BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG":

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ
Sự kết hợp thông tin mờ trong các mô hình cơ sở dữ liệu đã trở thành một chủ đề nghiên cứu cơ sở dữ liệu quan trọng bởi vì thông tin như vậy thực tế tồn tại trong các ứng dụng tri thức và dữ liệu, trong đó dữ liệu mờ đóng vai trò là đầu vào về bản chất. Đã c[r]

17 Đọc thêm

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

3. Tập mờMỗi lĩnh vực khoa học kỹ thuật đều có một miền ứng dụng của nó. Khoahọc kỹ thuật lấy tính “chính xác” làm cơ sở để xây dựng, phát triển và cũng cónhững giới hạn xác định không thể vượt qua, chúng chỉ có khả năng mô phỏngđược một phần thế giới thực. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có một[r]

24 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

1.Các mô hình dữ liệu: CSDL hướng đối tượng (CSDLHĐT) 2.Các hệ quản trị CSDLHĐT 3.Một số kết quả nghiên cứu về CSDLHĐT1.Các mô hình dữ liệu: CSDL hướng đối tượng (CSDLHĐT) 2.Các hệ quản trị CSDLHĐT 3.Một số kết quả nghiên cứu về CSDLHĐT

51 Đọc thêm

CSDL phân tán TS. Phạm Thanh Quế, TS. Hoàng Minh

CSDL PHÂN TÁN TS. PHẠM THANH QUẾ, TS. HOÀNG MINH

Tài Liệu môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán
Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên k[r]

20 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUAN HỆ GIA ĐÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUAN HỆ GIA ĐÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Các đối tượng có thể tác động, trao đổi thông tin với nhau thông qua cơ chế thông báo, để hiểu thêm về cách tổ chức cơ sở dữ liệu trong lập trình hướng đối tượng ta tìm hiểu bài toán qua[r]

7 Đọc thêm

GISViễn thám GPS _ứng dụng trong quy hoạch nghề cá, quản lý, đánh giá tài nguyên môi trường và nông nghiệp

GISVIỄN THÁM GPS _ỨNG DỤNG TRONG QUY HOẠCH NGHỀ CÁ, QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP

GISViễn thám GPS
ứng dụng trong quy hoạch nghề cá, quản lý, đánh giá tài nguyên môi trường và nông nghiệp
Geodatabase là mô hình dữ liệu hướng đối tượng, cho phép lưu trữ thống nhất dữ liệu không gian và phi không gian khi ánh xạ mô hình đã thiết kế xuống hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hỗ trợ nhiều n[r]

34 Đọc thêm

Bài tập lớn quản lý ký túc xá theo hướng chức năng

BÀI TẬP LỚN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ THEO HƯỚNG CHỨC NĂNG

Bài tập lớn quản lý ký túc xá trường Đại học điện lực được phân tích theo hướng chức năng và chương trình demo. Báo cáo được phân tích thiết kế theo hướng chức năng, cơ sở dữ liệu được thiết kế dựa trên việc khảo sát thực tế tại trường Đại học Điện Lực

48 Đọc thêm

quản lý thư viện trên mạng

QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN MẠNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG MỘT: GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐỀ TÀI 3
I. Hệ THốNG QUảN LÝ THƯ VIệN. 3
1. Nhiệm vụ của một hệ thống quản lý thư viện : 3
2. Tổ chức của đa số hệ thống thư viện hiện nay : 3
3. Hướng phát triển của hệ thống thư viện hiện đại : 4
II. HƯớNG THựC THI CủA Đề TÀI : 5
CHƯƠNG HAI: PHÂN TÍCH VÀ LỰA[r]

397 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

BÀI 5: Cho lược đồ quan hệ QLBS Quản lý bán sách gồm các quan hệ: SACHMAS, TENS, TACGIA, NHAXUATBAN, SOLUONG, DONGIA Mỗi cuốn sách có một mã số xác định duy nhất MaS, tên sách TenS, Tác [r]

2 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

BÀI TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

ác dạng bài tập lý thuyết cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.ác dạng bài tập lý thuyết cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.ác dạng bài tập lý thuyết cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.ác dạng bài tập lý thuyết cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.ác dạng bài tập lý thuyết cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.

3 Đọc thêm

TÌM HIỀU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG ACTIONSCRIP

TÌM HIỀU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG ACTIONSCRIP

VD : Giai_Phuongtrinh_Bac_haia,b,c; // Hàm giải phương trình bậc hai với các tham số sẽ nhận là các hệ số a,b,c của phương trình 3.2 KHAI BÁO HÀM : Để tạo một hàm, sử dụng chữ function t[r]

31 Đọc thêm

ĐÁP ÁN MÔN: TK PHẦN MỀM HĐT

ĐÁP ÁN MÔN TK PHẦN MỀM HĐT

NĂM HỌC: 2011-2012 _--- _ CÂU 1: 3 ĐIỂM TRANG 2 UC USE CASE VIEW NGUOI QUAN LY NGUOI CHOI NGUOI QUAN TRI DANG NHAP DANG KY KHACH MUA GOLD BANG TIN NHAN MUA GOLD BANG THE CAO DIEU KHIEN N[r]

6 Đọc thêm