KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN":

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Tăng cường huy động vốn nhằm thực hiện dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê – Hà Tĩnh

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ: TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN NHẰM THỰC HIỆN DỰ ÁN KHAI THÁC VÀ TUYỂN QUẶNG SẮT MỎ THẠCH KHÊ – HÀ TĨNH

Đối với doanh nghiệp, vốn có vai trò hết sức quan trọng. Vốn là điều kiện không thể thiếu được để thành lập doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thực hiện dự án. Trong mọi loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn lực tài chính được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Tro[r]

144 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ THỜI KỲ 1996-2000

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ THỜI KỲ 1996-2000

Việc thu hút nguồn vốn đầu tư xã hội cũng được quan tâm trong khu vực khả năng khu vực tư nhân chiếm tỷ trọng cao nhất khoảng 28%, tương đương khoảng 16 tỷ USD Ngân sách Nhà nước khoảng [r]

38 Đọc thêm

Công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định – Thực trạng và giải pháp

CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NSNN TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt Viết đầy đủ
UBND Ủy ban nhân dân
NSNN Ngân sách Nhà nước
Sở KHĐT Sở Kế hoạch – đầu tư
DAĐT Dự án đầu tư
NĐ Nghị định
CP Chính phủ
TW Trung Ương
FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
ODA Vốn hỗ trợ phát triển chính thức
KCN Khu công nghiệp
KCX Khu chế xuất
Ban QLKCN Ban[r]

100 Đọc thêm

CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI

CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI

Lời mở đầu
Trong sự phát triển ngày càng lớn mạnh của nền kinh tế, Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng. Có thể nói Ngân hàng là Xương sống của nền kinh tế, sự phát triển của hệ thống ngân hàng phản ánh rõ nét tình hình kinh tế của toàn xã hội. Ngân hàng đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh[r]

45 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) CHI NHÁNH KON TUM

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) CHI NHÁNH KON TUM

PHẦN 1TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KON TUM1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐTPT Kon TumChi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Kon Tum là đơn vị thành viên của hệ thống Ngân hàng ĐTPT Việt Nam, được thành lập[r]

58 Đọc thêm

Thực trạng tình hình lập kế hoạch và thẩm định dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH LẬP KẾ HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐĂK LĂK

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại ngày này với xu thế quốc tế hóa – toàn cầu hóa trên phạm vi toàn cầu, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. Các dòng vốn được lưu chuyển góp phần vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và mở rộng sản xuất kinh doanh để đảm bảo phát triển nền kinh tế đất nước nói chung v[r]

34 Đọc thêm

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (15)

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (15)

* So sánh ưu nhược điểm và ý kiến cá nhân về 2 phương án:- Phương án duy trì cơ cấu ổn định ( phương án 1):Ưu điểm:- Lợi dụng được đòn bẩy tài chính;- Giảm tỷ lệ pha loãng cổ phiếu;- Đảm bảo quyền lợi cổ đông hơn.Nhược điểm:-Bị áp lực trả lãi;Giá thị trường thấp hơn mệnh giá nên cần phát hành lượng[r]

6 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QPC THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QPC THÁI NGUYÊN

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I – TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN ĐỒNG HỶ. 4
1.1. Giới thiệu chung về NHTM trong nền kinh tế thị trường 4
1.1.1. Khái niệm NHTM 4
1.1.2. Vai trò của NHTM 4
1.1.3. Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng 6
1.1.4 Hoạt động[r]

102 Đọc thêm

Chương X NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN

CHƯƠNG X NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương X

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN
A. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN.
Một số khái niệm:
Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt, đạ[r]

55 Đọc thêm

Công tác huy động vốn và cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1. Thực trạng và giải pháp

CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư thì vốn là một yếu tố hết sức quan trọng đối với tình khả thi và hiệu quả của dự án. Có rất ít các doanh nghiệp có đủ vốn để thực hiện toàn bộ dự án khi đó vai trò của các trung gian tài chính là rất quan trọng. Trong số đó thì các Ngân hàng thương mại là lực l[r]

78 Đọc thêm

Đầu tư phát triển đường cao tốc miền Bắc Việt Nam theo hình thức PPP Thực trạng và giải pháp

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC MIỀN BẮC VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC PPP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hội thảo quốc tế phát triển và quản lý đường bộ cao tốc Việt Nam được tổ chức ngày 22/12, dưới sự bảo trợ của Bộ Giao thông và Vận tải, Bộ Kế hoạch và đầu tư, liên đoàn đường bộ Quốc tế, Hội khoa học Kỹ thuật cầu đường có nhận định: Trong thời gian tới, để xây dựng khoảng[r]

132 Đọc thêm

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (22)

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (22)

Trái phiếu đã phát hànhCổ phiếu phổ thôngCổ phiếu ưu đãi15,000,000300,000,00020,000,000Giá trị thịtrường$14,100,000$22,500,000$1,440,000Tỷ trọng37,07%59,15%3,79%* So sánh ưu nhược điểm và ý kiến cá nhân về 2 phương án:- Phương án duy trì cơ cấu ổn định ( phương án 1):Ưu điểm:- Lợi dụng được đòn bẩy[r]

6 Đọc thêm

THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

A. Thủ tục đăng ký đầu tư
1. Đối với dự án đầu tư trong nước:
1.1 Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.
1.2 Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Vi[r]

5 Đọc thêm

BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1

BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1

BÀI 5: Đầu năm 2011, để thực hiện kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh, công ty cổ phần DTIC dự định huy động vốn bằng cách vay dài hạn ngân hàng, giữ lại lợi nhuận và phát hành cổ phiế[r]

14 Đọc thêm

BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1

BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1

BÀI 5: Đầu năm 2011, để thực hiện kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh, công ty cổ phần DTIC dự định huy động vốn bằng cách vay dài hạn ngân hàng, giữ lại lợi nhuận và phát hành cổ phiế[r]

14 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

ANNUAL REPORT 20106II.Báo cáo của HĐQT :Kính thưa quí vị cổ ñông!Qua một năm hoạt ñộng Công ty chúng ta ñạt ñược một số thành tích nhưng ñồng thờicũng chưa hoàn thành một số việc và cũng còn một số vấn ñề tồn tại.Thay mặt HĐQT Tôi xin báocáo một số ñiểm chính trong năm 2010 và những mục tiêu cơ bản[r]

41 Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP SỐ (24)

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP SỐ (24)

15.000.000$Số liệu hiện tại của công ty:- Các khoản nợ: 15.000 trái phiếu đang lưu hành với mệnh giá 1 trái phiếu là 1.000$.- Cổ phiếu phổ thông: 300.000; cổ phiếu đang lưu hành được bán với giá 75$ với Beta1.4.- Cổ phiếu ưu đãi: 20.000, cổ phiếu ưu đãi cổ tức 5% mệnh giá 100$/cổ phiếuThị giá của cổ[r]

6 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TUẤN VIỆT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TUẤN VIỆT

các cá nhân, các tổ chức mua các chứng chỉ có giá như cổ phiếu, trái phiếu .. v.v.. hoặclà việc viện trợ không hoàn lại, hoàn lại có lãi xuất thấp của các quốc gia với nhau.+ Đầu tư trực tiếp: Trong đó người bỏ vốn trực tiếp tham gia quá trình điềuhành, quản lý quá trình thực hiện và v[r]

63 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CÂU HỎI ÔN TẬP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Câu 1 : Gi i thích s c n thi t ph i th m đ nh ả ự ầ ế ả ẩ ị dự án trước khi tiến hành hoạt động đầu tư. Hoạt động đầu tư phát triển có đặc điểm : + Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư thường rất lớn. Vốn đầu tư nằm ứ đọng lâu trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. Quy mô[r]

24 Đọc thêm

Báo cáo hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Du Lịch Long Sơn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH LONG SƠN

Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty

3. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
a. Lĩnh vực kinh doanh.
 Đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, nhà nghỉ, resort…
 Kinh doanh tiệc cưới, tiệc hội nghị …
 Kinh doanh lưu trú,
b. Khách hàng.
 Các công ty, cá nhân trên đ[r]

32 Đọc thêm