ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA NHO GIÁO ĐẾN VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA NHO GIÁO ĐẾN VIỆT NAM":

Phát huy một số giá trị tích cực trong đạo đức nho giáo vào việc xây dựng đạo đức cách mạng cho thanh niên việt nam hiện nay tiểu luận cao học

Phát huy một số giá trị tích cực trong đạo đức nho giáo vào việc xây dựng đạo đức cách mạng cho thanh niên việt nam hiện nay tiểu luận cao học

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Xuyên suốt lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, dù trong thời gian nào, hoàn cảnh nào thì vấn đề đạo đức luôn là vấn đề cốt lõi, trọng tâm, là cơ sở để xây dựng và phát triển con người.
Văn minh Trung Hoa là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại. Nơi[r]

Đọc thêm

TIEU LUAN NHO GIAO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN NGƯỜI VIỆT NAM

TIEU LUAN NHO GIAO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN NGƯỜI VIỆT NAM

Minh kinh và Nho học tam trường (1075), mở trường Quốc tử giám (1076) để đàotạo Nho sĩ, giới nghiên cứu Nho học ở nước ta mới ngày một ra đời và lớn mạnh.Những sự việc này trở thành cái mốc quan trọng đánh dấu một bước phát triển có ýnghĩa lịch sử đối với vai trò của Nho giáo trong đời sống v[r]

15 Đọc thêm

Tiểu luận Triết học :Ảnh hưởng của tư tưởng chính trị nho giáo trong đới sống xã hội việt nam với việc hình thành tư tưởng XHCN và hướng khắc phục

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC :ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ NHO GIÁO TRONG ĐỚI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM VỚI VIỆC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG XHCN VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

1. Lý do chọn đề tài Văn minh Trung hoa là một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất trên thế giới với hơn 4000 năm phát triển liên tục với nhiều phát minh vĩ đại trong lịch sử trên nhiều lĩnh vực khoa học. Có thể nói văn minh Trung Hoa là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại[r]

29 Đọc thêm

tieu luân : ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM (CẤP ĐỘ CÁ NHÂN) ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

TIEU LUÂN : ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM (CẤP ĐỘ CÁ NHÂN) ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

: ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM
(CẤP ĐỘ CÁ NHÂN) ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
LỜI MỞ ĐẦU

V
ăn hoá là một khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người. Văn hoá giúp phân biệt thàn[r]

32 Đọc thêm

TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ CỦA NHO GIA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI HỆ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM THỜI KỲ PHONG KIẾN

TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ CỦA NHO GIA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI HỆ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM THỜI KỲ PHONG KIẾN

1. Tính cấp thiết của đề tài
Nói đến nền văn minh cổ đại Trung Quốc thì quả là rộng lớn biết bao hệ tư tưởng xuất hiện và tồn tại mãi cho đến ngày nay. Từ thuyết âm dương ngũ hành, học thuyết của Lão Tử, Khổng Tử… Thế nhưng trong các học thuyết ấy, không ai có thể chối cãi được rằng học thuyết Nho g[r]

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN VĂN HÓA TỪ CHỨC Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN VĂN HÓA TỪ CHỨC Ở VIỆT NAM

người như thể thương thân", "Tình làng, nghĩa xóm", "Người trong một nướcphải thương nhau cùng". Do ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa truyền thống, nênvăn hóa chính trị ở nước ta lấy tiêu chí đoàn kết, thống nhất, tinh thần đùmbọc....làm quan trọng. Tuy nhiên, sự mềm dẻo, linh hoạt, thiên về cảm[r]

21 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC TRUNG, HIẾU TRONG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC TRÁCH NHIỆM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐẠO ĐỨC TRUNG, HIẾU TRONG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC TRÁCH NHIỆM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐẠO ĐỨC TRUNG, HIẾU TRONG NHO GIÁOVÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC TRÁCH NHIỆM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập, các dân tộc đều đứng trƣớc đòi hỏi tất yếu khách quan, đó là vừa phải hòa mình vào bối cảnh chung, vừa phải khẳng định[r]

165 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: CHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA MỸ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM.KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐỀ TÀI: CHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA MỸ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM.KINH TẾ QUỐC TẾ

Đề tài: chính sách chống bán phá giá của mỹ và những ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của việt nam.Với đề tài “Chính sách chống bán phá giá của Mỹ và những ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam”, nhóm 5 sẽ nghiên cứu về những chủ trương và hành động của Mỹ trong việc sử dụng công cụ CBPG với[r]

24 Đọc thêm

HỆ TƯ TƯỞNG :ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

HỆ TƯ TƯỞNG :ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Nho giáo được khởi nguồn từ Trung Quốc và du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc, được “Việt Nam hoá” trong suốt một chặng đường lịch sử, góp phần đáng kể vào việc tạo dựng nền văn hoá Việt Nam.
Nho giáo hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến kéo dài cho đến thế kỷ XIX, từng là hệ tư tưởng t[r]

23 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)

Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đời sống tinh thần của người dân Việt Nam hiện nayẢnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đời sống tinh thần của người dân Việt Nam hiện nayẢnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đời sống tinh thần của người dân Việt Nam hiện nayẢnh hưởng của đạo đức Nho giáo đố[r]

27 Đọc thêm

Ảnh hưởng của những giá trị nho giáo đối với đời sống văn hóa xã hội hàn quốc hiện đại

ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG GIÁ TRỊ NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA XÃ HỘI HÀN QUỐC HIỆN ĐẠI

... xuất Hàn Quốc làm công việc Và từ đây, biết vấn đề xã hội nảy sinh, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống văn hóa xã hội Hàn Quốc Đối với văn hóa công ty 3.1 Ảnh hưởng tích cực Những giá trị Nho giáo. .. cuối Hàn Quốc chấm dứt giá trị tồn ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội Hàn Quốc thời đại Những ảnh hưở[r]

41 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)

ẢNH HƯỞNG ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)

nhận thấy rằng, các nhà nghiên cứu nhìn chung đã có những nhận địnhđánh giá về Nho giáo và đạo đức Nho giáo ở hai mặt tích cực và tiêu cựccũng như ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần của nước ta, đặc biệt làđến đạo đức và lối sống gia đình của con người Việt Nam

27 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY TỚI VIỆC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY TỚI VIỆC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Nho giáo là một trong những hệ tư tưởng lớn trên thế giới và nó đã đi sâu vào văn hóa của nhiều nước đặc biệt là các nước thuộc khu vực Đông Á và Đông Nam Á. “Đạo” theo nho giáo là quy luật chuyển biến, tiến hóa của trời đất, muôn vật. Đối với con người, đạo là con đường đúng đắn để noi theo để xây[r]

25 Đọc thêm

PHẠM TRÙ LỄ TRONG NHO GIÁO SƠ KỲ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

PHẠM TRÙ LỄ TRONG NHO GIÁO SƠ KỲ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Lý do chọn đề tài
Nho giáo xuất hiện ở Trung Quốc cách đây khoảng 2500 năm, là hệ tư tưởng thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Với tư cách một học thuyết đạo đức, Nho giáo đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết mối quan hệ giữa con người với con người. Những phạm trù đạo đức cơ bản[r]

88 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG của NHO GIÁO đến đời SỐNG văn hóa và tư TƯỞNG NGƯỜI VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VÀ TƯ TƯỞNG NGƯỜI VIỆT NAM

Tiếp thu một học thuyết từ bên ngoài để làm lý luận hướng dẫn tư duy và hành động cho dân tộc mình là một chân lý phổ biến, là một sự thực khách quan của các thời đại, của các dân tộc.Khái quát sự ra đời và quá trình du nhập của Nho giáo từ Trung Quốc vào Việt Nam, những tư tưởng cơ bản của triết họ[r]

22 Đọc thêm

Ảnh hưởng của nho giáo tới gia đình hàn quốc hiện đại

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TỚI GIA ĐÌNH HÀN QUỐC HIỆN ĐẠI

... Nho giáo đại, Nxb Hakjin, Hàn Quốc Hwang Ui-dong (2002), Đối thoại Nho giáo đại, Nxb YeMun, Hàn Quốc 10 Ủy ban biên soạn quốc gia: Sự biến đổi sống tự mang tính Nho giáo, Nxb Du San Dong A, Hàn. .. gia đình giữ gìn xã hội Hàn Quốc có phải xa cách địa lý Những ảnh hưởng tiêu cực Nho giáo tính gia[r]

9 Đọc thêm

Luận văn 2015: Vấn đề con người trong triết học nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay

LUẬN VĂN 2015: VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

... giáo dục đào tạo người xã hội Việt Nam Chính vậy, để góp phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu ảnh hưởng vấn đề người triết học Nho giáo xã hội Việt Nam, chọn đề tài: “ Vấn đề người triết học Nho giáo. .. ĐỀ CON NGƯỜI ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM 2.1 Ảnh hưởng triết học Nho giáo người xã hội truyền thống[r]

79 Đọc thêm

Học thuyết Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam

HỌC THUYẾT NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ Ở VIỆT NAM

Trung hoa cổ đại là một trong những trung tâm văn hoá của loài người ở phương Đông. Người ta nói rằng Trung hoa có lịch sử 6000 năm phát triển liên tục, với nhiều phát minh vĩ đại trong lịch sử trên nhiều lĩnh vực khoa học. Có thể nói, văn minh Trung Hoa là một trong những cái nôi của văn minh nhân[r]

17 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG TRIẾT HỌC TRUNG HOA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆT NAM

ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG TRIẾT HỌC TRUNG HOA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆT NAM

Trung quốc được coi là cái nôi của nền văn minh nhân loại. sau nhiều biên cố thăng trầm, ngày nay tư tưởng nho giáo vẫn còn tồn tại và khẳng định sức sống mãnh liệt trong đời sống tinh thần của một bộ phận nhân dânKhai thác những giá trị đạo đức trong nho giáo là vấn đề có ý nghĩa thiết thực của đời[r]

16 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1
Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập
Câu 2:
Quá trình hình thành đạo Hồi , Ảnh hưởng của Việt Nam?
Câu 3
Những thành tựu cơ bản của văn minh Ấn Độ thời cổ trung đại:
Câu 4:
Sự hình thành và phát triển của đạo Phật thời cổ trung đại, phân tích ảnh hưởng tích cực của Đạo phật[r]

16 Đọc thêm