GIAO AN TIENG ANH LOP 7 UNIT 3 A1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAO AN TIENG ANH LOP 7 UNIT 3 A1":

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ LUẬT DOANH NGHIỆP

Software project management planKiếm $ thật dễ với seosprintThuyết trình: Văn hóa trong giao tiếp ba miềnTiểu luận: Vấn nạn kẹt xe tại TP.HCM - Thực Tài liệu mới nhấtphân biệt sự giống nhau và khác nhau mô hình tổ những thách thức của môi trường thế giới và việt nguyên tắc nhân dân lao động tham gia[r]

6 Đọc thêm

giao an unit11 lop11 reading

giao an unit11 lop11 reading

giáo án được thực hiện thông qua quá trình dạy học thực tế và đã được dự giờ, nhận được sự đánh giá, đóng góp của các giáo viên có chuyên môn. Hi vọng sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các bạn sinh viên trong việc tìm nguồn tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và thực tập. giao an unit11 lop11 reading[r]

Đọc thêm

Giáo án Tiếng anh lớp 11 - UNIT 7: CELEBRATIONS pot

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 11 - UNIT 7: CELEBRATIONS POT

Ex: In Britain, children have a lot of presents on Christmas’s Day. Noun +’s + Noun  GRAMMAR Conditional Sentences I. Conditional Sentences (If Sentences): Type 1 Ex: If I finish my homework, I will go to the concert (= I will go to the concert if I finish my homework.) * If clause: If I finis[r]

6 Đọc thêm

Unit 7- Lop 7 - A1

UNIT 7- LOP 7 - A1

Tuesday, March 9th, 2010.UNIT 12: LET’S EATPeriod 73: LESSON 1: A1III/ Comprehension questions1. What did Hoa and her aunt buy at the market? 2. What meat would they like for dinner?3. What are favorite vegetables of Hoa’s aunt?Hoa and her aunt bought some beef, some cucumbers and spin[r]

19 Đọc thêm

Giáo án tiếng anh lớp 7: UNIT 5: Period pps

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 7: UNIT 5: PERIOD PPS

Teacher’s activities Students’ activities Warm-up: (4 minutes) - Show the picture about a radio and ask students to say how to do when you use a radio - Listen to students and repair their mistakes Pre-listening: (9 minutes) - Ask students to open the books and look at the part “Before you read[r]

9 Đọc thêm

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 7: YOUR HOUSE Lesson 3(B 1) pps

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 6 - UNIT 7: YOUR HOUSE LESSON 3(B 1) PPS

5’ ( No, he doesn’t) 3. Is the country noisy?( No, it isn’t) 4. LK

5 Đọc thêm

Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: UNIT 7: THE WORLD OF WORK potx

GIÁO ÁN TIẾNG TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 7 THE WORLD OF WORK POTX

start? Ss: Classes start at 7 o’clock, T: Good bye! Ss: Bye! *LUCKY NUMBER -Teacher leads them to play the game: LUCKY NUMBER -Teacher divides the class into two groups: group A & group B and explains how to play the game. - Ss play game. - Choosing the winner.

14 Đọc thêm

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 9: The body - Lesson 1( A1-2 ) potx

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 6 - UNIT 9: THE BODY - LESSON 1( A1-2 ) POTX

Unit 9: The body Lesson 1( A1-2 ) I. Objectives: By the end of the lesson, the Ss will be able to know nouns to talk about Parts of the body. II. Language contents: - Grammar: review the structures: What is that? That is his head. What are those? Those are his fingers. - Vocabular[r]

5 Đọc thêm

giao an unit11 lop11 languagefocus

giao an unit11 lop11 languagefocus

giáo án anh văn lớp 11 unit 11 language focus giúp bạn có thêm ý tưởng về bài dạy của mình. Tài liệu được soạn thông qua quá trình đi dạy với các hoạt động và games giúp tiết học sôi động. Từng mục tieu được trình bày cụ thể, hoạt động được chắt lọc kĩ càng. giao an unit 11 lop 11 languagefocus giao[r]

Đọc thêm

TIẾNG ANH 7-UNIT 5- A1( CUC HAY)

TIẾNG ANH 7-UNIT 5- A1( CUC HAY)

07/20/14 phuongthidakto@yahoo.com 0905928825Gi¸o ¸n d¹y thi gi¸o viªn giái cÊp tØnh vßng thùc hµnh Hä vµ tªn : PHAN NGỌC PHƯƠNG Tr êng : THCS K r ĐĂ ƠÔNG – HUYỆN TU M Ơ RÔNG Kiểm tra bài cũHãy viết tên các môn học sau bằng tiếng Anh- môn âm nhạc - môn vật lý-môn địa lý- môn mỹ thuật-môn tiếng Anh S[r]

18 Đọc thêm

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 7: YOUR HOUSE - Lesson 4 (B 2-3) pps

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 6 - UNIT 7: YOUR HOUSE - LESSON 4 (B 2-3) PPS

- Model the first cue. - Have students practice the next cues. - Fix the poster on the board. Does he live in town? No. He lives in the country. 3. Practice: Word Cue Drill 1. town/ country 2. house/ apartment 3. lake/ river 4. hospital/ factory 5. bank/ post office 6. supe[r]

5 Đọc thêm

WORD FORMS tiếng anh lớp 7

WORD FORMS tiếng anh lớp 7

WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS LOP 7WORD FORMS L[r]

Đọc thêm

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 7: FAMILY MEMBERS / Section B (1,2,3) ppt

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 - LESSON PLAN UNIT 7: FAMILY MEMBERS / SECTION B (1,2,3) PPT

* Answer key: 1.c 2.a 3. b * Home work: (Look at Section B 4,5,6,7) - checks. repeat - listen again. - check. ________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________[r]

5 Đọc thêm

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 7: FAMILY MEMBERS / Section A (1,2,3) ppt

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 - LESSON PLAN UNIT 7: FAMILY MEMBERS / SECTION A (1,2,3) PPT

LESSON PLAN UNIT 7: FAMILY MEMBERS / Section A (1,2,3) I. Aim: to help ss to learn some new words about family members and new structure. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure. III. New structure: IV. Techniques: Shark[r]

5 Đọc thêm

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 3

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 SÁCH MỚI (HAY) UNIT 3

Giáo án chi tiết Tiếng anh lớp 3 sách mới hay, soạn năm học 2014 2015. Với giáo án này, giáo viên sẽ chi tiết hết trong việc lên lớp cũng như có những hoạt động mới lạ để tạo không khí trong lớp cũng như tăng hiệu quả của giờ giảng

19 Đọc thêm

UNIT 3 GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 12

UNIT 3 GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 12

 discourtesy: impoliteParagraph 11. C2. E 3. A 4. B 5. D1. It is difficult to write rules that tell exactlywhen you should apologize but it is notdifficult to learn how2. If we have done something to hurt someone’sfeeling, we apologize3. An apology indicates that we realize we’vemade[r]

13 Đọc thêm

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 8: OUT AND ABOUT - Lesson 1( A1 ) pdf

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 6 - UNIT 8: OUT AND ABOUT - LESSON 1( A1 ) PDF

S + BE + V_ing ( am, is, are ) IV. Homework: - Learn vocabulary by heart. - Do the exercises at home. - Make five sentences, using the present progressive with: I, She, He . - Prepare the next part A 2&3 5’ 5’ 2’

5 Đọc thêm

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 5: THINGS I DO (A1-2) pdf

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 5 THINGS I DO A1 2 PDF

1,2,3/P.44-45( exercise book) - Prepare: A,3-4S (T. guides Ss to do the homework) 5’  THE END 

5 Đọc thêm

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 6: PLACES - Lesson 1 (A1-2-3) doc

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 6 - UNIT 6: PLACES - LESSON 1 (A1-2-3) DOC

No4: LK, No5: LK, No6:Qe, No7: Qf, No8: Qe, No9: LK - After finish the game: T praise the winner. - Answer key a. Thuy is twelve b. She is a student c. His name is Minh d. He is twenty e. She lives in s house f. There's a lake, a river and a rice paddy + Picture drill / P62 - 63 - Ask Ss to ask and[r]

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 7 UNIT 3 AT HOME

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 7 UNIT 3 AT HOME

Talk about yourselvesTalk 5 sentences about your house4, ProductionListen and write in the notebooks5, HomeworkV/ Draw experience.Unit three: A/ What a lovely home! (A2)I/ Objects.By the end of the lesson, the students will be able to use exclamations tocompliment and complain.II/ Language co[r]

29 Đọc thêm