HOW TO ENABLE ROOT USER IN REDHAT LINUX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HOW TO ENABLE ROOT USER IN REDHAT LINUX":

Logistics fulfillment for e business a practical guide to mastering back office functions for online commerce

LOGISTICS FULFILLMENT FOR E BUSINESS A PRACTICAL GUIDE TO MASTERING BACK OFFICE FUNCTIONS FOR ONLINE COMMERCE

a practical guide to fedora and redhat enterprise linux 6th edition answersa practical guide to fedora and redhat enterprise linux sixth edition odd answers practical guide to linux commandsa practical guide to fedora and redhat enterprise linux fifth edition odd answersa practical guide to fedora and redhat enterprise linux sixth edition answers

554 Đọc thêm

INTERLUDE: THREAD API

INTERLUDE: THREAD API

This chapter briefly covers the main portions of the thread API. Each part will be explained further in the subsequent chapters, as we show how to use the API. More details can be found in various books and online sources B89, B97, B+96, K+96. We should note that the subsequent chapters introduce the concepts of locks and condition variables more slowly, with many examples; this chapter is thus better used as a reference. CRUX: HOW TO CREATE AND CONTROL THREADS What interfaces should the OS present for thread creation and control? How should these interfaces be designed to enable ease of use as well as utility? 27.1 Thread Creation The first thing you have to be able to do to write a multithreaded program is to create new threads, and thus some kind of thread creation interface must exist. In POSIX, it is easy: Thesecondargument, attr,isusedtospecifyanyattributesthisthread might have. Some examples include setting the stack size or perhaps information about the scheduling priority of the thread. An attribute is initialized with a separate call to pthread attr init(); see the manual page for details. However, in most cases, the defaults will be fine; in this case, we will simply pass the value NULL in. Thethirdargumentisthemostcomplex,butisreallyjustasking: which function should this thread start running in? In C, we call this a function pointer, and this one tells us the following is expected: a function name (start routine), whichispassedasingleargumentoftype void (as indicated in the parentheses after start routine), and which returns a value of type void (i.e., a void pointer). If this routine instead required an integer argument, instead of a void pointer, the declaration would look like this:
Xem thêm

11 Đọc thêm

TIẾNG ANH CHUYÊN NGHÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN NÔNG HỌC

TIẾNG ANH CHUYÊN NGHÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN NÔNG HỌC

+ Fourthly, the amount of oxygen must be enough.4.* Question a: What happens in the first stage of germination?- Firstly, the primary roots emerge. Then, the stem grows upward, above the surface of the soil. Atthe same time, the root system grows downward and spread through the soil.- Next, leaves are produced and photosynthesis begins.* Question b: What happens in the stage of rapid growth? Plant begins to grow to its full size. Then, itflowers. At that time, pollination and fertilization begin to happen.5.* Question a: What is light quantity?- Light quantity is the intensity of sunlight and changes with the season. The maximum is in thesummer and the minimum in winter.* Question b: How can light quantity be decreased and increased?- Light quantity can be decreased in a garden or green by using shade-cloth above the plants- Light quantity can be increased by using white material or supplemental.6.* Question a: What is light quality?- Light quality is the color or wavelength reaching the plant.- Light has 7 colors: red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet.* Question b: How does red and blue light affect the plant growth?- Red and blue light have the greatest effect on plant growth.+ Blue light is responsible for leaf growth.+ Red light when combined with blue light promotes flowering in plants.* Question e: How does green light effect the plant?- Green light has the least effect on plant growth because most plants absorb very little green light.7. How does high temperature effect plant growth? Exemple?A. High temperture- High temperture affect the productivity and growth of a plant.
Xem thêm

4 Đọc thêm

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE.ppt

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE.PPT

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE.ppt EVALUATION PG VNU In ESP, evaluation requirements are brought sharply into focus by the fact that the ESP course normally has specified objectives. ESP is accountable teaching. ESP learners and sponsors are investors in ESP course and they want to see a return on their investment of time or money. The value of ESP lie in satisfying nees. Evaluation helps to assess how well the need that have created the demand for a course are being served. ESP is concerned with the ability to perform particular communicative task, therefore, this kind of evaluation in ESP course is more important than in other language courses. The results may enable sponsors, teachers and learners to decide whether and how much language tuition is required. In ESP, there are 3 basic types of learner assessment: Placement test Achievement test Proficiency test
Xem thêm

16 Đọc thêm

Xây dựng website quản lý tuor du lịch

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ TUOR DU LỊCH

PHẦN 1:GIỚI THIỆU VỀ LINUX Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LINUX 1.1. Giới thiệu chung 1.1.1. Tổng quan về Linux Linus Tovalds (một sinh viên Phần lan) đưa ra nhân (phiên bản đầu tiên) cho hệ điều hành Linux vào tháng 8 năm 1991 trên cơ sở cải tiến một phiên bản UNIX có tên Minix do Giáo sư Andrew S. Tanenbaum xây dựng và phổ biến. Nhân Linux tuy nhỏ song là tự đóng gói. Kết hợp với các thành phần trong hệ thống GNU, hệ điều hành Linux đã được hình thành. Và cũng từ thời điểm đó, theo tư tưởng GNU, hàng nghìn, hàng vạn chuyên gia trên toàn thế giới (những người này hình thành nên cộng đồng Linux) đã tham gia vào tiến trình phát triển Linux và vì vậy Linux ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dùng. Năm 1991, Linus Torvald viêt thêm phiên bản nhân v0.01 (kernel) đầu tiên của Linux đưa lên các BBS, nhóm người dùng để mọi người cùng sử dụng và phát triển. Năm 1994, hệ điều hành Linux phiên bản 1.0 được chính thức phát hành và ngày càng nhận được sự quan tâm của người dùng. Năm 1995, nhân 1.2 được phổ biến. Phiên bản này đã hỗ trợ một phạm vi rộng và phong phú phần cứng, bao gồm cả kiến trúc tuyến phần cứng PCI mới Năm 1996, nhân Linux 2.0 được phổ biến. Phân bản này đã hỗ trợ kiến trúc phức hợp, bao gồm cả cổng Alpha 64bit đầy đủ, và hỗ trợ kiến trúc đa bộ xử lý. Phân phối nhân Linux 2.0 cũng thi hành được trên bộ xử lý Motorola 68000 và kiến trúc SPARC của SUN. Các thi hành của Linux dựa trên vi nhân GNU Mach cũng chạy trên PC và PowerMac. Năm 1999, phiên bản nhân v2.2 mang nhiều đặc tính ưu việt và giúp cho Linux bắt đầu trở thành đối thủ cạnh tranh đáng kể của MS Windows trên môi trường server. Năm 2000 phiên bản nhân v2.4 hỗ trợ nhiều thiết bị mới (đa xử lý tới 32 chip, USB, RAM trên 2GB...) bắt đầu đặt chân vào thị trường máy chủ cao cấp. Các phiên bản của Linux được xác định bởi hệ thống chỉ số theo một số mức (hai hoặc ba mức). Trong đó đã quy ước rằng với các chỉ số từ mức thứ hai trở đi, nếu là số chẵn thì dòng nhân đó đã khá ổn định và tương đối hoàn thiện, còn nếu là số lẻ thì dòng nhân đó vẫn đang được phát triển tiếp. 1.1.2. Vấn đề bản quyền Về lý thuyết, mọi người có thể khởi tạo một hệ thống Linux bằng cách tiếp nhận bản mới nhất các thành phần cần thiết từ các site ftp và biên dịch chúng. Trong thời kỳ đầutiên,người dùng Linux phải tiến hành toàn bộ các thao tác này và vì vậy công việc là khávấtvả. Tuy nhiên, do có sự tham gia đông đảo của các cá nhân và nhóm phát triển Linux, đã tiến hành thực hiện nhiều giải pháp nhằm làm cho công việc khởi tạo hệ thống đỡ vất vả.Mộttrong những giải pháp điển hình nhất là cung cấp tập các gói chương trình đã tiền dịch,chuẩnhóa. Những tập hợp như vậy hay những bản phân phối là lớn hơn nhiều so với hệ thống Linux cơ sở. Chúng thường bao gồm các tiện ích bổ sung cho khởi tạo hệ thống, các thư viện quản lý, cũng như nhiều gói đã được tiền dịch, sẵn sàng khởi tạo của nhiều bộ công cụ UNIX dùng chung, chẳng hạn như phục vụ tin, trình duyệt web, công cụ xử lý, soạn thảo văn bản và thậm chí các trò chơi. Cách thức phân phối ban đầu rất đơn giản song ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện bằng phương tiện quản lý gói tiên tiến. Các bản phân phối ngày nay bao gồm các cơ sở dữ liệu tiến hóa gói, cho phép các gói dễ dàng được khởi tạo, nâng cấp và loại bỏ. Nhà phân phối đầu tiên thực hiện theo phương châm này là Slakware, và chính họ là những chuyển biến mạnh mẽ trong cộng đồng Linux đối với công việc quản lý gói khởi tạo Linux. Tiện ích quản lý gói RPM (RedHat Package Manager) của công ty RedHat là một trong những phương tiện điển hình. Nhân Linux là phần mềm tự do được phân phối theo Giấy phép sở hữu công cộng phần mềm GNU GPL. 1.1.3. Các thành phần tích hợp Hệ điều hành Linux Linux sử dụng rất nhiều thành phần từ Dự án phần mềm tự do GNU, từ hệ điều hành BSDcủa Đại học Berkeley và từ hệ thống XWindow của MIT. Thư viện hệ thống chính của Linux được bắt nguồn từ Dự án GNU, sau đó được rất nhiều người trong cộng đồng Linux phát triển tiếp, những phát triển tiếp theo như vậy chủ yếu liên quan tới việc giải quyết các vấn đề như thiếu vắng địa chỉ (lỗi trang), thiếu hiệu quả và gỡ rối. Một số thành phần khác của Dự án GNU, chẳng hạn như trình biên dịch GNU C (gcc), vốn là chất lượng cao nên được sử dụng nguyên xy trong Linux.
Xem thêm

45 Đọc thêm

Các lệnh trong linux Hệ Điều Hành ĐHCĐ

CÁC LỆNH TRONG LINUX HỆ ĐIỀU HÀNH ĐHCĐ

I. Quyền sử dụng tập tin và thư mục Tất cả các tập tin và thư mục của Linux đều có người sở hữu và quyền truy nhập. Có thể đổi các tính chất này cho phép nhiều hay ít quyền truy nhập hơn đối với một tập tin hay thư mục. Quyền của tập tin còn cho phép xác định tập tin có là một chương trình (application) hay không (khác với Windows xác định tính chất này qua phần mở rộng của tên tập tin) Thay đổi chủ sở hữu Tạo người dùng mới tên user1: useradd user1 Tạo một tập tin test1.txt ở thư mục gốc “”: touch test1.txt Thay đổi quyền ownership của tập tin text1.txt là user1: chown user1 test1.txt Kiểm tra lại: ls –l | grep test1.txt Lưu ý: Nếu muốn thay đổi ownership cho một thư mục và các thư mục con bên trong thì ta dùng tùy chọn (R) cho lệnh chown.VD: chown –R user1 Thay đổi nhóm sở hữu Tạo nhóm mới tên group1: groupadd group1 Thay đổi group sở hữu của tập tin test1.txt là group1: chgrp group1 test1.txt Kiểm tra lại: ls –l Lưu ý: Nếu muốn thay đổi group sở hữu cho một thư mục và các thư mục con bên trong ta dùng tùy chọn (R) cho lệnh chgrp. VD: chgrp –R group1 test II. Điều khiển tiến trình 1. Định hướng nhập xuất Các tiến trình thường nhận dữ liệu đầu vào xử lý và ghi kết xuất ra một nơi nào đó. Linux quy định cơ bản đầu vào là bàn phím stdin (thiết bị nhập chuẩn) và đầu ra là màn hình stdout (thiết bị xuất chuẩn). Ví dụ: lệnh ls –l sẽ lấy thông số dòng lệnh gõ vào từ bàn phím đọc duyệt thư mục và in kết quả ra màn hình.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Oxford english for infomation technology_Answer

Oxford english for infomation technology_Answer

OXFORD Information Technology Eric H.Glendinning | John McEwanContents ComputerUsers 2 Computer Architecture 3 Computer Applications 4 Peripherals 5 Interview: Former Student 6 Operating Systems 7 Graphical User Interfaces 8 Applications Programs 9 Multimedia 10 Interview: Computing Support 11 Networks 12 The Internet 13 The World Wide Web 14 Websites LanguageWork Revision: Past simple and Present perfect Describing how an item functions Prepositions of place Present passive Reading Listening Noting specific information Locating specific information Reading diagrams Ignoring irrelevant info Speaking Exchanging information Exchanging technical information Describing a process Writing Writing a brief description Sequencing instructions Describing a process Revision: Comparison and contrast Revision: Past simple questions Word Study: up and up verbs ing form: as noun and after prepositions V + obj + infin V + obj + foinfin allow, enable, help, let, permit Instructions and complex instructions ing clauses: cause and effect sentences, types 1 and 2 Word Study: noun + noun compounds Relative clauses with a participle Warnings Time clauses Giving advice Listening for detail Listening for detail Describing function Comparing and contrasting Describing function Matching text and diagram Prediction Reading diagrams Notetaking Locating information in diagram and text Exchanging technical information Providing explanations Exchanging information Providing explanations Making recommenda tions Describing a process Matching text and diagram Computer mediated communication Matching Giving diagrams and instructions spoken output Providing explanations Information transfer, listeningand notetaking Understanding the writers purpose Exchanging information Describing advantages and disadvantages Writing a newsgroup contribution Describing a process EvaluatingLanguageWork Listening Speaking Webpage Creator 16 Communications Systems 17 Computing Support 18 Data Security 1 19 Data Security 2 20 Interview: The exhacker 21 Software Engineering 22 People in Computing 23 Recent Developments in IT 24 TheFuture of IT 25 Interview: Electronic Publishing would Word Study: definitions and collocations Predictions: certainty expressions Diagnosing a fault and givingadvice Cause and effect cause tomake; causativeverbs; en and en verbs Cause and effect using allow and prevent links Phrasalverbs Word Study: semantic groups Revision: IfX, then Y. Do until, do while Requirements: need to, have to, must, be + essentiaIcritical Ability: can, could, be able to Readingfor specific information Scanning Reading a table Readingand notetaking Readingand notetaking Predictions: Reading and Future perfect and notetaking It in subject position Emphasising: cleft sentences Word Study: prefixes; ise verbs Listening for specific information Listening for predictions and certainty Information transfer from telephone call to form Listening for specific information Listening for specific information Exchanging information Exchanging information to complete a diagram Giving advice on technical problems Exchanging information Exchanging explanations Role play Exchanging information and options Advising Describing a system Reportinga problem Explaininga computer crime Describing how a system operates Writing a short news item Describing advantages and disadvantages Asking targeted Writing a c.v. questions Comparing different versions of a text Listening for points of view Making a presentation Writing a report Persuading Writing a others to your summary point of view Listening for Planning group points of view presentation Defending a decision Pairwork Student A Pairwork Student B Listening Script Glossary of computing terms and abbreviationsUNIT 1 Computer Users STARTER Work in groups. Share information on how you use computers in your free time. Compare answers with other groups and make a list of uses for your class. LISTENING You are going to hear four people talk about how they use computers. Before you listen, try to predict the uses they describe. User primary school teacher Open University student girl (Louise), aged 6 artist Possible useNow listen to the recordings and note the actual uses described. Now listen to the recordings again to find the answers to these questions: 1 How does the storytelling program encourage children to work together? 2 In what way is the childrens reaction to this program different from other uses they make of computers? 3 What is the OU student studying? 4 What opportunity has she to meet other students? 5 What can you do with Pets 3? 6 What does Louise do with clipart? 7 How did the artist display work to dealers in the past? 8 What is the difficulty in selling through a website? LANGUAGE WORK Study these examples of the Present perfect from the recording of the artist. 1 Ive scanned in about a third of these photographs. 2 Ive organised the paintings into themes. 3 Ive added a sound track. Why doesnt the speaker use the Past simple? 4 scanned in about a third of these photographs. 5 organised the paintings into themes. 6 added a sound track. We use the Present perfect to describe past actions with present relevance. The artist uses the Present perfect because he is describing a CD he has just made and what he is going to do with it in the near future. We use the Past simple to describe completed actions in the past. It is often used with time expressions such as last year, before PCs were introduced, in 1998. Note these examples from the recording: 7 I made one for Marys birthday last week. 8 We tried it out last term. User Actual use primary school teacher Open University student girl (Louise), aged 6 artist
Xem thêm

Đọc thêm

AN INTRODUCTION TO R FOR QUANTITATIVE ECONOMICS

AN INTRODUCTION TO R FOR QUANTITATIVE ECONOMICS

This book gives an introduction to R to build up graphing, simulating and computing skills to enable one to see theoretical and statistical models in economics in a unified way. The great advantage of R is that it is free, extremely flexible and extensible. The book addresses the specific needs of economists, and helps them move up the R learning curve. It covers some mathematical topics such as, graphing the CobbDouglas function, using R to study the Solow growth model, in addition to statistical topics, from drawing statistical graphs to doing linear and logistic regression. It uses data that can be downloaded from the internet, and which is also available in different R packages. With some treatment of basic econometrics, the book discusses quantitative economics broadly and simply, looking at models in the light of data. Students of economics or economists keen to learn how to use R would find this book very useful.
Xem thêm

117 Đọc thêm

Industrial waste treatment handbook

Industrial waste treatment handbook

This book has been developed with the intention of providing an updated primary reference for environmental managers working in industry, environmental engineering consultants, graduate students in environmental engineering, and government agency employees concerned with wastes from industries. It presents an explanation of the fundamental mechanisms by which pollutants become dissolved or suspended in water or air, then builds on this knowledge to explain how different treatment processes work, how they can be optimized, and how one would go about efficiently selecting candidate treatment processes. Examples from the recent work history of Woodard Curran, as well as other environmental engineering and science consultants, are presented to illustrate both the approach used in solving various environmental quality problems and the stepbystep design of facilities to implement the solutions. Where permission was granted, the industry involved in each of these examples is identified by name. Otherwise, no name was given to the industry, and the industry has been identified only as to type of industry and size. In all cases, the actual numbers and all pertinent information have been reproduced as they occurred, with the intent of providing accurate illustrations of how environmental quality problems have been solved by one of the leading consultants in the field of industrial wastes management. This book is intended to fulfill the need for an updated source of information on the characteristics of wastes from numerous types of industries, how the different types of wastes are most efficiently treated, the mechanisms involved in treatment, and the design process itself. In many cases, “tricks” that enable lower cost treatment are presented. These “tricks” have been developed through many years of experience and have not been generally available except by word of mouth. The chapter on laws and regulations is presented as a summary as of the date stated in the chapter itself andor the addendum that is issued periodically by the publisher. For information on the most recent addendum, please call the publisher or Woodard Curran’s office in Portland, Maine, at (207)
Xem thêm

Đọc thêm

LINUX ADMINISTRATION LINUX FOR DUMMIES

LINUX ADMINISTRATION LINUX FOR DUMMIES

3Each minibook zeros in on a specific task area — such as using the Internetor running Internet servers — and then provides hands-on instructions onhow to perform a series of related tasks. You can jump right to a sectionand read about a specific task. You don’t have to read anything but the fewparagraphs or the list of steps that relate to your question. Use the Table ofContents or the Index to locate the pages relevant to your question.You can safely ignore text next to the Technical Stuff icons, as well as textin sidebars. However, if you’re the kind of person who likes to know someof the hidden details of how Linux works, then by all means, dig into theTechnical Stuff icons and the sidebars.If you are a novice to Linux, overlook the certification objective icons as youread. Only after you become comfortable with the operating system, and areconsidering authenticating your skills by taking the LPI exams, should yourevisit the book and look for these icons.Foolish AssumptionsI assume that you’re familiar with a PC — you know how to turn it on and offand you’ve dabbled with Windows. (Considering that most new PCs comepreloaded with Windows, this assumption is safe, right?) And I assume thatyou know how to use some Windows applications, such as Microsoft Office.When installing Linux on your PC, you may want to retain your Windowsinstallations. I assume that you don’t mind shrinking the Windows partition to make room for Linux. For this procedure, you can invest in a gooddisk-partitioning tool or use one of the partitioning tools included with mostLinux distributions.I also assume that you’re willing to accept the risk that when you try toinstall Linux, some things may not quite work. Problems can happen if youhave some uncommon types of hardware. If you’re afraid of ruining yoursystem, try finding a slightly older, spare Pentium PC that you can sacrifice
Xem thêm

576 Đọc thêm

VMware chapter 2 1 so sánh các bản license VMware vsphere 5

VMware chapter 2 1 so sánh các bản license VMware vsphere 5

PurposeThis article provides steps to add, assign, remove, unassigned, and change the licenses of ESXi 5.x, vSOM 5.5 (vSphere with Operation Management Suite), vCloud Suite 5.x and vCenter Server 5.x. Notes:The vSphere 5.5 does not need new license keys. The existing 5.0 5.1 licenses will work and enable all the features of the software once upgradedTo determine if you need a new license key for the latest version of VMware product you own, see License key requirements for new version of VMware products (2059926)All ESXi 5.x and vCenter Server 5.x keys work with ESXi 5.15.5 and vCenter Server 5.15.5. To update your software from 5.0 to 5.1 5.5, see Installing or upgrading to ESXi 5.1 best practices (2032756) and Upgrading to vCenter Server 5.1 best practices (2021193). For information on upgrading license keys, see How to upgrade license keys in My VMware (2006974)The ESXi 5.15.5 features are automatically enabled after you upgrade from ESXi 5.0 to 5.15.5. This does not need a new license keyYou can view and manage your license keys in My VMware. For information on viewing your license keys, and for links to information on managing your license keys, see How to view license keys in My VMware (2006831)
Xem thêm

Đọc thêm

MATHEMATICS GUIDE

MATHEMATICS GUIDE

Math Aims and ObjectivesAimsThe aims of MYP mathematics are to encourage and enable students to:enjoy mathematics, develop curiosity and begin to appreciate its elegance and powerdevelop an understanding of the principles and nature of mathematicscommunicate clearly and confidently in a variety of contextsdevelop logical, critical and creative thinkingdevelop confidence, perseverance, and independence in mathematical thinking andproblem-solvingdevelop powers of generalization and abstractionapply and transfer skills to a wide range of real-life situations, other areas of knowledgeand future developmentsotherappreciate how developments in technology and mathematics have influenced eachappreciate the moral, social and ethical implications arising from the work ofmathematicians and the applications of mathematicsappreciate the international dimension in mathematics through an awareness of theuniversality of mathematics and its multicultural and historical perspectivesappreciate the contribution of mathematics to other areas of knowledgedevelop the knowledge, skills and attitudes necessary to pursue further studies inmathematicsdevelop the ability to reflect critically upon their own work and the work of others.ObjectivesA. Knowing and understandingKnowledge and understanding are fundamental to studying mathematics and form the basefrom which to explore concepts and develop skills. This objective assesses the extent to whichstudents can select and apply mathematics to solve problems in both familiar and unfamiliar
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cybrary advanced pen slides

CYBRARY ADVANCED PEN SLIDES

Debian based custom attack platform Preinstalled with penetration testing tools I’ve installed a few more for this class Root is the superuser on a Linux system with full privileges (use at your own risk) By default on Kali we only have the Root user. On a typical Linux system we would have unprivileged users with Sudo privileges to use Root temporarily

356 Đọc thêm

the reality of the second year English majored students public speaking ability

THE REALITY OF THE SECOND YEAR ENGLISH MAJORED STUDENTS PUBLIC SPEAKING ABILITY

CHAPTER 1INTRODUCTION1.1.BackgroundNowadays, in the greatly integrating world, to develop and affirm Vietnam’s position in the world, Vietnamese people not only need to enlarge knowledge about education and culture but also know how to express themselves to other people. Moreover, in cooperation between Vietnam and foreign countries, Vietnam needs to show its strength in order to persuade and make them feel secure with thier investment. In sum, presenting ideas in front of many people is very important. Whether we are politicans, CEO, polices, a lawyers, engineers or teachers... public speaking skill is very necessary for us. Speech is power: speech is to persuade, to convert, to compel. It is to bring another out of his bad sense into your good sense. (Ralph Waldo Emerson, 1803–1882)In recent years, public speaking has become a subject in curriculum in English department at An Giang university. However, it is a new subject, students has not reached the standard of a good public speaker after the course. As a result, this study aimed to investigate the reality of the second year English majored students public speaking ability at An Giang University. Hopefully, the study can help the English majored students to improve their public speaking skill.1.2. Research tittle: the reality of the second year English majored students public speaking ability at An Giang University.1.3. Rationale:Public speaking is an important skill. Therefore, having a good English public speaking skill not only is the key to communicate effectively but it also contributes to getting ahead in our life. Public speaking is a vital skill in any area of success. If you are a student, speaking well in public will enable you to explain your ideas and persuade others to your opinions. If you are pursuing a career—in virtually any field—good speaking skills will enable you to advance far more quickly than your peers (LearningExpress, 2010)Despites such importance, lots of people get trouble with English speaking skill. According to James McCroskey’s Personal Report of Public Speaking Anxiety, nearly three fourths of people asked are at high level of anxiety when speaking in public:
Xem thêm

46 Đọc thêm

Session1 trungtv dhbkhn

SESSION1 TRUNGTV DHBKHN

1 Introduction to Experiments VietTrung Tran is.hust.edu.vn~trungtv trungtvsoict.hust.edu.vn Department of Information Systems School of Information and Communication Technology Course page •  moodletrungtv.rhcloud.com – homework – course schedule – etc Objective •  Providing practical skills implement and exploit database systems with a relational database management system (RDBMS) supporting SQL language •  Using PostGreSQL, opensource DBMS Evaluation Method •  Continuous Assessment: 20% •  Project: 80% – Implementation: 50% – Writen report: 20% – Presentation: 10% 2 Check for psql •  Install Vagrant – http:www.vagrantup.comdownloads.html •  root password: hut123 – su – hut123 •  Open terminal – type: psql Install postgresdb •  https:fedoraproject.orgwikiPostgreSQL •  sudo yum install postgresqlserver postgresqlcontrib •  https:www.digitalocean.comcommunity tutorialshowtoinstallandusepostgresqlonubuntu1204 •  sudo aptget install postgresql postgresqlcontrib •  sudo aptget install postgresqlclient Postgres on windows •  PgAdmin Postgres Interface •  http:wiki.postgresql.orgwiki Community_Guide_to_PostgreSQL_GUI_Tool spgAdmin_III – PgAdmin – phpPgMyAdmin 3 Resources •  http:www.postgresql.orgdocs8.3 interactiveindex.html •  Tutorial – http:www.tutorialspoint.compostgresql postgresql_insert_query.htm Creating a Database •  CREATEDB •  CREATE TABLE table_name (attr_name1 datatype, attr_name2 datatype, ….. ) Database Access •  Managing database access permissions using the concept of roles. •  Depending on how the role is set up, a role can be –  database user, or –  a group of database users •  Roles can –  own database objects (for example, tables) or –  assign privileges on those objects to other roles to control who has access to which objects. •  Grant membership in a role to another role, thus allowing the member role use of privileges assigned to the role it is a member of. Database Roles •  Separate from operating system users but it might be convenient to maintain a correspondence, but this is not required. •  Database roles are global across a database cluster installation (and not per individual database). •  Syntax http:www.postgresql.orgdocs8.3interactivesqlcreaterole.html CREATE ROLE name WITH option ... where option can be: SUPERUSER | NOSUPERUSER | CREATEDB | NOCREATEDB | CREATEROLE | NOCREATEROLE | CREATEUSER | NOCREATEUSER | INHERIT | NOINHERIT | LOGIN | NOLOGIN | CONNECTION LIMIT connlimit | ENCRYPTED | UNENCRYPTED PASSWORD password | VALID UNTIL timestamp | IN ROLE rolename , ... | IN GROUP rolename , ... | ROLE rolename , ... | ADMIN rolename , ... | USER rolename , ... | SYSID uid 4 Database Roles (2) •  ALTER ROLE name WITH option ... •  DROP ROLE IF EXISTS name , ... •  CREATE USER name WITH option ... •  ALTER USER username WITH option ... •  DROP USER option... username •  CREATE GROUP option... groupname •  ALTER GROUP groupname WITH option ... •  DROP GROUP option... groupname Privileges •  Several different kinds of privilege: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES, TRIGGER, CREATE, CONNECT, TEMPORARY, EXECUTE, and USAGE. •  GRANT •  REVOKE •  ALTER GRANT •  GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | REFERENCES | TRIGGER } ,... | ALL PRIVILEGES } ON TABLE tablename , ... TO { GROUP rolename | PUBLIC } , ... WITH GRANT OPTION •  GRANT { { USAGE | SELECT | UPDATE } ,... | ALL PRIVILEGES } ON SEQUENCE sequencename , ... TO { GROUP rolename | PUBLIC } , ... WITH GRANT OPTION •  GRANT { { CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP } ,... | ALL PRIVILEGES } ON DATABASE dbname , ... TO { GROUP rolename | PUBLIC } , ... WITH GRANT OPTION GRANT •  GRANT { EXECUTE | ALL PRIVILEGES } ON FUNCTION funcname ( argmode argname argtype , ... ) , ... TO { GROUP rolename | PUBLIC } , ... WITH GRANT OPTION •  GRANT { USAGE | ALL PRIVILEGES } ON LANGUAGE langname , ... TO { GROUP rolename | PUBLIC } , ... WITH GRANT OPTION •  GRANT { { CREATE | USAGE } ,... | ALL PRIVILEGES } ON SCHEMA schemaname , ... TO { GROUP rolename | PUBLIC } , ... WITH GRANT OPTION •  GRANT { CREATE | ALL PRIVILEGES } ON TABLESPACE tablespacename , ... TO { GROUP rolename | PUBLIC } , ... WITH GRANT OPTION •  GRANT role , ... TO rolename , ... WITH ADMIN OPTION 5 Accessing a Database •  Running the PostgreSQL interactive terminal program, called psql, which allows you to interactively enter, edit, and execute SQL commands. •  Using an existing graphical frontend tool like pgAdmin or an office suite with ODBC support to create and manipulate a database. These possibilities are not covered in this tutorial. •  Writing a custom application, using one of the several available language bindings PSQL psql mysql Welcome to psql 8.3.3, the PostgreSQL interactive terminal. Type: copyright for distribution terms h for help with SQL commands ? for help with psql commands g or terminate with semicolon to execute query q to quit mydb=> PSQL commands •  d: display list of tables •  d : display object structure object~ table, index, sequence, view •  System tables – Pg_user: list of users; – Pg_group: list of groups To do •  Studying Dellstore database – http:pgfoundry.orgprojectsdbsamples •  Discussing project organization 6 Lược đồ cơ sở dữ liệu •  Categories(category, categoryname) •  cust_hist(customerid, orderid, prod_id) •  Customers(customerid, firstname, lastname, address1, address2, city, state, zip, country, region, email, phone, creditcardtype, creditcard, creditcardexpiration, username, password, age, income, gender) •  Inventory(prod_id, quan_in_stock,sales) •  Orderlines(orderlineid, orderid, prod_id, quantity, orderdate) •  Orders(orderid, orderdate, customerid, netamount, tax, totalamount) •  Products(prod_id, category, title, actor, price, special, common_prod_id) Viết câu lệnh SQL •  Đưa ra country có nhiều customer nhất •  Đưa ra danh sách phân loại sản phẩm (categories) •  Đưa ra danh sách các sản phẩm thuộc loại “Documentary” •  Đưa ra danh sách các loại sản phẩm và số lượng sản phẩm thuộc từng loại •  Đưa ra danh sách các sản phẩm chưa được đặt hàng •  Đưa ra danh sách các nước có khách hàng •  Đưa ra danh sách các nước có khách hàng và số lượng khách hàng của từng nước •  Đưa ra danh sách khách hàng chưa từng đặt hàng •  Thống kê số đơn đặt hàng theo ngày •  Thống kê số lượng sản phẩm đặt trong ngày 322004 •  Thống kê giá trị trung bình các đơn đặt hàng •  Đưa ra danh sách các sản phẩm được đặt nhiều nhất •  Đưa ra danh sách khách hàng thường xuyên SQL queries Data types •  http:www.postgresql.orgdocs9.3static datatype.html 7 Data types cont’d Create table 8 Foreign key Alter table 9 Drop table Insert into 10
Xem thêm

10 Đọc thêm

Earth you are here workbook

Earth you are here workbook

What on Earth? This reading comprehension work revolves around facts and myths about our own planet. Extend your childs reading skills and help ideas take root with this downtoearth workbook. Table of Contents: Introducing … the Earth How Big Is One Billion? How It Got Here Where Are We in Space? Early Myths Neighbors: The Sun and the Moon Whats the Earth Made Of? What It Looks Like Earth Extremes The Continents The Ocean Who Lives on It? Perceptions of the Earth Make a Map Natural Resources Factors Affecting Seed Germination How We Can Take Care of the Earth The Big, Blue Marble

Đọc thêm

MODALITY IN ENGLISH AND VIETNAMESE A COGNITIVE PERSPECTIVE

MODALITY IN ENGLISH AND VIETNAMESE A COGNITIVE PERSPECTIVE

This study is an attempt to describe, analyse, compare contrast English and Vietnamese root and epistemic modality as realized by modal verbs from Cognitive perspective, more specifically in terms of force dynamic framework. The study is both descriptive and contrastive in nature. The main aim of the research is to find similarities and differences between English and Vietnamese root senses (including obligation, permission, ability and volition) and epistemic senses (including necessity, probability and possibility) of modal verbs from force dynamics. The main data used in this study are taken from the two corpora: one in English with a total of 500,000 words in 91 social science texts and the other in Vietnamese with 500,000 words in 119 social science texts on the ground that (1) it is a rich resource for the researcher to find examples of root and epistemic meanings of modal verbs in English and Vietnamese to serve the purposes of the study and (2) it is the social science field that the researcher often deals with. The texts are research articles published in English and Vietnamese journals respectively in 7 disciplines: education, psychology, social science, economy, linguistics, culture and law, from 2000 upwards. The data collected are then quantitatively and qualitatively analyzed in order to find similarities and differences between English and Vietnamese root and epistemic senses of modal verbs in terms of force dynamics in case that English is considered as a source language and Vietnamese as a comparative one. With the help of the corpusbased analysis the TexSTAT2 programme, frequency occurrences and KWIC (Key Word In Context) concordance of various modals are discussed in order to show their relative importance in expressing root and epistemic senses in the two languages in question. The findings of the study show that both English and Vietnamese writers conceptualizers use the modality of obligation, permission, ability, volition, necessity, probability, and possibility with different force structures and barriers to express their different opinions or attitudes towards the propositions state of affairs or events. It can be inferred from the results of the study that there exists one common core across English and Vietnamese modal verbs, i.e., the force opposition between the Agonist and the Antagonist. The force can be the one which impinges upon the participant or the state of affair or the event, making the situation necessary (e.g. must in English and phải in Vietnamese). The force may be the one that prevents the participant or the situation from taking place (e.g. can’t in English and không thể in Vietnamese). There may be absence of force, or removal of restraint or no barrier so something is possible (though not necessary) (e.g. can in English and có thể in Vietnamese). However, there are a number of differences between the two languages under study when the conceptualizers writers express their own embodied scientific experiences in communication by using various modals with different levels of strength of cognitive, sociophysical and rational forces. One of the typical differences is that in English, low strength forces of modals such as can, could, may, might, predominate over median (will would should ought) and high strength (must have to need cannot), which indicates a tendency for modality to be used to mitigate than to strengthen assertations in academic writing. In contrast, in Vietnamese, high strength modals (phải, cần, không thể) predominate over median (nên, sẽ, muốn, định, toan) and low (có thể), which can be inferred that the Vietnamese writers conceptualizers when writing their papers in social science journals have a tendency of expressing strong obligation and necessity. The overweight of high dynamic value in Vietnamese may be due to the fact that the three major philosophical traditions: Confucianism, Buddhism and Taoism have exerted their influence on the “subjective culture” of the Vietnamese. (cf. Bochner 1986 Marr 1981, cited in Ellis 1994 T.N.Thêm 1998: 25). It is hoped that the findings from this study will make a contribution to further understanding of root and epistemic modality in English compared to Vietnamese in terms of force dynamics and their equivalence and nonequivalence in the expressions of obligation, permission, ability, volition (in sociophysical interactions and relations), and the modality of necessity, probability and possibility (in reasoning domain). Moreover, the findings of similarities and differences between the two languages will be useful in language teaching and learning and translation from English into Vietnamese andor vice versa.
Xem thêm

229 Đọc thêm

Electric and magnetic field calculations with finite element methods

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELD CALCULATIONS WITH FINITE ELEMENT METHODS

1 Introduction Field Precision finiteelement programs covers a broad spectrum of physics and engineering applications, including charged particle accelerators and Xray imaging. The core underlying most of our software packages is the calculation of electric and magnetic fields over three dimensional volumes. To use our electric and magnetic fields software effectively, researchers should have a background in electromagnetism and should be able to make informed decisions about solution strategies. Firsttime users of finiteelement software may feel intimidated by these requirements. My motivation in writing this book is to share my experience in field calculations. I hope to build users knowledge and experience in steps so they can apply finite element programs confidently. In the end, readers will be able to solve realworld problems with the following programs: • EStat (2D electrostatics) • HiPhi (3D electrostatics) • PerMag (2D magnetostatics) • Magnum (3D magnetostatics) To begin, its important to recognize the difference between 2D and 3D programs. All finite element programs solve fields in threedimensions, but often systems have geometric symmetries that can be utilized to reduce the amount of work. The term 2D applies to the following cases: • Cylindrical systems with variations in r and z but no variation in θ (azimuth). • Planar systems with variations in x and y and a long length in z. Which brings us to the first directive of finiteelement calculations: never use a 3D code for a calculation that could be handled by a 2D code. The 3D calculation would increase the complexity and run time with no payback in accuracy. We need to clarify the meaning of static in electrostatics and magnetostatics. The implica tion is that the fields are constant or vary slowly in time. The criterion of a slow variation is that the systems do not emit electromagnetic radiation. Examples of electrostatic applications are power lines, insulator design, paint coating, inkjet printing and biological sorting. Magne tostatic applications include MRI magnets, particle separation and permanent magnet devices. A following coarse will cover simulations of electromagnetic radiation (e.g., microwave devices). Secondly, its important to have a clear understanding of the purpose of computer calcula tions of electric and magnetic fields. Numerical methods should be used when it is not possible to generate accurate results with analytic methods. Numerical solutions are necessary in the following circumstances: • The system has a complex asymmetric geometry. • The solution volume contains many objects with different material properties. • Materials have complex properties (e.g., saturation of iron in magnetic circuits) In an ideal case, a user makes analytic estimates of field values and then applies numerical methods to improve the accuracy. The initial analysis gives an understanding of the physics involved and the anticipated scales of quantities – essential information for effective solution setups. The worst case is when a user treats a program as an omniscient black box. No matter what software manufacturers may claim, using a field program without understanding fields is at best a gamble. Sometimes you may get lucky, but most of the time considerable effort is wasted generating meaningless results. In summary, I would like to help you become an informed software user. I suggest you start by downloading a free textbook that will help you brush up on electric and magnetic field theory. The book also gives a detailed description of the FEM techniques I will discuss: S. Humphries, Finiteelement Methods for Electromagnetics (CRC Press, Boca Raton, 1997) (available for free download at http:www.fieldp.comfemethods.html). The following chapter describes how to download and to set up fieldsolution software packages. 2 Installing 2D electricfield software In this chapter, we’ll discuss how to install and to test trial or purchased software. As a specific example, consider a trial of the Electrostatics Toolkit for twodimensional electric fields. To request a trial, contact us a techinfofieldp.com. You will receive an E mail message that includes information like the following: Name: Ernest Lawrence Organization: LBL Software: Electrostatics Toolkit Date: August 20, 2014 Registration code: LAWRENCEER Thanks for requesting a trial of Field Precision software. To download the installer, please use this link: Package: Electrostatics Toolkit Basic Link: www.dsite.usdownloadbin16ElectrostaticsToolkitSetupBasic.exe User: bin16 Password: BxHv7821% Click the link to open it in your browser and copyandpaste the User and Password infor mation to start the download process. Save the file ElectrostaticsToolkitSetupBasic.exe to a convenient location on your hard drive or a USB drive. If you have purchased the software, be sure to keep a copy of the file in case you need to move the software or to install it on a second computer. When you run the installer, it sets up a directory containing programs, instruction manuals and examples. A file manager is useful to check out the new materials. Because number crunching finiteelement programs produce a lot of data, a good file manager is a critical tool for your future work. Figure 2 shows a screenshot of FP File Organizer, a free utility included with our software. If you check the root directory of the hard drive, youll see that the installer has created the directory c:fieldp basic (or c:fieldp pro if you purchased the professional version). Figure 2 shows the directory contents (lefthand side). The file readme basic.html is a useful summary of instructions. The tricomp subdirectory (righthand side) contains the programs, documents and examples of the 2D package: • dielectric constants.html. Relative dielectric constants for a variety of materials, useful for setting up electrostatic solutions. • estat.exe. The main solution program that combines information on the computational mesh and material properties to find electrostatic potential values at nodes. The program also creates graphs and plots of the solution (i.e., postprocessing). • estat.pdf. The EStat instruction manual. • estat conductive.cfg, estat dielectric.cfg and estat force.cfg. Configuration files for the EStat postprocessor for different types of electrostatic solutions. • mesh.exe. The automatic mesh generator to create 2D conformal, triangular meshes. • mesh.pdf. The instruction manual for Mesh. • notify.exe and notify.wav. Utility programs to signal the completion of an automatic batch run. • PhysCons.pdf. A reference sheet of physical constants. • tc.exe. An automatic controller for programs and resources of the 2D packages that we will discuss in detail later. The examples subdirectory contains directories of prepared examples for both the Mesh and EStat programs (Figure 3). These examples can help you get off to a quick start. Well talk about running them later. For now, well concentrate on getting all components running. The Basic versions of our programs use Internet license management. The installer creates a TriComp icon on your desktop (Fig. 4). Click on it to run tc.exe, the TriComp program launcher. Well discuss the functions of the buttons latter. For now, click the Activation button to launch FPSetup Basic.exe (Fig. 5, lefthand side). Click the License button, read the license and then close the text window. Click the Setup button to open the activation dialog (Fig. 5, righthand side). Enter the registration code that we sent and pick any user name. Check that you accept the terms of the license and click the Process button to receive a unique Machine number for your computer. This number is copied to the clipboard.
Xem thêm

130 Đọc thêm

LINUX NEWBIE GUIDE

LINUX NEWBIE GUIDE

There is very little (if any) evidence of harmful forking of any software included with a typicalLinux distribution. Where forking did occur, it has always turned beneficial. Quite possibly, thisis because although there are no artificial barriers to fork software under Linux, there are also noartificial barriers to merge the best pieces back.The theoretical background on how forking software can be good for its development might havebeen actually given quite some time ago by the German philosopher Georg Wilhelm FriedrichHegel (1770-1831), with his concept of dialectic development. E.g., in "Phenomenology ofSpirit", Hegel concludes: "... the schism incipient in a party, which seems a misfortune, expressesits fortune rather."0.13 Linux is a cultThe Linux community has repeatedly been labeled "religous zealots" by journalists whosewell-established computer magazines received massive feedback after they had published highlyunfair artiticles on Linux. So yes, the Linux community is numerous, well educutated, andwilling to express their opinions. And many computer journalists/magazines know that Linuxmeans less money for them (users pay less for their use of computers while expecting more).Does this explain the "zealots"?Face it, you salespeople pretending to be journalists. How many words on Linux did your PCMagazine (or whatever) publish by 1999-01-01? Wasn’t Linux at least an interesting technologyby that time? It surely was, yet you selected to keep your readership in the dark, selling yourjournalistic integrity for money. And then, after Linux has surfaced in the mainstream(non-computer) media, you keep writing misleading articles about it saying "yah, but itwill/cannot ...." whatever (trying the "fear, uncertainty and doubt" tactics to kill it). And adding"Microsoft is already ...", continuing to write about the MS vaporware and the future paradise inthe face of the increasingly unstable, pricey, architecturarly unsound computer platform, whosegreatest achievement has been exhorting unheard-of-before money by denying interoperatibility,and killing any existing or proposed standard (by "embracing" and then proprietary-extendingit). Whom do you serve? Surely not your readers.I worded it pretty strongly. Am I a zealot? Or am I just trying to voice my disapproval for theself-serving actions of the computer "powers-that-be"?
Xem thêm

209 Đọc thêm

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀQUẢN LÍ FILE HỆ THỐNG THƯ MỤC VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN LINUX

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÍ FILE HỆ THỐNG THƯ MỤC VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN LINUX

hình của phần mềm, thông tin về phần mềm, nhà sản xuất, những yêu cầu vềhệ thống…Hệ điều hành Linux sẽ có một phần mềm chuyên dùng để cài đặtcác gói phần mềm dạng này, nói chung thì phần mềm kiểu này rất dễ dàng đểcài đặt.RPM thường được dùng trong các hệ thống của Redhat như Fedora,openSuse,…còn DEB lại được dùng trên các hệ thống của Debian gồmDebian, Ubuntu…Mỗi file RPM hoặc DEB chỉ chứa một phần mềm hoặc một phần nàođó của phần mềm. Vì vậy thường khi cài một phần mềm phải cài đặt kèmtheo 1, 2 hay thậm chí cả chục gói khác, nên đôi khi xảy ra tình trạng khôngthể cài đặt do thiếu một gói nào đó. Khi cài đặt bao giờ cũng có một quá trìnhkiểm tra xem toàn bộ gói cần thiết đã có đầy đủ chưa, nếu thiếu một gói nàođó, quá trình cài đặt sẽ dừng lại. Công việc này được gọi là "checkdependency".Chính vì sự ràng buộc đó nên chúng ta mới cần đến những phần mềmhỗ trợ cài đặt. Những phần mềm này sẽ tự động tải về hoặc tìm tất cả nhữnggói có liên quan rồi lần lượt cài đặt chúng theo đúng thứ tự. Nhờ đó mà việccài đặt sẽ trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn.2.2. Cài đặt với RPMCác file RPM có cấu trúc như sau:--..rpmVới:: Số hiệu bản vá lỗi của phần mềm: nền tảng phần cứng mà gói được thiết kế để chạy trên đó.Nếu là là “noarch” nghĩa là nó không phụ vào nền tảng phầncứng, còn "src" nghĩa là đây là mã nguốn cho người sử dụng có thể chỉnh sửa.Gõ rpm : lệnh cài đặt gói rpm, một số thông số hay dùng như sau:-i cài đặt,-e
Xem thêm

23 Đọc thêm

Cùng chủ đề