và THẨM ĐỊNH dự án đầu tư , NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TỔNG QUÁT hóa lập và THẨM ĐỊNH dự án đầu tư , NỘI DUNG VỀ TỔNG QUÁT hóa lập và THẨM ĐỊNH dự án đầu tư

82 Đọc thêm

Tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN

Đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN là một nguồn tài chính hết sức quan trọng của một quốc gia đối với phát triển kinh tế xã hội của cả nước cũng như từng địa phương. Nguồn vốn này không những góp phần quan trọng tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế, mà còn có tính định hướng đầu tư, góp phần[r]

104 Đọc thêm

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

3Cấn Quang Tuấn trong luận án tiến sỹ bảo vệ tại Học viện tài chính, năm 2009với chủ đề “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xâydựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố Hà Nội quản lý” đãđề cập một số vấn đề lý thuyết chung về vốn ĐT[r]

119 Đọc thêm

SO SÁNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN GIỮA CÁC CHỦ THỂ

SO SÁNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN GIỮA CÁC CHỦ THỂ

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT THẨM ĐỊNH DỰ ÁN THEO CHỦ THỂ ............................................................................................................................ 1
1. Thẩm định dự án đầu tư theo chủ thể ngân hàng ................................ 1
1.1. Khái niệm, ý nghĩa và[r]

39 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRONG XÂY DỰNG NÂNG CAO

TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRONG XÂY DỰNG NÂNG CAO

I.KHÁI NIỆM VÀ CƠ CẤU CÁC THÀNH PHẦN CHI PHÍ CỦA TỔNG MỨC ĐẦU TƯ21.Khái niệm và vai trò của Tổng mức đầu tư21.1.Khái niệm21.2.Vai trò22.Cơ cấu các thành phần chi phí của Tổng mức đầu tư22.1.Chi phí xây dựng22.2.Chi phí thiết bị32.3.Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư32.4.Chi phí quản lý dự án3[r]

13 Đọc thêm

Công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định – Thực trạng và giải pháp

CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NSNN TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt Viết đầy đủ
UBND Ủy ban nhân dân
NSNN Ngân sách Nhà nước
Sở KHĐT Sở Kế hoạch – đầu tư
DAĐT Dự án đầu tư
NĐ Nghị định
CP Chính phủ
TW Trung Ương
FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
ODA Vốn hỗ trợ phát triển chính thức
KCN Khu công nghiệp
KCX Khu chế xuất
Ban QLKCN Ban[r]

100 Đọc thêm

Cùng chủ đề