CÂU HỎI KINH TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÂU HỎI KINH TẾ":

Bộ câu hỏi kinh tế học đại đại cương, kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô

Bộ câu hỏi kinh tế học đại đại cương, kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô

Bộ câu hỏi kinh tế học đại đại cương, Bộ câu hỏi kinh tế học vi mô, Bộ câu hỏi kinh tế học vĩ mô, đại học điện lực. Bộ câu hỏi kinh tế học đại đại cương, Bộ câu hỏi kinh tế học vi mô, Bộ câu hỏi kinh tế học vĩ mô, đại học điện lực. Bộ câu hỏi kinh tế học đại đại cương, Bộ câu hỏi kinh tế học vi mô, Bộ câu hỏi kinh tế học vĩ mô, đại học điện lực.

Đọc thêm

Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế

Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế

Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế ,Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế

Đọc thêm

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Câu 1: Lý luận về sản xuất hàng hóa, sản xuất hàng hóa tư bản. Vai trò và xu hướng vận động của Tư bản chủ nghĩa. Câu 2: Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Câu 3: Hệ thống sở hữu tư liệu SẢN XUẤT và thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Câu 4: Nội dung, đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng ta hiện nay. Chủ trương về CNH-HĐH của Đảng ta trước và sau đổi mới: Câu 5: Nội dung phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay.
Xem thêm

Đọc thêm

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Câu hỏi Trắc nghiệm môn kinh tế chính trịPHẦN ICHƯƠNG I1. Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với:a. Lực lượng sản xuất và cơ sở hạ tầng.b. Lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng.c. Lực lượng sản xuất và quy luật kinh tế.d. Lực lượng sản xuất và chính sách kinh tế.2. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế là :1. Khác nhau.2. Khác nhau nhưng có quan hệ với nhau.3. Đồng nhất với nhau.4. Cả a và b3. Quy luật kinh tế là quy luật:1. Phản ánh những mối liên hệ nhân quả, của các hiện tượng và quá trình kinh tế.2. Phản ánh những mối liên hệ nhân quả, bản chất, tất yếu, thường xuyên lặp đilặp lại của các hiện tượng và quá trình kinh tế.3. Phản ánh những mối liên hệ tất yếu, thường xuyên lặp đi lặp lại của các hiệntượng và quá trình kinh tế.4. Cả a và c.4. Chức năng của Kinh tế chính trị bao gồm:a. Nhận thức; nghiên cứu; phương pháp luận; tư tưởng.b. Nhận thức; thực tiễn; phương pháp luận; cơ sở lý luận.c. Nhận thức; thực tiễn; phương pháp luận; tư tưởng.d. Nhận thức; thực tiễn; tư duy; tư tưởng.CHƯƠNG II5.. Phân loại tái sản xuất theo quy mô bao gồm:a. Tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng.b. Tái sản xuất cá biệt và tái sản xuất mở rộng.c. Tái sản xuất xã hội và tái sản xuất mở rộng.d. Tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất cá biệt.
Xem thêm

17 Đọc thêm

Câu hỏi về cộng đồng kinh tế AEC

Câu hỏi về cộng đồng kinh tế AEC

Các câu hỏi về kiến thức liên quan đến Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập vào ngày 31122015. Cộng đồng này như một bước ngoặt lớn giúp cho nền kinh tế của nước ta cùng các nước trong khu vực cùng phát triển

Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ

quyền lợi cho các chủ nợ trên theo nguyên tắc công bằng và hợp lý.Câu 37: Chứng minh thủ tục giải quyết phá sản là thủ tục tố tụng đặc biệt?Thủ tục giải quyết phá sản là thủ tục tố tụng đặc biệt vì: thủ tục phá sản được thực hiệntheo trình tự pháp lý và với những nội dung đặc biệt:--Về hình thức pháp lý: Thủ tục phá sản được điều chỉnh bởi một hệ thống văn bản phápluật riêng đó là pháp luật phá sảnVề nội dung: Thủ tục phá sản được tiến hành trong một hoàn cảnh đặc biệt khi doanhnghiệp, HTX lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính, không có khả năng thanh toáncác khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu. Tuy nhiên, thủ tục ohas sản không thuầntuý là thủ tục đòi nợ, thanh toán nợ thông thường mà còn là thủ tục có khả năng, tạođiều kiện giúp doanh nghiệp, HTX phục hồi tối đa hoạt động kinh doanh thông qua việcpháp luật cho phép DN, HTX chủ động xây dựng và thực hiện phương án phục hồihoạt động kinh doanh.Về hậu quả pháp lý: DN, HTX bị chấm dựt sự tồn tại khi Toà án ra quyết định tuyên bốphá sản. Trường hợp cá nhân, tổ chức khác mua lại nợ, mua lại toàn bộ doanh nghiệp,HTX để tiếp tục tiến hành các hoạt động kinh doanh, trường hợp này chỉ làm thay đổichủ sở hữu. Phá sản doanh nghiệp, HTX còn kéo theo nhiều hậu quả khác như: ảnhhưởng đến quyền lợi của chủ nợ, người lao động, gây xáo trộn nền kinh tế, tác độngđến hoạt động kinh doanh của cộng đồng, xã hội.Mọi thông tin trình bày ở trên đều mang tính chất tham khảo...!!!Trả lời một số câu hỏi Pháp luật kinh tế
Xem thêm

18 Đọc thêm

CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ

CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ

CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN HỌC KINH TẾ QUỐC TẾ(Dành cho lớp KTQT – Tín chỉ - Hệ CQ, ĐHKTQD, 2015)1. Phân tích những đặc điểm chủ yếu của nền KTTG và tác động của chúng đến việchoạch định chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam?2. Hãy so sánh lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Sminth và lý thuyết lợi thế so sánh củaDavid Ricardo? Cần phải có những giải pháp gì để khai thác có hiệu quả những lợi thếso sánh của Việt Nam ttrong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO?3. G.Haberler đã khắc phục những nhược điểm gì của lý thuyết cổ điển về thương mạiquốc tế và đưa ra cách giải thích lý thuyết lợi thế so sánh dưới giác độ chi phí cơ hộinhư thế nào?4. Thế nào là một mặt hàng sử dụng nhiều lao động hoặc vốn? Trong trường hợp nào thìmột quốc gia được coi là tương đối dồi dào về lao động hoặc vốn trong điều kiệnthương mại quốc tế hiện nay? Cần phải có những giải pháp gì để khai thác có hiệu quảnhững lợi thế của Việt Nam theo quan điểm H-O trong điều kiện hội nhập KTQT hiệnnay?5. Phân tích các giả định của H-O? Trên thực tế có những thách thức gì/ hạn chế gì đốivới lý thuyết H-O?6. Hai xu hướng cơ bản trong chính sách thương mại quốc tế của các quốc gia (tự do hóathương mại và bảo hộ thương mại) được thể hiện như thế nào? Chính sách thương mạiquốc tế của Việt Nam đang được điều chỉnh theo xu hướng nào và giải thích?7. Phân biệt hai công cụ của chính sách thương mại quốc tế: Thuế nhập khẩu và hạn ngạchnhập khẩu? Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay?8. Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian qua? Cần phải cónhững giải pháp gì để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong điều kiệnlà thành viên của WTO và cho ví dụ minh họa?9. Phân biệt đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài? Ý nghĩa của sựphân biệt này đối với việc hoạch định chính sách đầu tư quốc tế của Việt Nam?10.Những đặc điểm của FDI trên thế giới và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam?11.Đánh giá tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA của Việt Nam trong thời gian qua?Cần phải có những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này trong thời
Xem thêm

2 Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án ôn tập Kinh tế đầu tư

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP KINH TẾ ĐẦU TƯ

Câu hỏi và đáp án ôn tập Kinh tế đầu tư Câu 1: Rủi ro đầu tư và quản lý rủi ro Câu 2: Thẩm định dự án đầu tư Câu 3: NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HIỆN NAY Câu 4: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

13 Đọc thêm

Câu hỏi ôn tập Kinh tế môi trường của đại học kinh tế TP HCM

Câu hỏi ôn tập Kinh tế môi trường của đại học kinh tế TP HCM

Câu hỏi ôn tập Kinh tế môi trường của đại học kinh tế TP HCM mới nhất để thi kết thúc môn của môn học kinh tế môi trường tại đại hoc kinh tế. Nội dung câu hỏi ôn tập chi tiết do các thầy cô UEH biên soạn

Đọc thêm

Câu hỏi và lời giải kinh tế học đại cương

Câu hỏi và lời giải kinh tế học đại cương

Câu hỏi và lời giải kinh tế học đại cương, bài tập và bài giải kinh tế học đại cương, bài tập kinh tế học đại cương có lời giải, câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học vi mô, bài tập và lời giải kinh tế học đại cương, bài tập và giải kinh tế học đai cương, câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học đại cương

Đọc thêm

câu hỏi ôn thi lý thuyết kinh tế vi mô

câu hỏi ôn thi lý thuyết kinh tế vi mô

Tổng hợp tất cả các câu hỏi lý thuyết để ôn thi môn kinh tế vi mô, rất hữu ích cho các bạn ôn thi học đại học hoặc cao học, câu hỏi lý thuyết và trả lời dễ hiểu. Cách soạn giáo trình như vậy dễ dàng cho việc tiếp thu môn kinh tế vi mô.

Đọc thêm

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI MÔN KINH TẾ VI MO

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI MÔN KINH TẾ VI MO

hợp với chi phí sinh hoạt. các thông tin về hoạt động bán lẻ, thu nhập theogiờ và theo tuần, tổng thu nhập và tổng sản phẩm quốc dân được gắn kết với10CPI để lý giải các chỉ số có liên quan trong thời kì không có ảnh hưởngcủa lạm phát.CPI và thị trườngThay đổi của giá cả của hàng hoá dịch vụ trên thị trường ảnh hưởngtrực tiếp đến các chứng khoán có lãi suất cố định. Nếu giá cả tăng, các khoảnlãi cố định sẽ có giá trị thực tế thấp hơn và do đó làm giảm mức sinh lợi củacác chứng khoán. Lạm phát cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các khoản tiềnlương, trợ cấp, hưu trí vì chúng là các khoản tiền trả cố định. Những ngườihưởng lương hưu sẽ phải nhìn đồng tiền của họ "biến mất" dần dần vì giảmsức mua theo thời gian.Biến động giá cả có thể ảnh hưởng xấu đến các công ty. Người tathường kì vọng mức độ lạm phát nhẹ trong nền kinh tế đang tăng trưởng, tuynhiên nếu giá cả của các yếu tố đầu vào tăng quá nhanh các nhà sản xuất sẽbị giảm lợi nhuận. Mặt khác giảm phát chắc chắn sẽ dẫn tới giảm mức cầucủa người tiêu dùng. Trong trường hợp này các nhà sản xuất buộc phải giảmgiá để bán được hàng, tuy nhiên giá cả các yếu tố đầu vào có thể không giảmmột lượng tương ứng. Vì thế biên lợi nhuận của nhà sản xuất cũng sẽ bị ảnhhưởng.Tự bảo vệ mình trước tác động của lạm phát.Tuy nhiên do thị trường ngày càng được hoàn thiện hơn nên các sảnphẩm đầu tư có thể giúp ta đối phó với ảnh hưởng của lạm phát. Các quỹtương hỗ hoặc các ngân hàng có thể mua các chứng khoán ngăn ngừa lạmphát, còn được gọi là TIPS (inflation-protected securities). Ngoài ra còn cóthể sử dụng các hợp đồng tương lai để ngăn ngừa rủi ro. Tương tự nhiềungười nắm giữ trong tay những cổ phiếu mà các cổ phiếu này lại trở thành
Xem thêm

16 Đọc thêm

NHững câu hỏi ôn tập Kinh tế vi mô_Mankiw

NHững câu hỏi ôn tập Kinh tế vi mô_Mankiw

Hãy ôn tập cùng bộ đề trên Nó đi kèm môn kinh tế vi mô của Mankiw, đừng bõ lỡ Bạn sẽ thấy được và nhanh chóng năm bắt nhũng kiến thức căn bản từ tập trắc nghiêm mà mình đã soạn Chapter 1 Ten Principles of Economics 1. Choices must be made in the use of resources a. because they are in finite supply. b. because they are in finite demand. c. only if the resources are nonrenewable. d. because they are in infinite supply.

Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án môn Kinh tế phát triển

Câu hỏi và đáp án môn Kinh tế phát triển

Trình bày các khái niệm căn bản về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển bền vững. Cho một ví dụ về phát triển bền vững và một ví dụ về phát triển không bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.....

Đọc thêm

Một số gợi ý ôn tập môn Marketing căn bản

MỘT SỐ GỢI Ý ÔN TẬP MÔN MARKETING CĂN BẢN

Đây là tài liệu câu hỏi trắc nghiệm môn Marketing căn bản rất hữu ích cho các bạn học ngành quản trị kinh doanh và các ngành liên quan đến kinh tế. Tài liệu này có cả câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Marketing căn bản.

71 Đọc thêm

onthitotnghiep QL NNKT

onthitotnghiep QL NNKT

BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ.Cơ chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế. Nội dung đổi mới cơ chế quản lý hiện nay so với cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung trước đây. Các câu hỏi ôn và đáp án ôn thi môn quản lý nhà nước về kinh tế.

Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 11

Câu hỏi 1: Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên các nước có cùng vĩ độ Tây Á, Đông Phi và Tây Phi A. Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa B. Việt Nam có bờ biển dài, khúc khuỷu C. Do đất nước hẹp ngang, trải dài trên nhiền vĩ độ D. Do cả 3 nguyên nhân trên Câu hỏi 2:Xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới diễn ra với quy mô lớn và nhịp dộ cao là điều kiện để: A. Nước ta tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội B. Nước ta mở rộng buôn bán với nhiều nước trên thế giới C. Nước ta bộc lộ những hạn chế về vốn, công nghệ trong quá trình phát triển sản xuất. D. Tất cả các điều kiện trên Câu hỏi 3:Những trở ngại chính đối với việc phát triển kinh tế xã hội ở nước ta về TNTN là : A. Trữ lượng ít B. Số lượng nhiều, trữ lượng nhỏ lại phân tán C. ít loại có giá trị D. TNTN đang bị suy thoái nghiêm trọng Câu hỏi 4:Tài nguyên giữ vị trí quan trọng nhất Việt Nam hiện nay là: A. Tài nguyên đất B. Tài nguyên sinh vật C. Tài nguyên nước D. Tài nguyên sinh vật
Xem thêm

Đọc thêm

Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô bao gồm các câu hỏi chung về kinh tế vi mô. ĐỀ 1 1/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) aCung cầu. bQuy luật chi phí cơ hội tăng dần. cSự khan hiếm. dChi phí cơ hội 2/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về aKinh tế vi mô, chuẩn tắc bKinh tế vĩ mô, chuẩn tắc cKinh tế vĩ mô, thực chứng dKinh tế vi mô, thực chứng 3/ Qui luật nào sau đây quyết định dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất ? aQui luật năng suất biên giảm dần bQui luật cung cQui luật cầu dQui luật cung - cầu
Xem thêm

Đọc thêm

1001 Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học có đáp án chi tiết mới nhất

1001 Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học có đáp án chi tiết mới nhất

1001 Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học có đáp án chi tiết mới nhất 1000 câu trắc nghiệm sinh học× 730 câu trắc nghiệm sinh học 12 theo chương× 650 câu trắc nghiệm sinh học lớp 12× 630 câu trắc nghiệm sinh học 11 nâng cao× 500 câu trắc nghiệm sinh học đại cương a1× câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp án câu hỏi trắc nghiệm tài chính học có đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn chính trị có đáp án câu hỏi trắc nghiệm quan tri hoc có đáp án cau hoi trac nghiem quan tri hoc co dap an câu hỏi trắc nghiệm quản trị học có đáp án câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học có đáp án câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học có đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn sinh 12 có đáp án cau hoi trac nghiem mon tin hoc co dap a
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN, ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỀ THI MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN, ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Đề thi môn Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân Thời gian làm bài: 90 phút Anh chị có 90 phút để trả lời 5 (năm) câu hỏi. Đây là bài thi được sử dụng tài liệu và không trao đổi giữa các sinh viên trong quá trình làm bài. Hãy đọc kỹ yêu cầu câu hỏi và thời gian hợp lý nhất. Chúc may mắn PHẦN I : LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Câu 1: (2 điểm) Câu 2: (2,5 điểm) Câu 3: (2,5 điểm) PHẦN II: BÀI TẬP Câu 4 (3 điểm)

4 Đọc thêm