GIAO AN NGU VAN 6 - TUAN 9 TIET 35-36 BAI VIET SO 2 - VAN KE CHUYEN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAO AN NGU VAN 6 - TUAN 9 TIET 35-36 BAI VIET SO 2 - VAN KE CHUYEN":

Công văn của Cục nhà giáo về việc giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên làm công tác kiêm nhiệm

Công văn của Cục nhà giáo về việc giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên làm công tác kiêm nhiệm

- Che dp giam dinh miic tiet day va quy ddi cac hoat dpng chuyen mdn khac ra tiet day cua giao vien phd thdng thuc hien theo quy dinh tai Bieu 8, Bieu 9, Bieu 10 va Bieu 11 Van ban hop n[r]

Đọc thêm

GIAO AN VAN 9 TUAN 35

GIAO AN VAN 9 TUAN 35

Câu2: (5 điểm).
-Xác định đúng thể loại văn nghị luận về một bài thơ.
-Bố cục ba phần rõ ràng, các luận điểm cần đợc tách đoạn.Đảm bảo sự liên kết. -Về nghệ thuật: cần nêu đợc thể thơ tự do, hình ảnh chân thực , cách nói mộc mạc giản dị…

8 Đọc thêm

GIAO AN NGU VAN 9 TUAN 6

GIAO AN NGU VAN 9 TUAN 6

Trong các lễ hội, con người cũng cảm thấy náo nức theo không khí lễ hội của mùa xuân...Để giúp các em hiểu thêm về điều này, trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu [r]

22 Đọc thêm

giao an ngu van 6 tuan 2 tiet 7

giao an ngu van 6 tuan 2 tiet 7

Bài tập 3: Cả hai văn bản đều có nội dung tự sự - Văn bản 1: là 1 bản tin kể lại cuộc khai mạc trại điêu khắc quốc tế lần 3
- Văn bản 2: là kể về việc người Âu Lạc đánh tan quân Tần xâm lược

Đọc thêm

BAI VIET SO 2 VAN 9

BAI VIET SO 2 VAN 9

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” 1. Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào của Truyện Kiều?
A: Chị em Thuý Kiều . B: Cảnh ngày xuân . C: Kiều ở lầu Ngng Bích . 2. Đoạn thơ gợi vẻ đẹp của ai ?

4 Đọc thêm

BAI VIET SO 2 .VAN 9

BAI VIET SO 2 VAN 9

Tự sự là phơng thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này kế tiếp_ _sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa._ _ D.. Trực tiếp._ _ 3 - Câu văn sau nói về [r]

2 Đọc thêm

Giao an Van 6Tuan 35

GIAO AN VAN 6TUAN 35

Nội dung chính của truyện ngắn “Bức tranh em của em gaùi toâi”: Qua caâu chuyện về người anh vaø coâ em gaùi coù taøi hội họa, truyện cho thấy: tình cảm trong saùng, hồn nhieân veà loøng[r]

3 Đọc thêm

Giao an cong nghe 9 tuan 34,35,36

GIAO AN CONG NGHE 9 TUAN 34 35 36


Hoạt động 3. H ớng dẫn về nhà 2 / :
- Về nhà học bài tất cả các quy trình lắp đặt mạch điện, các thao tác kỹ thuật, an toàn điện. - Đọc và xem trớc các câu hỏi và bài tập phần ôn tập.

8 Đọc thêm

GIAO AN NGU VAN 6 TUAN 35

GIAO AN NGU VAN 6 TUAN 35

Bài mới:* Giới thiệu bài: Để giúp các em củng cố kiến thức về các phương thức biểu đạt đã học, đã biết và tập làm; nắm vững các yêu cầu cơ bản về nội dung, kiến thức và mục đích giao tiế[r]

11 Đọc thêm

giao an van 9 tiet 6

GIAO AN VAN 9 TIET 6

Từ đó đến nay, những năm đầu của thế kỷ XXIvà cả trong tương lai , nguy cơ về một cuộc chiến tranh hạt nhân tiêu diệt cả thế giới luôn luôn tiềm ẩn và đe doạ nhân loại và đẩu tranh vì m[r]

5 Đọc thêm

ngu van 9 Tuan 35

NGU VAN 9 TUAN 35

Nhng mÆt kh¸c Th¬m vÉn cha ®ñ c¬ng quyÕt ®Ó hµnh ®éng, chØ mong sao Ngäc ko nghi ngê, ko vµo buång... - Cøu ngêi hay bá mÆc..[r]

11 Đọc thêm

Giáo án phương pháp dạy theo phương pháp hợp đồng tiết 64 lớp 6

Giáo án phương pháp dạy theo phương pháp hợp đồng tiết 64 lớp 6

Giao an day theo phuong phap hop dong Tiet 64 So hoc 6Giao an day theo phuong phap hop dong Tiet 64 So hoc 6Giao an day theo phuong phap hop dong Tiet 64 So hoc 6Giao an day theo phuong phap hop dong Tiet 64 So hoc 6Giao an day theo phuong phap hop dong Tiet 64 So hoc 6Giao an day theo phuong p[r]

Đọc thêm

BÀI TẬP ÔN THI MÔN TOÁN RỜI RẠC

BÀI TẬP ÔN THI MÔN TOÁN RỜI RẠC

hỏi 1
Cho đơn đồ thị vô hướng G = gồm 10 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách kề như
sau:
Ke(1) = 2, 9, 10 Ke(6) = 4, 5, 7
Ke(2) = 1, 3, 4, 8, 9, 10 Ke (7) = 4, 6, 8
Ke(3) = 2, 4, 5, 10 Ke (8) = 2, 4, 7, 9
Ke(4) = 2, 3, 5, 6, 7, 8 Ke (9) = 1, 2, 8, 10
Ke (5) = 3, 4, 6 Ke (10)= 1, 2, 3, 9
H[r]

Đọc thêm

On tap van ke chuyen lop 6

ON TAP VAN KE CHUYEN LOP 6

Nhân vật, chi tiết , sự vật chủ yếu được xây dựng bằng trí tưởng tượng sáng tạo của người viết người kể... Kể chuyện đời thường.[r]

25 Đọc thêm