KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG PHẦN 9

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG PHẦN 9":

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀINTERNET

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀINTERNET

Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính vàInternet phần 1• Các khái niệm cơ bản:Hệ thống mạng máy tính: các máy tính được kết nối với nhau qua cáp mạng hoặc quahệ thống không dây, trong hệ thống có các modem kết nối mạng, để kết nối nhiều máyhơn thì người ta sử dụng switch (Giúp mở rộng mạng).Ví dụ Mô hình mạng LAN cơ bản: gồm 4 máy tính, 1 switch chia cổng, 1 modem kết nốimạngTìm hiểu dịch vụ web cơ bảnWorld Wide Web (WWW) – Dịch vụ giúp duyệt web, đọc tin tức trên các trang web.. (Vídụ trình duyệt web: Netscape, IE, firefox, opera, coccoc, chome)Email,File Transfer Protocol (FTP) – Dịch vụ giúp chuyền file dữ liệu từ máy tính cá nhân lênhost hay lên server đặt ở đâu đó (Ở Mỹ hay Sinapore…)HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức truyền tin client/server dùng choWWW (Dùng cho việc truy cập vào internet)Vd: http://huongdanit.net ta truy cập đến địa chỉ website huongdanit.net(Bản chất địa chỉ website là địa chỉ ip tĩnh)URL là gì:http://huongdanit.net/index.html (Url sẽ chỉ rõ đích danh 1 trang con nào đó vídụ index.html)1 địa chỉ website gồm có những thành phần :Phân biệt:Trang web tĩnh:là trang web không kết nối đến cơ sở dữ liệu của chúng ta. Nó chỉ có những file dữ liệubằng chữ, hoặc hình ảnh người ta lưu vào. (Web không liên quan đến cơ sở dữ liệu –
Xem thêm

19 Đọc thêm

TÀI LIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG: PHẦN 4 - WORKSTATION VÀ SERVER DOC

TÀI LIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG: PHẦN 4 - WORKSTATION VÀ SERVER DOC

Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 4 - Workstation và Server Nguồn : quantrimang.com Phần 1: Các thiết bị phần cứng mạng Phần 2: Router Phần 3: DNS Server Brien M. PoseyĐây là phần tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn cơ bản dành cho những người mới bắt quen hay tìm hiểu về mạng. Nội dung bài hôm nay là về sự khác nhau giữa Workstation (máy trạm) và Server (máy chủ). Trước bài này, chúng ta đã có dịp thảo luận về các thiết bị phần cứng mạng và giao thức TCP/IP. Phần cứng mạng được dùng để thiết lập kết nối vật lý giữa các thiết bị, trong khi giao thức TCP/IP là ngôn ngữ trọng yếu dùng để liên lạc trong mạng. Ở bài này chúng ta cũng sẽ nói một chút về các máy tính được kết nối trong một mạng. Cho dù bạn là người mới hoàn toàn, nhưng chắc hẳn bạn đã từng nghe nói đến các thuật ngữ server và workstation. Các thuật ngữ này thông thường được dùng để nói tới vai trò của máy tính trong mạng hơn là phần cứng máy tính. Chẳng hạn, một máy tính đang hoạt động như một server thì nó không cần thiết phải chạy cả phần cứng của server. Bạn có thể cài đặt một hệ điều hành server lên máy tính của mình. Khi đó máy tính sẽ hoạt động thực sự như một server mạng. Trong thực tế, hầu hết tất cả các máy chủ đếu sử dụng thiết bị phần cứng đặc biệt, giúp chúng có thể kiểm soát được khối lượng công việc nặng nề vốn có
Xem thêm

3 Đọc thêm

TÀI LIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG: PHẦN 8 - TIẾP TỤC VỀ FSMO ROLE PDF

TÀI LIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG: PHẦN 8 - TIẾP TỤC VỀ FSMO ROLE PDF

Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 8 - Tiếp tục về FSMO Role Nguồn : quantrimang.com Phần 1: Các thiết bị phần cứng mạng Phần 2: Router Phần 3: DNS Server Phần 4: Workstation và Server Phần 5: Domain Controller Phần 6: Windows Domain Phần 7: Giới thiệu về FSMO Role Brien M. PoseyBài viết này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn các role của FSMO bằng cách giới thiệu về những gì role thực hiện, hậu quả thất bại FSMO và làm thế nào để phát hiện máy chủ nào đang quản lý role FSMO. Sự quan trọng của Role Trong phần trước của bài này, chúng tôi đã giải thích về các miền Active Directory sử dụng mô hình đa master ngoại trừ trong các tình huống đặc biệt quan trọng để tránh xung đột. Trong các tình huống này, Windows sẽ hoàn nguyên mô hình đơn master trong một bộ điều khiển miền đơn thực hiện với tư cách thẩm định đơn nhất cho sự thay đổi theo yêu cầu. Các bộ điều khiển miền
Xem thêm

5 Đọc thêm

TÌM HIỂU CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

TÌM HIỂU CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau.Đường truyền là hệ thống các thiết bị truyền dẫn có dây hay không dây dùng để chuyển các tín hiệu điện tử từ máy tính này đến máy tính khác. Các tín hiệu điện tử đó biểu thị các giá trị dữ liệu dưới dạng các xung nhị phân (on off). Tất cả các tín hiệu được truyền giữa các máy tính đều thuộc một dạng sóng điện từ. Tùy theo tần số của sóng điện từ có thể dùng các đường truyền vật lý khác nhau để truyền các tín hiệu. Ở đây đường truyền được kết nối có thể là dây cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang, dây điện thoại, sóng vô tuyến ... Các đường truyền dữ liệu tạo nên cấu trúc của mạng. Hai khái niệm đường truyền và cấu trúc là những đặc trưng cơ bản của mạng máy tính.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Thiết kế và cài đặt mạng LAN cho CTy TNHH hitech

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG LAN CHO CTY TNHH HITECH

MỤC LỤC
Trang
PHẦN I:
LỜI CẢM ƠN:…………………………………………………………… ………..... 3
LỜI MỞ ĐẦU:……………………………………………...… …...................... 4
PHẦN II:
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG LAN VÀ THIẾT KẾ MẠNG LAN: ….… 7
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:……………………………… ………...……… 5
1. Cấu trúc Topo của mạng :………………………………………...……….….... 5
2. Mạng hình sao (Star topology):…………………………………………………..….. 5
3. Mạng hình tuyến Bus (Bus topology):…………………………………...………….. 6
4. Mạng dạng vòng (Ring topology):………………………………….…...……….….. 6
5. Mạng dạng kết hợp:………………………………………………………………….. 7
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUY NHẬP ĐƯỜNG TRUYỀN :……………...……...... 7
1. GIAO THỨC CSMACD: …………………………………………………...…..….. 7
2. GIAO THỨC TRUYỀN THẺ BÀI:………………………………...………...……... 7
3. GIAO THỨC FDDL:………………………………………………...……...………. 8
III. CÁC KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH TRONG MẠNG LAN:……… .………...… 9
1. PHÂN ĐOẠN MẠNG LAN:……………………………………………...………… 9
1.2 PHÂN ĐOẠN MẠNG BẰNG REPEATER:………………….…………………… 9
1.1 MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN ĐOẠN MẠNG LAN:…….……………….....…………. 9
1.3 PHÂN ĐOẠN MẠNG BẰNG CẦU NỐI: ……….…………………...…….…… 10
1.4 PHÂN ĐOẠN MẠNG BẰNG ROUTER:…… ………………...……..……...….. 10
1.5 PHÂN ĐOẠN MẠNG BẰNG BỘ CHUYỂN MẠCH:………..…….....…..…….. 10
2. CÁC CHẾ ĐỘ CHUYỂN MẠCH TRONG LAN:…………..………......………… 10
2.1. CHUYỂN MẠCH LƯU VÀ CHUYỂN:……………………………….......……. 11
2.2. CHUYỂN MẠCH NGAY:…………………………………..…………………… 11
IV. MÔ HÌNH THIẾT KẾ MẠNG LAN:……………………………..…….…...…… 15
1. MÔ HÌNH PHÂN CẤP:……………………………………………….…...………. 15
2. MÔ HÌNH AN NINH :………………………………………………......…………. 16
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC TẾ:………...………………...……. 17
I. TÌNH HÌNH THỰC TẾ HỆ THỐNG MẠNG CỦA CÔNG TY:…......….……...… 17
II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TY:……………………………………....…...……….. 18
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP:………………………..........………… 20
I. SƠ ĐỒ:……………………………………………………………….......…..….…. 20
A. SƠ ĐỒ MẠNG TỔNG QUÁT:……………………………………….......…….… 20
B. SƠ ĐỒ ĐI DÂY MẠNG:……………………………………………......……..….. 21
II. GIẢI PHÁP :……...………………………………………………...…………...…. 21
III. CẤU HÌNH VÀ DỰ TOÁN THIẾT BỊ:…...……………...……………………. 23
CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG:….………...………………. 26
I. SƠ ĐỒ TRIỄN KHAI THỰC TẾ :………………………………...…………….…. 26
II. SƠ ĐỒ DEMO:……………………………………………………...………...….... 30
PHẦN III:
KẾT LUẬN: ……………....…...…................................…………...…….….……. 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO: ........................................................................................... 33
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: .......................................................................................... 33LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực tập và làm đề tài thực tập tốt nghiệp chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin và truyền thông trường ĐH Hồng Đức đã truyền đạt kiến thức, đặc biệt là Thầy Nguyễn Xuân Lô và ban lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Mạnh Đình đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhóm chúng em hoàn thành tốt đề tài thực tập tốt nghiệp này.
Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm chúng em đã cố gắng hoàn thành nhưng do thời gian còn hạn chế, trong nhóm chúng em vẫn còn chưa đều tay nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để nhóm chúng em có thêm kinh nghiệm và hoàn thiện hơn.
Cuối cùng nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

25 Đọc thêm

Thiết kế và cài đặt mạng LAN cho CTy TNHH hitech

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG LAN CHO CTY TNHH HITECH

MỤC LỤC
Trang
PHẦN I:
LỜI CẢM ƠN:…………………………………………………………… ………..... 3
LỜI MỞ ĐẦU:……………………………………………...… …...................... 4
PHẦN II:
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG LAN VÀ THIẾT KẾ MẠNG LAN: ….… 7
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:……………………………… ………...……… 5
1. Cấu trúc Topo của mạng :………………………………………...……….….... 5
2. Mạng hình sao (Star topology):…………………………………………………..….. 5
3. Mạng hình tuyến Bus (Bus topology):…………………………………...………….. 6
4. Mạng dạng vòng (Ring topology):………………………………….…...……….….. 6
5. Mạng dạng kết hợp:………………………………………………………………….. 7
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUY NHẬP ĐƯỜNG TRUYỀN :……………...……...... 7
1. GIAO THỨC CSMACD: …………………………………………………...…..….. 7
2. GIAO THỨC TRUYỀN THẺ BÀI:………………………………...………...……... 7
3. GIAO THỨC FDDL:………………………………………………...……...………. 8
III. CÁC KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH TRONG MẠNG LAN:……… .………...… 9
1. PHÂN ĐOẠN MẠNG LAN:……………………………………………...………… 9
1.2 PHÂN ĐOẠN MẠNG BẰNG REPEATER:………………….…………………… 9
1.1 MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN ĐOẠN MẠNG LAN:…….……………….....…………. 9
1.3 PHÂN ĐOẠN MẠNG BẰNG CẦU NỐI: ……….…………………...…….…… 10
1.4 PHÂN ĐOẠN MẠNG BẰNG ROUTER:…… ………………...……..……...….. 10
1.5 PHÂN ĐOẠN MẠNG BẰNG BỘ CHUYỂN MẠCH:………..…….....…..…….. 10
2. CÁC CHẾ ĐỘ CHUYỂN MẠCH TRONG LAN:…………..………......………… 10
2.1. CHUYỂN MẠCH LƯU VÀ CHUYỂN:……………………………….......……. 11
2.2. CHUYỂN MẠCH NGAY:…………………………………..…………………… 11
IV. MÔ HÌNH THIẾT KẾ MẠNG LAN:……………………………..…….…...…… 15
1. MÔ HÌNH PHÂN CẤP:……………………………………………….…...………. 15
2. MÔ HÌNH AN NINH :………………………………………………......…………. 16
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC TẾ:………...………………...……. 17
I. TÌNH HÌNH THỰC TẾ HỆ THỐNG MẠNG CỦA CÔNG TY:…......….……...… 17
II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TY:……………………………………....…...……….. 18
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP:………………………..........………… 20
I. SƠ ĐỒ:……………………………………………………………….......…..….…. 20
A. SƠ ĐỒ MẠNG TỔNG QUÁT:……………………………………….......…….… 20
B. SƠ ĐỒ ĐI DÂY MẠNG:……………………………………………......……..….. 21
II. GIẢI PHÁP :……...………………………………………………...…………...…. 21
III. CẤU HÌNH VÀ DỰ TOÁN THIẾT BỊ:…...……………...……………………. 23
CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG:….………...………………. 26
I. SƠ ĐỒ TRIỄN KHAI THỰC TẾ :………………………………...…………….…. 26
II. SƠ ĐỒ DEMO:……………………………………………………...………...….... 30
PHẦN III:
KẾT LUẬN: ……………....…...…................................…………...…….….……. 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO: ........................................................................................... 33
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: .......................................................................................... 33LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực tập và làm đề tài thực tập tốt nghiệp chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin và truyền thông trường ĐH Hồng Đức đã truyền đạt kiến thức, đặc biệt là Thầy Nguyễn Xuân Lô và ban lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Mạnh Đình đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhóm chúng em hoàn thành tốt đề tài thực tập tốt nghiệp này.
Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm chúng em đã cố gắng hoàn thành nhưng do thời gian còn hạn chế, trong nhóm chúng em vẫn còn chưa đều tay nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để nhóm chúng em có thêm kinh nghiệm và hoàn thiện hơn.
Cuối cùng nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

34 Đọc thêm

SKKN: Lựa chọn và hướng dẫn giải bài tập vật lý Phần điện học lớp 9 THCS

SKKN: LỰA CHỌN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN ĐIỆN HỌC LỚP 9 THCS

Phần điện học lớp 9 là phần tiếp cận của lớp 7 thay sách. Việc nắm những khái niệm, hiện tượng, định luật và việc giải bài tập điện học lớp 9 là rất quan trọng và cần thiết. Thực tế trong giảng dạy cho thấy . Nếu như học không nắm chắc kiến thức cơ bản trong chương trình điện học lớp 9 và không vận dụng kiến thức đó để giải thành thạo các bài tập Vật lý phần điện học thì lên các lớp trên các em sẽ rất lúng túng trong việc giải các bài tập Vật lý . Việc học tốt môn Vật lý dẫn đến các em sẽ hứng thú học tốt các bộ môn khoa học tự nhiên nói riêng và học tốt các bộ môn khác trong nhà trường phổ thông.
Với vị trí và tầm quan trọng trên, tôi chủ động nghiên cứu đi sâu về đề tài Lựa chọn và hướng dẫn giải bài tập Vật Lý Phần điện học lớp 9 THCS trong một tiết học.
Xem thêm

15 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ MẠNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ MẠNG

Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học:
 Kiến thức:
 Các kiến thức cơ bản về thiết lập và quản trị mạng cục bộ.
 Hiểu về hệ điều hành mạng Windows Server.
 Hiểu về hoạt động của các dịch vụ chuẩn mạng TCPIP: DNS, FTP,
Web, Mail.
 Kỹ năng:
 Các kỹ năng cơ bản trong thiết lập mạng cục bộ.
 Kỹ năng quản trị mạng cục bộ với Windows Server.
 Kỹ năng sử dụng một số công cụ hỗ trợ quản trị mạng cục bộ.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Online marketing (các hình thức tiếp thị bán hàng online)

ONLINE MARKETING (CÁC HÌNH THỨC TIẾP THỊ BÁN HÀNG ONLINE)

Online marketing, tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về hình thức tiếp thị trên mạng và các phương thức tiến hành thực hiện. Online marketing, tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về hình thức tiếp thị trên mạng và các phương thức tiến hành thực hiện. Online marketing, tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về hình thức tiếp thị trên mạng và các phương thức tiến hành thực hiện

120 Đọc thêm

TÀI LIỆU TẬP HUẤN MẠNG IP VÀ CÁC DỊCH VỤ BĂNG RỘNG TRÊN CÁP QUANG PHẦN 1

TÀI LIỆU TẬP HUẤN MẠNG IP VÀ CÁC DỊCH VỤ BĂNG RỘNG TRÊN CÁP QUANG PHẦN 1

TÀI LIỆUTẬP HUẤN MẠNG IP VÀ CÁCDỊCH VỤ BĂNG RỘNG TRÊN CÁP QUANG PHẦN 1
Khoá tập huấn cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống mạng, các
thiết bị mạng, các chuẩn giao thức và mô hình hoạt động của mạng; Các dịch vụ và
thực hành cấu hình dịch vụ băng rộng trên cáp quang cũng như hướng dẫn phát hiện,
xử lý các lỗi mạng thường gặp trên thực tế.

79 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ 1

BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ 1

BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ 1
Chƣơng này cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau:
Các khái niệm cơ bản về thông tin, các hệ đếm và mệnh đề logic trong lĩnh vực tin
học.
Tổng quan về quá trình xử lý thông tin, nhận diện kỹ thuật phần cứng và phần mềm
đƣợc nghiên cứu trong tin học.
Các khái niệm cơ bản về thuật toán và sơ đồ khối để giải quyết một bài toán cụ thể
trên máy tính điện tử.
Cấu trúc của một hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm, các thiết bị ngoại vi.
Các khái niệm về mạng, kết nối mạng, các cấu trúc liên kết mạng, các thành phần
thiết bị đấu nối mạng và các dịch vụ cơ bản của mạng máy tính.
Xem thêm

193 Đọc thêm

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN 9 PHẦN TRUYỆN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN 9 PHẦN TRUYỆN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Bồi dưỡng học sinh giỏi văn ở cấp thcs đã khó, bồi dưỡng học sinh giỏi văn 9 lại càng khó hơn, đặc biệt là mảng Văn học trung đại Việt Nam. Bởi lẽ, đây là mảng văn học cổ, có sử dụng hệ thống đặc trưng thi pháp riêng, mang tư tưởng của con người trung đại. Trong phần văn học trung đại chương trình Ngữ văn 9 có các tác phẩm nổi tiếng như Chuyện người con gái Nam Xương; Truyện Kiều… Đây là các tác phẩm hay nhưng khá khó, có nhiều kiến thức mở rộng, nâng cao cho đối tượng học sinh giỏi. Vì vậy, trong khuôn khổ chuyên đề này, chúng tôi chọn một số kiến thức cơ bản của văn bản trung đại để bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 với mục đích: Giúp đội tuyển HSG Ngữ văn 9 có thể nắm được các kiến thức cơ bản, kiến thức nâng cao cũng như các kiểu bài thường gặp có liên quan đến phần truyện trung đại Việt Nam thuộc chương trình Ngữ văn 9. Giúp Đội tuyển HSG biết vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập liên quan đến nội dung chuyên đề. Có kĩ năng giải quyết các bài tập ở các dạng khác nhau. Giáo dục cho HS có ý thức học tập tốt, tìm hiểu tài liệu để mở rộng, nâng cao kiến thức, có những hiểu biết sâu sắc hơn về phần truyện trung đại Việt Nam; vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc giải các bài tập.
Xem thêm

26 Đọc thêm

THIẾT kế và cài đặt MẠNG CHO CÔNG TY

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG CHO CÔNG TY

MỤC LỤC
Nội dung Trang
TRANG BÌA PHỤ i
LỜI CẢM ƠN ii
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..v
DANH MỤC BẢNG.............................................................................................viii
DANH MỤC HÌNH xi
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN NGHIÊN CỨU 1
1.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TÂP... 1
1.1.1. Giới thiệu chung về cơ quan 1
1.1.2 Quy trình thành lập và mục tiêu của cơ quan. 1
1.2 Lý do chọn đề tài 2
1.3 Mục đích nghiên cứu..........................................................................................2
1.4. Phạm vi nghiên cứu. 2
1.5 Giới thiệu về đề tài nghiên cứu..........................................................................2
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 4
2.1 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN 4
2.1.1 Sơ lược về lịch sử mạng máy tính 4
2.1.2 Các kiến thức cơ bản 4
2.2 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA MẠNG LAN 5
2.2.1 Mô hình mạng Lan kết nối dây 5
2.2.2 Mô hình mạng Lan kết nối không dây 7
2.3 KIẾN THỨC PHÂN TẦNG 7
2.3.1 Kiến thức phân tầng 8
2.3.2 Mô hình OSI 8
2.3.3 Giao thức TCPIP 9
2.3.4 Tổng quan về địa chỉ IP 11
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG LAN CHO CÔNG TY 15
3.1 THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG LAN TRONG CÔNG TY .15
3.1.1 Thu thập yêu cầu của khách hàng ...15
3.1.2 Phân tích yêu cầu 15
3.1.3 Thiết kế giải pháp .15
3.1.4 Cài đặt mạng .17
3.1.5 Kiểm tra thử mạng .17
3.1.6 Bảo trì hệ thống .18
3.2 MÔ HÌNH TRIỂN KHAI THỰC TẾ .18
3.2.1 Tổng hợp các yêu cầu .18
3.2.2 Phân tích yêu cầu .19
3.2.2.1 Thu thập yêu cầu .19
3.2.2.2 Phân tích yêu cầu .20
3.2.2.3 Thiết kế giải pháp .21
3.2.2.4 Cài đặt mạng .23
3.2.2.5 Kiểm tra thử mạng .33
3.2.2.6 Bảo trì hệ thống .33
3.2.2.7 Các giải pháp áp dụng khi thiết kế và cài đặt mạng Lan 33
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 34
4.1 KẾT LUẬN .34
4.2 ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM KHI THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG LAN 34
4.2.1 Ưu điểm. 34
4.2.2 Nhược điểm. 35
4.3 KIẾN NGHỊ .35
4.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN .35
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .35
Xem thêm

43 Đọc thêm

Khảo sát thiết kế và xây dựng hệ thống mạng WAN trong ngân hàng

KHẢO SÁT THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG WAN TRONG NGÂN HÀNG

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………….2
CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG WAN 4
1.1 Khái niệm về WAN…………………..……………………………...4
1.2 Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN……… …………………….6
1.3 Những điểm chú ý khi thiết kế mạng WAN.......…………………….7
1.4 Công nghệ kết nối cơ bản dùng cho WAN………………………….9
1.4.1 Mạng chuyển mạch kênh……………………………………9
1.4.2 Mạng chuyển mạch gói …………………………………….17
1.4.3 Kết nối WAN dùng VPN…………………………………..22
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT, THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG WAN NGÂN HÀNG 23
2.1 Phân tích yêu cầu của mạng 23
2.2 thiết kế mạng 26
2.2.1 Định hướng thiết kế 26
2.2.2 Thiết kế phần ứng dụng 29
2.2.3 Thiết kế phân lớp hệ thống kết nối 31
2.2.4 Thiết kế phân hoạch địa chỉ IP và định tuyến hệ thống: 32
2.2.5 Thiết kế mô hình an ninh – an toàn khi kết nối WAN 42
2.3 Lựa chọn công nghệ kết nối lựa chọn sản phẩm 52
CHƯƠNG 3.XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG WAN NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI (MITARY BANK) 63
3.1 Cấu hình chi tiết router 63
3.2 Quy hoạch kết nối mạng LAN tại Hội sở chính – Hà Nội 73
3.3 Xây dựng VPN 79
3.4 Xây dựng an toàn bảo mật thông tin trên các kết nối WAN 88
3.5 Giải pháp chia tách mạng ATM sử dụng chung kết nối mạng WAN 91
KẾT LUẬN ...................................................................................................93
Xem thêm

96 Đọc thêm

Video hướng dẫn giải đề thi đại học môn Toán khối A năm 2014

VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2014

Trong video này, Thầy Phạm Quốc Vượng sẽ hướng dẫn các em  Phân tích, tìm ra đáp án đề thi đh khối a, a1 năm 2014. Những năm gần đây đề thi ĐH môn toán gồm 2 phần :Phần chung, riêng. Phần riêng các em có thể lựa chọn giữa phần cơ bản hoặc phần nâng cao. Năm 2014 đề thi ĐH không chia theo cấu trúc đó. Đề thi ĐH gồm 9 câu bắt buộc. Về phần kiến thức trên đề thi thì vẫn giống như những năm gần đây:70% kiến thức là cơ bản, 30% kiến thức yêu cầu các em phải có tư duy tổng hợp rơi vào các phần hình học phẳng, hệ phương trình, Bài toán Min Max. Thầy Phạm Quốc Vượng hướng dẫn giải đề thi môn Toán khối A năm 2014 Nguồn: Tuyensinh247.com
Xem thêm

1 Đọc thêm