HỎI ĐÁP VỀ LUẬT TÀI CHÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HỎI ĐÁP VỀ LUẬT TÀI CHÍNH":

hỏi đáp về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

hỏi đáp về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Câu hỏi 1: Thế nào là vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính? Trong lĩnh vực hải quan có những loại vi phạm hành chính nào? Trả lời: 1. Vi phạm hành chính: Theo định nghĩa của Luật Xử lý VPHC (khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý): Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt VPHC. VPHC về hải quan là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm các quy định quản lý nhà nước về hải quan, không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt VPHC. 2. Xử phạt vi phạm hành chính: Xử phạt là việc áp dụng chế tài có tính chất trừng phạt, gây ra cho đối tượng bị xử phạt thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần, do người có thẩm quyền, nhân danh Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật. Xử phạt vi phạm hành chính là việc áp dụng xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải tội phạm theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính Theo đó, khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. 3. Những vi phạm hành chính chủ yếu trong lĩnh vực hải quan bao gồm: Vi phạm các quy định của pháp luật về thủ tục hải quan; Vi phạm các quy định của pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Vi phạm các quy định của pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là thuế); Vi phạm các quy định pháp luật khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Việc quy định hành vi và chế tài xử phạt đối với 4 loại vi phạm hành chính nêu trên được quy định trong Nghị định 1272013NĐCP ngày 15102013 và các văn bản pháp luật khác có quy định hành vi và chế tài xử phạt mà văn bản đó có xác lập thẩm quyền xử phạt cho cơ quan Hải quan. Trong từng nhóm vi phạm, Nghị định 1272013NĐCP ngày 15102013 quy định cụ thể từng hành vi vi phạm và chế tài xử phạt tương ứng bảo đảm việc xử phạt được thực hiện tuân thủ đầy đủ nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính nói chung và đặc thù trong lĩnh vực hải quan nói riêng. Những vi phạm hành chính cụ thể gồm: + Vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế; + Vi phạm quy định về khai hải quan; + Vi phạm quy định về khai thuế; + Vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng; + Vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra thuế; + Vi phạm quy định về giám sát hải quan; + Vi phạm quy định về kiểm soát hải quan; + Trốn thuế, gian lận thuế; + Vi phạm các quy định chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; + Vi phạm quy định về quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế; + Xử phạt đối với Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân liên quan.
Xem thêm

Đọc thêm

HỎI đáp tư TƯỞNG NHÂN VĂN ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỎI đáp tư TƯỞNG NHÂN VĂN ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh chỉ rõ: đạo đức cũ và đạo đức mới khác nhau nhiều. “Đạo đức cũ như đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng lên trời” . Hình ảnh đó chứng tỏ, đạo đức mới khác hẳn về chất so vớ đạo đức cũ.Đạo đức phong kiến trói buộc nhân dân lao động vào những lễ giáo hủ bại, phục vụ cho chế độ đẳng cấp, tôn ty trật tự, hết sức hà khắc của chế độ phong kiến. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bọn phong kiến ngày xưa nêu ra cần, kiệm, liêm, chính nhưng không bao giờ làm mà lại bắt nhân dân phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện, làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước, cho dân” . Vậy là, tuy có cùng khái niệm của tiêu chí đạo đức, nhưng đạo đức cách mạng khác hẳn về bản chất so với đạo đức cũ ở nội dung, ở lợi ích cho quần chúng nhân dân và được nhân dân hưởng ứng.
Xem thêm

Đọc thêm

 HỎI ĐÁP VỀ KỸ THUẬT TRỒNG CHĂMSÓC KHAI THÁC CHẾ BIẾN TRE

HỎI ĐÁP VỀ KỸ THUẬT TRỒNG CHĂMSÓC KHAI THÁC CHẾ BIẾN TRE

Nhật Bản, các nước vùng Nam và Đông Nam châu , trong đó có Việt Nam.Tre ở Việt Nam đã được sử dụng rộng rãi từ rất lâu đời trong xây dựng nhàcửa, trong giao thông ( làm cầu phà, thuyền, mảng), trong hầm mỏ thay gỗchèn, trong nông nghiệp làm nông cụ... Rất nhiều đồ dùng thông thườngtrong mỗi gia đình người Việt Nam như : giường, chiếu, bàn ghế, mành,thúng mủng, rổ rá, đến đũa ăn, tăm xỉa răng đều làm bằng tre. Hàng thủcông mỹ nghệ, nhạc cụ sản xuất từ nguyên liệu tre ngày càng nhiều và trởthành hàng hoá tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu. Măng tre là món ănphổ biến của mỗi người dân. Gần đây tre được sử dụng trong công nghiệpsản xuất giấy, chế biến ván thanh, ván ép, than hoạt tính... Việc phát triểngieo trồng, chế biến các mặt hàng tre nứa đã góp phần xoá đói, giảmnghèo, mang lại công ăn việc làm và nâng cao đời sống của người dân,đặc biệt người dân vùng nông thôn và miền núi.Với những giá trò và lợi ích nêu trên, tre đã được xác đònh là một trongnhững nhóm Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) cần được ưu tiên trong quá trìnhphát triển rừng và LSNG của Việt Nam trong thời gian tới.Để cung cấp những hiểu biết về nhóm LSNG độc đáo này tới bạn đọc, đặcbiệt để giới thiệu những kinh nghiệm về gieo trồng, khai thác, chế biến tretrúc của Trung Quốc, một nước giầu loài và có diện tích tre lớn nhất thếgiới, Dự án hỗ trợ chuyên ngành LSNG tại Việt Nam - Pha II thông quamạng lưới LSNGVN giới thiệu cuốn sách " Hỏi đáp về kỹ thuật trồng, chămsóc, khai thác, chế biến tre" do nhóm tác giả thuộc Trường Đại Học LâmNghiệp và Viện Điều tra Qui hoạch rừng cùng phối hợp biên dòch.Nội dung cuốn sách trên đã được biên dòch dựa vào 2 tài liệu: 1/. Hỏi đápvề kỹ thuật gây trồng tre và chế biến măng tre của tác giả Trần Tâm Đònh,Ido nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Phúc Kiến xuất bản năm 1999; 2/ Kỹ
Xem thêm

233 Đọc thêm

HỎI ĐÁP TẤT TẦN TẬT VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN

HỎI ĐÁP TẤT TẦN TẬT VỀ CỘNG ĐỒNG ASEAN

I.Về Hiệp hội ASEAN:1.Tên tiếng Anh đầy đủ của ASEAN là gì?a.Association of Southeast Asian Nationsb.Association of South and East Asian Nationsc.Assembly of Southeast Asian Nations d.Alliance of Southeast Asian NationsĐáp án: a. Association of Southeast Asian Nations2.ASEAN được thành lập vào thời gian nào và ở đâu? a.Tại Băng Cốc, Thái Lan, ngày 15121967b.Tại Giacácta, Inđônêxia, ngày 881967c.Tại Xinhgapo, ngày 20111967d.Tại Băng Cốc, Thái Lan, ngày 881967Đáp án: d. ASEAN thành lập tại Băngcốc, Thái Lan, ngày 8819673.Tuyên bố nào làm cơ sở cho sự ra đời của ASEAN?a.Tuyên bố Băngcốcb.Tuyên bố Giacáctac.Tuyên bố Manilad.Tuyên bố Hòa hợp ASEANĐáp án: a. Tuyên bố Băng Cốc năm 19677.Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực vào thời điểm nào? a.Ngày 21112007b.Ngày 15122008c.Ngày 31122008d.Ngày 15122007Đáp án: b. Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2008, một tháng sau khi tất cả các Quốc gia thành viên hoàn tất việc phê chuẩn Hiến chương.8.Ngày ASEAN là ngày nào?a.88b.1512c.2011d.18Đáp án: a. ASEAN quyết định lấy ngày thành lập Hiệp hội ngày 881967 là Ngày ASEAN. Ngày ASEAN được quy định trong Hiến chương ASEAN và được kỷ niệm hàng năm tại các nước ASEAN.
Xem thêm

Đọc thêm

HỎI ĐÁP VỀ THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

HỎI ĐÁP VỀ THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

ngoại bạn). Tuy nhiên, sau đó bà ngoại bạn cũng mất nên nên phần di sản mà bà đượchưởng (nếu còn sống) sẽ được chia cho các người thừa kế của bà theo Điều 676 Bộ luậtDân sự.Khi làm thủ tục khai nhận di sản do mẹ bạn để lại thì phải có sự tham gia của những ngườithừa kế của mẹ bạn và những người thừa kế của bà bạn là đúng (với tư cách là ngườihưởng thay phần di sản của bà ngoại được hưởng). Thủ tục khai nhận di sản có thể đượctiến hành theo các cách thức sau:Thứ nhất: Nếu việc phân chia di sản thừa kế không bắt buộc phải công chứng, chứng thựcthì những người thừa kế có thể lập văn bản để thỏa thuận các nội dung như: Cử ngườiquản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này,cách thức phân chia di sản…Trong trường hợp không thể liên lạc được với những người thừa kế của bà ngoại bạn thìnhững người thừa kế còn lại có thể thỏa thuận với nhau về cách thức phân chia di sảnthừa kế của mẹ bạn, có thể thỏa thuận như sau: để riêng phần di sản mà bà ngoại bạnđược hưởng theo tỷ lệ tương ứng (do hiện tại không có người đứng ra hưởng thay) và giaocho một người quản lý phần di sản đó; sau này nếu liên hệ được với những người thừa kếcủa bà ngoại thì người quản lý có trách nhiệm trao lại cho họ phần di sản mà họ đượchưởng. Đối với phần di sản còn lại của mẹ bạn thì những người thừa kế có thể phân chiatheo thỏa thuận.Thứ hai: Nếu việc phân chia di sản thừa kế bắt buộc phải công chứng, chứng thực theoquy định của pháp luật (ví dụ: di sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở…) thì khiyêu cầu công chứng tại tổ chức công chứng cần có sự tham gia của tất cả các thừa kếtheo pháp luật của mẹ bạn và người thừa kế theo pháp luật của bà ngoại bạn. Như vậy,nếu không liên lạc được với những người thừa kế theo pháp luật của bà bạn thì sẽ khôngthể thực hiện được thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản hoặc văn bản thỏa thuậnphân chia di sản theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 Luật Công chứng năm 2014.Thứ ba: Trong trường hợp không thể phân chia di sản do không có sự tham gia của ngườithừa kế của bà ngoại dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi của những người thừa kế khác hoặc
Xem thêm

3 Đọc thêm

HỎI ĐÁP 1 THÁNH LỄ BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU

HỎI ĐÁP 1 THÁNH LỄ BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU

bánh,rượu.Bạn đừng ngạc nhiên về những điểm giống nhau của thánh lễ với nghi thức VượtQua của người Do-thái : bởi trong chính một buổi cử hành lễ Vượt Qua, Chúa Kitôđã lập bí tích Thánh Thể. Thay vì chỉ chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa đã ban chobánh, rượu và mọi điều hạnh phúc, Chúa Giêsu "cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ravà nói : "Này là Mình Thầy, chịu phó nộp vì các con : các con hãy làm việc này đểtưởng nhớ đến Thầy". Cũng vậy sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói :"Chén này là Giao Ước mới trong máu Thầy ; mỗi lần các con uống, các con hãylàmviệcnàyđểtưởngnhớđếnThầy"
Xem thêm

2 Đọc thêm

hỏi và đáp tư tưởng Hồ Chí Minh

hỏi và đáp tư tưởng Hồ Chí Minh

1 MỤC LỤC Câu 1: Ti sao CNMLN n gnh bn cht TTHCM? .... 2 Câu 2: i k nào quan trng nht? Vì sao? .. 3 Câu 3: Làm rõ s i ca TTHCM là mt tt yu lch s. ........................................................... 5 Câu 4: Phân tích s sáng to cm v mi quan h gia v dân tc và v giai cp? ................................................................................................................................... 6 Câu 5:  lý lun và thc thc tin cc thng li ph. .......................................................................................... 7 Câu 6: Bng lý lun và thc tin hãy chm sau ca HCM là sáng tcc tin hành ch ng sáng to và có kh  ra và giành thng lc CMVS chính quc ............................................................................................................................................... 8 Câu 7: Vì sao phi vn dng H Chí Minh v v dân tc vào s nghii mi hin nay  c ta? ................................................................................................................................... 11 Câu 8: Phân tích s sáng to cnh nha CNXH  Vit Nam. .. 11 Câu 9: ng H Chí Minh v c lp dân tc gn lin vi ch i và vic n dc lp dân tc gn lin vi ch ã hng H Chí Minh trong s nghii mi hin nay. ..................................................................................................... 12 Câu 10: m H Chí Minh v ni dung xây dng ch i  c ta trong thi k ? ............................................................................................................ 15 Câu 11: m sáng to ca H Chí Minh v s thành lp  ...................... 16 Câu 12: Vì sao HCM khnhng là nhân t quy i thng li? .......................................................................................................................................... 18 Câu 13: ng ca giai cng tha dân t" . 20 Câu 14: Ti sao HCM cho rng:  ng quy lut tn ti và phát trin ng ta ph ng i mi chng? ........................................................................................................ 22 Câu 15:  nguyên ti làm, ph ng HCM. Anh(ch) hãy cho bit s vn dng nguyên tng và rèn luyc c nào? ....................................................................................................................... 22 Câu 16: Qua kin thng HCM v    c hc. Anh(ch) vn dng ni dung m chc tp và trong cuc sng c nào? ....... 23 Câu 17: ng H Chí Minh v vai trò ct dân tc trong s nghip cách mng Vit Nam. ................................................................................................................................ 24
Xem thêm

Đọc thêm

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.TÀI LIỆU HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
Xem thêm

Đọc thêm

Hỏi đáp môn học Lý luận chung Nhà nước và Pháp luật

Hỏi đáp môn học Lý luận chung Nhà nước và Pháp luật

Hỏi đáp môn học Lý luận chung Nhà nước và Pháp luật

Đọc thêm

Hỏi đáp về sinh dưỡng

Hỏi đáp về sinh dưỡng

1. Dạy con từ thuở bào thai, 2. Tại sao có tục xin quần áo cũ cho trẻ sơ sinh?, 3. Con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng, tại sao?, 4. Tại sao khi mới đẻ không đặt tên chính?, 5. Tại sao tuổi trong khai sinh không đúng với tuổi thực?, 6. Làm lễ yết cáo tổ tiên xin đặt tên cho con vào sổ họ như thế nào?, 7. Có mấy loại con nuôi?,

Đọc thêm

HỎI ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ GIÁO DỤC 2018

HỎI ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ GIÁO DỤC 2018

chương trình tổng thể giáo dục 2018 chương trình tổng thể giáo dục 2018 chương trình tổng thể giáo dục 2018 chương trình tổng thể giáo dục 2018 chương trình tổng thể giáo dục 2018 chương trình tổng thể giáo dục 2018

36 Đọc thêm

HỎI ĐÁP 11 DẤU THÁNH GIÁ MANG Ý NGHĨA GÌ

HỎI ĐÁP 11 DẤU THÁNH GIÁ MANG Ý NGHĨA GÌ

Hỏi đáp 11 Dấu thánh giá mang ý nghĩa gì ?Tìm hiểu Thánh Lễ"Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen". Thánh lễ bắtđầu bằng dấu thánh giá, là một trong những dấu hiệu Kitô giáo cổ xưa nhất, và làdấuhiệutuyệthảocủangườiKitôhữu.Khi làm dấu thánh giá, chúng ta nhận biết mình thuộc về Chúa Kitô, bày tỏ niềmtin của chúng ta vào Chúa Kitô đã chết trên thánh giá vì chúng ta, chúng ta nói lênlòng ước muốn đón nhận sự phong phú khôn lường của thánh giá và ước muốn liênkết đời sống chúng ta với đời sống của Chúa Kitô chết trên thánh giá. Vậy, thánhgiá quả là dấu chỉ sự cứu độ, sự cứu chuộc và sự phục sinh. Dấu thánh giá cònnhắc chúng ta về bí tích Thánh Tẩy của mình, bởi chúng ta đã được rửa tội "nhândanhChúa
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề