CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP HÀNG KHÔNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP HÀNG KHÔNG":

Cơ sở lí luận và thực tiễn quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

Trên phạm vi toàn thế giới trong hai thập kỉ qua các nước thuộc các châu lục khác nhau với truyền thống, lịch sử dân tộc khác nhau, xu hướng chính trị không giống nhau, song đều có chung một xu hướng chuyển hoá các doanh nghiệp Nhà nước thành các công ty cổ phần, công ty đa sở hữu. Có thể nói rằng ở[r]

36 Đọc thêm

TÍN DỤNG: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

TÍN DỤNG: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Đặc biệt hiện nay trong nền kinh tế thị trờng, nền sản xuất hàng hoá phát triển mạnh mẽ, cùng với sự tồn tại các mối quan hệ cung- cầu về hàng hoá, vật t , sức lao động thì quan hệ cung [r]

15 Đọc thêm

TÍN DỤNG: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

TÍN DỤNG: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Đặc biệt hiện nay trong nền kinh tế thị trờng, nền sản xuất hàng hoá phát triển mạnh mẽ, cùng với sự tồn tại các mối quan hệ cung- cầu về hàng hoá, vật t , sức lao động thì quan hệ cung [r]

15 Đọc thêm

“TÍN DỤNG: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM”.

“TÍN DỤNG: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM”.

Với hoạt động của hệ thống tín dụng có đủ độ tin cậy, do tính chuyên môn hoá cao trong hoạt động tín dụng và đa dạng hoá các doanh mục đầu tư thông qua nhiều nhà đầu tư của nhiều dự án k[r]

14 Đọc thêm

“TÍN DỤNG: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM”.

“TÍN DỤNG: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM”.

Đặc biệt hiện nay trong nền kinh tế thị trờng, nền sản xuất hàng hoá phát triển mạnh mẽ, cùng với sự tồn tại các mối quan hệ cung- cầu về hàng hoá, vật t , sức lao động thì quan hệ cung [r]

15 Đọc thêm

Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

Tìm hiểu về tổng quan cơ sở lí luận, thực tiễn về DLST vận dụng vào việc nghiên cứu ở VQG Tràm Chim. Kiểm kê, đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển DLST VQG Tràm Chim. Định hướng khai thác DLST ở VQG Tràm Chim theo hướng đảm bảo mục tiêu và hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường. Đề xuất mộ[r]

115 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CAM SÀNH HÀM YÊNHUYỆN HÀM YÊNTỈNH TUYÊN QUANG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CAM SÀNH HÀM YÊNHUYỆN HÀM YÊNTỈNH TUYÊN QUANG

Hệ thống hoá cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển sản xuất và hiệu quả kinh tế sản xuất cây ăn quả nói chung và cây cam sành nói riêng.
Đánh giá tiềm năng phát triển sản phẩm cam sành tại huyện Hàm Yên Tuyên Quang.
Đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ cam sành ở Hàm Yên Tuyên Quang.
Đánh[r]

117 Đọc thêm

Phát triển kinh tế huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) giai đoạn 2001 2011 và định hướng đến 2020

PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN THANH BA (TỈNH PHÚ THỌ) GIAI ĐOẠN 2001 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020

2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giới hạn của đề tài
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Tổng quan các vấn đề lí luận và thực tiễn nghiên cứu về phát triển KT nói chung và tìm hiểu điều kiện phát triển KT huyện Thanh Ba, thực trạng phát triển KT của huyện, từ đó đề xuất một số giải pháp để phát triển KT nhanh và bền vữ[r]

98 Đọc thêm

LUẬN VĂN: NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÁP LUẬT TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT” Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN TỈNH HÀ NAM

LUẬN VĂN: NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÁP LUẬT TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT” Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN TỈNH HÀ NAM

Trong đời sống xã hội pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiện không thể thiếu đảm bảo cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh[r]

114 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

Trong xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ như hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng có nhiều cơ hội thuận lợi để hội nhập với nền kinh tế thế giới nhưng đồng thời cũng phải đương đầu với không ít khó khăn do những quy luật của nền kinh tế thị trường mang lại. Việt Nam đang cố gắng tạo[r]

106 Đọc thêm

quy hoạch phát triển hàng không

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HÀNG KHÔNG

MỤC LỤCMỤC LỤC2DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT5LỜI MỞ ĐẦU6PHẦN I: CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ YẾU TỐ PHÁT TRIỂN7I.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI7II.BỐI CẢNH, XU THẾ, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN HÀNG KHÔNG TRÊN THẾ GIỚI8PHẦN II: THỰC TRẠNG NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM10I.THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔNG VIỆT NA[r]

129 Đọc thêm

Quản lý hoạt động đào tạo ở Trung tâm đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Ở TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) giữ một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi dân tộc, cũng như toàn thể nhân loại. Tiến trình phát triển xã hội ngày càng khẳng định vai trò của giáo dục và đào tạo đối với kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng là động lực bậc nh[r]

109 Đọc thêm

Giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối tại công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Không Gian Việt

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHÔNG GIAN VIỆT

Trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế đang diễn ra như vũ bão ngày nay, các Doanh nghiệp không chỉ có được những cơ hội lớn mà họ còn phải đối mặt với các thách thức, đe doạ, rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Các Doanh nghiệp có thể tìm được những thị trường tiềm năng tương đối tốt, các b[r]

57 Đọc thêm

Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố đà nẵng trong bối cảnh hiện nay

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Về lí luận:
Luận án đã làm rõ vị trí, vai trò của giáo viên trung học phổ thông, chuẩn nghề nghiệp và yêu cầu đối với giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Luận án đã xây dựng khung lí luận về phát triển đội ngũ giáo viê[r]

239 Đọc thêm

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG KIẾN THỨC “SỰ CHUYỂN THỂ” VẬT LÍ 10 GẮN VỚI THỰC TIỄN

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG KIẾN THỨC “SỰ CHUYỂN THỂ” VẬT LÍ 10 GẮN VỚI THỰC TIỄN

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Thiết kế tiến trình dạy học kiến thức phần “Sự chuyển thể” SGK Vật lí 10 gắn với thực tiễn nhằm phát huy hoạt động nhận thức tích cực, tự lực và phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh.
3. Giả thuyết khoa học của đề tài
Vận dụng cơ sở lí luận củ[r]

149 Đọc thêm

TÍN DỤNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VN

TÍN DỤNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VN

nghiệp thiếu vốn tạm thời do hàng háo cha bán đợc, nhng lại có nhu cầu mua nguyên vật liệu, thanh toán tiền lơng... làm nảy sinh nhu cầu đi vay để duy trì sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận. Tín dụng với việc cung cấp tín dụng cho vay kịp thời, đã tạo khả năng đảm bảo tính liên tục của quá trình[r]

15 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm Cần Thơ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CẦN THƠ

Mục lục

PHẦN I : MỞ ĐẦU 2
1. Lý do chọn đề tài: 2
2. Mục tiêu nghiên cứu: 3
3. Phạm vi nghiên cứu: 3
PHẦN II : NỘI DUNG 3
1. Cơ sở lý luận: 3
1.1 Quản trị chiến lược kinh doanh là gì? 3
1.1.1 Khái quát về quản trị: 3
1.1.2. Khái niệm về chiến lược: 3
1.1.3. Khái niệm về kinh doanh[r]

25 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Ở VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
NGUYỄN MẠNH HÙNG
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH GIÁ CƢỚC
VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
BẰNG ĐƢỜNG HÀNG KHÔNG Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI
Mã số: 62.84.01.03
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
1. TS. NGUYỄN THANH CHƢƠN[r]

231 Đọc thêm

chính sách marketing dịch vụ vận tải hành khách cho vietnam airlines trong bối cảnh liên minh hàng không quốc tế

CHÍNH SÁCH MARKETING DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CHO VIETNAM AIRLINES TRONG BỐI CẢNH LIÊN MINH HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ

PHẦN MỞ ĐẦU

LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
Sự phát triển của kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế làm gia tăng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa trên nhiều loại hình vận tải, tạo ra cạnh tranh giữa các phương thức và giữa các doanh nghiệp có cùng phương thức vận tải ở[r]

186 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TẠI DNTN SÁCH THÀNH NGHĨA – NHÀ SÁCH NGUYỄN VĂN CỪ CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TẠI DNTN SÁCH THÀNH NGHĨA – NHÀ SÁCH NGUYỄN VĂN CỪ CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong xu thế hội nhập về kinh tế như hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững trên thị trường, muốn sản phẩm của mình tồn tại và cạnh tranh được với sản phẩm của các doanh nghiệp k[r]

49 Đọc thêm