BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG":

ĐTM bệnh viện thành an thủy

ĐTM bệnh viện thành an thủy

Lưu Đức Hải. Nguyên lý khoa học môi trường, giáo trình, Hà Nội, 2009. Võ Văn Minh, Võ Tuấn. Nghiên cứu xử lý một số kim loại nặng trong đất. Hà Nội, 2004. PGS.TS, Nguyễn Xuân Tặng, ThS. Phan Văn Trường, Khai thác sử dụng sa khoáng Titan ven biển miền Trung và bảo vệ môi trường mỏ. Lê Văn Thành. Khai thác khoáng sàn và tác động đến môi trường, Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường Quảng Ninh. Báo cáo hiện trạng môi trường. Hạ Long, 2006. Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường Quảng Ninh, Báo cáo kết quả quan trắc môi trường mùa khô 2007, Hạ Long, 2007
Xem thêm

Đọc thêm

Module TH 30 Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

MODULE TH 30 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Ở TIỂU HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế Việt Nam gồm ba nội dung chính, trình bày các mẫu báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, một số điểm cần lưu ý khi viết báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và tài liệu tham khảo trong báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụn

37 Đọc thêm

đánh giá Hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Zn trong nước

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG CU, PB, ZN TRONG NƯỚC

Báo cáo nghiên cứu khoa học về hàm lượng kim loại nặng trong nước dựa trên nội dung Phân tích môi trường. báo cáo đã được giải nhì trong hội thi nghiên cứu khoa học của trường đại học thủy lợi. và được đi tham gia đại hội nghiên cứu khoa học trẻ năm 2012

31 Đọc thêm

báo cáo thực tập CÔNG TY CP KHOA học và CÔNG NGHỆ môi TRƯỜNG hà nội

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY CP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

báo cáo thực tập CÔNG TY CP KHOA học và CÔNG NGHỆ môi TRƯỜNG hà nội 2. Lĩnh vực hoạt động, chức năng và nhiệm vụ của Công ty:  Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;  Tư vấn môi trường;  Nghiên cứu thực nghiệm Khoa học tự nhiên và kỹ thuật;  Xử lý và tiêu hủy chất thải không độc hại;  Quan trắc, phân tích, kiểm tra đo lường các chỉ số môi trường nước, không khí, đất;  Thoát nước và xử lý nước thải;  Thu gom rác thải không độc hại;  Tái chế phế liệu;  Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn;  Tư vấn chuyển giao công nghệ
Xem thêm

39 Đọc thêm

TÌM HIỂU CẤU TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG PIN MẶT TRỜI.

TÌM HIỂU CẤU TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG PIN MẶT TRỜI.

Nội dung báo cáo trình bày về cấu tạo, tính chất, nguyên lý hoạt động, ứng dụng các loại pin mặt trời, một nguồn năng lượng mới thân thiện với môi trường, đang được quan tâm nghiên cứu rất nhiều trên thế giới với mục tiêu góp phần thay thế cho nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch rất gây ô nhiễm và đang cạn kiệt dần. Bài này được soạn bởi các học viên cao học khoa kỹ thuật hóa học trường Đại học Bách Khoa TPHCM, là một vấn đề mới và rất có ích cho các bạn học cùng chuyên ngành hay làm khoa học về các lĩnh vực có liên quan. Chúc các bạn thành công
Xem thêm

36 Đọc thêm

NHIỆT ĐỘNG HỌC PIN ALCOHOL, CẤU TẠO, PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG PIN ALCOHOL.

NHIỆT ĐỘNG HỌC PIN ALCOHOL, CẤU TẠO, PHÂN LOẠI VÀ ỨNG DỤNG PIN ALCOHOL.

Nội dung báo cáo trình bày về cấu tạo, tính chất, nguyên lý hoạt động, ứng dụng các loại pin Alcohol, một nguồn năng lượng mới thân thiện với môi trường, đang được quan tâm nghiên cứu rất nhiều trên thế giới với mục tiêu góp phần thay thế cho nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch rất gây ô nhiễm và đang cạn kiệt dần. Bài này được soạn bởi các học viên cao học khoa kỹ thuật hóa học trường Đại học Bách Khoa TPHCM, là một vấn đề mới và rất có ích cho các bạn học cùng chuyên ngành hay làm khoa học về các lĩnh vực có liên quan. Chúc các bạn thành công
Xem thêm

27 Đọc thêm

MẪU BÌA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

MẪU BÌA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Địa điểm thực tập : Viện Khoa học Môi trường – Tổng cục Môi trường. Người hướng dẫn : GV. Đoàn Thị Oanh Sinh viên thực hiện : Lưu Thị Hồng Thúy Lớp : CĐ12CM Mã sinh viên : CD01200964 Hà Nội,15 tháng 05 năm 2016 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Địa điểm thực tập : Viện Khoa học Môi trường Tổng cục Môi trường Người hướng dẫn : GV. Đoàn Thị Oanh Người hướng dẫn Sinh viên thực hiện (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Hà Nội,15 tháng 05 năm 2016
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ KHOA HỌC KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CƠ SỞ KHOA HỌC KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Ðể giải quyết các vấn đề khổng lồ của sự gia tăng dân số quá mức, sự cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi phải có nhiều kiến thức khoa học: sinh học, sinh thái học, khoa học trái đất, khoa học xã hội, khoa học kinh tế.... Khoa học môi trường là khoa học liên ngành, nghiên cứu tổng thể các khía cạnh môi trường liên quan đến đời sống cá nhân và sự phát triển kinh tế xã hội của loài người. Nói cách khác, khoa học môi trường nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh
Xem thêm

110 Đọc thêm

Cách trình bày đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

Cách trình bày đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

Quy định hình thức trình bày đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, Tài liệu tham khảo Quy định hình thức trình bày đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học ban hành kem theo thông báo số 144TBĐHBL, ngày 2852016 của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

Đọc thêm

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ KHÍA CẠNH KINH TẾ CỦA CÁC CAN THIỆP VỀ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ KHÍA CẠNH KINH TẾ CỦA CÁC CAN THIỆP VỀ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

ĐẦU TƯ CHO CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐEM LẠI LỢI ÍCH KINH TẾ ĐÁNG KỂ CHO XÃ HỘI TRANG 25 KHUYẾN NGHỊ 1.. PHÁT HUY NỘI LỰC CỦA NGƯỜI DÂN 3.[r]

26 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN SAU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ YẾM KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SBR

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN SAU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ YẾM KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SBR

tích đất nông nghiệp. Để đảm bảo an toàn về lương thực và thực phẩm, biệnpháp duy nhất là thâm canh chăn nuôi trong đó chăn nuôi lợn là một thànhphần quan trọng trong định hướng phát triển.Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi lợn phát triển với tốc độ rấtnhanh nhưng chủ yếu là tự phát và chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuậtvề chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi. Do đó, năng suất chăn nuôi thấp và gâyô nhiễm môi trường một cách trầm trọng. Ô nhiễm môi trường không nhữngảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, năng suất chăn nuôi mà còn ảnh hưởng rấtlớn đến sức khỏe con người và môi trường sống xung quanh. Mỗi năm ngànhchăn nuôi gia súc gia cầm thải ra khoảng 75 - 85 triệu tấn phân, với phươngthức sử dụng phân chuồng không qua xử lý ổn định và nước thải không quaxử lý xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng [3].Cho đến nay, chưa có một báo cáo nào đánh giá chi tiết và đầy đủ về ônhiễm môi trường do ngành chăn nuôi gây ra. Theo báo cáo tổng kết của ViệnChăn nuôi, hầu hết các hộ chăn nuôi đều để nước thải chảy tự do ra môitrường xung quanh gây mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt là vào những ngày oibức. Nồng độ khí H2S và NH3 cao hơn mức cho phép khoảng 30 - 40 lần.Tổng số VSV và bào tử nấm cũng cao hơn mức cho phép rất nhiều lần. Ngoàira nước thải chăn nuôi còn có chứa COD, coliform, e.coli, v.v., và trứng giunsán cao hơn rất nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phépKhả năng hấp thụ Nitơ và Photpho của gia súc, gia cầm rất kém, nên khithức ăn có chứa Nitơ và Photpho vào thì chứng sẽ bị bào tiết theo phân và6nước tiểu. Trong nước thải chăn nuôi thường chứa hàm lượng Nitơ vàPhotpho rất cao. [14]Theo Jongbloed và Lenis (1992), đối với lợn trưởng thành, khi ăn vào100g Nitơ thì: 30g giữ lại cơ thể, 50g bài tiết ra ngoài theo nước tiểu dướidạng ure, còn 20g ở dạng phân Nitơ vi sinh khó phân hủy và an toàn cho môi
Xem thêm

44 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TW

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TW

Trong những năm gần đây Viện có nhiều đề tài nghiên cứu như: - Hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam: Xu hướng và giải pháp Đề tài năm 2009 - Nghiên cứu tác động của chương trình [r]

27 Đọc thêm

SLIDE NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (AS, CD, PB, ZN)TỚI THÀNH PHẦN LOÀI CỦA ỐC CẠN (LAND SNAILS) Ở CHỢ ĐỒN, BẮC KẠN

SLIDE NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (AS, CD, PB, ZN)TỚI THÀNH PHẦN LOÀI CỦA ỐC CẠN (LAND SNAILS) Ở CHỢ ĐỒN, BẮC KẠN

nặng theo EPA- METHOD 3050B.+ Phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng: Sử dụng các phương pháp cụ thể với từng chỉ tiêuphân tích. Đối với các chỉ tiêu Cd, Pb, Zn quá trình phân tích và xác định được tiến hànhtheo bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử có ngọn lửa (AAS) theo hướng dẫncủa TCVN 6496: 2009 (ISO 11047: 1998).Đối với chỉ tiêu As được phân tích bằng phương pháp thử SMEWW 3111B 2012 (tại Phòngphân tích chất lượng môi trường –VILAS 366- Viện Công Nghệ Môi Trường).CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.3.2..Phương pháp thu thập số liệu thứ cấpKhai thác và kế thừa các kết quả nghiên cứu điều tra về ô nhiễm kim loại nặng trên cảnước và kết quả điều tra hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Kạn. Kế thừa kết quả nghiên cứuvề thành phần loài ốc cạn của nhóm nghiên cứu lớp ĐH2QM3.+ Tìm hiểu các công trình nghiên cứu, tài liệu về đánh giá ô nhiễm kim loại nặng ở khuvực nghiên cứu, đa dạng sinh học và sự phân bố của ốc cạn ở khu vực nghiên cứu và mốiquan hệ giứa nồng độ kim loại nặng trong đất với ốc cạn.2.3.3. Phương pháp xử lí số liệuCác chỉ tiêu cần tính: As, Cd, Zn, Pb.Hàm lượng KLN được tính theo công thứcX = Cđo . Vđm . k . fKết quả phân tích được đưa vào máy tính để xử lí thông qua Excel và một số phầnmềm ứng dụng khác. Đem dữ liệu đã được xử lí viết báo cáo, rút ra nhận xét và đánh giámức độ ô nhiễm, ảnh hưởng của kim loại nặng đến loài ốc cạn.CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN- KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN CHỢ ĐỒN3.1.1. Điều kiện tự nhiên huyện Chợ Đồn
Xem thêm

26 Đọc thêm

Cùng chủ đề