QUẢN TRỊ MẠNG MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUẢN TRỊ MẠNG MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003":

Bài giảng môn Quản trị mạng Chương 2: Môi trường Windows server 2008

BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ MẠNG CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG WINDOWS SERVER 2008

Bài giảng môn Quản trị mạng Chương 2: Môi trường Windows server 2008 cung cấp cho người học các nội dung: Giới thiệu Windows Server 2008, quản lý user và group, chính sách nhóm – Group policy, giới thiệu về an toàn trên Windows 2008 server. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

111 Đọc thêm

QUẢN TRỊ MẠNG MICROSOFT WINDOWS

QUẢN TRỊ MẠNG MICROSOFT WINDOWS

Hiểu được các khái niệm, lý thuyết về mạng máy tính như: OSI, TCPIP.Hiểu được các chức năng và mô hình hoạt động của các thiết bị mạng như: Hub, Switch,Router, Modem, Network Card…Sử dụng được các tiện ích mạng thông dụng như: web, mail, ftp…Cài đặt và quản trị hệ điều hành Windows Server 2003.Tổ chức và quản lý người dùng trên môi trường Windows Server 2003.Tổ chức phân quyền NTFS và quản lý tài nguyên dùng chung trên mạng như: thư mục, máy in,tập tin…Quản lý đĩa theo công nghệ Dynamic Storage.Xây dựng được hệ thống mạng kết nối từ xa (Remote Access Services).Xây dựng và quản trị được các dịch vụ cơ sở như: DNS, FTP, Web, Mail...Chia sẻ kết nối internet thông qua các kỹ thuật như: ICS, NAT, Proxy trên môi trường WindowsServer 2003.Bảo mật hệ thống mạng thông qua phần mềm ISA 2004
Xem thêm

555 Đọc thêm

Tìm hiểu quản trị mạng trong windows server 2008

TÌM HIỂU QUẢN TRỊ MẠNG TRONG WINDOWS SERVER 2008

Tìm hiểu quản trị mạng trong windows server 2008

43 Đọc thêm

CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG WINDOWS SERVER 2003

CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG WINDOWS SERVER 2003

* CÁC DỊCH VỤ TRÊN HẠ TẦNG MẠNG WINDOWS SERVER 2003 - Routing and Remote Access: với dịch vụ này người quản trị có thể: + Liên kết nhiều đoạn mạng con thành một mạng LAN hợp nhất + Kết n[r]

3 Đọc thêm

Quản trị windows server 2003 01Routing

QUẢN TRỊ WINDOWS SERVER 2003 01ROUTING

Tài liệu quản trị windows server 2003 (686 trang) 12.7 MB
Tài liệu này sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức tổng quát về mạng máy tính, các loại mạng, các mô hình xử lý mạng... như:
Các khái niệm, lý thuyết về mạng máy tính như: OSI, TCPIP.
Các chức năng và mô hình hoạt động của các thiết bị mạng như:
Hub, Switch,Router, Modem, Network Card…
Sử dụng các tiện ích mạng thông dụng như: web, mail, ftp…
Cài đặt và quản trị hệ điều hành Windows Server 2003.
Tổ chức và quản lý người dùng trên môi trường Windows Server 2003.
Tổ chức phân quyền NTFS và quản lý tài nguyên dùng chung trên mạng như: thư mục, máy in,tập tin…
Quản lý đĩa theo công nghệ Dynamic Storage.
Xây dựng hệ thống mạng kết nối từ xa (Remote Access Services).
Xây dựng và quản trị các dịch vụ cơ sở như: DNS, FTP, Web, Mail...
Chia sẻ kết nối internet thông qua các kỹ thuật như: ICS, NAT, Proxy trên môi trường Windows Server 2003.
Bảo mật hệ thống mạng thông qua phần mềm ISA 2004.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Quản trị windows server 2003 02NAT

QUẢN TRỊ WINDOWS SERVER 2003 02NAT

Tài liệu quản trị windows server 2003
Tài liệu này sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức tổng quát về mạng máy tính, các loại mạng, các mô hình xử lý mạng... như:
Các khái niệm, lý thuyết về mạng máy tính như: OSI, TCPIP.
Các chức năng và mô hình hoạt động của các thiết bị mạng như:
Hub, Switch,Router, Modem, Network Card…
Sử dụng các tiện ích mạng thông dụng như: web, mail, ftp…
Cài đặt và quản trị hệ điều hành Windows Server 2003.
Tổ chức và quản lý người dùng trên môi trường Windows Server 2003.
Tổ chức phân quyền NTFS và quản lý tài nguyên dùng chung trên mạng như: thư mục, máy in,tập tin…
Quản lý đĩa theo công nghệ Dynamic Storage.
Xây dựng hệ thống mạng kết nối từ xa (Remote Access Services).
Xây dựng và quản trị các dịch vụ cơ sở như: DNS, FTP, Web, Mail...
Chia sẻ kết nối internet thông qua các kỹ thuật như: ICS, NAT, Proxy trên môi trường Windows Server 2003.
Bảo mật hệ thống mạng thông qua phần mềm ISA 2004.
Xem thêm

18 Đọc thêm

XÂY DỰNG – QUẢN TRỊ MỞ RỘNG HỆ MẠNG MÁY TÍNH DOANH NGHIỆP TRÊN NỀN WINDOWS SERVER 2008 VÀ WINDOWS 7

XÂY DỰNG – QUẢN TRỊ MỞ RỘNG HỆ MẠNG MÁY TÍNH DOANH NGHIỆP TRÊN NỀN WINDOWS SERVER 2008 VÀ WINDOWS 7

Hiện nay các doanh nghiệp đều sử dụng máy tính và các ứng dụng trên máy tính như một công cụ làm
việc thiết yếu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc xây dựng, quản trị và phát triển hệ mạng máy tính là một
công tác có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty MICROSOFT Việt Nam phối hợp cùng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục NHẤT NGHỆ biên soạn bộ
sách “XÂY DỰNG – QUẢN TRỊ MỞ RỘNG HỆ MẠNG MÁY TÍNH DOANH NGHIỆP TRÊN
NỀN WINDOWS SERVER 2008 VÀ WINDOWS 7” với mong muốn:
Cung cấp cho các Quí độc giả một tầm nhìn tổng quan và các khuôn mẫu chi tiết trong việc xây
dựng và phát triển hệ mạng doanh nghiệp trên nhiều quy mô khác nhau.
Giới thiệu hai hệ điều hành Server và Client mới nhất của Microsoft: Windows Server 2008 và
Windows 7 với nhiều tính năng vượt trội so với các phiên bản trước.

Bộ sách này mô phỏng thực tế phát triển hệ mạng máy tính của một doanh nghiệp, từ lúc khởi đầu (mạng
đơn giản tại một văn phòng) cho đến khi lớn mạnh (mạng phức tạp tại nhiều chi nhánh):
Lab 01: Hệ mạng ngang hàng, chia sẻ tài nguyên trên cơ sở Local User.
Lab 02: Triển khai hệ thống Mail Online nhờ dịch vụ miễn phí Windows Live Custom Domains của
Microsoft.
Lab 03: Hệ mạng domain, quản lý tập trung, triển khai các ứng dụng tự động, khả năng bảo mật cao.
Lab 04: Doanh nghiệp mở rộng quy mô dẫn đến nhu cầu tách hệ thống mạng thành nhiều phân đoạn để
có thể hợp lý hóa băng thông, và khống chế truy cập.
Lab 05: Cài đặt và cầu hình Microsoft firewall Forefront Threat Management Gateway (TMG) để bảo vệ
hệ mạng, chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài và kiểm soát truy cập internet của nhân viên.
Lab 06: Xây dựng web server và publish trên TMG server để đáp ứng nhu cầu quảng bá thương hiệu,
giao tiếp đối tác và tạo thuận lợi cho công việc của nhân viên.
Lab 07: Triển khai VPN server trên TMG server để giúp nhân viên từ internet có thể kết nối với mạng
nội bộ một cách bảo mật và kết nối các chi nhánh tại các vị trí địa lý khác nhau với chi phí thấp
nhất.
Lab 08: Tăng khả năng chịu lỗi của hệ mạng bằng cách xây dựng additional domain controller.
Lab 09: Xây dựng child domain để đáp ứng các nhu cầu đa dạng về quản lý và bảo mật.
Xem thêm

248 Đọc thêm

slide cấu hình dịch vụ mạng DNS và DHCP trong windows server 2003

SLIDE CẤU HÌNH DỊCH VỤ MẠNG DNS VÀ DHCP TRONG WINDOWS SERVER 2003

cài đặt và cấu hình dịch vụ mạng DNS và DHCP trong windows server 2003
cài đặt và cấu hình dịch vụ mạng DNS và DHCP trong windows server 2003
cài đặt và cấu hình dịch vụ mạng DNS và DHCP trong windows server 2003
cài đặt và cấu hình dịch vụ mạng DNS và DHCP trong windows server 2003

67 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ MẠNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ MẠNG

Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học:
 Kiến thức:
 Các kiến thức cơ bản về thiết lập và quản trị mạng cục bộ.
 Hiểu về hệ điều hành mạng Windows Server.
 Hiểu về hoạt động của các dịch vụ chuẩn mạng TCPIP: DNS, FTP,
Web, Mail.
 Kỹ năng:
 Các kỹ năng cơ bản trong thiết lập mạng cục bộ.
 Kỹ năng quản trị mạng cục bộ với Windows Server.
 Kỹ năng sử dụng một số công cụ hỗ trợ quản trị mạng cục bộ.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Xây dựng và quản trị mạng doanhnghiệp trên công nghệ microsoft active directory

XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ MẠNG DOANHNGHIỆP TRÊN CÔNG NGHỆ MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY

Xây dựng và quản trị mạng doanhnghiệp trên công nghệ Microsoft Active Directory
Công ty Sơn Hà là công ty hàng đầu chuyên sản xuất các sản phẩm phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin. Công ty đang muốn xây dựng hệ thống mạng dựa trên Công nghệ Microsoft Active Directory để quản lý tập trung, bảo mật dữ liệu. Công ty gồm có 60 người thuộc 6 phòng ban đó là: phòng giám đốc, phòng sản xuất, phòng kinh doanh, phòng nhân sự, phòng IT và phòng kế toán.
Để xây dựng hệ thống ta thực hiện các công việc như sau:

Yêu cầu 1:
1. Kết nối hệ thống, cài đặt Windows Server 2008 trên 02 Server và Windows 7 trên các máy khách
Dùng phần mềm máy ảo VMWARE và File .ISO Windows Server 2008, Windows 7, ta bắt đầu cài đặt:
Trên màn hình chính của VMware Workstation, chọn New Virtual Machine.
Một cửa sổ New Virtual Machine Zizard sẽ hiện ra giúp dễ dàng thực hiện nhiệm vụỞ đây có 2 lựa chọn:
Typical: là lựa chọn khuyến nghị
Custom: dành cho những người hiểu biết rõ về nó
Chúng ta sẽ chọn Typical. Sau đó chọn Next để tiếp tục


Tại cửa sổ New Virtual Machine Wizard sẽcó 3 lựa chọn cho việc cài đặt hệ điều hành
Cho máy ảo:
Chúng ta chọn ý 3: cài đặt hệ điều hành sau. Sau đó chọn Next.


Ở bước tiếp theo này chúng ta lựa chọn loại hệ điều hành sau này sẽ cài cho máy.Chúng ta đặt tên cho máy tính ảo này ở ô Name the Virtual
Machine, và chọn đường dẫn tới nơi sẽ lưu máy ảo này trên máy thật:
dùng Browse để xác định vị trí. Sau đó chọn Next để tiếp tục
Ta chọn next


Ta nhapa và Install now


Ta chọn windows server 2008 R2 Enterprise (Full Installation)Chọn nextTiếp tục chọn next


Trình cài đặt hoàn thành cacs tác vụ

Thay đổi mật khẩu tài khoản quản trị Administrator trước khi đăng nhậpChỉnh sửa time zone, data time


Cấu hình cập nhập updateĐổi tên máy tính

2. Cấu hình TCPIP
Xem thêm

54 Đọc thêm

THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ
Giải pháp dùng cho Doanh nghiệp nhỏ với các yêu cầu cơ bản như :
• Chia sẻ dữ liệu, chia sẻ máy in
• Truy cập Internet với 1 đường truyền ADSL
Mô hình dùng mạng WorkGroup. Các máy User dùng Windows XP, các máy cung cấp tài nguyên (Files, Printer ) dùng Windows Server 2003 với các bước thực hiện :
• Đặt IP cho các máy
• Cấu hình Router ADSL
• Cấu hình File server
• Cấu hình Print server

57 Đọc thêm

THỰC HÀNH CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2003 TRÊN MÁY ẢO VMware

THỰC HÀNH CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2003 TRÊN MÁY ẢO VMWARE

THỰC HÀNH CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2003 TRÊN MÁY ẢO VMware

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER TRÊN MÁY ẢO.

Mình muốn cài win server 2003 trên máy ảo để học (Quản trị mạng). nhưng mình cài hoài mà không được. Nhưng winserver 2008, win 7, xp...Lại được hết. Mình dùng file iso để cài . Mình đã tải mấy bản 2003(cả trên microsoft)mà không bản nào được hết.

13 Đọc thêm

CÀI ĐẶT MÁY IN TRONG MÔI TRƯỜNG WINDOWS HỖN HỢP

CÀI ĐẶT MÁY IN TRONG MÔI TRƯỜNG WINDOWS HỖN HỢP

CHỌN MÁY TÍNH ĐỂ KẾT NỐI MÁY IN Trong mạng hỗn hợp, nếu kết nối máy in cài đặt driver tương ứng vào máy tính Windows XP hoặc Windows Server 2003 và chia sẻ, thì các máy tính chạy các phi[r]

3 Đọc thêm

MCSA PHẦN 8 GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2003

MCSA PHẦN 8 GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2003

TRANG 8 TRANG 9 209 Nếu hệ thống mạng của bạn làm việc theo cơ chế quản lý tập trung, trên mạng đã có một vài máy WINDOWS 2000 SERVER hoặc WINDOWS 2003 SERVER sử dụng ACTIVE DIRECTORY th[r]

29 Đọc thêm

Quản trị hệ thống mạng cho công ty cổ phần Tasco dựa trên nền tảng window server 2012

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO DỰA TRÊN NỀN TẢNG WINDOW SERVER 2012

Quản trị hệ thống mạng cho công ty cổ phần Tasco dựa trên nền tảng window server 2012
Mục đích nghiên cứu
Hiểu được căn bản về hệ điều hành windows server 2012.
Phân tích và thiết kế được hệ thống mạng cho một công ty, doanh nghiệp, sử dụng tốt được công cụ Edraw Max để thiết kế.
Cài đặt được hệ điều hành windows server 2012.
Hiểu và cài đặt được các dịch vụ căn bản như: DNS, DHCP, File server…

91 Đọc thêm

Báo cáo thực tập Nghiên cứu và phát triển các dịch vụ trên windows server 2008

BÁO CÁO THỰC TẬP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ TRÊN WINDOWS SERVER 2008

Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì máy tính trở nên phổ biến với mọi người. Chúng mang lại cho con người khả năng to lớn và làm những công việc phi thường: tính toán nhanh và chính xác các bài toán phức tạp, điều khiển tự động, giải trí… Máy tính ra đời không chỉ hỗ trợ trong sản xuất mà còn trong việc học tập và làm góp phần giải phóng sức lao động. Máy tính điện tử là một phát minh, thành tựu to lớn cho sự phát triển của nhân loại góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến bộ khoa học và kỹ thuật nói riêng cũng như nhân loại nói chung.
Bên cạnh sự phát triển chóng mặt của máy tính trong thời buổi công nghệ thông tin thì các ứng dụng, dịch vụ mạng là nền tản không thể tách rời. Sức mạnh máy tính có thể nhân lên gấp nhiều lần khi được kết nối thành mạng máy tính. Là cơ sở hạ tần cho phép trao đổi thông tin, truyền tải dữ liệu từ xa nhằm rút ngắn khoảng cách. Với mạng máy tính toàn cầu chúng ta dễ dàng tiếp cận với sự phát triển của thế giới trong đó có sự phát triển gần nhất của Windows Server là Windows Server 2000 và Windows Server 2003 và tiếp đến là Windows Server 2008 hỗ trợ tốt các dịch vụ mạng cần thiết trên Server, việc cải tiến không ngừng giúp nâng cao tính ổn định và an toàn hơn cho Windows Server 2008 hoạt động một cách trơn tru.
Xem thêm

110 Đọc thêm

Đồ án tốt nghiệp thực tập triển khai mail exchange

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THỰC TẬP TRIỂN KHAI MAIL EXCHANGE

LỜI NÓI ĐẦU 5
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÔNG TÂY 6
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 6
1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty TNHH Công Nghệ Đông Tây 6
2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 6
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6
II. PHÒNG BAN THỰC TẬP. 8
1. Nhiệm vụ phòng kỹ thuật 8
2. Sơ đồ phòng kỹ thuật 9
III. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CẤP VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC 9
IV. KHẢO SÁT HỆ THỐNG MẠNG VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM CỦA CÔNG TY ĐANG SỬ DỤNG. 10
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU 11
I. Giới thiệu đề tài 11
II. Lý do chọn đề tài 11
CHƯƠNG III:TỔNG QUAN VỀ MAIL SERVER 11
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 11
1. Hệ điều hành Windows Server 2003 11
2. DNS là gì? 12
3. IIS là gì? 12
4. Các loại server phổ biến hiện nay. 13
5. Mail server 14
5.1 Mail server là gì? 14
5.2 Các bước triển khai một hệ thống mail server cho một doanh nghiệp 14
CHƯƠNG IV. TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG MAIL EXCHANGE 2003 15
I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIAO THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG MAIL. 15
1. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 15
2. Post Office Protocol. 15
3. Internet message Access. 15
4. MIME 15
5. X.400. 16
II. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG MAIL. 16
1. Mail Gateway. 16
2. MailHost. 16
3. MailServer. 17
4. MailClient 17
III. MỘT SỐ Hệ THỐNG MAIL THƯỜNG DÙNG 17
1. Hệ thống Mail cục bộ. 17
2. Hệ thống Mail cục bộ có kết nối ngoài. 17
3. Hệ thống 2 domain và một Gateway. 18
IV. MỘT SỐ KHÁI NIỆM. 18
1. Mail User Agent. 18
2. Mail Transfer. 18
3. MailBox. 19
4. Hàng đợi Mail(Mail Queue). 19
5. Alias mail. 19
V. MAIL EXCHANGE 2003 SERVER. 19
Một số phiên bản chính thức của Exchange. 19
1. Yêu cầu cài đặt. 20
2. Kiểm tra Active Directory. 20
3. Cấu hình Microsoft Exchange 2003. 21
3.1 Khởi động các dịch vụ trong Exchange 2003. 21
3.2 Administrative và Routing Group. 21
3.3 Microsoft Outlock Web Access. 21
4. Một số thao tác quản lý Mail Exchange Server. 21
4.1 Lập chính sách nhận thư. 21
4.2 Quản lý Storage Group. 21
5. Một số tiện ích cần thiết của Mail Exchange Server. 22
CHƯƠNG IV: CAI ĐẶT MAIL EXCHANGE 2003 22
I. CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003 22
II. CÀI ĐẶT ANTIVIRUT 30
III. UPDATE WINDOWS, UPDATE ANTIVIRUS, DISABLE CÁC DỊCH VỤ KHÔNG CẦN THIẾT, 30
IV. CÀI ĐẶT DNS, CẤU HÌNH DNS 31
1. Tiến hành các bước sau để cấu hình DNS server: 31
2. Cài đặt First Domain Controller 33
3. Cài đặt IIS, và các component: SMTP, NNTP, ASP.NET 35
4. Cài đặt Active Directory 37
5. Cài đặt Microsoft Exchange Server 2003 41
CHƯƠNG V: KIỂM THỬ 53
I. KẾT QUẢ CHẠY THỬ CHƯƠNG TRÌNH 53
II. MỘT SỐ LỖI TRONG QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT VÀ CÁC KHẮC PHỤC 53
III. LỖI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG 53
CHƯƠNG VI: VẬN HÀNH MAIL SERVER 54
I. TẠO TÀI KHOẢN MAIL 54
II. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN MAIL 58
III. QUẢN LÝ HỆ THỐNG MAIL 60
IV PUBLIC FOLDER 71
CHƯƠNG VII: KẾt luẬn chung 77
I. ƯU ĐIỂM 77
II. NHƯỢC ĐIỂM 77
III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA Đồ ÁN 77
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
Xem thêm

80 Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình quản trị isa 2006

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH QUẢN TRỊ ISA 2006

B GIỚI THIỆU
Khi kết nối hệ thống mạng nội bộ để giao dịch với Internet ,các Công ty thường có yêu cầu như :
Kiểm soát các giao dịch thực hiện giữa mạng nội bộ và Internet
Ngăn chặn các tấn công, thâm nhập trái phép từ Internet

Giải pháp thích hợp cho các nhu cầu trên là sử dụng các Firewall (bức tường lửa). Bài Lab này giới thiệu việc cài đặt và triển khai phần mềm Firewall của Microsoft : Internet Security and Acceleration 2006 (ISA2K6)

C CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI
Phát triển từ hệ thống Domain của bài Lab5, bài Lab này sử dụng thêm 1 máy tính độc lập ,dùng Windows Server 2003 để triển khai ISA2K6
Các bước triển khai bao gồm :
Cấu hình thông số TCPIP và cài đặt ISA2K6
Cấu hình các ISAClients trong mạng nội bộ
Khai báo trên ISA2K6 các thành phần trong mạng nội bộ như :VIP, USER, SERVER
Thiết lập các Access Rules, Application Filer trên ISA2K6 để kiểm soát các giao dịch
Cấu hình ISA2K6 để nhận biết và ngăn chặn các tấn công từ bên ngoài Internet
Thực hiện thống kê, báo cáo về các giao dịch thông qua ISA2K6
Xem thêm

80 Đọc thêm

Tài liệu hay quản trị windows server 2008

TÀI LIỆU HAY QUẢN TRỊ WINDOWS SERVER 2008

Tài liệu hay quản trị windows server 2008. Đây là một tài liệu rất hay và có ích cho các nhà quản trị windows server 2008. Tài liệu thích hợp cho các bạn tự học tự nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị mạng, đặc biệt là quản trị các máy chủ windows của Mcrosoft.

1008 Đọc thêm

Báo cáo bài tập lớn môn quản trị mạng Xây dựng Backup Domain Controller

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN QUẢN TRỊ MẠNG XÂY DỰNG BACKUP DOMAIN CONTROLLER

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ACTIVE DIRECTORY VÀ CƠ SỞ
LÝ LUẬN VỀ VIỆC AN TOÀN DỮ LIỆU TRÊN DOMAIN CONTROLLER 2
1.1 Cơ sở lý luận vầ việc an toàn dữ liệu 2
1.2 Active Directory 2
1.2.1 Giới thiệu Active Directory 3
1.2.2 Chức năng của Active Directory 3
1.2.3 Directory Services 4
1.2.4 Kiến trúc của Active Directory 6
1.2.5 Domain 8
CHƯƠNG 2:CẤU HÌNH DOMAIL CONTROLLER, BACKUP DOMAIN
CONTROLLER CHẠY SONG SONG VÀ DISTRIBUTE FILR SYSTEM TRÊN
WINDOWS SERVER 2003 11
2.1 Cấu hình Domain Controller 11
2.1.1 Giới thiệu 11
2.1.2 Các bước cài đặt 12
2.2 Gia nhập máy trạm vào Domain 20
2.2.1 Giới thiệu 20
2.2.2 Các bước cài đặt 20
2.3 Xây dựng các Domain Controller đồng hành 22
2.3.1 Giới thiệu 22
2.3.2 Các bước cài đặt 23
2.4 Cấu hình Distributed File System 27
2.4.1 Giới thiệu 27
2.4.2 Cài đặt và cấu hình DFS 29
Xây dựng Backup Domain Controller
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ACTIVE DIRECTORY VÀ
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC AN TOÀN DỮ LIỆU
TRÊN DOMAIN CONTROLLER
1.1 Cơ sở lý luận vầ việc an toàn dữ liệu
Domain Controller là máy tính điều khiển mọi hoạt động của mạng nếu máy này
có sự cố thì toàn bộ hệ thống mạng bị tê liệt. Do tính năng quan trọng này nên
trong một hệ thống mạng thông thường chúng ta phải xây dựng ít nhất hai máy
tính Domain Controller. Như đã trình bày ở trên thì Windows Server 2003 không
còn phân biệt máy Primary Domain Controller và Backup Domain Controller nữa,
mà nó xem hai máy này có vai trò ngang nhau, cùng nhau tham gia chứng thực
người dùng. Như chúng ta đã biết, công việc chứng thực đăng nhập thường được
thực hiện vào đầu giờ mỗi buổi làm việc, nếu mạng của bạn chỉ có một máy điều
khiển dùng và 10.000 nhân viên thì chuyện gì sẽ xẩy ra vào mỗi buổi sáng? Để giải
quyết trường hợp trên, Microsoft cho phép các máy điều khiển vùng trong mạng
cùng nhau hoạt động đông thời, chia sẻ công việc của nhau, khi có một máy bị sự
cố thì các máy còn lại đảm nhiệm luôn công việc máy này. Do đó trong tài liệu này
chúng tôi gọi các máy này là các máy điều khiển vùng đồng hành. Nhưng khi khảo
sát sâu về Active Directory thì máy điều khiển vùng được tạo đầu tiên vẫn có vai trò
đặc biệt hơn đó là FSMO (flexible single master of operations).
Chú ý: để đảm bảo các máy điều khiển vùng này hoạt động chính xác thì chúng
phải liên lạc và trao đổi thông tin với nhau khi có các thay đổi về thông tin người
dùng như: tạo mới tài khoản, đổi mật khẩu, xóa tài khoản. Việc trao đổi thông tin
này gọi là Active Directory Replication. Đặc biệt các server Active Directory cho
phép nén dữ liệu trước khi gởi đến các server khác, tỉ lệ nén đến 10:1, đo đó chúng
có thể truyền trên các đường truyền WAN chậm chạp. Trong hệ thống mạng máy
tính của chúng ta nếu tất cả các máy điều khiển vùng đều là Windows Server 2003
thì chúng ta nên chuyển miền trong mạng này sang cấp độ hoạt động Windows
Server 2003 (Windows Server 2003 functional level) để khai thác hết các tính
năng mới của Active Directory.
1.2 Active Directory
2
Xây dựng
Xem thêm

34 Đọc thêm