CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT":

Đề cương môn thuốc bảo vệ thực vật

ĐỀ CƯƠNG MÔN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Môn học Thuốc Bảo vệ Thực vật được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên các hiểu biết cơ bản về đặc tính vật lý và hóa học, công thức và các tác động sinh học của thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời SV sẽ biết tính toán liều lượng thuốc BVTV để sử dụng, phương pháp đánh giá hiệu lực của thuốc BVTV, hiểu biết và sử dụng đúng và hiệu quả các loại thuốc BVTV

11 Đọc thêm

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PROPARGITE YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PROPARGITE YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Sản phẩm sau khi pha loãng với nước cứng chuẩn ở 30 oC ± 2 oC, phải phù hợp với quy địnhtrong Bảng 3.Bảng 3 - Độ bền nhũ tương của thuốc bảo vệ thực vật dạng nhũ dầu có chứa propargiteChỉ tiêuYêu cầuĐộ tự nhũ ban đầu (30 s)Hoàn toànĐộ bền nhũ tương sau khi pha mẫu 0,5 h, tính theo thể tíchlớp kem, không lớn hơn2 mlĐộ bền nhũ tương sau khi pha mẫu 2 h:- thể tích lớp kem, không lớn hơn4 mlĐộ tái nhũ sau khi pha mẫu 24 h a)Hoàn toànĐộ bền nhũ tương cuối cùng sau khi pha mẫu 24,5 h- thể tích lớp kem, không lớn hơna)a)
Xem thêm

Đọc thêm

thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại thái bình

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÁI BÌNH

thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại thái bình

80 Đọc thêm

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM PYRETHROID TRONG MẪU CHÈ

XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM PYRETHROID TRONG MẪU CHÈ

Xây dựng quy trình phân tích một số thuốc bảo vệ thực vật nhóm pyrethroid trong mẫu chè Xây dựng quy trình phân tích một số thuốc bảo vệ thực vật nhóm pyrethroid trong mẫu chè Xây dựng quy trình phân tích một số thuốc bảo vệ thực vật nhóm pyrethroid trong mẫu chè Xây dựng quy trình phân tích một số thuốc bảo vệ thực vật nhóm pyrethroid trong mẫu chè

68 Đọc thêm

Nghiên cứu sử dụng cây dầu giun làm thuốc bảo vệ thực vật

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÂY DẦU GIUN LÀM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Nghiên cứu sử dụng cây dầu giun lNghiên cứu sử dụng cây dầu giun làm thuốc bảo vệ thực vật Nghiên cứu sử dụng cây dầu giun làm thuốc bảo vệ thực vật Nghiên cứu sử dụng cây dầu giun làm thuốc bảo vệ thực vật Nghiên cứu sử dụng cây dầu giun làm thuốc bảo vệ thực vật Nghiên cứu sử dụng cây dầu giun làm thuốc bảo vệ thực vật Nghiên cứu sử dụng cây dầu giun làm thuốc bảo vệ thực vật Nghiên cứu sử dụng cây dầu giun làm thuốc bảo vệ thực vật Nghiên cứu sử dụng cây dầu giun làm thuốc bảo vệ thực vật Nghiên cứu sử dụng cây dầu giun làm thuốc bảo vệ thực vật Nghiên cứu sử dụng cây dầu giun làm thuốc bảo vệ thực vật
Xem thêm

50 Đọc thêm

Những nguy cơ ô nhiễm môi trường từ thuốc bảo vệ thực vật khi sử dụng dư lượng

NHỮNG NGUY CƠ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỪ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT KHI SỬ DỤNG DƯ LƯỢNG

chương i giới thiệu i.1. khái niệm thuốc bảo vệ thực vật thuốc bảo vệ thực vật là những hợp chất độc nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp hóa học được dùng để phòng và trừ sâu, bệnh, cỏ dại, chuột hại cây trồng và nông sản được gọi chung là sinh vật hại cây trồng và nông sản. thuốc thực vật gồm nhiều nhóm khác nhau, gọi tên theo nhóm sinh vật hại, như thuốc trừ sâu dùng để trừ sâu hại, thuốc trừ bênh dùng để trừ bênh cây trừ một số trường hợp, còn nói chung mỗi nhóm thuốc chỉ có tác dụng đối với sinh vật gây hại thuộc nhóm đó. thí dụ không thể dùng thuốc trừ sâu để trừ bệnh cây hoặc ngược lại. thuốc bảo vệ thực vật nhiều khi còn gọi là thuốc trừ dịch hại (pestiside) và khái niệm này bao gồm cả các lại thuốc trừ các loại...
Xem thêm

60 Đọc thêm

SLIDE ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

SLIDE ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Slide Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường và đa dạng sinh họcSlide Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường và đa dạng sinh họcSlide Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường và đa dạng sinh họcSlide Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường và đa dạng sinh họcSlide Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường và đa dạng sinh học

9 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG NHÓM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT THÔNG DỤNG KHI CANH TÁC LÚA 3 VỤ TRONG VÙNG ĐÊ BAO ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC VÀ SẢN PHẨM GẠO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG NHÓM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT THÔNG DỤNG KHI CANH TÁC LÚA 3 VỤ TRONG VÙNG ĐÊ BAO ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC VÀ SẢN PHẨM GẠO

Mục tiêu chính của đề tài là (1) Xác định cơ sở khoa học cho thấy tác động sử dụng nhóm thuốc bảo vệ thực vật để đề xuất các giải pháp hạn chế tối đa tác hại đến môi trường và đảm bảo an toàn cho chất lượng sản phẩm gạo của vùng sản xuất lúa 3 vụ trong đê bao; (2) Ứng dụng các giải pháp đề xuất để xây dựng mô hình canh tác lúa 3 vụ trong đê bao bền vững với môi trường đất, nước và sản phẩm gạo với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thông dụng nằm trong giới hạn cho phép của ngành hữu quan nhằm kiểm chứng qua thực tiễn và điều chỉnh các giải pháp đề xuất cho phù hợp.
Xem thêm

86 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 1

GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 1

NGUY Ễ N V Ă N VIÊN , KS.BÙI TR Ọ NG TH Ủ Y GIÁO TRÌNH S Ử D Ụ NG THU Ố C B Ả O V Ệ TH Ự C V Ậ T TRANG 2 _Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vậtẦẦẦ [r]

13 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 5

GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 5

NỘI DUNG KỸ THUẬT CỦA NGUYÊN TẮC " BỐN ðÚNG" TRONG VIỆC DÙNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT : ðÚNG THUốC ðÚNG NồNG ñộ, LIềU LƯỢNG ðÚNG LÚC ðÚNG CÁCH NỘI DUNG NGUYÊN TẮC “BỐN ñÚNG” THUỐC TIẾP XÚC [r]

12 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HÙNG SƠN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HÙNG SƠN HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

năng tiêu diệt dịch hại ( Nguyễn Trần Oánh và cs, 2007) [10].Ngoài ra còn rất nhiều cách phân loại khác nhau.2.2. Ảnh hƣởng của thuố c bảo vê ̣thƣ̣c vâ ̣t đế n môi trƣờng sinh thái vàcon ngƣời2.2.1. Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường đấ tSự tồn tại và vận chuyển HCBVTV trong đất phụ thuộc vào nhiều yếu tốcấu trúc hóa học của hoạt chất, các dạng thành phẩm, loại đất, điều tiết thủy lợi,loại cây trồng và các vi sinh vật trong đất.Hóa chất bảo vệ thực vật có thể hấp thụ từ đất vào cây trồng, đặc biệt cácloại rễ của rau như củ cà rốt và cỏ. HCBVTV được hấp thu từ đất vào cỏ, súc vậtăn cỏ như trâu bò sẽ hấp thu toàn bộ dư lượng HCBVTV trong cỏ vào thịt và sữa.Nhiều thuốc BVTV có thể tồn lưu lâu dài trong đất, ví dụ DDT và các chất clohữu cơ sau khi đi vào môi trường sẽ tồn tại ở các dạng hợp chất liên kết trongmôi trường, mà những hợp chất mới thường có độc tính hơn hẳn, xâm nhập vàocây trồng và tích lũy ở quả, hạt, củ, sau đó di chuyển theo thực phẩm đi vào gâyhại cho người, động vật như ung thư, quái thai, đột biến gen…Khi thuốc BVTV (chủ yếu là nhóm lân hữu cơ) xâm nhập vào môi trườngđất làm cho tính chất cơ lý của đất giảm sút (đất cứng), cũng giống như tác hạicủa phân bón hóa học dư thừa trong đất. Do khả năng diệt khuẩn cao nên thuốcbảo vệ thực vật đồng thời cũng diệt nhiều vi sinh vật có lợi trong đất, làm hoạttính sinh học trong đất giảm. Hệ VSV sống trong đất (nấm, vi khuẩn, các loàicôn trùng, ve bét, giun đất…) có khả năng phân giải xác, tàn dư động thực vậtlàm cho đất tơi xốp, thoáng khí, tạo điều kiện cho cây phát triển tốt và duy trì độmàu mỡ của đất. Các thuốc BVTV khi rơi xuống sẽ ảnh hưởng đến hoạt độngcủa VSV đất làm cho đất bị chai cứng, cây không hút được dinh dưỡng, do đódẫn đến hiện tượng cây còi cọc, đất bị thoái hóa…11
Xem thêm

81 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CHLOR VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG CÓ TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH

TỔNG QUAN VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CHLOR VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG CÓ TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH

Tổng quan về thuốc bảo vệ thực vật họ chlor và các phương pháp phân tích dư lượng có trong nước và trầm tích

19 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại Công ty Vận tải BVTV 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY THỤ SẢN PHẨM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI CÔNG TY VẬN TẢI BVTV 2

thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại Công ty Vận tải BVTV 2 thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại Công ty Vận tải BVTV 2 thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại Công ty Vận tải BVTV 2 thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại Công ty Vận tải BVTV 2 thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại Công ty Vận tải BVTV 2

69 Đọc thêm

SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

BVTV ngày càng chặt chẽ của các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Do khuôn khổ cuốn sách và số tiết học hạn chế, nên chúng tôi chỉ mong trình bày ñược những kiến thức cơ bản về thuốc BVTV một cách hệ thống ñể người sinh viên ngành BVTV khi ra trường có thể áp dụng. ðồng thời cuốn sách này cũng có thể là tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật trong và ngoài ngành. Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần A: “Những hiểu biết chung về thuốc BVTV, quản lý và sử dụng” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thuốc BVTV và ñặc biệt các cơ sở khoa học những qui ñịnh của Nhà nước ta về việc sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc. Phần B: “Các thuốc bảo vệ thực vật”, cung cấp cho sinh viên ngành nông nghiệp những ñặc tính sinh học cơ bản của các nhóm thuốc BVTV. ðể giải quyết mâu thuẫn giữa số lượng và chủng loại thuốc BVTV ở Việt nam, tăng nhanh với khuôn khổ cuốn sách hạn hẹp, nên chúng tôi chỉ giới thiệu ñặc ñiểm chung của từng nhóm thuốc (phân loại theo thành phần hoá học) và tên chung của một số loại thuốc thông dụng nhất trong nhóm ( có lưu ý ñến các thuốc nằm trong danh mục ñã ñăng ký ở Việt nam). Giáo trình “Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật” ñược biên soạn trong khuôn khổ của chương trình môn học do tập thể cán bộ Bộ môn Bệnh cây-Nông dược- Khoa Nông Học- Trường ñại học Nông Nghiệp Hà Nội chịu trách nhiệm như sau: - Chủ biên: PTS.TS. Nguyễn Trần Oánh - Bài mở ñầu và phần A: Những hiểu biết chung về thuốc Bảo Vệ Thực vật, quản lý và sử dụng thuốc do PGS.TS. Nguyễn Trần Oánh biên soạn. - Phần B: Các loại thuốc bảo vệ thực vật: + Chương VII: Thuốc trừ sâu và các ñộng vật gây hại khác ; chương IX; Thuốc xông hơi; Chương X; Thuốc trừ cỏ; Chương XI: Chất ñiều khiển sinh trưởng cây trồng do TS. Nguyễn Văn Viên biên soạn. + Chương VIII: Thuốc trừ bệnh do KS.Bùi Trọng Thủy biên soạn. Tuy có nhiều cố gắng, nhưng do thu thập thông tin còn chưa ñầy ñủ, cộng với trình ñộ của người biên soạn có hạn, nên cuốn sách này không thể tránh ñược thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận ñược nhiều ý kiến ñóng góp của bạn ñọc trong và ngoài ngành ñể việc biên soạn giáo trình này trong những lần sau ñược tốt hơn.
Xem thêm

20 Đọc thêm

THUYẾT TRÌNH ĐỘC HỌC CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

THUYẾT TRÌNH ĐỘC HỌC CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật Thuyết trình độc học của thuốc bảo vệ thực vật
Xem thêm

32 Đọc thêm

Đánh giá rủi ro môi trường của thuốc bảo vệ thực vật

ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Bài viết này mô tả các kết quả của việc đánh giá rủi ro môi trường của thuốc bảo vệthực vật được sử dụng trong nông nghiệp ở Xiamen, Trung Quốc. Mục đích là để đánhgiá tác động đối với tài nguyên nước, đặc biệt là đối với nghề cá và nuôi trồng hải sản.Dữ liệu về thuộc tính nghiên cứu độc học sinh thái của thuốc bảo vệ thực vật và tínhchất vật lý - hóa học của nó đã được thu thập. Sự mô phỏng các hành vi môi trườngcủa thuốc bảo vệ thực vật liên quan đến tải trọng để áp dụng vào các lĩnh vực nôngnghiệp được thực hiện bằng cách sử dụng mô hình SoilFug. Đánh giá rủi ro được tiếnhành, thuốc bảo vệ thực vật nồng độ gần đúng đã được tính toán, hóa chất có nguy cơcao nhất đã được xác định, và các biện pháp quản lý rủi ro đã được chỉ ra.
Xem thêm

22 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN HỆ VI SINH VẬT ĐẤT

TIỂU LUẬN ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN HỆ VI SINH VẬT ĐẤT

Hàng năm trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta và các nước trên thế giới, sâu, bệnh, cỏ dại (gọi chung là sâu hại) là mối đe dọa lớn và nếu không được tổ chức phòng trừ tốt, chúng có thể gây tổn thất nghiêm trọng về năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. Bởi vì, thiệt hại do các loại sinh vật hại gây nên đối với cây trồng trên đồng ruộng có thể làm giảm 2025% năng suất, có khi lại đến 50%.
Để phòng trừ các loại sinh vật hại nói trên, trong những năm qua chúng ta đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó, biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là biện pháp phổ biến và thông dụng nhất trong nền nông nghiệp hiện nay.
Theo thống kê năm 2009 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay tại Việt Nam có khoảng 926 tên thương phẩm thuốc trừ sâu và khoảng 400 tên thương phẩm thuốc trừ cỏ, hàng trăm thương phẩm thuốc trừ bệnh nữa... và con số đó sẽ không dừng lại ở đây, cách đây 30 năm, số hóa chất bảo vệ thực vật được sử dụng chỉ có 20 loại. Về chủng loại hóa chất bảo vệ thực vật khá đa dạng, còn về số lượng cũng gia tăng không ngừng. Năm 1980 lượng hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng ở việt nam khoảng 10.000 tấn năm, đầu thập niên 90 thế kỉ XX con số này tăng lên gấp đôi và hiện nay còn khoảng 30.000 tấnnăm. Hầu hết các hóa chất bảo vệ thực vật đều là chất hữu cơ tổng hợp,có tính độc nguy hiểm đối với sinh vật và con người. Chúng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch,cơ quan nội tiết, cơ quan sinh sản ở những mức độ khác nhau và bằng nhiều con đường khác nhau.chúng có thể phân thành các loại rất độc,độc,trung bình và ít độc. Hóa chất bảo vệ thực vật là các hydrocacbua thơm thường rất độc và khá bền về sinh học. Hầu hết các hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng đi trực tiếp vào đất. một số đất có khả năng hấp thụ hóa chất bảo vệ thực vật rất cao. Mới đầu ,trường hợp này có hiệu quả bảo vệ nước ngầm và chuỗi thức ăn,nhưng khi đất hấp thụ mạnh quá và biến đổi sẽ làm gia tăng tính nguy hiểm của hóa chất bảo vệ thực vật đối với sinh vật. sự tồn lưu chất hóa chất bảo vệ thực vật được đo bằng thời gian cần có để chất đó mất hoạt tính hay phân hủy đến 95%.loại bền thời gian phân hủy trên 2 năm, trung bình:118 tháng và không bền từ 12 tuần. thời gian để phân hủy hết 1 nửa gọi là thời gian bán phân hủy. Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật là hợp chất hữu cơ bền trong môi trường tự nhiên , có thời gian phân hủy dài. Lượng thuốc bảo vệ thực vật khi ngấm vào đất sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hệ vi sinh vật trong đất. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì có khoảng 50% lượng thuốc tác dụng đến sinh vật gây hại còn khoảng 50% rơi xuống đất.
Thuốc BVTV gây tác động rất khác nhau đến quần thể vi sinh vật sống trong đất. Nói chung các hợp chất thuốc bảo vệ thực vật đều thuộc vào loại chất có độc tính, nếu sử dụng tùy tiện sẽ gây ô nhiễm trong môi trường đất. Các hợp chất thường được sử dụng là clo hữu cơ, lân hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học... hầu hết các chất này đều có độc tính cao đối với con người và sinh vật. Các chất bảo vệ thực vật có thể hòa tan trong nước hoặc không hòa tan và được tạo thành dịch nhữ tương phun vào đất. Phần dư thừa trông chờ vào hoạt động của vi sinh vật trong đất phân hủy và làm sạch dần, song nhiều chất trơ rất bền ít bị phân hủy như DDT và 666. Muốn phân hủy 99% một lượng nhỏ DDT trong đất phải mất 30 năm. Do vậy chất này tồn tại rất lâu trong môi trường và khuếch tán rộng trong môi trường, đặc biệt môi trường đất. Các chất bảo vệ thực vật không bị phân hủy sẽ tích lũy ở trong đất và gây độc đối với cây trồng, có tác dụng xấu(có khi diệt) đến hệ vi sinh vật đất. Điều này xảy ra thì thật nguy hiểm vì hệ sinh thái đất có thể bị hủy diệt và rất lâu mới có thể phục hồi được hệ sinh thái này và dù có thể phục hồi lại được cũng không bao giờ được như cũ.
Xem thêm

18 Đọc thêm

TỪ ĐIỂN SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Ở VIỆT NAM

TỪ ĐIỂN SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Ở VIỆT NAM

Tiêu đề: Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam
Tác giả: Lê Trường
Nguyễn Trần Oánh
Đào Trọng Ánh
Chủ đề: Từ điển
ThuốcBảo vệ thực vậtViệt Nam
Mô tả: Những loại thuốc bảo vệ thực vật đang lưu hành ở Việt Nam, Những quy định của cơ quan quản lý về thuốc bảo vệ thực vật, Những hiểu biết cơ bản giúp cho việc lưu thông thuốc BVTV và phòng chống cho sức khỏe con người.

505 Đọc thêm

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ DIỄN THÁI, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN

Sự bùng nổ dân số trong những năm qua đã làm nảy sinh vấn đề an ninh lương thực và gây sức ép lên các vùng đất nông nghiệp trong khi diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Một vấn đề đặt ra cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là làm thế nào để đáp ứng đủ nhu cầu lương thực của con người. Việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm tăng năng suất cây trồng đáp ứng nhu cầu đó.
Trong vài thập kỷ gần đây năng suất cây trồng không ngừng tăng lên, không chỉ có sự đóng góp to lớn của công tác giống mà còn có vai trò quan trọng của phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Để có được năng suất cao trước tiên cần phải có giống tốt, tuy nhiên để giống phát huy được tiềm năng cho năng suất cao thì cần phải có biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý. Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật là 2 yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng. Bón phân đầy đủ, cân đối và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hợp lí sẽ thu được năng suất cây trồng cao và chất lượng sản phẩm tốt, không làm suy kiệt và ô nhiễm môi trường đồng thời người sản xuất lại thu được lợi nhuận cao.
Tuy nhiên hoạt động sản xuất nông nghiệp đang tồn tại một vấn đề đáng lo ngại là việc người dân sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) một cách tự phát, không theo chỉ dẫn, thậm chí sử dụng cả các loại hóa chất đã bị nghiêm cấm hoặc không rõ nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường quan, đặc biệt làm suy thoái môi trường đất, nước, không khí, hệ sinh thái, trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe con người, động vật và thủy sản.
Diễn Thái là một xã có nền sản xuất nông nghiệp lâu đời, có mức đầu tư phân bón, thuốc BVTV cao. Sản phẩm nông nghiệp mà xã sản xuất ra không chỉ phục vụ nhu cầu cho người dân trong vùng mà còn phục vụ nhu cầu cho các vùng lân cận. Vì vậy, tình hình sử dụng phân bón, thuốc BVTV là vấn đề cần được quan tâm. Xuất phát từ thực tế đó tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
“ Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An”.
Xem thêm

88 Đọc thêm

hiện trạng quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Thực trạng các loại thuốc BVTV đang được sử dụng trong thâm canh hoa trên đồng ruộng và qua phỏng vấn người dân còn có nhiều khác biệt nhưng nhìn chung người dân vẫn sử dụng nhiều loại thuốc đã cấm sử dụng, nhiều loại thuốc không có trong danh mục, không rõ nguồn gốc, không có chỉ dẫn sử dụng và tác dụng của thuốc. Trên đồng ruộng còn thấy nhiều bao bì có nhãn mác hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Kết quả điều tra phỏng vấn 60 người dân về các loại thuốc BVTV đã và đang được người dân sử dụng trong thâm canh hoa thể hiện ở bảng 3. Qua bảng 3 cho thấy, người dân vẫn dùng những loại thuốc BVTV hạn chế và CSD ở nước ta như: Thasodant (chiếm 18,3% số người sử dụng); Wofatox (31,7%); Monitor (16,7%); DDT (8,3%); Monocrotophos (3,3%); Karate (5,0%); Lannate (61,7%). Đây là những loại thuốc thuộc nhóm độc I (rất độc), diệt sâu bệnh không chọn lọc, thời gian phân hủy lâu, gây hủy hoại hệ sinh thái và đe dọa đến sức khỏe con người do nhiễm độc mãn tính. Việc điều tra danh sách thuốc BVTV bằng phương pháp này sẽ cho biết được những loại thuốc đã từng và đang được người dân sử dụng. Đồng thời cũng biết được
Xem thêm

9 Đọc thêm