GIAO AN MON HINH HOC 7 - TIET 62 TINH CHAT BA DUONG TRUNG TRUC CUA TAM GIAC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAO AN MON HINH HOC 7 - TIET 62 TINH CHAT BA DUONG TRUNG TRUC CUA TAM GIAC":

Tinh chat ba duong trung truc cua tam giac

TINH CHAT BA DUONG TRUNG TRUC CUA TAM GIAC

? Dùng thước và compa, dựng ba đường trung trực của một tam giác. Em có nhận thấy ba đường này cùng đi qua một điểm không ? Heát giôøBài tập 53/ trang80Ba gia đình quyết định đào chung một cái giếng. Phải chọn vị trí của giếng ở đâu để các khoảng cách từ giếng đến các nhà bằng n[r]

6 Đọc thêm

bai 7 tinh chat duong trung truc cua mot doan thang

BAI 7 TINH CHAT DUONG TRUNG TRUC CUA MOT DOAN THANG

Giaùo vieân daïy: T H u Huyạ ữ1)Thế nào là đ ờng trung trực của một đoạn thẳng ?2)Cho đoạn thẳng AB, hãy dùng th ớc có chia khoảng và êke vẽ đ ờng trung trực của đoạn thẳng AB ?A BKiểm tra bài cũ§7. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG1. Định lý về tính chất các điểm thuộc đường trun[r]

13 Đọc thêm

tinh chat ba duong phan giac cua tam giac

TINH CHAT BA DUONG PHAN GIAC CUA TAM GIAC

EF Vậy địa điểm cần tìm để xây dựng đài quan sát là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác ABC.AIBCĐịa điểm để xây dựng đài quan sát sao cho các khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhau nằm ở đâu ? Nếu I là giao điểm của ba đường phân giác Nếu I là giao điểm[r]

11 Đọc thêm

DS7 - Tinh chat ba duong phan giac cua tam giac

DS7 - TINH CHAT BA DUONG PHAN GIAC CUA TAM GIAC

XÐt ABM vµ ACM cã:A B A C=( )gtA Hc hung ABM = ACM (c.g.c)MB=MC(hai cạnh tương ứngCB12MAA = A2 (AM lµ tia ph©n gi¸c gãc A)Hôm trước các chúng ta đã biết tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác ,vậy tính chất ba đường phân giác của tam giác thế nào bài học hôm nay chúng ta cùng[r]

11 Đọc thêm

hinh hoc 7 duong trung truc

HINH HOC 7 DUONG TRUNG TRUC

Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 60: Tính chất đờng trung trực của đoạn thẳngI. Mục tiêu: Chứng minh đợc hai định lý về tính chất đặc trng của đờng trung trực của một đoạn thẳng dới sự hớng dẫn của giáo viên. Biết cách vẽ đờng trung trực của một đoạn thẳng và trung điểm của một đoạn thẳng nh một ứng dụng[r]

5 Đọc thêm

tinh chat ba duong phan giac cua tam giac da hoan chinh

TINH CHAT BA DUONG PHAN GIAC CUA TAM GIAC DA HOAN CHINH

1818 1919Ba nếp gấp này có cùng đi qua một điểm Ba nếp gấp này có cùng đi qua một điểm hay không?hay không? Bài Tập* Cho tam giác ABC. Gọi I là giao điểm của hai đờng phân giác BE và CF.IL, IK, IH là lần lợt là khoảng cách từ I tới AB, AC, BC.* Chứng minh: a) AI là tia phân giác của gó[r]

19 Đọc thêm

tinh chat duong phan giac cua tam giac

TINH CHAT DUONG PHAN GIAC CUA TAM GIAC

TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁCNgày soạn: Ngày dạy:A.Mục tiêu:1.Kiến thức:HS nắm vững nội dung định lí về tính chất đường phân giác của tam giácHiểu được cách chứng minh trường hợp AD là tia phân giác của góc A2.Kĩ năng:Vận dụng định lí giải được các bài tập SGK(tính độ dài các đoạn thẳng , c[r]

11 Đọc thêm

Tinh chat ba duong phan giac cau tam giac tiet 58

TINH CHAT BA DUONG PHAN GIAC CAU TAM GIAC TIET 58

A.62o B.1180 C. 590 D. 1210Häc thuéc tÝnh chÊt trong bµiLµm c¸c bµi tËp: 42 (SGK/72, 73),47,48 (SBT/46)

11 Đọc thêm

tính chất ba đường phân giác của tam giác - hình học 7 - gv.tr.d.quang

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.TR.D.QUANG

ˆˆ2AA =⇒ ∆CAA’ cân⇒ AC = A’C (2)Từ (1) và (2) suy ra : AB=AC⇒ ∆ABC cân2. Hướng dẫn về nhà:Ôn lại định lí về tính chất đường phân giác trong tam giác, định nghĩa tam giác cân.BT thêm :Các câu sau đúng hay sai?1) Trong tam giác cân, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng thời là đường phân giác của t[r]

8 Đọc thêm

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.h.b.lệ

GIÁO ÁN BÀI TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.H.B

O nằm trên trung trực của BCOA = OB = OCHọc sinh chứng minh định lí (trang 79– SGK). Học sinh nghe giáo viên giới thiệu.Giáo án Hình học – Toán 7nào?Giáo viên cho học sinh nghiên cứu cách chứng minh định lí (trang 79 – SGK). Giáo viên nhấn mạnh: Để chứng minhđịnh lí này ta cần dựa trên hai đị[r]

9 Đọc thêm

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.c.vinh

GIÁO ÁN BÀI TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.V.C

xét ba đường trung trực của tam giác cùng đi qua một điểm. Ta sẽ chứng minh điều này.GV: Yêu cầu học sinh đọc nội dung định lý.? Một em vẽ hình và ghi gt, kl?GV: Để chứng minh định lý này ta dựatrên hai định lý thuận và đảo tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.? Một em hãy trình bày[r]

5 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.l.p.trang

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.L.P.TRANG

giới thiệu AM gọi là đường trung tuyến(xuất phát từ đỉnh A hoặc ứng với cạnh BC) của ∆ABCHs:Vẽ hình vào vở theo Gv1. Đường trung tuyến của tam giác Giáo án Hình học – Toán lớp 7Gv:Tương tự, hãy vẽ trung tuyến xuất phát từ đỉnh B, đỉnh C của ∆ABC1Hs:Lên bảng vẽ tiếp vào hình đã cóHs:Còn lại cù[r]

7 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.tô.n.linh

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.TÔ.N

và tiến hành kiểm tra chéo kết quả thực hành của nhau.- Yêu cầu học sinh làm ?2- Phát cho mỗi nhóm 1 lưới ô vuông 10x10.- Giáo viên có thể hướng dẫn thêm cách xác định trung tuyến.- Yêu cầu học sinh trả lời ?3 AM là trung tuyến của ∆ABC.2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.a) Thực h[r]

4 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.p.n.nhi

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.P.N

KL BE = CF B CHS: Để chứng minh BE = CF ta chứng minh∆ABE = ∆ACFHoặc ∆BEC = ∆CFB.Giáo án Hình học – Toán lớp 7Hãy chứng minh ∆ABE = ∆ACF.GV gọi một HS chứng minh miệng bàitoán, tiếp theo một HS khác lên trìnhbày bài làm.Hãy nêu cách chứng minh khác.Bài 29 (tr.67 SGK).Cho G là trọng tâm của ∆[r]

11 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.v.k.toàn

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.V.K.TOÀN

Tuần 30Tiết 54 LUYỆN TẬPA. Mục tiêu: Sau khi học song bài này, học sinh cần nắm được:1. Kiến thức: - Củng cố cho hcọ sinh tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác .2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng vận dụng tính chất ba đường trung tuyến, tính chất trọng tâm của tam giác , giải các bài tập.3. Thái[r]

7 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.h.d..mạnh

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.H.D..MẠNH

điểm của cạnh đối diện. Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến.GV Đôi khi đường thẳngchứa đường trung tuyến cũng gọi là đường trung tuyến của tam giác.Hỏi: Em có nhận xét gì về ba đường trung tuyếncủa một tam giác?GV nói: Chúng ta kiểm tra qua thực hành.HS Một tam giác có ba đường[r]

7 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.đ.h.quân

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.Đ.H.QUÂN

cùng đi qua một điểm.HS làm thực hành 2HS làm ?3HS đọc kết quả:CFCGBEBGADAG==32=HS: ba đường trung tuyến của tam giác cắt nhau tại một điểm. Khoảng cách từ điểm đó tới mỗi đỉnh bằng 2/3 trung tuyến đi qua đỉnh ấy.HS ghi nhận khái niệm trực tâm của tam giác.2/ Tính chất 3 đường trung tuyếnĐịnh[r]

7 Đọc thêm

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.b.a.quốc

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.B.A.QUỐC

của cạnh đối diệnGV: Ta gọi AM là trung tuyến củatam giác xuất phát từ đỉnh A? Vậy em hiểu thế nào là trung tuyếncủa một tam giác?- Là đoạn thẳng nối đỉnh của tamgiác với trung điểm của cạnh đối1 Đường trung tuyến của tam giác: A B M Ca. Định nghĩa:(SGK-65)M là trung điểm của BC⇒ Đoạn thẳng (đường t[r]

7 Đọc thêm

tính chất ba đường phân giác của tam giác - hình học 7 - gv.ng.t.vui

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC - HÌNH HỌC 7 - GV.NG.T

Chứng minhVì I nằm trên tia phân giác BE của Bˆ nên: IL=IH (1) (theo định lí 1 về tính chất của tia phân giác)Vì I nằm trên tia phân giác CF của Cˆ nên: IK=IH (2) (theo định lí 1 vê tính chất của tia phân giác)Từ (1) và (2) ⇒ IK=IL (=IH)Hay I cách đều hai cạnh AB; AC của Â⇒ I nằm trên tia phân giác[r]

4 Đọc thêm