BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG":

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ
Sự kết hợp thông tin mờ trong các mô hình cơ sở dữ liệu đã trở thành một chủ đề nghiên cứu cơ sở dữ liệu quan trọng bởi vì thông tin như vậy thực tế tồn tại trong các ứng dụng tri thức và dữ liệu, trong đó dữ liệu mờ đóng vai trò là đầu vào về bản chất. Đã có nhiều tiếp cận khác nhau trong việc biểu diễn và xử lý dữ liệu mờ trong ngữ cảnh của cơ sở dữ liệu.

17 Đọc thêm

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG MỜ

3. Tập mờMỗi lĩnh vực khoa học kỹ thuật đều có một miền ứng dụng của nó. Khoahọc kỹ thuật lấy tính “chính xác” làm cơ sở để xây dựng, phát triển và cũng cónhững giới hạn xác định không thể vượt qua, chúng chỉ có khả năng mô phỏngđược một phần thế giới thực. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có một lý thuyết toánhọc nào cho phép mô hình hóa phần thế giới thực mà con người vẫn chỉ có thểnhận thức, mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên vốn hàm chứa những thông tin khôngchính xác (inexact), không chắc chắn (uncertain).Lý thuyết tập mờ được Zadeh đề xuất năm 1965 bằng cách mở rộng khái niệmtập cổ điển, với ý tưởng đầu tiên là giúp biểu diễn và đo ngữ nghĩa các khái niệmkhông chính xác, mơ hồ trong thực tế. Ngày nay, sau hơn 40 năm, một thời gian rất7ngắn so với lịch sử toán học, lý thuyết tập mờ không chỉ đã phát triển bùng nổ vượtbậc mà còn đặt nền móng cho việc xây dựng một loạt các lý thuyết quan trọng nhưlogic mờ, lý thuyết khả năng, lý thuyết xác suất mờ v.v. . . Nhu cầu phát triển của lýthuyết tập mờ là tìm kiếm các công cụ để mô hình hóa tính không chắc chắn, khôngrõ ràng, rất phổ biến trong thực tế mà nếu chỉ dùng lý thuyết xác suất không đủ.Toán học dựa trên lý thuyết tập mờ phát triển chủ yếu bằng cách mở rộng hầu hếtcác khái niệm và lý thuyết của toán học cổ điển như logic, số học, quan hệ, độ đov.v. . . thành logic, số học, hay độ đo mờ v.v. . . Lý thuyết tập mờ, với những khảnăng như đã nói, là cơ sở toán học được ứng dụng rộng rãi trong thực tế nói chungvà khoa học kỹ thuật nói riêng, đặc biệt là khoa học máy tính, khi xây dựng các hệthống tính toán biết phân tích, xử lý và ra quyết định thông minh.3.1 Tập mờTrước hết chúng ta xuất phát từ tập hợp kinh điển. Cho U là một tập hợpvà F là một tập con của U. Nếu một phần tử x thuộc F, ký hiệu x ∈ F , ngượclại x ∈/ F . Như vậy, để mô tả khái niệm “thuộc” ta sử dụng hàm thuộc µF :
Xem thêm

24 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

1.Các mô hình dữ liệu: CSDL hướng đối tượng (CSDLHĐT) 2.Các hệ quản trị CSDLHĐT 3.Một số kết quả nghiên cứu về CSDLHĐT1.Các mô hình dữ liệu: CSDL hướng đối tượng (CSDLHĐT) 2.Các hệ quản trị CSDLHĐT 3.Một số kết quả nghiên cứu về CSDLHĐT

51 Đọc thêm

CSDL phân tán TS. Phạm Thanh Quế, TS. Hoàng Minh

CSDL PHÂN TÁN TS. PHẠM THANH QUẾ, TS. HOÀNG MINH

Tài Liệu môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán
Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu được phân làm nhiều loại khác nhau:
•Cơ sở dữ liệu dạng file: dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các file có thể là text, ascii, .dbf. Tiêu biểu cho cơ sở dữ liệu dạng file là.mdb Foxpro
•Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ quản trị hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, MySQL...
•Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: dữ liệu cũng được lưu trữ trong các bản dữ liệu nhưng các bảng có bổ sung thêm các tính năng hướng đối tượng như lưu trữ thêm các hành vi, nhằm thể hiện hành vi của đối tượng. Mỗi bảng xem như một lớp dữ liệu, một dòng dữ liệu trong bảng là một đối tượng. Các hệ quản trị có hỗ trợ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng như: MS SQL server, Oracle, Postgres
•Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc: dữ liệu được lưu dưới dạng XML, với định dạng này thông tin mô tả về đối tượng thể hiện trong các tag. Đây là cơ sở dữ liệu có nhiều ưu điểm do lưu trữ được hầu hết các loại dữ liệu khác nhau nên cơ sở dữ liệu bán cấu trúc là hướng mới trong nghiên cứu và ứng dụng.
Xem thêm

20 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUAN HỆ GIA ĐÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUAN HỆ GIA ĐÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Các đối tượng có thể tác động, trao đổi thông tin với nhau thông qua cơ chế thông báo, để hiểu thêm về cách tổ chức cơ sở dữ liệu trong lập trình hướng đối tượng ta tìm hiểu bài toán qua[r]

7 Đọc thêm

GISViễn thám GPS _ứng dụng trong quy hoạch nghề cá, quản lý, đánh giá tài nguyên môi trường và nông nghiệp

GISVIỄN THÁM GPS _ỨNG DỤNG TRONG QUY HOẠCH NGHỀ CÁ, QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NÔNG NGHIỆP

GISViễn thám GPS
ứng dụng trong quy hoạch nghề cá, quản lý, đánh giá tài nguyên môi trường và nông nghiệp
Geodatabase là mô hình dữ liệu hướng đối tượng, cho phép lưu trữ thống nhất dữ liệu không gian và phi không gian khi ánh xạ mô hình đã thiết kế xuống hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hỗ trợ nhiều người truy cập dữ liệu đồng thời tại một thời điểm. Trong mô hình này, các thực thể được mô tả như các đối tượng với các thuộc tính, hành động và các quan hệ. Geodatabase hỗ trợ được sự phức tạp của các loại đối tượng địa lý khác nhau, cho phép định nghĩa các quan hệ giữa các đối tượng với các luật cho việc duy trì tính ràng buộc toàn vẹn giữa chúng.
Xem thêm

34 Đọc thêm

Bài tập lớn quản lý ký túc xá theo hướng chức năng

BÀI TẬP LỚN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ THEO HƯỚNG CHỨC NĂNG

Bài tập lớn quản lý ký túc xá trường Đại học điện lực được phân tích theo hướng chức năng và chương trình demo. Báo cáo được phân tích thiết kế theo hướng chức năng, cơ sở dữ liệu được thiết kế dựa trên việc khảo sát thực tế tại trường Đại học Điện Lực

48 Đọc thêm

quản lý thư viện trên mạng

QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN MẠNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG MỘT: GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐỀ TÀI 3
I. Hệ THốNG QUảN LÝ THƯ VIệN. 3
1. Nhiệm vụ của một hệ thống quản lý thư viện : 3
2. Tổ chức của đa số hệ thống thư viện hiện nay : 3
3. Hướng phát triển của hệ thống thư viện hiện đại : 4
II. HƯớNG THựC THI CủA Đề TÀI : 5
CHƯƠNG HAI: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH SỬ DỤNG 6
I. CÁC CấU HÌNH CƠ Sở Dữ LIệU CLIENTSERVER : 6
1. Mô hình cơ sở dữ liệu tập trung (Centralized database model): 6
2. Mô hình cơ sở dữ liệu theo kiểu file – server( File – server database model) : 7
3. Mô hình xử lý từng phần cơ sở dữ liệu (Database extract processing model) : 7
4. Mô hình cơ sở dữ liệu ClientServer (ClientServer database model) : 8
5. Distributed database model (Mô hình cơ sở dữ liệu phân tán): 9
II. MÔ HÌNH ĐƯợC Sử DụNG : 9
1. Server: 10
2. Database : 10
CHƯƠNG BA: KIẾN TRÚC MẠNG VÀ MÔ HÌNH TCPIP 11
I. KIếN TRÚC MạNG VÀ NHữNG VấN Đề LIÊN QUAN: 11
1. Sự phân cấp Protocol: 11
2. Kiến trúc mạng 11
II. MÔ HÌNH TCPIP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL INTERNET PROTOCOL): 14
1. Hosttonetwork layer (Physical layer): 15
2. Internet layer: 15
3. Transport layer: 15
4. Application layer (Process layer): 16
CHƯƠNG BỐN: CƠ CHẾ TRUYỀN NHẬN TRONG JAVA 17
I. CÁC KIếN THứC CƠ BảN Về NETWORKING 17
II. NETWORKING: 20
1. Giao tiếp giữa phần hiện thực client và Browser ở máy local: 21
2. Sockets 22
3. Threads , Synchronization và Exceptions: 28
CHƯƠNG NĂM: CƠ SỞ DỮ LIỆU 33
I. JDBC: 33
1. JDBC là gì ? 33
2. Cấu trúc JDBC : 34
3. ODBC và JDBC : 35
4. Sử dụng JDBC driver : 35
II. SỬ DỤNG JDBC ĐỂ TRUY SUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU: 36
1. Đang ký Cơ sở dữ liệu vơi JDBC: 36
III. KếT NốI TớI CƠ Sở Dữ LIệU: 36
IV. TRUY SUấT CƠ Sở Dữ LIệU: 37
V. ĐốI TƯợNG RESULTSET: 37
VI. ĐốI TƯợNG RESULTSETMETADATA: 39
VII. ĐốI TƯợNG DATABASEMETADATA: 40
VIII. LấY THÔNG TIN TRÊN TABLE: 40
CHƯONG SÁU: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 42
I. GIỚI THIỆU CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ UML: 42
1. Khái quát phương thức UML: 42
2. Chiến lược phương pháp học: 45
II. HIệN THựC THIếT Kế CHƯƠNG TRÌNH BằNG RATIONAL ROSE: 53
CHƯƠNG BẢY: HIỆN THỰC CHI TIẾT 54
I. NGUYÊN TắC HOạT ĐộNG: 54
1. Các loại User và quyền, cách đăng ký: 54
2. Cơ chế login. 55
3. Cơ chế mượn sách. 55
4. Cơ chế xử lý vi phạm. 55
II. MÔ Tả CƠ Sở Dữ LIệU: 55
III. MÔ Tả CHƯƠNG TRÌNH: 59
1. Tổng quan: 59
2. Mô tả chi tiết về cơ chế và quá trình cập nhật dữ liệu : 61
3. Mô tả chi tiết các dữ liệu đặc biệt. 78
4. Cơ chế timeout : 79
5. Server 80
6. Client: 80
7. Giao tiếp giữa client và server: 81
CHƯƠNG TÁM: KIẾN TRÚC MỚI VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỀN CHƯƠNG TRÌNH 83
I. PHƯƠNG THứC RMI 83
1. Đặc điểm RMI 83
2. Phát triển mã cho RMI: 83
II. KếT QUả CHƯƠNG TRÌNH: 84
1. Những điểm chương trình làm được : 84
2. Những điểm chưa làm được và hướng giải quyết: 84
III. HƯớNG PHÁT TRIểN CHƯƠNG TRÌNH : 85
CHƯƠNG CHÍN: SOURCE CHƯƠNG TRÌNH 86
I. SERVER: 86
II. CLIENT: 143
TÀI LIỆU THAM KHẢO 267
Xem thêm

397 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

BÀI 5: Cho lược đồ quan hệ QLBS Quản lý bán sách gồm các quan hệ: SACHMAS, TENS, TACGIA, NHAXUATBAN, SOLUONG, DONGIA Mỗi cuốn sách có một mã số xác định duy nhất MaS, tên sách TenS, Tác [r]

2 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

BÀI TẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

ác dạng bài tập lý thuyết cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.ác dạng bài tập lý thuyết cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.ác dạng bài tập lý thuyết cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.ác dạng bài tập lý thuyết cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.ác dạng bài tập lý thuyết cơ bản của môn Cơ sở dữ liệu.

3 Đọc thêm

TÌM HIỀU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG ACTIONSCRIP

TÌM HIỀU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG ACTIONSCRIP

VD : Giai_Phuongtrinh_Bac_haia,b,c; // Hàm giải phương trình bậc hai với các tham số sẽ nhận là các hệ số a,b,c của phương trình 3.2 KHAI BÁO HÀM : Để tạo một hàm, sử dụng chữ function t[r]

31 Đọc thêm

ĐÁP ÁN MÔN: TK PHẦN MỀM HĐT

ĐÁP ÁN MÔN TK PHẦN MỀM HĐT

NĂM HỌC: 2011-2012 _--- _ CÂU 1: 3 ĐIỂM TRANG 2 UC USE CASE VIEW NGUOI QUAN LY NGUOI CHOI NGUOI QUAN TRI DANG NHAP DANG KY KHACH MUA GOLD BANG TIN NHAN MUA GOLD BANG THE CAO DIEU KHIEN N[r]

6 Đọc thêm