QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT MỸ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT MỸ":

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ VIỆT MỸ SAU KHI KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA HAI NƯỚC TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ VIỆT-MỸ SAU KHI KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA HAI NƯỚC: TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP

Qúa trình quốc tế hoá đã tạo nên những quan hệ nhiều mặt, nhiều chiều, phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, tạo ra những thay đổi lớn lao trên thế giới. Trong bức toàn cảnh đó, hoạt động thương mại quốc tế đã và đang nổi lên như một vấn đề trọng tâm. Mặc dù thương mại quốc tế ra đời từ cách đây rất[r]

31 Đọc thêm

Ðề: Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch, quá khứ, hiện tại và tương lai

ÐỀ: QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM – ĐAN MẠCH, QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Tuy là một quốc gia Bắc Âu nhưng vị thế của Đan Mạch trong Liên minh Châu Âu (EU Eutopear Union) và trên trường quốc tế rất cao. Cùng với Thuỵ Điển và Phần Lan, Đan Mạch được coi là “mô hình xã hội dân chủ” của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu và trên toàn thế giới. Điều đó xuất phát bởi bởi chính sách đố[r]

12 Đọc thêm

Quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước phương Tây dưới thời vua Gia Long và vua Minh Mạng

QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY DƯỚI THỜI VUA GIA LONG VÀ VUA MINH MẠNG

I. Vấn đề ngoại giao Việt Nam giữa các nước phương Tây thời vua Gia Long (1802 – 1820)..........................................................................................1 1.Bối cảnh quốc tế, khu vực và đường lối ngoại giao của Gia Long đối với các nước phương Tây..............................[r]

25 Đọc thêm

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ VIỆT MỸ SAU KHI KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA HAI NƯỚC TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ VIỆT-MỸ SAU KHI KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA HAI NƯỚC: TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP

Qúa trình quốc tế hoá đã tạo nên những quan hệ nhiều mặt, nhiều chiều, phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, tạo ra những thay đổi lớn lao trên thế giới. Trong bức toàn cảnh đó, hoạt động thương mại quốc tế đã và đang nổi lên như một vấn đề trọng tâm. Mặc dù thương mại quốc tế ra đời từ cách đây rất[r]

28 Đọc thêm

20 MUOI NAM QUAN HE NGOAI GAIO VIET MY 2

20 MUOI NAM QUAN HE NGOAI GAIO VIET MY 2

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆTMĨ TRONG LỊCH SỬ 1
1.1. QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT – MĨ TRƯỚC NĂM 1954 1
1.1.1 Cha đẻ của nước Mĩ tìm giống lúa xứ Đàng Trong 1
1.1.2. Bản hiệp định thương mại dở dang 1
1.1.3 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bùi Viện 2
1.1.4 Trong chiến tranh Đông Dươn[r]

29 Đọc thêm

Đề tài Chính sách tiền tệ thực trạng và giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam

ĐỀ TÀI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM

Đề tài Chính sách tiền tệ thực trạng và giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam
Việt NamSau hơn 10 năm thực hiện chính sách đổi mới, đa dạng hoá quan hệ ngoại giao và kinh tế, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới, chúng ta đã giành được những kết quả đáng khích lệ trong chương trình[r]

30 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC ANQG CỦA MỸ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

TIỂU LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC ANQG CỦA MỸ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Khu vực mà Mỹ chú ý nhất đến vấn đề này là khu vực Châu Á - TháiBình Dương. Mỹ nhấn mạnh “sẽ tiếp tục hỗ trợ nhằm tăng cường an ninh, đẩymạnh phát triển và thúc đẩy nền dân chủ ở khu vực Châu Á - Thái BínhDương. Đây là một nội dung quan trọng nhằm làm sâu thêm mối quan hệ vớiViệ[r]

Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ (1954 – 1975)

CHUYÊN ĐỀ ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ (1954 – 1975)

rộng lớn của Trung Quốc là hậu phương đáng tin cậy của nhân dân Việt Nam.Nhân dân Trung Quốc hạ quyết tâm, đã sẵn sàng về mọi mặt, sẽ có những hànhđộng bất cứ lúc nào và ở đâu, mà nhân dân hai nước Việt - Trung cho là cầnthiết để cùng nhau đánh bại xâm lược Mỹ" [7,267]. Ngoài ra Trung[r]

21 Đọc thêm

QUAN HỆ SÁCH PHONG VÀ TRIỀU CỐNG CỦA NHÀ LÝ VỚI TỐNG TRUNG HOA

QUAN HỆ SÁCH PHONG VÀ TRIỀU CỐNG CỦA NHÀ LÝ VỚI TỐNG TRUNG HOA

Việt Nam là một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Có vị trí địa lý thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên. Dân tộc Việt Nam có truyền thống dựng nước và giữ nước lâu đời. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm đấu tranh chinh phục tự nhiên, cải tạo xã hội, chống lại mọi thế lực thù địch. Nhờ vậy m[r]

30 Đọc thêm

Nghệ thuật vừa đánh vừa đàm

NGHỆ THUẬT VỪA ĐÁNH VỪA ĐÀM

Trong chính sách đối ngoại, quân sự và ngoại giao có một mối quan hệ vô cùng mật thiết, một sự gắn bó khăng khít, chặt chẽ với nhau. Chiến thắng trên mặt trận quân sự sẽ đưa lại những ưu thế và thuận lợi trên bàn đàm phán, ngược lại chiến thắng trên bàn đàm phán sẽ lại là động lực cổ vũ cho mặt trận[r]

22 Đọc thêm

Ngoại giao văn hóa trong quan hệ quốc tế đương đại

NGOẠI GIAO VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐƯƠNG ĐẠI

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Mặc dù trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều công trình khoa học quan tâm đến ngoại giao văn hóa, tuy nhiên nghiên cứu trực tiếp về ngoại giao văn hóa trong quan hệ quốc tế đương đại chưa thực sự phong phú. Luận án góp phần hệ thống hóa và đưa ra[r]

180 Đọc thêm

 CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO DẦU MỎ CỦA MỸ ĐỐI VỚI IRAQ

CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO DẦU MỎ CỦA MỸ ĐỐI VỚI IRAQ

sách Blood and oil: The Dangers and Consequences of America’s GrowingDependency on Imported Petroleum của tác giả Michael Klare (2004).2Các Báo cáo về chính sách năng lƣợng của Mỹ cũng là nguồn tham khảođáng giá nhƣ Báo cáo Strategic Energy Policy Challenges for the 21stCentury (2001)của Inde[r]

17 Đọc thêm

Tiểu luận kinh doanh quốc tế chiến lược xuất khẩu kềm nghĩa vào mỹ

TIỂU LUẬN KINH DOANH QUỐC TẾ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU KỀM NGHĨA VÀO MỸ

MỤC LỤC


Mở đầu 2
Phần một: Giới thiệu về công ty Kềm nghĩa. 3
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 3
1. Ước mơ khởi nghiệp: 3
2. Chinh phục những tầm cao mới 3
VII. Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU 6
1. Ý nghĩa nhận dạng thương hiệu: 6
VIII. GIÁ TRỊ CỐT LÕI THƯƠNG HIỆU 7
IX. SẢN PHẨM 7
Nhóm sản phẩm inox 7
Phần 2: Phân tích[r]

24 Đọc thêm

QUAN HỆ CHÍNH TRỊ AN NINH NHẬT MỸ TRONG BỐI CẢNH CHÂU Á HIỆN NAY

QUAN HỆ CHÍNH TRỊ AN NINH NHẬT MỸ TRONG BỐI CẢNH CHÂU Á HIỆN NAY

công nghệ quân sự được mua sắm từ nguồn ngân sách đồi dào, một trongnhững nguồn ngân sách lớn nhất trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc.Những năm gần đây, quan hệ chính trị - an ninh Mỹ và Nhật Bản cónhiều điểm nổi bật đáng chú ý. Mỹ chuyển hướng xoay trục trở lại Châu Á.Nh[r]

19 Đọc thêm

VAI TRÒ PR TRONG NGOẠI GIAO

VAI TRÒ PR TRONG NGOẠI GIAO

1.1 PR là gì?
1.1.1 Khái niệm PR – Public Relations
Khái niệm PR – Public Relations có nhiều cách dịch như: Quan hệ đối ngoại, Giao tế cộng đồng, Giao tế nhân sự... nhưng có hai cách dịch phổ biến nhất là Quan hệ công chúng và Quan hệ cộng đồng.
Hiện nay khái niệm PR được định nghĩa theo nhiều cách[r]

12 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO DẦU MỎ CỦA MỸ ĐỐI VỚI IRAQ

CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO DẦU MỎ CỦA MỸ ĐỐI VỚI IRAQ

sự độc lập của thị trƣờng dầu mỏ tại đây8. Do đó, Mỹ đã nhiều lần can thiệpvào chính trƣờng Venezuela với mục đích nhằm lật đổ ông Chavez.1.2.3.2 Với Nga và khu vực Trung ÁNga chiếm khoảng 5% trữ lƣợng dầu của thế giới. Về sản xuất cũng nhƣxuất khẩu dầu thì Nga đều nằm trong nhóm 3 nƣớc dẫn đ[r]

89 Đọc thêm

tiểu luận chất đọc da cam

TIỂU LUẬN CHẤT ĐỌC DA CAM

Kể từ năm 1975, khi cuộc chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam kết thúc và giành thắng lợi rực rỡ, hai nước đã giữ quan hệ thù địch trong suốt một thời gian dài. Cho đến nay, hơn ba mươi năm sau chiến tranh, những di sản của cuộc chiến tưởng chừng không thể nào xóa bỏ cũng đã dần phai nhạt theo thời[r]

11 Đọc thêm

Tiểu luận chính sách đối ngoại của ấn độ với mỹ từ 2009 tới nay

TIỂU LUẬN CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ẤN ĐỘ VỚI MỸ TỪ 2009 TỚI NAY

Có thể khẳng định một điều, từ trước tới nay Ấn Độ luôn là một nước lớn của khu vực Châu Á. Ngày nay, trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế và đa cực hóa thế giới, Ấn Độ đang dần vươn ra ngoài vai trò cường quốc khu vực và bắt đầu mang dáng dấp của một cường quốc thế giới. Ấn Độ với vị trí địa chiến l[r]

18 Đọc thêm

ĐƯỜNG LỐI NGOẠI GIAO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ ( 1954 -1975)

ĐƯỜNG LỐI NGOẠI GIAO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ ( 1954 -1975)

Đường lối ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ (1954 -1975)

44 Đọc thêm

Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922-1933?

LIÊN XÔ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU GÌ TRONG QUAN HỆ NGOẠI GIAO VÀO NHỮNG NĂM 1922-1933?

Sau cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với một số. Sau cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng ở châu Á và châu Âu. Tồn tại giữa vòng vây thù địch của chủ nghĩa tư bản thế giới,[r]

1 Đọc thêm