GIẢ SỬ AN ĐANG SỬ DỤNG NHỮNG KHOẢN THU NHẬP CỦA MÌNH ĐÚNG VỚI THỜI GIAN CỦA CHÚNG HÃY BIỂU DIỄN BẰNG ĐỒ THỊ ĐIỂM CÂN BẰNG TIÊU DÙNG CỦA ANH TA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢ SỬ AN ĐANG SỬ DỤNG NHỮNG KHOẢN THU NHẬP CỦA MÌNH ĐÚNG VỚI THỜI GIAN CỦA CHÚNG HÃY BIỂU DIỄN BẰNG ĐỒ THỊ ĐIỂM CÂN BẰNG TIÊU DÙNG CỦA ANH TA":

Các đường cong kinh tế học

CÁC ĐƯỜNG CONG KINH TẾ HỌC

Lý luận đường cong Laffer bị phê phán là đơn giản quá mức, chỉ dừng lại ở trạng thái tĩnh. Một trong nhữngphê phán chính đối với đường cong Laffer là giảm thuế dẫn tới thu nhập sau thuế của người lao động tăng, khiếnhọ có nhu cầu nghỉ ngơi cao hơn. Sản xuất vì thế có thể bị thu hẹp do lượng cung lao động giảm. Thêm vào đó,làm thế nào để tính chính xác được thuế suất tối ưu t* hoàn toàn không phải là việc đơn giản.Đường cong Lorenz là một loại đồ thị dùng để biểu diễn mức độ bất bình đẳng trong phân phối. Nó được pháttriển bởi Max.O.Lorenz từ năm 1905 để thể hiện sự phân phối thu nhập. Đường cong Lorenz là sự biểu diễn bằnghình học của hàm phân bố tích lũy, chỉ ra quan hệ giữa tỷ lệ phần trăm của một giá trị thể hiện qua trục tung với tỷlệ phần trăm của một giá trị khác thể hiện qua trục hoành. Đường cong Lorenz thường được sử dụng trong việcnghiên cứu sự phân bố thu nhập, chỉ ra tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình hay dân số trong tổng số và tỷ lệ phần trămthu nhập của họ trong tổng thu nhập.Một đường cong Lorenz điển hình: Tỷ lệ phần trăm cộng dồn số hộ gia đình được thể hiện trên trục hoành, vàtỷ lệ phần trăm cộng dồn thu nhập thể hiện trên trục tung.Đường màu xanh lá cây hợp với trục hoành thành một góc 45° gọi là đường bình đẳng tuyệt đối. Mỗi điểmtrên đường này thể hiện tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình đúng bằng tỷ lệ phần trăm thu nhập.Đường màu xanh da trời được gọi là đường bất bình đẳng tuyệt đối. Mỗi điểm trên đường này thể hiện tỷ lệphần trăm số hộ gia đình không có thu nhập hoặc tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình chiếm toàn bộ tổng thu nhập.Đường cong Lorenz luôn luôn bắt đầu từ điểm (0,0) và kết thúc tại điểm (1,1). Nó không thể nằm phía trênđường bình đẳng tuyệt đối, cũng không thể nằm phía dưới đường bất bình đẳng tuyệt đối. Một đường Lorenz điểnhình là đường lõm hướng về gốc (0,0). Một điểm bất kỳ trên đường Lorenz cho biết tỷ lệ % cộng dồn của nhómdân cư nghèo nhất nhận được bao nhiêu % tổng thu nhập. Như vậy đường Lorenz là cách biểu hiện trực quan củasự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, nó càng lõm thì mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập càngcao.Hạn chế của đường LorenzĐường cong Lorenz của 3 quốc gia X, Y, Z: Mặc dù biểu hiện một cách trực quan, dễ thấy mức độ bất bìnhđẳng trong phân phối thu nhập nhưng bản thân đường cong Lorenz không phải là cách đánh giá định lượng về sựbất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Mặt khác, kể cả khi so sánh đường Lorenz giữa các quốc gia một cáchtrực quan, trong nhiều trường hợp cũng không thể đưa đến kết luận quốc gia nào có mức độ bất bình đẳng caohơn. Khi các đường Lorenz không cắt nhau thì đường nào lõm hơn sẽ thể hiện mức độ bất bình đẳng lớn hơn4/33nhưng khi chúng cắt nhau thì không thể đưa ra kết luận được. Ví dụ như trong hình bên, nhìn đường Lorenz của
Xem thêm

33 Đọc thêm

BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ CHỌN LỌC CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ CHỌN LỌC CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

B01: Một số khoản thu nhập cá nhân ở quốc gia A và thuế 2009 như sau:1.Thuế chi tiêu của người tiêu dùng : 37.162 triêu USD2.Thu nhập tư cho thuê, cổ tức v.v… : 36.268 triệu USD3.Lao động làm thuê và tự hành nghề : 345.272 triệu USD4.Thuế thu nhập và đóng bảo hiểm : 74.186 triêu USD 5.Tiết kiệm : 14.367 triệu USD6.Các loại trợ cấp chuyển nhượng : 48.532 triệu USD Yêu cầu:1.Tính thu nhập cá nhân (PI) ?2.Tính thu nhập được quyền sử dụng (YD)?3.Tính tiêu dùng (C)?4. Tính tỷ lệ tiêu dùng?Giải:1. PI = Lao động làm thuê... (3) + Thu nhập cho thuê (2) + các loại chuyển nhượng (6)Thay số: PI = 345.272 + 36.268 + 48.532 = 430.072 triệu 2. DI (YD) = PI – (Td + BH) (4) Thay số: DI = 430.072 – 74.186 = 355.886 triêu 3. C = DI – S (5); C = 355.886 – 14.367 = 341.519 triêu 4. T(%) = CDI; T(%) = 341.519: 355886 = 96 % B02 : (Số liệu sau của một quốc gia A năm 2009. Đơn vị tính: Tỷ 1. Tổng sản phẩm quốc dân theo giá thi trường : 754,32. Thuế đánh vào các khoản chi tiêu : 84,63. Sử dung vốn (khấu hao) : 63,84. Thu nhập ròng từ nước ngoài : 8,45. Các khoản trợ cấp : 4,8Yêu cầu1.Tính tổng sản phẩm quốc nội theo giá thị trường?2.Tính sản phẩm quốc dân ròng theo giá thị trường ?3.Tính sản phẩm quốc dân ròng theo yếu tố chi phí ?4.Tính tổng sản phẩm quốc nội theo yếu tố chi phí Giải:1)GDPn = GNPn – NX (NX – Thu nhập ròng từ nước ngoài) GDPn = 754,3 – 8,4 = 745,9 tỷ 2) NNPn = GNPn – A (A Khấu hao) NNPn = 754,3 – 63,8 = 690,5 tỷ 3)NNPyt = NNPn – Tr ; (Tr – Thuế ròng = Te (Thuế gián thu) – TR (trợ cấp).Thay số: NNPyt = 690,5 – (84,6 – 4,8) = 610,7 tỷ 4)GDPyt = GDPn Tr ; (Tr – Thuế ròng = Te (Thuế gián thu) – TR (trợ cấp). Thay số: GDPyt = 745,9 (84,6 – 4,8) = 661,1 tỷ B03: Trong nền kinh tế giản đơn giả sử người tiêu dùng chỉ mua 3 loại hàng hóa là gạo, thịt và rau. Lượng và giá mỗi loại sản phẩm người tiêu dùng mua mỗi năm ở bảng sau:Diễn giải200720082009Sản lượng (kg)Giá(1000đkg)Sản lượng Sản (kg)Giá(1000đkg) Sản lượng (kg) Giá(1000đkg)Gạo1454,51456,01457,5Thịt4530,045454550,0Rau1202,01202,51203,0Yêu cầu:1Tính chỉ số giá cả hàng tiêu dựng CPI% qua các năm?2Tính tỷ lệ lạm phát năm 2008, 2009 trên cơ sở CPI%?Giải:1) Tính chi tiêu của người tiêu dùng 2007T.Chi tiêu = (145 x 4,5) + (45 x 30,0) + (120 x 2,0) = 2242,5 ngàn đ Tính chi tiêu của người tiêu dùng 2008T.Chi tiêu = (145 x 6,0) + (45 x 45,0) + (120 x 2,5) = 2895,0 ngàn đ Tính chi tiêu của người tiêu dùng 2009T.Chi tiêu = (145 x 7,5) + (45 x 50,0) + (120 x 3,0) = 3697,5 ngàn đ Tính CPI% của hai năm 2008 và 2009 lấy 2007 là năm gốc CPI(2008) = (2895,02242,5) x 100 = 129; CPI(2009) = (3697,52242,5) x 100 = 1652) Tính tỷ lệ lạm phát (gp)gp2008 = (129 100)100 x 100 = 29%; gp2009 = (165 129)129 x 100 = 28% B04 : Cho hàm tiêt kiệm S = 384 + 0,25.DI (2009)1 Viêt hàm tiêu dùng tương ứng (2009)2 Khi thu nhập được quyền sử dụng tăng 320 tỷ VND thì tiêu dùng mong muốn bằng bao nhiêu?3 Vẽ đồ thị hàm tiêu dùng trên ở các giai đoạn: Giai đoạn 1990 – 2000, MPC = 0,90: Giai đoạn 2001 – 2005; MPC = 0,95; Giai đoạn 2006 – 2009, MPC = 0,6Giải:1) Viết hàm tiêu dùng tương ứng: S = 384 + 0,25.DI (2009)C = 384 + 0.75.DI (2009) Tính thu nhập vừa đủ: DI = C ; S = 0 Vậy DI = 1536 tỷ VND2) Tiêu dùng mong muốn khi thu nhập tăng 320 tỷC = 384 + 0,75 (1536 + 320) = 1776 tỷ VND3) Vẽ đồ thị hàm tiêu dùng trên ở các giai đoạn Độ dốc hàm C phụ thuộc MPC nên đồ thị hàm C ở các giai đoạn dốc khác nhau. Khi MPC thay đổi đồ thị hàm C quay, thay đổi tăng quaylên trên, thay đổi giảm quay xuống dưới.CB05: Trong nền kinh tế đóng, quốc gia A có những dữ liệu sau : C = 362 + 0,75.DI Đầu tư theo dự kiến 536 tỷ VND Chi tiêu của Chính phủ theo dự kiến (KH) 815 tỷ VND. Biết t = 0,02QYêu cầu :1.Viết phương trình tổng cầu?2.Hãy so sánh sản lượng trước và sau khi có thuế?3.Biểu diễn sản lượng trên đồ thị?Giải :1) Phương trình AD = C + I + G ; Vậy AD = 362 + 0,75.DI + 536 + 815 AD = 1713+ 0,75.DI2) 6852 tỷ VND 6368 tỷ VND3) Biểu diễn AD trên đồ thịH×nh . Tæng cÇu vµ s¶n l­îng c©n b»ng cña nÒn kinh tÕ ®ãng Q1 Q0 B06 : Cho biết số liệu tiêu dùng và sản lượng của một nền kinh tế giản đơn giả định. Đầu tư dự kiến 40 tỷ Sản lượngC dư kiếnI dư kiếnSADI thực tếSản lượngC dư kiếnI dư kiếnSADI thực tế703070304040704014060140604080100802109021090401201301202801202801204016016016035015035015040200190200420180420180402402202401. Tính mức tiết kiệm, AD và đầu tư thực tế? 2. Sản lượng cân bằng bằng bao nhiêu?3. Xu hướng tiêu dùng cận biên bằng bao nhiêu? Bài giải: (bảng tính trên) Sản lượng cân băng ở mức AS = AD = 140 (tiêu dùng và đầu tư thực tế 80). Tính xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) = 0,428 = 3070B07: Thị trường tiền tệ đặc trưng bởi những thông số sau: Y = 1350 tỉ USD ; k = 0,2 ; h = 6; MSn danh nghĩa = 260 tỉ USD; p = 1,1;1.Tính lãi suất cân bằng của thị trường tiền tệ?2.Giả sử thu nhập tăng 225 tỉ USD, hãy xác định lãi suất cân bằng?3.Vẽ đồ thị biểu diễn sự biến động trên trên đồ thị?4.Trên cơ sở kết quả tính toán mục 1, 2 hãy vẽ đồ thị đường LM?Giải: 1) Thị trường tiền tệ cân bằng: MDr = MSr; kY – hr = MSnP  0,2. 1350 – 6r = 2601,1  r0 = 5,6%2) Khi thu nhập tăng 225 tỷ USD; Y1 = 1350 + 225 = 1575 tỷ USD  0,2. (1350 + 225) – 5r = 2601,1  r1 = 13,2 % Vẽ đồ thị biểu diễn hai tình huống trên trên đồ thị Vẽ đồ thị đường LM Y0 Y1 Q (Y) B08: Thị trường tiền tệ đặc trưng bởi những thông số sau: Y = 1500 tỉ USD ; k = 0,2 ; h = 8; MSn danh nghĩa = 160 tỉ USD; p = 1,2;1.Tính lãi suất cân bằng của thị trường tiền tệ?2.Giả sử thu nhập tăng 250 tỷ USD, hãy xác định lãi suất cân bằng?3.Vẽ đồ thị biểu diễn sự biến động trên?4.Trên cơ sở kết quả tính toán mục 1, 2 hãy dựng đường LM? Giải:1) Thị trường tiền tệ cân băng MDr = MSr ; kY – hr = MSnP  0,2.1500 – 8r = 1601,2  r0 = 20,8%2) Khi thu nhập tăng 250 tỷ USD Y1 = 1500 + 250 = 1750 tỷ USD  0,2. (1500 + 250) – 8r = 1601,2  r1 = 27,1%3) Vẽ đồ thị biểu diễn hai tình huống trên trên đồ thị 4) Vẽ đồ thị đường LM: Y0 Y1 Q (Y) B09 : Một số khoản thu nhập cá nhân và thuế ở quốc gia A 2009 như sau:1.Lao động làm thuê và tự hành nghề : 315.468 triệu USD2.Thu nhập tư cho thuê, cổ tức v.v… : 52.939 triệu USD3.Thuế thu nhập và đóng bảo hiểm : 95.648 triêu USD4.Thuế chi tiêu của người tiêu dùng : 55.765 triêu USD5.Tiết kiệm : 24.568 triệu USD6.Các loại trợ cấp chuyển nhượng : 64.581 triệu USD Yêu cầu:1.Tính thu nhập cá nhân (PI) ?2.Tính thu nhập được quyền sử dụng (YD)?3.Tính tiêu dùng (C)?4.Tính tỷ lệ tiết kiệm?Giải:1)PI = Lao động làm thuê... (1) + Thu nhập cho thuê (2) + các loại trợ cấp chuyển nhượng (6). Thay số: PI = 315.468 + 52.939 + 64.581 = 432.988 triệu 2) DI (YD) = PI – (Td + BH) (3); DI = 432.988 – 95.648 = 337.340 triêu 3) C = DI – S (5); C = 337.340 – 24.568 = 312.772 triêu 4) T(%) = SDI; T(%) = 312.772 : 337.340 = 0,93%B10 Số liệu sau của một quốc gia năm 2009. Đơn vị tính: tỷ 1. Tổng sản phẩm quốc dân theo giá thi trường : 1085,02. Thuế đánh vào các khoản chi tiêu : 146,03. Sử dung vốn (khấu hao) : 113,44. Thu nhập ròng từ nước ngoài : 11,65. Các khoản trợ cấp : 10,8Yêu cầu1.Tính tổng sản phẩm quốc nội theo giá thị trường?2.Tính sản phẩm quốc dân ròng theo giá thị trường ?3.Tính sản phẩm quốc dân ròng theo yếu tố chi phí ?4.Tính tổng sản phẩm quốc nội theo yếu tố chi phí ?
Xem thêm

13 Đọc thêm

QUẢN TRỊ HỌC DE15

QUẢN TRỊ HỌC DE15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINHKHOAĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦNTên học phần: QUẢN TRỊ HỌC ; Số tín chỉ: 3Lớp( hoặc khối lớp):………………………………………….Thời gian: ( không tính thời gian phát đề)Câu 1: (3 điểm)Anh/chị hãy phân tích mối quan hệ tương tác giữa chức năng hoạch định và kiểm tra. Cho 1 vídụ minh họa.Câu 2: (3 điểm)Theo anh/chị tiền có phải là công cụ để nhà quản trị động viên nhân viên? Phân tích và cho ví dụminh họa.Câu 3: (4 điểm)Nội dung trong phân tích SWOT? Giả sử anh/chị là nhà quản trị của một doanh nghiệp, hãy sửdụng công cụ này để phân tích và hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp của mình.Những lưu ý:-Sinh viên được sử dụng tài liệuCán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Xem thêm

2 Đọc thêm

Hình vẽ biểu diễn nồng độ cân bằng theo nhiệt độ

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN NỒNG ĐỘ CÂN BẰNG THEO NHIỆT ĐỘ

đồ thị biểu diễn đường nồng độ cân bằng theo thời gian;đường nồng độ bình khuấy tối ưu theo thời gian;đường nồng độ bình ống tối ưu theo thời gian. Hình vẽ dựa trên bảng số liệu của sách kỹ thuật phản ứng. Sử dụng để làm bài tập cũng như tra cứu

1 Đọc thêm

Tổng cầu docx

TỔNG CẦU DOCX

khoảng 22.4% tổng chi tiêu, với mức tăng trưởng giao động khoảng -1.7% đến +4.1%. ● Xuất khẩu chiếm một phần khá cao trong tổng chi tiêu, từ năm 1981 là 18.8% đã tăng lên 33.8% năm 1995 (chúng ta có thể thấy được ảnh hưởng của NAFTA: Khu vực Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ), với mức tăng trưởng khoảng -2.1% đến +17.7%. ● Nhập khẩu cũng chiếm khá cao trong tổng chi tiêu, năm 1981 kà 18.7% đã lên đến 30.9% năm 1995, với mức tăng trưởng dao động từ -15.2% đến 17.1%. Rõ ràng tiêu dùng đóng góp nhiều nhất trong tổng chi tiêu, nhưng lại tương đối ổn định. ● Đầu tư, xuất khẩu và nhập khẩu chiếm một phần nhỏ hơn, nhưng kém ổn định hơn, nhiều biến động hơn. ● Do đó chúng ta có lý do để tìm hiểu điều gì thúc đẩy tiến trình quyết định của tiêu dùng, đầu tư, và xuất khẩu ròng. ● Chúng ta sẽ bắt đầu ở chương này với tiêu dùng, chuyển đầu tư sang chương 5, chi tiêu chính phủ ở chương 6, và xuất khẩu ròng ở chương 7. 1) Những yếu tố quyết định đến tiêu dùng và tiết kiệm Như chúng ta đã thấy trong dòng luân chuyển, các hộ gia đình có thu nhập và phân bổ nó vào các khoản thuế, tiêu dùng và tiết kiệm: Y = C + S + T. ● Trong mô hình này, chúng ta sẽ cho rằng thuế là yếu tố ngoại sinh đối với các hộ gia đình, do đó nằm ngoài sự kiểm soát của họ (điều đó gần như đúng với tất cả các hộ gia đình). ● Do đó chúng ta đưa ra khái niệm thu nhập có sẵn: YD = Y -T. ● Chúng ta lưu ý rằng khoản thu nhập này được phân bổ cho tiêu dùng và tiết kiệm: YD = C + S. Tiêu dùng là nhu cầu đối với các hàng hoá và dịch vụ để thoả mãn mục đích tiêu dùng, thường là sử dụng hiện tại.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô - Phần 4 ppt

TÀI LIỆU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ - PHẦN 4 PPT

CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 51. Tại sao doanh nghiệp có thể chịu lỗ mà vẫn tiếp tục sản xuất chứ không đóng cửa?2. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo có những đặc điểm gì? Các đặc điểm đó có tầm quantrọng như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong thị trườngnày?3. Ở cân bằng dài hạn, tất cả các doanh nghiệp trong ngành thu được lợi nhuận kinh tếbằng không. Tại sao?4. Ngành X là ngành cạnh tranh hoàn hảo do đó mỗi doanh nghiệp trong ngành thu đượclợi nhuận kinh tế bằng không. Nếu giá sản phẩm giảm xuống, không doanh nghiệp nàocó thể tồn tại được. Bạn đồng ý hay không? Hãy thảo luận.5. Hãy cho biết nhận xét sau đây là đúng hay sai: “Một doanh nghiệp nên luôn luôn sảnxuất ở mức sản lượng ở đó chi phí trung bình dài hạn là tối thiểu.”6. Giả sử đường cầu trong ngành cạnh tranh tăng lên (dịch chuyển sang phải). Các bướctheo đó thị trường cạnh tranh là tăng sản lượng là gì? Câu trả lời của bạn thay đổi nhưthế nào nếu chính phủ quy định giá trần lên sản phẩm của ngành.7. Tiền lương trả cho nhân công phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của ngành như thếnào?8. Các nhà sản xuất gạo Nhật Bản sản xuất ở mức chi phí cực kỳ cao, và chi phí cơ hộicủa đất là cao và không có khả năng khai thác kinh tế theo quy mô. Hãy phân tích haichính sách nhằm duy trì sản xuất gạo ở Nhật: 1) trợ cấp cho những nông dân Nhậtkhông căn cứ theo lượng họ sản xuất; hay 2) đánh thuế nhập khẩu. Hãy sử dụng đồ thịcung cầu để minh họa giá và sản lượng trong nước, doanh thu của chính phủ, phần mấtkhông từ mỗi chính sách. Chính sách nào chính phủ Nhật sẽ ưa dùng hơn? Chính sáchnào nông dân thích hơn?9. Một ngành cạnh tranh ở cân bằng dài hạn. Sau đó thuế bán hàng đánh vào tất cả cácdoanh nghiệp trong ngành. Bạn dự kiến điều gì sẽ xảy ra với giá và số số doanh nghiệptrong ngành và sản lượng của mỗi doanh nghiệp trong dài hạn?10. Thuế doanh thu 10 đồng đánh vào một nửa số doanh nghiệp (những người gây ônhiễm) trong ngành cạnh tranh. Số tiền thuế này được trả lại cho những doanh nghiệp cònlại trong ngành (doanh nghiệp không gây ô nhiễm) dưới dạng trợ cấp 10% giá trị của sảnlượng bán ra.
Xem thêm

4 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VỀ THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

1 LÝ THUYẾT VỀ THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

I.1 Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thịI.1.1 Định nghĩa đồ thịĐồ thị là một cấu trúc rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các đỉnh này.Chúng ta phân biệt các loại đồ thị khác nhau bởi kiểu và số lượng cạnh nối hai đỉnh nào đó của đồ thị . Để có thể hình dung được tại sao lại cần đến các loại đồ thị khác nhau ,chúng ta sẽ nêu ví dụ sử dụng chúng để mô tả một mạng máy tính .Giả sử ta có một mạng gồm các máy tính và các kênh điện thoại(gọi tắt là tên thoại) nối các máy tính này.Chúng ta có thể biểu diễn các vị trí đặt máy tính bởi các điểm và các kênh thoại nối chúng bởi các đoạn nối,xem hình 1 Hà Tây Đồng Nai Huế An Giang Hà Nội TPHCM Bình ĐịnhQuãng Ngãi Phú Yên Khánh HòaHình 1.Sơ đồ mạng máy tínhNhận thấy rằng trong mạng hình 1, giữa hai máy tính bất kỳ chỉ cho phép nhiều nhất là một kênh thoại nối chúng,kênh thoại này cho phép liên lạc cả hai chiều và không có máy tính nào lại được nối với chính nó.Sơ đồ mạng máy tính cho tronh hình 1 được gọi là đơn đồ thị vô hướng => ta đi đến định nghĩa sau:Định nghĩa 1. Đơn đồ thị vô hướng G=(V,E) bao gồm V là tập đỉnh,và E là tập các cặp không có thứ tự gồm hai phần tử khác nhau của V gọi là các cạnh.Trong trường hợp giữa hai máy tính nào đó thường xuyên phải truyền tải nhiều thông tin người ta phải nối hai máy này bởi nhiều kênh thoại . Mạng với đa kênh thoại giữa các máy tính được cho trong hình 2.http://vuson.tk - Trang 2 -Đồ án cơ sở GVHD: Đoàn Văn Thắng Hà Tây Đồng Nai Huế An Giang
Xem thêm

25 Đọc thêm

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 5 NĂM 2013 Môn thi: KINH TẾ HỌC pdf

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 5 NĂM 2013 MÔN THI: KINH TẾ HỌC PDF

5.4. Nếu bây giờ giả thiết sản phẩm C được nhập khẩu, thì kết quả của câu 1 và 2 sẽ thay đổi như thế nào? Câu 6: Phân tích tổng hợp (2 điểm) Xét một nền kinh tế đóng có xu hướng tiêu dùng cận biên là 0,7. Giả sử Chính phủ đồng thời tăng thuế 8000 tỷ đồng và tăng chi tiêu 8000 tỷ đồng. 6.1. Trên thị trường vốn vay, hãy cho biết đường cung hay đường cầu dịch chuyển và chỉ ra mức độ dịch chuyển của đường đó. 6.2. Hãy sử dụng mô hình thị trường vốn vay để giải thích điều gì xảy ra với lượng đầu tư, tiết kiệm tư nhân, tiết kiệm Chính phủ và tiết kiệm quốc dân tại trạng thái cân bằng. 6.3. Giả sử đầu tư rất co giãn theo lãi suất. Hãy cho biết mức độ thay đổi của lượng đầu tư và tiết kiệm quốc dân tại trạng thái cân bằng. 6.4. Giả sử tiết kiệm tư nhân rất co dãn theo lãi suất. Hãy cho biết mức độ thay đổi của lượng đầu tư và tiết kiệm quốc dân tại trạng thái cân bằng. 6.5. Từ phân tích ở trên hãy cho biết trong bối cảnh nào chính sách thay đổi thuế và chi tiêu ở trên dường như sẽ ít ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. _________________________________________________________________________ Thí sinh làm phần 1 (Vi mô) và phần 2 (Vĩ mô) vào các tờ giấy khác nhau. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN MÔN THI: TOÁN KINH TẾ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Thời gian làm bài: 180 phút ____________________________ Câu 1 (1 điểm) Cho hàm cầu của một doanh nghiệp độc quyền: D = 12,
Xem thêm

3 Đọc thêm

Chương 2: Cung và Cầu hàng hóa thị trường

CHƯƠNG 2: CUNG VÀ CẦU HÀNG HÓA THỊ TRƯỜNG

tùy thuộc vào tính chất của hàng hóa, như được trình bày dưới đây.Cầu đối với loại hàng hóa thông thường sẽ tăng khi thu nhập của người tiêu dùng tăng. Thí dụ, người tiêu dùng sẽ mua quần áo, sẽ mua ti-vi màu, sử dụng các dịch vụ giải trí, v.v. nhiều hơn khi thu nhập của họ tăng lên. Những hàng hóa này là những hàng hóa thông thường. Ngược lại, cầu đối với hàng hóa thứ cấp (hay còn gọi là cấp thấp) sẽ giảm khi thu nhập của người tiêu dùng tăng. Hàng cấp thấp thường là những mặt hàng rẻ tiền, chất lượng kém như ti-vi trắng đen, xe đạp, v.v. mà mọi người sẽ không thích mua khi thu nhập của họ cao hơn.Nói chung, khi thu nhập thay đổi, người tiêu dùng sẽ thay đổi nhu cầu đối với các loại hàng hóa. Điều này sẽ tạo nên sự dịch chuyển của đường cầu. Hình 2.2 trình bày sự dịch chuyển của đường cầu do ảnh hưởng của thu nhập có tính đến tính chất của hàng hóa. Đường cầu đối với hàng hóa thông thường sẽ dịch chuyển về phía phải khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên; ngược lại, đường cầu đối với hàng hóa cấp thấp sẽ dịch chuyển về phía trái khi khi thu nhập của người tiêu dùng tang lên.Một loại hàng hóa có thể vừa là hàng hóa thông thường và vừa là hàng hóa thứ cấp. Chẳng hạn, người tiêu dùng sẽ mua quần áo nhiều hơn ứng với một mức giá nhất định khi thu nhập tăng. Người tiêu dùng có lẽ sẽ chi tiền nhiều hơn cho các loại quần áo thời trang, cao cấp, đẹp nhưng sẽ chi ít hơn cho các loại quần áo rẻ tiền, kém chất lượng. Như vậy, quần áo có thể vừa là hàng hoá bình thường và vừa là hàng hoá cấp thấp.Cùng với sự gia tăng của thu nhập của người tiêu dùng theo thời gian, một hàng hóa, dịch vụ là hàng bình thường hôm nay có thể trở thành một hàng thứ cấp trong tương lai. Thí dụ, ở Việt Nam, xe đạp là hàng hóa bình thường vào đầu những năm 1990 nhưng lại là hàng thứ cấp vào cuối những năm 1990 do thu nhập của người tiêu dùng vào cuối những năm 1990 cao hơn thu nhập vào đầu những năm 1990.Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên, nếu quần áo là hàng hoá bình thường (a), tại mức là giá 120, lượng cầu tăng từ 80 lên thành 100 làm cho đường cầu dịch chuyển sang phải từ D1 đến D2. Nếu quần áo là hàng hoá thứ cấp, người tiêu dùng giảm lượng mua xuống còn 60 làm
Xem thêm

15 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐẾN CUNG LAO ĐỘNG

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐẾN CUNG LAO ĐỘNG

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐẾN CUNG LAO ĐỘNG Giả sử Ava đang quyết định dùng bao nhiêu thời gian để làm việc và bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. Ava có hàm thỏa dụng U(L,C), ở đó L phản ảnh nhàn rỗi và C phản ảnh giờ lao động tạo ra thu nhập và tiêu dùng được quyết định bởi thu nhập.

43 Đọc thêm

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5 NĂM 2013 Môn thi: KINH TẾ HỌC pdf

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5 NĂM 2013 MÔN THI: KINH TẾ HỌC PDF

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013 : ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5 NĂM 2013 Môn thi: KINH TẾ HỌC Thời gian làm bài: 180 phút BYDecision’s blog: http://bydecision.wordpress.com PHẦN 1: KINH TẾ VI MÔ Câu 1: Câu hỏi đúng/sai, giải thích và minh họa bằng đồ thị (1,5 điểm) 1.1. Trong trường hợp ngoại ứng tích cực, lợi ích cá nhân cận biên sẽ lớn hơn lợi ích xã hội cận biên. 1.2. Nếu A và B là 2 hàng hóa bổ sung trong tiêu dùng và chi phí nguồn lực để sản xuất hàng hóa A giảm thì giá của cả hàng hóa A và B đều giảm. 1.3. Khi Chính phủ đánh thuế một lần (T) đối với nhà độc quyền thì tổng doanh thu sẽ giảm đi một lượng đúng bằng phần thuế đó. Câu 2: Hãy giải thích và minh họa bằng đồ thị các tình huống sau (1,5 điểm) 2.1. Tại sao giá cân bằng có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi khi cả cung và cầu đều tăng? 2.2. Tại sao đặt giá sàn làm giảm phúc lợi ròng của xã hội? 2.3. Tại sao hãng cạnh tranh hoàn hảo thu được lợi nhuận kinh tế bằng không trong dài hạn? Câu 3: Bài tập (2 điểm) Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí biến đổi bình quân là AVC = 4Q + 6. Biết rằng khi giá thị trường là 46$ thì hãng lỗ 300$. 3.1. Đường cung của hãng là gì? 3.2. Hãy xác định điểm hòa vốn của hãng. 3.3. Khi giá thị trường là 96$ thì hãng sẽ thu được lợi nhuận là bao nhiêu? 3.4. Hãy xác định thặng dư sản xuất của hãng tại mức giá 96$ và minh họa bằng đồ thị.
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ HAY

BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ HAY

BÀI TẬP CHƯƠNG 4 XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG QUỐC GIA Bài 1 Giả sử GDP = 2400, C = 1900, G = 100, NX = 20 (đơn vị tính là tỉ đồng) a. Đầu tư là bao nhiêu? b. Giả sử xuất khẩu là 380. Nhập khẩu là bao nhiêu? Bài 2 Giả sử hàm tiêu dùng là C = 0.7Yd và đầu tư dự kiến là 45 (kinh tế đóng, không chính phủ) a. Vẽ đồ thị biểu diễn tổng cầu b. Nếu sản lượng thực tế là 100 thì những việc ngoài dự kiến nào sẽ diễn ra trong nền kinh tế. Bài 3 Giả sử đầu tư là 120. Hàm tiêu dùng thay đổi từ C = 0.8Yd đến C’ = 0.7Yd (Nền kinh tế đóng, chính phủ không can thiệp) a. Sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào? b. Hãy dùng đồ thị đầu tư tiết kiệm chỉ ra mức thay đổi trong sản lượng cân bằng. Bài 4 Kinh tế đóng, chính phủ không can thiệp: a. Tìm sản lượng cân bằng theo 02 phương pháp và biểu diễn đồ thị khi nhu cầu đầu tư là 400 và tiêu dùng là C = 0.8Yd. b. Do chi phí sản xuất tăng nên đầu tư thay đổi 10, lãi suất giảm nên đầu tư thay đổi 20. Tìm sản lượng cân bằng mới. Bài 5 Có các hàm C = 200 + 0.75Yd, I = 700 + 0.16Y, G = 260, X = 350, M = 78 + 0.18Y, Tm = 0.2 (các đại lượng khác bằng không). a. Xác định hàm tiết kiệm S và điểm cân bằng sản lượng theo phương trình bơm và rút ra. b. Vì lượng tiền mặt đưa vào lưu thông tăng nên tiêu dùng thay đổi 80, đầu tư thay đổi 100. Xác định điểm cân bằng sản lượng mới và vẽ đồ thị. Bài 6 C 0 = 40, Cm = 0.75, Im = 0.2, X = 60, Mm = 0.03 (các đại lượng khác bằng không). a. Xác định điểm cân bằng sản lượng bằng phương trình Y = AD. b. Nếu chính phủ tăng xuất khẩu thêm 50 tỉ đồng, cán cân ngoại thương thay đổi như thế nào? Bài 7 Kinh tế mở, có hàm C = 100 + 0.8Yd, I = 150 + 0.2Y, G = 400, T = 0.2Y, X = 500, M = 200 + 0.25Y. a. Xác định sản lượng cân bằng quốc gia và cho biết tình hình cán cân thương mại tại đó. b. Nếu chính phủ tăng chi tiêu 70, sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào? Bài 8 Cho các hàm C = 15 + 0.9Yd, G = 200, X = 120, Tr = 10, I = 80, Tx = 0.1Y, M = 24 + 0.06Y a. Xác định hàm thuế ròng. b. Tìm điểm cân bằng sản lượng bằng phương pháp Y = AD. c. Tìm điểm cân bằng sản lượng bằng phương pháp bơm và rút ra. d. Tính mức thặng dư hay thâm hụt ngân sách. e. Biểu diễn câu b và câu c trên đồ thị f. Cán cân thương mại thế nào
Xem thêm

9 Đọc thêm

Đồ Án tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị bằng dijkstra

ĐỒ ÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRONG ĐỒ THỊ BẰNG DIJKSTRA

I.1 Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thịI.1.1 Định nghĩa đồ thịĐồ thị là một cấu trúc rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các đỉnh này.Chúng ta phân biệt các loại đồ thị khác nhau bởi kiểu và số lượng cạnh nối hai đỉnh nào đó của đồ thị . Để có thể hình dung được tại sao lại cần đến các loại đồ thị khác nhau ,chúng ta sẽ nêu ví dụ sử dụng chúng để mô tả một mạng máy tính .Giả sử ta có một mạng gồm các máy tính và các kênh điện thoại(gọi tắt là tên thoại) nối các máy tính này.Chúng ta có thể biểu diễn các vị trí đặt máy tính bởi các điểm và các kênh thoại nối chúng bởi các đoạn nối,xem hình 1 Hà Tây Đồng Nai Huế An Giang Hà Nội TPHCM Bình ĐịnhQuãng Ngãi Phú Yên Khánh HòaHình 1.Sơ đồ mạng máy tínhNhận thấy rằng trong mạng hình 1, giữa hai máy tính bất kỳ chỉ cho phép nhiều nhất là một kênh thoại nối chúng,kênh thoại này cho phép liên lạc cả hai chiều và không có máy tính nào lại được nối với chính nó.Sơ đồ mạng máy tính cho tronh hình 1 được gọi là đơn đồ thị vô hướng => ta đi đến định nghĩa sau:Định nghĩa 1. Đơn đồ thị vô hướng G=(V,E) bao gồm V là tập đỉnh,và E là tập các cặp không có thứ tự gồm hai phần tử khác nhau của V gọi là các cạnh.Trong trường hợp giữa hai máy tính nào đó thường xuyên phải truyền tải nhiều thông tin người ta phải nối hai máy này bởi nhiều kênh thoại . Mạng với đa kênh thoại giữa các máy tính được cho trong hình 2.SVTH : Nguyễn Công Hiếu_SBD 0041 - Trang 2 -Đồ án cơ sở GVHD: Đoàn Văn Thắng Hà Tây Đồng Nai Huế An Giang
Xem thêm

25 Đọc thêm

Nghiên cứu về tối ưu hóa khả năng tương thích điện từ của thiết kế bảng mạch in tốc độ cao doc

NGHIÊN CỨU VỀ TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ CỦA THIẾT KẾ BẢNG MẠCH IN TỐC ĐỘ CAO DOC

Nghiên cứu về tối ưu hóa khả năng tương thích điện từ của thiết kế bảng mạch in tốc độ cao Tóm tắt-Trong bài viết này trình bày ba phương pháp tối ưu hóa thiết kế nối đất được sử dụng để giải quyết vấn đề EMI trên PCB trộn với tín hiệu analog và kỹ thuật số. Một mô hình được xây dựng để kiểm tra bề mặt hiện tại, trường E, trường H và S-thông số của các bảng mạch để xem xét ảnh hưởng của các phương pháp tránh vấn đề EMI và SI. Sau đó, thí nghiệm mô phỏng trên một sản phẩm thực sự được thực hiện để hiển thị các cải thiện sau khi áp dụng những phương pháp đó. Từ khóa -high_speed PCB layout; EMC; EMI; spilt ground; SI I. GIỚI THIỆU Xu hướng gần đây trong việc sử dụng của các gia đình logic tốc độ cao mạch điện tử nâng cao EMI (can thiệp điện từ) vấn đề của một sản phẩm PCB. Các tần số cao có thể gây nhiễu sóng một cách dễ dàng trong một thiết kế không thích hợp chẳng hạn như chuông, nhiễu xuyên âm, phản xạ và bức xạ. Nếu được bỏ qua, nhiễu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất hệ thống. Trong thiết kế PCB, các nhà thiết kế luôn luôn cho rằng mặt phẳng đất không có gì. Nhưng có lẽ họ không biết rằng vấn đề EMI của PCB có thể là sản phẩm do lỗi của thiết kế nối mặt phẳng đất. Bài viết này được tổ chức như sau: Trong phần II, ba yêu cầu để giảm EMI từ in bảng mạch với thiết kế tiếp đất. Trong phần III, bằng cách sử dụng các công cụ mô phỏng để làm cho lý thuyết vào ví dụ cụ thể mô phỏng cho phép độc giả trực quan hơn sự hiểu biết về sự đúng đắn của lý thuyết. Trong phần IV thí nghiệm được thực hiện trong một sản phẩm thực để thể hiện được cải thiện do thông qua ba kỹ thuật. Cuối cùng, tạo ra một kết luận về thiết kế nối mặt phẳng đất trong sản phẩm PCB để tránh các vấn đề EMI. II. BA YÊU CẦU CỦA THIẾT KẾ GROUND A. Lớp tín hiệu cần phải chặt chẽ với mặt phẳng đất Trong các vấn đề toàn vẹn tín hiệu, chúng ta thường gọi là "Mặt phẳng đất" như đường trở lại. Trong tần số cao, điện cảm của đường dẫn tín hiệu và đường dẫn trở lại giảm thiểu, điều này có nghĩa rằng, miễn là các trường hợp cho phép, trả lại đường dẫn sẽ cố gắng để gần với đường tín hiệu. Hình 1 Khi hiển thị, có một dòng tín hiệu trên một PCB, và đường trở lại là nằm ở đường thứ ba. Tại thời điểm này trở kháng của tín hiệu giữa hai lớp trung bình, trở kháng tương đương Z
Xem thêm

9 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG BÀI TOÁNLUỒNG CỰC ĐẠI TRONG MẠNG

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG BÀI TOÁNLUỒNG CỰC ĐẠI TRONG MẠNG

hơn.Thông tin là một nhu cầu không thể thiếu đối với con người và là mộtdạng tài nguyên đặc biệt vô cùng quý giá. Nói đến thông tin cũng đồng thời nóiđến việc lưu trữ và xử lý thông tin trên máy tính. Trong lưu trữ và xử lý thông tintrên máy tính thì toán rời rạc đóng góp một tầm quan trọng không nhỏ, bởi vìbản chất của việc lưu trữ và xử lý thông tin trên máy tính là các quá trình rời rạc.Lý thuyết đồ thị là một trong những lĩnh vực nghiên cứu của toán rời rạc,có nhiều ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của khoa học kỹ thuật và đờisống nhất, nhất là lĩnh vực khoa học máy tính. Có rất nhiều bài toán ứng dụngcủa lý thuyết đồ thị được áp dụng rộng rãi trong thực tế như: Bài toán cây khungnhỏ nhất, bài toán tìm đường đi ngắn nhất, bài toán luồng cực đại trong mạng,…Bài toán luồng cực đại trong mạng là một trong những bài toán tối ưutrên đồ thị tìm được những ứng dụng rộng rãi trong thực tế, có rất nhiều bài toántrong thực tế có thể đưa về bài toán luồng cực đại trong mạng để giải như bàitoán mạng với nhiều điểm phát và điểm thu, bài toán đường ống dẫn dầu, bàitoán tìm cường độ lớn nhất của dòng vận tải giữa hai nút của một bản đồ giaothông,… Bài toán luồng cực đại trong mạng cũng tìm được nhiều ứng dụng thúvị trong lý thuyết tổ hợp, một số bài toán tổ hợp như bài toán đám cưới vùng quê,bài toán về hệ thống đại diện chung, bài toán lập lịch cho hội nghị,…có thể giảibằng cách xây dựng mạng đồ thị tương ứng, khi đó việc tìm luồng cực đại trongmạng đó sẽ tương ứng với việc giải bài toán tổ hợp đặt ra.Vì vậy, em chọn đề tài “Xây dựng chương trình mô phỏng bài toánLuồng cực đại trong mạng” làm đồ án tốt nghiệp nhằm nghiên cứu và hiểu rõhơn về bài toán luồng cực đại trong mạng và thuật toán tìm luồng cực đại3trong mạng cũng như những ứng dụng của bài toán trong thực tế cũng như tronglý thuyết tổ hợp.
Xem thêm

66 Đọc thêm

Thi thử văn 12 + ĐA

THI THỬ VĂN 12 + ĐA

- Người mẹ là tổ ấm của gia đình- Người mẹ có thể hy sinh tất cả cho con cái- Hy sinh vì hạnh phúc gia đình, chồng con- Vận dụng những câu ca dao, tục ngữ, những câu chuyện kể vềngười mẹ.- Đã là con cái trong gia đình thì chúng ta phải biết chăm ngoan,học hành tiến bộ để người mẹ vui lòng.- Lòng mẹ bao la như biển Thái bình, rộng lượng, bao dung và chịuđựng.CÂU 3: (5 ĐIỂM)Yêu cầu về kỹ năng:Biết làm bài nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc - hiểu đểphân tích đoạn thơ trữ tình; kết cấu bài viết chặt chẽ, diễn đạt lưu loát,không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.Yêu cầu về kiến thức:Trên cơ sở những hiểu biết về Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc, thí sinhcảm nhận được nội dung và thấy rõ những đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ(hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu). Có thể trình bày theo nhiều cách khácnhau, nhưng cần nêu được các ý chính sau:- Việt Bắc hào hùng trong chiến đấu với khí thế ra quân mạnh mẽ,sôi nổi, lập những chiến công lẫy lừng;- Niềm vui, niềm tự hào trước sức mạnh và thắng lợi to lớn củaquân và dân ta;- Khái quát: Đoạn thơ mang âm hưởng anh hùng ca. Với hình ảnhđâm chất sử thi và ngôn ngữ chọn lọc, giàu sức biểu đạt, tác giả đã khắchọa thành công hình ảnh Việt Bắc anh hùng trong cuộc kháng chiến chốngthực dân Pháp, biểu lộ niềm tự hào về sức mạnh dân tộc.Cách cho điểm:- Điểm 5: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể còn mắc một vài lỗi nhỏvề diễm đạt.
Xem thêm

3 Đọc thêm

tuyen tap de thi tn

TUYEN TAP DE THI TN

Yêu cầu về kiến thức:Trên cơ sở những hiểu biết về Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc, thí sinh cảm nhận được nội dung và thấy rõ những đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ (hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu). Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần nêu được các ý chính sau:- Việt Bắc hào hùng trong chiến đấu với khí thế ra quân mạnh mẽ, sôi nổi, lập những chiến công lẫy lừng;- Niềm vui, niềm tự hào trước sức mạnh và thắng lợi to lớn của quân và dân ta;- Khái quát: Đoạn thơ mang âm hưởng anh hùng ca. Với hình ảnh đâm chất sử thi và ngôn ngữ chọn lọc, giàu sức biểu đạt, tác giả đã khắc họa thành công hình ảnh Việt Bắc anh hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, biểu lộ niềm tự hào về sức mạnh dân tộc.Cách cho điểm:- Điểm 5: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể còn mắc một vài lỗi nhỏ về diễm đạt.- Điểm 3: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt.- Điểm 1: Phân tích còn sơ sài, diễn đạt yếu.- Điểm 0: Hoàn toàn lạc đềĐỀ 3 . Câu 1. ( 2đ)Hãy nếu xuất xứ và tình huống truyện trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.Câu 2. ( 3đ).Phân tích những nét nổi bật làm nên giá trị nhân đạo sâu sắc của truyện ngắn Vợ nhặt.Câu 3. (3đ)Những đứa con trong gia đình được thuật lại qua dòng hồi tưởng của Việt lúc bị thương. Lối thuật chuyện này có tác gì đối với kết cấu truyện và đối với việc thể hiện các nhân vật, các tình tiết của truyện. HƯỚNG DẪNCâu 1. (2đ).- Xuất xứ.* Vợ Nhặt là truyện ngắn xuất sắc in trong tập truyện Con chó xấu xí 1962 * Tên truyện lúc đầu có tên là Xóm ngụ cư.* Phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa trồng đay cho chúng.* 03-1945 nạn đói khủng khiếp từ Quảng Trị đến Bắc Kì hơn hai triệu đồng bào ta chết đói.- Tình huống truyện.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Bộ đề thi thu lớp 12

BỘ ĐỀ THI THU LỚP 12

Yêu cầu về kiến thức:Trên cơ sở những hiểu biết về Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc, thí sinh cảm nhận được nội dung và thấy rõ những đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ (hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu). Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần nêu được các ý chính sau:- Việt Bắc hào hùng trong chiến đấu với khí thế ra quân mạnh mẽ, sôi nổi, lập những chiến công lẫy lừng;- Niềm vui, niềm tự hào trước sức mạnh và thắng lợi to lớn của quân và dân ta;- Khái quát: Đoạn thơ mang âm hưởng anh hùng ca. Với hình ảnh đâm chất sử thi và ngôn ngữ chọn lọc, giàu sức biểu đạt, tác giả đã khắc họa thành công hình ảnh Việt Bắc anh hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, biểu lộ niềm tự hào về sức mạnh dân tộc.Cách cho điểm:- Điểm 5: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể còn mắc một vài lỗi nhỏ về diễm đạt.- Điểm 3: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt.- Điểm 1: Phân tích còn sơ sài, diễn đạt yếu.- Điểm 0: Hoàn toàn lạc đềĐỀ 3 . Câu 1. ( 2đ)Hãy nếu xuất xứ và tình huống truyện trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.Câu 2. ( 3đ).Phân tích những nét nổi bật làm nên giá trị nhân đạo sâu sắc của truyện ngắn Vợ nhặt.Câu 3. (3đ)Những đứa con trong gia đình được thuật lại qua dòng hồi tưởng của Việt lúc bị thương. Lối thuật chuyện này có tác gì đối với kết cấu truyện và đối với việc thể hiện các nhân vật, các tình tiết của truyện. HƯỚNG DẪNCâu 1. (2đ).- Xuất xứ.* Vợ Nhặt là truyện ngắn xuất sắc in trong tập truyện Con chó xấu xí 1962 * Tên truyện lúc đầu có tên là Xóm ngụ cư.* Phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa trồng đay cho chúng.* 03-1945 nạn đói khủng khiếp từ Quảng Trị đến Bắc Kì hơn hai triệu đồng bào ta chết đói.- Tình huống truyện.
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÁNG 5 NĂM 2013 MÔN KINH TẾ HỌC

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÁNG 5 NĂM 2013 MÔN KINH TẾ HỌC

Hãy sử dụng mô hình thị trường vốn vay để giải thích điều gì xảy ra với lượng đầu tư, tiết kiệm tư nhân, tiết kiệm Chính phủ và tiết kiệm quốc dân tại trạng thái cân bằng.. Giả sử đầu tư[r]

3 Đọc thêm

Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai ppsx

CHƯƠNG 3: ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ HAI PPSX

ị ạ gTrục tung biểu diễn nhiệt độ tuyệt đối K.Nhậnxét:Mỗi điểmtrênđồ thị T-s biểudiễnmộttrạng thái cân bằng, một đường cong thểhiệnmột quá trình. Nếu đường cong này kín,Đồ thị trạng thái T-sta có một chu trình.Có thể viết:dq=Tdsq21Tdsq= dt (122’1’)17Cán bộ giảng dạy: Ths. Phan Thành Nhândiện tích nằm dưới đường cong sẽ thể hiện lượng nhiệt trao đổi trong một quá trình.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tp.HCMHếtchương 3Hết chương 3 18
Xem thêm

18 Đọc thêm

Cùng chủ đề