BÀI TẬP PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM 1 BIẾN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI TẬP PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM 1 BIẾN":

Phép tính vi phân hàm một biến

PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN

Phép tính vi phân hàm một biến
Ví dụ2.Trong ví dụ1 Dãy a) là dãy số giảm, nó bị chặn dưới bởi 0 và bị chặn trên bởi 1; Dãy b) không phải là dãy số đơn điệu, nó bịchặn dưới bởi 1 và bị chặn trên bởi 1; Dãy c) là dãy tăng, nó bị chặn dưới bởi 1 nhưng không bị chặn trên, do đó nó không bị chặn; Dãy d)[r]

57 Đọc thêm

Chương 4. Phép tính vi phân hàm nhiều biến

CHƯƠNG 4. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

Chương 4. Phép tính vi phân hàm nhiều biến
• Định nghĩa hàm hai (nhiều) biến và MXĐ của hàm số. Định nghĩa và cách tính giới hạn dãy điểm, giới hạn hàm số. Định nghĩa tính liên tục của hàm số. • Định nghĩa và cách tính đạo hàm riêng cấp 1. Biểu thức và ứng dụng cua vi phân cấp 1. Công thức tính đạo[r]

16 Đọc thêm

Bài giảng Toán cao cấp C1 Đoàn Hồng Chương

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP C1 ĐOÀN HỒNG CHƯƠNG

Bài giảng Toán cao cấp C1 gồm 5 chương. Nội dung bài giảng trình bày các nội dung về phép tính vi phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phép tính tích phân phương trình vi phân, lý thuyết chuỗi. Ở mỗi chương có bài tập và lời giải chi tiết giúp sinh viên nắm vững kiến thức được học.

173 Đọc thêm

Slide bài giảng Giải Tích 1 cô Đặng Lệ Thúy

SLIDE BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH 1 CÔ ĐẶNG LỆ THÚY

Tài liệu này thuộc bản quyền của trường Đại học Công nghệ thông tin ĐHQG HCM
Giáo viên trình bày: Đặng Lệ Thúy
Nội dung: gồm 5 chương:
Chương 1 : Phép tính vi phân hàm một biến
Chương 2 : Phép tính tích phân hàm một biến
Chương 3 : Lý thuyết chuỗi
Chương 4 : Phép tính vi phân của hàm nhiề[r]

119 Đọc thêm

GIẢI TÍCH TOÁN HỌC TẬP 1

GIẢI TÍCH TOÁN HỌC TẬP 1

Chương 1 Giới hạn và hàm số liên tục 7
1.1 Số thực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.1 Các khái niệm cơ bản về số hữu tỉ, số vô tỉ, số thực . . . 7
1.1.2 Các phép toán và tính thứ tự trên tập số thực . . . . . . 10
1.2 Giới hạn dãy số . . . . . . . . . . . . . . . . .[r]

130 Đọc thêm

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 - GV. Ngô Quang Minh

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP: CHƯƠNG 4 - GV. NGÔ QUANG MINH

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 của GV. Ngô Quang Minh trang bị cho các bạn những kiến thức về phép tính vi phân hàm một biến số. Bài giảng này bao gồm những nội dung về đạo hàm, vi phân, các định lý cơ bản về hàm khả vi – cực trị; công thức Taylor; quy tắc L’Hospital.

6 Đọc thêm

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 Ngô Quang Minh

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP: CHƯƠNG 6 NGÔ QUANG MINH

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 của Ngô Quang Minh trình bày về phép tính vi phân hàm hai biến với những nội dung cơ bản như khái niệm cơ bản, đạo hàm riêng vi phân, cực trị của hàm hai biến số. Mời các bạn tham khảo.

9 Đọc thêm

tổng hợp đề thi toán cao cấp

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP

Phần I: Hàm nhiều biến
Tính đạo hàm hàm nhiều biến
Tính gần đúng = vi phân từng phân
Tìm cực trị của hàm 2 biến
+Tìm tập xác định
+Tìm điểm tới hạn
+Kết hợp điều kiện tìm ra cực trị
Biểu diễn TXĐ bằng hình học

Phần II: Tích phân
Tích phân thông thường (phần này có thể thêm ở câu hỏi khác )
Tích phâ[r]

3 Đọc thêm

casio hóa học 12

CASIO HÓA HỌC 12

Tất cả kiến thức trong chương trình Trung học phổ thông. Các phép tính đẳng cấp được sử dụng:Số mũ, khai căn, Logarit, đối Logarit, Phương trình bậc nhất 1 ẩn Lượng giác, Phép tính về vi phân, tích phân, đạo hàm

25 Đọc thêm

GIẢI TÍCH TOÁN HỌC TẬP 3

GIẢI TÍCH TOÁN HỌC TẬP 3

Chương 1 Phương trình vi phân cấp 1 9
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.1.1 Phương trình vi phân cấp 1
1.1.2 Nghiệm
1.1.3 Bài toán Cauchy
1.2 Sự tồn tại và duy nhất nghiệm
1.2.1 Điều kiện Lipschitz
1.2.2 Dãy xấp xỉ Picar
1.2.3 Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm (Cauchy-Picar)
1.2.4 Sự thác triển n[r]

105 Đọc thêm

 TÌM HIỂU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐA TẠP STEIN

TÌM HIỂU BƯỚC ĐẦU VỀ ĐA TẠP STEIN

Mục 2.1 dành giới thiệu về toán tử ∂ lớp không gianL2( p ,q ) (Ω,φ ) vớiΩ là đatạp Stein. Mục 2.2 trước tiên trình bày các định lý về sự tồn tại nghiệm (Định lý 2.2.4),về tính chính quy của nghiệm (Định lý 2.2.5), về xấp xỉ nghiệm (Định lý 2.2.8). Phầncuối chương là Định lý 2.2.10. Định lý 2.2.10 cù[r]

Đọc thêm

MÔN BẤT ĐẲNG THỨC VÀ ÁP DỤNG HAMEXPONENT

MÔN BẤT ĐẲNG THỨC VÀ ÁP DỤNG HAMEXPONENT

Chương 3: Bất đẳng thức giữa các trung bình cộng và nhân3.1. ĐỊNH LÝ VỀ CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỘNG VÀ NHÂN•BÀI GIẢNG3.1.8. Hàm exponentTính chất cực kỳ quan trọng của hàm mũ (exponent) tự nhiêntính bất biến (dừng) của nó đối với toán tử vi phânDễ dàng kiểm chứng bất đẳng thức q[r]

3 Đọc thêm

Tích phân nâng cao (jackie)

TÍCH PHÂN NÂNG CAO (JACKIE)

Sử dụng vi phân hóa để giải bài toán tích phân
A. Giới thiệu về vi phân hóa:
Hiểu 1 cách đơn giản thì : Vi phân hóa hay còn có 1 tên gọi khác là đổi biến ngầm, tức là thay
vì phải đặt ẩn để đổi biến thì ta sẽ ngầm biến đổi biểu thức trong vi phân cho giống với biểu
thức trong hàm gốc và coi đó là mộ[r]

8 Đọc thêm

Tích phân cơ bản (jackie)

TÍCH PHÂN CƠ BẢN (JACKIE)

Sử dụng vi phân hóa để giải bài toán tích phân
A. Giới thiệu về vi phân hóa:
Hiểu 1 cách đơn giản thì : Vi phân hóa hay còn có 1 tên gọi khác là đổi biến ngầm, tức là thay
vì phải đặt ẩn để đổi biến thì ta sẽ ngầm biến đổi biểu thức trong vi phân cho giống với biểu
thức trong hàm gốc và coi đó là mộ[r]

7 Đọc thêm

CÁC BIỂU THỨC VI PHÂN THÔNG THƯỜNG

CÁC BIỂU THỨC VI PHÂN THÔNG THƯỜNG

PHẦN 7.1. ĐỘNG CƠ
Ở chương 1 của tập sách này, chúng ta có được biểu thức sau trên cơ sở định luật thứ 2 của Newton để tính tốc độ v của vận động viên nhảy dù là hàm số của thời gian t (xem biểu thức 1.9) :
(PT7.1)
Trong đó g là hằng số trọng lực hấp dẫn, m là khối lượng, và c là hệ số trở[r]

113 Đọc thêm

Giáo trình Toán cao cấp tập 1 Nguyễn Đình Trí

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP TẬP 1 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

Giáo trình toán học cao cấp. Tác giả Nguyễn Đình Trí NXB Giao Dục. Được dùng trong các trường đại học và cao đẳng Tập 1 :Tập hợp và ánh xạ. Số thực và số phức. Hà số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phân. Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng. Định thứcma trận. Hệ phương trình t[r]

273 Đọc thêm

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TOÁN CAO CẤP THỐNG KÊ (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: SINH HỌC)

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TOÁN CAO CẤP THỐNG KÊ (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: SINH HỌC)

NỘI DUNG ÔN TẬP
MÔN THI: TOÁN CAO CẤP THỐNG KÊ
(DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC
NGÀNH: SINH HỌC)

PHẦN I: TOÁN CAO CẤP
1. Các kiến thức phụ trợ
(Đề thi sẽ không hỏi trực tiếp vào các vấn đề này nhưng thí sinh phải nắm được với yêu cầu và biết vận dụng chúng khi gặp ở trong các vấn đề liên quan khác[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH 1

Giải tích I bao gồm các nội dung chính sau đây
2
Lý thuyết về số thực, giới hạn dãy số, các nguyên lý cơ bản về giới hạn dãy số,
nguyên lý tồn tại cận đúng, nguyên lý Cantor, nguyên lý BolzanoWeierstrass,
nguyên lý Cauchy, nguyên lý tồn tại giới hạn của dãy đơn điệu.
Giới hạn hàm số, hàm liên tục[r]

6 Đọc thêm

đạo hàm và vi phân hàm hợp; đạo hàm và vi phân hàm ẩn

ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN HÀM HỢP; ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN HÀM ẨN

...Nội dung Đạo hàm vi phân hàm hợp Đạo hàm vi phân hàm ẩn ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CỦA HÀM HỢP Trường hợp bản: hợp hàm biến hàm biến Cho z = f(x, y) x = x(u, v), y = y(u, v) Nếu z, x, y khả vi: zu′ =... ′′(u ) ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN HÀM ẨN Nhắc lại: giả sử hàm ẩn y = y(x) xác định phương trình F(x, y) = Để[r]

44 Đọc thêm