ÔN THI NGỮ VĂN ĐẠI HỌC 2013

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ÔN THI NGỮ VĂN ĐẠI HỌC 2013":

Tài liệu ôn thi đại học ngữ văn tập 1

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC NGỮ VĂN TẬP 1

tài liệu ôn thi đại học ngữ văn, tài liệu ôn thi ngữ văn lớp 12, tài liệu luyện thi đại học ngữ văn, tài liệu luyện thi tốt nghiệp ngữ văn, bộ đề ngữ văn lớp 12, hướng dẫn ôn thi ngữ văn, hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp ngữ văn, những bài văn hay lớp12

51 Đọc thêm

Tài liệu ngữ văn ôn thi đại hoc tập 2

TÀI LIỆU NGỮ VĂN ÔN THI ĐẠI HOC TẬP 2

tài liệu ôn thi đại học ngữ văn, tài liệu ôn thi ngữ văn lớp 12, tài liệu luyện thi đại học ngữ văn, tài liệu luyện thi tốt nghiệp ngữ văn, bộ đề ngữ văn lớp 12, hướng dẫn ôn thi ngữ văn, hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp ngữ văn, những bài văn hay lớp12

125 Đọc thêm

Ôn thi đại học môn hóa học chuyên đề Halogen

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ HALOGEN

180 ml H2O, pHcủa dung dòch sau pha loãng là:A. 1,69 B. Không đổi C. 0,1 D. 2,32Câu 21: Cho K1= 4,2.10-7, K2 = 4,8.10-11. Nồng độ của ion3HCO trong dung dòch H2CO3 0,025M ở trạngthái cân bằng là:A. 10-3M B. 10-4M C. 10-5M D. A, B, C đều saiCâu 22: Hòa tan 1 gam CH3COONa và 0,51 gam H2SO4 vào nước, pha loãng dung dòch đến 100 ml ở 250C.Cho34,76CH COOHapK . pH của dung dòch thu được là:A. 3,12 B. 4 C. 1,67 D. A, B, C đều saiCâu 23: Cho dung dòch HCl có pH = 4, Biết cần phải thêm một thể tích nước gấp x lần thể tích dung dòchban đầu để được dung dòch có pH = 5. Giá trò của x là:A. 10 B. 9 C. 8 D. 12,5Câu 24: Độ pH của một dung dòch chỉ có giá trò từ 1 đến 14 là vì:A. Nồng độ H+ hay OH- của dung dòch chỉ có giá trò từ 10-7M đến 10-14MB. Độ pH chỉ đo nồng độ acid hay baz của những dd Acid hay Baz. Mà [H+]  10-1M hay [OH-]  10-1M,và trong các dung dòch loãng và rất loãng ta luôn có [H+].[OH-]=10-14C. Trong thực tế không có những dung dòch acid hay baz mà [H+]  7M hay [OH-]  7MD. Hàm pH = – lg[H+] mà [H+]  [10-1;10-14]Câu 25: Cho 6,9 gam Natri kim loại vào 20 ml dung dòch H2SO4 1M. Thể tích khí H2 thoát ra ở đktc là:A. 6,272 l B. 3,36 l C. 4,48 l D. A, B, C đều saiCâu 26: Lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà có nhiệt độ nóng chảy lần lượt là:A. 1130C, 1910C B. 1190C, 1130C C. 1130C, 1190C D. 1910C, 1130CCâu 27: Trong tự nhiên Lưu huỳnh tồn tại trong:A. Khoáng vật Sunfua như: Pirit, cancopirit, galen, blen trắng, đolomit…B. Muối sunfit, sunfat kim loại kiềm trong nước biển.C. Khoáng vật sunfat: Thạch cao, baritin, selestin…D. A & C đều đúngTÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  3************************************************************************************************************************************Câu 28: Độ dài liên kết H – S trong phân tử H2S là:A. 1,55oAB. 1,45oAC. 1,35oAD. 1,25oACâu 29: Các Sunfua kim loại tan trong nước là:A. K2S, Na2S, CoS, CaSB. BaS, Na2S, Cr2S3, Al2S3C. SnS2, MnS, K2S, BaSD. CaS, FeS, Na2S, K2SCâu 30: Ở trạng thái rắn
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG.

28 Đọc thêm

ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga

ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ LOGARIT VÀ MŨ LOGA

ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga

10 Đọc thêm

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay

TUYỂN CHỌN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH HAY

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay
Xem thêm

26 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh

ôn thi tư tưởng hồ chí minh cho các trường đại học ôn thi tư tưởng hồ chí minh cho các trường đại học ôn thi tư tưởng hồ chí minh cho các trường đại học ôn thi tư tưởng hồ chí minh cho các trường đại học ôn thi tư tưởng hồ chí minh cho các trường đại học

Đọc thêm

500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015

500 BÀI TÍCH PHÂN HAY ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________
Xem thêm

30 Đọc thêm

300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng

300 BÀI BDT HAY ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng_________________________________________________300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng

58 Đọc thêm

chuyên đề tích phân và các dạng bài tập

CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP

Chuyên đề tích phân VẤN ĐỀ 1: BIẾN ĐỔI VỀ TỔNG - HIỆU CÁC TÍCH PHÂN CƠ BẢN A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI I. Sử dụng ba tính chất sau để biến đổi tích phân cần tính thành tổng - hiệu các tích phân cơ bản Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân II. Bảng nguyên hàm cơ bản Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân B. ĐỀ THI Bài 1: Cao đẳng khối A, B, D năm 2011 Tính tích phân: Luyện thi THPT Quốc gia môn Toán Giải: Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân Bài 2: Cao đẳng khối A, B, D năm 2010 Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán Giải: Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân Bài 3: Cao đăng GTVT III khối A năm 2007 Tính tích phân sau: Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân Giải: Chia tử cho mẫu ta được: Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân VẤN ĐỀ 2: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán - Số 2 Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ văn - Số 2 Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học - Số 2 A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI I. Đổi biến số loại 1 Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân II. Đổi biến số loại 2 Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân B. ĐỀ THI Bài 1: Đại học khối A năm 2011 Tính tích phân: Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân Giải: Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân Bài 2: Đại học khối D năm 2011 Tính tích phân: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán Giải: Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân Bài 3: Đại học khối D năm 2010 Tính tích phân: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán Giải: Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Tích phân
Xem thêm

10 Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết sinh học Loài ôn thi đại học

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT SINH HỌC LOÀI ÔN THI ĐẠI HỌC

Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 LOÀI Câu1 Tiêu chuẩn loài nào dưới ñây ñược dùng ñể phân biệt hai loài gần gũi với nhau A Tiêu chuẩn hình thái B Tiêu chuẩn ñịa lý- sinh thái C Tiêu chuẩn sinh lý- hoá sinh và di truyền D Một hoặc một số tiêu chuẩn nói trên trùng theo từng trường hợp ðáp Án D Câu2 Tiêu chuẩn loài nào dưới ñây thường ñược dùng ñể phân biệt ñối với những loài khác xa nhau A Tiêu chuẩn hình thái B Tiêu chuẩn ñịa lý- sinh thái C Tiêu chuẩn sinh lý- hoá sinh D Tiêu chuẩn di truyền ðáp Án A Câu3 Tiêu chuẩn phân biệt nào là tiêu chuẩn cần ñặc biệt chú ý khi phân biệt giữa các loài ñộng vật, thực vật bậc cao A Tiêu chuẩn di truyền B Tiêu chuẩn sinh lý-hoá sinh C Tiêu chuẩn hình thái D Tiêu chuẩn ñịa lý – sinh thái ðáp Án A Câu4 Tiêu chuẩn phân biệt nào là quan trọng nhất ñể phân biệt giữa các loài vi khuẩn A Tiêu chuẩn di truyền B Tiêu chuẩn sinh lý C Tiêu chuẩn hoá sinh D Tiêu chuẩn hình thái ðáp Án C Câu5 Ở các loài giao phối, loài là một nhóm (C: cá thể; Q: quần thể) có những (G: kiểu gen; T: tính trạng) chung về hình thái,sinh lý, có khu phân bố (X: xác ñịnh; K: không xác ñịnh; Y: xác ñịnh hoặc không xác ñịnh) trong ñó các cá thể có khả năng giao phối với nhau và ñược cách li sinh sản với nhưng nhóm quần thể khác A C; G; X B C; T; Y C Q; T; K D Q; T; X ðáp Án D Câu6 Trong tiêu chuẩn hình thái, hai loài khác nhau sẽ ñược phân biệt bởi A Là sự ñứt quãng về một tính trạng nào ñó B Sự thích nghi với những ñiều kiện sống nhất ñịnh C Sự khác biệt về số lượng, hình thái của nhiễm sắc thể và cách phân bố của các gen trên ñó D Mỗi loài cư trứ trên một khu phân bố phân riêng biệt www.VNMATH.com Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 ðáp Án A Câu7 Trong tiêu chuẩn di truyền, hai loài khác nhau sẽ ñược phân biệt bởi A Sự thích nghi với những ñiều kiện sống nhất ñịnh B Sự ñứt quãng về một tính trạng nào ñó C Sự khác biệt trong cấu trúc và ñặc ñiểm sinh hoá của các phân tử protein D Sự khác biệt về số lượng, hình thái của các nhiễm sắc thể và cách phân bố của các gen
Xem thêm

4 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HAY DÙNG CHO ÔN THI ĐẠI HỌC

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HAY DÙNG CHO ÔN THI ĐẠI HỌC

NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM hóa HAY DÙNG CHO ôn THI đại học NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM hóa HAY DÙNG CHO ôn THI đại học NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM hóa HAY DÙNG CHO ôn THI đại học NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM hóa HAY DÙNG CHO ôn THI đại học NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM hóa HAY DÙNG CHO ôn THI đại học NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM hóa HAY DÙNG CHO ôn THI đại học NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM hóa HAY DÙNG CHO ôn THI đại học NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM hóa HAY DÙNG CHO ôn THI đại học NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM hóa HAY DÙNG CHO ôn THI đại học NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM hóa HAY DÙNG CHO ôn THI đại học NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM hóa HAY DÙNG CHO ôn THI đại học
Xem thêm

39 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán, ôn thi tốt nghiệp toán đại số, ôn thi tốt nghiệp toán hình học, tài liệu ôn thi đại học môn toán, tài liệu ôn thi đại học toán 12, ôn thi đại học toán, ôn thi tốt nghiệp toán

80 Đọc thêm

Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học

TÀI LIỆU HỌC ĐIỆN XOAY CHIỀU ÔN THI ĐẠI HỌC

Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại họcTài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học

120 Đọc thêm

tài liệu ôn thi vật lí thuyết tương đối

TÀI LIỆU ÔN THI VẬT LÍ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI

tài liệu ôn thi đại học môn vật lí tổng hợp các chuyên đề ôn thi đại học vật lí dành cho sinh viên học tạp nghiên cứu ôn thi đại học cao đẳng khối atài liệu ôn thi đại học môn vật lí tổng hợp các chuyên đề ôn thi đại học vật lí dành cho sinh viên học tạp nghiên cứu ôn thi đại học cao đẳng khối a

14 Đọc thêm

ôn thi vật li phần sóng ánh sáng

ÔN THI VẬT LI PHẦN SÓNG ÁNH SÁNG

tài liệu ôn thi đại học môn vật lí tổng hợp các chuyên đề ôn thi đại học vật lí dành cho sinh viên học tạp nghiên cứu ôn thi đại học cao đẳng khối atài liệu ôn thi đại học môn vật lí tổng hợp các chuyên đề ôn thi đại học vật lí dành cho sinh viên học tạp nghiên cứu ôn thi đại học cao đẳng khối a

51 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN CHỌN SÁCH HÓA HỌC ÔN THI ĐH

HƯỚNG DẪN CHỌN SÁCH HÓA HỌC ÔN THI ĐH

TRANG 1 HƯỚNG DẪN CHỌN SÁCH ÔN THI ĐAI HỌC MÔN HÓA HỌC VÀ CÁCH HỌC - BẢN 2013 _Sản phẩm của nhóm biên soạn GSTT.VN và nhà sách LOVEBOOK.VN _ PHẦN I: BỘ SÁCH HÓA HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC Chức n[r]

5 Đọc thêm

CÁC CHIỀU HƯỚNG RA ĐỀ THI ĐẠI HỌC PHẦN HỮU CƠ - HIDROCACBON

CÁC CHIỀU HƯỚNG RA ĐỀ THI ĐẠI HỌC PHẦN HỮU CƠ - HIDROCACBON

các xu hướng ra đề chi tiết trong kì thi trung học phổ thông quốc gia môn Hóa Tổng hợp lý thuyết môn Hóa Học ôn thi THPT Quốc Gia phục vụ sĩ tử. Các bạn và quý thầy cô ... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – THPT QUỐC GIA – TÀI LIỆU ÔN THI. Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Các bài ôn thi đại học môn Hoá Tổng hợp đề ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học · Các bài ôn ... Chuyên đề lí thuyết Hóa tổng hợp Luyện thi đại học môn Hóa. Các tìm kiếm liên quan đến hóa học ôn thi đại học lý thuyết ôn thi đại học môn hóa trắc nghiệm lý thuyết hóa học ôn thi đại học có đáp án ôn thi đại học môn hóa theo chuyên đề tổng hợp lý thuyết hóa học 12 câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học các câu hỏi lý thuyết hóa thi đại học trắc nghiệm lý thuyết hóa ôn thi đại học câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học có đáp án
Xem thêm

Đọc thêm

Ngữ pháp và từ vựng tổng hợp ôn thi đại học TOEIC và IELTS

NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC TOEIC VÀ IELTS

NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTSNGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTSNGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS

204 Đọc thêm

200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)

200 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC (CÓ ĐÁP ÁN)

200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)

28 Đọc thêm

Cùng chủ đề