KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI SQL

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI SQL":

Tài liệu hướng dẫn giải dạy chương trình kỹ thuật viên ngành lập trình học phần 4 SQL SERVER

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIẢI DẠY CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN NGÀNH LẬP TRÌNH HỌC PHẦN 4 SQL SERVER

Đào tạo Oracle cơ bản Giáo trình SQL và PLSQL
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin chuyên môn lập trình Giáo trình SQL và PLSQL.Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau (còn gọi là các phương pháp lập trình). Một phần của công việc lập trình là việc lựa chọn một trong những ngôn ngữ phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết

263 Đọc thêm

Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐH BKHN

Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++
Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++
Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++
Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++ Kỹ thuật lập trình ĐH BKHN . C++
Xem thêm

341 Đọc thêm

Kỹ Thuật Lập Trình C Kỹ Thuật Lập trình Nhúng

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH C KỸ THUẬT LẬP TRÌNH NHÚNG

20 câu CKỹ Thuật Lập Trình C Kỹ Thuật Lập trình NhúngKỹ Thuật Lập Trình C Kỹ Thuật Lập trình NhúngViết hàm chèn một số X vào vị trí số nguyên tố cuối cùng, với X là các số nhập vàò từ bàn phím .Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần các số nguyên tố

32 Đọc thêm

Tài liệu lập trình kỹ thuật đồ họa

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH KỸ THUẬT ĐỒ HỌA

Đây là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lập trình đồ họa hay rất cần cho người mới tìm hiểu.
Đây là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lập trình đồ họa hay rất cần cho người mới tìm hiểu.
Đây là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lập trình đồ họa hay rất cần cho người mới tìm hiểu.
Đây là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lập trình đồ họa hay rất cần cho người mới tìm hiểu.
Đây là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lập trình đồ họa hay rất cần cho người mới tìm hiểu.
Đây là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lập trình đồ họa hay rất cần cho người mới tìm hiểu.
Đây là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lập trình đồ họa hay rất cần cho người mới tìm hiểu.
Xem thêm

98 Đọc thêm

Bài Tập Đề Cương Kỹ Thuật Lập Trình Nhúng

BÀI TẬP ĐỀ CƯƠNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH NHÚNG

Bài Tập Đề Cương Kỹ Thuật Lập Trình NhúngBài Tập Đề Cương Kỹ Thuật Lập Trình Nhúng
Bài Tập Đề Cương Kỹ Thuật Lập Trình Nhúng
Bài Tập Đề Cương Kỹ Thuật Lập Trình Nhúng
Bài Tập Đề Cương Kỹ Thuật Lập Trình Nhúng
Bài Tập Đề Cương Kỹ Thuật Lập Trình Nhúng

7 Đọc thêm

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH JAVA MODULE 3

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH JAVA MODULE 3

Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3 Kỹ thuật lập trình Java module 3
Xem thêm

176 Đọc thêm

TÌM HIỂU TẤN CÔNG SQL INJECTION TRONG ORACLE ppt

TÌM HIỂU TẤN CÔNG SQL INJECTION TRONG ORACLE PPT

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 4 Chương I: Giới thiệu về SQL Injecton 5 1.1. SQL Injection là gì? 5 1.2. Mục đích của tấn công SQL Injection. 5 1.3. Các dạng tấn công SQL Injection. 6 1.3.1. Dạng tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập. 6 1.3.2. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT. 7 1.3.3. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh INSERT. 10 1.3.4. Dạng tấn công sử dụng stored – procedures. 12 Chương II: Kỹ thuật tấn công SQL Injection và cách phòng chống. 13 2.1. Kỹ thuật tấn công SQL Injection. 13 2.1.1. Tìm kiếm mục tiêu. 13 2.1.2. Kiểm tra chỗ yếu của trang web. 13 2.1.3. Nhận dữ liệu qua “database using ODBC error message”. 15 2.1.4. Thu thập các dữ liệu quan trọng. 15 2.1.5. Xử lý kết quả tìm được. 15 2.2. Cách phòng chống tấn công SQL Injection. 15 Chương III: Demo tấn công SQL Injection 17 3.1. Công cụ tấn công. 17 3.2. Mục tiêu. 17 KẾT LUẬN 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19   DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1. Form đăng nhập………………………………………………………. Hình 2. Trang web có nguy cơ bị tấn công ……………………………………. Hình 3: Trang web bị lỗi sau khi thực hiện câu lệnh …………………………. Hình 4: Mẫu đăng ký tài khoản ……………………………………………….. Hình 5: Trang web trước khi chèn ký tự vào cuối URL ……………………….. Hình 6: Trang web sau khi chèn ký tự vào cuối URL …………………………. 6 8 10 11 14 14   LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của internet và công nghệ thông tin, ngày càng xuất hiện nhiều những loại tấn công vào cơ sở dữ liệu của chúng ta. Một trong những hình thức tấn công phổ biến và dễ dàng nhất là tấn công SQL Injection. Với mục đích tìm hiểu về cách tấn công, tác hại, các kỹ thuật tấn công của SQL Injection, nhóm em đã chọn đề tài: tìm hiểu về tấn công SQL Injection trên Oracle 10g (hoặc 11g) để có thể tìm hiểu và đưa ra các biện pháp phòng chống loại tấn công nguy hiểm này.  
Xem thêm

21 Đọc thêm

BỘ TUT LẬP TRÌNH CSDL WINFORM VỚI C

BỘ TUT LẬP TRÌNH CSDL WINFORM VỚI C

TRANG 1 BỘ TUT LẬP TRÌNH CSDL WINFORM VỚI C# Video 1: ôn lại 1 số lệnh truy vấn cơ bản DOWNLOAD Video 2: Sử dụng SqlConnection để kết nối CSDL DOWNLOAD Video 3: Sử dụng SqlCommand và Sql[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN BẢO MẬT WEB 1

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN BẢO MẬT WEB 1

1. Phát biểu nào sau đây đúng?
a) SQL Injection là một kỹ thuật khai thác lỗ hổng bảo mật xảy ra ở tầng cơ sở dữ liệu của một ứng ụng. b) SQL Injection Attack thay đổi các câu lệnh SQL được tạo ra trong ứng dụng. c) Câu a, b đúng. d) Câu a, b sai.

5 Đọc thêm

Phân tích ứng dụng bảo mật trong SQL server

PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG BẢO MẬT TRONG SQL SERVER

SQL Server 7.0 ra đời là 1 bước nhảy vọt công nghệ CSDL so với CSDL SQL Server 6.5, SQL Server 2000 ra đời không ngừng cung cấp cho người dùng những công cụ và những đặc điểm mới phiên bản 7.0 còn thiếu sót.
Ngoài những đặc tính khắc phục thiếu sót của SQL Server 7.0, phiên bản SQL Server 2000 còn thay đổi 1 số cục diện khác trong các chức năng lập trình cũng giống như trong quan hệ và ràng buộc dữ liệu.
Ngoài ra SQL Server 2000 còn cung cấp 1 số công cụ hỗ trợ khác như Phân tích xử lí trực tuyến (OLAP), chuyển tác trực tuyến (OLPT), English Query…
Tìm hiểu về SQL Server là 1 mảng đề tài rộng, bao gồm kỹ năng lập trình, kỹ thuật ứng dụng SQL vào ứng dụng thực tiễn, các mô hình CSDL, kĩ thuật mới của SQL Server 2000, quản trị CSDL, bảo mật…. Trong phạm vi đề tài này chỉ tìm hiểu về bảo mật trong SQL Server.
Xem thêm

45 Đọc thêm

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CÁN BỘ BỆNH VIỆN KHOÁI CHÂU

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CÁN BỘ BỆNH VIỆN KHOÁI CHÂU

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CÁN BỘ BỆNH VIỆN KHOÁI CHÂU
Mục tiêu của đề tài
Củng cố và nắm vững ngôn ngữ lập trình C, nền tảng ứng dụng Web trên ASP.Net và hệ quản trị SQL Server.
Bản phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cán bộ cho bệnh viện huyện Khoái Châu.
Xây dựng được Website quản lý cán bộ cho huyện Khoái Châu.

83 Đọc thêm

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN

Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý công văn tại công ty TNHH Một Thành Viên ASEA bằng ngôn ngữ lập trình Visual Studio và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL SERVER. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng vì kết hợp phần mềm DEVEXPRESS để thiết kế giao diện...

61 Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu của 64 tỉnh thành việt nam

CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA 64 TỈNH THÀNH VIỆT NAM

Dưới đây là toàn bộ dữ liệu của 64 tỉnh thành việt nam bao gồm tỉnh, thành, quận, huyện, phường, xã. Tài liệu rất hữu ích cho các bạn lập trình tạo cơ sở dữ liệu các tỉnh thành.
Các bạn copy toàn bộ dán vào file lưu dạng sql và import vào database là đã có toàn bộ dữ liệu
Chúc các bạn thành công

372 Đọc thêm

Một số mô thức lập trình

MỘT SỐ MÔ THỨC LẬP TRÌNH

Một số mô thức lập trình, 9 mô thức lập trình, mô hình lập trình, một số mô hình lập trình, vũ đức vượng, kỹ thuật lập trình Một số mô thức lập trình, 9 mô thức lập trình, mô hình lập trình, một số mô hình lập trình, vũ đức vượng, kỹ thuật lập trình

20 Đọc thêm

Đề tài: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

LỜI NÓI ĐẦU 1
A. TỔNG QUAN 2
I. Giới thiệu về cơ quan thực tập 2
1. Giới thiệu 2
2. Mục tiêu phát triển 3
II. Đối tượng và phạm vi ứng dụng 3
1. Đối tượng 3
2. Phạm vi ứng dụng 3
2.1. Mô hình 4
2.2. Mô tả phạm vi 4
III. Kế hoạch thực hiện 6
B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
I. Một số khái niệm 7
II. Môi trường 7
1. Môi trường lập trình 7
2. Ngôn ngữ lập trình và cài đặt 8
3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 8
3.1. Giới thiệu về sql 2005 8
3.2. Sql là ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu quan hệ 9
3.3. Vai trò của sql 9
4. Công cụ hỗ trợ 10
5. Công cụ tạo tài liệu hướng dẫn 10
6. Các gói hỗ trợ 10
III. Phân tích thiết kế 10
1. Mô hình 10
2. Mô hình dòng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram) 11
3. Mô hình thực thể – kết hợp (Entity Relationship Model) 11
C. PHÂN TÍCH 12
I. Phân tích hiện trạng 12
II. Phân tích yêu cầu 12
1. Các qui trình nghiệp vụ chính 12
1.1. Quản lý khai thác phòng 12
1.2. Quản lý khách hàng 13
1.3. Quản lý các dịch vụ của khách sạn 13
1.4. Quản lý phòng 13
1.5. Thống kê 13
2. Các yêu cầu chức năng 14
2.1. Yêu cầu lưu trữ 14
2.2. Yêu cầu nghiệp vụ 15
2.3. Yêu cầu báo biểu 15
3. Các yêu cầu phi chức năng 15
4. Đánh giá 16
4.1. Khả thi về kỹ thuật 16
4.2. Khả thi về hoạt động 17
III. Phân tích dữ liệu 17
1. Mô hình dòng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram) 17
2. Mô hình quan niệm dữ liệu (thực thể kết hợp) 35
2.1. Mô tả các thực thể 36
2.2. Mô hình quan niệm dữ liệu 37
D. THIẾT KẾ 50
I. Thiết kế chức năng phần mềm hệ thống 50
1. Sơ đồ cấu trúc hệ thống 50
2. Kiến trúc phần mềm 51
II. Thiết kế dữ liệu 52
1. Quan hệ giữa các bảng 52
2. Mô tả các bảng 52
3. Mô tả các ràng buộc toàn vẹn (sử dụng ngôn ngữ phép tính quan hệ) 61
3.1. Ràng buộc toàn vẹn miền giá trị 61
3.2. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính 61
3.3. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ 63
3.4. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu 68
3.5. Ràng buộc toàn vẹn liên bộliên quan hệ 70
III. Thiết kế giao diện 72
E. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT: 77
F. PHẦN KẾT: 80
G. TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
Xem thêm

86 Đọc thêm

Xây dựng hệ thống quản lý đồ án 1 đến 5 trên nền tảng Asp.net

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN 1 ĐẾN 5 TRÊN NỀN TẢNG ASP.NET

Xây dựng hệ thống quản lý đồ án 1 đến 5 trên nền tảng Asp.net
Mục tiêu của đề tài
Phân tích được bài toán quản lý đồ án, hiểu được các yêu cầu và quy trình quản lý của hệ thống.
Tìm hiểu cơ sở lý thuyết của hệ quản trị SQL Server, ngôn ngữ lập trình asp.net mvc4 và công cụ Report để tạo dữ liệu báo cáo.
Phân tích và thiết kế được CSDL, các biểu đồ use case và tuần tự.
Thiết kế được một số giao diện cho hệ thống và hoàn thành chức năng đăng ký, đăng nhập.
Xem thêm

98 Đọc thêm

XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TRANG WEB BÁN ĐỒNG HỒ TRỰC TUYẾN QUA MẠNG

XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TRANG WEB BÁN ĐỒNG HỒ TRỰC TUYẾN QUA MẠNG

CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH YÊU CẦU4
1. Mục tiêu:5
1. Nội dung công việc:5
2. Lịch trình thực hiện (Bám sát nội dung công việc):6
Tuần 2: Nghiên cứu tài liệu về ngôn ngữ lập trình web php6
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG7
Đặt tả bài toán:7
BÁN ĐỒNG HỒ TRỰC TUYẾN QUA MẠNG7
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG9
I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG9
Hình 5:Lược đồ tổng quát về hoạt động Khách hàng10
II. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG11
Hình 6: Sơ đồ phân rả chức năng hệ thông quản lý11
III. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC TỔNG QUAN12
Hình 7:Sơ đồ luồng dữ liệu ở mức tổng quan12
IV. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC XỬ LÝ13
HTQL:Hệ thống quản lý13
Hình 8: sơ đồ luồng dữ liệu ở mức xử lý13
V. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU PHÂN RÃ CHI TIẾT14
PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 114
ĐĐHCT: Đơn đặt hàng chi tiết14
Hình 9: Sơ đồ luồng dữ liệu chi tiết ĐẶT HÀNG14
PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 1.115
“ Kiểm tra ADMIN ”15
Hình 10: Sơ đồ phân rả chức năng của Admin15
PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 1.315
Hình 11: Sơ đồ phân rả chức năng của tìm kiếm sản phẩm15
PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 1.516
Hình 12: Sơ đồ phân rả chức năng của kiểm tra đơn đặt hàng16
PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 317
“ Cập nhật ”17
HTQL:hệ thống quản lý17
Hình 13: sơ đồ phân rả chức năng của cập nhật17
II.6. DANH SÁCH CÁC BẢNG DỮ LIỆU.18
Bảng 5:Sản phẩm:20
Bảng 6: Danh mục tin tức20
Bảng 7: Tin tức20
CHƯƠNG IV: VẤN ĐỀ KỸ THUẬT20
I. Môi trường:21
II. Giới thiệu về PHP:21
III. Giới thiệu về My SQL:22
Hình 4: Giao diện của MySql22
1. My SQL là gì?22
2. Tại sao lại sử dụng My SQL?22
3. Một số đặc điểm của My SQL:22
CHƯƠNG V: GIỚI THIỆU WEBSITE24
IV. Giỏ hàng:27
4. Trang tìm kiếm:27
1. Đăng nhập vào admin.30
2.Trang xem danh sách sản phẩm30
PHẦN III: KẾT LUẬN32
Phần IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO33
Tiếng việt:33
Internet :33
Xem thêm

52 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH SQL CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

GIÁO TRÌNH SQL CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL) và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là một trong những nền tảng kỹ thuật quan trọng trong công nghiệp máy tính. Cho đến nay, có thể nói rằng SQL đã được xem là ngôn ngữ chuẩn trong cơ sở dữ liệu. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ thương mại hiện có như Oracle, SQL Server, Informix, DB2,... đều chọn SQL làm ngôn ngữ cho sản phẩm của mìnhVậy thực sự SQL là gì? Tại sao nó lại quan trọng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu? SQL có thể làm được những gì và như thế nào? Nó được sử dụng ra sao trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ? Nội dung của chương này sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng quan về SQL và một số vấn đề liên quan.
Xem thêm

146 Đọc thêm

TÌM HIỂU TẤN CÔNG SQL INJECTION TRONG ORACLE

TÌM HIỂU TẤN CÔNG SQL INJECTION TRONG ORACLE

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 4
Chương I: Giới thiệu về SQL Injecton 5
1.1. SQL Injection là gì? 5
1.2. Mục đích của tấn công SQL Injection. 5
1.3. Các dạng tấn công SQL Injection. 6
1.3.1. Dạng tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập. 6
1.3.2. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT. 7
1.3.3. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh INSERT. 10
1.3.4. Dạng tấn công sử dụng stored – procedures. 12
Chương II: Kỹ thuật tấn công SQL Injection và cách phòng chống. 13
2.1. Kỹ thuật tấn công SQL Injection. 13
2.1.1. Tìm kiếm mục tiêu. 13
2.1.2. Kiểm tra chỗ yếu của trang web. 13
2.1.3. Nhận dữ liệu qua “database using ODBC error message”. 15
2.1.4. Thu thập các dữ liệu quan trọng. 15
2.1.5. Xử lý kết quả tìm được. 15
2.2. Cách phòng chống tấn công SQL Injection. 15
Chương III: Demo tấn công SQL Injection 17
3.1. Công cụ tấn công. 17
3.2. Mục tiêu. 17
KẾT LUẬN 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO 19


DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Form đăng nhập……………………………………………………….
Hình 2. Trang web có nguy cơ bị tấn công …………………………………….
Hình 3: Trang web bị lỗi sau khi thực hiện câu lệnh ………………………….
Hình 4: Mẫu đăng ký tài khoản ………………………………………………..
Hình 5: Trang web trước khi chèn ký tự vào cuối URL ………………………..
Hình 6: Trang web sau khi chèn ký tự vào cuối URL …………………………. 6
8
10
11
14
14


LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của internet và công nghệ thông tin, ngày càng xuất hiện nhiều những loại tấn công vào cơ sở dữ liệu của chúng ta. Một trong những hình thức tấn công phổ biến và dễ dàng nhất là tấn công SQL Injection.
Với mục đích tìm hiểu về cách tấn công, tác hại, các kỹ thuật tấn công của SQL Injection, nhóm em đã chọn đề tài: tìm hiểu về tấn công SQL Injection trên Oracle 10g (hoặc 11g) để có thể tìm hiểu và đưa ra các biện pháp phòng chống loại tấn công nguy hiểm này.
Xem thêm

19 Đọc thêm

lập trình viên công nghệ.net module 2

LẬP TRÌNH VIÊN CÔNG NGHỆ.NET MODULE 2

Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên công nghệ .net (Module 2) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tính thừa kế và đa hình của class, bài 2 tổng quản về SQL server, bài 3 ngôn ngữ SQL, bài 4 tổng, bài 5 mô hình kết nối, bài 6 mô hình ngắt kết nối, bài 7 XML cơ bản, bài 8 LINQ nâng cao, bài 9 entity framework.

20 Đọc thêm