HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU":

“HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP”.

“HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP”.

Mức dự phòng cần lập cho từng loại được tính theo công thức sau: Mức dự phòng Số lượng CK Giá chứng khoán giá CKhoán giảm giá đầu = bị giảm giá tại x hạch toán trên - thực tế trên tư chứ[r]

27 Đọc thêm

KẾ TOÁN VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

KẾ TOÁN VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

Theo chuẩn mực kế toán VAS 02 : quy định hàng tồn kho là tài sản: Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kỳ kinh doanh bình thường Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất,[r]

27 Đọc thêm

“HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP”.

“HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP”.

Mức dự phòng cần lập cho từng loại được tính theo công thức sau: Mức dự phòng Số lượng CK Giá chứng khoán giá CKhoán giảm giá đầu = bị giảm giá tại x hạch toán trên - thực tế trên tư chứ[r]

27 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN


DANH SÁCH NHÓM 6 52DN1
• 1. Nguyễn Thị Phương Huyền
• 2. Lê Thị Hường
• 3. Vũ Như Quỳnh
• 4. Nguyễn Đoàn Minh Trang
• 5. Lê Thị Hồng
• 6. Phan Thị Thu Hằng
• 7. Nguyễn Thị Thương
• 8. Đào Nguyễn Hà Trang
• 9. Vũ Thị Kim Dung
• 10. Nguyễn Thị Hoàng[r]

12 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .........
CHƯƠNG 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán NVL, CCDC trong doanh nghiệp sản xuất
1.1. Khái niệm, các nhóm và nhiệm vụ của hạch toán NVL, CCDC
1.1.1. Khái niệm,các nhóm nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ
1.1.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại[r]

108 Đọc thêm

TIỂU LUẬN BÀN VỀ VẤN ĐỀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN BÀN VỀ VẤN ĐỀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

tại thời điểm lập báo cáo tài chính ở các nơi khác nhau là khác nhau , do đórất khó cho doanh nghiệp trong việc xác định . Để giúp doanh nghiệp dễdàng hơn trong việc xác định giá thực tế trên thị trờng Nhà nớc ta nên có mộtbộ phận chuyên cung cấp về loại dịch vụ này . Nó vừa giúp Nhà nớc có t[r]

26 Đọc thêm

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển CHINHHA

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHINHHA

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 8
PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 10
1.1. Sự cần thiết phải quản lý và hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp. 10
1.1.1.Khái niệm, vai trò và đặc điểm nguyên vật liệu. 10
1.1.2.Đặc điểm của ngành xây lắp ảnh hưởng đến côn[r]

80 Đọc thêm

Việc xác định giá nhập kho không hợp lí hàng tồn kho (HTK) sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Báo cáo tài chính (BCTC)?

VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ NHẬP KHO KHÔNG HỢP LÍ HÀNG TỒN KHO (HTK) SẼ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO TỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC)?

Hàng tồn kho là một phần quan trọng trong tài sản lưu động và nằm ở nhiều khâu trong quá trình cung ứng sản xuất, dự trữ và lưu thông của nhiềudoanh nghiệp. Hàng tồn kho của mỗi doanh nghiệp thường bao gồm: Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, thành[r]

16 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU……………………………………………..6
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LƯƠNG SƠN
1.1.Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất và sự cần thiết của tổ chức hạch toán nguyên vật liệu trong công ty TNHH cơ khí Lương Sơn…………………………9
1.1.1. K[r]

70 Đọc thêm

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÌNH MINH

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÌNH MINH

Mục lục
Lời Mở Đầu 1
Phần I : Tổng quan về Công ty cổ phần §Çu t­ B×nh Minh 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển cña công ty. 3
1.1.1 Quá trình hình thành của công ty. 3
1.1.2. Quá trình phát triển Tổng công ty. 4
1.1.3. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức bộ máy q[r]

82 Đọc thêm

kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Tú

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH TÚ

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1.Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 . Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 10
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10
1.5. Phương pháp nghiên cứu đề tài 11
1.6. Kết cấu của đề tài 12
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬ[r]

69 Đọc thêm

XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP

XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP

_Mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho được xác định theo công thức sau_:_ _ MỨC DỰ PHÒNG CẦN LẬP = SỐ LƯỢNG HÀNG TỒN KHO I * MỨC GIẢM GIÁ CỦA HÀNG NĂM TỚI CHO HÀNG TỒN KHO I CUỐI NIÊN ĐỘ T[r]

27 Đọc thêm

XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP

XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP

_Mức dự phòng giảm giá hàng tồn kho được xác định theo công thức sau_:_ _ MỨC DỰ PHÒNG CẦN LẬP = SỐ LƯỢNG HÀNG TỒN KHO I * MỨC GIẢM GIÁ CỦA HÀNG NĂM TỚI CHO HÀNG TỒN KHO I CUỐI NIÊN ĐỘ T[r]

27 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhậnlợi nhuận từ việc góp vốn.Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chínhCác khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:-Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài c[r]

25 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long TALIMEX

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THĂNG LONG TALIMEX

Trong những năm gần đây, chúng ta đang được chứng kiến sự chuyển mình phát triển đi lên của nền kinh tế thế giới, và thực tế đã cho thấy một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia, không một tập đoàn, không một công ty nào lại không tính đến chiến lược kinh doan[r]

59 Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (72)

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (72)

tiếp liên quan đến các sự kiện diễn ra sau ngày kết thúc năm tài chính, mà các sự kiện này được xác nhậnvới các điều kiện hiện có ở thời điểm ước tính.21. Khi ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được phải tính đến mục đích của việc dự trữ hàng tồn kho.Ví dụ, giá trị thuần có thể thực hiện được c[r]

10 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (284)

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (284)

* Ý nghĩa:Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kếtoán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận doanh thu, phươngpháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.Chuẩn mực này áp dụng[r]

8 Đọc thêm

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ , DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ , DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮTii
MỤC LỤCiii
DANH MỤC BẢNGError! Bookmark not defined.
DANH MỤC SƠ ĐỒError! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ , DỤNG CỤ1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu1
1.2 Tổng quan các công[r]

82 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHOA MINH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHOA MINH

Trong nền kinh tế thị trường, cùng với chính sách mở cửa hội nhập đã đặt cácdoanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, trước những tháchthức mà các doanh nghiệp phải đối mặt đó là quy luật cạnh tranh. Cuộc chiến nàykhông chỉ diễn ra ở những doanh nghiệp trong cùng một ngành, một lĩn[r]

28 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC LOẠI DỰ PHÒNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC LOẠI DỰ PHÒNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Tài khoản sử sụng Kế toán sử dụng TK 159-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho để hạch toán + Nội dung TK 159: Tài khoản 159 được sử dụng để phản ánh các nghiệp vụ lập, xử lý, và hoàn nhập dự p[r]

33 Đọc thêm