PHÂN TÍCH THỨ BẬC MỜ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÂN TÍCH THỨ BẬC MỜ":

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI CẢNH QUAN TỈNH HÒA BÌNH

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI CẢNH QUAN TỈNH HÒA BÌNH

Hiện nay, cảnh quan được coi là đối tượng cơ sở của việc nghiên cứu lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên cho mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng khai thác bền vững. Tuy nhiên, tính đa dạng và phức tạp của cảnh quan đòi hỏi sự tích hợp của nhiều phương pháp đánh giá, trong đó phân tích thứ bậc AHP đ[r]

Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG pptx

TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG PPTX

phương pháp trong giải quyết vấn đề. Thêm vào đó, AHP có thể kiểm tra tính nhất quán trong cách đánh giá của người ra quyết định. Hơn nữa, quy trình phân tích theo thứ bậc dễ hiểu, xem xét nhiều tiêu chí nhỏ và phân tích cả yếu tố định tính lẫn định lượng. Hiện nay, AHP càng đượ[r]

10 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: "áP DụNG PHƯƠNG PHáP PHÂN TíCH THứ BậC TRONG VIệC LựA CHọN THÔNG Số Kỹ THUậT ĐƯờNG SắT VớI CáC Dữ LIệU Có TíNH CHấT KHÔNG XáC ĐịNH" ppsx

BÁO CÁO KHOA HỌC: "ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC TRONG VIỆC LỰA CHỌN THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƯỜNG SẮT VỚI CÁC DỮ LIỆU CÓ TÍNH CHẤT KHÔNG XÁC ĐỊNH" PPSX

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin việc áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc cho phép các chuyên gia tư vấn xác định các thông số kỹ thuật đường sắt một cách hoàn chỉnh nhất dựa trên khả năng tập hợp các phương án, phân tích đánh giá trên từng khía cạnh của dự án để[r]

8 Đọc thêm

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC VÀO BÀI TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG doc

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC VÀO BÀI TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG DOC

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC VÀO BÀI TOÁNQUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS TO FORESTRESOURCES MANAGEMENT Nguyễn Văn Hiệu*, Nguyễn Thanh Huyền Trường Đại học Bách Khoa nvhieuqt@dut.udn.vn TÓM TẮT Bài báo trình bày về việc ứng dụng phương[r]

1 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG HÌNH DẠNG

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG HÌNH DẠNG

đảm. Vì vậy chiều cao của cây khoảng cách là có giới hạn. Witkin(Wit 83) giải(1.21)thích cây khoảng cách này với kinh nghiệm quan sát, cành cây trong cây khoảngcách tơng ứng với vị trí lồi ra của đối tợng. ASA 84: đầu tiên trích chọn đỉnh từcây khoảng cách thu đợc và giải thích chúng nh các đặc trng[r]

45 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN MỜ ĐA ĐIỀU KIỆN

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN MỜ ĐA ĐIỀU KIỆN

trong đó,1a ^ 0 là tham số.Trung bình max - min: vx(a,b) = /lmax(«,ố) + (l-/ỉ.)min(«,ố)trong đó, tham số Xe [0, 1].Tích đề các mờ: Chúng ta đã xác định tích đề các của các tập mờ Aị, ..., An bởibiểu thức (4). Chúng ta gọi tích đề các được xác định bởi (4) (sử dụng phép toán min)là tích[r]

102 Đọc thêm

KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP MỜ ĐA CẤP VÀ ỨNG DỤNG

KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP MỜ ĐA CẤP VÀ ỨNG DỤNG

khớp với kết quả thực nghiệm đã nghiên cứu ở chương 2.3.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG23KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂNKẾT LUẬNViệc khai phá luật kết hợp mờ đa cấp đã được thể hiện trongluận văn một cách cụ thể từ những khái niệm, định nghĩa cho đếnnhững ví dụ minh họa và thuật giải khám phá. Luận văn hướng[r]

26 Đọc thêm

TOI UU THAM SO HE MO

TOI UU THAM SO HE MO

Tối ưu tham số hệ mờ bằng thuật toán gen. Có kiến thức về giải thuật gen, về logic mờ. Áp dụng đồng thời 2 kĩ thuật Logic mờ + giải thuật di truyền. Áp dụng giải thuật di truyền để tối ưu tham số hệ mờ trong phân loại dữ liệu điện tim

Đọc thêm

LÀM SẮC NÉT HÌNH BẰNG CÔNG THỨC FIND EDGES potx

LÀM SẮC NÉT HÌNH BẰNG CÔNG THỨC FIND EDGES POTX

LÀM SẮC NÉT HÌNH BẰNG CÔNG THỨC FIND EDGES Việc làm sắc nét hình đó là dựa trên việc phân tích các điểm màu, thông thường ở các hình bị mờ các điểm màu không nổi rõ, ta lợi dụng hiểu ứng find edges (xem hình 1) để làm nổi màu ở các đường viền của đối tượng bị mờ, từ đó tạo ra tấ[r]

5 Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng công thức find edges làm sắc hình ảnh ppt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG THỨC FIND EDGES LÀM SẮC HÌNH ẢNH PPT

LÀM SẮC NÉT HÌNH BẰNG CÔNG THỨC FIND EDGES Việc làm sắc nét hình đó là dựa trên việc phân tích các điểm màu, thông thường ở các hình bị mờ các điểm màu không nổi rõ, ta lợi dụng hiểu ứng find edges (xem hình 1) để làm nổi màu ở các đường viền của đối tượng bị mờ, từ đó tạo ra tấ[r]

5 Đọc thêm

KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ NÉN TÍN HIỆU ÂM THANH ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ

KỸ THUẬT MÃ HÓA VÀ NÉN TÍN HIỆU ÂM THANH ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN HÌNH SỐ

Các đặc tính trong bài toán lập lịch được xác định như sau: Tài nguyên: dữ liệu về các cuộc gọi trong lịch sử (có thể được tổng hợp từhàng tháng hoặc hàng năm trước) Tác vụ: được đánh giá qua các tiêu chuẩn thực hiện như chi phí nhân sự,thời gian thực hiện, số lượng cuộc gọi được phục vụ Ràng buộ[r]

Đọc thêm

Nghiên cứu mô hình phân cụm có thứ bậc các đồ thị dữ liệu (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu mô hình phân cụm có thứ bậc các đồ thị dữ liệu (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu mô hình phân cụm có thứ bậc các đồ thị dữ liệu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình phân cụm có thứ bậc các đồ thị dữ liệu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình phân cụm có thứ bậc các đồ thị dữ liệu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình phân cụm có thứ bậc các đồ thị dữ liệu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình p[r]

Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỜ KẾT CẤU" ppt

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỜ KẾT CẤU" PPT

6. Kết luận - Hiện nay việc phân tích mờ kết cấu chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhiều vấn đề cần hoàn thiện. Song đó là lĩnh vực hấp dẫn, vì có nhiều ứng dụng trong xây dựng dân sự và quốc phòng, Dó đó, tính toán kết cấu mờ thu hút sự chú ý của nhiều trung tâm nghiên cứu trên thế giới[r]

7 Đọc thêm

PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP NHIỀU CHIỀU MỜ TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP NHIỀU CHIỀU MỜ TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

6Danh mục hình vẽHình 1: Luồng dữ liệu trong một tổ chức ...................................................... 12Hình 2: Tích hợp dữ liệu ................................................................................ 15Hình 3: Tích hợp dữ liệu .....................................................[r]

12 Đọc thêm

Giáo trình điều khiển robot

GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ROBOT

4.4. Hợp thành mờ và giải mờ Trong hệ thống này, ta sử dụng phương pháp hợp thành mờ MAX-MIN và phương pháp giải mờ trung bình trọng số cực đại. 4.5. Kết quả Một số thí nghiệm đã được thực hiện trong các môi trường khác nhau và dưới đây là một số kết quả đạt được. Giả sử[r]

6 Đọc thêm

Bài Giảng Công Nghệ Xử Liý Ảnh Số - Mai Cường Thọ phần 1 pdf

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ XỬ LIÝ ẢNH SỐ - MAI CƯỜNG THỌ PHẦN 1 PDF

Bài giảng Xử lý ảnh số 1 GV. Mai Cường Thọ Lời mở đầu Xử lý ảnh là một ngành khoa học còn tương đối mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác. Hiện nay nó đang là một trong những lĩnh lực được quan tâm và đã trở thành môn học chuyên ngành của sinh viên hệ kỹ sư, cử nhân ngành Công nghệ Thông tin. Nh[r]

7 Đọc thêm

MẠNG ANFIS VÀ ỨNG DỤNG CHO DỰ BÁO THỜI TIẾT KHUVỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

MẠNG ANFIS VÀ ỨNG DỤNG CHO DỰ BÁO THỜI TIẾT KHUVỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Cơ sở của logic mờ là việc ánh xạ từ các biến x đầu vào thuộc tập A thành cácbiến y đầu ra thuộc tập B.Nói cách khác, giá trị x=a không được xác định rõ là có thuộc hay không thuộctập B, và khái niệm mờ được đưa ra để làm nền tảng cho logic mờ và điều khiển mờsau này.Cơ chế cơ b[r]

66 Đọc thêm

Điều khiển robot pptx

ĐIỀU KHIỂN ROBOT PPTX

4.4. Hợp thành mờ và giải mờ Trong hệ thống này, ta sử dụng phương pháp hợp thành mờ MAX-MIN và phương pháp giải mờ trung bình trọng số cực đại. 4.5. Kết quả Một số thí nghiệm đã được thực hiện trong các môi trường khác nhau và dưới đây là một số kết quả đạt được. Giả sử[r]

6 Đọc thêm

Tài liệu Hệ thống điều khiển mờ - Thiết kế và phân tích P15 doc

TÀI LIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỜ - THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH P15 DOC

15.3 STATE FEEDBACK STABILIZATION DESIGN VIA LMIS The state feedback stabilization design problem can be stated as follows: Given a plant described by a T-SMTD model, find a PDC control [r]

12 Đọc thêm

Mô hình toán bộ điều khiển phân tích ứng dụng cho điều khiển tàu hành trình ngược chiều

Mô hình toán bộ điều khiển phân tích ứng dụng cho điều khiển tàu hành trình ngược chiều

REGULATORS FOR SHIP CONTROL IN MEETING MOTION
TS. Nguyễn Xuân Phương
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Bài báo trình bày mô hình toán bộ điều khiển phân tích ứng dụng cho điều khiển tàu hành trình ngược chiều. Tác giả trình bày phương pháp phân tích[r]

Đọc thêm