GA ĐẠI SỐ 7 – THCS PHƯỚC HÒA - TIẾT 53: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GA ĐẠI SỐ 7 – THCS PHƯỚC HÒA - TIẾT 53: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ":

Tiết 51 - GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

TIẾT 51 - GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài giảng chào mừng ngày 8-3-2010Giáo viên: Hà Minh HằngTrường THCS Hà Thạch GIÁ TRỊ CỦA MỘT BiỂU THỨC ĐẠI SỐ KiÓm tra bµi cò: !"#!$%"[r]

16 Đọc thêm

GIA TRI CUA MOT BIEU THUC DAI SO

50 GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1

KIỂM TRA BÀI CŨMột mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài x(m), chiều rộng y (m).a. Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật ?b. Tính chi vi hình chữ nhật, nếu x = 15m, y = 12ma. Chu vi hình chữ nhật là: 2(x + y)b. Nếu x = 15m, y = 12m thì chu vi hình chữ nhật là: P = 2(15 + 12) = 54 ( m)54[r]

9 Đọc thêm

bài giảng đại số 7 chương 4 bài 2 giá trị của một biểu thức đại số

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG 4 BÀI 2 GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG 4 – BÀI 2:CHƯƠNG 4 – BÀI 2:GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐGIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐb.) Viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật, có các cạnh là y ; z?c.) Cho y = 4, z = 5 thì chu vi hì[r]

16 Đọc thêm

T52: Giá trị của một biểu thức đại số

T52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Giá trị của một biểu thức đại sốGiá trị của một biểu thức đại số::Ví dụ 1Ví dụ 1:: Cho biểu thức 3m + 2n. Hãy thay Cho biểu thức 3m + 2n. Hãy thay m = 4m = 4 và và n = 2n = 2 vào biểu thức đó rồi thực hiện phép tính.vào biểu thức<[r]

9 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ.

LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ.

Đối với biểu thức nguyên, ta luôn tính được giá trị của nó tại mọigiá trị của biến.Lý thuyết về giá trị của một biểu thức đại sốTóm tắt kiến thức1. Giá trị của một biểu thức đại sốĐể tính giá trị của một biểu thức đại số[r]

1 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số pps

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ PPS

Trờng THCS Đông Hải Quận Hải An Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 115 Giỏo ỏn i s lp 7 - Tit 52: Giỏ tr ca mt biu thc i s A. Mc tiờu: - Hc sinh hiu c th no l mt biu thc i s. - Bit cỏch tớnh giỏ tr ca mt biu thc i s. Bit tỡm cỏc giỏ tr ca bin biu thc i s luụn tớnh c giỏ tr. - Rố[r]

7 Đọc thêm

Đại số 7 tiêt 52

ĐẠI SỐ 7 TIÊT 52

Thay m = 9, n = 3 vào 2m + n ta được:2.9 + 3 = 21Ta nói: 21 là giá trò của biểu thức 2m+n tại m = 9 và n = 3.VD2: Tính giá trò của biểu thức:A = 3x2 – 4x tại x = 0 và x = 1.Giải:Tại x = 0 thì A = 3.02 – 4.0 = 0 – 0 = 0Tại x = 1 thì A = 3.12 – 4.1 = 3 – 4 = -1Vậy: Để tính giá trò của

2 Đọc thêm

DS7 T52 DA SUA HOAN CHINH

DS7 T52 DA SUA HOAN CHINH

TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RƠNG GIÁO ÁN: ĐẠI SỐ 7I. Mục Tiêu: - HS biết tính giá trò của một biểu thức đại số và cách trình bày lời giải.II. Chuẩn Bò: - GV: SGK, phấn màu.- HS: Xem trước bài ở nhà.- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề.III. Tiến Trình: 1. Ổn đònh lớp: 7<[r]

2 Đọc thêm

Giá trị của một BT ĐS (2)

GIÁ TRỊ CỦA MỘT BT ĐS (2)

+ 1 4 23. 5. 19 34 10 3 313 3 3 3 = − + ÷ −= − + = = −Vậy giá trị của biểu thức tại x = 23 là –1.HS: Để tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiệ[r]

4 Đọc thêm

Chuẩn kiến thức kĩ năng Toán 7

CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TOÁN 7

Phòng GD&amp;ĐT Lơng TàiTrờng THCS Lâm ThaoBáo cáo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 7Giáo viên : Vũ Văn TuấnA. Đại sốChơng IV. Biểu thức đại sốI. Phần chung+) Chuẩn kiến thức- Biết các khái niệm đơn thức, bậc của đơn thức một biến.- Biết các khái niệm đa thức nhiều biến,[r]

4 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 51: biểu thức đại số pdf

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 - TIẾT 51: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ PDF

Trờng THCS Đông Hải Quận Hải An Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoan Tổ KHTN 115 Ngy son:12/1/2007 Ngy ging: 22/1/2007 Giỏo ỏn i s lp 7 - Tit 51: chng IV - biu thc i s Khỏi nim v biu thc i s A. Mc tiờu: - Hc sinh hiu c khỏi nim v biu thc i s. - T tỡm c vớ d v biu thc i s. B. Chun b: Giỏo[r]

7 Đọc thêm

Giao an Toan 8 - T34-39

GIAO AN TOAN 8 - T34-39

Nguyễn Quang diễn - Trờng THCS Thái Hng - đại số 8 - Ngày soạn 10 tháng 12 năm 2008Ngày soạn: Ngày giảng: . Tiết: 34 A. Mục tiêu:- Học sinh đợc củng cố các khái niệm: Phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau, phân thức đối, phân thức nghịch đảo, biểu thức hữu tỉ. Tìm điề[r]

10 Đọc thêm

gia tri bieu thuc dai so

GIA TRI BIEU THUC DAI SO

1221 1 1 13. 5. 1 3. 5. 12 2 4 23 5 314 2 4     − + = − + ÷  ÷  ÷     = − + = −34−Trong biểu thức này x gọi là gì?Vậy để tính được giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến ,ta cần phải làm gì? Tiết 52 Bà[r]

14 Đọc thêm

ĐẠI SỐ 7 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ DON THUC

ĐẠI SỐ 7 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ DON THUC

Đơn thức là mộtCho HS làm ?2 SGKcòn lại.biểu thức đại sốSố 0 cũng là mộtchỉ gồm một số ,đơn thức vì số 0hoặc một biến,cũng là một số.hoặc một tích giữaGiải miệng ?2 SGKcác số và cácbiến.Ví dụ : Các biểuthức39 ; ; x ; y ; 2x 3 y ; -xy 2 z 3 ;53 3 2x y xz4Là n[r]

3 Đọc thêm

Đại số 11 - ĐƠN THỨC doc

ĐẠI SỐ 11 - ĐƠN THỨC DOC

ĐƠN THỨC A. Mục tiêu: HS cần đạt được: - Nhận biết được biểu thức nào đơn thức, đơn thức thu gọn, phần hệ số, phần biến của đơn thức, tìm bậc của đơn thức. - Biết nhân hai đơn thức. B. Chuẩn bị: C. Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Ki[r]

4 Đọc thêm

tiết 53 đơn thức

TIẾT 53 ĐƠN THỨC

Trần Thị Thu – Trường THCS Trung Kênh3. Bài mới (26’)TG Hoạt đọng của giáoviên (GV)Hoạt động của HS Ghi bảng77’Hoạt đông 1: Đơn thức.GV : Em có nhận xétgì về sự giống nhaugiữa các phép toántrong các đơn thức ?GV :Những biểu thứcđại số gồm một tíchgiữa các số và cácbiến là đơn[r]

4 Đọc thêm

gia_tri_bieu_thuc_dai_so

GIA_TRI_BIEU_THUC_DAI_SO

CHÀO M NG QUÝ TH Y CÔ Ừ ẦVÀ CÁC EM H C SINHỌ Kiểm tra bài cũViÕt biÓu thøc i sè biÓu thÞ đạ diÖn tÝch cña hình chöõ nhËt cã hai c nh b»ng ạ 3 (cm) vµ a (cm).GiảiBiểu thức đại số biểu thị diện tích hình chữ nhật đó là : 3 . a (cm2)Trong biểu thức đại số này a gọi là gì?Khi a = 2[r]

14 Đọc thêm

TS247 BG CAN BAC HAI CAN THUC BAC HAI VA HANG DANG THUC 3064 1445227508

TS247 BG CAN BAC HAI CAN THUC BAC HAI VA HANG DANG THUC 3064 1445227508

≤5= 0 hay x =II. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC √= |A|A. Tóm tắt lí thuyết1. Căn thức bậc hai* Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi √ là căn thức bậc hai của A, còn A đượcgọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn.*√xác định (hay có nghĩa) khi A[r]

8 Đọc thêm

ĐẠI SỐ 7 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ LUYEN TAP (2)

ĐẠI SỐ 7 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ LUYEN TAP (2)

Trường THCS Nhơn MỹNăm học 2013 – 2014Tuần 30Ngày soạn 23. 03. 2014§ LUYỆN TẬPTiết 61I. MỤC TIÊU1) Kiến thức: Củng cố kiến thức về đa thức: cộng, trừ đathức.2) Kỹ năng: Rèn kỹ năng tính tổng, hiệu các đa thức, tính giátrò của đa thức.3) Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận khi tính toán.II. CHUẨN BỊ1) Ch[r]

3 Đọc thêm

Toan 7 tiet 56-57

TOAN 7 TIET 56-57

ữ ;2x2 y ; -2y ; 9 ; 35; x ; yUSB THAO\GIAO AN\TOAN 7\DAI SO\TIET 55 TrangTổ Toán – Lý Trường THCS Long Thạnh Người soạn: Trần Thị Phương Thảothức ? - Số 0 có phải là đơn thứckhông ?vì sao ?- Giới thiệu chú ý: Số 0 đượcgọi là đơn thức không.- Cho học sinh làm bài tập ?2 - Củng cố bài tập 10 S[r]

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề