NỀN KINH TẾ TRI THỨC MANG TÍNH TOÀN CẦU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NỀN KINH TẾ TRI THỨC MANG TÍNH TOÀN CẦU":

CÁC CÂU HỎI THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG PHẦN 2

CÁC CÂU HỎI THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG PHẦN 2

Xuất phát từ tầm quan trọng của kinh tế tri thức Đặc điểm của nền kinh tế tri thức: Tất cả các vấn đề trong xã hội đều phải mang tính toàn cầu hóa Lao động tri thức chiếm 70% Trình độ, l[r]

34 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÌM HIỂU BẢN CHẤT CỦA THÔNG TIN VÀ KINH TẾ TRI THỨC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

TIỂU LUẬN TÌM HIỂU BẢN CHẤT CỦA THÔNG TIN VÀ KINH TẾ TRI THỨC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Những biến đổi sâu sắc mang tính cách mạng của nền kinh tế thế giới khoảng vài thập niên trở lại đây do tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại được đánh dấu bởi sự ra đời của một nền kinh tế mới nền kinh tế tri thức. Mặc dù còn rất non trẻ, nhưng nền kinh tế này đã sớm chứng tỏ ưu[r]

10 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Phát triển kinh doanh ngoại hối tại Vietinbank Chi nhánh Đồng Tháp

LUẬN VĂN THẠC SỸ: PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách ngoại hối đóng vai trò rất quan trọng. KDNH là một trong những hoạt động kinh doanh mà các NHTM đang chú trọng và theo đuổi. Trong những thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển của chiến lược toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Mọi hoạt đ[r]

116 Đọc thêm

Ô nhiểm môi trường hiện nay

Ô NHIỂM MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY

Xã hội loài người đang tiến gần hơn đến sự phát triển bền vững. Đó là việc vừa phát triển kinh tế hiện đại song song với bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang hoành hành ở khắp mọi nơi trên hành tinh xanh. Môi trường sinh sống, hoạt động và phát triển của con[r]

27 Đọc thêm

Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Quốc tế

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Xu thế chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế tri thức đang trở thành một thực tế ngày càng được mở rộng. Xu thế này tác động lên tất cả các nước trên toàn cầu. Sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức đã làm tăng mạnh vai trò của tri thức đối với sự phát triển, sự gia tăng mạnh mẽ toàn cầu hóa đã[r]

104 Đọc thêm

TIỂU LUẬN KINH TẾ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

TIỂU LUẬN KINH TẾ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

MỤC LỤC


MỤC LỤC 1
A LỜI MỞ ĐẦU 2
B PHẦN NỘI DUNG 3
I. Lý luận chung về khủng hoảng kinh tế 3
1. Khái niệm 3
2. Phân loại 3
3. Chu kỳ của khủng hoảng kinh tế 5
4. Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế 6
5. Tác động của khủng hoảng kinh tế 7
IIKhủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến Việt Nam 8
1. Nguyên n[r]

31 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Trong nền kinh tế thị trường, rủi ro trong kinh doanh là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan. Vì vậy, để hoạt động ngân hàng phát triển vững chắc, an toàn và hiệu quả thì cần phải kiểm soát và hạn chế được rủi ro thông qu[r]

87 Đọc thêm

Luận án xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp việt nam trong nền kinh tế chuyển đổi

LUẬN ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ CHUYỂN ĐỔI

Nền kinh tế việt nam trong quá trình chuyển đổi cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và từng bước công nghiệp hóa hiện đại hóa.Trong cơ chế thị trường các quan hệ kinh té diễn ra đan xen lẫn nhau dưới sự chi phối của các lực lượng thị trường theo các quy luật kinh tế,trong nền kinh tế thị t[r]

84 Đọc thêm

ĐẨY MẠNH QUẢN TRỊ TRI THỨC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẨY MẠNH QUẢN TRỊ TRI THỨC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1.Tính cấp thiết của đề tàiTừ những năm 90 của thế kỷ 20, ở các nước phát triển, nền kinh tế bắt đầu có sự chuyển dịch nhanh, từ nền kinh tế công – nông sang nền kinh tế tri thức. Lý thuyết về quản trị con người cũng dần dần được thay thế bằng lý thuyết quản trị tri thức. Tuy mới ra đời chỉ hơn 10 n[r]

85 Đọc thêm

Thu hút FDI vào lĩnh vực GDĐH ở một số nước thuộc châu Á và kinh nghiệm cho Việt Nam

THU HÚT FDI VÀO LĨNH VỰC GDĐH Ở MỘT SỐ NƯỚC THUỘC CHÂU Á VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, ngày nay nước ta đang phải đối mặt với sự thiếu hụt đội ngũ nhân lực có nghiệp vụ, tay nghề cao và đang dư thừa đội ngũ những người có trình độ nghiệp vụ, tay nghề thấp, không phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của tiến trình phát triển kinh tế - x[r]

125 Đọc thêm

Phát triển nền kinh tế tri thức ở trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với việt nam

PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ TRI THỨC Ở TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Vào cuối thế kỷ XX, dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, lực lượng sản xuất phát triển một cách mạnh mẽ, trong đó tri thức khoa học, công nghệ và thông tin ngày càng đóng vai trò quyết định đối với nền sản xuất trên quy mô toàn cầu. Cũng chính từ đây, trên thế giới bắt đầ[r]

114 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ - ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LÃNH ĐẠO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015

LUẬN VĂN THẠC SĨ - ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LÃNH ĐẠO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015

Bước vào thế kỷ XXI, thế giới đã và đang có những thay đổi quan trọng: sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức; xu thế toàn cầu hóa, hợp tác quốc tế nhưng cũng xuất hiện không ít những vấn đề gay gắt, mang tính toàn cầu. Một trong những vấn đề đó là đói, nghèo. Nó tồn tại n[r]

114 Đọc thêm

QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM NHẬT BẢN TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM NHẬT BẢN TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, sôi động và đi vào thế ổn địnhhơn. Hiện nay Nhật Bản đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Namsau Mỹ với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2005 đạt 8.504 triệu USD, lànhà cung cấp ODA lớn nhất của Việt Nam với lượng viện trợ cam kết tính đ[r]

20 Đọc thêm

NỀN KINH TẾ TRI THỨC XU THẾ MỚI CỦA XÃ HỘI THẾ KỈ XXI VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CỦA VIỆT NAM

NỀN KINH TẾ TRI THỨC XU THẾ MỚI CỦA XÃ HỘI THẾ KỈ XXI VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CỦA VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tài
Từ thập kỉ 80 đến nay do tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu,... nền kinh tế thế giới đang biến đổi một cách sâu sắc, mạnh mẽ về cơ cấu, chức năng và phương[r]

90 Đọc thêm

Đặc trưng của nền kinh tế tri thức và khái quát

ĐẶC TRƯNG CỦA NỀN KINH TẾ TRI THỨC VÀ KHÁI QUÁT

Đặc trƣng chủ yếu của nền kinh tế tri thức : Thứ nhất, Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế hậu công nghiệp; Thứ hai, Công nghệ cao, ICT được ứng dụng rộng rãi và đóng vai trò đặc biệt quan trọng; Thứ ba, Nền kinh tế tri thức chuyển dịch cơ cấu theo hướng gia tăng nhanh các ngành có giá trị gia tăn[r]

1 Đọc thêm

Tiểu luận cao học KTQT hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với việt nam

TIỂU LUẬN CAO HỌC KTQT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự[r]

32 Đọc thêm

Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Vietcombank

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – VIETCOMBANK

1.1. Lý do chọn đề tàiNền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong quá trình hội nhập mạnh mẽ với khu vực và toàn cầu. Hội nhập quốc tế đã và đang trở thành yêu cầu bức xúc, cấp thiết đối với mỗi quốc gia trong điều kiện xu thế toàn cầu hóa mọi hoạt[r]

2 Đọc thêm

THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THAM GIA TPP

THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THAM GIA TPP

Khu vực hóa và toàn cầu hóa là kết quả tất yếu của quá trình tự do hóa kinh tế và hội nhập quốc tế. Việt Nam đã và đang tham gia một cách tích cực vào các tiến trình hội nhập quốc tế thông qua việc ký kết các hiệp định đối tác kinh tế với các nước trong khu vực. Riêng đối với TPP, đã kết thúc tiến t[r]

3 Đọc thêm

Tiểu luận Kinh tế quốc tế: Tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến việc cải thiện năng lực kinh tế Việt Nam

TIỂU LUẬN KINH TẾ QUỐC TẾ: TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ ĐẾN VIỆC CẢI THIỆN NĂNG LỰC KINH TẾ VIỆT NAM

Tiểu luận Kinh tế quốc tế: Tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến việc cải thiện năng lực kinh tế Việt Nam. Mục đích nghiên cứu Hệ thống hoá cơ sở lý luận về toàn cầu hóa; Phân tích tác động tích cựu và thách thức đối với việc cải thiện năng lực kinh tế Việt Nam do tác động của toàn cầu hóa kinh tế[r]

33 Đọc thêm

Tiểu luận triết học SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ TRIẾT HỌC VEDANTA ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ TRIẾT HỌC VEDANTA ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

Tiểu luận triết học SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ TRIẾT HỌC VEDANTA ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

Nền đạo học phương đông đã dâng tặng cho nhân loại một kho tàng tri thức vô tận về vũ trụ và nhân sinh, cái nôi của nền triết học nhân loại. Trong đó, chúng ta không thể không nói đến nền tri[r]

16 Đọc thêm