VAI TRÒ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VAI TRÒ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH":

Giao tiếp và vai trò của giao tiếp trong kinh doanh

GIAO TIẾP VÀ VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

LỜI NÓI ĐẦU
Quản trị doanh nghiệp đã và đang trở thành một hoạt động quan trọng trong nền kinh tế của nhiều xã hội, nhưng vốn tri thức về tâm lý học quản trị kinh doanh chỉ cách đây không lâu và cũng không được mấy nhà quản trị coi trọng. Một trong những kỹ năng quan trọng cần có của nhà quản trị đó là kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh. Khi nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn phát triển, kéo theo sự thay đổi về tâm lý của con người trong xã hội cũng như trong giao tiếp kinh doanh. Vấn đề này đòi hỏi các nhà quản trị phải tạo dựng được cho mình một kỹ năng giao tiếp tốt nhằm tạo dựng phong cách và đổi mới kinh doanh.
Ngày nay, quản trị trị doanh ngiệp đã trở thành ngành kinh tế quan trọng và giao tiếp trong kinh cũng là nhu cầu cần thiết cho các nhà quản trị. Nó đóng góp to lớn vào sự thành công của các nhà quản trị và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội . Để hiểu biết rõ hơn về hoạt động giao thiếp trong kinh doanh cũng như vai trò của giao tiếp trong kinh doanh các bạn hãy cùng chúng tôi nghiên đề tài: “Giao tiếp và vai trò của giao tiếp trong kinh doanh”qua đó chúng tôi có đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh cho các nhà quản trị.
Xem thêm

22 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA LUẬT CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH ĐA CẤP

VAI TRÒ CỦA LUẬT CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH ĐA CẤP

Mẫu slide Bài giảng Vai trò của luật cạnh tranh trong kinh doanh đa cấp và công tác bảo vệ người tiêu dùng
Doanh nghiệp được tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật trong đó nhà nước bảo hộ quyền cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh. Việc cạnh tranh phải được thực hiện theo nguyên tắc trung thực, không xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của người tiêu dùng. Mẫu Bài giảng vai trò của luật cạnh tranh trong kinh doanh đa cấp và công tác bảo vệ người tiêu dùng sẽ giúp bạn hoàn thành bài thuyết trình, báo cáo, giảng dạy... một cách thuyết phục hơn.
Xem thêm

19 Đọc thêm

CÁC CÁCH THỨC XÂY DỰNG, VAI TRÒ CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

CÁC CÁCH THỨC XÂY DỰNG, VAI TRÒ CỦA TRIẾT LÝ KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Mục tiêu chính của một doanh nghiệp là kinh doanh để kiếm lời. Còn việc kinh doanh như thế nào, kinh doanh đem lại lợi ích và giá trị cho ai thì đó là vấn đề của văn hóa doanh nghiệp. Tư tưởng tinh thần văn hóa doanh nghiệp được thể hiện thông qua triết lý kinh doanh. Đó là một hệ thống các giá trị cốt lõi có vai trò như kim chỉ nam định hướng các hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Triết lý kinh doanh quy chiếu trong mình những giá trị mang tính chiến lược trong hoạt động của doanh nghiệp mà trong quá trình thực hiện theo hệ triết lý này, cả khách hàng, đối tác và những cá nhân trong tổ chức sẽ nhận thức ra những “đặc sắc”, “độc đáo” và điều tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp. Để làm rõ hơn vấn đề, trong bài tiểu luận này, nhóm sinh viên trình bày về vai trò của Triết lý kinh doanh, cũng như các cách thức để xây dựng một Triết lý kinh doanh có hiệu quả. Cùng với đó là những tìm hiểu thực tế về công ty Cổ phần viễn thông quân đội – Vietel Telecom.
Xem thêm

63 Đọc thêm

Vai trò của đạo đức kinh doanh trong việc xây dựng thương hiệu của tập đoàn Ford Motor

VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN FORD MOTOR

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU31. Khái niệm đạo đức kinh doanh31.1. Khái niệm đạo đức31.2. Khái niệm đạo đức kinh doanh41.2.1. Định nghĩa đạo đức kinh doanh41.2.2. Lịch sử đạo đức kinh doanh61.2.3. Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội81.3. Vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp.81.3.1. Điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh91.3.2. Xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp101.3.3. Thúc đẩy sự cam kết và tận tâm của nhân viên111.3.4. Làm hài lòng khách hàng111.3.5. Tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp122. Khái niệm thương hiệu142.1. Định nghĩa thương hiệu142.2. Vai trò của thương hiệu trong kinh doanh:173. Mối quan hệ giữa kinh doanh có đạo đức và xây dựng thương hiệu mạnh:213.1. Triết lý kinh doanh213.2. Định vị thương hiệu223.3. Cam kết thương hiệu233.4. Nhân cách thương hiệu24CHƯƠNG II: VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN FORD MOTOR281. Định vị thương hiệu Ford Motor trong ngành sản xuất và kinh doanh ô tô thế giới282. Triết lý kinh doanh của Ford Motor312.1. Triết lý về sản xuất312.2. Triết lý về tìm người và giữ người352.3. Triết lý về hòa bình thế giới363. Cam kết thương hiệu373.1. Cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ373.2. Cam kết bảo vệ môi trường404. Nhân cách thương hiệu434.1. Đối xử công bằng với người lao động444.2. Thấu hiểu người tiêu dùng494.3. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội501.1. Nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về đạo đức kinh doanh561.2. Đánh giá đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp trong quan hệ với các đối tượng có liên quan:591.2.1. Nhà đầu tư591.2.2. Người lao động601.2.3. Khách hàng611.2.4. Đối thủ cạnh tranh621.2.5. Trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội642.1. Cần nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện khung luật pháp Việt Nam nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho đạo đức kinh doanh652.2. Xây dựng các trung tâm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp682.3. Nâng cao nhận thức về đạo đức kinh doanh ở Việt Nam692.4. Xây dựng chương trình đạo đức kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp73KẾT LUẬN83DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO84
Xem thêm

107 Đọc thêm

TIEU LUAN GIAO TIẾP VÀ VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

TIEU LUAN GIAO TIẾP VÀ VAI TRÒ CỦA GIAO TIẾP TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

Giao tiếp trong kinh doanh sẽ tạo được mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, với bạn hàng, với cấp trên, với cộng sự và đó cũng là những tiêu chuẩn quan trọng để tuyển chọn người lãnh đạo[r]

20 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

VAI TRÒ CỦA CHUỖI CUNG ỨNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Th m chí khi nhà s n xu t giao thêm hàng , thì nó ậ ả ấ l i gây ra tình tr ng d th a t n kho b i vì ph n l n ạ ạ ư ừ ố ở ầ ớ các nhà phân ph i không c n đ n m t container hàng ố ầ ế ộ đ y nh th đ th a mãn nhu c u khách hàng. Đ ầ ư ế ể ỏ ầ ể lo i b d th a, các công ty bu c ph i gi m giá s n ạ ỏ ư ừ ộ ả ả ả ph m y s m h n k ho ch. Đi u này ph n nào gi i ẩ ấ ơ ơ ế ạ ể ầ ả thích nhi u siêu th bán h n m t ph n ba hàng v i ề ị ơ ộ ầ ớ m c giá gi m (chi t kh u). Nh ng ki u gi m giá y ứ ả ế ấ ữ ể ả ấ không ch làm gi m l i nhu n mà còn làm sói mòn ỉ ả ợ ậ hình nh nhãn hàng và làm khách hàng trung thành b c ả ự mình b i h ph i mua hàng cũng lo i hàng y v i giá ở ọ ả ạ ấ ớ cao h n trong th i gian tr ơ ờ ướ c đó không lâu.
Xem thêm

14 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ TRONG KINH DOANH

VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ TRONG KINH DOANH

Mỗi cá nhân trong mỗi doanh nghiệp cần phải nhận thức và được giáo dục về văn hoá nhất là văn hoá kinh doanh vì văn hoá kinh doanh, là việc sử dụng các yếu tố văn hóa vào trong hoạt động[r]

10 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Chiến lược kinh doanh cho Sản phẩm cho vay Ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Quân đội giai đoạn 2011 đến 2015

LUẬN VĂN THẠC SỸ: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO SẢN PHẨM CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2015

Đất nước sau hơn 20 năm đổi mới đã đạt thành tựu kinh tế đáng kể, từ nền kinh tế tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, các nguồn lực xã hội được huy động và sử dụng có hiệu quả. Các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển, trong đó doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp vai trò rất quan trọng đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.Ngày nay doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và có tốc độ phát triển rất nhanh;Trong quá trong phát triển của mình dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thể hiện được vai trò và vị thế trong bản đồ tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa không ngừng đầu từ năng lực quản trị, công nghệ, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực do vậy để thực hiện được nhu cầu trên doanh nghiệp nhỏ và vừa có như cầu vay vốn và sử dụng dịch vụ tài chính Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng gia tăng;Trải qua 16 năm hoạt động ban đầu chủ yếu phục vụ các đơn vị quân đội và các doanh nghiệp Nhà nước thì hiện nay, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò rất quan trọng trong lực lượng khách hàng chủ đạo của MB ;Ngân hàng Quân đội đã có chiến lược kinh doanh 2011 2015. Do vây, để hiện thực hóa chiến lược kinh doanh cần có chiến lược cụ thể của các sản phẩm kinh doanh cốt lõi ;Trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Quân đội hoạt động cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo thu nhập lớn cho Ngân hàng và góp phần gia tăng sử dụng các dịch vụ Ngân hàng như : thanh toán quốc tế, chuyên tiền trong nước, bảo lãnh các lãnh, thu chi hộ, tư vấn tài chính…Việc thu hút cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Quân đội còn hạn chế thiếu một chiến lược kinh doanh đối với phân khúc khách hàng này;Đề tài có tên gọi: “Chiến lược kinh doanh cho Sản phẩm cho vay Ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Quân đội giai đoạn 2011 2015”
Xem thêm

103 Đọc thêm

Báo cáo môn giao tiếp trong kinh doanh THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN

BÁO CÁO MÔN GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN

Báo cáo môn giao tiếp trong kinh doanh THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN
Tạo không khí và chương trình nghị sự
Tạo không khí:
+ Vai trò
+ Tất cả các hành vi đều thể hiện việc giao tiếp
+ Chú ý các tín hiệu gửi đến khách hàng
Lên chương trình nghị sự:
+ Lựa chọn thế lên chương trình nghị sự
+ Dự trù vấn đề có thể phát sinh

59 Đọc thêm

Biện pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại công ty DVVT vinaphone

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY DVVT VINAPHONE

Bưu Chính – Viễn Thông – CNTT là lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân, đã đóng góp công lao to lớn vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước, hiện nay, ngành Bưu chính Viễn thông mà đứng đầu là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT) đã luôn được Đảng và Nhà Nước quan tâm, đầu tư và trở thành ngành có công nghệ hiện đại vào bậc nhất của nước ta.
Cùng với sự phát triển của đất nước, bước vào thời kỳ đổi mới, chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn thông Việt Nam trước đây, và hiện nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phải chịu chi phối trực tiếp của cơ chế thị trường. Cũng như các doanh nghiệp kinh doanh khác, khách hàng đối với Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam có vai trò quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Do đó để kinh doanh có hiệu quả thì mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải xuất phát từ khách hàng, hướng tới và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, Việt Nam đang nỗ lực để khẳng định mình và đứng vững trên thị trường quốc tế. Bên cạnh những cơ hội và thuận lợi chúng ta tiếp thu được, là những khó khăn thách thức lớn cho các ngành kinh tế nói chung, và ngành Bưu chính Viễn thông nói riêng. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế cũng làm cho sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt với quy mô, cường độ và phạm vi ngày càng sâu rộng hơn. Điều này sẽ tác động tới phần lớn các doanh nghiệp trong nước, đồng thời càng thể hiện rõ tư duy kinh doanh theo truyền thống không còn phù hợp.
Những năm gần đây, thị trường dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin đã xuất hiện sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Tác động chủ yếu của sự cạnh tranh này là:
Thứ nhất: Khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ và các loại hình dịch vụ.
Thứ hai: Doanh nghiệp nào không có các chính sách phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ hợp lý sẽ có nguy cơ bị phá sản hoặc mất dần thị trường.
Đặc điểm cơ bản nhất của dịch vụ nói chung, và dịch vụ Bưu chính Viễn thông là nói riêng đó là tính vô hình, trong đó khách hàng có vai trò vô cùng quan trọng.
Khách hàng không những tham gia vào quá trình sản xuất, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn đóng góp tạo nên hình ảnh và thương hiệu cho doanh nghiệp. Vì lẽ đó, tư duy kinh doanh hướng về khách hàng là lựa chọn hàng đầu, đảm bảo cho sự phát triển vững chắc cho doanh nghiệp trong thời đại mới. Và để giữ được khách hàng, chăm sóc khách hàng sẽ là công cụ mạnh mẽ và đặc biệt quan trọng đi cùng doanh nghiệp xuyên suốt trong quá trình kinh doanh.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của khách hàng và hiểu được vai trò của công tác chăm sóc khách hàng, sau khi thực tập tìm hiểu công tác chăm sóc khách hàng tại c ông ty DVVT Vinaphone, em đã lựa chọn Biện pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty DVVT Vinaphone làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

94 Đọc thêm

Phân tích tình hình và chiến lược marketing tại công ty cổ phần nhựa rạng đông năm 2015

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG NĂM 2015

Trong nền kinh tế hiện đại, Marketing đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với tất cả doanh nghiệp trên toàn cầu. Nó không chỉ là một chức năng trong hoạt động kinh doanh mà còn đóng vai trò một triết lý dẫn dắt toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trong việc phát hiện, đáp ứng và làm thõa mãn nhu cầu khách hàng. Việc xây dựng kế hoạch Marketing vì vậy cũng trở nên thực sự cần thiết, giúp doanh nghiệp đưa ra được các chinh sách cụ thể về sản phẩm, giá, xúc tiến thương mại và đối phó với những biến động của thị trường.
Xem thêm

76 Đọc thêm

đề cương quản trị logistics

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ LOGISTICS

1.Khái niệm, bản chất của logistics? tầm quan trọng của hoạt động logistics tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? cho ví dụ minh họa?
2.Các nhân tố cơ bản quyết ảnh hưởng đến sự ra đời của ngành logistics hiện đại ? Liên hệ với thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay và đưa ra những nhận định của anh (chị) về tương lai của ngành logistics Việt Nam ?
3.Khái niệm, vai trò và phân loại các hoạt động logistics? Liên hệ thực tế sự phát triển các lĩnh vực logistics trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam?
4.Quan điểm tiếp cận và mục tiêu quản trị logistics kinh doanh hiện đại? Những khó khăn và thuận lợi trong triển khai hoạt động logistics tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?
5.Tính tất yếu khách quan của ngành logistics trong giai đoạn hội nhập hiện nay ở nước ta? Nhận thức của anh, chị về tương lai của ngành logistics kinh doanh toàn cầu?
6.Mô tả quá trình quản trị logistics tại doanh nghiệp? Phân tích nội dung các hoạt động logistics và sự đóng góp của các hoạt động này vào các lợi ích gia tăng của doanh nghiệp ?
7. Các chi phí logistics cơ bản tại doanh nghiệp ? cho biết mối quan hệ giữa các loại chi phí này? Làm thế nào để giảm tổng chi phí logistics
8. Khái niệm và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng ? Cho biết vai trò của dịch vụ khách hàng tại doanh nghiệp ? Phân tích mối quan hệ dịch vụ khách hàng với doanh thu và chi phí. Liên hệ thực trạng về dịch vụ khách hàng tại các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam
Xem thêm

5 Đọc thêm

Chiến lược sản phẩm cho khách hàng công nghiệp tại công ty nhựa bình minh

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Kinh tế thị trường càng phát triển cạnh tranh càng trở nên gay gắt, quyết liệt hơn. Cạnh tranh vừa là công cụ để chọn lựa vừa là công cụ đào thải các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên thị trường. Các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh luôn biến động cùng nhiều cơ hội và nguy cơ tiềm ẩn với mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất. Vì thế để giữ vững và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn có biện pháp tiếp cận thị trường một cách có chủ động, phù hợp và sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đe doạ cũng như áp lực cạnh tranh trên thị trường. Để làm được điều này, doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất kinh doanh theo định hướng thị trường, phải ứng dụng hoạt động marketing vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường. Trong đó việc xây dựng và hoàn thiện chiến lược sản phẩm cho khách hàng sẽ là công cụ cạnh tranh sắc bén nhất, hiệu quả nhất của doanh nghiệp để đi đến thành công.Đối với Công ty Nhựa Bình Minh, khách hàng đa phần là khách công nghiệp bởi vậy khách hàng công nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng, nó là một thị trường mà Công ty cần phải luôn chú ý và đầu tư rất nhiều. Từ nhận thức trên trong quá trình thực tập tại Công ty Nhựa Bình Minh và được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong Khoa marketing mà trực tiếp là Th.S. Phạm Thị Huyền cùng với sự giúp đỡ chỉ bảo, tạo điều kiện thực tập tốt của các cô chú cán bộ công nhân viên trong Công ty Nhựa Bình Minh, tôi đã lựa chọn đề tài “Chiến lược sản phẩm cho khách hàng công nghiệp tại Công ty Nhựa Bình Minh”
Xem thêm

100 Đọc thêm

TIỂU LUẬN THƯƠNG mại điện tử bán HÀNG TRỰC TUYẾN QUA website candyhoa

TIỂU LUẬN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN QUA WEBSITE CANDYHOA

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI NÓI ĐẦU 2
Phần I 3
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DỰ ÁN 3
1.1. Giới Thiệu 3
1.1.1. Phân tích ngành 3
1.1.2. Sứ mệnh 4
1.1.3.Mục đích 4
1.1.4. Mục tiêu 5
1.1.5. Mục tiêu thị trường 5
1.1.6. Phân tích đối thủ 6
1.2. Cơ cấu tổ chức 6
1.2.1 Phương thức thanh toán và giao hàng 7
1.2.2 Cách giao hàng 7
1.2.3 Cách thanh toán 7
1.3. Kế hoạch maket cho dự án. 8
1.3.1 Maket truyền thống 8
1.3.2 Maketing trực tuyến 8
KẾT LUẬN 10

LỜI NÓI ĐẦU
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì vai trò của công nghệ thông tin và internet ngày càng đóng 1 vai trò quan trọng. Vì vậy, việc mua sắm thông qua internet trở thành 1 phương thức ưa chuộng. Bạn có thể thấy rõ đièu này qua sự phát triển ồ ạt của các trang web bán hàng trực tuyến trên mạng mà không thể kể đến thành công của Amazon.com
Với những lợi ích của bán hàng trực tuyến như cắt giảm chi phí doanh nghiệp, giảm thời gian mua sắm cho mọi người..nên triển vọng ưa thích loại hình này rất cao. Vậy em đã lập một dự án kinh doanh trực tuyến với hy vọng có thể áp dụng vào thực tế.


Phần I
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DỰ ÁN
1.1. Giới Thiệu
Tên ý tưởng: Candyhoa
Tên web Candyhoa.movi.vn
Sologan: Nơi Hoàn Thiện vẻ ngoại hình lí tưởng nhất
Khái quát ý tưởng :
Website Candyhoa không phải là ý tưởng mới , nhưng nó đã giải quyết được những mục tiêu về bán hàng, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm với khách hàng, giúp cho việc mua sắm sản phẩm của khách hàng được thuận tiện dể dàng. Chỉ với một cú click chuột khách hàng có thể tùy ý mua sắm các sản phẩm mà mình yêu thích, với các thông tin về sản phẩm như giá, xuất xứ, size, màu... Đối với mỗi nhà kinh doanh sự tiện lợi và hài lòng của quý khách hàng được đặt lên trên hết,vì vậy trang web luôn có hỗ trợ trực tuyến online 24h, khách hàng có thể hỏi về các thông tin,.. đối tượng mà Candyhoa hướng tới, đó là những khách hàng nằm trong độ tuổi 15 đến 30, là lứa tuổi mà nhu cầu làm đẹp được cho là lớn nhất, và dành thời gian mua sắm trên mạng cũng nhiều nhất.tiêu chí luôn luôn làm hài lòng khách hàng mang đến cho khách hàng những tiện lợi nhất khi kướt web mua sắm, trong thời gian tới website của cửa hàng sẽ có thêm nhiều ứng dụng.
1.1.1. Phân tích ngành
Kinh doanh hoa là một thị trường kinh doanh tốt vì lượng khách phong phú, nhiều nguồn cung cấp và cũng theo trào lưu thị hiểu. Kinh doanh ngành hàng này, nhất lại là kinh doanh trên website trực tuyến đòi hỏi sự đầu tư không ít về việc xác định đúng đối tượng khách hàng là công việc khó khăn, không phải dành cho những người thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm nhất là việc xây dựng thương hiệu cho một Candyhoa không phải nói là làm được.
Xem thêm

10 Đọc thêm

XÂY DỰNG kế HOẠCH KINH DOANH CHO dự án candyhoa movi vn

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DỰ ÁN CANDYHOA MOVI VN

LỜI NÓI ĐẦUTrong cuộc sống hiện đại ngày nay thì vai trò của công nghệ thông tin và internet ngày càng đóng 1 vai trò quan trọng. Vì vậy, việc mua sắm thông qua internet trở thành 1 phương thức ưa chuộng. Bạn có thể thấy rõ đièu này qua sự phát triển ồ ạt của các trang web bán hàng trực tuyến trên mạng mà không thể kể đến thành công của Amazon.comVới những lợi ích của bán hàng trực tuyến như cắt giảm chi phí doanh nghiệp, giảm thời gian mua sắm cho mọi người..nên triển vọng ưa thích loại hình này rất cao. Vậy em đã lập một dự án kinh doanh trực tuyến với hy vọng có thể áp dụng vào thực tế. Phần IXÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DỰ ÁN1.1. Giới ThiệuTên ý tưởng: CandyhoaTên web Candyhoa.movi.vnSologan: Nơi Hoàn Thiện vẻ ngoại hình lí tưởng nhấtKhái quát ý tưởng :Website Candyhoa không phải là ý tưởng mới , nhưng nó đã giải quyết được những mục tiêu về bán hàng, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm với khách hàng, giúp cho việc mua sắm sản phẩm của khách hàng được thuận tiện dể dàng. Chỉ với một cú click chuột khách hàng có thể tùy ý mua sắm các sản phẩm mà mình yêu thích, với các thông tin về sản phẩm như giá, xuất xứ, size, màu... Đối với mỗi nhà kinh doanh sự tiện lợi và hài lòng của quý khách hàng được đặt lên trên hết,vì vậy trang web luôn có hỗ trợ trực tuyến online 24h, khách hàng có thể hỏi về các thông tin,.. đối tượng mà Candyhoa hướng tới, đó là những khách hàng nằm trong độ tuổi 15 đến 30, là lứa tuổi mà nhu cầu làm đẹp được cho là lớn nhất, và dành thời gian mua sắm trên mạng cũng nhiều nhất.tiêu chí luôn luôn làm hài lòng khách hàng mang đến cho khách hàng những tiện lợi nhất khi kướt web mua sắm, trong thời gian tới website của cửa hàng sẽ có thêm nhiều ứng dụng.1.1.1Phân tích ngànhKinh doanh hoa là một thị trường kinh doanh tốt vì lượng khách phong phú, nhiều nguồn cung cấp và cũng theo trào lưu thị hiểu. Kinh doanh ngành hàng này, nhất lại là kinh doanh trên website trực tuyến đòi hỏi sự đầu tư không ít về việc xác định đúng đối tượng khách hàng là công việc khó khăn, không phải dành cho những người thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm nhất là việc xây dựng thương hiệu cho một Candyhoa không phải nói là làm được. Có tìm hiểu về đồ thể thao thì mới biết hết được sự đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng của các dụng cụ. Khi vào các cửa hàng trực tuyến này , người mua có thể thấy được cả thế giới dụng cụ đa phong cách đã được thu nhỏ trong 1 trang web. Vốn đ ầu tư đ ể xây dựng web site điện tử nhỏ hơn nhiều so với đầu tư mở một cửa hàng thực, trong khi đó lợi nhuận thu được lại không hề kém cạnh chút nào, do đó, việc rất nhiều người đổ xô đi kinh doanh buôn bán online là 1 điều dể hiểu. Ai cũng thấy đưọc sự dễ dàng khi thâm nhập vào ngành hàng này nhưng tất nhiên, để có thể tồn tại và có được một chỗ đứng vững trong ngành hàng mang đầy tính cạnh tranh này là điều vô cùng khók khăn và khắc nghiệt. Sự mệnh the thao tiendat.com là một trong cái tên khá quen và dể nhớ của mọi người, hầu như là các khách hàng nam, nó không tạo ấn tượng sâu sắc cho người vào lần đầu, nhưng lại dần đi vào tiềm thức của mỗi khách hàng khi nghĩ đến việc mua sắm và làm đẹp cho thân hình.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Biện pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại trung tâm viễn thông Liên tỉnh khu vực 1

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH KHU VỰC 1

Ngày nay chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của sự thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực thông tin và giao tiếp của xã hội, nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng trở nên cấp thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường viễn thông trong nước cũng như trên thế giới ra đời và phát triển. Trong những năm gần đây, sự cạnh tranh trên thị trường viễn thông đã trở nên rất sôi động và quyết liệt. Ngành Bưu chính Viễn thông đã xóa dần vị thế độc quyền, thị phần từng bước bị thu hẹp do ngày càng có nhiều các nhà khai thác, các doanh nghiệp mới cùng cung cấp các sản phẩm dịch vụ viễn thông trên thị trường với những mức giá hấp dẫn và các chương trình khuyến mãi thật sự thu hút được sự chú ý của khách hàng. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành viễn thông đã và đang tạo ra những thách thức và cơ hội mới đối với những nhà khai thác và cung cấp dịch vụ viễn thông. Cùng với cuộc cách mạng số hóa, toàn cầu hóa và sự nới lỏng điều tiết thị trường viễn thông, ngày càng nhiều các doanh nghiệp viễn thông đa dạng hóa các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh và nguồn thu mới.
Là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Trung tâm Viễn thông Liên tỉnh Khu vực 1 luôn nằm trong quỹ đạo phát triển chung của ngành. Với vai trò là doanh nghiệp nhà nước chủ lực về viễn thông đường trục trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, Trung tâm Viễn thông Liên tỉnh Khu vực 1 đã và đang phát triển mạnh mẽ mạng lưới viễn thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ cung cấp để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.
Sản phẩm Bưu chính Viễn thông là sản phẩm vô hình, trong đó khách hàng có vai trò vô cùng quan trọng. Khách hàng không những tham gia vào quá trình sản xuất, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn đóng góp tạo nên hình ảnh và thương hiệu cho doanh nghiệp. Vì lẽ đó, tư duy kinh doanh hướng về khách hàng là lựa chọn hàng đầu, đảm bảo cho sự phát triển vững chắc cho doanh nghiệp trong thời đại mới. Và để giữ được khách hàng, chăm sóc khách hàng sẽ là công cụ mạnh mẽ và đặc biệt quan trọng đi cùng doanh nghiệp xuyên suốt trong quá trình kinh doanh.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của khách hàng và hiểu được vai trò của công tác chăm sóc khách hàng, sau khi thực tập tìm hiểu công tác chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Viễn thông Liên tỉnh Khu vực 1, em đã lựa chọn nghiên cứu Biện pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Viễn thông Liên tỉnh Khu vực 1 làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

89 Đọc thêm

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRẦN

Tính chất của sản phẩm kinh doanh và vai trò bán hàng cá nhân: TRANG 13 trên góc độ nhìn nhận của một doanh nghiệp kinh doanh, công ty TNHH Nguyễn Trần xác định khách hàng tiêu dùng cho [r]

29 Đọc thêm

Luận văn Một số giải pháp thu hút khách hàng mục tiêu bằng marketing trực tuyến tại công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ chuyên Việt

LUẬN VĂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU BẰNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CHUYÊN VIỆT

Luận văn Một số giải pháp thu hút khách hàng mục tiêu bằng marketing trực tuyến tại công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ chuyên Việt.
Hiện nay, trong thời đại khoa hoc kỹ thuật phát triển thì internet được biết đến như một phương tiện truyền thông không thể thiếu đối với người dân, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến với khách hàng. Có thể nói, đời sống internet đã mang đến cho mọi hoạt động kinh doanh một không khí làm việc mới mà trong đó vai trò của khách hàng và người tiêu dùng ngày càng lớn hơn. Internet đã và sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ thông tin
Xem thêm

10 Đọc thêm

Quản trị Quan hệ Khách hàng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI

Trong hệ thống kinh tế thị trường hiện nay, hệ thống ngân hàng được ví như hệ thần kinh của nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân bổ và sử dụng có hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Là một trong những ngân hàng TMCP được thành lập sớm và có quy mô lớn nhất Việt Nam, Ngân hàng TMCP Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải (Maritime Bank) cũng đã và đang góp phần vào việc kích thích nền kinh tế nước nhà phát triển bền vững. Tuy nhiên, cơ chế thị trường luôn có sự cạnh tranh khắc nghiệt, đòi hỏi các ngân hàng luôn phải vận động, tìm tòi, định hướng cho mình một hướng đi phù hợp. Để đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt đó, các ngân hàng có thể có nhiều cách thức khác nhau như đưa ra các phương án kinh doanh hiệu quả, mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu, uy tín của Ngân hàng, tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng...
Ngoài việc tăng cường mở rộng mạng lưới các chi nhánh, các diểm giao dịch trên toàn quốc cùng sự phát triển đa dạng của các kênh bán hàng, kênh phân phối, xây dựng hệ thống nền tảng...Ngân hàng Maritime Bank đã sớm xác định mục tiêu chiến lược là mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng. Trong tình hình kinh doanh giữa các Ngân hàng hiện nay, việc giữ chân được khách hàng và mở rộng kinh doanh là vô cùng quan trọng. Mỗi một khách hàng hiện tài là 1 tài sản tiềm năng vô cùng quý giá đối với Ngân hàng, khi mà chi phí đi tìm khách hàng mới lớn hơn nhiều so với việc duy trì khách hàng cũ. Thêm vào đó, khi số lượng và chất lượng khách hàng tăng lên thì chi phí cho việc duy trì, quản lí khách hàng cũng tăng theo, do đó, việc quản lí khách hàng một cách hợp lí sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm chi phí. Và để làm tốt công tác quản lí cũng như duy trì mối quan hệ dài hạn với khách hàng, viêc quản trị quan hệ khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp có được các kiến thức, kĩ năng, chiến lươc, chiến thuật..để thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ khách hàng đó.
Xuất phát từ nhận thức nói trên, tôi đã chọn đề tài: “Quản trị Quan hệ Khách hàng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải ” để hoàn thành luận văn thạc sỹ của mình.
Xem thêm

115 Đọc thêm

Tiểu luận Marketing dịch vụ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY XUÂN LỘC THỌ

TIỂU LUẬN MARKETING DỊCH VỤ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY XUÂN LỘC THỌ

Tiểu luận Marketing dịch vụ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY XUÂN LỘC THỌ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh, giúp doanh nghiệp khác biệt hoá được hình ảnh chất lượng dịch vụ của mình trong tâm trí khách hàng, duy trì khách hàng hiện có, gia tăng khách hàng trung thành, thu hút khách hàng tiềm năng và giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp.

26 Đọc thêm

Cùng chủ đề