KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI CÁC GIÁO TRÌNH CỤ THỂ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI CÁC GIÁO TRÌNH CỤ THỂ":

Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động thực tập cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỦA HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀINăm 2007 Học viện Quản lý giáo dục chính thức được tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính qui 03 ngành: Tâm lý giáo dục, công nghệ thông tin và Quản lý giáo dục. Đến nay Học viện đã tuyển sinh được 06 khóa, chuẩn bị tuyển sinh khóa 7. Đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục từ học[r]

86 Đọc thêm

Chương trình Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành Giáo dục và Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÍ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỜI NÓI ĐẦU
Thông tư Liên tịch số 242002TTLT–BGDĐT–BTCCBCP ngày 2942002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn việc xét tuyển dụng công chức, giáo viên phổ thông, mầm non đã qui định từ năm 2002 trở đi:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường[r]

108 Đọc thêm

Giáo trình cung cấp điện

GIÁO TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN

Giáo trình do các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, THCN biên soạn. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dế hiểu, bổ sung nhiều kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là, đề cập những nội dung cơ bản, cốt yếu để tùy theo tính chất của các ngành nghề[r]

217 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HỢP ĐỒNG

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HỢP ĐỒNG

Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục của Bộ GDĐT có nêu: Giáo dục phải bám sát nhu cầu và đòi hỏi của xã hội, thông qua việc thiết kế các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu cung cấp nhân lực phục vụ các ngành kinh tế đa dạng. Vì học sinh có những mong muốn, nhu cầu khác nhau, điều kiện sống và họ[r]

8 Đọc thêm

giáo trình: Tổng hợp hệ cơ điện 2

GIÁO TRÌNH: TỔNG HỢP HỆ CƠ ĐIỆN 2

Tổng hợp hệ cơ điện 2
Tổng hợp hệ điện cơ là môn học chuyên ngành của ngành Tự động hóa, đây có thể xem là kiến thức tổng hợp của nhiều học phần cơ sở ngành và chuyên ngành. Trong nhiều năm qua, đã có khá nhiều tài liệu trong và ngoài nước đề cập đến kiến thức thuộc lĩnh vực này, tuy nhiên một giáo[r]

258 Đọc thêm

MỘT SỐ HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO GIÁO VIÊNTẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY

MỘT SỐ HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO GIÁO VIÊNTẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY

Chính phủ đã ký quyết định thành lập 23 trường ĐHĐP trên toàn quốc. Trong quátrình phát triển, các trường ĐHĐP đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong hệthống giáo dục đại học và đạt được những thành tựu ban đầu đáng khích lệ trong đàotạo nguồn nhân lực. Trong đó, có đào tạo số lượng[r]

4 Đọc thêm

Giáo trình quản lý nhà nước quản lý giáo dục đào tạo

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Thông tư Liên tịch số 242002TTLT–BGDĐT–BTCCBCP ngày 2942002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn việc xét tuyển dụng công chức, giáo viên phổ thông, mầm non đã qui định từ năm 2002 trở đi:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường (khoa) sư p[r]

125 Đọc thêm

Tổ chức dạy học dự án trong dạy học vật lí đại cương nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo và phát triển tư duy kỹ thuật của sinh viên ngành kỹ thuật (TT)

TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY KỸ THUẬT CỦA SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT (TT)

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong trường đại học, việc học tập của sinh viên không thể là thụ động tiếp thu bài giảng của GV, mà phải là sự tham gia tích cực vào các hoạt động học tập, độc lập sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động tập thể để có thể tham gia vào các hoạt động sản xuất và xã hội[r]

24 Đọc thêm

Giáo trình vi diều khiển

GIÁO TRÌNH VI DIỀU KHIỂN

Nghề: Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp ở cấp trình độ lành nghề.
Tài liệu này được thiết kế theo từng mô đunmôn học thuộc hệ thống mô đunmôn học của một chương trình, để đào tạo hoàn chỉnh Nghề: Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp ở cấp trình độ lành nghề.
Được dùng làm giáo trình cho học viên ở cá[r]

81 Đọc thêm

LX THUY_NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ HỢP LÝ CỦA TMD ĐỂ GIẢM DAO ĐỘNG CỦA VỎ TRỤ THOẢI CÓ GÂN GIA CƯỜNG CHỊU TÁC DỤNG CỦA SÓNG XUNG KÍCH

LX THUY_NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ HỢP LÝ CỦA TMD ĐỂ GIẢM DAO ĐỘNG CỦA VỎ TRỤ THOẢI CÓ GÂN GIA CƯỜNG CHỊU TÁC DỤNG CỦA SÓNG XUNG KÍCH

Bài báo trình bày thuật toán phần tử hữu hạn (PTHH) phân tích động lực học của vỏ thoải có gân gia cường lệch tâm, có gắn thiết bị tiêu tán năng lượng TMD, chịu tác dụng của áp lực sóng xung kích do nổ gây ra. Các tác giả đã cụ thể hóa thuật toán bằng chương trình tính được lập trong môi trường Matl[r]

16 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Trong những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, các nhà quản lý giáo dục đã thống nhất nhận thức rằng cán bộ quản lý giáo dục cũng phải có trình độ, kiến thức nhất đinh trong công việc của mình, phải được trang bị có hệ thống v[r]

24 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN :
1. Họ và tên : NGUYỄN THỊ THANH
2. Ngày tháng năm sinh : 20 04 1987
3. Nam, nữ : NỮ
4. Địa chỉ : Tổ 1, khu 3, TT Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
5. Điện thoại : 0906992829
6. Fax : Email :
7. Chức vụ : Giáo viê[r]

50 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

ngũ CBNV của bản thân hệ thống ngân hàng và thường được phân thành: Cánbộ mới tuyển dụng; CBNV, chuyên viên và CB quản lý, lãnh đạo.Thứ ba, nội dung chương trình đào tạo của các NHTM khá phong phú.Bởi đội ngũ CBNV ngân hàng đông về số lượng, cơ cấu nghiệp vụ ngân hànggồm nhiều nghiệp v[r]

118 Đọc thêm

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỀ BƯỚC CHUYỂN TỪ PHÂN SỐ NHƯ LÀ “NHỮNG PHẦN BẰNG NHAU RÚT RA TỪ ĐƠN VỊ” ĐẾN PHÂN SỐ NHƯ LÀ “THƯƠNG” Ở LỚP 3 VÀ LỚP 4

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỀ BƯỚC CHUYỂN TỪ PHÂN SỐ NHƯ LÀ “NHỮNG PHẦN BẰNG NHAU RÚT RA TỪ ĐƠN VỊ” ĐẾN PHÂN SỐ NHƯ LÀ “THƯƠNG” Ở LỚP 3 VÀ LỚP 4

trưng của những tình huống và các dạng bài tập này ?2. Những đối tượng tri thức cơ bản nào gắn liền với khái niệm phân số ?Mối quan hệ giữa chúng và phân số ?3. Học sinh có gặp khó khăn trong việc học tập khái niệm phân số nóichung và trong việc thực hiện bước chuyển giữa các loai phân số nói liên?[r]

20 Đọc thêm

Lập chương trình bằng ngôn ngữ máy tính nhằm phục vụ công tác QLNCKH và xếp chức danh trong trường đại học và cao đẳng

LẬP CHƯƠNG TRÌNH BẰNG NGÔN NGỮ MÁY TÍNH NHẰM PHỤC VỤ CÔNG TÁC QLNCKH VÀ XẾP CHỨC DANH TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Công tác quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học; Công tác quản lý các đề tài NCKH các cấp của cán bộ khoa học trong trường;Công tác in ấn các chương trình đào tạo 2 giai đoạn, thông bá khoa học và giáo trình

33 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH ĐẦY ĐỦ NHẤT

GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH ĐẦY ĐỦ NHẤT

Giáo trình “Hệ điều hành” biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học hệ đại học của Khoa Tin trường Đại học Quy nhơn. Giáo trình dựa theo bài giảng “Hệ điều hành” mà tác giả đã giảng dạy từ năm 2002 cho khoa Tin học của trường. Tập giáo trình biên soạn để giảng dạy một khoảng thời gian[r]

103 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG GIA HOÀNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG GIA HOÀNG

chuyên môn. Đào tạo phải đi đôi với nhu cầu và chiến lược kinh doanh củacông ty, bố trí hợp lý và sử dụng nhân viên sau đào tạo. Đẩy mạnh hơn nữa các chính sách đãi ngộ nhân sự như: lương, thưởng, đãingộ Công tác trả lương Công ty cần được cụ thể hóa bằng các quy định rõ ràng[r]

77 Đọc thêm

giáo trình nguyên lý hệ điều hành

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó, công tác đào tạo nhân lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ỈX đã chỉ rõ: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp[r]

190 Đọc thêm

Điện thế hoạt động của não

ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NÃO

Bài giảng về Điện thế hoạt động của não dành cho chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng. bài giảng có sự tham khảo các tài liệu từ các giáo trình, các tài liệu, hình ảnh từ nước ngoài, đầy đủ, chính xác.

13 Đọc thêm