MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO":

bài 3 tìm hiểu vấn đề dân tộc và tôn giáo ở nước ta hiện nay

BÀI 3 TÌM HIỂU VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

LỜI MỞ ĐẦU
Dân tộc là sản phẩm của của 1 quá trình phát triển lâu dài của xã hội loài người. trước khi dân tộc xuất hiện thì loài người đã traỉ qua những hình thức cộng đồng người từ thấp đến cao như : thị tộc, bộ lạc, bộ tộc…Theo MacLênin thì dân tộc là 1 nội dung có ý nghĩa chiến lược của c[r]

16 Đọc thêm

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN

Chương VIIINHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CÓ TÍNH CHẤT QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨAIII. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc: Khái niệm dân tộc và các đặc trưng cơ bản của[r]

30 Đọc thêm

LUÂN một số tôn GIÁO lơn THẾ GIỚI

LUÂN MỘT SỐ TÔN GIÁO LƠN THẾ GIỚI

Đạo Kitô ra đời vào thế kỷ I ở các tỉnh phía đông của đế quốc LaMã, gắn với tiền đề vật chất, tinh thần và con người có tên là Giê Su – Cri xtơ, gọi tắt là Kitô
Tiền đề vật chất: là quá trình hình thành quốc gia nô lệ La Mã cổ đại, sự bế tắc về mặt tinh thần của quần chúng nhân dân lao động, do bị[r]

16 Đọc thêm

BÀI GIẢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH QUAN ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO

BÀI GIẢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH QUAN ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO

Dân tộc, tôn giáo lĩnh vực khá phức tạp, đã và đang còn ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội của nhiều quốc gia, khu vực, quốc tế. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo; trong lịch sử, các đồng bào các dân tộc, tôn giáo đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. M[r]

37 Đọc thêm

TIỂU LUẬN tôn GIÁO học một số NHẬN THỨC cơ bản về tôn GIÁO THEO QUAN điểm CHỦ NGHĨA mác lê NIN và sự vận DỤNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TÔN GIÁO HỌC MỘT SỐ NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ TÔN GIÁO THEO QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tôn giáo là gì? Tôn giáo có nguồn gốc từ đâu? Bản chất, chức năng của tôn giáo như thế nào? Sự tồn tại của tôn giáo trong tương lai ra sao?... Đây là những câu hỏi lớn, trong lịch sử và hiện nay đã có rất nhiều cách tiếp cận, giải thích. Tuy nhiên tuỳ theo nhận thức, lập trường thế giới quan, phương[r]

29 Đọc thêm

vấn đề dân tộc và tôn giáo ở việt nam

VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Dân tộc bản địa (Thổ dân, Dân bản xứ), Dân tộc thiểu số bản địa, bộ lạc, bộ tộc, sắc tộc, tộc người, dân tộc thiểu số, dân tộc ít người... Sự tồn tịa nhiều thuật ngữ đó, do những nguyên nhân gắn liền với sự phát triển của các dân tộc trên thế giới và sự xáo trộn của mỗi nước qua các thời[r]

20 Đọc thêm

bài 2 vấn đề dân tộc và tôn giáo ở việt nam hiện nay

BÀI 2 VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LỜI MỞ ĐẦU
Dân tộc được hiểu theo hai nghĩa: Nghĩa hẹp: Dân tộc chỉ một cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững, có chung sinh họat kinh tế, có ngôn ngữ riêng, có những nét đặc thù về văn hóa; xuất hiện sau bộ lạc, bộ tộc; kế thừa và phát triển cao hơn những nhân tố tộc người ở bộ lạc và[r]

20 Đọc thêm

CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP

CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP

Đối tượng _ _cuộc đấu tranh là nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, là các thế lực thù địch _ _luôn luôn tìm cách chống phá Việt Nam, là các hiện tượng tham nhũng, quan _ _liêu._ _Trước [r]

25 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này ngoài các điều kiện về chính trị uy tín điều hành quản lý của nhà nước xã hội, tâm lý uy tín của VND đủ mạnh, pháp chế thì phải hội tụ đủu các điều ki[r]

38 Đọc thêm

Tiểu luận Tôn giáo học đại cương: Tín ngưỡng thờ Mẫu

TIỂU LUẬN TÔN GIÁO HỌC ĐẠI CƯƠNG: TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU

TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Nguyễn Hữu Vui, Trương Hải Cường, (2003), “Bài 5: Một số tôn giáo dân tộc. Tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam”, Tập bài giảng Tôn giáo học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2.Trần Đức Vượng (Chủ biên), (2010), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.3.Ngô Đức Thịnh (Chủ biên), (199[r]

13 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG tôt NGHIỆP MACLEN

ĐỀ CƯƠNG TÔT NGHIỆP MACLEN

ĐỀ CƯƠNG TÔT NGHIỆP MLN
Câu11.Cho biết nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ?vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử đó .
a.Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân .
_ Sứ mệnh lịch sử của GCCN được thục hiện qua hai bước :
Bước 1 .GCCN phải giành lấy chính quyền thiết[r]

4 Đọc thêm

VẤN ĐỀ MÂU THUẪN DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VÙNG TÂY NAM BỘ

VẤN ĐỀ MÂU THUẪN DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VÙNG TÂY NAM BỘ

MỤC LỤC
NỘI DUNG Trang
Lời cam đoan
Mục lục 1
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 3
Danh mục các bảng 4
MỞ ĐẦU 5
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 5
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 9
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 9
4. Phương pháp nghiên cứu của luận án 10
5.[r]

175 Đọc thêm

BIỆN CHỨNG MỐI QUAN HỆ GIỮA VẤN ĐỀ GIAI CẤP VÀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BIỆN CHỨNG MỐI QUAN HỆ GIỮA VẤN ĐỀ GIAI CẤP VÀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Kết luận trên đây của Nguyễn Ái Quốc là sự khẳng định một hướng đi mới, nguyên tắc chiến lược mới, mục tiêu và giải pháp hoàn toàn mới, khác về căn bản so với các lãnh tụ của các phong t[r]

10 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

Môn học trang bị cho học viên Cao học ngành Tôn giáo học nắm vững một cách kháiquát nhất, chủ yếu nhất . những quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo qua một số tácphẩm kinh điển, làm rõ các nội dung : Vấn đề nguồn gốc xã hội, nguồn gốc nhận thức, nguồn gốctâm lý và bản chất của tôn giáo; Cá[r]

122 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO HUYỆN BÌNH NGUYÊN TỈNH CAO BẰNG VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TRUYỀN ĐẠO TRÁI PHÉP

TÀI LIỆU THAM KHẢO HUYỆN BÌNH NGUYÊN TỈNH CAO BẰNG VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TRUYỀN ĐẠO TRÁI PHÉP

Hoạt động tôn giáo là một trong những vấn quan trọng và là vấn đề hết sức nhạy cảm của thế giới, trong nước nói chung và huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng nói riêng. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng ta, Bác Hồ luôn coi trọng vấn đề đoàn kết tôn giáo[r]

22 Đọc thêm

Phân tích mối quan hệ giữa chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực tôn giáo thông qua các ví dụ cụ thể

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN MỰC TÔN GIÁO THÔNG QUA CÁC VÍ DỤ CỤ THỂ

Phân tích mối quan hệ giữa chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực tôn giáo thông qua các ví dụ cụ thể Bài tập học kỳ Xã hội học pháp luật
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Xã hội học pháp luật
Bài tập học kỳ Xã hội học pháp luật.

Pháp luât là một công cụ điều chỉnh hiệu quả nhất giúp nhà nước quản lí và điều t[r]

10 Đọc thêm

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG ĐỒNG BÀO CÁC TÔN GIÁO Ở TỈNH KHÁNH HÒA TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2005

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG ĐỒNG BÀO CÁC TÔN GIÁO Ở TỈNH KHÁNH HÒA TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2005

pháp để giải quyết tốt mối quan hệ giữa chính trị và tôn giáo, trong đó, có giải pháptăng cường xây dựng lực lượng chính trị trong các vùng tôn giáo trọng điểm và xâydựng Đảng nói chung, phát triển đảng viên là tín đồ các tôn giáo nói riêng.Vấn đề phát triển đảng viên tro[r]

Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA NHÂN DÂN TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA NHÂN DÂN TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

MỞ ĐẦU.
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Tôn giáo xét như một sinh hoạt tinh thần là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, mang tính thiêng liêng, được chấp nhận một cách trực giác và tác động qua lại một cách siêu thực (hay hư ảo) với con người,nhằm lý giải những vấn đề trên trần thế, c[r]

29 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, vấn đề tôn giáo hiện nay đã được Đảng và Nhà nước ta xem xét, đánh giá lại trên quan điểm khách quan hơn, không xoá bỏ một cách duy ý chí như trước nữa mà nhìn nhận trên quan điểm phát huy những mặt tích cực, gạt bỏ những mặt tiêu cực tro[r]

14 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc.
Nội dung: Bao gồm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của Bác về vấn đề Đại đoàn kết dân tộc.
Tài liệu mang tính chất tham khảo.
Thắng lợi của chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản do chính Người sáng lập trong hơn 75[r]

15 Đọc thêm