CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC LUẬT HIẾN PHÁP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC LUẬT HIẾN PHÁP":

ÔN TẬP MÔN LUẬT HIẾN PHÁP

ÔN TẬP MÔN LUẬT HIẾN PHÁP

1. Tại sao khoa học Luật Hiến pháp là môn khoa học pháp lý chuyên ngành?
Tương ứng với 1 ngành luật thường có 1 khoa học plý nghiên cứu về luật đó. Các ngành khoa học plý này được gọi là khoa học plý chuyên ngành.
Khoa học Luật Hiến pháp là một khoa học pháp lý chuyên ngành vì nó nghiên cứu những[r]

46 Đọc thêm

TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC TỈNH THANH HÓA NĂM 2016

TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC TỈNH THANH HÓA NĂM 2016

nhân sự của bộ máy đó; chức năng tham gia quá trình lập pháp.1.1.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủNhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ được ghi tại Điều 96, Hiến pháp năm2013 gồm:- Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghịquyết của Ủy ban thường[r]

87 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

TIỂU LUẬN CAO HỌC VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

A Mở đầu

I. Tính cấp thiết của vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay.
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khảng định : Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiến pháp 1992 sửa đổi đã thể chế hoá nghị quyết Đại hội Đảng[r]

36 Đọc thêm

Đề cương môn học Sau đại học: LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ HÌNH PHẠT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SAU ĐẠI HỌC: LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ HÌNH PHẠT

4. Tóm tắt nội dung môn học
Trang bị cho người học các kiến thức lý luận và chuyên sâu về trách nhiệm hình sự và hình phạt, trên cơ sở đó người học được tiếp cận vấn đề mối quan hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt với các chế định khác liên quan trong Luật hình sự như: Phân loại tội phạm, đa ([r]

6 Đọc thêm

Nội luật hóa luật quốc tế vào luật việt nam

NỘI LUẬT HÓA LUẬT QUỐC TẾ VÀO LUẬT VIỆT NAM

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU3Chương 1: Lý luận chung về mối quan hệ giữa Luật quốc gia luật quốc tế và vấn đề nội luật hóa ở Việt Nam41.1.Lý luận chung về mối quan hệ giữa luật quốc gia và luật quốc tế41.1.1.Khái niệm41.1.2.Mối quan hệ giữa luật quốc gia và luật quốc tế41.2.Lý luận chung về vấn đề nội luật hó[r]

59 Đọc thêm

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Công trình được thực hiện nhằm mục đích xác lập cơ sở lý thuyết cho trách nhiệm giải trình và đánh giá một cách tổng thể việc thực hiện nội dung này của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Trong đó đi sâu nghiên cứu các rào cản tác động đến việc thực hiện tr[r]

80 Đọc thêm

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

Hiến pháp 1992 quy định "UBND do Hội đồng nhân dân bầu là chính quyền chấp hành Hội đồng nhân dân, chính quyền hành chính Nhà nước ở địa phương chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật[r]

12 Đọc thêm

Bài tập cá nhân luật Hiến pháp: phân loại hiến pháp

BÀI TẬP CÁ NHÂN LUẬT HIẾN PHÁP: PHÂN LOẠI HIẾN PHÁP

Bài tập cá nhân Luật Hiến pháp: Phân loại Hiến pháp
Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, nó xác định những điều cơ bản nhất, quan trọng nhất của nhà nước và xã hội như chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng, đối ngoại, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động[r]

4 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG CỦA UBND XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN TRÊN

BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG CỦA UBND XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN TRÊN

II-NỘI DUNG THẨM QUYỀN VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở CẤP CƠ SỞ: Theo Hiến pháp năm1992 và luật đất đai năm 2003 quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai của Hội đồng nhân dân-Uỷ ban nhân d[r]

8 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SAU ĐẠI HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: PHÁP LUẬT BẬC ĐẠI HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SAU ĐẠI HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: PHÁP LUẬT BẬC ĐẠI HỌC

1. Thông tin giảng viên

1. 1. Nguyễn Ngọc Chí
Chức danh khoa học, học vị: Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, tiến sỹ
Thời gian làm việc: Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)
Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: P206, Nhà E1,144 Xuân Thủy, Hà Nội Khoa Luật Đại học Quốc[r]

7 Đọc thêm

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tư pháp có thể được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau, hoạt động tư
pháp là hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm duy trì và bảo vệ công lý
và trật tự pháp luật, góp phần bảo vệ các thành quả của cách mạng, bảo vệ chế
độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng,[r]

83 Đọc thêm

SO SÁNH 5 BẢN HIẾN PHÁP

SO SÁNH 5 BẢN HIẾN PHÁP

Luật Hiến pháp hay còn gọi là Luật Nhà nước là một ngành luật gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ cơ bản về tổ chức quyền lực Nhà nước, về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, chế độ bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, về quốc tịch.....1 Đây là ngành luật chủ đạo,[r]

4 Đọc thêm

Câu hỏi ôn tập môn lý luận chung về Nhà nước và pháp luật

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Câu hỏi ôn tập môn
lý luận chung về Nhà nước và pháp luật

Câu 1
Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của lý luận chung về Nhà nước và pháp luật là gì?
1. Đối tượng cứu của lý luận chung về nhà nước và pháp luật là Nhà nước và pháp luật, bởi vì:
Thứ nhất: Lý luận chung về Nhà nước và pháp[r]

54 Đọc thêm

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong Tố tụng hình sự -phương hướng hoàn thiện theo tinh thần mới của Hiến pháp 2013 về Quyền con người

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ -PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN THEO TINH THẦN MỚI CỦA HIẾN PHÁP 2013 VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Trong những năm áp dụng BLTTHS 2003 nói chung cũng như quy định về BPNC nói riêng, có rất nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu thể hiện ý kiến đánh giá về thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị. Đặc biệt là từ khi Hiến pháp 2013 được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông[r]

95 Đọc thêm

đề cương luật hiến pháp nước ngoài

ĐỀ CƯƠNG LUẬT HIẾN PHÁP NƯỚC NGOÀI

• Sự cần thiết của môn học: Hiến pháp nói riêng, luật Hiến pháp nói chung ra đời sau các cuộc Cách mạng tư sản đầu tiên của nhân loại. Ngày nay, luật Hiến pháp ở mỗi quốc gia (nhất là những nước đang phát triển như Việt Nam) đều được xây dựng trên nền tảng tri thức luật Hiến pháp được thừa nhận chun[r]

14 Đọc thêm