KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC THÚ Y

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC THÚ Y":

Điều chế 3 chất đối chiếu acid ursolic, emodin, resveratrol

ĐIỀU CHẾ 3 CHẤT ĐỐI CHIẾU ACID URSOLIC, EMODIN, RESVERATROL

Tại Việt Nam, thuốc từ dược liệu đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường và chiếm một vị trí rất quan trọng trong việc phòng và chữa bệnh của nhân dân. Việc phát triển và nâng cao chất lượng thuốc từ dược liệu là một việc làm hết sức cần thiết. Để đảm bảo được chất lượng thuốc phục vụ nhu cầu chữa bệnh của nhân dân, vấn đề tăng cường công tác quản lý chất lượng được đặt ra một cách cấp thiết. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các chất chuẩn dùng trong kiểm nghiệm chất lượng thuốc từ dược liệu còn phụ thuộc nguồn nhập ngoại. Đây là vấn đề đặt ra cho các nhà nghiên cứu dược liệu trong nước phải làm thế nào để có thể chiết tách và tinh chế được đủ lượng chất chuẩn cần thiết phục vụ cho công tác kiểm nghiệm thuốc. Hiện nay, trong Dược điển Việt nam IV 3 có 76 chất đối chiếu (chỉ điểm), Dược điển Trung Quốc 2005 18 cũng có qui định 271 chất chuẩn và chất đối chiếu được dùng để định tính và định lượng cho các chuyên luận về dược liệu, chủ yếu dùng cho định lượng. Viện Dược liệu có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng một số dược liệu trên thị trường, vì vậy luôn có nhu cầu nhiều về chất đối chiếu. Trước tình hình đó, chúng tôi đề xuất chiết tách một số hoạt chất có trong nhiều dược liệu hoặc có tần suất sử dụng lớn làm chất đối chiếu trong tiêu chuẩn hóa và kiểm tra chất lượng dược liệu (có trong danh mục chất đối chiếu Dược điển Việt nam IV hoặc Dược điển Trung Quốc 2005). Ba chất gồm có: Acid ursolic từ dược liệu lá hồng (Diospyros kaki, Ebenaceae), Emodin từ Hà thủ ô đỏ (Fallopia multiflora, Polygonaceae), Resveratrol từ vỏ quả nho (Vitis spp., Vitaceae).
Xem thêm

29 Đọc thêm

ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2015

ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2015

Đặt vấn đề: Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp tăng mạnh cung cấp nguồn hàng phong phú và thường xuyên cho thị trường trong nước, giúp cho người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận thực phẩm đa dạng, nhiều và rẻ. Thành công vượt bậc trong ngành nông nghiệp không chỉ giúp Việt Nam tăng GDP trên 8% mà còn giúp giảm đói nghèo. Việc gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã tạo cơ hội cho Việt Nam phát triển thị trường các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như cà phê, hạt điều, rau, chè, trái cây nhiệt đới… Bên cạnh các thành tựu đã đạt được, các yếu kém trong thực hành sản xuất kinh doanh (kỹ thuật sản xuất vẫn còn tập trung chủ yếu vào số lượng hơn là chất lượng sản phẩm; việc áp dụng các qui phạm thực hành nông nghiệp tốt (GAP, GAHP), thực hành sản xuất tốt (GMP), hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) trong quá trình sản xuất kinh doanh từ trang trại tới bàn ăn còn rất hạn chế…); các hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra trong quá trình sản xuất kinh doanh do các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương chưa được duy trì thường xuyên, bài bản đã dẫn đến tỷ lệ các sản phẩm nông sản, thủy sản chưa đảm bảo an toàn thực phẩm còn cao, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, bức xúc trong xã hội và cản trở xuất khẩu và giảm năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng nêu trên là năng lực quản lý của hệ thống các cơ quan trong Ngành Nông nghiệp tham gia thực thi quản lý nhà nước chuyên ngành về chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y… (gọi chung là vật tư nông nghiệp) và an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản còn nhiều tồn tại, bất cập. Chính vì vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) giao Cục Quản l‎ý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Quản lý chất lượng NLTS) chủ trì phối hợp với các Cục, Vụ liên quan xây dựng và tổ chức triển khai đề án “Tăng cường năng lực quản l‎ý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản”.
Xem thêm

28 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẾ XÍ NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẾ XÍ NGHIỆP

Nguyên liệu dùng làm thuốc Bao bì Các dạng bán thành phẩm Thành phẩm Thành phẩm bị trả về Trong quá trình sản xuất Trong quá trình bảo quản Trong quá trình lưu thông, phân phối Trong quá trường hợp thanh tra và kiểm tra chất lượng thuốc trên thị trường

25 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG CHO SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG CHO SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Pháp luật về đảm bảo an toàn, chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa Bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với người tiêu dùng, người sản xuất và nhà nước. Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nhà nước thông qua ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các công cụ quản lý khac và kiểm tra việc thực hiện các quy định này để đảm bảo an toàn, chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa được đưa ra thị trường tiêu thụ. 1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa Theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 thì chất lượng sản phẩm, hàng hóa là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Qua định nghĩa này chúng ta hiểu một cách đơn thuần, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chỉ là các yêu cầu về an toàn mà sản phẩm hàng hóa phải đáp ứng. 2. Các văn bản pháp quy về chất lượng sản phẩm, hàng hóa Trước đây, chúng ta mới chỉ có Pháp lệnh Chât lượng hàng hóa năm 1990( sửa đổi năm 1999) và cùng nhiều các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Đến năm 2007, Quốc hội đã thông qua đạo luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực từ ngày 01072008. Cùng với đạo luật này là hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành để áp dụng luật này vào thực tế: Nghị định số 1322008NĐCP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 672009NĐCP của Chính phủ Sửa đổi một số của Nghị định số 1272007NĐCP và Nghị định số 1322008NĐCP, và nhiều thông tư của các Bộ hướng dẫn về những vấn đề cụ thể khác. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là văn bản pháp quy chủ đạo, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực liên quan tới chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đây là đạo luật đầu tiên quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. Luật này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa hay có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam( Điều 2, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa). 3. Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo pháp luật hiện hành Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm thực thi các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải đảm bảo minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử xuất xứ hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. a, Chính sách của nhà nước về hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa Nhà nước có chính sách: khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm, hàng hóa và công tác xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm, hàng hóa và công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; xây dựng chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; đầu tư, phát triển hệ thống thử nghiệm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. b, Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bộ Khoa học và Công nghệ với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngoài ra, theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa còn quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các Bộ khác. Các Bộ có trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm trong sản xuất,,,Cụ thể là: Bộ Y tế chịu trách nhiệm đối với thực phẩm, dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất thuốc và thuốc cho người, hóa chất gia dụng, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, trang thiết bị y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đối với cây trồng vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công trình, đê điều; Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm đối với phương tiện giao thông vận tải, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công vận tải chuyên dùng, phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển, công trình hạ tầng giao thông; Bộ Công thương chịu trách nhiệm đối với thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị phương tiện thăm dò, khai thác trên biển; Bộ xây dung chịu trách nhiệm các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm đối với phương tiện, trang thiết bị quân sự, vũ khí đạn dược, khí tài, sản phẩm phục vụ quốc phòng, công trình quốc phòng; Bộ Công an chịu trách nhiệm đối với thiết bị phòng cháy, chữa cháy; trang thiết bị kỹ thuật, đạn dược, khí tài, công cụ hỗ trợ, trừ phương tiện, trang thiết bị quân sự, vũ khí đan dược, khí tài, sản phẩm phục vụ quốc phòng, công trình quốc phòng. c, Thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa c1, Thanh tra Thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là thanh tra chuyên ngành, có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện pháp luật của tổ chức, cá nhân, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đối tượng của thanh tra chuyên ngành về chất lượng, sản phẩm, hàng hóa là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng, tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. c2, Kiểm tra Cơ quan kiểm tra chất lượng, sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi được phân công và hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng thuộc phạm vi được phân công. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi của địa phương theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Bộ quản lý, lĩnh vực có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan khác có liên quan trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 4. Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa a, Thực trạng quản lý nhà nước Hiện nay trên thị trường, xuất hiện nhiều mặt hàng, sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng kém những vẫn được lưu hành trên thị trường.Đó là do còn nhiều tồn tại trong quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Cụ thể là: Thứ nhất, sự quản lí tắc trách của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực về tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm hàng hóa; Thứ hai, tồn tại sự chồng chéo, khó quy trách nhiệm, giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, Hiện nay, hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng, thực thi chính sách pháp luật nhằm thiết lập, trật tự kỷ cương, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng do nhiều cơ quan đảm nhận. Một chế tài xử lý vi phạm có thể lại do nhiều cơ quan cùng đảm nhiệm, nhiều khi dẫn đến tình trạng chồng chéo về trách nhiệm mà khi xảy ra vi phạm thì người tiêu dùng vẫn không được bảo vệ một cách an toàn. Thứ ba, các quy định về kiểm tra, quản lý chất lượng hàng hóa còn nhiều thiếu sót và buông lỏng trách nhiệm quản lý từ phía các cơ quan chức năng, cụ thể như: thiếu trách liện trong quản lý cấp phép lại bỏ lỏng khâu thanh tra, kiểm tra. Thứ tư, lực lượng thực thi công vụ còn thiếu các phương tiện và công cụ kiểm tra, quản lý do nguồn kinh phí còn hạn hẹp. Thứ năm, chế tài xử phạt còn quá yếu và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn quá lỏng lẻo. Số tiền xử phạt quá ít, và không có sức răn đe. b,Biện pháp nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước Nhằm khắc phục tình trạng trên cần phải: Tổ chức lại phương thức quản lý, tránh sự chồng chéo; Tăng cường quyền hạn cho các cơ quan chuyên ngành để có thể chủ động trong hoạt động của mình; Tăng cường sự giám sát chặt chẽ, chế tài đủ mạnh để có sức răn đe; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để họ hiểu và thực hiện đúng theo luật. KẾT LUẬN Qua những phân tích trên đây, chúng ta thấy được còn nhiều hạn chế trong quản lí nhà nước về vấn đề tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nhà nước cần phải tăng cường công tác quản lí của mình để sao cho giảm bớt được những vấn nạn về hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, không có nguồn gốc… để đảm bảo được quyền cũng như lợi ích của người tiêu dùng.
Xem thêm

7 Đọc thêm

HACCP TÔM NUÔI VÀ MỰC ỐNG XIÊN QUE ĐÔNG LẠNH

HACCP TÔM NUÔI VÀ MỰC ỐNG XIÊN QUE ĐÔNG LẠNH

Cách thức bảo quản, vận chuyển và tiếp nhận nguyên liệu Đối với tôm nuôi: Tôm nuôi nguyên liệu được bảo quản bằng nước đá lạnh trong thùng cách nhiệt, ở nhiệt độ  4oC và vận chuyển về công ty bằng xe chuyên dùng. Tại công ty, nguyên liệu được kiểm tra chất lượng trước khi tiếp nhận. Chỉ nhận nguyên liệu đạt các yêu cầu chất lượng. Yêu cầu chất lượng nguyên liệu: Không nhiễm hóa chất kháng sinh cấm, không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, không có hóa chất bảo quản, không bị chích tạp chất, không nhiễm bệnh; Kháng sinh hạn chế sử dụng và kim loại nặng trong giới hạn cho phép; màu, mùi, cơ thịt săn chắc tự nhiên. Nguyên liệu khi tiếp nhận được rửa qua 03 thùng nước sạch, nhiệt độ nước rửa 6oC, để loại bỏ tạp chất, vi sinh vật. Đối với mực ống: Nguyên liệu được chủ ghe thu mua bảo quản trong mực kết nhựa, mỗi kết 10 15 kg, được đậy bằng tấm PE mỏng và phủ nước đá xay ở phía trên, nhiệt độ bảo quản ≤ 4oC và vận chuyển về công ty bằng xe chuyên dùng. Tại công ty, nguyên liệu được kiểm tra về chủng loại, nguồn gốc, điều kiện bảo quản, chất lượng cảm quan, hóa chất bảo quản,. Chỉ nhận nguyên liệu có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu. Nguyên liệu khi tiếp nhận được rửa qua 03 thùng nước sạch, nhiệt độ nước rửa 6oC, để loại bỏ tạp chất, vi sinh vật.
Xem thêm

17 Đọc thêm

Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010

PHÂN TÍCH VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THUỐC TẠI TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM QUẢNG NINH NĂM 2010

Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010
Xem thêm

80 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP HOẠT ĐỘNG TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN QUẬN 11

BÁO CÁO THỰC TẬP HOẠT ĐỘNG TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN QUẬN 11

nóng ẩm kịp thời.Kho thuốc phải có nhiệt kế ẩm kế và ghi chép số liệu hằng ngày.• Nhiệt độ dưới 25oC• Độ ẩm dưới 70%Áp dụng phương pháp thông hơi thoáng gió bằng máy hút ẩm máyđiều hòa.Tránh tác động của ánh sáng, kho chứa thuốc phải dùng màu đenhoặc đóng dán cửa để ngăn cản ánh sáng trực tiếp.Thuốc, hóa chất, dụng cụ phải được kiểm soát, kiểm nghiệm khinhập xuất định kỳ phải kiểm tra chất lượng và theo đúng hạn dùng.Kho thuốc phải sạch sẽ không để có sâu bọ, mối mọt, chuột. Nếu cóphải tìm cách tiêu diệt.Nên có nơi để xử lý hàng kém chất lượng.Cấm mang thức ăn vào kho.Có chề độ vệ sinh khu vực kho, nơi làm việc.Thuốc, hóa chất, y cụ phải có bao bì đóng gói sạch sẽ và thuận tiệncho việc di chuyển (bao bì đóng gói cho thuốc độc phải đúng quyđịnh).Không dùng bao bì đóng gói của loại thuốc này cho loại thuốc khácnhất là thuốc có tính tương kỵ và độc.Thuốc, hóa chất phải có nhan đúng quy định, quy chế, thuốc cầnhướng dẫn bảo quản phải có thêm tờ hướng dẫn kèm theo.Thuốc kém, mất phẩm chất phải để riêng có bản ghi hàng kém, mấtphẩm chất chờ xử lý (xử lý theo kết quả kiểm nghiệm phân loại chấtlượng, khi xử lý phải lập hội đồng xử lý đúng quy định)4.2. Nguyên tắc bảo quản cụ thể: Đối với thuốc hóa chất thường:- Bảo quản theo đúng quy định, yêu cầu và tính chất riêng của từng
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH LAO

BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH LAO

chúng có khả năng lây truyền sang người và tỷ lệ tử vong rất cao, bệnhchưa có thuốc chủng ngừa cho người, chưa có thuốc đặc trò đây là mộtbệnh rất nguy hiểm chúng ta phải đặc biệt chú ý và phải có cách phòngchống tích cực.Để phòng chống bệnh cúm A H 5N1 chúng ta nên thực hiện cácbiện pháp sau :1/.Khi nuôi gia cầm phải có chuồng trại2/.Chuồng nuôi phải xa nhà, xa khu đông dân cư ,tuyến dân cư.3/.Khi nuôi gia cầm phải tiêm ngừa cho gia cầm theo đúng lòch quiđònh của cơ quan thú y .4/.khi thấy tình trạng có gia cầm ốm hoặc chết hàng loạt phải báongay cho cơ quan thú y, hoặc chính quyền đòa phương.5/.Không được tiếp xúc trực tiếp với gia cầm ốm hoặc chết.6/.Không được vứt xác gia cầm chết xuồng sông hoặc vức bừa bãivì làm thế sẽ làm cho mầm bệnh lây lan ra xung quanh.7/.Không được dùng thòt gia cầm để chế biến thức ăn khi không rỏnguồn gốc.8/.khi giết thòt gia cầm phải mang dụng cụ bảo hộ : khẩu trang,găng tay, . . .Rất mong bà con thực hiện đúng theo hướng dẫn trên vì sức khỏe bảnthân, gia đình và xã hội.Trân trọng kính chào !THƠNG QUATRUNG TÂM Y TẾTRƯỞNG TRẠMBS LÊ VĂN TÁM7
Xem thêm

12 Đọc thêm

Quyết định số 462007 Bộ Y Tế Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

QUYẾT ĐỊNH SỐ 462007 BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TỐI ĐA Ô NHIỄM SINH HỌC VÀ HÓA HỌC TRONG THỰC PHẨM

PHẦN 1 Quy định chungPHẦN 2 Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm PHẦN 3 Giới hạn tối đa độc tố vi nấm trong thực phẩmPHẦN 4 Quy định vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩmPHẦN 5 Giới hạn tối đa kim loại trong thực phẩmPHẦN 6 Giới hạn vi sinh vật trong thực phẩmPHẦN 7 Danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩmPHẦN 8 Giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
Xem thêm

415 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CƠ BẢN

BÀI GIẢNG MÔN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CƠ BẢN

Nông nghiệp và nông thôn VN cần tiếp tục được hỗ trợ hơnnữa để tiếp tục phát triển. Các tác động vào nông nghiệp nông thôn không chỉ nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo màhướng đế mục tiêu giúp cho nông dân làm làm giàu.2. Đối tượng nghiên cứuMôn học Tổ chức và Quản lý Cơ bản cung cấp chosinh viên kiến thức cơn bản về: Quản lý Nhà nước về Nông nghiệp và phát triểnnông thôn;Các loại hình tổ chức nông trại;Kiến thức cơ bản về quản trị nông trại: Những vấnđề về tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất kinhdoanh trong nông trại nhằm đạt hiệu quả trong hoạtđộng sản xuất kinh doanh;Các vấn đề cơ bản bao gồm: hoạch định, kiểm tra,giám sát, đánh giá, điều khiển quá trình sản xuất,điều chỉnh và thúc đẩy quá trình sản xuất.
Xem thêm

Đọc thêm

bài tiểu luận chăn nuôi lợn

BÀI TIỂU LUẬN CHĂN NUÔI LỢN

I.Vai trò, hiệu quả của SEW. SEW là biện pháp cái sữa sớm cho lợn con nghĩa là lợn con được cai sữa sớm và chuyển chúng sang khu chuồng riêng tách khỏi khu nuôi lợn giống, lợn nái chửa và lợn nái đẻ mà không cần cho uống nhiều thuốc. Về cơ bản, SEW cũng giống MMEW, nhưng khác là không dùng nhiều thuốc cho lợn nái và lợn con. 1.1 Vai trò của SEW: Giảm bệnh tật cho lợn con, giảm chi phí thuốc thú y và nâng cao hiệu quả chăn nuôi Tăng trọng trung bìnhngày đạt 0,86 kg FCR 2,66 kg Lượng TA ăn vàongày 2,27 kg Số ngày nuôi từ SS – xuất chuồng 140 ngày Tỷ lệ chết 2% II. Thực trạng trong chăn nuôi lợn tại Việt Nam: Hiện nay chúng ta có 3,8 triệu lợn nái mỗi năm sản xuất 26 triệu lợn thịt, tương đương 2,2 triệu tấn thịt lợn. Trong đó 50% số lợn được sản xuất từ quy mô nhỏ hộ gia đình chăn nuôi theo phương thức tận dụng, 40% từ quy mô trung bình thâm canh hoặc bán thâm canh và chỉ có 10% từ quy mô trang trại theo phương thức công nghiệp. Hệ thống chăn nuôi lợn trong thực tiễn nước ta cũng tồn tại 3 hình thức chăn nuôi lợn khác nhau bao gồm: Chăn nuôi lợn nái sinh sản để bán lợn con cai sữa, chăn nuôi lợn thịt không tự túc con giống và chăn nuôi lợn thịt tự túc con giống. Hình thức chăn nuôi thứ nhất và thứ ba thường chuyển dịch lẫn nhau. Vì trong trường hợp không bán được lợn con cai sữa, người chăn nuôi phải tiếp tục nuôi cho đến ngày xuất chuồng. Hình thức chăn nuôi thứ 2 có ưu thế là có thể dự báo thị trường và chủ động về thời gian đầu vào, có thể bỏ trống chuồng khi không thuận lợi, không bị rủi ro cho chi phí nuôi heo nái, tuy nhiên khó khăn là không chủ động nguồn con giống. Môi trường chăn nuôi ô nhiễm: đây cũng là thực trạng của tất cả các trang trại lớn hay nhỏ ở Việt Nam, thực trạng này cũng đang được giải quyết nhưng chưa triệt để do công nghệ xử lý chất thải còn hạn chế, chưa cao. Người chăn nuôi còn chưa hiểu rõ vai trò của vệ sinh an toàn sinh học trong chăn nuôi. Chính vì vậy mà trong chăn nuôi người dân hay bị tổn thất do tình hình diễn ra rất phức tạp như hiện nay. Giá thành sản phẩm cao do chi phí thức ăn nhiều, chi phí bảo vệ sức khỏe đàn lợn cao: Chăn nuôi quy mô nhỏ hộ gia đình theo phương thức tận dụng vẫn còn tồn tại và ít chịu tác động rủi ro của đầu vào, tuy nhiên khả năng tham gia thị trường của sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực này sẽ giảm mạnh do lợi nhuận của thương lái (chi phí thu gom, vận chuyển, kiểm dịch và chất lượng). Thị trường tiêu thụ sản phẩm từ hộ chăn nuôi nhỏ chủ yếu là tại chỗ thông qua hệ thống chợ nông thôn. Mỗi khi kinh tế nông thôn chưa phát triển, thì chăn nuôi nhỏ vẫn là nguồn cung cấp thực phẩm chính. Gia nhập WTO sẽ tạo cơ hội lớn về việc làm, thu hút một lượng lớn lao động khỏi khu vực nông thôn sẽ làm giảm đáng kể lượng thực phẩm tiêu thụ tại chợ nông thôn, đồng thời cũng giảm số hộ chăn nuôi theo phương thức tận dụng do giảm cơ học về dân số. Tuy nhiên nếu quá trình công nghiệp hoá và thu hút lao động nông thôn chậm so với chuyển dịch cơ cấu thì đây lại là yếu tố bất lợi trong kinh tế nông thôn. Trong đó chúng ta đang gặp phải 2 yếu tố bất lợi chính là giá cả và vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là dịch bệnh lở mồm long móng và hoóc môn kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi. Để giữ vững thị trường, tạo đà cho quá trình chuyển dịch sang nền chăn nuôi công nghiệp bền vững cần phải có sự nỗ lực mạnh mẽ của tất cả các nhà chăn nuôi heo và cơ quan quản lý Nhà nước. Tuy nhiên cần thấy rằng việc gia nhập WTO không có nghĩa là bất kỳ ai, nhập khẩu với số lượng bao nhiêu và bán với bất kỳ giá nào cũng được Sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam có giá thành cao không có sức cạnh tranh với các mặt hang nước ngoài do chi phí thức ăn cao, chi phí thuốc thú y trong chăn nuôi là rất lớn. Nguồn thức ăn chăn nuôi trong nước chủ yếu phụ thuộc vào nước ngoài, các công ty nước ngoài chi phối rất nhiều đến thị trường cám và thị trường thuốc thú y mặc du nước ta là nước nông nghiệp. Đây là một trong những hạn chế của nền nông nghiệp Việt Nam, chúng ta chủ yếu xuất khẩu các nông sản thô không có công nghệ để chế biết, sau đó ta lại đi nhập nguyên liệu ở nước ngoài với giá rất cao, diều này là chi phí trong nông nghiệp tăng lên đáng kể, làm giảm lãi suất của nhà chăn nuôi dii rất nhiều.
Xem thêm

5 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

nguyện tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên môn ở mức độ cao hơnnhững yêu cầu pháp lý tối thiểu [11].1.2.2. Nguyên tắc GPPThực hành tốt nhà thuốc phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc sau[11]: Đặt lợi ích của người bệnh và sức khoẻ của cộng đồng lên trên hết.7 Cung cấp thuốc đảm bảo chất lượng kèm theo thông tin về thuốc, tưvấn thích hợp cho người sử dụng và theo dõi việc sử dụng thuốc của họ. Tham gia vào hoạt động tự điều trị, bao gồm cung cấp thuốc và tư vấndùng thuốc, tự điều trị triệu chứng của các bệnh đơn giản. Góp phần đẩy mạnh việc kê đơn phù hợp, kinh tế và việc sử dụngthuốc an toàn, hợp lý, có hiệu quả.1.2.3. Các tiêu chuẩn GPPNhân sự: Người phụ trách chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghềtheo quy định, nguồn nhân lực phải đáp ứng quy mô hoạt động, nhân viên bánhàng phải có bằng cấp chuyên môn về dược.Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở bán lẻ thuốc Xây dựng và thiết kế: Địa điểm cố định, riêng biệt; bố trí ở nơi caoráo, xây dựng chắc chắn. Diện tích: Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh nhưng tối thiểu là10m2, phải có khu vực để trưng bày, bảo quản thuốc và khu vực để người muathuốc tiếp xúc và trao đổi thông tin. Ngoài ra, phải bố trí thêm khu vực ra lẻ,khu vực rửa tay, khu vực tư vấn, khu vực ngồi chờ… Mỹ phẩm, thực phẩmchức năng, dụng cụ y tế phải để khu vực riêng không lẫn với thuốc. Thiết bị bảo quản thuốc: Có đủ thiết bị để bảo quản thuốc (tủ, quầy,giá kệ, nhiệt kế, ẩm kế, máy điều hòa, hệ thống chiếu sáng, quạt thông gió…)và dụng cụ, bao bì ra lẻ thuốc phù hợp với điều kiện bảo quản thuốc, nhãn ra
Xem thêm

117 Đọc thêm

kiểm tra và chăn sóc gia súc trước, trong và sau giết mổ

KIỂM TRA VÀ CHĂN SÓC GIA SÚC TRƯỚC, TRONG VÀ SAU GIẾT MỔ

KIỂM TRA VÀ CHĂM SÓC GIA SÚC, GIA CẦM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU GIẾT MỔ ĐỂ ĐẢM BẢO YÊU CẦU VỆ SINH THÚ Y

18 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH bào CHẾ CÔNG NGHIỆP dược 1 2015

GIÁO TRÌNH bào CHẾ CÔNG NGHIỆP dược 1 2015

BÀI 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ BÀO CHẾ HỌC MỤC TIÊU 1. Trình bày mục tiêu và nội dung nghiên cứu của môn bào chế. 2. Trình bày được các khái niệm cơ bản hay dùng trong bào chế: dạng thuốc, dược chất, tá dược, thành phẩm, biệt dược, thuốc gốc. 3. Trình bày được cách phân loại các dạng thuốc. 4. Trình bày những nét sơ lược lịch sử phát triển ngành bào chế. NỘI DUNG 1. Đại cương về bào chế học 1.1. Định nghĩa Bào chế học là môn khoa học chuyên nghiên cứu cơ sở lý luận và kỹ thuật thực hành về pha chế, sản xuất, kiểm tra chất lượng, đóng gói, bảo quản các dạng thuốc và các chế phẩm bào chế. 1.2. Mục tiêu của môn bào chế  Nghiên cứu dạng bào chế phù hợp với mỗi dược chất cho việc điều trị bệnh  Nghiên cứu kỹ thuật bào chế các dạng thuốc bảo đảm tính hiệu nghiệm, tính không độc hại, và độ ổn định của thuốc.  Xây dựng ngành bào chế học Việt Nam khoa học, hiện đại, dựa trên thành tựu y dược học thế giới và vốn dược học cổ truyền dân tộc. 1.3. Nội dung nghiên cứu của môn bào chế Mỗi một dược chất ít khi dùng một mình mà thường kèm theo những chất phụ (tá dược) vì vậy nghiên cứu kỹ thuật điều chế thuốc gồm:  Xây dựng công thức: Dược chất và tá dược (Lượng dược chất, tá dược, tỷ lệ).  Xây dựng qui trình bào chế các dạng thuốc: thuốc mỡ, thuốc tiêm, thuốc viên.v.v  Nghiên cứu kiểm tra chất lượng các chế phẩm của các dạng thuốc.  Nghiên cứu bao bì đóng gói và bảo quản các dạng thuốc.  Sử dụng và đổi mới trang thiết bị phục vụ chế biến, bào chế, v.v… 1.4. Vị trí của môn bào chế Bào chế là môn học kỹ thuật, ứng dụng thành tựu của nhiều môn học cơ bản, cơ sở và nghiệp vụ của ngành. Thí dụ: Toán tối ưu được ứng dụng để thiết kế công thức và quy trình kỹ thuật cho dạng bào chế.
Xem thêm

Đọc thêm

bài giảng thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi thú y p1 - đại học nông nghiệp hà nội

bài giảng thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi thú y p1 - đại học nông nghiệp hà nội

bài giảng thiết kế thì nghiệm, bản quyền thuộc thầy Đỗ Đức LựcTrong khoá học Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y sẽ ñề cập ñến 4 nộidung chính sau ñây:Tóm tắt và mô tả số liệuƯớc lượng và Kiểm ñịnh giả thuyếtCác nguyên tắc cơ bản và một số mô hình thiết kế thí nghiệm thường gặp trongchăn nuôi và thú y.Tương quan và hồi quy.Khoá học sẽ cung cấp cho sinh viên chuyên ngành chăn nuôi thú y nắm ñược cách phântích số liệu, các nguyên tắc bố trí một thí nghiệm và rút ra những kết luận từ việc phântích số liệu.Tổng số thời lượng của khoá học là 2 ñơn vị học trình (30 tiết), trong ñó phần lý thuyết20 tiết và thực hành 10 tiết. Các bài thực hành ñược thực hiện tại Phòng máy tính KhoaChăn nuôi Thú y (Phòng 218, tầng 2).Trong suốt khoá học sẽ có 5 bài kiểm tra; ñiểm số của mỗi bài kiểm tra ñược nhân vớihệ số 0,1 nhưng chỉ lấy 4 bài có ñiểm số cao nhất ñể tính vào ñiểm cuối kỳ. Kết thúckhoá học sẽ có một bài thi cuối kỳ; ñiểm số của bài thi ñược nhân với hệ số 0,6. ðiểmñánh giá của môn học chính là tổng số ñiểm của 4 bài kiểm tra và bài thi cuối kỳ sau khiñã nhân với các hệ số tương ứng. Học viên ñược sử dụng tài liệu trong quá trình làm bàikiểm tra hoặc bài thi
Xem thêm

Đọc thêm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC GIA CẦM QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y

55 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HƯNG YÊN

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HƯNG YÊN

Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010 Phân tích hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010
Xem thêm

61 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DƯỢC TẠI CÁC HIỆU THUỐC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DƯỢC TẠI CÁC HIỆU THUỐC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc nhà nước trên địa bàn hà nội
Xem thêm

64 Đọc thêm

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DƯỢC TẠI CÁC HIỆU THUỐC QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DƯỢC TẠI CÁC HIỆU THUỐC QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại các hiệu thuốc quốc doanh trên địa bàn hà nội
Xem thêm

54 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU BẢO CHẾ THUỐC TIÊM HỖN DỊCH CEFTIOFUR HYDROCLORID DÙNG TRONG THÚ Y

NGHIÊN CỨU BẢO CHẾ THUỐC TIÊM HỖN DỊCH CEFTIOFUR HYDROCLORID DÙNG TRONG THÚ Y

Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y Nghiên cứu bảo chế thuốc tiêm hỗn dịch ceftiofur hydroclorid dùng trong thú y
Xem thêm

93 Đọc thêm

Cùng chủ đề