THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO AMP PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA PGD MÔI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO AMP PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA PGD MÔI":

Huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Namchi nhánh Thăng Long, thực trạng và giải pháp

Huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Namchi nhánh Thăng Long, thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 9 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 10 DANH MỤC CÁC HÌNH 11 LỜI MỞ ĐẦU 12 LỜI MỞ ĐẦU 13 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại 16 1.1.1 Khái niệm và vai trò của ngân hàng thương mại 16 1.1.2 Các hoạt động chính của ngân hàng thương mại 18 1.2 Khái quát huy động vốn của ngân hàng thương mại 21 1.2.1 Khái niệm và vai trò của huy động vốn 21 1.2.2 Các hình thức huy động vốn 23 1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 26 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH THĂNG LONG 35 2.1 Giới thiệu về ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam_chi nhánh Thăng Long 35 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy lãnh đạo 38 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 44 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn của chi nhánh BIDV Thăng Long 46 2.2 Thực trạng huy động vốn của Ngân hàngTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long 50 2.2.1. Huy động vốn từ nguồn tiền gửi của khách hàng: 50 2.2.2. Đi vay 53 giai đoạn 2008 2014 53 2.2.3. Huy động khác 54 2.3 Phân tích huy động vốn thông qua một số chỉ tiêu 56 2.3.1 Hệ số sử dụng vốn 56 2.3.2 lãi suất huy động vốn bình quân 57 2.4 Đánh giá về hoạt động huy động vốn của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Thăng Long 58 2.4.1 Những kết quả đạt được 58 2.4.2 Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân 60 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TỪ VÀ PHÁT TRIỂN ViỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 62 3.1 Định hướng phát triển giai đoạn 20152020 của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam_Chi nhánh Thăng Long 62 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long 63 3.2.1 Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn 63 3.2.2 Tiếp tục đầu tư hoàn thiện và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng một cách đồng bộ 65 3.2.3 Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lược marketing hiệu quả. 65 3.2.4 Gắn liền tăng trưởng huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả 66 KẾT LUẬN 69 Tài Liệu Tham Khảo 70
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp tằng cường huy động vốn tại BIDV chi nhánh bắc hà nội

Giải pháp tằng cường huy động vốn tại BIDV chi nhánh bắc hà nội

Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn, tập trung vào nội dung huy động vốn từ khách hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội trong mối quan hệ với sử dụng vốn và kết quả kinh doanh. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn để góp phần nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Nội.
Xem thêm

Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK (TT)

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐẮK LẮK (TT)

Chi nhánh Tỉnh Đắk LắkTăng trưởng nguồn vốnChi nhánh tiếp tục huy động vốn cả VNĐ và ngoại tệ thông qua nhiềuhình thức: đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tiếp tụcmở rộng và phát triển mạng lưới, duy trì việc đánh giá phân loại khách hàngtiền gửi để có những biện pháp thu hút khách hàng, khuyếch trương và quảngbá các sản phẩm ngân hàng mới.Tăng trưởng tín dụngGiữ vững và mở rộng thị trường cho vay khách hàng truyền thống làmục tiêu quan trọng trong chính sách cho vay của ngân hàng. Tiếp tục mởrộng tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầuvay vốn, kinh doanh hợp pháp và có đủ điều kiện trả nợ ngân hàng đều đượctiếp cận vốn tín dụng ngân hàng một cách thuận lợi, bảo đảm quản lý tuân thủtuyệt đối các giới hạn cũng như quy định về an toàn hoạt động ngân hàng vàhiệu quả kinh tế bền vững. Đổi mới cơ chế, chính sách tín dụng, thủ tục cấptín dụng đơn giản, thuận tiện, phù hợp với đặc điểm kinh doanh và nhómkhách hàng.3.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo &PTNT Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Đắk LắkNâng cao chất lượng cán bộ tín dụng: Tiêu chuẩn hóa cán bộ được lưachọn làm công tác tín dụng. Tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhânviên và quản lý ngân hàng, đồng thời bố trí công việc phù hợp với năng lực,xikinh nghiệm của các CBTD cũ và các cán bộ tín dụng mới; Mục tiêu cuốicùng của ngân hàng là xây dựng được đội ngũ cán bộ nắm vững các kỹ năngtrong cho vay, phục vụ khách hàng, tìm hiểu thông tin, đàm phán với kháchhàng, phân tích, tổng hợp, suy diễn...
Xem thêm

17 Đọc thêm

PHÓ từ TRONG TIẾNG NHẬT

PHÓ từ TRONG TIẾNG NHẬT

Lời mở đầu 01 Phần 1: Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và 02 Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang 1) Khái quát tình hình KTXH của TP Bắc Giang 02 2) Quá trình hình thành và phát triển của 03 NHNo PTNT Tp Bắc Giang 3) Các hoạt động dịch vụ của Ngân hàng 04 Phần 2: Đánh giá khái quát các hoạt động chính của 06 Ngân hàng 1) Hoạt động huy động vốn 06 1.1) Về sử dụng vốn 08 1.2) Kết quả tài chính 08 1.3) Hạn chế 09 1.4) Giải pháp 09 2) Tình hình hoạt động tín dụng tại NHNo 09 PTNT Tp Bắc Giang 3) Rủi ro tín dụng 09 3.1) Thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng 13 tại NHNo PTNT Tp Bắc Giang 3.2) Những tồn tại
Xem thêm

Đọc thêm

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ngân hàng đầu tư và phát triển Chi nhánh đông đô

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô được thành lập từ tháng 082004 theo QĐ số 191QĐ HĐQT ngày 05072004 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, được nâng cấp từ phòng GD II – SGD NHĐTPTVN với vai trò tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ hiện đại của một ngân hàng bán lẻ và là chi nhánh thực hiện thí điểm các sản phẩm dịch vụ mới. Phòng giao dịch II với mục tiêu ban đầu là huy động vốn được thành lập năm 2002, các dịch hầu như chưa hề tiếp cận. Sau hơn một năm thành lập đến nay Chi nhánh đã bắt kịp với sự phát triển của thị trường, Trụ sở chính đặt trên đường Láng và Đê La Thành, tiếp giáp với đường Giảng Võ cùng với 08 điểm giao dịch đặt trên toàn thành phố rất thuận tiện để cung cấp dịch vụ tới người dân. Về cơ sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị, ngay từ khi còn là PGD II đã đươc TW chọn là một trong những điểm giao dịch triển khai chương trình HĐH đầ tiên, đây là chương trình có nhiều tiện ích online trên cả nước rất thuận tiện cho công tác thanh toán trên toàn quốc, chuyển tiền trong nước và quốc tế Từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh đã mở thêm 01 PGD và 04 quỹ tiết kiệm, góp phần cùng với trụ sở chính tăng cường hoạt động huy động vốn. Vì mới thành lập, Chi nhánh cũng gặp không ít khó khăn, tuy nhiên cùng với sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên Chi nhánh, trong 2 năm qua Chi nhánh Ngân hàng ĐTPT Đông Đô đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ.
Xem thêm

37 Đọc thêm

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC KẠN

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC KẠN

Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản, tạo ra thu nhập từ lãi lớn nhất và cũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất. Rủi ro tín dụng cao sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng cao hơn nữa là ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống ngân hàng. Đồng thời cũng kéo theo những thách thức lớn buộc các ngân hàng phải chuyên môn hóa sâu hơn về nghiệp vụ ngân hàng, quản trị ngân hàng, quản trị tài sản nợ, quản trị tài sản có, quản trị rủi ro tín dụng, cải thiện chất lượng tín dụng…NKNIINIM Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-chi nhánh Bắc Kạn là một trong những chi nhánh lớn của hệ thống Ngân hàng nông nghiệp.Những năm vừa qua, Chi nhánh đã không ngừng lớn mạnh và có những bước phát triển vượt bậc về quy mô. Mặc dù vậy, trong 3 năm trở lại đây chất lượng tín dụng của Chi nhánh đang có chiều hướng đi xuống và tiềm ẩn nhiều rủi ro và đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của Chi nhánh. Vì vậy công tác quản lý rủi ro tín dụng có vai trò quan trọng đối với công tác ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro của Ngân hàng.Với tính cấp thiết của vấn đề cùng với những kiến thức đã được trang bị và học hỏi, em đã chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn” làm chuyên đề thực tập. Kết cấu của chuyên đề gồm 3 phần: Chương 1: Lý luận chung về tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng. Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị về quản lý rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn.
Xem thêm

64 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đóng tàu tại Ngân hàng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Nam Đàn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐÓNG TÀU TẠI NGÂN HÀNG NHNO&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN NAM ĐÀN

Ngành ngân hàng đã tạo ra một kênh trung gian huy động vốn rất hiệu quả. Mà vốn lại là một nhân tố không thể thiếu cho để phát triển kinh tế. Ngoài ra Ngân hàng còn là cơ quan đắc lực giúp cho Nhà nước thực hiện các chính sách tiền tệ để quản lý nền kinh tế trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong và ngoài nước. Hoạt động của các Ngân hàng ở Việt Nam ngày càng phong phú và đa dạng, có sự cải tiến và cải thiện cả về số lượng và chất lượng hoạt động của mình.Hoạt động thẩm định dự án cho vay vốn được coi là hoạt động vô cùng quan trọng đối với mỗi Ngân hàng. Việc nghiên cứu và tìm hiểu về lĩnh vực thẩm định dự án nói chung và thẩm định tài chính dự án nói riêng để có thể thấy được tầm quan trọng và những hạn chế còn tồn tại trong công tác thẩm định dự án để từ đó có thể đưa ra các giải pháp nâng để hoàn thiện công tác này đang là vấn đề rất được quan tâm ở mỗi Ngân hàng. Qua thời gian thực tập tại ngân hang Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nam đàn nghệ an, được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của cô giáo ThS.Lương Hương Gang cùng các cô chú, anh chị tại phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng Nông tập tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đóng tàu tại Ngân hàng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Nam Đàn”
Xem thêm

72 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA

Ngân hàng là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng quyết định đến sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tài chính, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo cơ hội việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán... Bước vào giai đoạn mới hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt nhiều hơn với cạnh tranh, thách thức sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 07/11/2006, Agribank xác định kiên trì mục tiêu và định hướng phát triển theo hướng Tập đoàn tài chính - ngân hàng mạnh, hiện đại có uy tín trong nước, vươn tầm ảnh hưởng ra thị trường tài chính khu vực và thế giới. Trong những năm qua NH đã rất chú trọng tới hoạt động tín dụng và đang từng bước hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong lúc sự quản lý kinh tế, sự chuyển đổi cơ chế quản lý trong lĩnh vực ngân hàng đang diễn ra hết sức phong phú và đa dạng. Hoạt động tín dụng tuy mang lại lợi nhuận nhiều nhất nhưng cũng là hoạt động có rủi ro lớn nhất. Cho nên việc nâng cao chất lượng tín dụng đặc biệt là chất lượng tín dụng huy động vốn là một vấn đề thiết yếu đối với tất cả các ngân hàng, đòi hỏi các NH phải phối hợp với các cơ quan chức năng đề ra các biện pháp giải quyết tối ưu nhất. Xuất phát từ vị trí quan trọng của hiệu quả huy động vốn đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung, của hệ thống NH nói riêng và qua thực tế quá trình thực tập tại chi nhánh NHNo & PTNT Đống Đa, em đã lựa chọn chuyên đề : “ Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng và Phát Triển Nông Thôn Chi Nhánh Đống Đa” cho báo cáo thực tập của mình cùng với mong muốn được tìm hiểu, trang bị thêm cho bản thân những kiến thức huy động vốn của Ngân Hàng.
Xem thêm

21 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN MƯỜNG LA

CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN MƯỜNG LA

Lịch sử ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại gắn liền với quá trình phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá, trước hết nó đáp ứng các nhu cầu về vốn của các cá nhân và tập thể muốn phát triển sản xuất kinh doanh nhưng lại thiếu vốn, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các ngân hàng thương mại ngày càng xâm nhập sâu sắc hơn vào mọi hoạt động của nền kinh tế, trở thành một trung gian tài chính quan trọng bậc nhất, là “cầu nối” giữa người có vốn và người cần vốn và giữ vai trò "bà đỡ" của mọi nền kinh tế. Trong các hoạt động của ngân hàng thì tín dụng đóng một vai trò quan trọng, vì thế đảm bảo và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng vừa là mục tiêu, là nhân tố quan trọng để cạnh tranh và phát triển của mỗi ngân hàng thương mại. Trước mỗi quyết định tài trợ, ngân hàng luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng, ước lượng khả năng rủi ro và sinh lời dựa trên những nguyên tắc và sự phân tích các khía cạnh tài chính, phi tài chính theo một quy trình nghiệp vụ nghiêm ngặt, mang tính khoa học cao để hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ rủi ro. Trong số các hoạt động của tín dụng thì cho vay là hoạt động chiếm tới 67% trong bảng tổng kết tài sản của các NHTM, tuy nhiên tỷ lệ này ở Việt Nam cao hơn nhiều, có thể chiếm tới 80 – 85% và đây là nguồn tạo thu nhập từ lãi lớn nhất nhưng cũng là hoạt động mang lại rủi ro lớn nhất bởi Ngân hàng là một ngành kinh tế nhậy cảm, hoạt động ngân hàng với bản chất của nó chịu ảnh hưởng của rất nhiều loại rủi ro. Rủi ro là khó tránh khỏi nên làm thế nào để giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa mà vẫn đảm bảo mức lợi nhuận cao cho các Ngân hàng luôn là một bài toán khiến cho các nhà quản trị Ngân hàng phải trăn trở. Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Mường La là một chi nhánh ngân hàng của tỉnh Sơn La, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần phát triển kinh tế xã hội ; vấn đề tăng trưởng bền vững đã và đang được Chi nhánh đặt ra hàng đầu trong công cuộc đổi mới và hội nhập, đặc biệt là trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Vì vậy, đề tài: “Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Mường La” đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Mường La cùng một số giải pháp giúp cho Ngân hàng có thể tham khảo trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình
Xem thêm

51 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN NHƠN TRẠCH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN NHƠN TRẠCH

Là Ngân hàng quốc doanh tuy chỉ là chi nhánh nhỏ được tách ra từ NHNo PTNT chi nhánh huyện Long Thành nhưng trong những năm qua chi nhánh đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên yêu nghề luôn phấn đấu hết mình vì công việc đã góp phần tăng trưởng mọi hoạt động của chi nhánh nhất là trong hoạt động tín dụng một lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng. Tuy chưa đầu tư nhiều vào hoạt động marketing thu hút sự quan tâm của khách hàng nhưng chi nhánh cũng đã cố gắng rất nhiều trong hoạt động này. Chi nhánh đã tập trung mọi nổ lực trong công tác tiếp thị bằng nhiều phương pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng như: Tổ chức các buổi họp dân 1212 xã để giới thiệu các hình thức huy động vốn, gửi tiền kiều hối, các dịch vụ ngân hàng, gửi thư ngõ, các biểu quảng cáo, tờ rơi đến khách hàng. Kết quả đạt được cụ thể như sau: Nguồn vốn huy động tại chỗ của chi nhánh năm 2007 tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng là 166.52 % so với cùng kì năm trước và cơ cấu nguồn vốn cũng chuyển dịch theo hướng tích cực. Mặc dù nguồn vốn huy động tăng cao tuy nhiên nguồn vốn bằng ngoại tệ đạt thấp chưa tương xứng với tiềm năng trên địa bàn. Vì vậy sử dụng vốn bằng ngoại tệ chi nhánh còn phụ thuộc nguồn vốn vay từ NHNo PTNT VN. Hiện nay tiền gửi dân cư đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn mức tăng trưởng 124.5 % so với 31122006 chiếm tỷ trọng 66.05% trên tổng nguồn vốn do tại chi nhánh đối tượng phục vụ chính vẫn là tầng lớp dân cư đông đảo và thời gian qua trên địa bàn, cơn sốt đất đã mang lại thu nhập cao cho người dân và với mong muốn thu lợi nhuận nhưng đảm bảo được an toàn đồng vốn cho mình đã làm cho tiền gửi dân cư tăng lên đáng kể. Tình hình dư nợ cũng tăng trưởng so với năm trước với tốc độ tăng trửơng là 14.28% trong đó cơ cấu dư nợ từng TPKT cũng đã từng bước chuyển dịch phù hợp với địa bàn của chi nhánh, tập trung vốn tín dụng cho các doanh nghiệp truyền thống, các doanh nghiệp xuất khẩu và các doanh nghiệp có khối lượng giao dịch thanh toán qua ngân hàng thường xuyên. Tình hình thu nợ cũng được thực hiện tốt. Hiện nay chi nhánh đã quan tâm nhiều đến công tác đảm bảo an toàn tín dụng bằng các biện pháp như: Tăng cường và nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tập trung xử lý thu hồi NQH, xử lý rủi ro đối với một số doanh nghiệp, các hộ sản xuất, tiêu dùng; chú trọng nâng cao năng lực tổ chức; quan tâm thường xuyên đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ mới, hay các lĩnh vực nghiệp vụ còn hạn chế kết quả là tỷ lệ NQH thấp và trong năm 2007 giảm đáng kể chỉ chiếm 0.03% trong tổng dư nợ. Nhìn chung hoạt động tín dụng tại chi nhánh đang có chiều hướng phát triển tốt song vẫn còn hạn chế ở vài mặt: Tốc độ tăng trưởng của nhuồn vốn huy động tại chỗ bằng VND cao tuy nhiên mang nhiều yếu tố đột biến do sự biến động của thị trường bất động sản trong thời gian qua, khả năng cạnh tranh còn nhiều bất cập so với mội trường kinh doanh chủ yếu là do cơ chế, đặc biệt là do phí chuyển tiền bằng ngoại tệ của chi nhánh vẫn cao hơn các NHTM khác trên địa bàn; trong cơ cấu dư nợ khu vực hộ sản xuất, chất lượng cho vay tiêu dùng của một số đơn vị cò hạn chế, chứa đựng nhiều rủi ro, kết quả thu hồi nợ, xử lý rủi ro đạt thấp; một số cán bộ công nhân viên năng lực còn hạn chế chưa theo sát diễn biến hoạt động và nhu cầu của khách hàng, nhận thức chậm đổi mới, công tác phân loại khách hàng chưa được quan tâm đúng mức, việc tiếp thị để mở rộng thêm khách hàng mới còn thụ động chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu kinh doanh ngân hàng hiện nay trong điều kiện cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng ngày càng quyết liệt và gay gắt.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Mục tiêu tổng quát của luận văn là đề xuất các giải pháp và kiến nghị mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên.

Đọc thêm

Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định

Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định

Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Làng nghề là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế xã hội. Phát triển làng nghề là tạo công ăn việc làm, thu hút nguồn lao động dồi dào, vốn nhàn rỗi trong dân cƣ, nhằm nâng cao chất lƣợng cuộc sống của dân cƣ vùng nông thôn, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, hội nhập kinh tế. Làng nghề cần có nguồn vốn dồi dào để phát triển, mà nguồn vốn đó chủ yếu là nguồn cung từ các tổ chức tín dụng. Xuân Trƣờng là một huyện giàu tiềm năng phát triển kinh tế, có nhiều làng nghề vì vậy nhu cầu vốn cho phát triển loại hình kinh tế này ngày càng lớn. Hiện nay, ngoài nguồn cung vốn từ tổ chức tín dụng gắn liền với kinh tế nông nghiệp là NHNo&PTNT là nguồn cung ứng vốn chủ yếu, tuy nhiên ở địa phƣơng có sự xuất hiện của các tổ chức tín dụng khác nhƣ: quỹ tín dụng nhân dân (nay là Ngân hàng Hợp tác xã) và các NHTM khác…Việc NHNo&PTNT mở rộng tín dụng đối với làng nghề càng trở nên cấp thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ngân hàng và sự phát triển của nền kinh tế. Nhận thức đƣợc vấn đề nêu trên và xuất phát từ thực tế làng nghề, tín dụng làng nghề tại huyện Xuân Trƣờng, tôi xin chọn đề tài “Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với làng nghề tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Xuân Trƣờng tỉnh Nam Định” làm mục tiêu nghiên cứu với mong muốn đóng góp một số ý kiến cho công tác mở rộng tín dụng đối với làng nghề để có hiệu quả hơn nữa. 2. Mục đích nghiên cứu  Nghiên cứu vấn đề cơ bản về làng nghề và mở rộng tín dụng ngân hàng đối với làng nghề.  Phân tích thực trạng tín dụng, mở rộng tín dụng đối với làng nghề tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Xuân Trƣờng- tỉnh Nam Định.2  Đƣa ra giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng đối với làng nghề tại chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Xuân Trƣờng- tỉnh Nam Định 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng đối với làng nghề tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Xuân Trƣờng tỉnh Nam Định. Nguồn số liệu đƣợc sử dụng để phân tích trong luận văn là trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các biện pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phƣơng pháp phân tích tổng hợp, điều tra chọn mẫu trong nghiên cứu lý thuyết, thống kê kinh tế và phân tích kinh tế. 5. Kết cấu của luận văn Tên của luận văn “ Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trƣờng tỉnh Nam Định” Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng: Chƣơng I: Tổng quan về mở rộng tín dụng ngân hàng đối với làng nghề. Chƣơng II: Thực trạng mở rộng tín dụng ngân hàng đối với làng nghề tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Xuân Trƣờng tỉnh Nam Định. Chƣơng III: Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cƣờng mở rộng tín dụng ngân hàng đối với làng nghề tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trƣờng tỉnh Nam Định.3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ 1.1 VAI TRÒ CỦA LÀNG NGHỀ TRONG NỀN KINH TẾ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của làng nghề Theo thông tƣ số 116/2006/TT-BNN, ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quy định Làng nghề là một hoặc nhiều cụm dân cƣ cấp thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc hoặc các điểm dân cƣ tƣơng tự trên địa bàn một xã, thị trấn, có các hoạt động theo ngành nghề nông thôn, sản xuất ra một hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau. Đặc trưng của làng nghề Làng nghề có vốn đầu tƣ không lớn nhƣng giá trị làm ra không nhỏ, thời gian thu hồi vốn nhanh. Kết cấu hạ tầng làng nghề đòi hỏi không cao nhƣ các ngành công nghiệp hiện đại, các khu công nghiệp tập trung. Phân loại các làng nghề Theo thời gian hình thành: + Làng nghề truyền thống: làng nghề xuất hiện từ lâu trong lịch sử và còn tồn tại đến ngày nay. + Làng nghề mới: những ngành nghề hình thành do sự lan tỏa của các làng nghề truyền thống hoặc đƣợc du nhập từ các địa phƣơng khác. Theo ngành nghề: bao gồm: + Làng nghề thủ công + Làng nghề thủ công mỹ nghệ + Làng nghề công nghiệp tiêu dùng + Làng nghề chế biến lƣơng thực thực phẩm + Làng nghề sản xuất vật liệu, xây dựng4 + Làng nghề buôn bán và dịch vụ Tiêu chuẩn làng nghề Theo thông tƣ số 116/2006/TT-BNN, ngày 18/12/2006 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn để công nhận làng nghề gồm 3 tiêu chí:  Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn.  Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tối thiểu 2 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận.  Chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nƣớc. 1.1.2 Vai trò của làng nghề trong sự phát triển kinh tế xã hội Làng nghề là cơ sở sản xuất quan trọng đầu tiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Các làng nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển sẽ thúc đẩy phân công lao động ở nông thôn theo định hƣớng CNH, HĐH; thu hút lao động dƣ thừa từ nông nghiệp. Đây là yếu tố, điều kiện quan trọng để CNH, HĐH của nền kinh tế. Các làng nghề ở nông thôn sử dụng nguồn tài nguyên, lao động dồi dào ở nông thôn, khai thác nguồn vốn tự có trong dân, mở rộng sản xuất, thu hút lao động, giải quyết đƣợc công ăn việc làm cho ngƣời lao động và tích lũy vốn cho CNH, HĐH. Sự phát triển của làng nghề ở nông thôn hình thành đội ngũ những ngƣời thợ, nhà quản lý tùy theo quy mô, mô hình sản xuất. Cùng với việc sáng tạo, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào việc cải tạo nghề truyền thống nhằm tăng năng suất và chất lƣợng sản phẩm, có khả năng cung ứng sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra thị trƣờng nƣớc ngoài. Việc xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm thúc đẩy tăng trƣởng và phát triển kinh tế, truyền bá văn hóa truyền thống và góp phần quảng bá du lịch.5 Phát triển làng nghề là sự bảo tồn và phát triển công nghiệp cổ truyền trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Đề tài Mở rộng tín dụng làng nghề đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định
Xem thêm

Đọc thêm

phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện vũng liêm, vĩnh long

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN VŨNG LIÊM, VĨNH LONG

... 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN VŨNG LIÊM VĨNH LONG 33 4.1 Phân tích tình hình tín dụng NHNo & PTNT chi nhánh huyện. .. MSSV: C1200159 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN VŨNG LIÊM, VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: Tài – Ngân hàng Mã số ngành:... TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN VŨNG LIÊM VĨNH LONG 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN VŨNG LIÊM QUA NĂM
Xem thêm

89 Đọc thêm

đề cương chi tiết nâng cao chất lượng huy động vốn tại NHTMCP Hàng Hải Việt Nam CN Bắc Ninh

đề cương chi tiết nâng cao chất lượng huy động vốn tại NHTMCP Hàng Hải Việt Nam CN Bắc Ninh

ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH Lời nói đầu Chương 1: Lý luận chung về NHTM và công tác huy động vốn tại NHTM 1.1. Lý luận chung về NHTM 1.1.1.Vai trò của NHTM trong nền kinh tế 1.1.2.Các hoạt động của NHTM 1.2. Công tác huy động vốn tại NHTM 1.2.1.Vai trò của vốn đối với hoạt động của NHTM 1.2.3.Các hình thức huy động vốn trong NHTM 1.2.2.Nội dung và tính chất của các loại vốn trong NHTM 1.3.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn trong NHTM 1.3.1.Khái niệm hiệu quả công tác huy động vốn trong NHTM 1.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn trong NHTM 1.3.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động vốn của NHTM Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh 2.1.Khái quát về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh 2.1.1.Lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh 2.1.2.Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh
Xem thêm

Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

... CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH QUẬN BÌNH THỦY 4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH BÌNH THỦY Vốn yếu tố... Thủy chi nhánh cấp II trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần Thơ, thành lập vào ngày 24/08/2004 sở tách từ chi nhánh cấp III Bình Thủy thuộc NHNo&PTNT thành phố Cần Thơ. .. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH QUẬN BÌNH THỦY 3.1 TỔNG QUAN VỀNHNo&PTNTCHI NHÁNH QUẬN BÌNH THỦY 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển - Năm 1988 Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp
Xem thêm

69 Đọc thêm

Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện eahleo

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN EAHLEO

... chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Huy n EaH’Leo” để nghiên cứu Mục... doanh Chi nhánh Xuất phát từ vị trí quan trọng hoạt động huy động tiền gửi đặc điểm cụ thể thực tiễn hoạt động kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huy n Eahleo, ... nhằm mục tiêu chi m lĩnh thị phần nguồn vốn huy động góp phần tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh 2 Tại NHNo Chi nhánh huy n Eahleo không ngoại lệ Hoạt động huy động tiền gửi Chi nhánh cần
Xem thêm

26 Đọc thêm

Báo cáo thực tập Ngân hàng: Hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng VPBank chi nhánh Đà Nẵng

Báo cáo thực tập Ngân hàng: Hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng VPBank chi nhánh Đà Nẵng

Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 27 trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo.MỤC LỤC LỜI MỚ ĐẦU ............................................................................................................. ..ìV CHƯƠNG 1 : TÌNH HÌNH CHO VAY NGĂN HẠN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH ĐẢ NẮNG (NH VPBANK) ....................... .. 1 1.1.Khái quả về ngân hàng VPBank chi nhánh Đà Nẵng .............................................. ..1 1.1.1.Lịch Sử hình thành chi nhánh ............................................................................... ..1 1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ chi nhánh ...................................................................... ..2 1.1.3. Mô hình tổ chức hoạt động và nhiệm vụ các phòng ban ..................................... ..2 1.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh .................................. ..5 1.1.4.1. Hoạtđộnghuy độngvốn ................................................................................... ..5 1. 1.4. 2. Tình hình hoạt động cho vay tại chi nhánh ....................................................... ..7 1.1.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh ........................................................................ ..11 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGAN HANG VPBANK CHI NHANH ĐA NANG .............................................. ..14 2.1. Phân tích Tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn trên doanh số cho vay của chi nhánh ........................................................................................................................... ..14 2.2.Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn .................................................................... ..16 2.2.1.Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo nghành nghề kinh doanh ............... ..16 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP TẢNG CƯÒN G HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGĂN HẠN TẠI CHI NHANH NH VPBANK CHI NHANH ĐA NANG ....................... ..19 3.1. Đánh giá chungtình hình cho vay ngắn hạn của ngân hàng VPBank ................. .. 19 3.1.1. Những kếtquả đạt được ................................................................................... .. 19 3.1.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân ............................................................ .. 19 3.2. Giải pháp ............................................................................................................... .. 19 3.2.1.Nâng cao công tác thẩm định cho vay ngắn hạn ................................................ .. 19 3.2.2 Tăng cường công tác thu nợ khách hàng ............................................................ ..20 3.2.3 Coi trọng côngtác kiểm tra, kiểm soát nội bộ .................................................... ..20 3.2.4 Hiện đại hóa công nghệ tin học .......................................................................... ..20 3.2.5 Nâng cao nghiệp vụ, trình độ cho đội ngũ tín dụng của ngân hàng ................... ..21 KẾT LUẬN ................................................................................................................ ..22 CHƯƠNG 1 : TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH ĐÀ NĂNG (NH VPBANK) 1.1.Khái quả về ngân hàng VPBank chi nhánh Đà Nẵng 1.1.1.Lịch sửhình đuinh chinhảnh Ngân hàng Việt Nam thinh vượng ( VPBank ) chi nhánh Đà Năng được thành lập theo QĐTL số 140QĐHĐQT ban hành ngày 1581995 do sở kếhoạch và đầu tư thành phố cấp . Ngày 1491995 NH VPBank chi nhánh Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động có trụ sở tại 112 Phan Châu Trinh Đà Nẵng . Sau hơn 20 năm thành lập ngân hàng không ngưng lớn mạnh và phát triễn . Đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ngân hàng đã khai trương thêm nhiều phần giao dịch trên khắp Đà Nẵng đã có 9 phòng giao dịch là PGD Hoàng Diệu, PGD Hải Châu, PGD Hàm Nghi, PGD Sơn Trà, PGD Núi Thành, PGD Nguyễn Tri Phương, PGD Đống Đa, PGD Điện Biên Phủ, PGD Lệ Duẫn . Tổng quan về ngân hàng : Tên Ngân hàng : Ngân Hàng Việt Nam Thinh Vượng Tên viết tắc :VPBank Địa chỉ : 112 Phan Châu Trinh, Q .Hải Châu, TP ĐàNẵng Điện thoại : 0511 38 3 5090 Fax :0511383 5065 Email : cưstomercare V b.com.vn Website : WWW.Vpb.com.m Logo Vl VPBank Ngân Hàng Việt Nam Thinh Vượng 1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ chi nhánh Huy động vốn ngân hạn, trung và dài hạn dưới hình thức tiền gữi các loại của pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước bằng tiền động Việt Nam và ngoại tệ theo qui định của NHNN và NH VPBank hội Sở . Cho vay ngắn, trung và dài hạn bằng tiền đồng Việt Nam và ngoại lệ đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bản theo sự ủy nhiệm của Tổng giám đốc NHVPBank. Được phép vay, cho vay các định chế tài chính trong nước, thực hiện và quản lý các nghiệp vụ bão lãnh, thanh toán quốc tế, nghiệp vụ bản, chiết khẩu các chứng từ có giá khi được Tổng giám đốc ủy nhiệm, chấp nhận và làm theo đúng quy định của NHNN. Thực hiện quản lý mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối, chuyển tiền nhanh, thể thanh toán. Khi có nhu cầu và được Tổng giám đốc ủy nhiệm, ngân hàng thực hiện việc mua bán vàng, kinh doanh chứng khoán . Đồng thời tổ chức thực hiện công tác hoạch toán kế toán theo đúng chế độ của Nhà Nước, NHNN và của NH VPBank . 1.1.3. Mô hình tổ chức hoạt động và nhiệm vụ cácphòng ban Sơ đồ tổ chức NH VPBank chi nhánh Đà Nẵng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Tổng Giám Đốc, các bộ phận nghiệp vụ của chi nhánh chịu sự chỉ đạo theo hàng đọc và hưởng dẫn nghiệp vụ phòng ban của các phòng bạn tại hội Sở theo Sơ đồ :
Xem thêm

Đọc thêm

Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông

Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông

1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong nền kinh tế thị trường hiện nay, ngành ngân hàng càng tỏ rõ vị trí quan trọng hàng đầu của mình đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Việc huy động vốn của ngân hàng thương mại có ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân, dân cư, tổ chức kinh tế, đối với nền kinh tế và đối với bản thân ngân hàng. Đây là vấn để mang tính cấp thiết, đầy biến động đòi hỏi phải xây dựng, phát triển và thường xuyên được xử lý, điều chỉnh nhằm đáp ứng được nhu cầu vốn của nền kinh tế, giải quyết được những thiếu hụt trong chi tiêu của Chính phủ.Vai trò của vốn đối với các ngân hàng thương mại là hoạt động chủ yếu và ngày càng trở nên quan trọng. Vốn của ngân hàng được hiểu là những giá trị tiền tệ do ngân hàng thương mại tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiệncác dịch vụ kinh doanh khác.Vốn của ngân hàng thương mại được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như vốn tự có, vốn huy động, vốn đi vay và các nguồn vốn khác. Trong đó vốn huy động là nguồn vốn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại. Một ngân hàng thương mại muốn đóng vai trò thực sự như một trung gian tài chính, một tổ chức kinh doanh tiền tệ chuyên nghiệp, muốn giữ thế chủ động trong kinh doanh thì ngân hàng phải đưa hoạt động huy động vốn lên hàng đầu. Nguồn vốn huy động quyết định năng lực thanh toán cũng như quy mô các hoạt động cho vay, đầu tư, bảo lãnh..của ngân hàng. Nó cũng ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh, vị thế và uy tín của ngân hàng trên thị trường.Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế trong nước bước vào giai đoạn suy thoái và bước đầu phục hồi trong năm 2014. Hệ thống ngân hàng đã chứng kiến cuộc đua lãi suất huy động diễn ra vô cùng khốc liệt. Các ngân hàng hoạt động trên cùng địa bàn sử dụng các cách để có thể huy động được nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động của mình. Rõ ràng, một ngân hàng có thế mạnh trong việc huy động vốn sẽ có nhiều thuận lợi trong việc phát triển các dịch vụ, đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường. Vì vậy mỗi ngân hàng để quan tâm thường xuyên đến công tác huy động vốn, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của bản thân ngân hàng và nhu cầu về vốn của nền kinh tế. Hay nói cách khác là ngân hàng chú trọng đến quản lý huy động vốn tạingân hàng mình.Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh ĐắkNông là một chi nhánh của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác huy động vốn của ngân hàng, cùng với việc tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Hội sở chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, trong thời gian qua ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động huy động vốn. Tuy nhiên, kết quả huy động vốn vẫn chưa đạt được mục tiêu mà ngân hàng đề ra như về số lượng, chất lượng huy động vốn, một phần do công tác huy động vốn chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của ngân hàng.Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông” làm luận văn tốt nghiệp của mình.Thông qua luận văn này, tác giả mong muốn góp phần nâng cao chất lượng quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông nói riêng và toàn bộ hệ thống của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín nói chung.2. Những đề tài nghiên cứu có liên quanTrong quá trình nghiên cứu luận văn, học viên có tham khảo một số Luận văn: Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ” của tác giả Nguyễn Thị Lê Hoa(2013). Nghiên cứu cho thấy thực trạng công tác huy động vốn tại ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ bao gồm các nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động vốn và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ. Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh” của tác giả Từ Thị Thu Hiền (2014). Nghiên cứuđánh giá thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Vietinbank Hà Tĩnh trong những năm gần đây, chỉ ra được những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân của việc quản lý hoạt động huy động vốn tại Vietinbank Hà Tĩnh. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Viettinbank Hà Tĩnh. Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Quản lý huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy” của tác giả Hồ Thái Sơn (2014). Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng quản lý huy động vốnvà kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy.Các nghiên cứu trên đã góp phần xây dựng các giải pháp cho nâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, chưa có một công trình nghiên cứu nào về quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông. Do đó, nghiên cứu về công tác quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.3. Mục tiêu nghiên cứu+Xác định được khung nghiên cứu huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại+Xác định được thực trạng quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông; xác định được những điểm mạnh, hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong quản lý huy động vốn của Ngân hàng trong giai đoạn 20122014.+Đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đắk Nông đến 2020.4. Phạm vi nghiên cứu+Phạm vi về đối tượng nghiên cứu: Quản lý huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh ĐắkNông.+Phạm vi về nội dung: Tập trung nghiên cứu về quản lý huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh ĐắkNông theo cách tiếp cận quy trình quản lý huy động vốn gồm: Lập kế hoạch huy động vốn, tổ chức triển khai kế hoạch, kiểm soát huy động vốn.+Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu quản lý huy động vốn tại trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh ĐắkNông+Về thời gian: Số liệu thứ cấp và sơ cấp được sử dụng để phân tích thuộc giai đoạn 20122014, các giải pháp đề xuất được sử dụng cho giai đoạn đến 2020.
Xem thêm

Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN YÊN PHONG – TỈNH BẮC NINH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN YÊN PHONG – TỈNH BẮC NINH

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, đất nước ta ngày càng phát triển, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã giành được nhiều thành tựu to lớn như tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao…Nhưng bên cạnh đó chúng ta vẫn còn những hạn chế: tình hình xã hội còn nhiều tiêu cực, quản lý về kinh tế của Nhà nước còn lỏng lẻo thiếu chặt chẽ gây thất thoát vốn, chỉ số tiêu dùng tăng nhanh… Đảng và Nhà nước đã xác định nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế của đất nước. Muốn thực hiện được điều này chúng ta cần có nguồn vốn trung – dài hạn để xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, trang bị kỹ thuật tiên tiến, đồng thời mở rộng sản xuất kinh doanh đối với các thành phần kinh tế từ đó tạo đà cho sự phát triển. Vì vậy nguồn vốn trung – dài hạn đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế nước ta hiện nay. Tuy nhiên có nguồn vốn trung – dài hạn thôi thì vẫn chưa đủ mà phải biết sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đó thì mới phát huy hết được vai trò tích cực, tránh sự thất thoát lãng phí vốn. Hay nó cách khác chỉ khi nào mở rộng gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng thì nguồn vốn trung – dài hạn mới phát huy được vai trò tích cực của mình. Nền kinh tế của nước ta còn nhiều biến động, chúng ta không thể nào dự doán được hết những rủi ro có thể xảy ra đối với các ngành nghề, lĩnh vực kể cả hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng trung – dài hạn nói riêng của toàn bộ ngành ngân hàng cũng như của NHNo&PTNT chi nhánh huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh. Qua thời gian thực tập, tìm hiểu tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh, với vốn kiến thức đã được học và được sự giúp đỡ của các cán bộ ngân hàng, nhận thấy vai trò quan trọng của tín dụng trung – dài hạn nên em đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh”. Thời gian được nghiên cứu là các năm 2009, 2010, 2011.
Xem thêm

59 Đọc thêm

Báo cáo thực tập Ngân hàng: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại OCB PGD Thanh khê Đà Nẵng

Báo cáo thực tập Ngân hàng: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại OCB PGD Thanh khê Đà Nẵng

Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 28 trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo.MỤC LỤC LỜI MỚ ĐẦU .............................................................................................................. ..1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ OCB_PGD THANH KHÊ ĐẢ NĂNG2 1.1. Sơ lược về sự hình thành và pháttriển của phòng giao dich .................................. ..2 1.2. Cơ cấu tổ chức của phòng giao dich ....................................................................... ..2 1.3. Chức năng, nhiệm vụ của phòng giao dich ............................................................ ..2 1.4. Khái quát tình hình hoạt động tại phòng giao dich ................................................ ..3 1.4 .1 Tình hình huy động Vốn ...................................................................................... ..3 Chi Tiêu ......................................................................................................................... ..5 1.4.2 Tình hình cho vay ................................................................................................. ..6 1.4.3 Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................................. ..8 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THANH KHÊ ĐẢ NẮNG GIAI ĐOẠN 2013 2015 .............................. ..10 2.1 Tình hình cho vay tiêu dùng trong cho vay chung ................................................ ..10 2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại tại phòng giao dich ............................. ..12 2.2.1 Theo mục đích Vạy ............................................................................................. ..12 2.2.2. Theo thời hạn Vạy .............................................................................................. ..14 2.2.3 Theo hìnhthức đảm bảo .................................................................................... ..17 2.2.4. Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng ......................................................... ..19 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THANH KHÊ .............................................................. ..20 3.1 Đánh giá chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại OCB ỷ PGD Thanh Khê ..... ..20 3.1.1 Kết quả đạt được ................................................................................................. ..20 3.1.2 Hạn chế , tồn tại và nguyên nhân của hạn chế, tồn tại ....................................... ..21 3.1.2.1 Hạn chế, tồn tại ................................................................................................ ..21 3.1.2.2 Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại .................................................................... ..21 3.2 Giải pháp nhằm mở rộng nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại phòng giao dich Thanh khê ............................................................................................................ ..22 3.2.1. Tăng cường huy động Vốn ................................................................................. ..22 3.2.2. Hoàn thiện và đa dạng hoá các sản phẩm cho vay tiêu dùng ............................ ..22 3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ........................................................................ ..23 3.2.4. Không ngừng đào tạo và nâng cao năng lực của đội ngũ CB CNV .................. ..23 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ OCB_PGD THANH KHÊ ĐẢ NẮNG 1.1. SƠ lược về sự hình thành và phát triển của phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Phương ĐôngỷPGD Thanh Khê được thành lập ngày 14112003. Khởi đầu từ một Chi nhánh mới thành lập với 27 cán bộ nhân viên, sau 10 năm hoạt động, PGD Thanh Khê đã trở thành một Chi nhánh Ngân hàng vững mạnh, có kết quả tăng trưởng cao về tất cả các mặt hoạt động, với quy mô tổ chức ổn định gồm 06 phòng giao dịch trực thuộc với 112 CBNV, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ khách hàng tại địa bản Đà Nẵng. Với chủ chương không ngừng phát triển hệ thống mạng lưới để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, vào ngày 05062007, ngân hàng Phương Đông PGD Thanh Khê đã khai trương phòng giao dịch Thanh Khê tại địa chỉ: 143 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. PGD Thanh Khê khai trương đánh đầu bước pháttriển cả hệ thống ngân hàng, nhằm rút ngắn khoảng cách phương thức phục vụ giữa khách hàng và ngân hàng. Với phương châm “đơn giảnnhanh chóngthuận lợikịp thời”, cùng với đội ngũ nhân viên trẻ, năng lực vững vàng nghiệp vụ, tất cả đều quyết tâm Xây dựng PGD vững mạnh và phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng trên tất cả các mặt: cho vay, bảo 1ãnh,tiến gửi tiết kiếm, tiền gửi thanh toán, cho vay trả góp, cho vay chứng từ có chiết khẩu, cho vay đầu tư sản xuất kinh doanh và các dịch vụ khác. 1.2. CƠ cấu tổ chức của phòng giao dịch BAN GIÁM ĐỐC Các bộ phận chức năng Hình 1.1. SƠ đề cơ cấu tổ chức của PGD Thanh khê Phòng KHCN Phòng KHDN 1.3. Chức năng, nhiệm vụ của phòng giao dịch 21. Chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc phòng giao dịch Người đứng phòng giao dich, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của PGD . 10. Phòng khách hàng doanh nghiệp Trực tiếp phỏng vấn khách hàng để thu thập các thông tin cần thiết. Căn cứ vào các quy trình nghiệp vụ, quy định, kinh nghiệm tiến hành thẩm định hồ sơ của khách hàng, phát hiện ra những thiếu sót không phù hỢp với yêu cầu, trên cơ Sở đó yêu cầu khách hàng bổ sung cho hoàn chỉnh, Xác định mức cho vay, mức phí thanh toán, bảo lãnh hỢp lý. c. Phòng khách hàng cá nhân Trực tiếp thực hiện tiếp thị các sản phẩm dịch vụ tín dụng tiêu dùng và các sản phẩm bán lẻ đến các tổ chức, công ty là khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng. l d. Bộ phận kế toán Thực hiện công việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tệ phát Sinh hằng ngày, lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm. e. Phòng hành chính Chức năng nhiệm vụ của phòng hành chính đó là: tiếp nhận, phát hànhvả theo dõi, 1ưu trữ Văn thư tại PGD. f. Bộ phận ngân quỹ Thực hiện nhiệm vụ giao tiền mặt trực tiếp cho khách hàng vay, gửi tiền. 1.4. Khái quát tình hình hoạt động tại phòng giao dịch 1.4 .1 Tình hình huy động vốn Theo báo cáo tổng hỢp tình hình huy động vốn của PGD được tổng hỢp ở bảng 1.1 tình hình huy động vốn tại chi nhánh có nhiều chuyển biến qua các năm, tăng cũng có mà giảm cũng có, cụ thể: Năm 2013 tình hình kinh tế có nhiều điểm biển khó lường, khủng hoảng nợ cộng với nền kinh tế thể giới diễn biến Xấu làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nhiều nước, lạm pháp tăng nhanh cộng với cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của ngân hang nhà nước, lam cho nguồn vốn dư thừa trong nền kinh tế suy giảm. Mặt khác, khi đồng tiền mất giá (lạm pháp tăng cao ), thay vì gửi tiền vào ngân hàng, người dân sẽ chuyển qua dự trữ có giá trị ổn định và ít biến động hon. Chính điều này đã ảnh hưởng đến vốn mà pgđ huy động được, cụ thể: Năm 2013 nguồn vốn huy động khác là 950.116 triệu đồng đến năm 2014 thi con số này 1ả 1.207.550 triệu đồng, tăng 257.439 triệu đồng với tốc độ tăng 28.04% so với năm 2013. Sang năm 2015, tăng 103685 triệu đồng, tăng 8.52% so với năm 2014 Sau nguồn vốn huy động khác thí tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng cao từ 2 trong nguồn vốn huy động được. Năm 2014 tăng 171.295 triệu đồng tốc độ tăng 24.84% so với năm 2013, đến năm 2015 tăng mạnh 234.356 triệu đồng so với năm 2014, và chiếm 27.24% trong tổng nguồn vốn huy động được. Tiền gửi từ các TCKT biến động trong các năm và quy mô Vẫn còn thấp trong tổng nguồn Vốn huy động được. Nhìn chung công tác huy động Vốn qua 3 năm đã có bước tăng trưởng đáng khích lệ, đảm bảo được nhu cầu vay Vốn của khách hàng.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề