TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NHÓM NGÂN HÀNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NHÓM NGÂN HÀNG":

Báo cáo thực tập Ngân hàng: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân Hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Trung Việt PGD Liên Chiểu

Báo cáo thực tập Ngân hàng: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân Hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Trung Việt PGD Liên Chiểu

Bài luận văn tiến sĩ gồm 35 trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo.MỚ ĐÂU: CHƯƠNG Ii KHÁI QUẠT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN PHƯƠNG ĐƠNG CHI NHANH TRUNG VIỆT PGD LIEN CHIỀU .................... .. 1 1.1. Sự ra đời và phát tn`ển của ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Liên Chiểu.....1 1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ phòng ban .................................................... .. 2 1.1.1.Cơcấutổchức ......................................................................................................... ..2 1.1.2. Chức năng nhiệm vụ phòng ban .............................................................................. .. 2 1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Liên Chiểu ....................................................................................................... .. 3 1.3.1. Tình hình huy động Vốn .......................................................................................... .. 3 1.3.2. Tình hình cho vay Vốn ............................................................................................. .. 6 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Liên Chiểu ........................................................................................................................... .. 9 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO AVAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÚNG CHI NHÁNH LIEN CHIỀU ............................... .. 11 2.1. Phân tích tình hình chung về cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Liên Chiểu ............................................................................................... .. 11 2.2. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Liên Chiều qua 3 năm 20132015 ............................................................................ .. 13 2.2.1. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế ............................. .. 13 2.2.2. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn theo nghành nghề ...................................... .. 15 2.2.3. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn theo mục đích ............................................ .. 15 2.2.4. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn theo hình thức đảm bảo tiền vay ............... .. 19 CHƯƠNG III: ĐÁNH GỢIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN VẠ MỘT SỐ GIAI PHÁP NHẢM MƠ RỘNG CHO VAY NGÀN HẠN TẠI NGAN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH LIÊN CHIỀU ............................................ .. 22 3.1. Đánh giất tình hình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Liên Chiêu ................................................................................................................ ..22 3.1.1.Kếtquảđạtđược ................................................................................................... ..22 3.1.2. Những mặt hạn chế ................................................................................................ ..22 3.1.3. Nguyên nhân .......................................................................................................... ..23 3.1.3.1. Nguyên nhân khách quan ................................................................................... ..23 3.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan ....................................................................................... ..23 3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao kết quạ hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Liên Chiêu ............................................................ .. 23 3.2.1. Tăng Cường Công tác huy động Vốn để tạo nguồn Vốn lớn phục vụ cho vay ........ .. 23 3.2.2. Nâng cao khả năng thu nhập và Xử lý thông tin của ngân hàng ............................ .. 24 3.2.3. Hiện đại hóa Công nghệ thông tin .......................................................................... ..24 3.2.4. Nâng cao Công tác marketing Chăm SÓC, tiếp thi và phát tIiển khách hàng .......... .. 24 3.2.5. Tăng cường Xử 1ý nợ Xấu ....................................................................................... ..25 3.2.6. Tăng Cường Công tác thu hồi nợ của khách hàng .................................................. .. 26 3.2.7. Nâng cao hoạt động cho vay. ................................................................................ ..26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH TRUNG VIỆT PGD LIÊN CHIỀU. 1.1. Lịch Sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Trung Việt PGD Liên Chiêu: Tên tiếng Việt: NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG. Tên tiếng Anh: ORIENT COMERCIAL JOINT STOCK BANK (OCB). Hội sở chính: Số 45 đường Lê Duẩn ỷ Quận 1 ý Tp. Hồ Chí Minh. Giấy phép hoạt động số OOỐWHGP ngày 13Ọ41996 do ngân hàng Nhà Nươc Việt Nam Câp. Giây Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059700 do Sở Kế hoạch và Đâu tư tp. Hồ Chí Minh Cấp. Hiện nay ngân hàng TMCP Phương Đông với mạng lưới 92 Chi nhánh và phòng giao dịch tại hầu hết các địa bản kinh tế trọng điểm trên toàn quốc hoạt động với một Sứ mệnh Chung là Xây dựng một tập thể Cán bộ nhân viên giỏi về nghiệp vụ, năng động, hiểu rõ nhu Cầu của từng đối tượng khách hàng Cá nhân và doanh nghiệp. Trên Cơ Sở ngân hàng đã và đang đưa ra các biện pháp thiết thực, tối ưu hóa các giá trị cho khách hàng và nhà đầu tư, góp phần vào sự phát triển Chung của Cộng động và Xã hội. Với các mục tiêu sẽ nổ lực phấn đấu Xây dựng ngân hàng Phương Đông trở thành ngân hàng đa năng với Cốt lõi là ngân hàng bán lẻ, đến năm 2015 là một trong top 10 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam lấy nền tảng Văn hóa của ngân hàng là kết nối sức mạnh đoàn kết để cùng hướng tới một mục tiêu Chung là sự pháttriển bền vững. Ngân hàng Phương Đông Chi nhánh Trung Việt được thành lập theo quyết định số 252003QĐHĐQT ngày 16092003. Với phương Châm kinh doanh “Đơn giản Nhanh Chóng ỷ Thuận lợi ỷ Kip thơi ỷ Tất cả vì lợi ích khách hàng”. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Chi nhánh Trung Việt đã có những bước phát triển nhanh và bền Vững, khẳng định được thương hiệu, uy tin OCB trên địa bản Đà Nẵng, một môi trường cạnh tranh khốc liệt trên lĩnh vực ngân hàng. Trước hết về mạng lưới hoạt động tư một địa điểm giao dich nhỏ với số lượng CBNV đếm trên đầu ngón tay thì nay OCB trên địa bản Đà Nẵng đã có một Chi nhánh chính ( Chi nhánh Trung Việt) và 6 PGD trải đều trên các địa bản kinh tế trọng điểm: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, . . . của tp. Đà Nẵng, Cùng với CBNV hàng trăm người. Với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết, Chi nhánh đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về phong cách phục vụ đối với khách hàng. Cùng với việc triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ có tính cạnh tranh cao (cho vay tại nhà, giải ngân tại chỗ), thuận tiện và nhanh Chóng nên mặc dù nền kinh tế có nhiều dấu hiệu khủng hoảng, lạm phát tăng cao Cùng chính sách Siết chặt tín dụng của NHTW, Chi nhánh Vẫn hoạt động khá tốt. Các lĩnh vực kinh doanh khác của Chi nhánh Trung Việt: Chuyển tiền nhanh trong nước và quốc tế, Chi trả kiều hối, mua bán ngoại tệ, thanh toán thẻ Visa MasterCar. ..cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Ngân hàng Phương Đông Chi nhánh Trung Việt đã không ngừng tăng trưởng về kết quả hoạt động kinh doanh cũng như về quy mô, đáp ứng như câu ngày càng cao của khách hàng. Ngày 24102003: Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Trung Việt thông qua quyêt địnhqcứa Hội Sở chính thành lập chi nhánh cấp 2 tại Quận Liện Chiêu. Chi nhánh Liện Chiêu chính thức đi vào hoạt động tại thời điêm này. Nhưng đến ngày 28062006 theo quyết định của ngân hàng Nhà Nước là không được tồn tại chi nhánh cấp 2 nên tất cả các chi nhánh cấp 2 hiện hành phải đổi thành chi nhánh cấp 1 nên chi nhánh cấp 2 Quận Liên Chiểu đổi thành PGD Quận Liên Chiểu với tên gọi đầy đủ 1ả: PGD ngân hàng TMCP Phương Đông Liên Chiểu. Địa chỉ: 691 Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng. Tị1: (0511) 3 736 025 Fax: (0511) 3 736 026 1.2. CƠ cấu tổ chức Và chức năng nhiệm vụ phòng ban: 1.2.1. Cơ cấu tổ chức: Sơ đề cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Liên Chiểu Chú giải: _› : Quan hệ trực tuyến 4 ỹ : Quan hệ chức năng 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ phòng ban: 0 Giám Đốc chi nhánh.
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC SƠN

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 cho đến nay vẫn để lại dư âm của nó, kinh tế thế giới đang trong giai đoạn phục hồi chậm chạp và Việt Nam là không ngoại lệ. Việt Nam chịu ảnh hưởng của kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán xuống dốc và thị trường bất động sản gần như đóng băng. Hoạt động của hệ thống ngân hàng có vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của hệ thống tài chính quốc gia, chính vì vậy đã tạo ra áp lực lên hệ thống NHTM Việt Nam là cùng với NHTW và Chính Phủ thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Suốt chặng đường lịch sử của dân tộc, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu; tín dụng ngân hàng cung cấp vốn cho nền kinh tế quốc dân, đóng góp tích cực cho việc duy trì sự tăng trưởng kinh tế; phối hợp với Nhà Nước thực hiện các chính sách tiền tệ, kiềm chế lạm phát, thắt chặt tiền tệ, duy trì sự ổn đinh của tiền Đồng và tỷ giá, góp phần cải thiện kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh; hỗ trợ hiệu quả trong việc tạo việc làm mới và thu hút lao động, góp phần tạo thêm thu nhập, giảm đói nghèo bền vững; góp phần vào sự ổn định của nền kinh tế. Hoạt động huy động vốn là nghiệp vụ cơ bản nhất cũng quan trọng nhất của các NHTM, là nhiệm vụ tiên quyết làm tiền đề cho các hoạt động kinh doanh của các NHTM. Trong tình hình cạnh tranh gay gắt hiện nay vấn đề huy động vốn lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, sẽ là lợi thế cạnh tranh, là vấn đề sống còn của kinh doanh ngân hàng. Ý thức được tầm quan trọng của vốn trong tình hình huy động vốn khó khăn như hiện nay, trong thời gian thực tập tại NHNo&PTNT Sóc Sơn, PGD Phủ Lỗ, em quyết định lựa chọn đề tài bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: “Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Sơn ”.
Xem thêm

74 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

... tài Phân tích tình hình rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Phong Điền, thành phố Cần Thơ làm đề tài tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân. .. CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ………………o……………… LÊ HỒNG PHONG MSSV: C1200189 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH PHONG ĐIỀN,... TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN PHONG ĐIỀN 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 4.1.1 Doanh số cho vay 4.1.1.1 Doanh số cho vay Ngân
Xem thêm

69 Đọc thêm

Phân tích TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETINBANK CHI NHÁNH KCN QUẾ VÕ

Phân tích TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETINBANK CHI NHÁNH KCN QUẾ VÕ

Ngân hàng thương mại là một tổ chức tài chính trung gian, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế, là chất dầu bôi trơn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục.Theo sự vận động của nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng thương mại cũng có những bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng của những năm gần đây, các NHTM càng chứng tỏ được tầm quan trọng của mình, là kênh dẫn vốn của nền kinh tế, là cầu nối để các thành phần kinh tế tiếp cận các nguồn vốn để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của các trung gian tài chính khác và những thách thức do nền kinh tế mang lại, các ngân hàng thương mại cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động, trình độ, năng lực quản lý của mình để đáp ứng những yêu cầu đó và nâng cao lợi nhuận, mạng lại sự an toàn cho ngân hàng. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục, tài liệu tham khảo, báo cáo được trình bày theo 3 chương: Phần I:KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIETINBANK CHI NHÁNH KCN QUẾ VÕ. Phần II:TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETINBANK CHI NHÁNH KCN QUẾ VÕ. Phần III:ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2015.
Xem thêm

Đọc thêm

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục, tài liệu tham khảo, báo cáo được trình bày theo 3 chương: Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh. Chương 2: Đánh giá khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh Chương 3: Đánh giá chung và đề xuất lựa chọn chuyên đề tốt nghiệp.

Đọc thêm

Tiểu luận phân tích HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUÂN đội CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

Tiểu luận phân tích HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUÂN đội CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 1 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng TMCP Quân Đội và Ngân Hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Hoàn Kiếm 1 1.1.1 Vài nét tổng quát về Ngân hàng TMCP Quân Đội 1 1.1.2 Giới thiệu tổng quát về Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Hoàn Kiếm 1 1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Hoàn Kiếm 2 1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 2 1.3 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 2 1.3.1 Giám đốc Chi nhánh 2 1.3.2 Phó giám đốc Chi nhánh 3 1.3.3 Phòng QHKH (tín dụng) 3 1.3.4 Phòng hỗ trợ QHKH 3 1.3.5 Phòng Kế toán và dịch vụ KH 4 1.3.6 Phòng tái thẩm định 4 1.3.7 Các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh 4 1.3.8 Khối văn phòng. 4 1.3.9 Nhận xét. 4 PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 5 2.1 Khái quát về ngành nghề kinh doanh của NH TMCP Quân Đội – chi nhánh Hoàn Kiếm 5 2.2 Quy trình hoạt động của NH TMCP Quân Đội – chi nhánh Hoàn Kiếm 5 2.2.1 Mô tả khái quát quy trình hoạt động của Chi nhánh 5 2.2.2 Quy trình kiểm soát chứng từ tại bộ phận Dịch vụ KH 6 2.3 Khái quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP Quân đội chi nhánh Hoàn Kiếm 8 2.3.1 Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận năm 2009 và 2010 của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm 8 2.3.2 Tình hình tài sản nguồn vốn năm 2009 và 2010 của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm 11 2.4 Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm 14 2.4.1 Chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động 14 2.4.2 Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 16 2.4.3 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 17 2.4.4 Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời 19 2.5 Một số hoạt động khác của chi nhánh 20 2.5.1 Hoạt động dịch vụ thẻ 20 2.5.2 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 21 2.6 Nguồn nhân lực 22 2.6.1 Cơ cấu nguồn nhân lực 22 2.6.2 Chế độ lương, thưởng 23 2.6.3 Các chính sách phúc lợi, đãi ngộ, đào tạo cho người lao động 23 PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 24 3.1. Môi trường kinh doanh 24 3.1.1 Thuận lợi 24 3.1.2 Khó khăn 24 3.2. Nhận xét ưu điểm và hạn chế cần khắc phục. 25 3.2.1. Ưu điểm 25 3.2.2 Hạn chế 26 3.2.3 Biện pháp khắc phục 26 3.4 Định hướng phát triển trong tương lai. 27 KẾT LUẬN
Xem thêm

Đọc thêm

TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH 2

TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH 2

Mục lục: Chương 1: Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 2 Tp.HCM 1 1.1 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Vietinbank 1.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM 1.2.1Quá trình hình thành và phát triển 1.2.2Cơ cấu tổ chức và nhân sự 1.3 Giới thiệu 1.4 Các hoạt động chính 1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành của Trụ sở chính 1.6 Hoạt động kinh doanh 1.6.1 Hoạt động quản trị rủi ro 1.6.2 Hoạt động hỗ trợ 1.7 Đánh giá chung kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến năm 2013 tại Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh 2 1.7.1 Hoạt động huy động vốn 1.7.2 Hoạt động sử dụng vốn Chương 2: Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 2 Tp.HCM 2.1 Đối tượng cho vay 2.2 Quy trình cho vay doanh nghiệp tại NHCTCN2 2.3 Phân tích tình hình cho vay đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh 2 2.3.1 Phân tích tình hình doanh số cho vay đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh 2 2.3.1.1 Doanh số cho vay 2.3.1.2 Dư nợ cho vay 2.3.2 Phân tích chất lượng dự nợ cho vay đối với doanh nghiệp tại NHCTCN2 2.4 Đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp tại NHCTCN2 2.5 Những kết quả đạt được 2.6 Những thuận lợi và khó khăn của NHCTCN2 trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp 2.6.1 Những thuận lợi trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại NHCTCN2 2.6.2 Những khó khăn trong hoạt động cho vay tại NHCTCN2 2.6.2.1 Khó khăn về nguồn thông tin 2.6.2.2 Khó khăn khi xác định mục tiêu của người đi vay và mục đích khoản vay 2.6.2.3Khó khăn khi thẩm định cho vay 2.6.2.4 Khó khăn khi thu nợ các khoản vay cảu doanh nghiệp Chương 3: Đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 2 Tp.HCM 3.1 Nguyên nhâ của những khó khăn trên 3.1.1 Nguyên nhân khách quan 3.1.2 Nguyên nhân chủ quan 3.2 Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp ở Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 2 3.2.1 Về phía doanh nghiệp 3.2.2 Về phía ngân hàng 3.2.2.1 Đa dạng hóa về loại hình tín dụng đối với doanh nghiệp 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình tín dụng
Xem thêm

59 Đọc thêm

Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định

Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định

Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định Phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tuy phước bình định
Xem thêm

Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2012 – 2014 và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2012 – 2014 và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. TỔNG QUAN VỀ NHTM VÀ BCTC CỦA NHTM 3 1.1.1. Tổng quan về NHTM 3 1.1.2. Tổng quan về Báo cáo tài chính của NHTM 5 1.2. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BCTC CỦA NHTM 6 1.2.1. Khái niệm 6 1.2.2. Mục đích của phân tích BCTC 6 1.2.3. Phương pháp phân tích 7 1.2.4. Các nguyên tắc cần đảm bảo 7 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích BCTC của NHTM 7 1.3. NỘI DUNG PHÂN TÍCH 9 1.3.1. Phân tích khái quát tài sản, nguồn vốn 9 1.3.2. Phân tích chất lượng tài sản 10 1.3.3. Phân tích khả năng sinh lời 11 1.4. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BCTC 13 1.4.1. Khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 13 1.4.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 13 1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 13 1.4.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTM dựa trên kết quả phân tích BCTC 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 15 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012 – 2014 16 2.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HN 16 2.1.1. Tình hình ngân hàng VCB chi nhánh HN giai đoạn 2012 – 2014 16 2.1.2. Tình hình kinh tế và hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014 18 2.2. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VCB CHI NHÁNH HÀ NỘI 21 2.2.1. Phân tích quy mô, xu hướng, cơ cấu ngân hàng VCB chi nhánh HN 21 2.2.2. Phân tích chất lượng thu nhập 24 2.2.3. Phân tích khả năng kiểm soát chi 26 2.2.4. Phân tích khả năng sinh lời 27 2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA VCB CHI NHÁNH HN DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BCTC CỦA VCB CHI NHÁNH HN. 28 2.3.1. Thành tựu đạt được 28 2.3.2. Các mặt tồn tại 29 2.3.3. Nguyên nhân 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 31 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VCB THÔNG QUA PHÂN TÍCH BCTC 32 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VCB CHI NHÁNH HN TRONG THỜI GIAN 2015 – 2016 32 3.1.1. Dự báo tình hình tài chính của VCB chi nhánh HN 32 3.1.2. Mục tiêu phát triển của VCB trong giai đoạn 2015 – 2016 34 3.2. KHUYẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI VCB CHI NHÁNH HN DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BCTC 35 3.2.1. Xây dựng chiến lược khinh doanh phù hợp 35 3.2.2. Giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn 37 3.2.3. Giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng 38 3.2.4. Nâng cao khả năng sinh lời, tăng thu nhập, giảm chi phí 38 3.2.6. Nâng cao năng lực hoạt động 41 3.2.7. Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro 42 3.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 44 3.3.1. Đôi với Chính phủ 44 3.3.2. Đối với NHNN 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 45 PHẦN KẾT LUẬN 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47
Xem thêm

Đọc thêm

Tình hình hoạt động kinh doanh của sở giao dịch số 2 thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH SỐ 2 THUỘC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

A . lời mở đầu Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt, nó hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm nhất của xã hội – lĩnh vực tiền tệ. Đối với tất cả các nền kinh tế trên thế giới, dù phát triển theo xu hướng nào thì ngân hàng đều giữ vai trò không thể thiếu – nó là mạch máu của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua càng khẳng định rõ vai trò của hệ thống NHTM. Do đó việc tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động của các ngân hàng là việc làm hết sức cần thiết. Là mét sinh viên được nhà trường cung cấp đầy đủ những kiến thức lý luận cơ bản về ngân hàng – tài chính, tuy nhiên để thực sự vững vàng khi bước vào hoạt động trong nền kinh tế thì chúng em cần tiếp cận nhiều hơn với thực tế để củng cố kiền thức và tích luỹ kinh nghiệm. Được sự cho phép của trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội cùng với sự giúp đỡ của sở giao dịch NH No PTNT Việt Nam thời gian qua em được tiếp cận với những hoạt động của ngân hàng. Sau hơn 4 tuần tiếp xúc thực tế em đã tìm hiểu được những vần đề cơ bản được trình bày trong báo cáo này, gồm: I Khái quát chung về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam. II Tình hình hoạt động kinh doanh của sở giao dịch. III Một số mặt đạt được, nguyên nhân và tồn tại. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2006.
Xem thêm

30 Đọc thêm

Tiểu luận phân tích HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN ĐÔNG á – CHI NHÁNH hà nội

Tiểu luận phân tích HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN ĐÔNG á – CHI NHÁNH hà nội

MỤC LỤC PHẦN 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HÀ NỘI 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1 1.1.1. Khái quát về ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Hà Nội 1 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 1 1.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban 2 1.2.1. Cơ cấu tổ chức 2 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận 2 PHẦN 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HÀ NỘI 5 2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh 5 2.1.1. Hoạt động huy động vốn 5 2.1.2. Hoạt động sử dụng vốn 5 2.1.3. Hoạt động trung gian 5 2.1.4. Hoạt động khác 5 2.2. Quy trình của hoạt động tín dụng tại ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Hà Nội 6 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Hà Nội 9 2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản 16 2.4.1. Nhóm tỷ số phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động 16 2.4.2. Nhóm tỷ số đánh giá khả năng thanh toán 17 2.4.3. Nhóm tỷ số phản ánh chất lượng tín dụng 18 2.4.4. Nhóm tỷ số phản ánh khả năng sinh lời 19 2.5. Tình hình sử dụng lao động 20 2.5.1. Cơ cấu nhân sự của ngân hàng Đông Á Hà Nội 20 2.5.2. Chính sách lương thưởng, phúc lợi, đãi ngộ, đào tạo người lao động 20 PHẦN 3. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 21 3.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh 21 3.2. Đánh giá những ưu điểm và tồn tại trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng Đông Á Hà Nội 21 3.2.1. Ưu điểm 21 3.2.2. Tồn tại 22 3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 22 3.3.1. Đa dạng hóa các hình thức cấp tín dụng 22 3.3.2. Tăng cường kiểm soát nợ và hạn chế nợ quá hạn 23 3.4. Định hướng phát triển 23
Xem thêm

Đọc thêm

TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Ngân hàng hoạt động có hiệu quả trước hết phải có một nguồn vốn dồi dào và biết sử dụng nguồn vốn thật hiệu quả nhằm tạo ra một lợi nhuận tối ưu với mức rủi ro thấp nhất. Lợi nhuận là một trong số nhiều chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường nói chung. Các Ngân hàng luôn quan tâm đến vấn đề là thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đề ra, mục tiêu kế hoạch chung của ngành và mục đích cuối cùng là đạt được lợi nhuận tối ưu với rủi ro thấp nhất. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của NHNo PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Để có thể thấy rõ được tình hình kinh doanh của Ngân hàng ta sẽ xem xét bảng số liệu sau:
Xem thêm

Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO CHI NHÁNH VANG VIENG (BCEL VVB) GIAI ĐOẠN 20122014

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO CHI NHÁNH VANG VIENG (BCEL VVB) GIAI ĐOẠN 20122014

Cùng với xu hướng mở rộng hoạt động thương mại, thị trường hối đoái đóng vai trò ngày càng quan trọng không chỉ đối với tổng thể nền kinh tế quốc dân mà còn đối với từng doanh nghiệp. Ngân hàng thương mại với chức năng là tổ chức trung gian cung cấp các dịch vụ hoàn hảo nhất, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán quốc tế đồng thời có vị trí trung tâm trong thị trường hối đoái cũng đã không ngừng phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của mình để cân bằng sự dư thừa về cung và cầu ngoại tệ trên thị trường. Một mặt để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, mặt khác tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Với sự giúp đỡ của khoa quản lý kinh doanh tại Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội và ngân hàng ngoại thương Lào chi nhánh Vang Vieng, em đã về thực tập tại ngân hàng ngoại thương Lào chi nhánh Vang Vieng. Sau thời gian đầu thực tập, em đã tìm hiểu và nắm được tình hình tổng quát chung của ngân hàng và hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp này với những nội dung sau: Kết cấu bài báo cáo gồm 3 chương: Phần 1: Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng ngoại thương Lào chi nhánh Vang Vieng (BCEL VVB) Phần 2: Thực trạng hoạt động tại ngân hàng ngoại thương Lào chi nhánh Vang Vieng (BCEL VVB) giai đoạn 20122014 Phần 3: Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng ngoại thương Lào chi nhánh Vang Vieng (BCEL VVB)
Xem thêm

Đọc thêm

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB

Năm 2006 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định và là tiền đề cho sự phát triển ngành Ngân hàng. Các ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục mở rộng thị trường và hoạt động có hiệu quả cao. Cạnh tranh giữa các ngân hàng càng trở nên gay gắt với việc các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài đẩy nhanh tiến trình cải cách, tăng năng lực tài chính, dầu tư công nghệ, đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, gia tăng các tiện ích cho khách hàng………….Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với ngành Ngân hàng nói chung và Ngân hàng trong nước nói riêng.Là một sinh viên khoa Ngân hàng Tài chính, nhận thức được vấn đề này cộng với việc đi thực tập áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế em đã chọn Ngân hàng Quốc tế VIB là nơi em sẽ học hỏi kinh nghiệm và trải nghiệm những kiến thức của mình.Khi thực tập tại đây em được quan sát thực tế cách thức làm việc, hoạt động của Ngân hàng. Sau quá trình tìm hiểu, quan sát em viết bản báo cáo tổng hợp này.Bản báo cáo giới thiệu khái quát những nét chung nhất về Ngân hàng Quốc tế từ quá trình hình thành phát triển cho đến các tình hình hoạt động cơ bản ở đây.Bài báo cáo gồm 3 phần:Phần 1 : Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế VIBPhần 2 : Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Quốc tế VIBPhần 3 : Một số nhận xét đánh giá về Ngân hàng Quốc tế VIB.Em xin cảm ơn Ngân hàng Quốc tế VIB đã cung cấp tài liệu, số liệu liên quan và lời cảm ơn đến PGS.TS Vũ Duy Hào đã hướng dẫn em hoàn thành bản báo cáo này.
Xem thêm

38 Đọc thêm

Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh sở giao dịch 3

Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh sở giao dịch 3

Ngân hàng là một trong những ngành có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế đất nước. Hệ thống ngân hàng hoạt động có hiệu quả hay không gắn liền với sự hưng thịnh của nền kinh tế, trong đó sự tăng trưởng của hoạt động tín dụng là hoạt động truyền thống và chủ yếu của ngân hàng thương mại, đem lại lợi nhuận chính cho các ngân hàng. Tuy nhiên, gắn liền với việc tạo ra lợi nhuận, thì tín dụng cũng đi kèm với rất nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro về việc cho vay. Trong những năm gần đây, khi mà nền kinh tế Việt Nam đang ở thời kỳ hậu khủng hoảng nền kinh tế thế giới, thì hoạt động kinh doanh của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tình hình nợ xấu ngày một gia tăng, cùng với các khoản nợ xấu tồn đọng trước đó, đã và đang đặt các Ngân hàng thương mại vào nguy cơ suy giảm lợi nhuận, chất lượng khoản vay giảm sút, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn và uy tín của ngân hàng. Xuất phát từ tình hình trên, kết hợp với quá trình tìm hiểu về hoạt động quản lý và xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay tại Sở Giao dịch 3 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, em quyết định lựa chọn đề tài: ”Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh sở giao dịch 3” Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và việc khắc phục hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Sở giao dịch 3 Chương 3: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế RRTD trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Sở giao dịch 3.
Xem thêm

Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CÀ MAU

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CÀ MAU

... ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH CÀ MAU 37 3.2.1 .Phân tích tình hình cho vay ngân hàng Công Thương Cà Mau 37 3.3.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN QUA NĂM... vốn ngân hàng 3.2.PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH CÀ MAU 3.2.1 .Phân tích tình hình cho vay ngân hàng Công Thương Cà Mau Trong hoạt động kinh doanh Ngân. .. Phi Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn NH TMCP Công Thương chi nhánh Cà Mau CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH
Xem thêm

71 Đọc thêm

Tiểu luận phân tích HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH của CHI NHÁNH NHNo PTNT HUYỆN TAM đảo, TỈNH VĨNH PHÚC

Tiểu luận phân tích HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH của CHI NHÁNH NHNo PTNT HUYỆN TAM đảo, TỈNH VĨNH PHÚC

MỤC LỤC PHẦN 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tam Đảo. 1 1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh. 2 1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 3 1.3.1. Giám đốc 3 1.3.3. Phòng kế toán ngân quỹ 3 1.3.4. Phòng tín dụng 3 1.3.5. Phòng hành chính 4 PHẦN 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNo PTNT HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC 5 2.1. Khái quát ngành nghề kinh doanh của chi nhánh Tam Đảo. 5 2.1.1 Huy động vốn 5 2.1.2 Cho vay 5 2.1.3. Bảo lãnh 5 2.1.4. Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế 5 2.1.5. Các dịch vụ khác 5 2.2. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh. 6 2.2.1. Mô tả quy trình hoạt động chung của chi nhánh ngân hàng 6 2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh Tam Đảo năm 2009 và năm 2010 9 2.3.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận 9 2.3.2. Tình hình huy động vốn 12 2.3.3. Tình hình sử dụng vốn 15 2.3.4. Thực trạng hoạt động khác 16 2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 17 2.4.1. Chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động 17 2.4.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 18 2.4.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 19 2.4.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời 19 2.5. Tình hình lao động tại chi nhánh. 20 2.5.1. Cơ cấu lao động 20 2.5.2. Chính sách với người lao động 21 PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 23 3.1. Môi trường kinh doanh. 23 3.1.1. Thuận lợi 23 3.1.2. Khó khăn 23 3.2. Những ưu điểm, nhược điểm của chi nhánh và biện pháp khắc phục. 23 3.2.1. Ưu điểm 23 3.2.2. Nhược điểm 24 3.2.3. Một số biện pháp khắc phục 24 3.3. Định hướng phát triển của Chi nhánh trong những năm sắp tới. 24
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ACB

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ACB

Thực tập cuối khóa có tầm quan trọng đối với sinh viên nói chung cũng như đối với sinh viên khoa Đầu tư trường đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng. Sau quãng thời gian học tập trên ghế nhà trường, đây là lúc bổ ích để chúng em mang những kiến thức đó áp dụng vào trong thực tế. Tìm hiểu tổng quan về Doanh nghiệp, nơi mà sinh viên thực tập là rất cần thiết. Vì nếu như nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng như tình hình hoạt động của doanh nghiệp thì mỗi sinh viên mới có một cái nhìn tổng thể, toàn diện. Từ đó sẽ giúp chúng ta phát hiện và phân tích những điều cần thiết để định hướng đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp phù hợp. Nhận thức được tầm quan trọng của bài báo cáo thực tập tổng hợp, dưới sự hướng dẫn của ThS. Lương Hương Giang, em đã có một khoảng thời gian tiếp xúc và làm quen với hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB. Sau khi tìm hiểu và quan sát, cùng với sự chỉ dẫn tận tình của các anh chị tại Ngân hàng Á Châu, em thấy cần nghiên cứu vấn đề: “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB”.
Xem thêm

70 Đọc thêm

TIỂU LUẬN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

TIỂU LUẬN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

MỤC LỤC 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 2 1.1.Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 3 1.2. Hoạt động của các đơn vị thành viên góp vốn và liên doanh góp vốn 7 1.3.NHNT VN với các hoạt động xã hội 9 1.4.Các mốc lịch sử và thành tựu của NHNT VN 11 2. Sở giao dịch NHNT VN 15 2.1. .Lịch sử hình thành và phát triển của SGD NHNT VN 15 2.2 Về bộ máy tổ chức của SGD NHNT VN 15 2.2.1.Nhóm hỗ trợ: 16 2.2.2. Nhóm Tín dụng: 16 2.2.3. Nhóm thanh toán : 17 2.2.4.Nhóm kinh doanh dịch vụ : 17 2.2.5 . Các phũng giao dịch (PGD) 18 2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của SGD 20 2.3.1.Đánh giá chung 20 2.3.2.hoạt động huy động vốn 20 2.3.3.Sử dụng vốn 21 2.3.4.Dịch vụ 22 2.4. Kết quả kinh doanh 24 2.5.Các hoạt động khác 24 2.6. Kế hoạch công tác năm 2008 của SGD NHNT VN 24
Xem thêm

27 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

1. Sự cần thiết của đề tài: Hoạt động tín dụng đã và đang là một trong những hoạt động kinh doanh chính đem lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thường rất nặng nề: làm tăng thêm chi phí của ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm hoặc mất đi cùng với sự thất thoát vốn vay, làm xấu đi tình hình tài chính và cuối cùng làm tổn thất đến uy tín và vị thế của ngân hàng. Rủi ro tín dụng luôn song hành với hoạt động tín dụng, không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại tối đa khi rủi ro xảy ra. Đứng trên quan điểm quản lý toàn bộ hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng, một tỷ lệ tồn thất dự kiến đối với hoạt động tín dụng phải luôn được xác định trong chiến lược hoạt động chung. Khi ngân hàng kinh doanh với một mức tổn thất thấp hơn hoặc bằng mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thì đó là thành công trong lĩnh vực quản trị rủi ro. Ngân hàng phải bằng nhiều biện pháp tác động đến hoạt động tín dụng để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng nhằm góp phần đạt tới mục tiêu hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả trong tăng trưởng. Một ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có năng lực tài chính mạnh và quản lý rủi ro trong giới hạn cho phép sẽ tạo được niềm tin của khách hàng và nâng cao được vị thế, uy tín đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Đây là điều vô cùng quan trọng giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững cũng như thực hiện thành công các hoạt động hợp tác, liên doanh liên kết trong xu thế hội nhập. Thực tiễn hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB)thời gian qua cũng cho thấy rủi ro tín dụng của toàn hệ thống chưa được kiểm soát một cách có hiệu quả và đang có xu hướng ngày một gia tăng. Chính vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra là rủi ro tín dụng phải được quản lý, kiểm soát một cách bài bản và có hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động trong phạm vi rủi ro chấp nhận được, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu quả hơn trong hoạt động tín dụng, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng và tăng thêm lợi nhuận kinh doanh của Ngân hàng, góp phần nâng cao uy tín và tạo ra lợi thế của Ngân hàng trong cạnh tranh. Đó là lý do em chọn đề tài : " Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam " Tuy nhiên do hạn chế về nghiệp vụ và trình độ có hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên báo cáo này không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.
Xem thêm

40 Đọc thêm

Cùng chủ đề